PROF.DR. GÜLTEKİN YILDIZ    
Adı : GÜLTEKİN
Soyadı : YILDIZ
E-posta : gyildiz@ankara.edu.tr, gyildiz13@hotmail.com
Tel : 0312 3170315/4361
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gultekin-yildiz
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

Adı

:

 GÜLTEKİN

Soyadı

:

 YILDIZ

E-posta

:

 gyildiz@ankara.edu.tr

Tel

:

 3170315-4361

Ünvan

:

 PROF.DR.

Birim

:

 VETERİNER FAKÜLTESİ

Bölüm

:

 ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

 

 
Soyadı               : Yıldız

Adı                     : Gültekin

Ünvanı              : Prof. Dr.

İş adresi            : A Ü Veteriner Fakültesi

                          Hayvan Besleme ve Beslenme 

                          Hastalıkları Anabilim Dalı, 06110  Ankara

Tabiyeti             : Türk

Yabancı dil       : Almanca  (YÖK Merkezi Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi)

                      (Goethe-Institut ve Georg-August-  Universität Başarı Belgesi)

 Telefon  iş        : 0 312 3170315 / 4358

e-mail                : gyildiz@ankara.edu.tr; gyildiz13@hotmail.com

ORCID ID: 0000-0002- 1003- 9254

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER

 Profesör, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 20.3.2001

 Doçent, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 24.10.1995

 Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 27.1.1993

  Doktora, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabiim Dalı, 18.6.1990

 Lisans,Yüksek lisans, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 25.01.1985

 

İŞ DENEYİMİ

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 12.2.1985-

   CP Yem Fabrikası Akademik Danışmanlığı. 1995-2000.

  Ankara Sincan Anayurt Köyü S.S. Sincan Organize Hayvancılık Bölgesi,  Anayurt Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Hayvancılık Ticaret Sanayı A.Ş. ortaklığı ve süt ineği işletmesi kurulumu. 2010-2014.

 Haybest Hayvan Besleme Teknolojileri Gıda Tarım Hayvancılık Biyoteknoloji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurucu ortağı

   Türkiye Biyogüvenlik Kurul Üyeliği ve Başkanlığı.- 9.12.2016- Ekim 2018.

   Anabilim Dalı başkanlığı – 17.10.2019-

 

YURT DIŞI FAALİYETLERİ

·   Almanya- Hannover Veteriner Üniversitesi, Hayvan Besleme Enstitüsü. Mart 1987-Ağustos 1990- (DAAD Bursu)

·     İstatistik Kursu: Hannover Türk Konsolosluğu,  İSTATİSTİK ve Bilgisayar BASIC Programlama Kursu, 1988-89.

·      Almanya- Stuttgart Hohenheim Universitesi Hayvan Besleme Enstitüsü Temmuz- Eylül 1997. "Ochratoxin A Üzerine Çalışmalar". (DAAD Bursu)

·       Almanya- Münih Ludwig Maximilian Universitesi Veteriner  Fakültesi Süt Hijyeni ve Teknolojisi Enstitütü 25-29 Ağustos 1997 "Test Çubukları ve  ELISA Yöntemleri ile Mikotoksin Çalışmaları" (DAAD Bursu)

·          ESVCN2004 Budapeşte, Macaristan. Eylül 2004.

·       Almanya- Stuttgart Hohenheim Universitesi Hayvan Besleme Enstitüsü Temmuz- Eylül 2005. " Einfluss einiger Pflanzenextrakte und Schädlichen Stoffe in Verschiedenen Dosierungen auf diıe Fermentation bei Einsatz von Total Mixed Ration (TMR), Kraftfutter und Heu” (DAAD Bursu)

·          Erasmus Eğitim Alma programı: Hannover, 10-16 Haziran 2012

·   USDA/FAS CochranFellowship Program. “Biotechnology Policyand Communication” programı.

ABD Washington DC, Michigan, Iowa ve Missouri Ziyaretleri  (Bakanlık, Üniversite, Saha), 9-23 Eylül 2017.  Washington, DC: USDA; EPA, FDA görüşmeler; USDA-Hayvan Tesisi ve Sağlık Muayene Hizmeti (APHIS) ziyaret; Amerikan Tohum Konseyi ziyaret;    Doğu Lansing, MI

Detroit ziyaret (MSU ve extention servis ziyaret); Michigan Mahsuller ve MSU uygulama merkezi ziyaretleri; Yerel Çiftçiler ve MSU Ext. Uzmanları ile toplantı; Doğu Lansing, MI / Johnston, IA (Des Moines), DuPont Pioneer, Iowan çiftçileri ziyareti; St Louis, MO Çiftlik Sahası Ziyaretleri (Missourian çiftçileri), Monsanto Şirketi Ziyareti; St. Louis Gateway Arch'ı ziyaret.

·       25-27 Eylül 2018. EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu) Ziyareti ve Bilgi değişimi, Parma, İtalya.

 

MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ

·  Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesinde 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulunun 23.12.1996 tarih ve 96.46 sayılı kararına dayanarak 2547 sayılı YÖK Kanununun 40. Maddesi a fıkrasına göre Yem Hijyeni ve Teknolojisi derslerini vermiştir.

·  Kıbrıs, 2011-2012, Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Yem Hijyeni ve Teknolojisi ile Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Lisans Derslerini vermiştir)

·          KURULLAR VE DANIŞMANLIK GÖREVLERI

II. Başkan - 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kürk Hayvanları Yetiştiriciliği Özel İhtisas Komisyonu- T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1993).

 ·  Üye, VII. Beşyıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu.- Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı Çalışma Grubu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1993.

·   DPT (1996). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu: Hayvancılık. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı Çalışma Grubu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: DPT: 2444-ÖİK:501, Mayıs 1996.

·  Üye, Ankara Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Geliştirme Komisyonu "İyonometre" Komisyonu, Ankara Üniversitesi,  1994-1995.

· Raportör, Ankara Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Geliştirma Komisyonu " Genel Laboratuvar Ekipmanları: Ergime  Noktası Tayin Cihazı, İnce Tabaka Kromotografisi, Kjeldahl Azot Seti" Komisyonu, Ankara Üniversitesi, 1994-1995.

· Alt Komisyon Üyeliği; Türkiye Tarımının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları, AÜ Veteriner Fakültesi, 1995.

· Üye: Büyükbaş ve Küçükbaşlarda Hayvan Besleme, Üretim, Islah ve Verime Yönelik Sorunlar,  25-26 Mart 1998, TÜBİTAK

·  Üye :Türkiye’deki Yem değerlendirme Sistemlerinin Standardize Edilmesi.  20-21 Nisan 1998,  TÜBİTAK

· Üye, VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu - .- Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı Çalışma Grubu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1999.

· DPT (1999). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu: Hayvancılık. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı Çalışma Grubu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: DPT:

·  II.Başkan: VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu.- Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kültürünü Geliştirme Çalışma Grubu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1999.

·  DPT (1999). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu: Hayvancılık. Çayır-Mera Çalışma Grubu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: DPT:

· Üye: VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu.- Yem Özel İhtisas Komisyonu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1999.

· DPT (1999). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu: Hayvancılık. Çayır-Mera Çalışma Grubu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: DPT: 

· Raportör: Çayır-Mer’a, Yem Bitkileri ve Karma Yem Komisyonu.  Türkiye –2000 Hayvancılık Kongresi. s.270-273.  31 Mart – 2 Nisan 2000, Patalya Termal Resort, Kızılcahamam – ANKARA

 

 

 

DEĞERLENDİRMELER

·          Hakemlik -  yurt içi ve yurt dışı çeşitli dergilerde makalelerin değerlendirilmesi  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve yem Araştırma Projeleri İncelemesi, yarar görülenlerin tespiti toplantısı: Bursa, Diyarbbakır, Antalya

Katılımcı- Değişik Yıllarda TAGEM’in tertiplediği Yemler ve Hayvan Besleme Konularındaki Araştırmaların Değerlendirmesi ve Araştırma Grup Toplantılarına katılım.

 

 

·          Yayın kurulu üyeliği veya hakemlik

Yayın Danışmanlığı: Tübitak, AÜVF Dergisi, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi,.

-İÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, TC.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, Çeşitli Üniversiteler,

 

·          TÜBİTAK, TAGEM, Kimi üniversitelerde BAP araştırma projelerinin değerlendirilmesi, ….

·          Jüri Üyesi- Yardımcı Doçentliğe Atama, 2001-Devam

·          Jüri Üyesi- Doçentliğe Yükseltme ve Atama, 2002-Devam

·          Jüri Üyesi- Profesörlüğe Atama, 2007-Devam.

·          Komisyon üyesi- BGK Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komisyonu-2010-

·          Komisyon üyesi- BGK Risk Değerlendirme Komisyonu-2011-

·          Yönetim Kurulu Üyesi: Hayvan Besleme Bilim Derneği, 2001-

·          Üye: Veteriner Tavukçuluk Derneği – 2003 – Devam

·          Üye ve Başkanlık: Ankara Burdurlular Derneği, 1992-, (2013-2014)

·          Yönetim Kurulu üyesi- HayBest A.Ş., 2015-2020

·          Doktora tezi yürütücülüğü: 11; Y.Lisans: 17

 

Diğer faaliyetl

       ·          Proje kaynakları oluşturma komisyonu üyeliği 28.1.2016 -

·          Mesleki bilgilendirme ve yönlendirme komisyonu 28.1.2016 -

·   Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti Veteriner Fakültesi Komisyonu Üyeliği. 15.6.2016-15.06.2018

·          Fikri ve Sınai Haklar Kurul Üyesi, 2014-2017

·     Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Halk Oyunları Sorumlu Öğretim Üyesi, 2010-

·          Üniversite Öğrenci Toplulukları Komisyon üyeliği 23.02.2017–

·          h-indeks'leri ve atıflar için Universite tebrik yazısı alımı, 27.7.2017

 

 ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

 1.      YILDIZ, G. (1990). Palmiye Yağı Yağ Asitleri ile Bunların Ca- Sabunlarının Koyunlarda Dışkı, Serum ve Rumende Bes­lenme Parametreleri Üzerine Etkileri. AÜ Vet Fak Derg, 37(3): 574-588. (Doktora tezi)

2.      YILDIZ, G. (1992). Yumurta Tavuklarında Kromoksit İndikatörü Kullanılarak Yem Geçiş Hızının Belirlenmesi. AÜ Vet Fak Derg, 39 (3): 394-404.

3.      DROCHNER, W., STADERMANN, B. und YILDIZ, G. (1993). Ein­fluss von Pektinen auf Leistung und Stoffwechsel des Geflügels. Übers. Tierernährung, 21: 121-180= Effects of pektins on performance and metabolism of poultry

4.      KÜÇÜKERSAN, K., YILDIZ, G. ve KÜÇÜKERSAN, S. (19­94). Niacin ve Avoparsinin Toklularda Besi Performansı ve Rumen Meta­bolik Paramet­releri Üzerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 41(3-4): 357-372.

 5.      DROCHNER, W., YILDIZ, G. und WEGEL, K. (1994). Wirkung von  Palmöl-Fettsäuren und ihrer Ca-Seifen-Analoge in verschieden­en Abschnitten des Magen-Darm-Traktes beim SchafAÜ Vet Fak Derg,  41(3-4): 541-557.

