PROF.DR. NURAN ASMAFİLİZ    
Adı : NURAN
Soyadı : ASMAFİLİZ
E-posta : gurun@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720-1030
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nuran-asmafiliz
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı, Ünvanı: Nuran Asmafiliz, Prof. Dr.

Doğum Tarihi: 29.04.1979

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

Ankara Üniversitesi

2002

Y. Lisans

 Kimya/Anorganik Kimya

Ankara Üniversitesi

2005

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kimya/Anorganik Kimya

Ankara Üniversitesi

2011

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı : Kripta-Fosfazen Türevlerinin Sentezi

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Zeynel Kılıç

Doktora Tezi Başlığı : Mono ve Bis(Ferrosenil)-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi ve Biyolojik Aktifliklerinin Araştırılması 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Zeynel Kılıç

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Fen Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2002-2011

Dr. Araş. Gör.  

Fen Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2011-2014

Yrd. Doç. Dr.

Fen Fakültesi/Ankara Üniversitesi

Şubat 2014-Eylül 2014

Doç. Dr.

Fen Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2014-2020

Prof. Dr.

Fen Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2020-


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.

Tuncer Hökelek, Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, “Crystal structure of 3,4:11,12-Dibenzo-5,10-dioxa-1,14,17-triazacyclononadecane”. Anal. Sci., 2004, 20, x163-x164.

A2.

Elif Ece İlter, Nagihan Çaylak, Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, “Phosphorus-nitrogen compounds. spiro- and crypta-phosphazene derivatives: synthesis and spectral investigations. Structure of butane-N,N'-bis(1,4-oxybenzyl)-spiro(propane-1,3-diamino) tetrachloro cyclo-2λ5, 4λ5, 6λ5-triphosphazatriene. Part VII”. J. Mol. Struct., 2004, 697, 119-129.

A3.

Barış Tercan, Tuncer Hökelek, Orhan Büyükgüngör, Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Zeynel Kılıç, “7,11-[Butane-1,4-diyldioxydi-o-phenylene-dimethylene]-6,6-dichloro-4,4-bis(pyrrolidino)-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphaza-1,3,5,7,11-pentaazaspiro [5.5]-undeca-1,3,5-triene”. Acta Cryst. Sect. E., 2005, E61, o2145-o2147.

A4.

Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan, Zeynel Kılıç, Barış Tercan, Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek, Orhan Büyükgüngör, “Novel Phosphazene Derivetives. Synthesis, anisochronism and structural investigations of mono- and ditopic spiro-crypta phosphazenes”. J. Mol. Struct., 2007, 832, 172-183.

A5.

Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Muhammet Işıklan, Zeynel Kılıç, Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek, Ertan Şahin, “Phosphorus-Nitrogen Compounds: Part 14. Synthesis, Stereogenism and Structural Investigations of Novel N/O spirocyclic Phosphazene Derivatives”. Inorg. Chem., 2007, 46, 9931-9944.

A6.

Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Ertan Şahin, “Phosphorus-nitrogen compounds: Part 15. Synthesis, anisochronism and the relationship between crystallographic and spectral data of monotopic spiro-crypta phosphazenes”. J. Chem. Sci., 2008, 120 (4), 363-376.

A7.

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, L. Yasemin Koç, Leyla Açık, Özgül Kısa, Ali Albay, Zafer Üstündağ, Ali Osman Solak, “Phosphorus-Nitrogen Compounds : Part 18. Syntheses, Stereogenic Properties, Structural and Electrochemical Investigations, Biological Activities and DNA Interactions of New Mono- and Bis-Ferrocenyl Spirocyclic Phosphazene Derivatives”. Inorg. Chem., 2009, 48, 10102-10116.

A8.

Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Leyla Açık, Makbule Yavuz, E. Burcu Bali, Ali Osman Solak, Fevziye Büyükkaya, Hakan Dal, Tuncer Hökelek, “Phosphorus–nitrogen compounds: Part 19. Syntheses, structural and electrochemical investigations, biological activities, and DNA interactions of new spirocyclic monoferrocenylcyclotriphosphazenes”. Polyhedron, 2010, 29, 2933-2944.

