DOÇ. DR. İSA BİRKAN GÜLDENOĞLU    
Adı : İSA BİRKAN
Soyadı : GÜLDENOĞLU
E-posta : guldenoglu@ankara.edu.tr
Tel : (0 312) 363 33 50-3019
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/isa-birkan-guldenoglu
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ

Adı Ve Soyadı

: İsa Birkan GÜLDENOĞLU

E-Posta Adresi

: guldenoglu@ankara.edu.tr

Telefon (İŞ)

: 3633350-3019

Adres

: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, 3019 Nolu

Oda, Cebeci Yerleşkesi, Cebeci, Ankara

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Doktora 2008-2012

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim (DR)

Tez Adı: İşiten Ve İşitme Engelli Okuyucuların Kelime İşlemleme İle Okuduğunu Anlama Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Tez Danışmanı:(Prof. Dr. Tevhide Kargın, Prof. Paul Miller - University Of Haifa)

Yüksek Lisans 2005-2008

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim (YL)

Tez Adı: Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Hafif Derecede Zihin Engelli Öğrencilere Okuduğunu Anlama Becerilerinin Öğretiminde Etkililiğinin ve Sürekliliğinin İncelenmesi

Tez Danışmanı:(Doç. Dr. Tevhide Kargın)

Lisans

2000-2004

Dokuz Eylül Üniversitesi

Buca Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

İİ DENEYİMİTarih

Akademik Unvan

Çalıştığı Kurum


2017 Ekim-…

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi/ Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı-TR


2013- 2017

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Fakültesi/ Özel Eğitim Bölümü/ Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı-TR


2012-2013

Arş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Fakültesi/ Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı-TR


2005-2012

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Fakültesi/ Özel Eğitim Bölümü/ Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı- TR


YURTDIİI DENEYİMİTarih

Akademik Unvan


Çalıştığı Kurum


2012-2013

Dr


University Of Haifa, Special Education Department- Israel


İubat - Temmuz 2008

Arş. Gör.


Ghent University, Faculty Of Pyschology - Belgium


İDARİ GÖREVLER

Tarih

Görev

Kurum

2017…

EBF Yönetim

Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi

2016-2019

EBF Kütüphaneler Komisyonu

Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi

2015- 2018

Yönetim Kurulu

Üyeliği

Ankara Üniversitesi/Orta Doğu Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2014- 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

2014- 2017

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi

2013- 2016

Uluslararasılaşma Komisyonu

Ankara Üniversitesi/Rektörlük

ÖDÜLLER

1. Bilim Sanat Teşvik Ödülleri (Sosyal Bilimler Alanı), Ankara Üniversitesi, 2015

2. YÖK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2012

BİLİMSEL KURULUİLARA ÜYELİKLER

1. Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi

2. Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Üyesi

YABANCI DİL PUANI:

Sınav Türü: YÖKDİL Sınavı, Sosyal Bilimler Alanı (09.07.2017)

Yabancı Dil: İngilizce

Puan: 93,75

PROJELER

Tamamlanan Projeler

1. İşitme Engelli Ve İşiten Öğrencilerin Morfolojik Farkındalık Bilgi Ve Becerilerinin Okuma Performansları Üzerindeki Rolünün İncelenmesi, 114K643 TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, Yürütücü: Prof. Dr. Tevhide Kargın, 2015-2017 (Ulusal)

2. Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Projesi:I. Kademe Matematik, II.Kademe Matematik, III. Kademe Matematik Öğretim Programlarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Yürütücü: Prof. Dr. Tevhide Kargın, 03/01/2017 - 24/11/2017 (ULUSAL)

3. Erken Okuryazarlık Testi (EROT) Geliştirme Çalışması, 110K589 TÜBİTAK Projesi, Bursiyer, 2011 -2012 (Ulusal)

Devam Eden Projeler

1. Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Matematiksel Düşünme Becerisi Değerlendirme Aracı (MATBED): Geliştirme Çalışması, Ankara Üniversitesi- BAP, Yürütücü, (Ulusal)


2. Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Okuma Becerisi Değerlendirme Bataryası Geliştirme Çalışması, TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, Yürütücü: Prof. Dr. Tevhide Kargın, 2018 Temmuz-2021 (Ulusal)

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

(SSCI, SCI Expanded, AHCI Veya Eğitimle İlgili Uluslararası Alan İndeksleri)

İNDEKS

1. Guldenoglu, B. (2016). The Effects Of Syllable-Awareness Skills On The Word-Reading Performances Of Students Reading İn A Transparent Orthography. International Electronic Journal Of Elementary Education, 8(3), 425-442.

