PROF.DR. AYŞEN GÜRE    
Adı : AYŞEN
Soyadı : GÜRE
E-posta : gure@ankara.edu.tr
Tel : 312-3103280/1613
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Gelişim Psikolojisi

Hacettepe Üniversitesi

1993

Doktora

Gelişim Psikolojisi

Hacettepe Üniversitesi

2000

 

 

MESLEKİ DENEYİM

 

Akademik Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

1991-2001

Öğretim Görevlisi, Dr.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

2001-2006

Öğretim Üyesi, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

2006- 2008

Öğretim Üyesi, Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

Ekim 2008-2012

Öğretim Üyesi, Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

2012 Mart-halen

 

 

 

  

İdari Görevler

Görev

Görev Yeri

Yıl

Anabilim Dalı Bşk.

DTCF Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı

2008-halen

 

 

Verdiği Dersler

· Gelişim Psikolojisi I (Lisans)

· Gelişim Psikolojisi II (Lisans)

· Gelişim Psikolojisi Konuları I-A (Lisans)

· Gelişim Psikolojisi Konuları II-B (Lisans)

· Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (Lisans)

· Aileye İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar (Lisans)

· İleri Gelişim Psikolojisi (Lisans)

· Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular

· Yaşam Boyu Gelişim I: Doğum Öncesinden Ergenliğe (Y. Lisans)

· Gelişim Psikolojisinde Uygulamalar (Y. Lisans)

· Yaşam Boyu Gelişim II: Yetişkinlikten Yaşlılığa (Y. Lisans)

· Aile Sistemi: Ebeveyn-Çocuk ve Eşler Arasındaki İlişkiler (Y. Lisans)

YAYINLAR

 

Uluslararası Hakemli (SSCI ve SCI Kapsamında Yer Alan) Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·  Uçanok, Z. & Güre, A. (2012). Parent-adolescent relational qualities, perceived economic strain and psychological well-being in Turkish early adolescents. Journal of Early Adolescence.

·   ltay, B. & Güre, A. (2012).  Okulöncesi kuruma (devlet-özel) devam eden çocukların sosyal yeterlik ve olumlu sosyal davranışları ile annelerinin ebeveynlik stilleri arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB), 12(4), 2712-2718.

·   Gure, A., Wissink, I. & Dekovic, M. (2010). Quality of parent-adolescent relationship and self-esteem in Turkish, Dutch and Turkish-Dutch Adolescents. XIV. European Conference on Developmental Psychology, R. Zukauskiene (Ed.) Medimond, International Proceedings, 351-361, Vilnius.

 • Sayıl, M., Güre, A., Uçanok, Z. & Pungello, E. P. (2009). Çalışan ve ilk kez anne olan kadınların bebeklerinin bakımı ve işe geri dönme süreci: İleriye dönük çoklu etkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 24(64),1–14.
 • Peksaygılı, M. & Güre, A. (2008). Eşler arasındaki çatışma ile erken ergenlik dönemindeki çocukların uyum davranışları: Algılanan çatışmanın aracı ve düzenleyici rolü. Türk Psikoloji Dergisi 23(61), 43-58.
 • Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. (2007). First time mothers’ anxiety and depressive symptoms across the transition to motherhood: Associations with maternal and environmental characteristics. Women & Health, 44, 61-77.
 • Güre, A., Uçanok, Z. & Sayıl, M. (2006). The associations among perceived pubertal timing, parental relations and self-perception in Turkish adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 35, 541-550.
 • Musaağaoğlu, C. & Güre, A.  (2005). Ergenlerde davranışsal özerklik ile algılanan ana-baba tutumları arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 20(55), 79-94.
 • Sayıl, M., Güre (Yılmaz), A. & Uçanok, Z. (2002). Ergenliğe geçişte bilgilendirmenin ergenin bilgi düzeyi ve benlik algısına etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 17(50), 47-58.
 • Yılmaz, A. (2001). Eşler arasındaki uyum, anne-baba tutumu ve benlik algısı arasındaki ilişkilerin gelişimsel olarak incelenmesi, Türk Psikoloji Dergisi. 16(47), 1-24.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 • Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok Z. (2005). Çalışan ve ilk kez anne olan kadınların bebekleriyle ilgili bakım tercihleri ve seçimleri: Betimsel bir inceleme. Sağlık ve Toplum Dergisi. 15(3), 60-69.
 • Sayıl, M., Uçanok, Z. & Güre, A. (2002). Erken ergenlik döneminde duygusal gereksinimler, aileyle çatışma alanları ve benlik kavramı: Betimsel bir inceleme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(3), 155-166.
 •  Yılmaz, A., (2001). Eşler Arasındaki uyum: Kuramsal yaklaşımlar ve görgül çalışmalar. Aile ve Toplum Eğitim – Kültür ve Araştırma Dergisi, 1(4), 49-59.
 • Yılmaz, A. (2001). Çocukların algıladığı anne-baba arasındaki uyum, anne-baba tutumu ve benlik algısı arasındaki ilişkiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(2), 85-93.
 • Yılmaz, A. (2000). Anne-Baba Tutum Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(3), 160-172.
 • Yılmaz, A. (1999). Çocuk yetiştirme tutumları: Kuramsal yaklaşımlar ve görgül çalışmalar. Türk Psikoloji Yazıları, 1(3), 99-118.
 • Yılmaz, A. (1998). Tek ebeveynli ve iki ebeveynli ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin kendilik imgesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5(3), 142-150.
 • Yılmaz, A. & Bayraktar, R. (1994). Üç farklı düzeyde kodlanan kelimelerin kısa ve uzun süre sonra hatırlanmasında yaşa bağlı değişiklikler. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi (3P), 2(2), 122-133.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