 6.      YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., MUĞLALI, Ö.H. ve BAYRAM, İ.(19­94). Kurutulmuş Tavuk Dışkısı ve Rumen İçeriğinin Merinos Toklularda Besi Performansı ve Bazı Rumen Sıvısı Parametre­lerine Etkisi. FÜ Sağlık Bil. Derg (Vet.), 8(2):53-61.

 7.      YILDIZ G, KÜÇÜKERSAN K, KÜÇÜKERSAN S, BAYRAM İ. (19­95). Maya Kültürü+Niacin ile Maya Kültür+Avoparsinin Kombine Kullanımının Toklularda Besi Performansı ve Bazı Rumen Sıvısı Parametrelerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 42(2):169-174

 8.      YILDIZ, G., FİDANCI, U.R., MUĞLALI, Ö.H. ve BAYRAM, İ. (19­95). Akkaraman Kuzu Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Tavuk Dışkısının Besi Performansı ve Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkileri. AÜ Vet Fak Derg, 42 (2):  153-159

 9.      YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, K. ve KÜÇÜKERSAN, S. (1995). Yapağı  Dökme ve Yapağı Yeme Semptomları Gösteren Akkaraman Koyun­larda Kan Serumu ve Yapağıda Meydana Gelen Mineral Madde Miktarı Değiş­imi. AÜ Vet Fak Derg, 42 (3): 251-256.

 10.    ÇOLPAN, İ., TUNCER, Ş.D., ÖNOL, A.G. ve YILDIZ, G. (1995).  Limozin X Jersey (F1) Melezi Tosunlarda Zeolitin Besi Perfor­mansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi. Lalahan Hay Araş Enst Derg,35(3-4),26-43,

 11.    YILDIZ, G., MUĞLALI, Ö.H. ve DİKİCİOĞLU, T. (19­95). Rumen İçeriğinin Kuzu Rasyonlarında  Kullanılma Olanaklarının Araştır­ılm­ası.  Lalahan Hay Araş Enst Derg, 35(3-4), 71-91.

 12.    YILDIZ, G. (1995). Koyun Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Yağların Rumen Fermentasyonuna  Etkisi.  Yem Magazin,11:46-51.

 13.    TUNCER, Ş.D., ÖNOL, A.G., YILDIZ, G., ÇOLPAN, İ. (1996). Besi sığırı rasyonlarına katılan canlı  maya kültürünün besi performansı ve bazı rumen metabolitlerine etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 43(1):37-44.

 14.    KÜÇÜKERSAN,K., ÇETINKAYA,N., KÜÇÜKERSAN,S., BAYRAM,İ. VE YILDIZ,G. (1996). Niasin ve  Avoparcinin Akkaraman Toklularda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 43(2): 123-128.

 15.    YILDIZ, G., BAYRAM, İ. VE KÜÇÜKERSAN, K. (1998). Kurutulmuş Tavuk Dışkısı ve Rumen İçeriğinin Koyunlarda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi.  AÜ Vet Fak Derg, 45(1):53-59.

 16.    YILDIZ, G., DIKICIOĞLU, T. VE SAÇAKLI,P. (1998). Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Kurutulmuş Elma Posası ve Enzim Kullanılması. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 10(3):34-39

 17.    BAYRAM, I.,   DEMIREL, M. VE  YILDIZ, G. (1998). Rasyonlara Katılan Soya Küspesi ve Ayçiçeği Küspesinin Sütten Kesilmiş Melez Taylarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi-1. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8 (1-2): 71-75.

 18.    DROCHNER, W. und  YILDIZ, G. (1999). Ruminale Fermentation und Verdaulichkeit der Nährstoffe bei Einsatz von Ca-Seifen von Palmölfettsäuren und ihrer Fettsäurenanaloge beim Modelltier Schaf. Berl. Münch. Tierärztl. Wschr., 112:1-7.= Ruminale fermentation and digestibility of nutrients studied in the model “fistulated sheep” after addiition of different levels of Ca-soaps of palm oil fatty acids and their free analogous acids

 19.    KÜÇÜKERSAN,S., KÜÇÜKERSAN,K., YILDIZ,G., ÇETINKAYA,N. VE BAYRAM,İ. (1999).Maya Kültürü+Niasin ile Maya Kültürü+Avoparsinin Kombine Kullanımının Akkaraman Toklularda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi.FÜ Sağlık Bil. Derg (Vet.), 13(2): 1-6.

20.    FIDANCI, U.R., SALMANOĞLU,B., YILDIZ,G., MUĞLALI,H. VE BAYRAM,İ. (2000). Akkaraman Kuzuların Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Tavuk Dışkısının Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Turk J Vet Anim Sci, 24(4), 325-332

 21.    YILDIZ, G. (2000). Merinos Kuzu Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Rumen İçeriğinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 47(3): 325-332.

 22.    YILDIZ, G. (2001). Koyunlarda Bazı Rumen Metabolitleri ve Protozoonları Üzerine Değişik rasyonların Etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48(2): 156-158.

 23.    YILDIZ G,   KÜÇÜKERSAN K, TUNCER ŞD,  ŞAHİN T, CEVGER Y (2003) Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50(2): 147-153.

 24.    ALTINTAŞ A, KONTAŞ Y, YILDIZ G, ERKAL N. (2005). Yarasa dışkısı (bat guano) mineral düzeyleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg,  52(1): 1-5.

 25.    F. S. Hatipoglu, M. S. Gulay, F. Karakas Oguz, N. Oguz, U. R. Fidanci, and G. Yildiz. 2005. The effects of feeding dried poultry manure on weight gain, feed conversion rates and some blood values in lambs. J. Anim. Sci. Vol. 83, Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1. p63.  (American Cociety of Animal Science, National Annual Meeting, July 24-28, 2005.)

 26.    G. Yildiz, P. Sacakli, T. Gungor. 2006. The effect of dietary Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) on performance, egg quality characteristics and egg cholesterol content in laying hens. Czech J. Anim. Sci., 51, (8): 349–354.

 27.    P.Sacakli, Z. Selcuk, A. Ergun, A. Sehu and G. Yildiz (2006) Phase feeding of amino acids in broilers. The Indıan Veterınary Journal, 83(12): 1286-1288

 28.    Gultekin Yildiz, Pinar Sacakli, Tulin Gungor and Hamdi Uysal. 2008. The Effect of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) on Blood Parameters, Liver Enzymes and Intestinal pH in Laying Hens. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (10): 1297-1300.

 29.    M. SALMAN, G. YILDIZ, 2009. Effects of different levels of organic Selenium supplementation on fattening performance, carcass characteristics and blood GSH-Px activity in lambs. Revue Méd. Vét., 2009, 160, 5, 258-264

 30.    YILDIZ G. 2009.Türkiye’de 2001-2004 Yıllarında Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Kaba Yemlerde Aflatoksin, Zearalenon Ve Okratoksin A Kirliliği. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 49(2): 113-124

 31.    Gültekin YILDIZ, 2009. Türkiye de çeşitli hayvancılık işletmelerinde kullanılan karma yemlerin ve yem hammaddelerinin okratoksin A kirliliği yönünden incelenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 131-135

 32.    YILDIZ G, KÖKSAL BH, SIZMAZ Ö. 2011. Rasyonlara ilave Edilen Maya ve Borik Asidin Broylerlerde performans, Karkas, ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17(3):429-434.

 33.    Gültekin YILDIZ, İlksin PİŞKİN, Derya YEŞİLBAĞ, Şakir Doğan TUNCER, Nesrin SULU. 2011. Effects of Different Dietary Energy and Protein Levels on Rumen pH, Urea Levels and Rumen Protozoal Population in Sheep. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30, 1: 17-22

 34.    Asia Sanhouri ELRAYEH, Gultekin YILDIZ. 2012. Effects of inulin and β-glucan supplementation in broiler diets on growth performance, serum cholesterol, intestinal length, and immune system.  Turk. J. Vet. Anim. Sci. 36(4): 388-394

 35.    Hakan KB, Gultekin Y, Ozge S. 2012. Effects of Boric Acid and Humate Supplementation on Performance and Egg Quality Parameters of Laying Hens.  Brazilian Journal of Poultry Science, 14 (4): 233-304. Expanded. (BRAZ J POULTRY SCI)

 36.    Hakan, KB, Gultekin, Y and Ozge, S Effects of boric acid and humate supplementation on performance and egg quality parameters of laying hens. Rev. Bras. Cienc. Avic., [online]. Dec 2012, vol.14, no.4, p.283-289. ISSN 1516-635X

 37.    G. YILDIZ, B.H. KOKSAL, O. SIZMAZ. Effects of dietary boric acid addition on growth performance, cholesterolemia, some carcass and tibia characteristics in different rearing periods in broiler chickens. Revue  Méd. Vét., 2013, 164, 4, 219-224 SCIcore

 38.    GULTEKİN YILDIZ, BEKİR HAKAN KOKSAL and OZGE SIZMAZ. Influence of dietary boric acid and liquid humate inclusion on bone characteristics, growth performance and carcass traits in broiler chickens*Arch.Geflügelk., 77 (4). S. 260–265, 2013, ISSN 0003-9098. © Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

 39.     Sizmaz O., Yildiz G. 2014. Effect of dietary boric acid and ascorbic acid on performance, some blood and bone parameters in broilers, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 20(1): 65-71.

 40.   Ozge Sızmaz, Gultekin Yıldız, Bekir Hakan Köksal, 2014. Effects of Sigle or Combined Dietary Supplemantation of Boric Acid and Plant Extract Mixture on Egg Quality and Blood Cholesterolemia in Laying Hens. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 20 (4): 599-604.

 41.   Sizmaz O, Yildiz G (2014). Effects of single or combined dietary supplementation of boric acid and ascorbic acid on growth performance, bone mineralization and cholesterolemia in broilers. Inter J Agri Biosci, 3 (5): 214-218. ISSN 2305-6622

 42.   Ahmet Tekeli, Gültekin Yıldız, Winfried Drochner, Herbert Steingass. 2015. Efficacy of essence oil supplementation to feeds on volatile fatty acid production. Rev.MVZ Córdoba 20(Supl):4884-4894, 2015. ISSN: 0122-0268.

 43.   Gültekin Yıldız, Ahmet Tekeli, Winfried Drochner and  Herbert Steingass (2015).  Determination of the Effects of Some Plant Extracts on Rumen Fermentation and Protozoal Counts by Hohenheim In Vitro Gas Production Technique.  International Journal of Animal and Veterinary Advances 7(2): 18-26.  

