PROF.DR. AFİFE GÜVENÇ    
Adı : AFİFE
Soyadı : GÜVENÇ
E-posta : guvenc@eng.ankara.edu.tr
Tel : 03122033502
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM DURUMU

 

1) Lisans                             : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

                                              Kimya Mühendisliği Bölümü, Haziran 1984.

2) Yüksek Lisans                : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

                                              Kimya Mühendisliği Bölümü, Aralık 1987.

3) Doktora                          : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

                                              Kimya Mühendisliği Bölümü, Ocak 1997.

4) Yardımcı Doçentlik        : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

                                              Kimya Mühendisliği Bölümü, Nisan 2000

5) Doçentlik                        : Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

                                              Kimya Mühendisliği Bölümü, Mayıs 2003

6) Profesörlük                      :  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

                                              Kimya Mühendisliği Bölümü, Ekim 2009

 

İŞ TECRÜBESİ

 

Şubat 1987 – Ocak 1997       : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

                                                Kimya Mühendisliği Bölümünde

                                                Araştırma Görevlisi

Ocak 1997 – Nisan 2000       : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

                                                 Kimya Mühendisliği Bölümünde

                                                 Doktor Araştırma Görevlisi

Nisan 2000 – Mayıs 2003     : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

                                                 Kimya Mühendisliği Bölümünde

                                                 Yardımcı Doçent

Mayıs 2003 –  Ekim 2009       : Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

                                                 Kimya Mühendisliği Bölümünde  Doçent

Ekim 2009                              :  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

                                                 Kimya Mühendisliği Bölümünde   Profesör     


 

YÖNETTİĞİ TEZLER

 

Biten Tezler:

 

Yüksek Lisans: Havva Elemzade,“ Fuzel Yağından Asetat Esterlerinin Süperkritik Karbondiksit ile Enzimatik Üretimi“, 2002-2005.

 

Yüksek Lisans:  Tuğba Gümüşdere ,“ Zararlı Organik Bileşiklerin Bozundurulmasına Ses Ötesi Dalgaların Etkisi“, 2004-2007.

 

Yüksek Lisans: Ebru Erte , “Siyah üzümde (Vitis vinifera L.) bulunan Resveratrol’ün Üretim Veriminin Artırılmasına  Ses Ötesi Dalgaların Etkisi”, 2004-2007.

 

Yüksek Lisans: Özlem Kındır “Siyah üzüm posasının antioksidan kaynağı olarak değerlendirilmesinde proses parametrelerinin incelenmesi”, 2007-2010.

 

Yüksek Lisans:  Gözde Baykal “Kızılcığın (cornus mas l.) toplam antioksidan aktivitesine ve toplam fenolik madde miktarına abiyotik elisitörlerin etkisi”, 2010-2013.

 

Doktora : Gamze Erzengin (Yalçın)

 

Kimyasal Katkıların Çimento Bazlı Malzemelerin Dayanımına, Reolojisine ve Mikro Yapısına Etkileri”, 2002-2010.

 

 

Devam Eden Tezler:

 

Yüksek Lisans: Nisan Zorlu  Tekstil atıksularından boya gideriminde bileşik ileri oksidasyon yöntemlerinin incelenmesi”, 2009-

 

Yüksek Lisans: Derya Güler ,  ders aşaması

Yüksek Lisans: Kübra Şahin ,  ders aşaması

 

 

ARAŞTIRMA KONULARI:

 

1) Ayırma İşlemleri :

     i- Fermentasyon ortamından alkol ve organik asitlerin süperkritik akışkan ekstraksiyonu ile ayırılması

     ii- Doğal maddelerden antioksidanların süperkritik akışkan ekstraksiyonu ile ayırılması

    iii- Dizelle kirlenmiş toprağın süperkritik akışkan ekstraksiyonu ile temizlenmesi

2) Enzimatik Tepkimeler (Ester üretimi -süperkritik akışkan varken ve yokken)

3) Enzimatik Tepkimelere Ses Ötesi Dalgaların Etkisi

4) Bozundurma  Tepkimelerine Ses Ötesi Dalgaların Etkisi

5) Ses Ötesi Dalgaların Antioksidan Üretiminde Abiyotik Uyarıcı Olarak Kullanımı

6) Tekstil Boyalarının Giderimi (Ses ötesi dalgalarla, Adsorpsiyonla, Bileşik Yöntemlerle)

7) Şarap ve Meyve Suyu Fabrika Atıklarının Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilebilirliği

 

TEZLER:

 

1.      A.Kutsal (Güvenç),1987. Şırnak asfaltitlerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Tandoğan, Ankara.

 

2. A.Güvenç, 1997. Fermentasyon ürünü etanolün süperkritik CO2 ile saflaştırılması, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Tandoğan, Ankara.

