PROF.DR. MUSTAFA ÇETİN GÜLEÇYÜZ    
Adı : MUSTAFA ÇETİN
Soyadı : GÜLEÇYÜZ
E-posta : gulecyuz@science.ankara.edu.tr
Tel : 03122126720/1532
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mustafa-cetin-gulecyuz
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:   Prof. Dr. Mustafa Çetin Güleçyüz

Doğum Tarihi: 1966

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik

Ankara  Üniversitesi

1989

Y. Lisans

 Fizik

Ankara  Üniversitesi

1994

Doktora

 Fizik

Ankara  Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

“Anizotropik Saçılma Modelli Lineer Transport Denkleminin Çözümleri” 1994

Danışman:Prof.Dr. Cevdet Tezcan

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı :

“Elemanter Çözümler Yönteminin Özfonksiyonlarının ve Diklik Bağıntılarının Boltzmann Denkleminin Üçüncü formunda kullanılması” 1999

Prof.Dr. Cevdet Tezcan

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Fen Fakültesi Ankara  Üniversitesi

1990-1999

Öğr.Gör.  

 Fen Fakültesi Ankara  Universitesi

1999-2002

Yar.Doç.

 Fen Fakültesi Ankara  Üniversitesi     

2002-2010

Doçent

 Fen Fakültesi Ankara  Üniversitesi     

2010-2015

Profesör

 Fen Fakültesi Ankara  Üniversitesi     

2015-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

----------

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1.   Bulut, S. Nötron transport denkleminin HN yöntemi ve singüler özfoksiyonlar 

      yöntemiyle çözümü, Slab albedo ve Milne problemi”, Ankara Üniversitesi 2008.

2.  Türeci, R.G. Nötron transport denkleminin HN yöntemiyle çözümü ve uygulamaları”,   Ankara Üniverisitesi 2005.

3.  Türeci, D. “Nötron Transport Denkleminin Çözümünde Kullanılan Yarı Analitik     

     Yöntemler ve Uygulamaları”, 2010

4.  Ersoy, A. "Nötron Transport Denkleminin Çözümünde PL, TN, HN Yöntemleri ve Uygulamalar", devam ediyor.

Projelerde Yaptığı Görevler :

1- Ortaöğretim Fizik öğrencileri  yönelik birinci kademe olimpiyat eğitimi, Ankara Fen Lisesi, TÜBİTAK Projesi, 2229, Koordinatör, Ocak 2011

2- Ortaöğretim Fizik öğretmenlerine yönelik birinci kademe olimpiyat eğitimi, Sandıklı Afyon, TÜBİTAK Projesi, 2229, Koordinatör, Ocak 2012

3- Ortaöğretim Fizik öğretmenlerine yönelik birinci kademe olimpiyat eğitimi, Sandıklı Afyon, TÜBİTAK Projesi, 2229, Koordinatör, Haziran 2012

4- Ortaöğretim Fizik öğretmenlerine yönelik ikinci kademe olimpiyat eğitimi, Sandıklı Afyon, TÜBİTAK Projesi, 2229, Koordinatör, Ağustos 2012

5- Ortaöğretim Fizik öğretmenlerine yönelik üçüncü kademe olimpiyat eğitimi, Manavgat Antalya, TÜBİTAK Projesi, 2229, Koordinatör, Ocak 2013

6- Ortaöğretim Fizik öğretmenlerine yönelik ikinci kademe olimpiyat eğitimi, Sandıklı Afyon, TÜBİTAK Projesi, 2229, Koordinatör, Haziran 2013

7- Ortaöğretim Fizik öğretmenlerine yönelik üçüncü kademe olimpiyat eğitimi, Manavgat Antalya, TÜBİTAK Projesi, 2229, Koordinatör, Ocak 2014

8- Denizlerde Albedo Tahmini İçin Algoritmalar Kurulması, TÜBİTAK Projesi, 106T06, Araştırmacı, 2008.

9- Nötron Transport Denkleminin Çözüm Yöntemlerinin Fiziksel Oşinografideki Temel Parametrelerin Hesaplanmasında Kullanılması, TÜBİTAK Projesi, 101T062, Araştırmacı, 2004.