 44.   Özge SIZMAZ, Gültekin YILDIZ. 2016. Influence of dietary boric acid and ascorbic acid on performance, egg traits, cholesterol and bone parameters of laying hens.  Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 151-156

 45.    Özge SIZMAZ, Ali CALIK, Serdar SIZMAZ, Gultekin YILDIZ. 2016. A comparison of camelina meal and soybean meal degradation during incubation with rumen fluid as tested in vitro Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 157-161

 46.   ÇETİN, T., YILDIZ, G. 2017. Uçucu yağların etlik piliçlerde besi performansı, karkas randımanı, Newcastle hastalığı ve enfeksiyöz bronşitis antikor seviyeleri ile bazı serum parametreleri üzerine etkisi. Vet Hekim Der Derg 88(2): 51-67.  Issn 0377-6395

 47.   Sızmaz Ö, Koksal B.H.  Yildiz G. 2017. Rumen microbial fermentation, protozoan abundance and boron availability in yearling rams fed diets with different boron concentrations, Journal of Animal and Feed Sciences, 26, 2017, 59–64   ıssn 1230-1388

 48.   Gültekin Yıldız. 2017. Türkiye’de Yem ve Yem Hammaddelerinde Mikotoksinle Kirlenme Durumu. Yem Magazin, 25 (80): 45-51. ISSN 1302-2687 

 49.   Murat KAPLAN, Gültekin YILDIZ. 2017. The effects of dietary supplementation levels of valine on performance and immune System of broile chickens. Journal of Agricultural and CropResearch, 5(2): 25-31.  

 50.   Ahmet Tekeli, Gültekin Yıldız, Winfried Drochner, Herbert Steingass. Effects of essence oil additives added to different feeds on methane production Efectos sobre la producción de metano de los aceites esencias añadiendo diferentes aditivos. Rev.MVZ Córdoba 22(2):5854-5866, 2017.

 51.   Ali Çalık, Sakine yalçın, Seher Küçükersan, Pınar Saçaklı, Gültekin Yıldız, Muhammad Shazib Ramay, Ozan Ahlat, Fatma Kübra Erbay Elibol, Süleyman Taban. Effects of Calcium Soaps of Animal Fats on Performance, Abdominal Fat Fatty Acid Composition, Bone Biomechanical Properties, and Tibia Mineral Concentration of Broilers. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 2019, 25(1):61-70

52.   Durna Aydın Ö, Merhan O, Yıldız G, Ulufer S: The effect of oregano oil (Origanum vulgare) on the fattening performance and blood oxidantantioxidant balance in post-weaned Tuj lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (1): 59-64, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22272

53.    


DERLEMELER

1.      YILDIZ, G. (1990). Yem Maddeleri Hakkında Karar Vermede Veteriner Hekimin Rolü. Tarımda Kaynak, 3: 11-14

2.      YILDIZ, G. (1990). Yemlerde Küflerden Kaynaklanan Zehirler. Yem Sanayi Dergisi, 71: 5-9.

3.     YILDIZ, G. (1992). Hayvanlarda Yemlerden ve Küflerden Kaynak­lanan Bazı Zararlar. Yem Sanayi Dergisi, 74: 22-26.

4.      DROCHNER, W. und  YILDIZ, G. (1999). Aktuelles zum Einsatz von Ca-Seifen in der Milchkuhfütterung. Lohmann Information, Juli-September, 3/99, 7-12.= Current for the application of Ca-soaps in the milk cow feding.

5.     YILDIZ, G. (1999). Kafes Kuşlarının Beslenmesi. Türk Veteriner Hekimliği Derg, 11(1-2): 7-13

6.     YILDIZ, G., BAĞDADİOĞLU, S. (1999) :Beta (ß- Karotenin Döl Verimine Etkisi. Performans, Şubat 1999, Sayı, 9, p 21-22

7.     YILDIZ, G. (1999). Hayvansal Verimi Artırmada Veteriner Hekimin Rolü. Performans, Mart 1999, Sayı, 10, p 13-14

8.     YILDIZ, G. (2000). Tavşan Besleme. Yem Magazin, 24:72-79

9.     YILDIZ, G. (2000). Ördek Besleme. Ekin Dergisi, 4(11): 72-77

10.   YILDIZ G (2000). Hindi Besleme.Veteriner Hekimler Derneği Derg,71(1-2):11-16

11.   BAYDAN, E., YILDIZ, G. (2000). Tavuk Dışkılarından Kaynaklanan Sorunlar Ve Başlıca Çözüm Yolları.  Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 40(1): 98-105.

12.   YILDIZ, G. (2000). Ruminant Rasyonlarında Anyon ve Katyonların Önemi. Animal, Şubat, 167:22-24.

13.   YILDIZ, G. (2000). Kaz Besleme. Yem Magazin, 26: 60-62

14.   YILDIZ, G. (2001). Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi . 1. Fare, Rat ve Hamster Besleme. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi,  13(2): 50-54

15.   KÜÇÜKERSAN, M.K., YILDIZ, G. (2001). Hayvan Besleme Açısından BSE (Bovine Spongioform Encephalopaty).  Yem Magazin, 27: 55-59.

16.   Ekiz, H. , Yıldız, G., Sancak, C., Yılmaz, A., Eraç, A., Çolpan, İ., Fırıncıoğlu H.K., Sevimay, C.S., Altınok, S., Kendir, H., Şehu, A., Hakyemez, B.H., Gürsoy, Ü., Gök, F.M., Ünal, S., Uluç, F. Ve N. Çimen, 2001. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kültürünü Geliştirme. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu.8. Bölüm. 123-133, Ankara.

17.   YILDIZ G (2002). Prebiyotik Güç Sindirilebilir Karbonhidratlar ve Sağlık İçin Yararlı Besinler.  Yem Magazin, 30: 40-43

18.   YILDIZ G, ÇETİN T (2002). Asites’in Nedenleri, Çözüm Önerileri. Çiftlik,219:63-65

19.   YILDIZ G, ÇETİN T (2003). Kanatlı beslenme hastalığı olarak Asites. Türktarım, 150: 39-42

20.   YILDIZ G, AKAN HB (2004). Probiyotik Olarak Kullanılan Mikroorganizmalar ve Yararları.  Yem Magazin, 36: 37-41

21.   ÇETİN T, YILDIZ G (2004).  Kanatlı ürünlerinde kalıntı bırakan bazı yem katkı maddeleri. Infovet, 12, 32-33.

22.   ÇETİN T, YILDIZ G (2004).  Hayvan yemleri ile ilgili potansiyel tehlike ve diğer sorunlar. Animal, 225, 44-47

23.   SALMAN M, YILDIZ G (2004).  Nitrat zehirlenmesi ve amarozis. Infovet, 12, 52-54.

24.   ÇETİN T, YILDIZ G (2004).  Esansiyel Yağların Alternatif Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı.Yem Magazin, 38, 41-47

25.   YILDIZ G, AKAN HB (2004). Mannan Oligosakkaritler (Prebiyotikler). Infovet, 14, 16-20.

26.   YILDIZ, G (2005). Düvelerin Beslenmesi.  Türktarım, 161, 55-57.

27.   Yıldız G, Bertan B. 2007. Sığırlarda Ayak Hastalıkları ve Beslenme İlişkisi. Yem Magazin, 48, .33-35

28.   Ö. ABACIOĞLU, G. YILDIZ. 2008. Kaba yem partikül boyutunun beslenmeye etkisi. Infovet, 51-56

29.   YILDIZ G, AKAN HB (2009).Kanatlı Beslemede Probiyotikler. Infovet, 61, 54-62.

30.   YILDIZ, G. 2010. Süt İneklerinin Kuru Dönem Beslenmesi ve Dikkat Edilecek Hususlar. Şubat-Mart-Nisan 2010. ÖR-KOOP. Yıl 15, Sayı 41, s 18.

31.   YILDIZ, G. 2010. Genç Dişilerin (Düvelerin) Dönemlere Göre Beslenmesi. Türk Tarım, Mayıs-Haziran 2010, 23: 116-118.

32.   YILDIZ G. 2010. Kanatlılarda Pektin Kullanımı ve Etkileri-1. Veteriner Tavukçuluk Derneği. Mektup Ankara. 8(4): 8-14

33.   YILDIZ G. 2010. Kanatlılarda Pektin Kullanımı ve Etkileri-II. Veteriner Tavukçuluk Derneği. Mektup Ankara. 9(1): 3-6.

34.   YILDIZ G. 2011. Yemler depolanırken Nelere Dikkat Edilmeli?   Infovet. 87: 106-110

35.   YILDIZ G. 2011. Sağım ve Besleme Hatalarının Yol Açtığı Zararlar. Tarım Türk, 28: 120-122

36.   Yıldız, G., Altıntaş, İ. (2011). At rasyonlarında yağ kullanımı (derleme). Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg. 51(2):105-112.

37.   Yıldız, G. 2012. Süt ineklerinde besin madde ihtiyaçları. Tarım Türk, 33: 152- 155.

38.   Tekeli A, Yıldız G. 2012. Yumurtanın besleyici değeri ve sağlığı güçlendirici bileşenleri. Yem Magazin, 20: 48-56

39.   Kaplan M., YILDIZ G. 2012. Kanatlılarda protein ve amino asitlerin İmmun sistem üzerine etkisi. Veteriner Tavukçuluk Derneği. Mektup Ankara. 10(4): 3-12

40.   Özlem DURNA, Gültekin YILDIZ. 2013. Aromatik Bitki Ekstraktlarının Ruminant Beslemede Kullanımı. Yem Magazin, 68 : 34-41.

41.   Özlem DURNA, Gültekin YILDIZ,  2014, 12 (2): 19-24,  Ankara

42.   Kaplan, Murat; Yıldız, Gültekin, Broyler Beslemede Valinin Önemi, 2015, Yem Magazin, 23(72):29-36

43.   Gültekin YILDIZ. Atlarda Klinik Besleme. Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics. 2015;1(3):10-9

44.   Gültekin YILDIZ, Özge SIZMAZ. 2015. Papağanlarda Beslenme Hastalıkları ve Klinik Besleme. Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics 2015;1(3):20-8  

45.   Durna, Özlem; Yıldız, Gültekin, Broyler ve Hindilerde Görülen Ayak Tabanı Dermatitisi, 2015, Yem Magazin, 23(72):55-61.

46.   Atila Yaylagülü,YILDIZ GÜLTEKİN. 2015. Süt İneklerinde Kuru Dönem Beslemesinin Pik Süt Verimine etkisi. Yem Magazin, 23 (74):31-37.

47.   Özlem Hiçcan, Gültekin Yıldız. 2016. Sütçü İneklerde Enerji Dengesinin Üreme Üzerine Etkileri. Yem Magazin, 24(75): 47-54.  ISSN 1302-2687

48.   Gültekin YILDIZ, Ahmet YURTSEVER. 2016. Sığırlarda ayak hastalıkları beslenme ilişkisi. Muğla Veteriner Hekimler Odası (MUVHO) Dergi. 1(1):33-39. 29 Şubat 2016.

49.   G YILDIZ, Ö. AYDIN. 2017. Mineral Maddelerin Hayvan Beslemede Kullanımı. TarımTürk Dergisi.64(12):37-42

50.   IV. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı, Veteriner halk sağlığı ve gıda güvenliği komisyonu sonuç raporu. 30 Mart-1 Nisan 2018, Antalya. sayfa 135-144

51.   Özlem Aydın, Gültekin Yıldz. 2018. Aromatik Bitkilerin Etki Mekanizmaları ve Bağırsak Sağlığı Üzerine Etkileri. Yem Magazin, 26(83): 51-57

52.   G. Yıldız. Süt İşletmelerinde Robotik İşletmeler. Tarım Türk. Mart-Nisan 2019. 76: 58-59.

53.   G. Yıldız. İneklerde Ayak Bakımı ve Sağlığı. Tarım Türk. Temmuz-Agustos 2019. 78: 30-32.

54.   G. Yıldız. Küçükbbaş Hayvan Beslenmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir? Koyunların Beslenmesi. Tarım Türk. Temmuz-Agustos 2019. 78: 42-45.

