PROF.DR. AYŞA GÜRSOY    
Adı : AYŞA
Soyadı : GÜRSOY
E-posta : gursoy@agri.ankara.edu.tr, gursoy63@gmail.com
Tel : 596 13 53
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SÜT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/aysa-gursoy
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı soyadı: Ayşe Gürsoy

Doğum Yeri: Ermenek / KARAMAN

Doğum Tarihi: 01.03.1963

Yabancı Dili: İngilizce 


ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Ankara Üniversitesi

1984

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ürünleri Teknolojisi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1986

Doktora

 Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1996


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı: 

Farklı Kaynaklardan İthal Edilen Beyaz Peynirlerin Bazı Özellikleri , Prof. dr. Nesrin Kaptan 

 Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: 

Beyaz Peynire Tuz Geçişini Etkileyen Bazı Faktörler Üzerinde Araştırmalar, Prof. Dr. Tümer Uraz.


 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞGörev Unvanı

  Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1986-1996

Dr. Arş.Gör.  

 Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1996-2001

Yrd.Doç. Dr.

 Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2001- 2011

Doç. Dr.

Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2011 - 2017

Prof. Dr.

Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2017YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 

Tuba Şanlı. 2004. Ankara Piyasasında Satışa Sunulan Kaşar Peynirlerinde Olası Aflatoksin M1 Varlığının HPLC Metodu İle Belirlenmesi  

Aynur Dağlı. 2006. Yoğurt Dondurması Üretiminde Peyniraltı Suyu Tozu Kullanımı 

Aydın Tuncay İnanç. 2002. Peyniraltı Suyundan Laktoz eldesi ve Kullanım Olanakları


LİSANS DERSLERİ

Süt Kimyası ve Biyokimyası

Dondurma Teknolojisi

Süt Teknolojisi

Mikrobiyoloji

 YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Süt Endüstrisinde Ambalajlama Tekniği

Süt Endüstrisinde Standardizasyon ve Uluslararası Uygulamalar

ÇALIŞMA ALANLARI

Peynir Teknolojisi

Dondurma Teknolojisi

Ambalaj

Fonksiyonel Ürünler

PROJELER

1. Dondurma Miksini Farklı Sıcaklıklarda Pastörize Etmenin Miksin Viskozitesi, Mikrobiyolojik Kalitesi ve Protein Stabilitesi Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu PROJE NO: 87.11.08.02). Araştırmacı, 1987.  

2. Sütlere Uygulanan Farklı Isı İşlemi Koşullarının Kefir Kalitesine Etkisi Üzerine Araştırmalar. (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 87.11.08.05). Araştırmacı, 1987.

3. İnkübasyon Sıcaklığının Kefirin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 87.11.08.07). Araştırmacı, 1988.

4. Yerli ve İthal Fekal ve Laktik Grup Streptokoklar ile Laktobasil İçeren Starter Kombinasyonlarının Beyaz Peynir Üretiminde Kullanılması (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 88.11.08.01). Araştırmacı, 1989.

5. Ön Isıtma ve Koyulaştırma İşlemlerinin Yağsız Süttozunun Kimi Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar (TUBİTAK, VHAG 822) Araştırmacı, 1994. 

6. Beyaz Peynire Tuz Geçişini Etkileyen Bazı Faktörler Üzerinde Araştırmalar (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 92.25.00.34). Araştırmacı, 1995.

7. Laktoperoksidaz /Tiyosianat/Hidrojenperoksit Sisteminin Aktivasyonu ile Korunmuş Sütlerden Üretilen Beyaz Peynirlerin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Araştırmalar (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 94.25.00.40). Araştırmacı, 1997.

8. LP-Sistemi Aktivasyonuyla Korunmuş Farklı Tür Sütlerin Protein İçeriklerindeki Değişimler (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 96.11.14.01). Araştırmacı, 1998.

9. Isıl İşlem Uygulanan ve Dondurulan L. helveticus ve L. bulgaricus Kültürlerinin Düşük Yağlı Beyaz Peynir Üretiminde Kullanılması (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 97.11.14.002). Araştırmacı, 1998. 