A9.

Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Ezgi Elif Özalp, Elif Ece İlter, Zeynel Kılıç, Bünyemin Çoşut, Serkan Yeşilot, Adem Kılıç, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, L. Yasemin Koç, Leyla Açık, Emel Akyüz, “Phosphorus-Nitrogen Compounds. 21. Syntheses, Structural Investigations, Biological Activities, and DNA Interactions of New N/O Spirocyclic Phosphazene Derivatives. The NMR Behaviors of Chiral Phosphazenes with Stereogenic Centers upon the Addition of Chiral Solvating Agents”. Inorg. Chem., 2010, 49, 7057-7071.

A10.

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç¸ Zeliha Hayvalı, Leyla Açık, Tuncer Hökelek, Hakan Dal, Yağmur Öner, “Phosphorus–nitrogen compounds. Part 23: Syntheses, structural investigations, biological activities, and DNA interactions of new N/O spirocyclotriphosphazenes”. Spectrochim. Acta A, 2012, 86, 214–223.

A11.

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Aslı Öztürk, Yasemin Süzen, Tuncer Hökelek, Leyla Açık, Z. Betül Çelik, L. Yasemin Koç, Mehmet Lütfi Yola, Zafer Üstündağ, “Phosphorus-Nitrogen Compounds: Part 25. Syntheses, Spectroscopic, Structural and Electrochemical Investigations, Antimicrobial Activities, and DNA Interactions of Ferrocenyldiaminocyclotriphosphazenes”. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 2013, 188 (12), 1723-1742.

A12.

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, L. Yasemin Koç, Leyla Açık, Yasemin Süzen, Yağmur Öner, “Phosphorus-Nitrogen Compounds : Part 26. Syntheses, Spectroscopic and Structural Investigations, Biological and Cytotoxic Activities, and DNA Interactions of Mono and Bisferrocenylspirocyclotriphosphazenes”. Inorg. Chim. Acta, 2013, 400, 250-261.

A13.

Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, L. Yasemin Koç, Leyla Açık, Mehmet Lütfi Yola, Ali Osman Solak, Yağmur Öner, Devrim Dündar, Makbule Yavuz, “Phosphorus-nitrogen compounds: Part 28. Syntheses, structural characterizations, antimicrobial and cytotoxic activities, and DNA interactions of new phosphazenes bearing vanillinato and pendant ferrocenyl groups”. J. Mol. Struct., 2013, 1049, 112-124. 

A14.

Nuran Asmafiliz “Syntheses of Chiral Phosphazenes with Stereogenic Centers: NMR Behavior in the Presence of a Chiral Solvating Agent”. Heteroatom Chem. 2014, 25 (2), 83-94.

A15.

Yasemin Tümer, L. Yasemin Koç, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, H0ssien Soltanzade, Leyla Açık, Mehmet Lütfi Yola, Ali Osman Solak “Phosphorus–nitrogen compounds: Part 30. Syntheses and structural investigations, antimicrobial and cytotoxic activities and DNA interactions of vanillinato-substituted NN or NO spirocyclic monoferrocenyl cyclotriphosphazenes”. J. Biol. Inorg. Chem. 2015, 20, 165-178.

A16.

İpek Berberoğlu, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, L. Yasemin Koç, Leyla Açık, Mustafa Türk, Hossien Soltanzade, Hakan Dal “Phosphorus-Nitrogen Compounds: Part 34. Syntheses, Structural Investigations, Cytotoxic and Biological Activities of Spiro-Ansa-Spiro and Spiro-Bino-Spiro Tetrameric Phosphazene Derivatives” Inorg. Chim. Acta, 2016, 446, 75-86. 

A17.

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Mehmet Civan, Orhan Avcı, L. Yasemin Gönder, Leyla Açık, Betül Aydın, Mustafa Türk, Tuncer Hökelek, “Phosphorus-Nitrogen Compounds. Part 36. Syntheses, Langmuir-Blodgett Thin Films and Biological Activities of Spiro-Bino-Spiro Trimeric Phosphazenes” New J. Chem. 2016, 40(11), 9609-9626. 