55.    

 TEBLİĞLER

1.      DROCHNER, W., STADERMANN, B. und YILDIZ, G. (1992). Studien zur limitierten Pektinverträglichkeit bei Geflügel. TAGUNG: Futterwert und Futterwertverbesserung für ökologiegerechte Stoffwandlung und Qualität der  Produkte bei Schwein und Geflügel. Halle, 1-3 Dezember 1992, Univ. Leibzig, 147-151.,

2. FİDANCI, U.R., YILDIZ, G., SALMANOĞLU, B., BAYRAM, İ und     MUĞLALI, H.  (1995). Einfluss von dem getrockneten Geflügelkotes in der Rationen auf Futterverwertung und einige Parameter im Blut bzw.  Pansen bei Akkaraman Lämmern. In: "Pathology in ruminants". Proceedings Symposium with international participation. June, 1-3, 1995, TIMIŞOAR­A, 64-66

3. ÇOLPAN, İ., YALÇIN, S., ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., KÜÇÜKERSAN, K., ÖNOL, A. ve YILDIZ, G. (1995). Zeolitin Hayvan Beslemede Kullanılması Üzerine Çalışmalar. Marmara Bölgesi II. Hayvan­cılık Kongresi. UÜ Vet Fak, 25-27 Ekim 1995, Tebliğ Özetleri Kitabı, s.40, Bursa.

4. KÜÇÜKERSAN, K., ÇETİNKAYA, N., KÜÇÜKERSAN, S., BAYRAM, İ., YILDIZ, G. (1996). Niacin ve Avoparsinin Akkaraman Toklularda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 25-27 Eylül 1996, Kirazlıyayla, Bursa

5. YILDIZ, G. (1997). Verwendungsmöglichkeiten geschützter Fette (Ca-Seifen) in der Ration beim Wiederkäuer. 5. Symposium über Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitätspartnerschaften im Agrarbereich. 29 September-4 Oktober 1997, Antalya. Kurzfassungen der Vorträge. 113-114. (In der Türkei)

6. YILDIZ, G., DIKICIOĞLU, T. (1999). The effect of dried apple pomace and Grindazym added to the layer rations on egg production and egg quality. VIV. Poultry YUTAV, 3-6 June 1999, İstanbul, p 388-395,. (In der Türkei)

7. YILDIZ, G., DİKİCİOĞLU, T. (1999). The effect of dried Jerusalem artichoke in addition to the laying hen rations on egg quality and blood parameters. VIV. Poultry YUTAV, 3-6 June 1999, İstanbul, p, 380-387. (In der Türkei)

8. ÖZPINAR, H., YILDIZ, G., KUTAY, C., ABAS, I., BILAL, T., ESECELİ, H., DROCHNER, W. (1999). Einfluss der verschiedenen Testsubstrate und Mikroorganismen im Pansensaft aud die Umsetzungsgeschwindigkeit von Ochratoxin A. Proceedings 21. Mycotoxin Workshop, Jena., p:119-128.

9. BAYRAM, İ., DEMİREL, M., YILDIZ, G., KILINÇ, C. (1999). ). Rasyonlara Katılan Soya Küspesi ve Ayçiçeği Küspesinin Sütten Kesilmiş Melez Taylarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. s: 122-134.  I. Ulusal Atçılık Sempozyumu. 21-22 Ekim 1999, KONYA

10. YILDIZ G, KÜÇÜKERSAN, K, TUNCER ŞD, ŞAHİN T, CEVGER Y (2001). Besi Sığır Rasyonlarına Katılan Organik Selenyum (Sel-Plex) ve Mikotoksin Bağlayıcının (Mycosorb) Besi Performansı ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi.  II. Ulusal Buiatrik Kongresi, 11-13 Ekim, Görükle- Bursa, Bildiri Özetleri/Abstracts,43/44.

11. YILDIZ G, KÜÇÜKERSAN, K, TUNCER ŞD, ŞAHİN T, CEVGER Y (2001). Besi Sığır Rasyonlarına Katılan Organik Selenyum (Sel-Plex) ve Mikotoksin Bağlayıcının (Mycosorb) Besi Performansı ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi.  I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Ağustos-2 Eylül, Elazığ, p:25-34.

12. SALMAN M, YILDIZ G (2003). Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve kan GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi. s.. 121-126. II.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya.

13. YILDIZ G (2003). Bazı karma yem ve yem hammaddelerinin aflatoksin, okratoksin A ve zearalenon kirliliği ile besin madde içeriği ve enerji yönünden incelenmesi. s.. 158-162. II.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya.

14. YILDIZ G, Güngör T, Saçaklı P (2003). Yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılan yer elmasının (Helianthus tuberosus L.) performans, yumurta kalitesi ve kolesterol düzeylerine etkisi. s.. 174-178. II.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya

15. YILDIZ G,  PİŞKİN İ,  YEŞİLBAĞ D, TUNCER ŞD, SULU N (2004). The Effects Of Feeding Different Energy And Protein Levels On The Rumen Protozoa. p.195-203. ESVCN2004 23-25 September, Budapest

16. YILDIZ G, SALMAN M (2004). The Effect of Organic Selenium on Fattening Performance, Carcass Characteristics and Blood GSH-Px Activity in Lamb. p. 209-216. ESVCN2004 23-25 September, Budapest

17. YILDIZ G, SALMAN M (2005). The effect of organic selenium and toxıc inorganic level on fattening performance, carcass characteristics and blood GSH-Px activity in lambs. p. 129. Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries. Proceedings of the 21 st Annual Symposium (Suppl.1) May 22-25,2005. Lexington, Kentucky, USA

18. YILDIZ G, KÜÇÜKERSAN, K., TUNCER, SD., SAHİN, T., CEVGER, Y. (2005). The effect of dietary organic selenium and mycotoxin adsorbent on fattening performance, Rumen parameters and economic assessment of beef cattle production. p. 1079. Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries. Proceedings of the 21 st Annual Symposium (Suppl.1) May 22-25, 2005. Lexington, Kentucky, USA.

19. YILDIZ, G., SELCUK, Z., SAHİN, T. 2005. Determination of aflatoxin levels in poultry feeds and feedstuffs in Turkey. Abstract No: F9-575. p.497. 14 th World Veterinary Poultry Congress. Final Program & Abstract Book. 22-26 August 2005, İstanbul, Turkey.

20. YILDIZ, G., SELCUK, Z., SAHİN, T. 2005.   Türkiye’de Bazı Yem Maddelerinde Mikotoksin (Aflatoksin, Zearalenon, Ochratoksin A)  Belirlenmesi. p. 557-562. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 7-10 Eylül 2005 Adana.

21. YILDIZ, G. 2005. Türkiye’de Üretilen Bazı Kaba Yemlerde Aflatoksin Düzeyinin Belirlenmesi. s.553-556. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 7-10 Eylül 2005 Adana

22. G. Yıldız, M.Pekcan, S. Küçükersan, P. Saçaklı, T. Sel, U.R. Fidancı, H.C. Yılmaz. (2006). Selenium levels in animals and their feeds in some regions of turkey. Poster 09. p34. International Symposium on Selenium in Health and Disease. October 12-13, 2006. TUBITAK Feza Gursey Conference Hall, Ankara, Turkey. Abstract Book.

23. B.M.Alpaslan, İ. Altıntaş, N.Üren, G.Yıldız, T. Sel. (2006). Serum selenium levels in thoroughbred race horses in turkey. Poster 10. p35. International Symposium on Selenium in Health and Disease. October 12-13, 2006. TUBITAK Feza Gursey Conference Hall, Ankara, Turkey. Abstract Book.

22. G. Yıldız, Ö. Abacıoğlu (2007). Sağlık ve Hayvan Besleme Açısından Bor. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 24-28 Haziran 2007, Bursa. 481-487. Poster Teblig.

25. Gultekin Yildiz, Zehra Selcuk, Tarkan Sahin. Effect Of Dıfferent Clımatıc Conditions On Aflatoxın Contamınatıon In Some Poultry Feeds And Feedstuffs In Turkey. Conferance 2007.Union of Bulgarian Scientists in Stara Zagora. Bulgaria. www.sustz.com/docs/Papers/S3/P25.doc

26. G. Yıldız, F . Özçelik, H. Köksal, S. Bagder, Ö. Abacıoğlu (2008). Organik bor üretilebilirliği ve broyler rasyonlarında bor ile humatın kullanımı. 597-604. 2. Ulusal Bor çalıştayı bildiriler kitabı, 17-18 Nisan 2008, Ankara

27. YILDIZ, G. 2009. Türkiye’de Çeşitli  Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Kaba Yemlerde Okratoksin A ve Zearalenon Kirliliği. s.104-108. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. Sözlü

28. KÖKSAL BH, YILDIZ G, ABACIOĞLU, Ö. 2009.  Yumurta Tavukları Rasyonlarına İlave Edilen Bor ve Humatın Performans Parametrelerine Etkileri. s.124-129. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. sözlü

29. COŞKUN B, İNAL F, ŞEKER E, YILDIZ G, POLAT ES, ÖZCAN C. 2009. Farklı Miktarlardaki Gliserolün Gaz ve Metan Oluşumu Üzerine Etkisi ile Gliserolün Enerji Değerinin  Belirlenmesi. s.231-235. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. Sözlü

30. YILDIZ G, KÖKSAL BH, ABACIOĞLU Ö. 2009. Rasyonlara İlave Edilen Maya ve Borik Asitin Broylerde Performans ve Karkas üzerine Etkisi. s.438- 442. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. Poster

31. YILDIZ G, KÖKSAL BH, ABACIOĞLU Ö. 2009. Rasyonlara Farklı Zamanlarda İlave Edilen Borik Asitin Broylerde Performans ve Karkas üzerine Etkisi. s.443-447. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. Poster

32. YILDIZ G, KÖKSAL BH, ABACIOĞLU Ö. 2009. Rasyonlara Borik Asit ve Sıvı Humat (Humik-Fulvik-Ulmik-Humatomelanik Asit)  İlavesinin Broylerde Performans ve Karkas üzerine Etkisi. s.448-453. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. Poster

33. Ahmet Tekeli, Gültekin Yıldız,  Winfried DROCHNER, Herbert STEINGASS. 2010. The Influence of Addition of Some Plant Extracts on TMR, Concantre, and Hay on Methanogenesis and at 8 and 24. Hours Volatile Fatty Acid (VFA) Production in In Vitro Gas Production Test. 9. Tarım Alanında Türk-Alman Araştırma Sonuçları Sempozyum, 22-26.Mart.2010. Türk ve Alman "Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği- Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü,  Antakya.