 • Ergül, A. & Güre, A. (2012). “Perceived economic strain and parent-adolescent relationships: The adolescent's and parents' perspective” XXX International Congress of Psychology (ICP),Cape Town, South Africa, 22-27 July, Oral presentation
 • Güre, A. & Ucanok, Z.  (2010). “The perceived economic strain and psychological well-being: The mediational role of parent-adolescent relations.” BPS Developmental Psychology Section Annual Conference, Goldsmiths, University of London- London, 12-15 September, Oral Presentation
 • Gure, A., Wissink, I. & Dekovic, M. (2009). “Quality of parent-adolescent relationship and self-esteem in Turkish, Dutch and Turkish-Dutch Adolescents.” XIV. European Conference on Developmental Psychology, Mykolas Romeris University- Vilnius, Lithuania, 18-12 August, Oral Presentation.
 • Kracke, B., Güre, A. & Dietrich, J. (2007). “Parents and career planning in Turkish and German adolescents.” XI. European Association for Research on Adolescence, Torino/Italy, 7-10 May, Oral Presentation.
 • Güre, A. & Uçanok, Z. (2007). “Parent-adolescent conflict, pubertal status and SES in Turkish early adolescents.” XIII. European Conference on Developmental Psychology, University of Jena, Jena/Germany, 21-25 August, Oral Presentation.
 • Uçanok, Z. & Güre, A. (2007). “Parent-adolescent relational qualities, perceived economic strain and psychological well-being in Turkish early adolescents.” XIII. European Conference on Developmental Psychology University of Jena, Jena/Germany, 21-25 August, Oral Presentation.
 • Öztürk, P. & Güre, A. (2006). “The relations between sex typing of the self and flexibility of gender stereotypes in Turkish children.” X. European Association for Research on Adolescence, Antalya, 2- 6 May, Poster Presentation.
 • Güre, A., Uçanok, Z. & Sayıl, M. (2006). “The associations among perceived pubertal timing, parental relations and self-perception in Turkish adolescents.” X. European Association for Research on Adolescence, Antalya/, 2- 6 May, Poster Presentation.
 • Güre, A. & Peksaygılı M. (2005). “Interparental conflict and early adolescents’ adjustment: The mediational role of appraisals in Turkish culture.” XII. European Conference on Developmental Psychology, University of La Laguna, La Laguna, Tenerife/ Spain, 24-28 August, Oral Presentation.
 • Sayıl, M., Pungello, E., Güre, A. & Uçanok, Z. (2003).  “Working women's selection of care for their infants: A prospective comperative study.” XI. European Conference on Developmental Psychology,  Catholic University, Milano/ Italy, 27-31 August, Oral Presentation.
 • Sayıl, M., Güre (Yılmaz), A. & Uçanok, Z. (2001). “Ergenlerde buluğ eğitim programının bilgi düzeyine ve kendilik değerine etkisi”. II. Uluslararası Adolesan ve Sorunları Kongresi, Kapadokya, 27-30 Eylül, Poster Bildiri.
 • Yılmaz, A. (1997). “Self image of college students from non-divorced and divorced parents”. VIII. European Conference on Developmental Psychology, Rennes/ France, 3-7 September, Poster Presentation.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, Konferans, Panel ve Söyleşiler

 