A18.

Yasemin Tümer,  Nuran Asmafiliz, Celal Tuğrul Zeyrek, Zeynel Kılıç, Leyla Açık, Süheyla Pınar Çelik, Mustafa Türk, Beste Çağdaş Tunalı, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Syntheses, spectroscopic and crystallographic characterizations of cis- and trans-dispirocyclic ferrocenylphosphazenes: molecular dockings, cytotoxic and antimicrobial activities” New J. Chem. 2018, 42(3), 1740-1756.

A19.

Nuran Asmafiliz, Mehmet Civan, Arda Özben, Zeynel Kılıç, Nagehan Ramazanoğlu, Leyla Açık, Tuncer Hökelek “Phosphorusnitrogen compounds. Part 39. Syntheses and LangmuirBlodgett thin films and antimicrobial activities of N/N and N/O spirocyclotriphosphazenes with monoferrocenyl pendant arm” Appl. Organomet. Chem. 2018, 32(4), e-4223.

A20.

Nuran Asmafiliz, Mehmet Civan, Neşe Uzunalioğlu, Arda Özben, Zeynel Kılıç, Hande Kayalak, Leyla Açık, Tuncer Hökelek “Phosphorus–nitrogen compounds. Part 41. Ferrocenyl pendant-armed spirocyclopiperidinocyclotriphosphazatrienes:

Langmuir–Blodgett thin films and biological activity studies” J. Chem. Sci. 2018, 130, 152.

A21.

Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Betül Aydın, Leyla Açık, Tuncer Hökelek “Phosphorus-nitrogen compounds: Part 43. Syntheses, spectroscopic characterizations and antimicrobial activities of cis- and trans-N/O dispirocyclotriphosphazenes containing ferrocenyl pendant arms” J. Mol. Struct. 2018, 1173, 885-893.

A22.

Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Gönül Arslan, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek “Phosphorus-nitrogen compounds: Part 45. Vanillinato-substituted cis and trans-bisferrocenyldispirocyclotriphosphazenes: Syntheses, spectroscopic and crystallographic characterizations” J. Mol. Struct. 2019, 1181, 235-243.

A23.

Nuran Asmafiliz, İpek Berberoğlu, Mehtap Özgür, Zeynel Kılıç, Hande Kayalak, Leyla Açık, Mustafa Türk, Tuncer Hökelek “Phosphorus-nitrogen compounds: Part 46. The reactions of N3P3Cl6 with bidentate and monodentate ligands: The syntheses, structural characterizations, antimicrobial and cytotoxic activities, and DNA interactions of (N/N)spirocyclotriphosphazenes with 4-chlorobenzyl pendant arm” Inorg. Chim. Acta, 2019, 495, 118949.

A24.

Özlem İşcan, Reşit Cemaloğlu, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Leyla Açık, Pelin Özbeden, Tuncer Hökelek “Synthesis and spectroscopic properties of (N/O) mono and dispirocyclotriphosphazene derivatives with benzyl pendant arms: the study of biological activity” Turk. J. Chem. 2020, 44, 15-30.

A25.

Nuran AsmafilizGamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Selen Bilge Koçak, Zeynel Kılıç “Phosphorus-nitrogen compounds-(Part 50): correlations between structural parameters for cylophosphazene derivatives containing ferrocenyl pendant arm(s)” Turk. J. Chem. 2020, 44, 543-558.

A26.

Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Nuran Asmafiliz, Selen Bilge Koçak, Zeynel Kılıç “Phosphorus-nitrogen compounds (Part 51): the relationship between spectroscopic and crystallographic data of mono- and di-spirocyclophosphazene derivatives with 4-fluoro/nitrophenylmethyl pendant arm/arms” Turk. J. Chem. 2020, 44, 559-573.

A27.

Nur Güven Kuzey, Mehtap Özgür, Reşit Cemaloğlu, Nuran Asmafiliz,, Zeynel Kılıç, Leyla Açık, Betül Aydın, Tuncer Hökelek “Mono- and dispirocyclotriphosphazenes containing 4-bromobenzyl pendant arm(s): Synthesis, spectroscopy, crystallography and biological activity studies” J. Mol. Struct. 2020, 1220, 128658.