34. TOYGAR U, YILDIZ G (2010). Küresel ısınma ve hayvan besleme. 39-40. I. Veteriner Bilimleri Öğrenci Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 14-16 Ekim 2010. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara

35. SIZMAZ Ö., YILDIZ G., KOKSAL, B.H., CAKIN, K. (2010). Usıng of Borıc Acıd with Some Organic Materials (Yeast Culture, Organic Acid, Vegetable Oil) in Yearling Ram Rations, XXVI World Buiatrics Congress, November 14-18, Santiago, Chile (Poster)

36. Özge SIZMAZ, Gültekin YILDIZ. Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Borik Asit ve Askorbik Asidin Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri. VI.Ulusal hayvan Besleme Kongresi. (Uluslar arası Katılımlı). 29 Haziran-2 temmuz 2011. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN. P 264-268

37. SIZMAZ, Ö., YILDIZ G. (2011). Effect of Boric Acid and Ascorbic Acid on Some Bone Parameters in Broilers, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 11-17 September 2011, İstanbul, p: 327 (Poster)

38. SIZMAZ, Ö., YILDIZ G. (2011). Effect of Boric Acid and Ascorbic Acid on MDA (Malondialdehit) Levels in Broilers, 18th European Symposium on Poultry Nutrition, October 31 - November 04, 2011 Çeşme – İzmir, Turkey

39. Özlem Durna,  Gültekin Yıldız. Broyler ve hindilerde görülen ayak tabanı dermatitisi. (Foot pad dermatitis in broilers and turkeys). p170. 3rd International Poultry Meat Congress. 22-26 Nisan 2015- Antalya

40. SIZMAZ Ö., YILDIZ G. (2013). Borik Asit ve Askorbik Asidin Broylerlerde Performans,Bazı Kan ve Kemik Parametreleri ve Karkas Üzerine Etkileri, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 26-27 Eylül, Ankara

41. Murat Kaplan, Gültekin YILDIZ. Effects of Variying Dietary valie Amino Acid Levels on Broiler performance and ımmune System .p.172. 3rd International Poultry meat Congress. 22-26 April 2015. Antalya-Turkey.

42. Sizmaz O,, Calik A., Gumus H., Gunturkun O.B., Sizmaz S., Yildiz G. (2015). Effects of a probiotic blend on in vitro rumen fermentation traits and estimated methane formation, 19th Conference of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, 16-19 September, 2015; p149. Toulouse, France (Poster).

43. Özlem DURNA, Gültekin YILDIZ. 2016.  Usage of Ruminant Nutrition Aromatic Plant Extracts. 2nd International Congress on Applied Biological Science . 27.5.-31.5.2016. Bosna-Hersek. Saraybosna.

44. Emre Sunay GEBEŞ, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, Süleyman TABAN, Ali ÇALIK, Muhammad Shazaib RAMAY. Karma Yemlere Klinoptilolit İlavesinin Broylerlerde Performans ve Kemik Parametreleri Üzerine Etkisi. 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, Antalya/TÜRKİYE (1st International Animal Nutrition Congress, September 28th – October 1st 2016, Antalya/TURKEY) Poster29

45. SIZMAZ O, YILDIZ G, KOLSAL H: Composition of egg yolk lipid in laying hens fed with boron with various levels of vitaamin D. 20th congress of teh ESVCN, Berlin. 15-17.9.2016

46. P42. Şule Yurdagül Özsoy, Sakine Yalçın, Gültekin Yıldız, Ali Çalık, Emre Sunay Gebeş, Muhammad Shazaib Ramay. Karma yemlere klinoptilolit ilavesinin broylerlerde bağırsak histomorfolojisi ve sekum uçucu yağ asitleri üzerine etkisi . 647-650. 4. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi. Antalya. 26-30 Nisan 2017. (International Poultry Meat Congress)

47. G. Yıldız. Regulations on Biosafety in Turkey: Hacettepe Uni. Ghent Uni. Vrije Uni. FAO. Regulatory Frameworks for Biosafety  Seminer. 24-25May 2017. Ankara. Açılış ve  Kapanış Değerlendirme

48. G. Yıldız. Implementation of Biosafety Board. Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli "Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi (Support for the Implementation of the National Biosafety Framework of the Republic of Turkey)"03-04 Temmuz 2017 Antalya.

49. G. Yıldız . Food Biotechnology and Biosafty Workshop. “Regulations and Implementations on Biosafety in Turkey. 9 -11 Ekim 2017. Hacettepe Uni. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu.

50. Sakine Yalçın, Seher Küçükersan, Gültekin Yıldız, Suzan Yalçın.  Hayvansal yağ yağ asitleri kalsiyum sabununun süt ineği ve besi sığırı beslenmesinde kullanımı. S. 362-366. 1. Uluslar arası 5. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi. 14-17 Ekim 2018 Antalya.

51. Özlem Durna Aydın, Gültekin Yıldız. Effects of Usage of Thyme And Black Cumin Oil on Performance, Histomorphological Parameters and Cecum Volatile Fatty Acids in Broilers. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018. May 2018. Cappadocia, Nigde, Turkey. ISBN: 978-605-245-602-6. Poster p 280-281.

52. Gültekin YILDIZ, İ. Hamit HANCI, Emine Ümran BOZKURT, Gülsüm EREN.   HAYVAN HAKLARI VE TOPLUM GÜVENLİĞİ. Adli Tıp – Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Bilimler ve Afet Yarışması) Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.Dr.Rıdvan Ege Konferans Salonu Ankara 16 Şubat 2019POSTER

53. Gültekin YILDIZ, İ. Hamit HANCI, Emine Ümran BOZKURT, Gülsüm EREN.     SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI VE YANSIMASI. Adli Tıp – Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Bilimler ve Afet Yarışması) Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.Dr.Rıdvan Ege Konferans Salonu Ankara 16 Şubat 2019POSTER

54. Gültekin YILDIZ, Hamit HANCI, Emine Ümran ÖRSÇELİK, Gülsüm Eren. GÖREV HAYVANLARI. Adli Tıp – Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Bilimler ve Afet Yarışması) Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.Dr.Rıdvan Ege Konferans Salonu Ankara 16 Şubat 2019POSTER

55. Gültekin YILDIZ, Hamit HANCI, Emine Ümran ÖRSÇELİK, Gülsüm Eren. ADLİ VETERİNER HEKİMLİK_ Adli Tıp – Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Bilimler ve Afet Yarışması) Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.Dr.Rıdvan Ege Konferans Salonu Ankara 16 Şubat 2019POSTER

56. Gültekin YILDIZ, İ. Hamit HANCI CASUS HAYVANLAR.. Adli Tıp – Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Bilimler ve Afet Yarışması) Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.Dr.Rıdvan Ege Konferans Salonu Ankara 16 Şubat 2019POSTER

57. Gültekin YILDIZ. ADLİ VETERİNER HEKİMLİK . Adli Tıp – Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Bilimler ve Afet Yarışması) Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.Dr.Rıdvan Ege Konferans Salonu Ankara 16 Şubat 2019POSTER

58. Mavi Soner,YILDIZ GÜLTEKİN. 2019. The Use ofConjugated Linoleic Acid As Feed Additive in Order To Promote Improve Meat Quality in Beef Cattle. S61-62. 1.INTERNATIONAL LIVESTOCK SCIENCE CONGRESS. 31.10.2019. Antalya.

59. Özge Sızmaz, Bekir Hakan Köksal, Gültekin Yıldız. 2019. Koçlarda Borik Asit Kullanılabilirliğinin Araştırılması. ORAL_ILSC_19_114.   55-59. 1.INTERNATIONAL LIVESTOCK SCIENCE CONGRESS. 31.10.2019. Antalya 


EĞİTİM-SEKTÖR SUNUMLARI

1. Gültekin YILDIZ. Hayvancılık Eğitim Programı. Konu: Besi Sığırlarının Beslenmesi. 26.1.1995, Polatlı/Ankara. Düzenleyen Kuruluş: Polatlı Kaymakamlığı, Polatlı Hayvancılığı Geliştirme Derneği, İlçe Tarım Müdürlüğü. 

2. Gültekin YILDIZ. Cattle Toplantısı. Konu: Beslemenin Döl Verimi Üzerine Etkisi. Kasım 1996, İnegöl. Düzenleyen Kuruluş:  C.P.

3. Gültekin YILDIZ.  Cattle Toplantısı I.  Konu: Besleme-Döl Verimi İlişkileri. 21-22 Şubat 1997, İnegöl. Düzenleyen Kuruluş:  C.P.

4. Gültekin YILDIZ.  C.P. Cattle Toplantısı II. Silaj, Ruminantlarda Sindirim ve Metabolizma,  Süt İneklerinin Beslenmesi, Kuru Dönem Beslenmesi, Laktasyondaki İneklere Yağ Verilmesi, Buzağı-Düve Besleme. 17 Mart 1997, Akyurt/Ankara

5. Gültekin YILDIZ. TİGEM  Hayvan Sağlığı. Konu: Beslenme Döl Verimi İlişkileri, Yemleme, Yem Kalitesi, Yem Tüketimini Etkileyen Faktörler, Yem Katkıları, By-pass besin maddeleri, Süt İneklerinin, Kuru Dönem Beslenmesi, Metabolizma Hastalıkları, 2-6 Haziran 1997, Boztepe TİGEM/Antalya

6. Gültekin YILDIZ. TİGEM Eğitim Programı: Hayvan Sağlığı Semineri. Ruminantlarda Beslenme-Fertilite İlişkisi. 1-4 Haziran 1998, TİGEM Merkez İmalat ve İkmal İşletme Müd.–Gazi- Ankara.

7. Gültekin YILDIZ. Nişasta ve Selüloz İlaveli In-vitro Ortamda Rumen Mikroorganizmalarının Okratoksin  A’nın Parçalanmasına Etkisi.  6.7.1998, AÜFV Hayvan Besleme ve Besl.Hast.Anabilim Dalı Kütüphanesi.

8.      YILDIZ G (2000).  Aygırların, Yarış Atlarının Beslenmesi ve Besin Madde İhtiyaçları. TİGEM At yetiştiriciliği. Aralık 2000, AÜ Veteriner Fakültesi/Ankara

9.    YILDIZ G (2000).  Ruminantlarda Beslenme-Fertilite İlişkisi. TİGEM Hayvan Sağlığı. Haziran 2000, TİGEM Merkez İmalat ve İkmal İşletme Müd.–Gazi- Ankara

10.    YILDIZ G (2001).  Aygırların, Yarış Atlarının Besin Madde İhtiyaçları ve Rasyon Hazırlama. TİGEM At yetiştiriciliği. Ocak 2001, Karacabey/Bursa

11.    YILDIZ G (2002). Besi Sığırlarının Beslenmesi. Hayvan Besleme Bilim Derneği Ve Yem Sanayicileri Birliği Ortaklaşa Hayvan Besleme Seminerleri. 20-21/12/2002, ANKARA

12. YILDIZ G (2003). Süt İneklerinin Beslenmesi. Panel:” Cumhuriyetimizin 80. yılında Burdur’da süt ineği beslenmesinde temel ilkeler”. Program: “Süt ineği beslenmesinde temel ilkeler, ilimizde yapılan yanlış uygulamalar ve çözüm yolları”. Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, 28 Ekim 2003.

13. YILDIZ G (2004):  1.Buzağı Besleme İlkeleri.   2. Alternatif yem maddesi: Patates ve yem değeri.   3. Nitrat ve Nitrit Zehirlenmesi.   4. A Vitamini.  Nevşehir İli Kaymaklı Yöresinde Büyükbaş Hayvan Doğumlarında; Erken Doğum, Buzağı Atma ve Kör Buzağı Vakaları. Nevşehir İli Kaymaklı Kasabası. 15 Mayıs 2004.