 • Güre, A. (2011). “Aile sisteminde ilişkiler: Evlilik ve ebeveynlik.“ XVI. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Kıbrıs Girne American University-Girne, 21-24 Temmuz, Konferans.
 • Zümrüt, A.P., Şen, P., Keser, N., Şener, A. & Güre, A. (2011). “İlk ve orta ergenlikte algılanan ekonomik güçlük ile ebeveyn-ergen ilişkisi.” XVI. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Kıbrıs Girne American University-Girne, 21-24 Temmuz,  Poster Bildiri.
 • Güre, A., Tazeoğlu, S. & Angın, E. (2010). “Ebeveyn-davranış ölçeği ile ebeveyn-ergen ilişki niteliği ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.” XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi-Mersin, 14-17 Nisan, Poster Bildiri.
 • Güre, A. (2010). “Ebeveynlik stil ve uygulamaları: Baumrind’den günümüze kuramsal ve görgül çalışmalara genel bir bakış.” XV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi-Ankara, 14-17 Temmuz, Konferans.
 • Güre, A. & Altay, B. (2009).  Okulöncesi kuruma (devlet-özel) devam eden çocukların sosyal yeterlik ve olumlu sosyal davranışları ile ebeveyn stilleri arasındaki ilişkiler.” Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi- Ankara, 7-9 Ekim, Sözel Bildiri.
 • Ucanok, Z. & Güre, A. (2009). “Erken ergenlik döneminde sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet ve buluğ statüsüne göre ebeveyn-ergen ilişkileri.”  Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi-Ankara, 7-9 Ekim, Sözel Bildiri.
 • Öztürk, P. & Güre, A. (2006). “Çocukların kendi cinsiyetlerini ayrıştırma düzeyleri ile toplumsal cinsiyet kalıpyargı esneklik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.” XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi-Ankara, 6-8 Eylül, Sözel Bildiri.
 • Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z.  (2005). “Çalışan kadınların ilk anneliklerinde benlik saygısı, özyeterlik, kaygı ve depresyon düzeyleri ile ilişkili değişkenler.” II. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi- Ankara, 22-23 Nisan, Sözel Bildiri.
 • Musaağaoğlu, C. & Güre, A. (2004).  “Ergenlik sürecinde özerkliğin gelişimi ile algılanan anne-baba tutumları arasındaki ilişkiler” XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul,  7-11 Eylül, Poster Bildiri.
 • Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. (2004). “Çalışan annelerin, bebekleriyle ilgili bakım kararlarını yordayan demografik ve kişilik özellikleri.” XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 7-11 Eylül, Sözel Bildiri.
 • Güre, A., Sayıl, M. & Uçanok, Z. (2004). “Erken, zamanında ve geç olgunlaşan ergenlerin duygusal tepkileri, anne-babalarıyla ilişkileri ve benlik algıları.” XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 7-11 Eylül, Sözel Bildiri.
 • Sayıl, M., Güre (Yılmaz), A. & Uçanok, Z. (2002). “Ergenliğe geçişte bilgilendirmenin ergenin bilgi düzeyine ve benlik algısına etkisi.” XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Ankara, 11-13 Eylül, Sözel Bildiri.
 • Yılmaz, A. (1994). “Okulöncesi dönemdeki çocukların mekansal bakış açısını dikkate alma yeteneği”. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, 21-23 Eylül, Sözel Bildiri.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • Uçanok, Z. & Güre, A. (2009). Erken ergenlik döneminde sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet ve buluğ statüsüne göre ebeveyn-ergen ilişkileri II. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, 440-446.
 • Yılmaz, A.  (1996). “Okulöncesi dönemdeki çocukların mekansal bakış açısını dikkate alma yeteneği.” VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Y. Topsever & M. Göregenli (Ed.) Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara, 88-98.

 

Kitap Bölümü

·         Güre, A. (2012). Evlilik İlişkisi ve Ana Babalık. Ana Babalık: Kuram ve Araştırma, M. Sayıl & B. Yağmurlu (Ed.), Koç Üniversitesi yayınları, 363-399.

Çeviriler
 • Güre, A. (2011). Orta yetişkinlikte fiziksel ve bilişsel gelişim. (Bölüm: 15). G. Yüksel (Ed.), Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi (Life-Span Development), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 475-499
 • Güre, A. (2011). İleri yetişkinlik döneminde bilişsel gelişim. (Bölüm: 18). G. Yüksel (Ed.), Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi (Life-Span Development), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 560-591.
 • Güre, A. (2011). Ölüm, ölmek ve yas (Bölüm: 20).  G. Yüksel (Ed.), Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi (Life-Span Development), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 620-643.
 • Güre, A. (1996). Evlat edinme: Psikoloji için özel bir alan. (Hobday. A. & Lee, K), Türk Psikoloji Bülteni, 2(4), 18-20.

 

Mesleki Eğitim ve Stajlar

· “Ebeveynlik Stil ve Uygulamaları: Baumrind’den Günümüze Kuramsal ve Görgül Çalışmalara Genel Bir Bakış” konulu konferans, Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğrencileri, 16 Mart 2011.

· “Ergenlik Dönemindeki Gelişimsel Özellikler ve İlişkiler” konulu seminer, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, 25 Mart 2011.

