PROF.DR. İSMAİL GÜVEN    
Adı : İSMAİL
Soyadı : GÜVEN
E-posta : guveni@ankara.edu.tr
Tel : 3633350/5214
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ismail-guven
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi

Eğitim Programları ve Öğretim

1989

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD)

1992

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD)

1998

Doçent

Ankara Üniversitesi İlköğretim Bölümü

 

20/03/2006

Profesör

Ankara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü

 

2011

 

1.       AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

 

GÖREV SÜRESİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE ve KURUM/KURULUŞ

BÖLÜM

2012

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2012

Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2010

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergi Editörlüğü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2002-2005- 2012 (Yeniden)

Anabilimdalı Başkanlığı.

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

2011

Profesör

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

2006

Doçent

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

2002-2008

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1998-2002

Araş.Gör.Dr.

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1990-1998

Araş.Gör.

Ankara Üniversitesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Burak Çalışkan, Tarih Derslerinde öğrenci merkezli Öğrenmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri, Ankara Üni. Eğitim Bil. Enstitüsü,
 2. Fatma Elçin, Top 1980 Sonrası Hükümet Politikalarının İngilizce Öğretim Programları Bağlamında İncelenmesi Ankara Üni. Eğitim Bil. Enstitüsü,
 3. Serkan Keleşolu, Demokrat Yurttaş Niteliklerinin Kazandırılması Açısından 7. ve 8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Programı ile (2000) 6.-7. sınıf Sosyal Bilililer dersi Programının (2005) karşılaştırılması Ankara Üni. Eğitim Bil. Enstitüsü,
 4. Burçin Tarhan  Çocuk Tiyatrosu Eserlerinde İçerik Analizi, Ankara Devlet Tiyatrosu Örneği Ankara Üni. Eğitim Bil. Enstitüsü,
 5. Alkın, Senar  İNGİLTERE ve TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİVATANDAŞLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi  Yüksek Lisans, Program Geliştirme Bilim Dalı  Tez Danışmanı: Prof. Dr. F. Dilek Gözütok  Eş Danışman: Doç. Dr. İsmail Güven  

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler :

4. PROJE DENEYİMİ

 

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

TÜBİTAK ERA.Net RUS

Linking Russia to the ERA: Coordination of MS/AC S&T

programmes towards and with Russia

Pilot Joint Call for Collaborative S&T Projects: Social Media as Catalyser for

Cross-National Learning

 TÜBİTAK

120000

2012

Araştırmacı

ULUSLARARASI

***

“Teknoloji Destekli Öğretim Portalı”

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP

40000

2012

Danışman

Ulusal

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, “Etki Analizi” ulusal değerlendirme raporu projesi danışmanlığı (2009) ve Moderatorlüğü

 Devlet Bakanlığı

250000

2007

DANIŞMAN

Ulusal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*     (Yürütücü, Araştırmacı/Uzman, Danışman, Bursiyer, Diğer)

**   (Kurumsal (BAP v.b.), Ulusal, Uluslararası)

*** (TÜBİTAK ARDEB projeleri için 123A456 formatındaki proje numarası)

 

 5. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

 

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

17

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

4

Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı

280

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

8

2

Doktora

1

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Ankara Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Dergi Editörlüğü, TÜBİTAK projeleri hakemlikleriİdari Görevler:

2002-2005 Yılları Arasında İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı Başkanlığı

2012 Yılından Beri Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı Başkanlığı

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Çocuk Müzeleri Kurma Derneği, Çağdaş Drama Derneği, Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunlar Derneği

Ödüller : Alman Hükümeti Tarafından Verilen DAAD Araştıma Bursu (2010). Berlin Frei Üniversitesi

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı (Lisans)

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

2

0

85

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

6

2

83

2010-2011

 