10. Süt Sığırlarında Rekombinant Sığır Somatotropini (Somatech) Uygulamasının Süt Verimi ve Bileşenleri Üzerine Etkileri (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 98.11.11.003). Araştırmacı, 1998.

11. Koyun ve Keçi Sütlerinin Ultrafiltre Edilmesi ve Ultrafiltre Sütlerin Fiziksel ve Kimyasal Niteliklerinin Belirlenmesi (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 99.11.14.002). Araştırmacı, 2001

12. Değişik Tür Sütlerden Farklı İki Teknikle Üretilen Sprey Yağsız Süttozlarının Fiziksel ve Kimyasal Niteliklerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK, PROJE NO: TOGTAG 1750). Araştırmacı, 2001

13. Ultrafiltre Edilmiş İnek, Koyun ve Keçi Sütleri Üzerine Pastörizasyon Seviyeleri ve Pıhtılaştırıcı Enzim Farklılıklarının Etkisi (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ARFO, PROJE NO: 2000.07.11.023 ve TÜBİTAK, PROJE NO: TOGTAG/TARP-2398). Araştırmacı, 2002.

14. LP- Sistemi Aktivasyonuyla Korunmuş İnek Sütlerinden Tulum Peyniri Üretimi (Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, PROJE NO: 142). Araştırmacı, 2002.

15. Keçi sütü Yoğurtlarında Organik Asit İçeriğinin Tat-Aroma Üzerine Etkisi (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP, PROJE NO: 2001.07.11.044). Araştırmacı,

 YAYINLAR

 SSCI, SCI-EXPANDED   ve AHCI İndeks Dergilerinde Yayınlanan Makaleler    

--Özer, B., Hayaloğlu, A. A., Yaman, H., Gürsoy, A. ve Şener, L. 2013. Simultaneous use of transglutaminase  and rennet in white-brined cheese production. International Dairy Journal , 33:129-134. 

--E. Şenel, M. Atamer, A. Gürsoy, F.Ş. Öztekin. 2011. Changes in some properties of strained (Süzme) goat’s yoghurt during storage. Small Ruminant Research, 99: 171-177.  

--Gürsoy, F. Durlu-Özkaya, F. Yıldız, B. Aslım. 2010. Set Type Yoghurt Production by Exopolysaccharide Producing Turkish Origin Domestic Strains of Streptococcus thermophilus (W22) and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (B3). Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(Suppl-A):81-86.  

--A Gürsoy. 2009. Effect of using attenuated lactic starter cultures on lipolysis and proteolysis in low fat Kaşar cheese. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(3): 285-292 

Yetişmeyen, N. Gencer, A. Gürsoy, O. Deveci, E. Şenel, E. Şanlı, F.Ş.Öztekin. 2006. Protein properties of UF Teleme produced from various Types of milk. Journal of Food and Drug Analysis. 14(3): 279-283. 

--Gürsel, A. Gürsoy, E. Şenel, O. Deveci, E. Karademir. 2003. The use of freeze-shocked lactic starters in low-fat White pickled cheese. Milchwissenschaft, 58 (5/6): 279-282. 

Yetişmeyen, N. Gençer, A. Gürsoy, O.Deveci, E.Şenel, E.Karademir, F.Ş. Öztekin. 2003. The effect of some technological processes on the properties of Teleme made from goat milk. Milchwissenschaft, 58 (5/6): 286-289.


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 --O. Deveci, A. Yetişmeyen, A. Gürsoy, N. Yamaner, E. Karademir. 2001. Some quality characteristics of spray dried skimmed milk powders produced from different milk varieties by using two different atomizer systems: 1. Chemical characteristics. Hungarian Dairy Journal – Science and Practice (Tejgazdasag), LXI, 2, 23-26.  

--Gürsoy, A. Yetişmeyen, O. Deveci, N. Yamaner, E. Karademir. 2001. Some quality characteristics of spray dried skimmed milk powders produced from different milk varieties by using two different atomizer systems: 2. Physical characteristics. Hungarian Dairy Journal – Science and Practice (Tejgazdasag), LXI, 2, 27-31.  