10- PN, FN ve CN Yöntemleriyle Anizotropik Saçılma Modelli Nötron Transport Teorisi Problemleri. TÜBİTAK Projesi,Araştırmacı,1997.

Yetişkin Eğitimi Kapsamında Verilen Eğitimler:

1.     (26 Ocak – 08 Şubat 2014) Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 3. Kademe (Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı, Afyon.

2.     (20 Ocak – 02 Şubat 2013) Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 3. Kademe (Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı, Afyon

3.     (30 Haziran – 13 Temmuz 2013) Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 2. Kademe (Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı, Afyon.

4.     (22 Ocak – 05Şubat 2012) Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 1. Kademe (Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı, Afyon.

5.     (24 Haziran – 8 Temmuz 2012) Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 1. Kademe (Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı, Afyon.

6.     (26 Ağustos – 9 Eylül 2012) Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 2. Kademe (Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı, Afyon.

7.     (30 Ocak  – 12 Şubat 2011) Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 1. Kademe (Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı, Afyon.

8.     (24 Temmuz – 5 Ağustos 2011) Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 1. Kademe (Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı, Afyon.

9.      (25Agustos-08 Eylül 2012) TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programı Yaz Okulu(Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı Afyon. 

10.  (03-17  Eylül 2011) TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programı Yaz Okulu(Elektrik ve Manyetizma Dersi), Sandıklı Afyon.

 

Üyelikler ve Jüri Üyelikleri:

 

1.TÜBİTAK BİDEB Fizik olimpiyat Komitesi Üyesi 2013.

2. TÜBİTAK BİDEB Fizik olimpiyat Komitesi Üyesi 2012.

3.TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması Final Jüri Üyesi 2012.

4. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması Final Jüri Üyesi 2010.

5. Ulusal Bilim Olimpiyatları Kış Okulu TÜBİTAK adına izleyicilik 30 ocak-13 şubat 2010

6. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması Final Jüri Üyesi 2009.

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. A. Ersoy, G. Türeci, M. Şenyiğit, M. Ç. Güleçyüz "Modified FN solution of the neutron transport equation for the Milne problem with FBIS kernel", Indian Journal Of Physics, Under Review, 2018.

 

A2. M. Ç. Güleçyüz, M. Şenyiğit, A. Ersoy "Milne problem for non-absorbing medium with extremely anisotropic scattering kernel in the case of specular and diffuse reflecting boundaries", Indian Journal Of Physics, Vol. 92, No: 1, pp: 81-90, 2017.

 

A3. M. A. Koçmen, A. Teğmen, D. Türeci, M. Ç. Güleçyüz, G. Türeci "Albedo and constant source problems for extremely anisotropic scattering", Kerntechnik, Vol. 78, No: 3, pp: 245-248, 2013.

 

A4. D. Türeci, R. G. Türeci, A. Tegmen, M. Ç. GüleçyüzSolving the constant source problem for the quadratic anisotropic scattering kernel using the modified FN method", Kerntechnik, Vol. 77, No: 1, pp: 60-63, 2012.

 

A5. D. Türeci, M. Ç. Güleçyüz, “Solution of half space and slab Albedo problems for linearly anisotropic scattering with the modified   FN method",  Kerntechnik, Vol. 73, No: 5-6,  pp. 277-283, 2008.

 

A6. S. Bulut, M. Ç. Güleçyüz, “Application of the HN method to radiative heat transfer for a non- conservative slab ,” Kerntechnik, Vol. 73, No: 4,  pp. 149-156, 2008.

 

A7.   R. G. Türeci, M. Ç. Güleçyüz, “The slab albedo and criticality problem for the quadratic scattering kernel with the HN method”, Kerntechnik,Vol. 73, No: 4,  pp. 171-178, 2008

             

A8.  S. Bulut, M. Ç. Güleçyüz, A. Kaşkaş and C. Tezcan, “The effects of different expansions of the exit distribution on the extrapolation lenght for linearly anisotropic scattering,”  Kerntechnik,Vol. 72, No: 1-2,  pp. 77-85, 2007.

 

A9. R. G. Türeci, M. Ç. Güleçyüz, and C. Tezcan, “HN solutions of the time dependent linear neutron transport equation for a slab and sphere,” Kerntechnik,Vol. 72, No: 1-2,  pp. 66-73, 2007.