B1.

Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, “O2N2- ve O2N3- Donör atomlu makrohalkaların Ni(II), Co(II) ve Pd(II) komplekslerinin sentezi ve yapılarının incelenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2006, 18(3), 297-304.


PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER : 


B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1

 

PROJE ADI

KURUM

TARİH

GÖREV

    Diaminlerle trimerik (N3P3Cl6) fosfazenin reaksiyonları ve oluşan spiro-, ansa- ve bino- fosfazenlerin yapılarının spektroskopik ve kristallografik yöntemlerle incelenmesi.

         Ankara Üniversitesi (BAP)

2005-2007

Araştırmacı

  Kripta-Fosfazenlerin Sentezi,  Yapılari ve Stereojenik Özelliklerinin  İncelenmesi.

TÜBİTAK

 

2005-2008

Araştırmacı

     Stereojenik spiro-ansa-spiro ve spiro-bino fosfazenlerin sentezi, spektroskopik ve kristallografik özelliklerinin  incelenmesi.

 

    Ankara Üniversitesi (BAP)

2009-2011

Araştırmacı

     Ferrosenil-Fosfazen Türevlerinin Sentezi,  Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi, Biyolojik Aktifliklerinin ve DNA’ya Etkilerinin Araştırılması.

 

TÜBİTAK

2009-2011

Bursiyer

     N2O2 Donörlü Simetrik Ligandlar ve Mono/ Bisferrosenildiaminlerden Oluşan Tetramerik Fosfazen Türevlerinin Klasik ve Mikrodalga Yöntemleri ile Stereokimyasal Kontrollü Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik, Stereojenik ve Elektrokimyasal Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri.

 

 

TÜBİTAK

2012-2014

Araştırmacı

    Vanilin-Sübstitüe Mono ve Bis Ferrosenilfosfazenlerin Sentezleri, Reaksiyonları, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması.

 

TÜBİTAK

2012-2013

Araştırmacı

  1-Aza-15-crown-5 veya 1,4-Dioksa-8-azaspiro[4,5]deka-Sübstitüe Mono/Bis Ferrosenilfosfazen Türevlerinin Klasik ve Mikrodalga Yöntemleri ile Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri.

 

    Ankara Üniversitesi (BAP)

2012-2014

Araştırmacı

  N2N2 veya N2O2 Donörlü Tetramerik Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, DNA ile Etkileşimleri ve Biyolojik Aktiviteleri.

 

    Ankara Üniversitesi (BAP)

2013-2015

Yürütücü

 Mono ve Dispiro 4-Bromobenzilaminofosfazenlerin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Antimikrobiyal Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri.

 

    Ankara Üniversitesi (BAP)

2016-2017

Yürütücü

    Mono-, di- ve tri-NN veya NO Spirohalkalı Trimerik Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Aktiviteleri

 

TÜBİTAK

2017-2019

Yürütücü

  Halkalı Schiff Bazı Sübstitüe cis- ve trans Dispiroferrosenilfosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Aktiviteleri

TÜBİTAK

2017-2018

Araştırmacı


KATILDIĞI KONGRELER

 1. Ulusal Kristallografi Toplantısı, 22-24 Nisan 2004, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümü, Samsun

1. spiro-ansa-spiro ve spiro-Fosfazenler

M. Barış Tercan, Tuncer Hökelek, Elif Ece İlter, Selen Bilge, Bilgehan Özgüç, Amgalan Natsagdorj, Şemsay Demiriz, Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç.

2 spiro- ve spiro-Crypta Fosfazen Türevleri

Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek, Selen Bilge, Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç.

 IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 9-11 Haziran 2005, Bilkent Üniversitesi, Ankara

3. Monotopik spiro-Kripta-Fosfazen Bileşiklerinin Çeşitli Spektroskopik Yöntemlerle Yapı Analizi

Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Muhammet Işıklan, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Orhan Büyükgüngör.