 

YAYINLAR:

 

1. A. Güvenç, M. Erol, A. Çalımlı, Y. Sarıkaya, 1994. Investigation of properties of Avgamasya asphaltite, Fuel Processing Technology, 38, p.211-221.

 

2. A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 1998. Supercritical CO2 extraction of ethanol from fermentation broth in a semicontinuos system, The Journal of Supercritical Fluids , 13, p.325-329.

 

3. A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 1999. Supercritical CO2 extraction of ethanol, Turkish Journal of Chemistry , 23(3), p.285-291. 

 

4. N. Kapucu, A.Güvenç, Ü.Mehmetoğlu, A.Çalımlı, 1999. Reactive extraction of organic acids by supercritical CO2, Reviews in Chemical Engineering, 15(4), 233-243.            

 

5. A. Koparan, A. Güvenç, N. Kapucu, Ü., Mehmetoğlu, ve A. Çalımlı, 2001, “Separation process of citric acid with tertiary amines / diluents in supercritical CO2”, Turkish Journal of Chemistry, 25(4), p.477-484.

 

6. A.Güvenç, N.Kapucu and Ü.Mehmetoğlu, 2002. “The Production of Isoamyl Acetate Using Immobilized Lipases in Solvent-free System”, Process Biochemistry, 38, 379-386.

 

7. A., Güvenç, N. Kapucu, E., Bayraktar,and Ü., Mehmetoğlu, 2003. Optimization of The Enzymatic Production of Isoamyl Acetate with Novozym 435 from Candida antarctica, Chemical Engineering Communications, 190, No:5-8, 948-961.

      

8. N., Kapucu, A., Güvenç, H., Kapucu, Ü., Mehmetoğlu, and A., Çalımlı, 2003. “Lipase Catalyzed Synthesis of Oleyl Oleate : Optimization by Response Surface Methodology” , Chemical Engineering Communications, 190, No:5-8, 779-796.

 

9. A., Güvenç, Ü.,Mehmetoğlu, T., Mehmetoğlu, 2004. “Effects of Operational Parameters and Ultrasonic Pretreatment on Supercritical CO2 Extraction of Diesel Fuel from Soil”, Energy Sources, 26(1), 77-82.

 

10. İ.S. Şanal, A. Güvenç, U. Salgın, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2004. “Recycling of Apricot Pomace by Supercritical CO2 Extraction”, The Journal of Supercritical Fluids, 32, 221 - 230. 
11. A. Güvenç, N. Kapucu, H. Kapucu, Ö.Aydoğan, Ü. Mehmetoğlu, 2007. “Enzymatic Esterification of Isoamyl Alcohol Obtained from Fusel Oil: Optimization by Response Surface Methodolgy”, Enzyme and Microbial Technology, 40, 778 - 785.
12. A. Güvenç, Ö. Aydoğan, N. Kapucu, Ü. Mehmetoğlu, 2007. “Fuzel Yağından İzoamil Asetat Üretimi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 22, No 4, 801-808.
13. T. A. Onat, H. T. Gümüşdere, A. Güvenç, G. Dönmez, Ü. Mehmetoğlu, 2010. “Decolorization of Textile Azo Dyes by Ultrasonication and Microbial Removal”, Desalination, 255 (1-3), 154-158.
14. Uçar B, Güvenç A, Mehmetoglu Ü, 2011. Use of Aluminium Hydroxide Sludge as Adsorbents for the Removal of Reactive Dyes: Equilibrium, Thermodynamic, and Kinetic Studies. Hydrology : Current Research, 2:112. doi:10.4172/2157- 7587.1000112. (Open Acces: http://omicsonline.org/2157-7587/2157-7587-2-112.php)

ULUSAL KONGRELERDEKİ ETKİNLİKLER

 

 

1. A. Kutsal (Güvenç), M. Erol, A. Çalımlı, A. Olcay, 1987. Şırnak asfaltitlerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi, IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Elazığ, 610.

 

2. M. Erol, A. Kutsal (Güvenç), A. Çalımlı, K. Ceylan, A. Olcay, 1987. Bolu-Göynük bitümlü şistlerinin sıvılaşma potansiyelinin incelenmesi, IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu , Elazığ, 614.