Yetişmeyen, N. Gencer, O. Deveci, A. Gürsoy, E. Karademir. 2001. Ultrafiltrierte Schaft- und Ziegenmilch – Physikalisch- chemische Eigenschaften und Kasereitauglichkeit. Deutsche MolkereiZeitung (Lebensmittelindustrie und Milchwirtschaft), 122, Jahrgang 6, September, 780-784. 


 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

-- T. Çetin, A. Gürsoy, O. Deveci, E. Sezgin. 2005. Ankara Piyasasında Satışa Sunulan Kaşar Peynirlerinin Aflatoksin M1 İçeriklerinin Belirlenmesi. Gıda Teknolojisi, 9(3): 93-95. 

--Gürsoy, E. Şenel, A. Gürsel, O. Deveci, E. Karademir, Ş. Yaman. 2001. Yağ İçeriği Azaltılmış Beyaz Peynir Üretiminde Isıl İşlem Uygulanan L. helveticus ve L. bulgaricus Kültürlerinin Kullanımı. Gıda, 26, 5; 375-383. 

Gürsel, A. Gürsoy, S. Odabaşı, A. Çimer, M.S. Ceylan, O. Deveci. 2000. LP-Sistemi Aktivasyonunun İnek Sütündeki Azotlu Maddelerin Dağılımı Üzerine Etkisi. Gıda, 25(5):355-362. 

--S. Odabaşı, A. Gürsoy, A, Çimer, M. Atamer. 1999. Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojenperoksit Sisteminin Aktivasyonu İle Korunmuş Sütlerden Üretilen Beyaz Peynirlerin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Gıda, 24(5):327-335. 

Gürsel, N. Tunail, A. Gürsoy, E. Ergül, L.Y. Aydar. 1994. Yerli ve İthal Fekal ve Laktik Grup Streptokoklar ile Laktobasil İçeren Starter Kombinasyonlarının Beyaz Peynir Üretiminde Kullanılması. Kükem Derg., 17 (2):1-14. 


--Gürsel, A. Gürsoy. 1991. Protein-Su İnteraksiyonları. Gıda, 16 (3): 189-194. 

Gürsel, E. Ergül, A. Gürsoy, N.G. Erdoğdu. 1990. Sütlere Uygulanan Farklı Isı İşlemi Koşullarının Kefir Kalitesine Etkisi Üzerine Araştırmalar. Doğa Türk Vet. ve Hay. Derg., 14 (1):166-177. 

N. Kaptan, A. Gürsel, A. Gürsoy. 1990. İnkübasyon Sıcaklığının Kefirin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. Gıda, 15 (5):291-298. 

--Koçak, A. Gürsel, E. Ergül, A. Gürsoy. 1990. Farklı Asitlikteki Salamurada Bekletmenin Peynire Tuz Geçişi Üzerine Etkisi. Gıda, 15(4): 211-215. 

--Karacabey, A. Gürsel, E. Ergül, A. Gürsoy, N. G. Erdoğdu. 1989. Dondurma Miksini Farklı Sıcaklıklarda Pastörize Etmenin Miksin Viskozitesi, Mikrobiyolojik Kalitesi ve Protein Stabilitesi Üzerine Etkileri. Gıda, 14(5): 295-300.

--Gürsel, A. Gürsoy. 1988. Quark Yapımında Gelişmeler. Gıda Sanayi Dergisi, 2, 23-26.  

--Koçak, A. Gürsel, E. Ergül, A. Gürsoy. 1988. Beyaz Peynirde Titrasyon Asitliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 13(5): 337-339. 

--Gürsel, E. Ergül, A. Gürsoy, G. Erdoğdu. 1987. Kalsiyum Klorürün Taze Beyaz Peynirin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. Gıda, 12(5): 293-298. 

--Koçak, A. Gürsel, E. Ergül, A. Gürsoy. 1987. Farklı Tuzlama Yöntemlerinin Beyaz Peynirde Uçucu Yağ Asitleri Oluşumuna Etkisi. Gıda, 12(3): 179-184.

 Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 Gursoy, A., Turkmen, N., Akal, C. 2015. Some properties of ice crem with different kind of molasses. Traditional Dairy Product. 3rd International Symposium on Traiditional Foods from Adriatic to Caucasus, October 01-04,2015. Sarajevo/Bosnia & Herzegovina.  (Poster/Özet) 

Türkmen, N., Gürsoy, A. and Kanca, H. 2015. Effect of somatic cell count in goat milk on some physical, chemical and sensory properties of vanilla ice-cream. IDF World Dairy Summit, 20-24 September, Vilnius, Lithuania. (Poster/Tam Metin)

Öztürkoğlu, S., Gürsoy, A., Haubraken, J., Figge, M., Koçak, C., De Vries, R.P.  Proteolytic and lipolytic activities of some fungi isolated from Divle Obruk cheese. 8 th NIZO Dairy Conference, 11-13 September 2013, Papendal , The Neteherlands. (Poster/Özet)

A, Gürsoy, A. Gürsel, F. Yıldız, YK. Erdem. 2012. Accumulation of Biogenic Amines in Low-Fat Kasar Cheese. IDF Cheese Ripening & Technology Symposium, May 21-24, Madison, Wisconsin, USA. (Poster/Özet) 

Özer, B., Hayaloğlu, A., Yaman, H. ve Gürsoy, A. 2012. Simultaneous use of transglutaminase and rennet in white brined cheese production. IDF Cheese Ripening & Technology Symposium, May 21-24, Madison, Wisconsin, USA. (Sözlü/Tam Metin) 

Gürsoy, E.A. Anlı, A. Gürsel. 2011. Innovative advanced in ice cream technology. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, May 26-29 2011, Çeşme Turkey. P: 336-340. (Poster/Tam Metin) 

E.A. Anlı, A Gürsoy, A Gürsel. 2011. Alpha-lactalbumin based nanotubes. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, May 26-29 2011, Çeşme Turkey. P: 256. (Poster/Tam Metin) 

Gürsoy, T. Uraz. 2010. Effect of salting time on the quality of White pickled cheese. 1st International Congress on Food Technology, Abstract Book. 03-06 November 2010 Antalya/TURKEY. p. 1182. (Poster/Özet) 

S.S. Kırdar, Ö. Kurşun, E. Özrenk, A. Gürsoy. 2010. Determination of some quality properties of Akçakatık cheese.  Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Proceedings of The 1st International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 2010 April, 15-17 Tekirdağ/TURKEY. p.313. (Poster/Özet) 

M. Atamer, A. Gürsoy, F.Ş. Öztekin, E. Şenel. 2004. Determination of some carbonyl compounds in Yayık Tereyağ (Churn Butter). Recent Developments in Dairy Science and Technology, International Dairy Symposium Proceedings. May 24-28, Isparta/TURKEY. p. 174-177. (Sözlü/Tam Metin) 

Gürsel, M. Atamer, A. Gürsoy, B. Tamuçay, E. Karademir. 1998. A Survey on Cheeses Ripened in an Earthenware Pots in Central Anatolian Region of Turkey. In: COST Action 95 “Improvements of the Quality of the Production of Raw Milk Cheeses”. Proceedings of the Symposium on Quality and Microbiology of Traditional and Raw Milk Cheeses, November 30-December 1, 1998, Dijon/FRANCE, pp. 342. (Poster/Tam Metin) 

Gürsel, A. Gürsoy, S. Odabaşı, A. Çimer, M.S. Ceylan, O. Deveci. 1998. Effect of LP-System on Some Nitrogenous Compounds of Milk From Small Ruminants Milked by Hand. In: ““Milking and Milk Production of Dairy Sheep and Goats”. Proceedings of the 6th International Symposium on the Milking of Small Ruminants. September 26-October 1, 1998, pp. 535-538. (Poster/Tam Metin) 

A. Gürsel, M. Atamer, A. Gürsoy, E. Şenel, N. Gençer. 1998. Utilization of the Lactoperoxidase System for Keeping Quality of Milk From Small Ruminants Milked by Hand. In: “Milking and Milk Production of Dairy Sheep and Goats”. Proceedings of the 6th International Symposium on the Milking of Small Ruminants. September 26-October 1, 1998.        pp. 531-534. (Poster/Tam Metin) 