14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı II. Tarım Şurası Çalışma Komisyonu Üyeliği, 6-8 Ekim 2004

15. Tarım ve Köyişleri bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Kaba Yem Ortak Piyasa Düzenleme Uyum Grubu Alt Çalışma grubu çalışmaları, 16.05.2004

16. YILDIZ G. 2005. Hayvan Beslemede Biyoteknoloji. AÜ Biyoteknoloji Enstitüsü. 16.2.2005.

17.  YILDIZ G. 2006. Hayvan Beslemede Biyoteknoloji. AÜ Biyoteknoloji Enstitüsü. 29.11.2006.

18.  YILDIZ G. 2006. 1-Düvelerin Beslenmesi.  II-Kuru dönem beslenmesi.  Beypazarı, Üniversite-Halk Buluşması Programı, 19.04.2006

19. YILDIZ G. 2006. 1-Düvelerin Beslenmesi.  II-Kuru dönem beslenmesi Çamlıdere, Üniversite-Halk Buluşması Programı, 17.03.2006

20. Gültekin YILDIZ. Yem fiyatları ile yetiştiriciye darbe. Cumhuriyet Gazetesi. 12 aralık 2006, Salı, Parasız Özel Ek. Yıl 2, sayı 28. TARIM HAYVANCILIK. Sayfa 25

21.    Gültekin YILDIZ.  TİGEM Eğitim Programı. Hayvan Sağlığı. Ruminantlarda Beslenme-Fertilite İlişkisi. 26-30 Haziran 2009, TİGEM Merkez İmalat ve İkmal İşletme Müd.–Gazi- Ankara.

22   YILDIZ G.  Süt ineği yetiştiriciliği, beslenme ve beslenme hastalıkları. Halk eğitimi. Serinhisar, Denizli.2009

23    YILDIZ G -Panelist: GDO Gerçeği ve Veteriner Hekimlik. 17 Aralık 2009. Dedeman Otel, Ankara

24.    YILDIZ G.  TRT3/GAP. Bu Toprağın sesi. GDO. 24 Aralık 2009

25.    YILDIZ G.  Workshop on Animal welfare for poultry farm. AGR 42435. European Commisision, TAIEX, Hotel Midi, 5 Oct 2010.

26.    YILDIZ G.  Veteriner Fakültelerinde Türe Dayalı Eğitime Geçiş İçin Çalışma Grubu. 2011, YÖK.

27.     Gültekin YILDIZ.  By-Pass yağı üretici semineri     10 Eylül 2011, Kıbrıs.

28.    Konuşmacı: Büyükbaş Ruminant Beslenmesinde Enerjinin Önemi. Devlet Üretme Çiftliği (Yaşar Moralı Eğitim Tesisi). 25.11.2011 KKTC, Lefkoşe).

29.    Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı: Biyogüvenlik Kurulu. 2011. Ankara

30.    Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı Biyogüvenlik Kurulu. 2012. Ankara

31.    YILDIZ G.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Formaldehit Kullanımı, 2012

32.    Workshop on Preventive Measures for Zoonotic Virus Infections . 03-04.2012, TAIEX, EC, Ankara

33.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliği, 3 Nisan 2012, “Zoonotik Enfeksiyonlardan Korunma Tedbirleri” TAIEX Semineri Ankara.

34.    Oturum Başkanlığı: Veteriner Hekim Öğrenci Sempozyumu. Veteriner Hekim Öğrenci Diyalogu Programı 2-5 Mayıs 2012. 2. Oturum : Veteriner Hekimlik Alanında AR-GE Çalışmaları.

35.    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yem Hijyeni, Ruminant yemleri enerji değeri belirleme 28.06.2012

36.    Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, Ankara Üniversitesi, Aralık, 2011

37.    Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, Ankara Üniversitesi, Haziran, 2012

38.    Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, GATA, 17.02.2014

39.    Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, Ankara Üniversitesi, 14-25Ocak, 2013

40.    Gültekin YILDIZ.  01.08.2013. Kuş ve kemiricilerin  beslenmesi. Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri ve Yerel Hayvan Görevlisi Eğitim Programı Eğitimi. D Blok Konferans Salonu. Emniyet Mahallesi Hipodrum Cad. No:5  Blok kat:8, Y.Mahalle/ANKARA

41.    SARATOV Türk -Rus Bilimadamları toplantısı. 7-12 Aralık 2014. Ankara.

42.    TAIEX Yem Katkıları Toplantısı. Workshop on risk assessment in the area of feed additives. AGR 56881. Ankara Plaza Otel   18-19/11/2014,

43.    Çalıştay: Moderatör. G. YILDIZ: Sürü Yönetimi, Hayvan Sağlığı, Beslenmesi ve Refahı Komitesi. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ BESİ HAYVANCILIĞI ve TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ. 19 – 22 KASIM 2014,  AFYONKARAHİSAR

44.    Gültekin YILDIZ.  Alfabe ile başlayan yenilik ve hayvancılıkta Burdur. I.Teke Yöresi Sempozyumu. 4-6- Mart 2015 Burdur

45. Çalıştay: International Workshop on Risk Assessment, Socio-economic Assessment and Risk Management in Genetically Modified Organisms” çalıştayına15-17 Aralık 2015, Antalya

46.    Gültekin YILDIZ.  Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, AUVF, Kasım.2014

47.    Gültekin YILDIZ.  Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, AUVF, Ocak 2015

48.    Gültekin YILDIZ.  Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, AUVF, Eylül 2015

49.    Gültekin YILDIZ.  Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, GATA, Mayıs  2015

 50     Gültekin YILDIZ.  Veteriner at bilimleri öğrenci bilgilendirme semineri. 24-27 şubat 2016. Oturum başkanı.

51.   27.09.2016 "Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri ve Yerel Hayvan Görevlisi Eğitimi", "Hayvanlarda Bakım ve Beslenme:(Kemirgenlerin ve Kuşların Beslenmesi)” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı.

 52.   Gültekin YILDIZ.  Bereket Tv, Büyükbaş hayvan besleme. 09.06.2011

 53.   Gültekin YILDIZ.  Bereket Tv. Buzağı besleme. 16.06.2011

 54.   Gültekin YILDIZ.  Bereket Tv. Düve besleme. 23.06.2011

 55.   Gültekin YILDIZ.  Bereket Tv, Besi sığırlarının Beslenmesi, 4 Temmuz 2011.

 56.   Gültekin YILDIZ.  Bereket Tv, Süt ineklerinin doğru beslenmesi ve beslenmeden doğan hastalıklar, 5.1.2011

 57.   Bereket Tv, Süt ineklerinin Beslenmesi, Ocak 2012

 58.   Gültekin YILDIZ.  2014. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Hangi Aşamadayız? Köy-KoopHaber. 3(30): 16.

 59.   Gültekin YILDIZ.  Bereket Tv. Buzağılarda beslenme hastalıkları. 24.02.2015

60.   Bereket Tv. Hindi, Kaz Ördek Besleme. 28.07.2016

61.   Bereket Tv. Süt ineği yetiştiriciliğinin sorunları ve beslenme hastalıkları03/17.11.2016

62.   Bereket Tv. Süt ineği yetiştiriciliğinin sorunları ve beslenme hastalıkları03/17.11.2016

63.   Gültekin YILDIZ.  GTHB 2018-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Dış Paydaş Çalıştayı. Meyra Otel-Ankara. 03.11.2016

64.    G. Yıldız: Oturum Başkanlığı: 22 şubat 2017 Ankara Bilkent Otel: Önemli Kanatlı Hastalıkları: Epidemiyoloji ve Kontrol-2.

65.   TAGEM Proje değerlendirme toplantısı, Antalya: 20-21 Şubat 2017.

66.   Risk Değerlendirme Metodolojisi Çalıştayı” 16-17 Mart 2017 Antalya.

67.   Biyogüvenlik Kurulu toplantısı, 20 Mart 2017, Ankara

68.   G. Yıldız : 26-28 Nisan 2017 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi “Broyler Üretimi-Yem ve Ticaret” 3. Oturumu Başkanlığı. 28.4.2017.

69.    G. Yıldız : 18-20 Mayıs 2017 II.Uluslarası Kanatlı Bağırsak Sağlığı Sempozyumu, Oturum Başkanlığı. 19.5.2017.

70.    G. Yıldız : Regulatory Frameworks for Biosafety Seminer. Hacettepe Uni + Ghent Uni. + Vrije Uni. + FAO. 24-25May 2017. Ankara. Açılış Konuşması. Ve Kapanış değerlendiricisi.

71.    G. Yıldız : 29-30 Haziran 2017 Edirne ve Tekirdağ illerinde Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi kapsamında G. Yıldız gümrük memurları eğitimi sunumları “Türkiye’de Biyogüvenlik Sistemi ve İşleyişi”

72.   G. Yıldız .9 -11 Ekim 2017 Food Biotechnology and Biosafty Workshop. Hacettepe Uni. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu. “Regulationsand Implementations on Biosafety in Turkey.

73.    G. Yıldız .:12-14 Ekim 2017 MalatyaTÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu“Organik Ürünler ve Sağlık”. “Gıda Üretiminde Biyoteknolojik Yaklaşımlar: Yararları”. 2-5 Kasım 2017

74.    2-5 Kasım 2017 Gıda Güvenliği kongresi oturum başkanlığı, İstanbul

75.    G. Yıldız : Komisyon Üyeliği ve Çalışma Grubu Üyeliği: IV. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı, Veteriner halk sağlığı ve gıda güvenliği komisyonu saonuç raporu. 30 Mart-1 Nisan 2018, Antalya. sayfa 135-144.

76.   Gültekin Yıldız. 2018. Hayvan Besleme Eğitimi, 03-04 Temmuz. Besleme Danışmanları Eğitimi programı. 02-06 Temmuz 2018, KÜTAHYA.

77.   Biyogüvenlik Mevzuat Değişiklikleri Toplantısı: 27-28 Eylül 2018, Meyra Otel Ankara.

78.   Biyogüvenlik Mevzuat Değişiklikleri Toplantısı: 19 Aralık 2018, Wyndham Otel Ankara.

79.     Sıfır Gıda Atığı, 10 Ekim 2018. Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri federasyonu., Ankara.

80.   TAGEM 6. Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu (TADAK) Toplantısı, 25 Aralık 2018 Ankara. 

81.   Adli Tıp – Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Bilimler ve Afet Yarışması) 16 Şubat 2019 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.Dr.Rıdvan Ege Konferans Salonu Ankara 

82. Gültekin YILDIZ. 2019. Tiftik Çalıştayı- 17-19 Mart 2019. Ankara Tarım İl Md., ANKARA VALILIGI 

83.   AB mevzuatları ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’ne uyum toplantısı- Ankara, 12 Mart 2019 

84.   Dijital Tarım ve Yeni Teknolojiler, ATO, 15.5.2019 

85.   Biyoteknolojideki Gelişmeler, Düşük Düzeyde Mevcudiyet ve Ticaret Çalıştayı, ATO, 14.6.2019

86.   Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına Etkin Katılım için Sürdürülebilir Kapasite Geliştirme Projesi”nin Birinci Ulusal Çalıştayı. 22 – 24.6.2019

87.   Biyoteknolojideki Gelişmeler, Düşük Düzeyde Mevcudiyet ve Ticaret Çalıştayı, ATO, 14.6.2019

88.   Gültekin YILDIZ. 3.7.2017. TC Ticaret Bakanlığı Batı Marmara ölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çercevesi Uygulama Projesi Biyogüvenlik Uygulamaları Eğitimi

89.   Gültekin YILDIZ. 2020. Üreticilere Besicilik Yöntemleri Ve Hayvan Besleme Bilgilendirme Toplantısı.  07.01.2020. Sincan Hayvancılık Bölgesi. Ankara Tarım İl Md., ANKARA VALILIGI, (Sayı :89501546-770-E.3959003 27.12.2019. Hayvancılık Genel Müdürlüğü (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı 11.12.2019 tarih ve 70251323-770-E.3728790 sayılı yazısı


KİTAPLAR

1.  YILDIZ, G. (1997). Verwendungsmöglichkeiten geschützter Fette (Ca Seifen) in der Rationen beim Wiederkäuer. 5. Symposium über Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitätspartnerschaften im Agrarbereich.. 29 Eylül-4 Ekim 1997, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Verlag Ulrich E. Grauer, Stuttgart, 1998.  333-338.