 

3        A. Kutsal (Güvenç), A. Çalımlı, A. Olcay, 1988. İşlem görmüş asfaltitlerin yüzey özellikleri, V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara,134.

 

4.      A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 1996. Etanolün fermentasyon çözeltisinden süperkritik CO2 ile ekstraksiyonu, 2.Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, 285.

 

5.      İ.S. Şanal, A. Güvenç, E. Bayraktar, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı., 1999. Süperkritik Akışkanlarla (B-Karotenin Ekstraksiyonu, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül, Samsun.

 

6. N., Kapucu, A., Güvenç, Ü., Mehmetoğlu, and A., Çalımlı, 2000. “Süperkritik CO2 ile Oleyil Oleat Üretimi”, UKMK-IV Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, BT10, İstanbul.

 

7. A., Koparan, N., Kapucu, A., Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, ve A., Çalımlı, 2000. “Organik Asitlerin Reaktif Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ile Ayırılması, UKMK-IV Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, TA05, İstanbul.

 

8. N. Kapucu, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2001. “Tutuklanmış Candida antarctica ve Mucor miehei Lipazları ile Oleyik Asidin Esterleşmesi”, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Ayvalık-Balıkesir , Bildiriler Kitabı, 210.

 

9. N. Kapucu, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2001. “Süperkritik Akışkan Ortamında Enzimatik Tepkimeler”, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Ayvalık-Balıkesir, Poster özetleri Kitabı, 55.

 

10. İ. Şanal, A. Güvenç, A. Çalımlı, Ü. Mehmetoğlu, 2001. “Karotenoidlerin Süperkritik-CO2 Ekstraksiyonunda Ön İşlemlerin Etkileri”, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Ayvalık-Balıkesir , Poster özetleri Kitabı, 69.

 

11. O. Döker, E. Bayraktar, İ. Şanal, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2001. “Doğal Maddelerin Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyonunun Modellenmesi”, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Ayvalık-Balıkesir, Bildiriler Kitabı, 219.

 

12. İ. Şanal, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2002. “Kayısı Posasından b-Karotenin  Süperkritik CO2 ile Ayrılması”, Bildiri Kitabı, 293, Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs, Ankara.

 

13. İ. Şanal, U. Salgın, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2002. “Karotenoidlerin Süperkritik-CO2 Ekstraksiyonunda Optimum İşletme  Parametrelerinin Belirlenmesi”, 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), 2-5 Eylül, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, TA09.

 

14. N. Kapucu, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2002. “Çözücüsüz Ortamda  Lipaz Katalizli Esterleşmeye Su Aktivitesinin Etkisi”, 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), 2-5 Eylül, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, B06.

 

15. E. Yalçın, A. Güvenç, N. Kapucu,Ü. Mehmetoğlu, 2002. “İzoamil Asetatın Enzimatik Üretimine Ses Ötesi Dalgaların Etkisi” 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), 2-5 Eylül, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, ÖP09.

 

16. Ö. Aydoğan, A. Güvenç, N. Kapucu,Ü. Mehmetoğlu, 2002. “İzoamil Asetatin Lipaz Katalizli Üretimi”, 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), 2-5 Eylül, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, ÖP08.

 

17. Y.K. Kösali , A.Güvenç, N.Kapucu, Ü.Mehmetoğlu, 2002. “Fuzel Yaği İle Asetat Esterlerinin Enzimatik Üretimi, 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), 2-5 Eylül, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, ÖP03.

18. Ö. Kamçı, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, T. Mehmetoğlu, 2002. “Dizel Yağı İle Kirlenmiş Toprağın Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu İle Temizlenmesi”, 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), 2-5 Eylül, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, ÖP13.

 

19. H. Elemzade, A. Güvenç, N.Kapucu, Ü.Mehmetoğlu, 2003. “Fuzel Yağından Süperkritik CO2 ile Asetat Esterlerinin Üretimi”, XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale.

 

20. H.T., Gümüşdere, E., Erte, E., A., Güvenç , Ü. Mehmetoğlu, 2004. “İzoamil Alkolün Esterleşme Tepkimesine Lipaz ve Ses Ötesi Dalgaların Etkisi”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-6), 7-10 Eylül, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, RM-1.

 

21. İ.,Şanal, U.,   Salgın, A., Güvenç, E.,  Bayraktar, Ü.Mehmetoğlu ve  A., Çalımlı, 2004. “Doğal Kaynaklardan Antioksidanların Süperkritik Akışkanlarla Ayrılması”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 6), 7-10 Eylül, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, TOA-4.