İlkbahar

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

2

0

71

UYGARLIK TARİHİ

2

0

85

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

3

1

83

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

2

0

55

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

2

0

86

HAYAT BİLG.VE SOS.BİL.ÖĞRETİMİ

2

0

58

OSMANLI TARİHİ

2

0

2

Lisansüstü Dersler

2010-2011

 

İlkbahar

Öğretmen Yetiştirmede Çağdaş Yönelimler

3

 

3

Eğitim Akımları I

3

 

4

2010-2011

 

Güz

Eğitim Akımları II-

 

 

4

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama

 

 

2

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

3

 

2

 

6. YAYINLAR

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Makale Adı

Dergi Adı

Tarandığı İndexler

A1 Güven, İ.  (2004). Sosyal Bilgiler Alanı Öğretmen Adaylarının Okul Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel bir Araştırma  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4 (2) Kasım 2004 ss. 271-300

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

SSCI Social Sciences Citation Index

A2. Guven, I (2005). The impact of Political Islam on education: ‘‘the revitalization of Islamic education in the Turkish educational setting’’ International Journal of Educational Development 25 (2005) 193–208

International Journal of Educational Development

SSCI

A.3. Guven, I. (2008).Teacher Education Reform and International Globalization Hegemony: Issues and Challenges in Turkish Teacher Education,  International Journal of Human and Social Sciences Volume 3 Number 1x 8-18

International Journal of Human and Social Sciences

Google Scholar, Scopus, Compendex, Thomson Reuters,EBSCO, GALE, Engineering Village/

A.4. Guven, I. Gulbahar, Y. (2008) A Survey on the ICT Usage and Perceptions of Social Studies Teachers in Turkey, Educational Technology and Society, Volume 11 Issue 3. 37-51

Educational Technology and Society

SSCI

A.5. Guven, İ. (2010). Globalisation, Political Islam and the headscarf in education, with special reference to the Turkish educational system  Comparative Education, Volume 46, Issue 3 August 2010 , 377 - 390

Comparative Education

SSCI

A.6. Güven, İ., & Keleşoğlu, S. (2014). A Qualitative study towards infusing popular culture on teaching practice in classroom.

Education & Science/Egitim ve Bilim, 39 (171).

SSCI

 

A.7. Güven, İ. &Adıgüzel, Ö. (2015). Drama Teachers and Globaly Encounters, Vol: 20, No: 2, May

Research in Drama Education: The Journal of Applied  Theatre and Performance

SSCI/AHCI

B: Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler:

B1.         Guven, I (2004). “Education, Military and Politics in Turkey (Editörler: K.Mutua ve C.S. Sunal) (Research on Africa, Middle East and Carrebian), pp. 243-267 Information Age Publ. Connecticut, 2004.

B2. . Guven, I, ve Gulbahar Y.  (2005). “Social Studies Teacher's ICT Usage in Turkey - Current State, barriers and Future Recommendations” in Chaib M. and Svensson Ann-Katrin (Eds)..ICT and Teacher Education, in Sweden (2005)

B3.  Guven, I. (2007). School Effectiveness in Turkey: Recent Initiatives; in Towsend, T. (Ed). International Handbook of School Effectiveness and Improvement.

 

B4. Guven, I. (2009). Education and Islam in Turkey, in Education in Turkey. Ed. A.Nohl, S.Wigley, A. Wigley, Waxmann Munich

 

B5.         Guven, I.  and Adıguzel, O. (2015).   Developing Social Skills in Children through Creative Drama in Education    in Drama and Theatre with Children: A Global Spectacle Ed. Dr Charru Sharma and published by Routlege Publication.