 

A10. C. Tezcan, M. Ç. Güleçyüz, R. G. Türeci, A. Kaşkaş, “The HN method for half-space Albedo and constant source problems for isotropic and anisotropic scattering kernels,” J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 103, pp. 611-619, 2007.

 

A11. A. Kaşkaş, M. Karahasanoglu and M. C. Gülecyüz, “Neutron transport problem for extremely anisotropic scattering,” Kerntechnik,Vol. 71, No: 5-6,  pp. 290-305, 2006.

 

A12.  A. Kaşkaş, C. Tezcan, M. Ç. Güleçyüz, “An application of transport theory for optical oceanography: the isotropic point source,” J. Opt. A: Pure Appl. Opt.8, pp. 683-688, 2006

 

A13. M. Ç. Güleçyüz , R. G. Türeci, and C. Tezcan, “The critical slab problem for linearly anisotropic scattering and reflecting boundary conditions with the HN method,”  Kerntechnik,Vol. 71, No: 3,  pp.149-154, 2006.

 

A14. Ayşe Kaşkaş, Mustafa Ç. Güleçyüz, Cevdet Tezcan, and Norman J. McCormick, “Analytic algorithms for determining radiative transfer optical properties of ocean waters,” Applied Optics, Vol 45, No: 29, pp. 7698-7705. 2006.

 

A15. S. Bulut, M. Ç. Güleçyüz, “HN method for slab albedo problem for linearly anisotropic scattering ,” Kerntechnik,Vol. 70, No: 5-6,  pp.301-308, 2005.

 

A16. R. G. Türeci, M. Ç. Güleçyüz, A. Kaşkaş and C. Tezcan, “The singular eigenfunction method: The critical slab problem for linearly anisotropic scattering,”  Kerntechnik, Vol. 70, No: 5-6,  pp.322-326, 2005.

 

A17. R. G. Türeci, M. Ç. Güleçyüz, A. Kaşkaş and C. Tezcan, “Application of the HN method to the critical slab problem for reflecting boundary conditions,”  J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 88, pp. 499-517 2004.

 

A18. Tezcan C., Kaşkaş A., and Güleçyüz M. Ç., “The HN Method for Solving Linear Transport Equation: Theory and Applications,” J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 78, pp. 243-254, 2003.

 

A19. Tezcan C., Kaşkaş A., and Güleçyüz M. Ç., “Radiation Transfer In An Inhomogeneous Half-Space,” J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 76, pp. 107-115, 2003.

 

A20. Güleçyüz M. Ç., Kaşkaş A., Tezcan C., “The Singular Eigenfunction Analysis of The Third Form Transport Equation Using Half Range Orthogonality Relations: The Half Space Problems,” J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 70, pp. 55-66, 2001.

 

A21. Kaşkaş A., Tezcan C., Güleçyüz M. Ç., “The Solution of The Third Form Transport Equation Using Singular Eigenfunctions: The Slab and The Sphere Criticality Problems,”  J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 66, No: 6, pp. 519-528, 2000.

 

A22. Tezcan C., Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç., “ The Singular Eigenfunction Method: The Milne Problem for Isotropic and Extremely Anisotropic Scattering,” J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 62, pp. 49-57, 1999.

 

A23. Güleçyüz M. Ç., Kaşkaş A., Tezcan C., “Slab Albedo Problem for Anisotropic Scattering Using Singular Eigenfunction Solution of The CN Equations,” J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 61, No:3,  pp. 329-338, 1999.

 

A24. Güleçyüz M. Ç., Tezcan C., “The FN Method for Anisotropic Scattering in Neutron Transport Theory : Critical Slab Problem,” J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 56, No: 2, pp. 309 - 313, 1996.

 

A25. Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç., Tezcan C., “The Slab Albedo Problem Using Singular Eigenfunctions and The Third form of The Transport Equation,” Annals of Nuclear Energy, Vol. 23, No: 17, pp. 1371 - 1379, 1996.

 

A26. Erdoğan F., Güleçyüz M. Ç., Kaşkaş A., Tezcan C., “Solution of The CN Equations Using Singular Eigenfunctions and Applications,” Annals of Nuclear Energy, Vol. 23, No: 6, pp. 533 - 541, 1996. 