2.     Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K. ve Muğlalı, Ö.H. (1998). "Hayvan Besleme I". A. Ü. Vet. Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

3.     Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Önol, A.G., Muğlalı, Ö.H. ve Şehu, A. (1999). "Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi'". A. Ü. Vet. Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

4.     Ekiz, H. , Yıldız, G., Sancak, C., Yılmaz, A., Eraç, A., Çolpan, İ., Fırıncıoğlu H.K., Sevimay, C.S., Altınok, S., Kendir, H., Şehu, A., Hakyemez, B.H., Gürsoy, Ü., Gök, F.M., Ünal, S., Uluç, F. Ve N. Çimen, 2001. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kültürünü Geliştirme. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu.8. Bölüm. 123-133, Ankara.

5.     Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S. ve Şehu, A. (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları'". Özkan Matbaacılık Ltd Şti. Ankara.

6.     Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S. ve Şehu, A. (2002). Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi. Ankara.

7.     Yıldız G, Karakaş Oğuz F, Oğuz N, Ata A (2003). Burdur Yöresinde Süt İneği Beslenmesinde Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar ve Çözüm Yolları. Panel Kitabı. s. 1-117 Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi. Yetiştirici Yayınları Serisi. Yayın No: 2. ISBN: 975-7666-75-0.

8.     Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A. (2004). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 2. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara.

9.     Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu,A. (2004). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 2. Baskı.  1- 694. Pozitif Matbacılık . Ankara.

10.   Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu,A. (2006). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Geliştirilmiş 2. Baskı.  1- 718. Pozitif Matbacılık . Ankara.

11.   Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A. (2007). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 3. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara.

12.   Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu,A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı.  Pozitif Matbacılık . Ankara.

13.   Tuncer, Ş. D., Yıldız, G. 2010. Sıcak stresinin sığırların beslenmesine etkileri. s 14-28. In: Ruminantlarda Yaz Sorunları, Beslenme ve Hastalıklar. Ed. Cebecioğlu, A. Mayıs 2010. Infovet. 1-152.

14.   Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A., Saçaklı, P. (2011). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 4. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara.

15.   Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu,A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 5. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-755. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8.

16.   Türkmen, İ.İ., Biricik, H., Deniz, G., Gezen, Ş.Ş., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Küçükersan, K., Küçükersan, S., Yalçın, Sakine, Şehu, A., Saçaklı, P., Ergün, A., Yıldız, G. (2011). Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme. 1. Baskı. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2289, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1286, Anadolu Üniversitesi Web Ofset Tesisleri, Eskişehir.

17.   Yıldız, G. (2012). Etçi ve sütçü sığırların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken farklılıklar. 146-152. In: Yolcu Y. (ed): Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar.Infovet. Nisan 2012. 1-255.

18.   Yıldız, G., Sızmaz, Ö., Cöner FI  (2012). Rasyona fitojenik yem katkıları eklenmesinin buzağı beslenmesi üzerine etkileri. 188-194. In: Yolcu Y. (ed): Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar.Infovet. Nisan 2012. 1-255

19.   Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A., Saçaklı, P. (2013). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. Genişletilmiş 5. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara

20.   YILDIZ, G. 2013. Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Beslenme Hastalıkları. 23- 39. IN: Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 1-80.  Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya, Kasım 2013.

21.   Yıldız, G. 2014. Sığır, Koyun, Keçi Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Kardelen Ofset matbaacılık. 1-232. ISBN: 978-605-64747-0-5

22.   Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2014). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-776. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

23.   Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P.  (2016). "Yemler, Yem Hijyeni Ve Teknolojisi. 6. Baskı.  Kardelen Ofset. S 1-447. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

24.   Türkmen, İ.İ., Biricik, H., Deniz, G., Gezen Ş.Ş., Tuncer Ş.D., Çolpan , İ., Küçükersan, K., Küçükersan ,S., Yalçın, S., Şehu, A., Saçaklı, P., Ergün, A., Yıldız, G. 2016. Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme. (Ed. Türkmen İ.İ.) Anadolu Üniversitesi Yayınları.1. Baskı. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2289. Açık Öğretim Fakültesi yayını No: 1286. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

25.   Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2017). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı. Kardelen Ofset matbaacılık. s 1-805. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

26.   Gültekin Yıldız.   Gıda Üretiminde Biyoteknolojik Yaklaşımlar: Yararları.  TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu “Organik Ürünler ve Sağlık”. 12-14 Ekim 2017,  Raporu. TÜBA yayınları, Tüba raporları no:27. Isbn: 979944-252-97-3. Ses Reklam Matbaacılık, Ankara.p-121-128

27.   Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın Sakine, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A, Saçaklı P (2019). Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Genişletilmiş 7. Baskı, ISBN: 975-97808-3-8. Detamat Tanıtım Tasarım Matbacılık Hizmetleri San ve Tic Ltd Şti. Ankara

28.   Yıldız G. GDO’lu ürünlerle ilgili Türkiye’de ve dünyadaki yasal durum. Arslan C, editör. GDO’lu Yem Maddeleri ve Hayvan Beslemede Kullanımı. Türkiye Klinikleri;2019. p.59-68. Ankara: Issn 1309-6907 

29.   Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

30.   Yıldız G, Hancı H, Bozkurt E.Ü., Eren G, Yılmaz N. 2020. Hayvan Hakları ve Toplum Güvenliği. s 395-399. Editörler: Ünver Y. Hancı H. 2020. V. Sağlık Hukuku Kongresi. S.1-423 Seçkin Yayıncılık San Tic A.Ş. Ankara. ISBN: 978-975-02-5914-2

31.   Yıldız G, Hancı H, Bozkurt E.Ü., Özyiğit G. 2020. Adli Bilimcileer Derneği  Adli Veteriner Hekimlik Komisyonu. s 400-402. Editörler: Ünver Y. Hancı H. 2020. V. Sağlık Hukuku Kongresi. S.1-423 Seçkin Yayıncılık San Tic A.Ş. Ankara. ISBN: 978-975-02-5914-2


KİTAP BÖLÜMLERİ

1.      YILDIZ, G. Alternatif Yem Maddeleri. S: 125-132. İçinde:. ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ÖNOL, A.G., MUĞLALI, Ö.H. ve ŞEHU, A. (1999). "Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi'". s 1-264. A. Ü. Basımevi, Ankara.

2.     YILDIZ, G. Yem Teknolojisi. S: 193-204. İçinde:. ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ÖNOL, A.G., MUĞLALI, Ö.H. ve ŞEHU, A. (1999). "Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi'". s 1-264. A. Ü. Basımevi, Ankara.

3.     YILDIZ, G. Tablolar S:251-264. İçinde:. ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ÖNOL, A.G., MUĞLALI, Ö.H. ve ŞEHU, A. (1999). "Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi'". s 1-264. A. Ü. Basımevi, Ankara

4.     YILDIZ, G. Çiftlik Hayvanlarında Sindirim Sisteminin Anatomik Yapısı ve Fizyolojik Özellikleri. S. 3-13. İçinde: Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları". Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 455 pp.

5.     YILDIZ, G. Karbonhidratlar ve Metabolizması. S. 21-33. İçinde: Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları". Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 455 pp

6.     YILDIZ, G. Buzağı Besleme İlkeleri. S. 131-140. İçinde: Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları". Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 455 pp

7.     YILDIZ, G. Besi Sığırlarının Beslenmesi. S:141-179. İçinde: Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları". Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 455 pp

8.     YILDIZ, G. Boğaların Beslenmesi. S:217-219. İçinde: Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları". Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 455 pp

9.     YILDIZ, G. Egzotik Kuşların Beslenmesi. S: 345-355. İçinde: Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları". Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 455 pp

10.   YILDIZ, G. Dünyada ve Ülkemizde Besleme Biliminin Tarihsel Gelişimi. S: 17-26.İçinde : Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A. (2004). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 2. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-687. Ankara. ISBN: 975-97808-1-X

11.   YILDIZ, G. Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları. S: 369-396. İçinde : Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A. (2004). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 2. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-687. Ankara. ISBN: 975-97808-1-X

12.   YILDIZ, G. Egzotik Kuşların Beslenmesi. S: 485-502. İçinde : Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A. (2004). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 2. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-687. Ankara. ISBN: 975-97808-1-X

13.   YILDIZ, G.. Besleme Biliminin Tarihi ve Gelişimi. S: 15-22. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

14.   YILDIZ, G.. Karbonhidratler ve Metabolizması. S: 33-48. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

15.   YILDIZ, G.. Ruminantların Beslenmesi. 197-204. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

16.   YILDIZ, G.. Buzağı Besleme. S: 205-216. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

17.   YILDIZ, G.. Besi Sığırlarının Beslenmesi. S: 217-252. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

18.   YILDIZ, G.. Boğa Besleme. S: 307-312. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

19.   YILDIZ, G.. Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları. S: 371-400. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

20.   YILDIZ, G.. Egzotik Kuşların Beslenmesi. S: 487-504. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

21.   YILDIZ, G.. Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi. S: 663-676. İçinde:  ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8,

22.   YILDIZ, G. Alternatif Yem Maddeleri. S: 191-201. İçinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P.  (2019). "Yemler, Yem Hijyeni Ve Teknolojisi. 7. Baskı.  Detamat Matbaa. S 1-448. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8.

23.   YILDIZ, G. Yem Teknolojisi. S: 317-342. İçinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P.  (2019). "Yemler, Yem Hijyeni Ve Teknolojisi. 7. Baskı.  Detamat Matbaa. S 1-448. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8.

24.   YILDIZ, G. Yem Teknolojisi. S: 317-342. İçinde. Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P.  (2019). "Yemler, Yem Hijyeni Ve Teknolojisi. 7. Baskı.  Detamat Matbaa. S 1-448. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8.