 

C. . Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Guven, I. ve Gulbahar, Y. “Integrating ICT in Social Studies Teacher’s Education: Efficacy and Knowledge of ICT of Social Studies Teachers in Turkey”  June 2004 Sweden, Paper “ The Challange of Integrating ICT in Teacher Education- The Need for Dialogue, Change and Innovation: Sweden.
 2.  Güven, İ. Ve Gülbahar, Y. A Qualitative Study of Professional Learning Possibilities and ICT Competencies of Prospective History Teachers: Standards and Realities of Teacher Education in Turkey, Comparative Education in the Mediterranean: Reflections on the second MESCE Conference held at the Bibliotheca Alexandrina, Alexandia, Egypt, 4-7th February, 2006
3.       Güven, İ. (2006). Teacher Education Reform and International Globalization Hegemony: Issues and Challenges in Turkish Teacher Education "A Dialogue on The Educational Systems in Turkey and Italy" 10 -11 March 2006 Ankara Middle East Technical University
4.       Güven, İ. (2008). Using of Creative Drama in Social Studies Teaching, “6. Athens International Theatre/ Drama Education Conference, Athens, 25-31 March 2008.
 1. Guven, I. (2008). Developing Learning Strategies Through Drama 13. Uluslararası Eğitimde/Tiyatro’da Yaratıcı Drama Kongresi, Ankara.

 

 1. Guven, I. (2009). The Current Situation and Prospects of Drama Education in Turkey, Hungarian Drama Association International Conference, Budepest.

 

 1. Guven, İ. (2010). Evoluation of History Education as an Academic Discipline in Turkey:  The Past and the Present (Longing fort he Present: Conference on History of History Teaching and the Temptation of Modernity (1600-2000), Leuven, Belgium.
 2. Guven,I. and Adıgüzel O, (2012)  Training of drama facilitators (drama leaders) in formal education:  issues and the lessons of the case of Turkey Paper Presented: WAAE Summit 2012 - Cultural Encounters and Northern Reflections 7 – 9 November 2012, Rovaniemi, Finland
 3. Guven, İ. (2013). Education as A Power For Constituting A New Nation: The Relations of Power and Education in Turkey since Republican Period (1923) to Nowadays, Paper Presented 35th. International Standing Conference For The History Of Education 35, Education And Power Riga, Latvia, 21-24 August, 2013