Gürsel, A. Gürsoy, M.S. Ceylan. 1997. Kahramanmaraş Type Ice Cream: A Traditional Dairy Product and Some of Its Properties. In: “Ice Cream”. Proceedings of the International Symposium held in Athens, Greece, 18-19 September, 1997. pp. 194-195. (Poster/Özet)

 Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Gursoy,A., Anli, E.A., Türkmen, N., Gursel, A. 2015. Dondurma ve Benzeri Ürünlerde Mikrobiyolojik Riskler. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi 12-14 Kasım 2015, Selçuk-İzmir, Kongre Kitabı s.159. 

Bayram, G., Gürsoy, A. 2014. Samsun İli ve Çevresinde Geleneksel Yöntemle Üretilen Manda Yoğurtlarının Bazı Özelliklerinin İncelenmesi . 4. Geleneksel Gıdalar Kongresi , Bildiri kitabı, sayfa 593. 17-19 Nisan, Adana. (Poster/Özet)

Türkmen, N., Gürsoy, A. 2014. Deve sütü. 4. Geleneksel Gıdalar Kongresi , Bildiri kitabı, sayfa 581-584. 17-19 Nisan, Adana. (Poster/Özet)

G. Bayram, A, Gürsoy. 2012. Manda sütü ve özellikleri. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. 10-12 Mayıs 2012.  Konya. (Poster/Tam Metin) 

Gürsel, E.A. Anlı, A. Gürsoy. 2011. Sütü homojenizasyonunun insan sağlığı üzerine olası etkileri. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 26, 24-26 Kasım 2011, Ankara. S 41.  (Sözlü/Tam Metin) 

Dağlı, A. Gürsoy. 2009. Dondurulmuş yoğurtta peyniraltı suyu tozu Kullanımı. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 22, 6-8 Kasım 2009 Antalya. S 659. (Poster/Özet) 

Gürsoy, N. Polat, A. Gürsel. 2009. Köpük krema. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Bildiriler Özet Kitabı, 21-23 Mayıs 2009 Denizli. Akın Ofset, s.91. (Poster/Özet) 

Gürsoy, B. Balaban. 2009. Stabilizatör ve emülgatörün dondurma yapısına etkisi. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs  2009 Van. Filiz Matbaacılık. S. 702-706. (Poster/Tam Metin) 

Dağlı, A. Gürsoy. 2008. Yoğurt dondurması üretimi ve özellikleri. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008 Erzurum, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 37, s: 759-760. (Poster/Özet) 

Gürsoy, F. Durlu-Özkaya, F. Yıldız, B. Aslım. Ekzopolisakkarit üretimi yüksek Streptococcus thermophilus (W22) ve Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (B3) suşlarının yoğurt üretiminde kullanımı. 2006. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs 2006 Bolu. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 33. S:607. (Poster/Özet) 


Gürsoy, T. Uraz, F. Yıldız. 2004. Salamura sıcaklığının Beyaz peynirde tuz geçişi üzerine etkisi. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 23-24 Eylül 2004 Van. Filiz Matbaacılık. S. 24-28. (Poster/Tam Metin) 


Gürsoy, T. Çetin. 2003. Yapay tatlandırıcılar ve dondurmada kullanım olanakları. G4P III. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 2-3 Ekim 2003. s. 73-78. (Sözlü/Tam Metin) 


S.M. Yener, N. Bilgiç, A. Gürsoy, A. Gürsel. 2003. Süt Sığırlarında Rekombinant Sığır Somatotropini (Somatech) Uygulamasının Süt Verimi ve Bileşenleri Üzerine Etkileri. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. (Bildiriler). Fırat Matbaacılık Ltd Şt.S. 40-47 (Sözlü/Tam Metin) 