 

22. E., Erte,  A., Güvenç , B. Kunter, N. Keskin, Ü. Mehmetoğlu, 2006.“ Kalecik Karası Üzüm Çeşitinde Resveratrol Üretimine  Ses Ötesi Dalgalarin Etkisi”, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), 5-8 Eylül, Eskişehir, Bildiri Özetleri Kitabı, BT25.

 

23. H.T. Gümüşdere, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, 2006. “Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Bazı Azoboyar Maddelerin Ses Ötesi Dalgalarla Bozundurulması”, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), 5-8 Eylül, Eskişehir, Bildiri Özetleri Kitabı, ÇD36.

24. G. (Yalçın) Erzengin, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, 2006. “Fuzel Yağının Süperkritik Karbondioksit (ScCO2) Ortamında Kesikli İşletimle Değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), 5-8 Eylül, Eskişehir, Bildiri Özetleri Kitabı, TOA38.

 

25. G. (Yalçın) Erzengin, E. Arca, A. Güvenç,  2007. Sülfone Poliamin Bileşiklerinin Beton Performansına Etkilerinin İncelenmesi. 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyum ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 73-82, 12-13 Nisan, Ankara. 

 

26. N. Keskin, B. Kunter, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, E. Erte, 2007. “Erciş Üzüm Çeşidinin Kallus Kültürlerinde UV Işını Etkisiyle Resveratrol Üretiminin Uyarılması”, V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , 4-7- Eylül, Erzurum. 

 

27. Ö. Kındır, A. Güvenç, N. Keskin, B. Kunter, Ü. Mehmetoğlu, 2008. “Kalecik Karası Klon 15 Ve Pinot Noir Kallus Kültürlerinde Resveratrol Üretim Verimine Ses Ötesi Dalgaların Etkisi” 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29 Ağustos, İnönü Üniversitesi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, BT-47, 104

 

28. Bozkurt, S.,Güvenç, A., Keskin, N.,Kunter, B., Mehmetoğlu, Ü. 2008. “Siyah üzüm (Vitis vinifera L.) posasında resveratrol üretimine ultraviyole ışınların etkisi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29 Ağustos, İnönü Üniversitesi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, BT-38, 143.

 

29. Mirza, Z.,Güvenç, A., Yıldız, N., Mehmetoğlu, Ü. 2008. “Tekstil Endüstrisinde Kullanilan Boyar Maddelerin Farklı Adsorbanlarla Giderimi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29 Ağustos, İnönü Üniversitesi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, ÇDT-59, 277.

 

30. Altınay, H.U., Güvenç, A. 2013. “Tekstil Atık Sularından Boyar Madde Gideriminde Uygulanan Bileşik Yöntemler”, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK-2) ve 6. Ankara Kimya Mühendisliği Bölümleri Birlikteliği, 4-6 Mayıs, Ankara Üniversitesi, Ankara, Bildiri Kitabı, ????

 

31. Gül, H., Güvenç, A. 2013. “Yaban Mersini Posasının Antioksidan Kapasitesi Üzerine Bileşik Elisitörlerin Etkisinin İncelenmesi”, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK-2) ve 6. Ankara Kimya Mühendisliği Bölümleri Birlikteliği, 4-6 Mayıs, Ankara Üniversitesi, Ankara, Bildiri Kitabı, ?????

 

ULUSLARARASI KONGRELERDEKİ ETKİNLİKLER

 

 

1. A. Güvenç, M. Erol, Ü. Mehmetoğlu, A.Çalımlı, 1992. Separation of fermentation product ethanol by pressurized CO2.Poster of NATO ASI Meeting, High Pressure Chemistry, Biotechnology and Material Science, P-C3, İtaly.

 

2. A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A.Çalımlı, 1996. Extraction of ethanol from fermentation broth using supercritical CO2 , Proceedings of the 3rd International Symposium on High Pressure Chemical Engineering, October 7-9 , Eds: R.von Rohr, C. Trepp, Elsevier, p. 463, Zurich , Switzerland.

 

3. A.Güvenç, Ü.Mehmetoğlu, A.Çalımlı, 1997. Supercritical CO2 extraction of ethanol from fermentation broth in a semicontinuos system, Proceedings of the 4th International Symposium on Supercritical Fluids, May 11-14, Eds: K.Arai, S.Saito, p.597, Sendai, Japan.

