ARŞ. GÖR. DR. ÇAĞIN KAMIŞCIOĞLU    
Adı : ÇAĞIN
Soyadı : KAMIŞCIOĞLU
E-posta : gunesc@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 2033476
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/cagin-kamiscioglu
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 Adı Soyadı: Çağın KAMIŞCIOĞLU    
 Unvanı: Araştırma Görevlisi Doktor

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

       Lisans           : Hacettepe Üniversitesi,Fizik Mühendisliği Bölümü (2007)

       Yüksek Lisans  : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik  Mühendisliği  

                                  Anabilim Dalı ( Aralık 2010)

       Doktora  : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik  Mühendisliği  

                                  Anabilim Dalı ( Kasım 2017)


SCI Yayınlar

1) Kamıscıoglu, Ç. vd.(2018). Study of charged hadron multiplicities in charged-current neutrino-lead interactions in the OPERA detector,arXiv:1706.07930 [hep-ex]. Eur.Phys.J. C78 (2018) no.1, 62

2) Kamıscıoglu, Ç. vd.(2018). Final results of the search for νμ → νe oscillations with the OPERA detector in the CNGS beam,arXiv:1803.11400v2 [hep-ex] 7 Jun 2018

3) Kamıscıoglu, Ç. vd.(2018). Final results of the OPERA experiment on ντ appearance in the CNGS beam.arXiv:1804.04912v1 [hep-ex] 13 Apr 2018

4) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2017).The active muon shield in the SHiP experiment,JINST 12 (2017) no.          

     05, P05011, SHIP 


5) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2016). Determination of the muon charge sign with the dipolar spectrometers  

    of the OPERA experiment,Journal of Instrumentation, 11(07), 7022-7022


6) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2016). NEWS: Nuclear Emulsions for WIMP Search, arXiv:1604.04199 

    [astro-ph.IM] 


7) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2015). Discovery of  τ Neutrino Appearance in the CNGS Neutrino Beam with the OPERA Experiment, PRL


8) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2015).Limits on muon-neutrino to tau-neutrino oscillations induced by a sterile neutrino state obtained by OPERA at the CNGS beam, JHEP


9) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2015). Technical Proposal A Facility to Search for Hidden Particles (SHiP) at the CERN SPS, arXiv:1504.04956v1 [physics.ins-det] 20 Apr 2015


10) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2014). Observation of nu_tau appearance in the CNGS beam with the OPERA experiment OPERA Collaboration (N. Agafonova (Moscow, INR) vd.). Jul 13, 2014.


11)Kamıscıoglu,Ç. vd.(2014).The Angular Matching Method for the Muon Charge Sign Measurement in the OPERA Experiment  OPERA Collaboration (N. Agafonova vd.). Apr 23, 2014. 10 pp.


12) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2014). Procedure for short-lived particle detection in the OPERA experiment and its application to charm decays OPERA Collaboration (N. Agafonova (Moscow, INR) vd.). Apr 16, 2014. 


13) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2014).Measurement of TeV atmospheric muon charge ratio with the full OPERA data OPERA Collaboration (N. Agafonova (Moscow, INR) vd.). Mar 2, 2014. 8 pp


14)OPERA, emulsion scanning, analysis and recent results on νμ→νe oscillations  OPERA Collaboration (Cagin Kamiscioglu (Middle East Tech. U., Ankara for the collaboration). 2013. 7 pp


15) Kamıscıoglu,Ç. vd.(2013).  “New results on νμ → ντ  appearance with the OPERA experiment in the CNGS beam”, JHEP, 2013.


16) Kamıscıoglu,Ç.  vd.(2013). “Search for νμ → νe oscillations with the OPERA experiment in the CNGS beam”, JHEP, 2013.


17) Kamıscıoglu,Ç.  vd.(2012). “Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam using the 2012 dedicated data” JHEP, 2012.


18) Güneş, Ç., Meriç,  N. (2011). Comparison Of Sample Preparation Techniques Used In Luminescence Dating Methods, 2010 Cankaya University Journal of Science and Engineering Volume 8 (2011), No. 1, 15-25.