S.S. Kırdar, M. Atamer, A. Gürsoy, B. Tamuçay, E. Karademir. 2003. Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojen Peroksit (LP) sistemi aktivasyonu ile korunmuş inek sütünden üretilen Tulum peynirlerinin bazı nitelikleri üzerine araştırmalar. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, 22-23 Mayıs 2003. s. 69-74. (Sözlü/Tam Metin) 

Gürsel, A. Gürsoy, E. Şenel, O. Deveci, E. Karademir. 2003. Yağ içeriği azaltılmış Beyaz peynir üretiminde dondurulmuş Lactobacillus helveticus ve Lactobacillus bulgaricus kültürlerinin kullanımı. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, 22-23 Mayıs 2003. s. 57-62. (Sözlü/Tam Metin) 


Gürsoy, A. Gürsel, E. Şenel, O. Deveci, E. Karademir. 2001. Yağ içeriği azaltılmış Beyaz peynir üretiminde ısıl işlem uygulanan Lactobacillus helveticus ve Lactobacillus bulgaricus kültürlerinin kullanımı. GAP II. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 24-26 Ekim 2001. s. 269-278. (Sözlü/Tam Metin) 

Koçak, A. Gürsel, A. Gürsoy. 1998. Pastörize ve UHT Sütte Raf Ömrünü Etkileyen Faktörler ve Uygulanan Dayanıklılık Testleri. İçindedir: “İçme Sütü”. Ed. M. Demirci. İhlas Matbaacılık Gazetecilik Yayıncılık San. Tic. AŞ, Tekirdağ. S. 122-137. (Sözlü/Tam Metin) 


N. Tunail, A. Gürsel, E. Ergül, A. Gürsoy, L.Y. Aydar. 1991. Streptococcus faecalis ve Streptococcus faecium İçeren Starterler İle Yapılan Beyaz Peynirlerde Starterlerin Diğer Mikroflora Üzerine Etkisi. 16-18 Eylül Adana, 7. Kükem Kongresi Özel Sayısı, 14 (2): 98-99. (Sözlü/Özet)

Kitap ve Kitap Bölümleri

Şenel, E., Gürsoy, A., Özer, B. 2014. Microbiology of Processed Liquid Milk. Dairy Microbiology anad Biochemistry: Recent Advances. CRC Publisher/Science Publisher. ISSBN: 978-1-4822-3502-9. p.95-112.  

Gürsoy. 2010. Sütün Nitelikleri. İçindedir: “Süt Teknolojisi”. Editör; Atila Yetişemiyen. Ankara Üniversitesi Basımevi. ISBN: 978-975-482-750-7. Ders Kitabı No: 513, Yayın No: 1560, s. 27-53. 

Gürsoy. 2010. Dondurma Teknolojisi. İçindedir: “Süt Teknolojisi”. Editör; Atila Yetişemiyen. Ankara Üniversitesi Basımevi. ISBN: 978-975-482-750-7. Ders Kitabı No: 513, Yayın No: 1560, s. 263-298. 

Gürsoy. 2007. Mikroorganizmaların Beslenmesi ve Gelişimi. İçindedir: “Mikrobiyoloji”. Editör: Asuman Gürsel. Ankara Üniversitesi Basımevi. ISBN: 978-975-482-740-8. Ders Kitabı No: 510, Yayın No: 1557. s. 108-151. 

Gürsoy. 2007. Mikroorganizmaların Metabolizması. İçindedir: “Mikrobiyoloji”. Editör: Asuman Gürsel. Ankara Üniversitesi Basımevi. ISBN: 978-975-482-740-8. Ders Kitabı No: 510, Yayın No: 1557, s. 152-174. Yetişmeyen, A. Gürsoy, A. Çimer,. 1998. Koyulaştırılmış ve Kurutulmuş Süt Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi.  ISBN: 975-482-428-2. Yayın No: 1497, Uygulama Klavuzu: 247,  S. 81. 


Diğer Yayınlar

Gürsoy. 2010. Dondurma Üretimi. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, yıl:49, Sayı:579,  sayfa:30-35, ISSN:1300-8366.  

Gürsoy. 2006. Dondurma üretim teknolojisi. Süt Dünyası, 3: 27-30.