PROF.DR. ADALET GÜRLEK    
Adı : ADALET
Soyadı : GÜRLEK
E-posta : gurlek@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 05336237121
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Kardiyoloji