19) Çolak,Ş. Korkmaz, M. Güneş,Ç. Dölek,S.(2009). Investigation Of Spectroscopic And Kinetic Features Of The Radicals Produced In Gamma Irradiated Butylated Hydroxyanisole, Radiation Effects & Defects in Solids, Vol. 164, No.2, 101–112.


Uluslararası bilimsel toplantılarda  yapılan sözlü sunumlar


1) Hosseini,B. Kamıscıoglu,Ç. Kamıscıoglu, M. (2012). Study of MC Event Reconstraction with OpEmuRec”,   4/05/2012 , OPERA Video Conference


2) Hosseini,B. Kamıscıoglu,Ç. Kamıscıoglu,M. (2012). Study of MC Event Reconstraction with OpEmuRec”,   16/05/2012 , OPERA Video Conference


3) Güneş,Ç. Kamıscıoglu,M.(2012). Data/MC comparison for located  CC events, 5/9/2012, OPERA Video Conference


4) Tufanlı,S.Güneş,Ç. (2012). A Study on “Exclusive Phi” Angle for Tau and Charm Channels, 5/9/2012, OPERA Video Conference


5) Güneş,Ç. Kamıscıoglu,M.(2012).  “Vertex.txt/ FastFeedbackDS.txt”, 09/09/2012, OPERA Video Conference


6) Güneş,Ç. Kamıscıoglu,M.(2012).  Data/MC comparison of located events, 4/10/2012, OPERA Video Conference


7) Güneş,Ç. .(2012).  2008-2009 Data Comparisions, 8/11/2012, OPERA Video Conference


8) Güneş,Ç. (2012).    2008-2009 Data Multiplicity Distributions , 14/11/2012, OPERA Video            Conference


9) Kamıscıoglu,Ç. (2013). “Comparisons of Location Efficiency and Multiplicity for CC events”, MG, 22/01/2013, OPERA Video Conference


10) Kamıscıoglu,Ç. (2013).  “Comparisons of Location Efficiency and Multiplicity for CC events”,31/01/2013, OPERA Video Conference


11) .Kamıscıoglu,Ç. (2013). “OPERA,  Emulsion Scanning, Analysis and Recent Results on Muon-Neutrino to Electron-Neutrino Oscillations”  On behalf of the OPERA Collaboration,  The XXI International Workshop  High Energy Physics and Quantum Field Theory, June 23 – June 30,  2013 Saint Petersburg Area, Russia


12) Kamıscıoglu,Ç.(2015).” Data-MC Comparison for Multiplicity Distributions”,  PC Meeting 26/02/2015, OPERA Video Conference


13) Kamıscıoglu,Ç.(2015).” The multiplicity comparison 2010-2012 and 2008-2009, OPERA Collaboration Meeting - Nagoya - March 2015,


14) Kamıscıoglu,Ç.(2016).”MULTIPLICITY DISTRIBUTIONS IN CHARGE -CURRENT NEUTRINO INTERACTIONS"  OPERA Collaboration Meeting - Nagoya -March 30-April 1, 2016


15) Kamıscıoglu,Ç.(2016).”Multiplicity Distributions in Charge Current Neutrino Interactions"  OPERA PC Meeting - Nagoya -May 12- 2016


16) Kamıscıoglu,Ç.,T. Katsuragawa, T. Naka (2016). "First Results of Fading Test for NIT", Directional Detection of Dark with Nuclear Emulsion NEWS meeting LNGS 25, 26- July 2016, Italy 


17) Kamıscıoglu,Ç.(2016).”Multiplicity Distributions in Charge Current Neutrino Interactions" ,International Workshop on Nuclear Emulsions for Neutrino Studies and WIMP Search, 25-28 October 2016.