4. Ditopik dispiro-Kripta-Fosfazen Bileşiklerinin Çeşitli Spektroskopik Yöntemlerle Yapı Analizi

Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Orhan Büyükgüngör.

 XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004, Kafkas Üniversitesi, Kars

5. Stereojenik Fosfazenlerde Anizokronizm

Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek.

 XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Ege Üniversitesi, Kuşadası

6. Anizokronik  Monotopik  spiro-Kripta-Fosfazen  Bileşikleri

Muhammet Işıklan, Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Nagihan Çaylak, Barış Tercan, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Orhan Büyükgüngör.

7. Ditopik  dispiro-Kripta-Fosfazen Bileşikleri

Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan, Zeynel Kılıç, Barış Tercan, Tuncer Hökelek, Orhan Büyükgüngör.

8. Dibenzo-Diaza-Taç Eter Ligandları ve Çeşitli Geçiş Metalleriyle Olan Kompleksleri

Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Orhan Büyükgüngör.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, 04-08 Eylül 2006, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

9. Tetrakis(pirolidino) spiro-Fosfazenlerin Spektral Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri

Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan, Zeynel Kılıç, Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek.

10. spiro-Halkalı Fosfazenlerin Konformasyonları

Muhammet Işıklan, Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz,  Zeynel Kılıç, Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek.

 XXI.Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya

11. Ferrosenil spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Ali Osman Solak, Ertan Şahin. 

12. Kripta Fosfazenlerde Stereojenizm ve Anizokronizm

Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Ertan Şahin.

13. N/O Donörlü Stereojenik Spiro-Fosfazen Halkalarının Sentezi, Geometrik ve Optik İzomerlerinin İncelenmesi

Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek and Ertan Şahin.

International Union of Crystallography Commission on Mathematical and Theoretical Crystallography, 27 Nisan-2 Mayıs 2008, İtalya

14. Crystal Structures of  Some Phosphazene Derivatives

Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, Zeynel Kılıç, Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan

 Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, 10-14 Eylül 2008, Sofya, Bulgaristan

15. The Investigation of Syntheses, Crystal Structures, Electrochemical and Spectroscopic Properties, and Biological Activities of mono and bis(Ferrocenyl)-Phosphazene Derivatives

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, Ali Osman Solak, Lütfiye Yasemin Koç, Leyla Açık.

 16. Synthesis, Stereogenism, and Structural Investigations of N/O Spirocyclic Phosphazene Derivatives

Muhammet Işıklan, Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, Adem Kılıç, Serkan Yeşilot.

 17.Synthesis and Characterization of spiro-cycylic Phosphazene Derivatives from reduced Salicyclic and Crown Ether Schiff Base Compounds

Zeliha Havyalı, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç.

 II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Fırat Üniversitesi, Elazığ

18. Ferrosenil-Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik, Elektrokimyasal Ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi, DNA ve Tüberküloz Suşuna (H37Rv) Etkilerinin Araştırılması

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Ayça Avseven Çiftçi, Ali Osman Solak, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, L. Yasemin Koç Bilir, Leyla Açık, Özgül Kısa, Ali Albay.

 19. Ferrosenil Diamin Bileşiklerinin Trimer ile Yer Değiştirme Reaksiyonları, Oluşan Mono-Ferrosenil Spiro-Fosfazen Türevlerinin Yapı Analizleri.

Elif Ece İlter, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Hakan Dal, Tuncer Hökelek, Leyla Açık, Ayten Çelebi.

 20. N/O Donör Atomlu Spiro-Fosfazenlerin Spektroskopik, Kristallografik ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi.

Ezgi Elif Özalp, Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Zeynel Kılıç, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, Bünyemin Çoşut, Serkan Yeşilot, Adem Kılıç.

 21. N-Metil-Etilendiamin Sübstitüe Mono- ve Bis- Ferrosenil Spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik, Elektrokimyasal Ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi.

Ozan Süleyman Ürgüt, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Fevziye Belinay Büyükkaya, Ali Osman Solak.

