PROF.DR. ERDAL GÜNER    
Adı : ERDAL
Soyadı : GÜNER
E-posta : guner@science.ankara.edu.tr
Tel : 03122126720/1231
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Erdal GÜNER

Doğum Tarihi: 10 Mart 1965

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Ankara Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Matematik

Ankara Üniversitesi

1990

Doktora

Matematik

Ankara Üniversitesi

1996

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı :

“Schlicht” Fonksiyonların Bazı Dönüşüm Özellikleri”  Prof. Dr. Türkan BAŞGÖZE

Doktora Tezi Tezi Başlığı ve  Danışmanı:

“Bir Abelyen Örtü Uzayı olarak Yüksek Homotopi Gruplarının H Demeti”              Doç. Dr. Sabahattin BALCI

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

 M.E.B Ayaş Oltan Ortaokulu

1987-1988

Ar. Gör.

 Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi

1988-1999

Yrd. Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

1999-2010

Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

2010-

YAYINLAR

A. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Engineering Index, CompuMath Cition Index ve Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Diğer Uluslararası Alan İndekslerinde Yayımlanan Makaleler:

 

 

 A1.  Balcı, S. and Guner E., “On the  Sheaf of Higher Homotopy Groups as an Abelian Covering Space”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol 47,No1-2,  35-44 (1998). ( Math Reviews).

 

 

A2. Guner,E., “Some Results for  the Sheaves of Higher Homotopy Groups” ,  Pure Appl. Math. Sci. ,Vol.48,  No. 1- 2, 55-61(1998).(Math. Reviews).

 

A3. Guner, E. , “On the Generalized Whitney Sum of  the Sheaves of Higher Homotopy Groups”, Jour. of Inst. of Math. and Comp. Sci. (Math. Ser,), Vol.11, No.1, 59-  66 (1998). ( Math Reviews).

 

A4. Guner, E.; “Some Results  on the Sheaf of the Homology Groups”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol. 50,  1- 8 (2001).( Math. Reviews).

 

 

A5. Guner, E.; “The Tangent Bundle on C1 Fuzzy Manifolds”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol.52, No.2, 29- 34 (2003).( Math. Reviews).

 

 

A6. Guner, E.; “General Lifting Theorem for the Tangent  Bundle  on a  C1 Fuzzy Manifold”, Jour. of Inst. of Math. and Comp. Sci. ( Math. Ser.), Vol.17, No.1, 21- 24 (2004).(Math. Reviews).

 

    

A7. Guner, E. and Balcı,S.; “Some Results on the Fuzzy Sheaf of the Fundamental Groups over Fuzzy Topological Spaces”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol. 55, No.1,  47- 55 (2006) .( Math Reviews).

 

 

A8. Guner, E., “The  Fuzzy Sheaf of Homolgy Groups over Fuzzy Path Connected Topological Spaces”, Jour. of Inst. of Math. and Comp. Sci. (Math. Ser.), Vol.20, No.3, 207- 211 (2007).( Math Reviews).

 

 

A9. Guner,  E.; “Fuzzy Contractibility”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol. 56, No.2, 11-16 (2007) .( Math Reviews).

 

 

A10. Guner, E.and Balcı, S. ;“on the Fuzzy Sheaf of the Fundamental Groups” , Taiwanese Journal of Mathematics, Vol.11, No.4, 1057-1062 (2007).(SCI)

 

 

A11. Guliev, V.S ., Serbetci, A . , Guner, E. and Balcı, S., ; “Meda inequality for rearrangements of the convolution on the Heisenberg group and some applications”,Journal of İnequalities and Applications,Vol  2009, 1-14 (2009).(SCIE)

 

A12. Guner, E., ;“On the Solution of the Fuzzy Lifting Problem on Fuzzy Covering Spaces” , Journal of  Applied and Computational Mathematics,Vol  2010,  (2010).(SCIE)


A13. Sagıroglu, S., Guner, E. and Kocyigit,E., “Generalized Neighbourhood Systems of Fuzzy Points” Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol.62, No.2,  67- 74 (2013)  (MathSciNet).