18) Kamıscıoglu,Ç.(2018). “Opera Deneyi”, 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018), 26-28 Nisan 2018 ,Bodrum,


19) Kamıscıoglu,Ç.(2018). “Opera Deneyi'nde Veri Alımı ve Analiz”, 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018) 26-28 Nisan 2018 Bodrum,


Yurtiçi bilimsel toplantılarda  yapılan sözlü sunumlar


1) Güneş,Ç. (2010).  Lüminesans Yöntemlerle  Tarihlendirme, Pop Fizik Seminerleri, 16 Aralık 2010, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü,Ankara


2) Güneş,Ç. Meriç,N.(2010).   Laboratuvar Çalışmaları ve Tarihlendirme, Luminesans Yöntemlerle Arkeolojik ve Jeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi Paneli,30 Nisan 2010,Gaziantep Fizik Mühendisliği Bölümü,Gaziantep


3) Güneş,Ç. Meriç,N.(2010).   Laboratuvar Çalışmaları ve Tarihlendirme, Antropolojik ve Arkeolojik Materyalde Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirme Paneli,18 Mart 2010, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi,Ankara.


4) Güneş,Ç. Meriç,N.(2010).Tarihlendirme Çalışmalarında Kullanılan Örnek Hazırlama Teknikleri,Antropolojik ve Arkeolojik Materyalde Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirme Paneli,2 Mart 2010,Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,Burdur.


5) Karagöz,A.Güneş,Ç. Meriç,N.(2009). “Eleme İşleminin TL ve OSL Sinyallerine  Etkisi” Lümidoz III Kongresi, 28-30 Eylül 2009 Bodrum.


6) Güneş,Ç. Meriç,N.(2009). Lüminesans Teknikler Kullanılarak Yapılan Tarihlendirme Çalışmalarında Farklı Numune Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Lümidoz III Kongresi ,28-30 Eylül 2009,Bodrum.


7) Kamışçıoğlu C.,(2015). “OPERA Deneyine Ait Nötrino Etkileşimlerindeki     Çokluk Dağılımları," Ankara YEF Günleri 2015, Ulusal Fizik ve Fizik Mühendisliği Çalıştayı


 Poster Sunumları

 
1) Güneş,Ç. Dölek,S. Çolak,Ş.(2007). Butylated Hydroxyanisole (BHA) Örneğinin Radyasyon Duyarlılığının Elektron Spin Rezonans  (ESR) Tekniği İle İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4. Proje Yarışması, 17-18 Mayıs 2007,Poster Sunumu,


2) Güneş,Ç. Dölek,S. Çolak,Ş.(2007).  Butylated Hydroxyanisole (BHA) Örneğinin Radyasyon Duyarlılığının Elektron Spin Rezonans  (ESR) Yöntemi İle İncelenmesi, Manyetik Rezonans Spektroskopisindeki Son Gelişmeler,Sempozyum, 16-18 Ekim 2007, Poster Sunumu,


3) Kamıscıoglu,Ç.(2016). "Multiplicity Distributions of OPERA Experiment", International Symposium on EcoTopia Science 2015, November 27-29, 2015, Nagoya University, Nagoya, Japan.

 

Proceeding


1) Kamıscıoglu,Ç. (2013). “OPERA, Emulsion Scanning, Analysis and Recent Results on Muon-Neutrino to Electron-Neutrino Oscillations” On behalf of the OPERA Collaboration  The XXI International Workshop High Energy Physics and Quantum Field Theory June 23 –   June 30,  2013 Saint Petersburg Area, Russia, Proceedings of Science 


2) Kamıscıoglu,Ç.(2018). “Opera Deneyi”, 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018), 26-28 Nisan 2018 ,Bodrum,


3) Kamıscıoglu,Ç.(2018). “Opera Deneyi'nde Veri Alımı ve Analiz”, 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018) 26-28 Nisan 2018 Bodrum,


5.5.  Görevlendirme

1)     21 Ocak- 20 Mart 2012 tarihleri arası (60 gün)Gran Sasso Nükleer Fizik Enstitüsü (L’Aquila, İtalya) tarafından, OPERA deneyinde kullanılan değiştirilebilir filmler ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi.

2) 15Temmuz – 15 Ekim 2012 tarihleri arası, İsviçre’deki Bern Üniversitesinde’ki  “Emulsion Tarama” laboratuvarındaki çalışmalara katılarak bricklerin taranması ve “Decay  Search” işleminin öğrenilmesi