 

4. A. Güvenç, N. Kapucu, Ü.Mehmetoğlu, A.Çalımlı, 1998. Reactive extraction of organic acids by supercritical CO2 containing tertiary amines, NATO Advanced Study Institute Supercritical Fluids- Fundamentals and Applications , July 12-24, Abstract Book:p.96, Kemer, Turkey.

 

5. N. Kapucu, A. Koparan, A. Güvenç, Ü.Mehmetoğlu, A.Çalımlı, 1999. Separation of organic acids by supercritical CO2 , The 35th Annual Conference and the tri-national American-Turkish-Israeli, 9-11 March, p.95-96, Israel.

 

6. A. Güvenç, N., Kapucu, E., Bayraktar, and Ü., Mehmetoğlu, 2001. “Lipase-Catalysed Synthesis of Isoamyl acetate: Optimization by Response Surface Methodology”, 2ndEastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, EMCC-2, Book of Abstracts, 28-29, Turkey.

 

7. N., Kapucu, A., Güvenç, H., Kapucu, Ü., Mehmetoğlu, and A., Çalımlı, 2001. “Lipase Catalyzed Synthesis of Oleyl Oleate: Optimization by Response Surface Methodology”, 2ndEastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, EMCC-2, Book of Abstracts, 37-38 , Turkey.

 

8. N. Kapucu, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2002. “Esterification of Oleic Acid Using Immobilised Lipase in Supercritical Media” World Conference & Exhibition on Oilseed and Edible, Industrial, and Speciality Oils, August 12-15, İstanbul, Turkey

  

9. A.Güvenç, N. Kapucu, Ü. Mehmetoğlu, 2002. “Lipase Catalyzed Synthesis of Isoamyl Acetate”, 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products, ICNP-2002, October 16-19, Program and Abtracts Book, 93, Trabzon, Turkey.

 

10. N. Kapucu, U. Salgın, A.Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A Çalımlı, 2002. “Lipase Catalyzed Esterification in a Packed Bed Reactor Using Supercritical CO2”, 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products, ICNP-2002, October 16-19, Program and Abtracts Book, 92, Trabzon, Turkey.

 

11. A.Güvenç, N. Kapucu, H. Kapucu, Ü. Mehmetoğlu, 2003. “Recycling of Fusel Oil via Enzymatic Production”, 3rd Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, EMCC-3, May 13-15, Bioengineering(P-3), Poster 3, Thessaloniki, Greece.

 

12. H. Elemzade, A.Güvenç, E., Bayraktar, and Ü., Mehmetoğlu, 2004. “ Optimization of Enzymatic Production of Acetate Esters in Supercritical CO2 by Response Surface Methodology”, Second International Congress on Biocatalysis, biocat 2004, August 29-September 1, Hamburg, Germany.

 

13. H. T. Gümüşdere, T. Artan, A. Güvenç, G. Dönmez, Ü. Mehmetoğlu, 2007. Textile Azo Dyes Decolorization by combined ultrasonication and microbial removal”, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, ESS2007, 19-24 February, Near East University, Abstracts Book, 460, Nicosia-Northern Cyprus.

 

14. N. Kapucu, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2007. “Wax Ester Synthesis by Esterification of Oleic Acid with Immobilized Lipases in Solvent-free System” , Somer symposium Series-1(SSS-1), 14-15 May, SOMER-S-012, Ankara, Turkey.

 

15. H. T. Gümüşdere, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, 2007. “Degradation of Textile Dyes by Application of Ultrasound”, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 16-20 September, Book of Abstracts, Vol 1, 959-960. Copenhagen, Denmark.

 

16. E. Erte, A. Güvenç, B. Kunter, N. Keskin, Ü. Mehmetoğlu, 2007. Effect of Ultrasound as Abiotic Elicitor on the Production of Trans-Resveratrol in Vitis vinifera L.”, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 16-20 September, Book of Abstracts, Vol 2, 987-988, Copenhagen, Denmark.

 

17. Ö. Kındır, A. Güvenç , Ü. Mehmetoğlu, 2009. “Effects of Ultrasound on Antioxidant Activity of Trans-Resveratrol in Red Grape Pulps”, International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, BIOTECH METU 2009, 27-30 September 2009, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

 

18. M.K. Gülsoy, H. Bal, F.N.Ş.Yavuz, B. Barlak, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, 2011. “Effect of Abiotic Elicitor on Antioxidant Capacity of Some Fruits (Punica Granatum L.and Vaccinium Corymbosum L.)”, 1st International Symposium on Secondary Metabolites : Chemical, Biological and Biotechnological Properties, ISSMET 2011, September 12-15, Abstract Book, P-106, 145, Pamukkale University, Denizli, Turkey.