 FIGIPAS 2009-Meeting in Inorganic Chemistry, 1-4 Temmuz 2009, Palermo, İtalya

22. Synthesis and Spectroscopic Properties of 3-Amino-1-Propanoxy Mono- and Bis-Ferrocenyl-Phosphazene Derivatives.

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Zafer Üstündağ, Ali Osman Solak.

 23. The Investigations of Spectroscopic, Crystallographic and Stereogenic Properties of Spiro-Phosphazenes.(oral presentation).

Ezgi Elif Özalp, Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Zeynel Kılıç, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, Bünyemin Çoşut, Serkan Yeşilot and Adem Kılıç.

 24. Synthesis and Biological Activities of N/O Spirocyclic-Phosphazene Derivatives.

Muhammet Işıklan, Ezgi Elif Özalp, Nuran Asmafiliz, Elif Ece İlter, Zeynel Kılıç, E. Burcu Bali, Ayten Çelebi, Leyla Açık.

 XXIV.Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak

25. Monoferrosenil-Taç Eter Sübstitüe-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, DNA ve Tüberküloz Suşuna (H37Rv) Etkilerinin Araştırılması

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Zafer Üstündağ, Fevziye Büyükkaya, Ali Osman Solak, Devrim Dündar, Makbule Yavuz, Leyla Açık

 26. Mono ve Bisferrosenil Dispiro- ve Spiro-Ansa- Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Elektrokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktifliklerinin İncelenmesi

Ozan S. Ürgüt, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Ali Osman Solak, Fevziye Büyükkaya, Leyla Açık, Tuncer Hökelek, Hakan Dal

 The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa “The role of Chemistry in Development in Africa”, 20-23 Kasım, Luxor, Mısır

27. Syntheses, Structural Investigations, Biological Activities, and DNA Interactions of New Pyrrolidino N/O Spirocyclic Phosphazene Derivatives.

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Zeliha Hayvalı, Leyla Açık, Yağmur Öner, Tuncer Hökelek,  Hakan Dal

 13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology, 2012, Graz, Austria.

28. Syntheses, Biological Activities, and DNA Interactions of New N/O Spirocyclotriphosphazenes

Leyla Açık, Nuran Asmafiliz, Zeliha Hayvalı, Zeynel Kılıç, Yağmur Öner

 XXVI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye

29. Mono ve Bis Ferrosenilmetildiaminospirofosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri, DNA ile Etkileşimleri

Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Leyla Açık, Yasemin Süzen, Yağmur Öner, L. Yasemin Koç.

30. Morfolino-Sübstitüe Mono ve Bisferrosenilspirotrifosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri

 Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Aslı Öztürk, Hakan Dal, Tuncer Hökelek, Leyla Açık.

 IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2013, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

31. Vanilinato Sübstitüe Ferrosenilfosfazen Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Karakterizasyonu, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri

Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Leyla Açık.

32. Dört Dişli N2N2 Donörlü Ligandlarla Oktaklorosiklotetrafosfazenden Elde Edilen Tetramerik Fosfazenlerin Yapılarının Araştırılması, Antimikrobiyel Aktivitelerinin ve DNA’ya Etkilerinin İncelenmesi

İpek Berberoğlu, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Leyla Açık, Hakan Dal.

33. Siklobütan ve Tiyazol Halkası İçeren Aminlerle Trimerik Fosfazenin Reaksiyonlarının Klasik ve/veya Mikrodalga Yöntemi ile İncelenmesi

Melek Aydın, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Alaaddin Çukurovalı, İbrahim Yılmaz, Leyla Açık.

The 14th International Symposıum on Inorganıc ring Systems (IRIS-14)

34. Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, “Syntheses, structural characterizations of new phosphazenes bearing vanillinato and pendant monoferrocenyl groups” 26 –31 Temmuz, 2015, University of Regensburg, Almanya.

V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi

35. Nuran Asmafiliz“Stereojenik Fosfor Atomları İçeren Kiral Ferrosenilfosfazenlerin Sentezi ve Kiral Çözücü (CSA) Varlığında 31P-NMR Spektrumlarının İncelenmesi”, P-042, Mersin Üniversitesi, Mersin, 22-25 Nisan 2015.

