PROF.DR. SEVİM GÜLLÜ    
Adı : SEVİM
Soyadı : GÜLLÜ
E-posta : gullu@medicine.ankara.edu.tr, sevim.gullu@temd.org.tr
Tel : 312 5082100
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Sevim Güllü’nün Özgeçmişi 

 

 

1963 yılında Elbistan’da doğdu. İlköğretimi Elbistan Atatürk İlkokulu’nda ve orta ve lise öğretimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 1980 yılında başlayarak 1986 yılında Tıp Doktoru unvanını aldı. İç hastalıkları ihtisasını 1987-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D’nda tamamladı. Devlet yükümlülüğü görevini 1991-1993 yıllarında yaptı. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ihtisasını 1993-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Aynı fakültede iki yıl süresince Öğretim Görevlisi olarak görev yaparak 1998 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doçenti oldu. 1998-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doçenti olarak görev yaptı ve bu süre içerisinde 2000 ve 2001 yıllarında University of Wales, Cardiff University’de araştırmacı olarak çalıştı. 2004 yılında profesörlüğe atanan Dr. Sevim Güllü halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Uluslar arası ve ulusal dergilerde çok sayıda yayını bulunmaktadır. Birçok kitapta bölüm yazarlığı mevcuttur. Ulusal ve uluslar arası dergilerde hakemlik görevleri yapmaktadır. Yine ulusal ve uluslar arası kongre organizasyon komiteleri ve bilimsel kurul üyeliklerini yürütmektedir. Çok sayıda lisans ve lisans üstü tez çalışmalarına danışmanlık yapmıştır ve halen yapmaktadır.  Dört dönem Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bir dönem aynı derneğin başkanlığını yapmıştır. Avrupa Endokrinoloji Derneği (European Society of Endocrinology) alt grubu olarak çalışan uluslararası burs programında “ESE International Endocrine Scholars Programme Selection Committee”de  seçici üye olarak yer almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Dernek Üyelikleri:

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği,

European Thyroid Association,

European Society of Endocrinology,

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilimi Araştırmalarını Destekleme ve İlgili Kuruluşlara Yardım Derneği

İlgi alanları:

Tiroid hastalıkları

Hipofiz hastalıkları

Diabetes Mellitus ve glukoz metabolizmasının diğer hastalıkları

Adrenal Hastalıkları