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Güven, İ. (2015). Türkiyede Öğretmen Eğitiminin Tarihsel Dönüşümüne Eleştirel Bir Bakış, Eleştirel Pedagoji, Temmuz/Ağustos
 2. Güven, İ. (2014). Türkiye'de Öğretmen Eğitiminin Tarihsel Dönüşümü Yeni Türkiye Dergisi, Eğitim /Temmuz/Ağustos, (59) [s.1543].
 3. Güven, İ. (2014).  Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Müzelerinin Tarihi Gelişimi ve Geçirdiği Evreler / Eleştirel Pedagoji, Ocak/Şubat.
 4. .Güven, İ. (2013). Uluslararası Küreselleşme Hegemonyası ve Eğitim: Türk Eğitim Sistemi Açısından Genel Bir Değerlendirme. Eleştirel Pedagoji. (30).
 5. Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+ 4+ 4 ve Fatih Projesi Yasa Tasarısı= Reform mu? İlköğretim Online, 11(3).
 6. Güveni, İ. Ve Akagündüz, U. (2012) (Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydi Bey’in Kızlara Mahsûs Târîh-i Osmânî Adlı Eseri, OTAM,
 7. Güven, İ. Tunç. B. (2007). Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Sorunları (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği) Millî Eğitim Sayı 173, Kış
 8. Güven, İ. Demirhan, C.(2006). Yeni İlköğretim Proğramlarının Basına Yansımaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 39, Sayı: 2.
 9. Güven, İ.  (2004). Etkili Bir Öğretim İçin Öğretmenden Beklenenler, Milli Eğitim Dergisi Güz, 2004, yıl.32, Sayı 164, ss127-142.
 10. Güven, İ.  (2004). 1940’dan Günümüze Öğretmenlerin Ekonomik Sorunlarının Analizi, (Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160, ss. 215-233, 2004. MEB Yayınevi, Ankara.
 11. Güven, İ.  (2003). Güven, İ. İzciliğin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt.36, Sayı 1, Ankara, 2003
 12. Güven, İ. (2002). Yeni Gelişmeler Işığında Yüksek Öğretimde Yapısal Dönüşümler A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt.35, Sayı 1, Ankara, 2002.
 13. Güven, İ. (2001). Tanzimattan Cumhuriyete Kadın Eğitimi Düşüncesinin Gelişimi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt: 34 Sayı: 1 Yayın Tarihi: 2001 
 14. Güven, İ. (2001). Mustafa Necati’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri,  (Milli Eğitim Dergisi, Sayı Ocak, Şubat, Mart:149, Ankara, 2001. MEB Yayınevi, Ankara.
 15. Güven, İ. (2001).  Öğretmen Yetiştirmenin Uluslararası Boyutu. (Milli Eğitim Dergisi) Sayı: Nisan, Mayıs Haziran 2001.150.ss.20-28. MEB Yayınevi, Ankara.
 16. Güven, İ. (2000). Türkiye’de Devlet ve Eğitim İdeolojisi Arasındaki İlişkiler. Araştırma Dergisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Yıl 3, Sayı, 3, Aralık, 2000, ss. 111-159. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.
 17. Güven, İ (1999). Ahmet Rıza'nın Kaleminden II.Meşrutiyet,   Tarih ve Toplum Dergisi, Şubat 1999, Cilt 31, Sayı 182, ss. 51-55, İstanbul, İletişim Yayınları.
 18. Güven, İ. (1999). Küreselleşme ve Eğitim Dizgesine Yansımaları Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi DergisiCilt: 32 Sayı: 1 Yayın Tarihi: 1999  
 19. Güven, İ. (1998). Ahmet Rıza'nın Kadın Eğitimine İlişkin Görüşleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl 1998:Cilt, 31: Sayı:1 ss.147-161. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.
 20. Güven, İ. (1998).  Türkiye Selçukluları'nda Medreseler. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl 1998:Cilt, 31: Sayı:1 ss.125-147. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi
 21. Güven, İ. (1997). Eğitim ve Baskı İlişkisi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl 1997,Cilt, 30: Sayı:1 ss.181-199. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.
 22. Güven, İ. (1994). İki Almanya'nın Birleşmesinden Sonra Almanya'da Yükseksek Öğretimde Yenileşme ve Gelişmeler. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl 1994:Cilt, 27: Sayı:1 ss.243-260. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.
 23. Güven, İ. (1992). Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim ve Öğretime Genel Bir Bakış A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl 1992:Cilt, 25: Sayı:2 ss. 833-848..

 

E-Ulusal Kitaplar

 

 1. Türkiye’de Devlet Eğitim ve İdeoloji (Ankara, 2000, Siyasal Kitapevi, 404. sf
 2.  Osmanlı Eğitiminin Batılılaşma Evreleri (Ankara 2006,   3. Baskı Naturel Kitabevi, 185 sf)
 3. Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 6. Baskı PegemA, (2015).
 4. Tarih Öğretimi Ankara, PegemA  (2014)

 

F. Ulusal Kitaplarda Yayımlanmış Bölümler

 1. Okulöncesi Drama Etkinliklerinde İlkeler (Editör: Ali Öztürk) Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2009 4. Baskı

2. Okulöncesinde Toplumsal Yaşam ve Drama  (Editör: Ali Öztürk) Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2009.

II.Baskı

3. "Osmanlı Döneminde Öğretmen Eğitiminin Sosyo-Politik Temelleri ve Öğretmen Yetiştirme",  Felsefe ve Eğitim "Saffet Bilhan armağanı" kitabı içinde (2006), Hece Yayınları, Ankara.

4.       “ Almanya’da Lisansüsütü Öğretimde Gelişmeler” Bazı Ülkelerin lisansüstü Öğretim Sistemleri, (Yayına Haz. Kasım Karakütük), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın no: 2009.