27. Ulusal Kimya Kongresi

36. Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Mehmet Civan, Tuncer Hökelek, “Yeni N2N2 Donörlü Spiro-Bino-Spiro (Sbs) Trimerik Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik Özellikleri, Kristal Yapıları ve Langmuir-Blodgett Tekniği Kullanılarak Ultra-İnce Filmlerinin Hazırlanması”, S-YÜ001, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015.


37. Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, “27. Ulusal Kimya Kongresi” konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Tamamen veya Kısmen Vanillinato-Sübstitüe NO Spiro Halkalı Monoferrosenilsiklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezleri, Yapı Karakterizasyonları ve Kristal Yapıları”, A-SE005, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015.


38. İpek Berberoğlu, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Leyla Açık, ““27. Ulusal Kimya Kongresi” konferansı dahilinde “Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Yeni Spiro-Trimerik Fosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA İle Etkileşimleri”, A-SE042,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015.

 11th Inorganic Chemistry Conference (1st Meeting of the Inorganic and Bioinorganic Chemistry Division of SPQ), 7-8 Ekim 2016, Sintra, Portekiz

39. Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Mehmet Civan, Tuncer Hökelek

Syntheses, Structural Investigations and Langmuir-Blodgett Thin Films of Spiro-Bino-Spiro Trimeric Phosphazenes Consist of N2O2 Donor Type Symmetric Tetradentate Ligands (Poster Bildiri)

40. Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Leyla Açık

Syntheses, Structural Characterizations, Antimicrobial Activities and DNA Interactions of Cis- and Trans-Dispirocyclic Ferrocenylphosphazenes (Poster Bildiri)

3rd International Conference on New Trends in Chemistry (28-30 Nisan 2017), Helsinki, Finlandiya

41. Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek

Synthesis, Structural Characterizations of cis- and trans-Dispirocyclic Ferrocenylphosphazenes (Sözlü bildiri)

 International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH'2017) (17-20 Nisan 2017), Malaga, İspanya

42. Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hokelek

Syntheses, Structural Characterizations of No Dispirocyclic Ferrocenylphosphazenes (Sözlü Bildiri)

43. Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Orhan Avcı, L. Yasemin Gönder, Leyla Açık, Betül Aydın, Mustafa Türk

Cytotoxic and Biological Activities of Spiro-Bino-Spiro Trimeric Phosphazenes Consist of Symmetric Tetradentate Ligands (Poster Bildiri)

 29. Ulusal Kimya Kongresi (10-14 Eylül 2017), ODTÜ, Ankara

44. Özlem İşcan, Nuran Asmafiliz, Leyla Açık, Tuncer Hökelek

N⁄O Spirohalkalı Trimerik Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri (Poster Bildiri)

 45. Neşe Uzunalioğlu, Nuran Asmafiliz, Arda Özben, Zeynel Kılıç, Leyla Açık

Piperidino-Sübstitüe N/O Spiroferrosenil Trimerik Fosfazenlerin Sentezi, Spektroskopik Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri (Poster Bildiri)

 46. Nur Güven Kuzey, Nuran Asmafiliz, Leyla Açık, Tuncer Hökelek

Mono ve Dispiro 4-Bromobenzilaminofosfazenlerin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri

International Congress on Chemistry and Materials Science (5-7 Ekim 2017), Ankara

47. Nur Güven Kuzey, Nuran Asmafiliz, Leyla Açık

Synthesis, Spectroscopic Properties and Biologial Activities of Spiro-4- Methoxybenzylaminophosphazenes (Sözlü Bildiri)

 48. Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Yasemin Koç, Leyla Açık, Hossien Soltanzade

Antimicrobial and Cytotoxic Activities, and DNA Interactions of Vanillinato Substituted NN or NO spirocyclic Monoferrocenyl Cyclotriphosphazenes (Sözlü Bildiri)

 55th National Meeting and Exposition of the American-Chemical-Society (ACS)- Nexus of Food, Energy, and Water Location: New Orleans, LA (18-22 Mart 2018)