A.14. Guner, E. and Halıcıoglu, S., “Generalized Rigid Modules” , Rev.Colombiana Mat., Vol.48, No.1, 111-123 (2014) (MathSciNet).


A.15. Demiralp,S., and Guner, E., “Some Characterizations of Hoph Group  on Fuzzy Topological Spaces” , Iranian Journal of Fuzzy Systems , Vol.11, No.6, 111-121 (2014) (SCIE).


A.16. Guner, E. and Sagıroglu, S., “On Properties of Generalized Neighbourhood Systems” Ann.Univ.Sci.Budapest.Eötvös Sect Math. 57, 33-42 (2014)  (MathSciNet).


A.17. Eroglu,I. and Guner, E., “Separation  axioms in Cech Closure Ordered Spaces”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol.65, No.2,  1-10  (2016)  (MathSciNet).


A.18. Afsar, K., Saygı, Z., Tilenbaev, E. and Guner, E., “On the Number of Irreducible  Polynomials over GF(2) with Some Presxribed Coefficents”, Mathematica Aeterna , Vol. 7 , No.3,  269-286  (2017)  (MathSciNet).   

 

B. A’da Belirtilen İndeksler Dışındaki Hakemli Dergilerde    Yayımlanan Makaleler :

B1.  Guner, E. ; “ Some Characterizations on the Sheaves of Higher Homotopy Groups”, Jour.  Of  the Inst.of Sci. and Tech of Gazi Univ. , Vol.12, No.3, 543- 551 (1999).

 

 

B2. Guner, E. ; “Functorial Properties of the Sheaves of Higher Homotopy Groups”, Jour.of the Inst.of Sci.and Tech of Gazi Univ.,Vol.13, No.4, 905-911 (2000).

 

 

C. Uluslararası Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

C1. Guner, E.;“Yüksek Homotopi Gruplarının Demetlerinin Faktoriyel Özellikleri.”,II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı,183- 184,Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale (1998).

 

D. Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

D1. Güner, E. , “The Fuzzy Sheaf of The Fundamental Groups of Fuzzy Path Connected Topological Spaces”, XXII.Ulusal Matematik Sempozyumu , Erciyes Üniversitesi,Kayseri, 2010.

 

D2.Sağıroğlu,S.ve Güner, E. , “Genelleştirilmiş Komşuluk Sistemlerinin Kartezyen Çarpımı”, 5.Ankara Matematik Günleri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Matematik Bölümü, Ankara, 2010.

D3.Koçyiğit,E.Y. ve Güner, E. , “Fuzzy Topolojik Gruplar Üzerine”, XXII.Ulusal Matematik Sempozyumu , Erciyes Üniversitesi,Kayseri, 2010.

D4.Demiralp,S. ve Güner, E. , “Fuzzy Bölüm Halkaları Üzerine”, XXII.Ulusal Matematik Sempozyumu , Erciyes Üniversitesi,Kayseri, 2010.

D5. Güner, E. , “General  Fuzzy Lifting Theorem for Fuzzy Sheaf  of Fundamental Groups”, VIII.Geometri Sempozyumu,Akdeniz Üniversitesi,Antalya, 2010.

D6. Güner, E. , “Fuzzy Eğrilerin Homotopisi Üzerine”, III.Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri,Selçuk Üniversitesi,Konya, 2011.

 

E. Uluslararası Hakemli Dergi Hakemliği :

 

E1.International Electronic Journal of Geometry

 

E2.Allahabad Mathematical Society

 

 

F. Ulusal Hakemli Dergi Hakemliği :

F1. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1

F2. Gazi University Journal of Science

F3. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

 

 

 

G. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

G1. Yazar,E., “Fuzzy Topolojik Grupla, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2008.

 

 

G2. Yurduseven,S., “Bazı Fuzzy Cebirsel Yapılar”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2008.

 

G3. Deniz,P.D., “Fuzzy Halkalar ve Fuzzy İdealler Üzerine”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2011.

 

G4. Sangurlu ,M., “ Fuzzy Metrik Uzaylarda Ortak Sabit Nokta Teoremleri Üzerine”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2011.

 

 

G5. Eroğlu,İ., “Sezgisel Fuzzy Topolojik Uzaylar Üzerine”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2013.