5.       “Rusya Federasyonu Lisansüstü Öğretim Sistemi” (Özlem Yiğit ile Birlikte). Bazı Ülkelerin lisansüstü Öğretim Sistemleri, (Yayına Haz. Kasım Karakütük), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın no: 2009.

6.       Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Dönüşümü, Öğretmenliğin Dönüşümü (Ed.Ahmet Yıldız). Kalkedon Yayınları, Ankara,

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Güven, İ. (1994) Türkiye'de Öğretmen Eğitimi (1970-1993 Yılları Arasında) (Bildiri) Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Adana, 1994.

2.       Guven, İ. (2001).Değişen Çağda Öğretmenlerin Değişen Rolleri (Bildiri). Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı, 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Konulu Ulusal Sempozyumunda (11-13 Ocak 2001) sunuldu.

3.       Guven, İ. (2002). Türk Eğitim Tarihi Penceresinden İzciliğe Bakış (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı II. İzcilik Ulusal Sempozyumu, 16-17 Kasım 2002 İzmir.

4.       Güven, İ. (2006).  Yurtdışı Sosyal Bilimler Dergilerinde Yayın Süreci: Tübitak/Ulakbim: 1. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı (2-3 Kasım

5.       Güven, I., Adiguzel, O., Bülbül, T. (2012). Üniversite Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Etkinlik Olarak Halk Oyunlarına Katılımını Etkileyen Öğeler Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi” 10-12 Mayıs 2012 tarihlerinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

6.       Güven (2012), İ. 4+4+4 Eğitim Sisteminin Çok Yönlü Etkileri (2012). ULUSAL EĞİTİM KURULTAYI: "EĞİTİMDE DÖNÜŞÜMLE NEREYE?" 24- 25 KASIM 2012

7.       Güven, I. ve Adıgüzel, Ö. (2013) Halk Oyunları Hakemlerinin Profile Araştırması, (Bildiri) II. Uluslararası Bilim, Kültür ve Halk Oyunları Kongresi, Antalya.

8.       Güven, I. (2012). Türkiye’de Çocuk Müzelerinin Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu, Ders: Müze/Drama, Yöntem: Drama/Müze” Bilkent Üniversitesi İlköğretim Okulu/Ankara

9.       Güven, I. (2012). 4+4+4 Eğitim Düzenlemesi ve Etkisi Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından düzenlenen 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 17-19 Ekim 2012

10.   Güven, İ. (2013). “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Geleceği” Muğla Üniversitesi. Öğretmenler Günü Kutlaması Panel Konuşması

11.   Güven, I. (2013). Çocuk Müzeleri Konusunda Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Ankara, Çocuk Müzeleri Kurma Derneği, 2. Semineri.

 H. Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Eserler

1.       Güven, İ. (2014). Eğitimde Fırsat Eşitliği Sorunu ve Eğitimde Taşeronlaşma, Öğretmen Dünyası, Eylül. 417.

2.       Güven, I. (2013)  Sosyal Bilimler Konularının Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Eğitimci Dergisi, Şubat, (17).

3.       Güven, I. (2013)  Seçimlik Ders Uygulamalarının Genel Değerlendirilmesi (Öğretmen Dünyası Dergisi)

4.       Güven, İ. (2009). Yaratıcı Drama Yoluyla Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi  (Yaratıcı Drama Dergisi) 2009, Cilt 1, Sayı.6

 

5.       Güven, İ.(2006).  Okul Öncesi Eğitim Evresinde Sosyal Etkinlikler ve Yaratıcı Drama (Yaratıcı Drama Dergisi) 2006, Cilt 1, Sayı.1. Haziran.

 

6.       Güven, İ.  (2005). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim ve Yeterlikleri, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl:5, sayı: 60, Şubat 2005, ss.31-40 MEB Yayınevi, Ankara.