 

A27. Tezcan C., Güleçyüz M. Ç., Erdoğan F., “A New Approach of Solving the Third Form of The Transport Equation in Plane Geometry: Half-Space Albedo Problem,” J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer,  Vol. 55, No : 2, pp. 251 - 258, 1996.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ersoy A., Güleçyüz M. Ç., "Investigation of The Milne Problem With HN Method Using Different Scattering Functions", Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 2017.

 

B2. Ersoy A., Güleçyüz M. Ç., "The Milne Problem For Non-Absorbing Medium With The PN Method and Quadratic Anisotropic Scattering Kernel", Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 2017.

 

B3. Köklü H., Ersoy A., Güleçyüz M. Ç., Özer O., "Calculation of The Neutron Diffusion Equation By Using Homotopy Perturbation Method", 9th International Conference Of The Balkan Physical Union (Bpu-9), İstanbul, 2016.

 

B4. Köklü H., Özer O., Güleçyüz M. Ç., Ersoy A., "Evaluation of Buckling For Certain Reactor Systems", Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 2014.

 

B5. Ersoy A., Köklü H., Özer O., Güleçyüz M. Ç., "PN Yöntemi ile Lineer Anizotropik Saçılma Durumunda Milne Problemi", Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 2014.

 

B6. Güleçyüz M. Ç., Ersoy A., "Düzlem Geometride Legendre Polinomlarının Nötron Transport Denkleminin Çözümünde Kullanımı (PN Yöntemi) ve Kritiklik Problemi", Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 2014.

 

B7. Güleçyüz M. Ç., Ersoy A., "Düzlem Geometride Sonsuz Ortam Green Fonksiyonunun Legendre Polinomları Cinsinden Seriye Açılması ve Yarı Uzay Albedo Problemi", Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 2014.

 

B8.  Türeci R.G., Türeci D. ve Güleçyüz M.Ç., ”The Half-Space Albedo Problem for the Pure-Quadratic Anisotropic Scatterinng” Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Konferansı, İstanbul, 2010

 

B9. Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç. and G. Türeci, “The Solution of The Third Form of The Transport Equation Using The Singular Eigenfunction Method: Constant Source Problem,” Nuclear Science and Its Application, Taşkent, Ozbekistan, 2004.

 

B10. Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç. and Tezcan C., “The HN Method for Solving Linear Transport Equation: Theory and Applications,” The Second Eurasian Conference, Nuclear Science and Its Application, Alma Ata-Kazakhstan, 2002.

 

B11. Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç., Erdoğan F., Tezcan C., “The Singular Eigenfunction Method: The Milne Problem for Isotropic and Extremely Anisotropic Scatterings,” The First Eurasian Conference, Nuclear Science and Its Application,  İzmir, 2000.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ersoy A., Türeci R. G., Güleçyüz M. Ç., ”The Milne For Quadratic Anisotropic Scattering Case With Modified FN Method", Turkish Journals of Physics, Under Review, 2018.

 

D2. Güleçyüz M. Ç., Ersoy A.,” The Milne Problem Using The PN Method For Non-Absorbing Medium With Linearly Anisotropic Scattering” Turkish Journals of Physics, Vol. 41, Number: 4, Page:  285-294, 2017.

 

D3. Güleçyüz M. Ç., Kaşkaş A.,” The Milne and  The Constant Source Problems For The FBIS Kernel,” Turkish Journals of Physics, Vol. 22, Number: 6, Page:  461-468, 1998.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bulut S., M. Ç. Güleçyüz, C. Tezcan, ”Nötron Transport Teorisinde HN Yöntemi ile Lineer Anizotropik Saçılma Durumu İçin Slab-Albedo Problemi,” Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004.

 

E2. Kaşkaş A., Tezcan C.,Güleçyüz M. Ç.,” Singüler Özfonksiyon Yöntemi: Slab ve Küre Kritiklik      Problemleri,” Türk Fizik Derneği 17. Fizik Kongresi, Alanya, 1998.


E3. Kaşkaş A., Erdoğan F., Tezcan C., Güleçyüz M. Ç.,” Transport Denkleminin  3. Formunun Yeni Bir Yaklaşımla Çözümü,” Türk Fizik Derneği 15. Fizik Kongresi,  Antalya, 1995.