25.   Yıldız G. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Beslenme Bilimi, s15-22. İçinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

26.   Yıldız G. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Karbonhidratler ve Metabolizması,s31-45. İçinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s1-765.Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

27.   Tuncer ŞD, Yıldız G. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Ruminant Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Sindrim Sistemi ve Ön Midelerin Önemi s181-188, içinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

28.   Yıldız G. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Buzağı Besleme, s189-201, içinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

29.   Yıldız G. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Besi Sığırlarının Beslenmesi, s203-236, içinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

30.   Yıldız G. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Boğa Besleme, s289-293, içinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

31.   Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yıldız G. Yıldız G. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları, s365-396, içinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

32.   Yıldız G. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Egzotik Kuşların Beslenmesi, s499-515, içinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

33.   Yıldız G Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi, s665-677, içinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

34.   Yıldız G Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı, Ekler, s731-739, içinde: Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2020). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 8. Baskı. Elma Teknik Basım Matbaacılık, s 1-765. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

35.   Yıldız G, Hancı H, Bozkurt E.Ü., Eren G, Yılmaz N. 2020. Hayvan Hakları ve Toplum Güvenliği. s 395-399. Editörler: Ünver Y. Hancı H. 2020. V. Sağlık Hukuku Kongresi. S.1-423 Seçkin Yayıncılık San Tic A.Ş. Ankara. ISBN: 978-975-02-5914-2

36.   Yıldız G, Hancı H, Bozkurt E.Ü., Özyiğit G. 2020. Adli Bilimcileer Derneği  Adli Veteriner Hekimlik Komisyonu. s 400-402. Editörler: Ünver Y. Hancı H. 2020. V. Sağlık Hukuku Kongresi. S.1-423 Seçkin Yayıncılık San Tic A.Ş. Ankara. ISBN: 978-975-02-5914-2

37.    

DESTEKLENEN PROJELER

I. TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

1.      TOGTAG-3061; … Gültekin Yıldız, :..  Türkiye’nin Bazı Bölgelerinde Toprak, Bitki, Su, Hayvan Ve İnsanlarda Selenyum Düzeyleri. 2003-2006; 118.000TL

 

2.  TÜBİTAK, 106O306; Gültekin Yıldız, :Biyodizel Yan Ürünü Gliserolün hayvan Beslemede Kullanımı. SÜVF

2006-2008; 259.000

 

 

II. KALKINMA BAKANLIĞI (DPT) TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

 1.      Gültekin Yıldız, : Mikotoksin Taramasında ELISA Yönteminin Geliştirilmesi. DPT97K120500;1998-2000; (3.363.000.000 tl)

2.      Gültekin Yıldız, Filiz ÖZÇELİK, Hakan Köksal,.. ; Organik Bor Üretimi ve Bu Ürünün Broyler ve Yumurtacı Tavuklar ile Koyun Beslemede Kullanılabilirliğinin Araştırılması. DPT- 2003K12019021-6; 2006-2008; 320000 TL

 

III. ATOM ENERJİSİ KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

 1.     Kemal KÜÇÜKERSAN, Nurcan ÇETiNKAYA, Ismail BAYRAM,  Gültekin YILDIZ, SeherKÜÇÜKERSAN. Niacin ve Avoparsinin Akkaraman Toklularda Bazı Kan Parametrelerine Etkis. Lalahan Atom Enerjisi, 1996,1000tl

IV. A.Ü. ARAŞTIRMA FONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELE

1.     Gültekin Yıldız, …. : Mezbaha Atıklarından Rumen Içeriğinin Koyunların  Beslenmesinde Yem Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. 1992-1993. BAP 92.10.00.01.

 2.      Gültekin Yıldız, …. : Akkaraman Kuzu Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Tavuk Dışkısının   Besi Perfor­mansı Ve Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkileri.  BAP 93.10.00.02, 1993-1994.

 3.      Kemal KÜÇÜKERSAN    GültekinYILDIZ Seher KÜÇÜKERS­AN. Niacin Ve Avoparsinin Toklularda Besi Performansi Ve Rumen Metabolit Parametreleri Üzerine Etkisi. BAP 1995

 4.      Gültekin Yıldız, …. : Yumurta tavuk­larinda yer elmasinin (helianthus tubero­sus l.) Değerlendirilmesi ve fruk­toz metaboliz­mas­ina etkisi. BAP 97.10.00.02, 1997-1998.

 5.      Gültekin Yıldız, …. : Farklı besleme düzeylerinin rumen protozoaları ve metabolitleri ü. Etkisi. BAP 98.10.00.03. 1998-2000.

 6.      Pınar Saçaklı, Gültekin Yıldız, …. : Broylerlerin haftalık periyotlarda değişen sindirilebilir amino asit gereksinimlerine göre (phase feeding) beslenmesi. BAP 2003-08-10-049; 2003-2005; 12000TL

 7.      Gültekin Yıldız, …. :  Tıbbi Adaçayının (Salvia Officinalis L.) Rumendeki Metan Gazı, Uçucu Yağ Asitleri, Protozoon Parametreleri Üzerine Etkileri. BAP Öğrenci Projeleri. 11Ö3338003;  EYLÜL.2011 –EYLÜL.2012.10000TL

 8.      Gültekin Yıldız, …. : Bor mineralinin süt verimine etkisinin in vitro ortamda incelenmesi. BAP-Öğrenci 12Ö3338001; Ocak2012-Ocak2013; 19901TL

 9.      Gültekin Yıldız, …. : Bor ilavesinin in vitro rumen ortamında metan üretimi üzerine etkilerinin araştırılması. BAP-Hızlandırılmış  12H3338001; 14Ocak2013-Ocak2014; 9283TL.

 10.    Gültekin Yıldız, Murat Kaplan: Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Farklı Düzeylerdeki Valinin İmmun Sistem Üzerindeki Etkisi. Bap-tez. 13L3338010; 6.12.2013-6.12.2014; 20000 TL

 11.    Ö. SIZMAZ, A. Çalık, OB Güntürkün, G. Yıldız: Probiyotik İlavesinin Rumen Fermentasyonu ve Bazı Selülolitik Bakteriler Üzerine Etkisinin İn Vitro Olarak Araştırılması. BAP14H0239001; 07.05.2014- 07.11.201;4 8558TL

 12.    Gültekin Yıldız, Özlem Durna : Kekik ve Çörek Otu Yağının Broyler Beslemede Kullanımının Besi Performansı, Histomorfolojik Parametreler ve Sekum Uçucu Yağ Asitleri Üzerine Etkisi . BAP-tez, 15L0239004. 10.02.2015-10.02.2016; 13000 TL

 13.    Gültekin Yıldız, …. : Glaukonit Maddesinin Broyler Beslenmede Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bap Bağımsız. BAP15B0239005; 25.5.52015-25.5.2016; 15000TL

 14.    Gültekin Yıldız, …. : Glaukonit Mineralinin Yağ İle Kullanımının Bazı Pelet Kalite Kriterlerine Etkileri Bap HDP 15H0239001; 27.4.2015-27.02.2016; 9500 TL

 15.    Sızmaz, Ö., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Güntürkün, O.B., Ramay, M.S. (2016) Bazı kayaç minerallerinin in vitro rumen ortamında gaz üretim özellikleri ve metan gazı oluşumuna etkileri.  BAP16B0239007,  09.11.2016- 2019. 15000 TL

 16.    Gültekin Yıldız, Soner Mavi: Etçi Sığırlarda Et Kalitesinin Artırılması Amacıyla Yem Katkı Maddesi Olarak Konjuge Linoleik Asidin Kullanılması. BAP18L0239011;  17.07.2018 – 18.12.2019;  15.000 TL.

 17.    Gültekin Yıldız, Hüseyin Özel : Broyler Rasyonlarında Macleaya cordata Ekstraktının Kullanımının Büyüme Performansı, Bazı Karkas Parametreleri ve Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkisi. BAP 18L0239013, 07.12.2018 -7.7.2020. 20000TL

 

 V. TAGEM TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

 1.     TAGEM/HAYSÜD/14-A02-P03-002;  Dr. Engin ÜNAY, Y.Doç.Dr. Dr. Sema YAMAN, Prof. Dr. Gültekin YILDIZ, Pınar ÖZDEMİR, Arzu Erol TUNÇ, Gülşen Yıldırım ŞENYER, Abdülkadir ERİŞEK, Yard. Doç. Dr. Şinasi AKAR : Çam Kabuğu Ve Yucca Schidigera Ekstraktının İn Vitro Besin Maddeleri Sindirilebilirliği İle Rumen Uçucu Yağ Asitleri, Süt Verimi, Biyolojik Kan Parametreleri Ve Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi. 06/01/2014–  05.09.2018; 40000TL

 

VI. BOREN TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİ

 1.     BOREN, 2011-Ç0302,; Gültekin Yıldız, : Borik Asit ve Kimi Organik Madde (Maya Kültürü, Organik Asit, Yağ) Karışımının Toklu Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. Mart 2011-Mart2012; 11500TL


2.     Gültekin Yıldız, Özlem Hiçcan: Erkek Köpeklerde Bor’un Gıda Takviyesi olarak Kullanılması ve Üreme Fonksiyonuna Etkileri. BOREN,  2019-31-07-25-002. 31.12.2019-31.11.2020; 66.697,66TL

VII. SANAYİ-ARGE PROJELERİ

 

VII-1- KOSGEB PROJELERİ

1.     Yalçın, S.Yıldız, G.,  Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P., Çalık, A., Gebeş, E.S., Güntürkün, O.B. (2015). Süt ineklerinde ketozisi önleyecek konsantre yemlerin üretimi. 102.290,00 TL. KOSGEB: 13.02.2015 13.02.2016.  (HAYBEST AŞ)

VII-2- TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

1.     Küçükersan, S., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Şehu, A., Saçaklı, P.,Çalık, A., Gebeş, E.S., Güntürkün, O.B., Dilber, F. (2015). Zeytin yaprağı ekstraktından doğal antioksidan ve antimikrobiyal etkili yem katkı maddesi geliştirilmesi. 396.086,71, TÜBİTAK-TEYDEP, 01.06.2015-01-04.2017 (HAYBEST AŞ

VII-3- TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE DANIŞMANLIK

1.     TÜBİTAK TEYDEP-1507 KOBİ Ar-Ge-7150918: Yerli Kaynaklar Kullanılarak Buzağılarda Süt İkame Yemi Geliştirilmesi, Proje süresi: 2015-2017 . PROJE DANIŞMANI. (HayBest A.Ş.’den dolayı danışmanlık hizmet alımı.

2.     TÜBİTAK TEYDEP-1507 KOBİ Ar-Ge- 7150278: Yerli Kaynaklar Kullanılarak Kanatlılarda Performans Ve Bağırsak Sağlığının İyileştirilmesine Yönelik Yem Katkı Maddesi Geliştirilmesi, Proje süresi: 2015-2017 (HayBest A.Ş.’den dolayı danışmanlık hizmet alımı)

3.     TÜBİTAK TEYDEP-1507 KOBİ Ar-Ge-7151169: Kanatlı Rasyonları İçin Farklı Ürünlerle Deodorizasyonu Yapılmış Sarımsak Tozu İçeren Fonksiyonel Bir Yem Katkı Maddesi Geliştirilmesi, Proje süresi: 2015-2018 (HayBest A.Ş.’den dolayı danışmanlık hizmet alımı)

VII- ÖZEL ŞİRKET-ARGE PROJELERİ

  1. GÖRDES: Klinoptilolitin Hayvan Beslemede Kullanımı,
  2. KRV YAĞ VE KEMİK SAN. TİC. A.Ş.. Korunmuş Yağların Üretimi ve Hayvan Beslemede Kullanılması. 21 / 05 / 2015- 21 / 04 / 2016