· “Ergenlik Dönemi ve İlişkiler” konulu seminer, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, 15 Aralık 2011.

· “Anne-Baba Çocuk İlişkileri” başlıklı ebeveynlere yönelik konferans, Aile Araştırma Kurumu, 9 Nisan 2002.

· "Ergenlik Dönemi" konulu seminer, Hamdullah Suphi İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri, 30 Mayıs 2001.

· “Ergenlik Dönemindeki Çocuğunuzu Tanıyor Musunuz?” konulu konferans, Hava Lojistik Komutanlığı personeli, 13 Nisan 2001.

· “Ergenlik Dönemi” konulu seminer, Etimesgut İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri, 23 Şubat 2001.

· "Ergenlik Dönemi" konulu seminerler, Beytepe İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri, 1999-2001.

· “Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar: Özgün Bir Kitaba Doğru” konulu sempozyuma katılım, 16-17 Haziran 2001.

· “Yaşamın İkinci Yarısına Farklı Bakış Açıları” konulu panele katılım, 15 Mayıs 2001.

· “Çocuk ve Ergen Araştırmalarında Niteliksel Yöntemler” konulu atölye çalışmasına katılım, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama merkezi, 26-28 Mart 2001.

Aldığı Ödüller

 • Sayıl, M., Yılmaz-Güre, A. ve Uçanok, Z. (2001). “Ergenlerde buluğ eğitim programının bilgi düzeyine ve kendilik değerine etkisi”. (Poster) II. Uluslararası Adolesan ve Sorunları Kongresi, Kapadokya, 27- 30 Eylül, En İyi 3. Poster Ödülü.

Editörlük ve Akademik Danışmanlıklar

 • Türk Psikoloji Yazıları (Psych-Info), Akademik Danışmanlık, 2010-halen
 • Türk Psikoloji Dergisi (SSCI), Akademik Danışmanlık, 2010-halen

Kongre Düzenleme ve Dernek Üyelikleri

 • XVI. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, 2011.
 • XV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, 2010.
 • XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, 2006.
 • IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilimsel Çalışmalar, Teknik Editör, 1996.
 • VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Kongre Sekreterliği (Yrd. Sekreter), 1992.
 • Türk Psikologlar Derneği Üyeliği, 1991-Halen.

Yürüttüğü ve Yer Aldığı Projeler

· Olumsuz Yaşam Olayları, Ebeveyn-Ergen İlişkisi ve Ergenin Uyumu Arasındaki İlişkilerin Aile Stres Modeli Çerçevesinde Sınanması: Bir İzleme Çalışması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. 11 B 5358001 Nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2011-2014

· Olumsuz Yaşam Olayları ve Ergenin Uyumu: Türk, Hollandalı Ve Göçmen Türk Ergenlerin Ebeveynleriyle Olan İlişkilerinin Aracı Rolü. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Bursu (BİDEB), çerçevesinde 4 aylık doktora sonrası araştırma bursu Nisan-Ağustos 2008.

· Çalışan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Tercihlerinde Çok Yönlü Etkiler: İleriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) SBB–3026 Nolu Proje Araştırmacı, Nisan 2004.

Yönetilen Lisansüstü Tezler

 • Musaağaoğlu, C. (2004). Ergenlik Sürecinde Özerkliğin Gelişimi ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Peksaygılı, M. (2005). Annenin ve Çocukların Eşler arasındaki Çatışmayı Algılamaları ile Çocukların Uyum Davranışları Arasındaki İlişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Öztürk, P. (2005). Çocukların Cinsiyet Rol Ayrıştırmaları ile Toplumsal Cinsiyet Tutumları Arasındaki İlişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Altay, F. B. (2007). Okulöncesi Kuruma (Devlet-Özel) Devam Eden Çocukların Sosyal Yeterlik ve Olumlu Sosyal Davranışları ile Ebeveyn Stilleri Arasındaki İlişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kocabay. D. (2011-Devam Etmekte). Olumsuz Yaşam Olayları ile Ergenlik Dönemindeki Çocukların Yaşam Doyumu: Ebeveyn-Ergen İlişkilerinin Aracı Rolü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Şahin, H. (2011-Devam Etmekte). Ekonomik Güçlükler, Evlilik İlişkisi ve Ebeveyn-Ergen İlişkisinin Aile Stres Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Korfal, A. (2012-Devam Etmekte). Olumsuz Yaşam Olayları, Ebeveyn-Ergen İlişkileri ve Problem Davranışlar. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ergül, A. (2012-Devam Etmekte). Olumsuz Yaşam Olayları, Ebeveyn-Ergen İlişkileri ve Ergenin Uyumu Arasındaki İlişkiler: Bir İzleme Çalışması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.