ERIC

2. Kargin, T, Guldenoglu, B. (2016). Learning Disabilities Research And Practice İn Turkey. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 14(1), 71-78.

ERIC

3. Guldenoglu, B., Kargin, T, Miller, P. (2015). Okuma Güçlügü Olan Ve Olmayan

Ögrencilerin Cümle Anlama Becerilerinin Incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 82-

96. (Yayın No: 1833654)

SSCI

4. Miller, P., Kargin, T, Guldenoglu, B. (2015). Deaf Native Signers Are Better Readers Than Nonnative Signers: Myth Or Truth?. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 20(2), 147- 62., Doi: 10.1093/Deafed/Enu044

SSCI

5. Guldenoglu, B., Kargin, T, Miller, P. (2014). Isiten Ve İsitme Engelli Okuyucuların Kelime İslemleme Becerilerinin Karsılastırmalı Olarak İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 29(73), 18-38.

SSCI

6. Miller, P., Kargin, T, Guldenoglu, B. (2014). Differences İn The Reading Of Shallow And Deep Orthography: Developmental Evidence From Hebrew And Turkish Readers. Journal Of Research İn Reading, 37(4), 409-432., Doi: 10.1111/J.1467-9817.2012.01540.X

SSCI

7. Kargin, T, Guldenoglu, B., Miller, P. (2014). İşiten Ve Işitme Engelli Okuyucuların Harf Işlemleme Ve Kelime Işlemleme Becerileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 14(6), 2213-2238. Doi: 10.12738/Estp.2014.6.2002

SSCI

8. Clark D, Miller P., Hauser P., Kargin T., Rathmann C., Güldenoglu B., ,Kubus O., Spurgeon E. (2014). The Importance Of Early Sign Language Acquisition For Deaf Readers. Reading & Writing Quarterly, 32(2), 127-151., Doi: 10.1080/10573569.2013.878123

SSCI

9. Guldenoglu, B., Miller P., Kargin T., Hauser P., Rathmann C., Kubus (2014). A Comparison Of The Letter-Processing Skills Of Hearing And Deaf Readers: Evidence From Five Orthographies. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 19 (2), 220-237., Doi: 10.1093/Deafed/Ent051

SSCI

10. Miller, P., Kargin, T, Guldenoglu, B. (2013). The Reading Comprehension Failure Of Turkish Prelingually Deaf Readers: Evidence From Semantic And Syntactic Processing. Journal Of Developmental And Physical Disabilities, 25(2), 221-239., Doi: 10.1007/S10882012- 9299-8

SSCI

11. Guldenoglu, B., Kargin, T, Miller, P. (2012). Iyi Ve Zayıf Okuyucuların Kelime İslemleme Ve Okudugunu Anlama Becerilerinin Karsılastırılmalı Olarak İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(4), 2807-2828.

SSCI

12. Miller P., Kargin T., Güldenoglu B., Hauser P., Rathmann C., Kubus O., Spurgeon E. (2012). Factors Distinguishing Skilled And Less Skilled Deaf Readers: Evidence From Four Orthographies. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 17 (4), 439-462. Doi:

10.1093/Deafed/Ens022

SSCI

13. Kargin T., Güldenoglu B., Miller P., Hauser P., Rathmann C., Kubus O., Spurgeon E. (2012). Differences İn Word Processing Skills Of Deaf And Hearing Individuals Reading İn Different Orthographies. Journal Of Developmental And Physical Disabilities, 24(1), 65-83., Doi: 10.1007/S10882-011-9255-Z

SSCI

14. Kargin T., Güldenoglu B., Sahin, F.(2010). Genel Egitim Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Ögrenciler İçin Yapılması Gereken Uyarlamalara Iliskin Sınıf Ögretmenlerinin Görüslerinin Incelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 10(4), 2431-2464.

SSCIULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

İNDEKS

1. Laçin, E., Guldenoğlu, B. & Kargın, T. (2018). Examining The Morphological Awareness Of Deaf Turkish Readers. Kastamonu Education Journal, 26(3), 653-660.


2. Sümer, H. M., Kargın, T., Güldenoğlu, B. (2017). Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Öğrencilerin Sözcükleri Anlamsal İşlemleme Becerilerinin İşiten Okuyucularla Karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 421-441.

Doi:10.21565/Ozelegitimdergisi.334888

ESCI

3. Kargin T., Güldenoglu B., Ergül, C. (2017). Anasınıfı Çocuklarının Erken Okuryazarlık Beceri Profili: Ankara Örneklemi, Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 61-87.

ESCI

4. Kargin T., Güldenoglu B., Ergül, C. (2017). Dinlediğini Anlama Becerisinin Okuduğunu Anlama Üzerindeki Yordayıcılığının Incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (6), 2369-2384.

EBSCO ULAKBIM

5. Güldenoglu B., Kargin T., Ergül, C. (2016). Sesbilgisel Farkındalık Becerilerinin Okuma Ve Okudugunu Anlama Üzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma. İlköğretim Online, 15(1), 251-272. Doi: 10.17051/İo.2016.25973.

SCOPUS,

EBSCO, DOAJ, ULAKBIM

6. Kargin T., Ergül, C., Büyüköztürk, İ., Güldenoglu B. (2015). Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) Gelistirme Çalısması. Özel Egitim Dergisi, 16(3), 237-268.

EBSCO,

PROQUEST,

DOAJ,

ULAKBIM

7. Sahin, F., Güldenoglu B. (2013). Engelliler Konusunda Verilen Egitim Programının Engellilere Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisi. Amasya Üniversitesi, Egitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 214-219.

DOAJ

8. Güldenoglu B., Kargin T. (2012). Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Hafif Derecede Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 13(1), 17-34.

EBSCO,

PROQUEST,

DOAJ,

ULAKBIM

9. Güldenoglu B. (2009). The Program Administrator’s Guide To Early Childhood Special Education. International Journal Of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 1(2), 181-188.

EBSCO, DOAJ, ULAKBIM

10. Güldenoglu B. (2008). Zihinsel Yetersizligi Olan Ögrencilerde Okudugunu Anlama Becerilerinin Desteklenmesi. Özel Egitim Dergisi, 9(2), 51-63.

EBSCO,

PROQUEST,

DOAJ,

ULAKBIM

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Türü

1. Kargin, T., Ergül, C., Büyüköztürk, İ., Güldenoglu, B. (2016). A Study For Developing The Test Of Early Literacy For Turkish Kindergarten Children. 10th İnternational Technology, Education And Development Conference, Valencia, Spain.

Sözlü Bildiri

2. Güldenoglu, B., Kargin, T. (2013). The Effectiveness Of Reciprocal Teaching On Reading Comprehension Skills Of Students With Mild İntellectual Disabilities. WCES – 5th World Conference On Educational Sciences, Rome, Italy.

Sözlü Bildiri

3. Dogan, B., Güldenoglu, B. (2013). Development Of Principle Of Suitability For Hildren Scale. WCES – 5th World Conference On Educational Sciences, Rome, Italy.

Sözlü Bildiri

4. Ergül, C., Kargin, T, Güldenoglu, B. (2012). Validity/Relability Of The Test Of Early Literacy Skills For Turkish Children. DEC's 28th Annual International Conference. Minneapolis, USA.

Poster Bildiri

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Türü

1. Dalga, A., Güldenoglu, B. (2018). Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Matematiksel Düşünme Becerisi Değerlendirme Aracı (Matbed): Geliştirme Çalışması. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya.

Sözlü Bildiri

2. Kargin, T, Güldenoglu, B., Alatlı, R., Gengeç, H. (2018). Erken Dönemdeki Dil Becerileri İle Okuma Arasındaki İlişki. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya.

Sözlü Bildiri

3. Kargin, T, Güldenoglu, B., Alatlı, R., Gengeç, H. (2018). Erken Dönemdeki Dil Becerileri İle Okuma Arasındaki İlişkinin İncelendiği Güncel Araştırma Sonuçları. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya.