49. Nur Güven Kuzey, Nuran Asmafiliz, Leyla Açık, Tuncer Hökelek

Synthesis, spectroscopic properties and biological activities of spiro-4-bromobenzylaminophosphazenes

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 Nisan 2018, Ankara, Turkey

50. Nuran Asmafiliz, Özlem İşcan, Leyla Açık, Pelin Özbeden, Tuncer Hökelek

Synthesis, spectroscopic and crystallographic properties, and biological activities of partlyand fully-substituted monospiro-4-chlorobenzylaminophosphazenes

 51. Hande Kayalak, İpek Berberoğlu, Leyla Açık, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç

Biological Activities of Mono-, Di- Substituted Trimeric Phosphazenes

52. Nur Güven Kuzey, Nuran Asmafiliz

Synthesis and Spectroscopic Properties of Morpholino-Substituted Monospiro-Benzylaminophosphazenes

Science and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition, 17-21 Eylül 2018, Çeşme, İzmir

53. Nuran Asmafiliz, Mehmet Civan, Neşe Uzunalioğlu, Arda Özben, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek

Syntheses and Langmuir-Blodgett Thin Films of the Partly and Fully-Substituted Ferrocenyl Pendant-Armed Spirocyclotriphosphazenes

1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22-23 Kasım, Ankara

54. Nuran Asmafiliz, Özlem İşcan, Zeynel Kılıç, Leyla Açık, Pelin Özbeden, Tuncer Hökelek 

Synthesis, crystallographic characterizations and biological activities of the piperidino and DASDSubstituted 4-chlorobenzyl pendant armed spirocyclotriphosphazenes

55. Leyla Açık, Nuran Asmafiliz, L. Yasemin Gönder, Arda Özben, Zeynel Kılıç, “European Biotechnology Congress” konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Syntheses, antimicrobial activities and DNA interactions of NN and NO spirocyclotriphosphazenes with monoferrocenyl pendant arm” 25-27 Mayıs 2017, Dubrovnik, Hırvatistan.

56. Nur Güven Kuzey, Nuran Asmafiliz, Leyla Açık, Tuncer Hökelek, “255th National Meeting and Exposition of the American-Chemical-Society (ACS)- Nexus of Food, Energy, and Water Location: New Orleans” konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Synthesis, spectroscopic properties and biological activities of spiro-4-bromobenzylaminophosphazenes” 18-22 Mart 2018, New Orleans, LA 

57. Nuran Asmafiliz, İpek Berberoğlu, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, “12th Chemıcal Physics Congress” konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Crystal Structures and Spectroscopic Properties of Partly- and Fully-substituted Monospirocyclotriphosphazenes” 12-13 Ekim 2018, Safranbolu, Türkiye.

58. Yasemin Tümer, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, “12th Chemıcal Physics Congress” konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Crystallographic Characterizations of Cis- and Trans-dispirocyclic Ferrocenylphosphazenes” 12-13 Ekim 2018, Safranbolu, Türkiye.

59.Nur Güven Kuzey, Nuran Asmafiliz, Betül Aydın, Leyla Açık, Aytuna Çerçi, Mustafa Türk, “ASCB/EMBO 2018 Meeting” konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Synthesis cytotoxic and biological activities of new partly and fully mono and dispiro-4-methoxybenzylaminophosphazenes” 8-12 Aralık 2018, San Diego, CA.

60.Özlem İşcan, Nuran Asmafiliz, Leyla Açık, Pelin Özbeden, Tuncer Hökelek, Mustafa Türk, “2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019)” konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Synthesis and biological activities of new fully-substitued cyclotriphosphazenes” 28-29 Haziran 2019, Ankara, Türkiye.

61.Reşit Cemaloğlu, Özlem İşcan, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Leyla Açık, Betül Aydın, Tuncer Hökelek, “3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020)” konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “The synthesis, spectroscopic, crystallographic and biological properties of dispirocyclotriphosphazene derivatives containing benzylamino side groups” 19-20 March 2020, Ankara, Türkiye. (Sözlü Bildiri)