PROF.DR. GÜNHAN GÜRMAN    
Adı : GÜNHAN
Soyadı : GÜRMAN
E-posta : gurman@ankara.edu.tr
Tel : 5957375 / 5836601
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : HEMATOLOJİ BİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ADRES

 

 Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

              Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 169

  Cevizlidere, 06520 Ankara

              583 6601

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Cebeci Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

              Cebeci, 06620 Ankara

              595 7375

 

 

AKADEMİK ÜNVANLARI

 

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 30 Haziran 1982

Doktora           : 1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 11 Temmuz 1990

                            2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 21 Ocak 1994     

Doçentlik         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 9 Ekim 1995

Profesörlük      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 10 Nisan 2001

 

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

 

-Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Müdürü (14 Aralık 2009 - )

-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

  Hematoloji Bilim Dalı Başkanı (23 Ekim 2006 - )

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi (1999-2007)

 

 

İLGİ ALANLARI

 

·       Allojeneik periferik kan kök hücre transplantasyonu

·       Donör lökosit infüzyonu

·       Adoptif immünoterapi

·       Kök hücre nakli öncesi indirgenmiş yoğunluklu veya hastaya özel hazırlama rejimleri

  

 

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ KURULUŞLAR:

 

-Türk Hematoloji Derneği

-Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu

-European Group for Blood and Marrow Transplantation:

    Turkish Transplant Registry Başkanı (2001 - )

-International Bone Marrow Transplantation Registry