 

19. B. Uçar, A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, 2011.  Use of different solid wastes as adsorbents for the removal of reactive dyes”, 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 24th to 27th, Session 03-p 24, Ioannina – Greece.       

 

PROJELER:

 

1.      “Süperkritik CO2 varlığında Fermentasyonla Etil Alkol Üretimi”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ( 90-25-00-39), Araştırıcı.

2. “Fermentasyon Ürünü Etanolün Kritik CO2 Ekstraksiyonu ile Saflaştırılması”, TÜBİTAK (KTÇAG-90), Araştırıcı.

3. “Süperkritik CO2 Ekstraksiyonunun Biyolojik Ortamlara Uygulanması”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ( 97-05-04-01) , Araştırıcı.

4. “Fermentasyon Ürünü Organik Asitlerin Reaktif Ekstraksiyonla Ayırılması”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ( 98-05-04-07) , Araştırıcı.

5. “Fermentasyon Ürünü Organik Asitlerin Süperkritik CO2 ile Saflaştırılması”, Devlet Planlama Teşkilatı(99K120180), Araştırıcı.

6. “Kayısı ve vişne suyu üretimindeki atıkların değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (2001-07-05-046), Araştırıcı.

7. “Fuzel Yağı ile İzoamil Aseatın Enzimatik Üretimi”, TÜBİTAK (MİSAG-174), Proje Yöneticisi, 2001-2003.

8. “Oleyil Oleatın Süperkritik CO2 Ortamında Enzimatik Üretimi” Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (2001-07-05-059), Proje Yöneticisi.

9. “Fuzel Yağından Değerli Tat ve Koku Esterlerinin Süperkritik Karbondiksit Ortamında Lipaz Katalizli Üretimi”, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2002-2005, (2001K120240 (39 Nolu proje)).

10. “Amino Asitlerin Eşanlı Üretimi ve Ayrılması”, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma Projesi, Araştırıcı , 2002, (2001K120240 (41 Nolu proje)).

11. “İkincil Bitki Metaboliti Kapsidiolün Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ve Matematik Modelleme”, TÜBİTAK (MİSAG-211), Araştırıcı , 2002-2004.

12. “Tekstil endüstrisi atık sularında bulunan azo boyar maddelerin ses ötesi dalgalar ile bozundurulması”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Hızlı Proje (20050745006), Proje Yöneticisi.

13. “Asmada in vivo ve in vitro Koşullarda Resveratrol Üretim Veriminin Abiyotik Uyarıcılar ile Arttırılması”, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2005-163.

14. “Bileşik İleri Oksidasyon Yöntemleriyle Tekstil Atıksularından Boyar Madde Giderimi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje Yöneticisi, 2011.

15. “Yaban Mersini Posasının Antioksidan Kapasitesi ve trans-Resveratrol Derişimi üzerine Ses Ötesi Dalgaların Etkisinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Öğrenci Odakli Araştirma Projesi, Proje Yöneticisi, 2011.

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Lisans Dersleri

 

1.KYM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş

2.KM 206 Sınai Stokiyometri

3.TM 225 Enerji ve Kütle Denkliği

4.KYM 291 Termodinamik

5. KYM 311 Isı Aktarımı

6.KYM 342 Enstrümental Analiz  

7.KYM 453 Kimya Mühendisliği Lab.II 

8.KM 454 Kimya Mühendisliği Lab.III 

9.KYM 459 Araştırma Teknikleri I   

10.KYM 460 Araştırma Teknikleri II   

11.KYM 442 Kimyasal Teknolojiler   

 

Lisansüstü Dersler

 

1. 814-548  Süperkritik Akışkan Teknolojisi

2. Biyoteknolojik Seminerler 

3. Temel Biyoteknolojik Teknikler 

 

İDARİ GÖREVLER :

  1. Mühendislik Fakültesi -  Yönetim Kurulu üyesi  , 18.09.2003-18.09.2006
  2. Mühendislik Fakültesi -  İletişim Komisyonu üyesi ,  2002
  3. Kimya Mühendisliği Bölümü - Akreditasyon Komisyonu üyesi , 2003-2011.
  4. Mühendislik Fakültesi IAESTE Temsilcisi , 2007-2011
  5. FARABİ programı-Kimya Müh. Böl.Temsilcisi, 2009-
  6. Fen Bilimleri Enstitüsü – Müdür Yardımcısı, 11.01.2013-