Sözlü Bildiri

4. Kargin, T, Güldenoglu, B. (2017). Özel Eğitimde Okuma Araştırmaları: Neredeyiz, Ne Yapmalıyız?, 27. Özel Egitim Kongresi, Samsun

Sözlü Bildiri

5. Kargin, T, Güldenoglu, B. (2017). Erken Okuryazarlığı Destekleme Çalışmaları. Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GEYESE), Konya.

Sözlü Bildiri

6. Kargin, T., Ergül, C., Güldenoglu, B. (2016). Erken Okuryazarlık Ve Erken Okuryazarlık Araştırmaları. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.

Sözlü Bildiri

7. Kargin, T., Ergül, C., Güldenoglu, B. (2016). Erken Okuryazarlık Becerileri Ve Degerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir.

Panel

8. Kargin, T., Ergül, C., Büyüköztürk, İ., Güldenoglu, B. (2015). Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Erken Okuryazarlık Testi (Erot) Geliştirme Çalışması. 25. Özel Egitim Kongresi, İstanbul.

Sözlü Bildiri

9. Güldenoglu, B., Kargin, T., Ergül, C., (2015). Sesbilgisel Farkındalık Becerilerinin Okuma Ve Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma. 25. Özel Eğitim Kongresi, İstanbul.

Sözlü Bildiri

10. Kargin, T, Güldenoglu, B., İahin, F. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Sürecinde Yapılacak Uyarlamalara İlişkin Görüşleri Ve Bu Görüşlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 19th Ulusal Özel Egitim Kongresi, Marmaris.

Sözlü Bildiri

11. Diken, İ., Bozkurt, F., Güldenoglu, B. (2009). Özel Eğitimde Türkiye Kaynaklı Makale Bibliyografyası. 19th Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris.

Poster Bildiri

12. Akçamete, G., Özokçu, O., Güldenoglu, B. (2007). Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Alanı Öğretmen Adaylarının Kendi Lisans Programının İçerik Öğesi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 16. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Tokat.

Sözlü Bildiri

E. Türkçe Yazılmış Kitaplar/Kitap Bölümleri

Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri, Bölüm Adı:(Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının (BEP) Hazırlanması) (2016). Güldenoglu, B., Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Editör: Çağlayan Dinçer, Basım Sayısı:1, ISBN:978-975- 06-2039-3, Türkçe (Bilimsel Kitap)(Yayın No: 3184929)

Özel Eğitimde Türkiye Kaynaklı Makale Bibliyografyası (1990-2009). (2009). Diken İbrahim Halil, Bozkurt Funda, Güldenoglu, B., Maya Akademi, Editör: Diken, İbrahim, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1735864)

F. Akademik Danışmanlıklar

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (Öğrenci Danışmanlıkları)

2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı- A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 3. Sınıflar Akademik Danışmanlığı

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı- A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 2. Sınıflar Akademik Danışmanlığı

2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı- A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 1. Sınıflar Akademik Danışmanlığı

G. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Dalga, A. (2017). Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Matematiksel Düşünme Becerisi Değerlendirme Aracı (MATBED): Geliştirme Çalışması. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu.

Turna, C. (2017). Sesbilgisel Çözümleme Becerileri İle Okuma Akıcılığı Arasındaki İlişkinin Gelişimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu.

Gündoğdu, E. S. (2017). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Normal Gelişim Gösteren Akranlarıyla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu.

Günhan, G. (2017). İşitme Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisinde Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu.

Laçin, E. (2016). İşitme Engelli Öğrencilerin Biçimbilim Farkındalık Becerilerinin İşiten Akranları İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu.

Sümer, H. M. (2014). Kaynaştırma Ortamında Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Sözcükleri Anlamsal İşlemleme Becerilerinin İşiten Okuyucularla Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu.

H. Uluslar Arası Ve Ulusal Dergilerdeki Hakemlikler

INDEKS

Research İn Developmental Disabilities

SSCI, ERIC

International Electronic Journal Of Elementary Education

ERIC

International Journal Of Early Childhood Special Education

ESCI

Eğitim Ve Bilim

SSCI

Özel Eğitim Dergisi

ESCI

İlköğretim Online

EBSCO, ULAKBIM, DOAJ