PROF.DR. GÜLTEKİN YILDIZ    
Adı : GÜLTEKİN
Soyadı : YILDIZ
E-posta : gyildiz@ankara.edu.tr, gyildiz13@hotmail.com
Tel : 0312 3170315/4361
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 • Soyadı                     : Yıldız
 • Adı                          : Gültekin
 • Ünvanı                    : Prof.Dr.
 • Doğum Tarihi          : 18.02.1962
 • Doğum Yeri            : Karamanlı (Burdur)
 •  İş Adresi                 : A.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü-Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
 •                                      Dışkapı, 06110, Ankara.
 • Tel: 3170315­/4361    Fax: 3181758, 3164472. GSM: 05325594669    05055894396                    E-mail: gyildiz@ankara.edu.tr
 •  
 • Akademik Ünvanlar
 •  Dr. med. vet., Hannover Veteriner Yüksek Okulu Hayvan Besleme Enstitüsü, Almanya, 1990.
 •  
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

     (1) Araştırma Görevliliği, 1985-1993

     (2) Öğretim Üyeliği

            Yardımcı Doç.Dr.    : 27.1.1993 - 24.10.1995

            Doç.Dr.                   : 24.10.1995

            Prof.Dr.                : 20.03.2001-

Yurt Dışı Bilimsel Çalışmalar

(DAAD Doktora  Bursu) Mart 1987-Ağustos 1990- Almanya- Hannover Veteriner Yüksek Okulu, Hayvan Besleme Enstitüsü

(DAAD Bursu) Almanya- Stuttgart Hohenheim Universitesi Hayvan Besleme Enstitüsü Temmuz- Eylül 1997. "Ochratoxin A Üzerine Çalışmalar".

Almanya- Münih Ludwig Maximilian Universitesi Veteriner  Fakültesi Süt Hijyeni ve Teknolojisi Enstitütü 25-29 Ağustos 1997 "Test Çubukları ve  ELISA Yöntemleri ile Mikotoksin Çalışmaları"

DAAD Bursu) Almanya- Stuttgart Hohenheim Universitesi Hayvan Besleme Enstitüsü Temmuz- Eylül 2005. " Einfluss einiger Pflanzenextrakte und Schädlichen Stoffe in Verschiedenen Dosierungen auf diıe Fermentation bei Einsatz von Total Mixed Ration (TMR), Kraftfutter und Heu”

Erasmus Eğitim Alma programı: Hannover/Almanya, 10-16 Haziran 2012

Çalışma alanları: Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, yemler, yem hijyeni, yem teknolojisi. Büyükbaş ruminant besleme ve beslenme hastalıkları, alternatif yemler, rasyon, yem katkıları, mikotoksinler, mineraller, biyoteknoloji (probiyotik, prebiyotik), laboratuar hayvanları, kafes kuşları, tavuk ve at besleme.


PROJE DENEYİMİ

 

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

36 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 34

 Çam Kabuğu Ve Yucca Schidigera Ekstraktının İn Vitro Besin Maddeleri Sindirilebilirliği İle Rumen Uçucu Yağ Asitleri, Süt Verimi, Biyolojik Kan Parametreleri Ve Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi

 TAGEM/HAYSÜD/14-A02-P03-002

 40.000,00

 06/01/2014 –    05.09.2018

  Araştırıcı

 

 33

 Korunmuş Yağların Üretimi ve Hayvan Beslemede Kullanılması

 KRV YAĞ VE KEMİK SAN. TİC. A.Ş.

 60000

 21 / 05 / 2015- 21 / 04 / 2016

 Araştırıcı

 

32 

 Yerli Kaynaklar Kullanılarak Kanatlılarda Performans ve Bağırsak Sağlığının İyileştirilmesine Yönelik Yem Katkı Maddesi Geliştirilmesi

 TEYDEP-7150278 

 499000

 01.02.2015- 31.01.2016

 Araştırıcı

 

31 

 Zeytin yaprağı ekstraktından doğal antioksidan ve antimikrobiyal etkili yem katkı maddesi geliştirilmesi

 TEYDEP-7150450

 396086

1.03.2015- 29.02.2016

 Araştırıcı

 

 30

 Yerli Kaynaklar Kullanılarak Kanatlılar Ve Ruminantlar İçin Performans Artırıcı Ve Sağlığın Korunasına Yönelik Ürünler Geliştirilmesi- 1. Broylerlerde Sağlığın Korunasına Yönelik Ürünler Geliştirilmesi

2. Yumurta tavuklarında sağlığın Korunasına Yönelik Ürünler Geliştirilmesi

3- Altlık materyalinin iyileştirilmesine yönelik ürünler geliştirilmesi

 GÖRDES ZEOLİT A.Ş.

 60000

 12.5.2015-

2017

 Araştırıcı

 

Özel sektör

29

Süt İneklerininde Ketozisi   Önleyecek Konsantre Yemlerin Üretimi”

KOSGEB

110200

Şubat 2015- Şubat 2016

Araştırıcı

Ulusal

28

Glaukonit Mineralinin Yağ İle Kullanımının Bazı Pelet Kalite Kriterlerine Etkileri

Ankara Üniversitesi  

15H0239001

9500 tl

27.4.2015-

27.02.2016

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

27

Glaukonit Maddesinin Broyler Beslenmede Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Ankara Üniversitesi  

15B0239005

15000 tl

25.5.52015-25.5.2016

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

26

Kekik ve Çörek Otu Yağının Broyler Beslemede Kullanımının Besi Performansı, Histomorfolojik Parametreler ve Sekum Uçucu Yağ Asitleri

Ankara Üniversitesi  

15L0239004

13000 tl

10.02.2015-10.02.2016

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

25

Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Farklı Düzeylerdeki Valinin İmmun Sistem Üzerindeki Etkisi

Ankara Üniversitesi  

13L3338010

20000 tl

6.12.2013-6.12.2014

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

24

Bor ilavesinin in vitro rumen ortamında metan üretimi üzerine etkilerinin araştırılması 

Ankara Üniversitesi  

12H3338001 Nolu

9283 

14.01.2013-14.01.2014

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

23

Bor mineralinin süt verimine etkisinin in vitro ortamda incelenmesi 

Ankara Üniversitesi  

12Ö3338001

19901 

01.01.2012-01.01.2013

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

22

Borik Asit ve Kimi Organik Madde (Maya Kültürü, Organik Asit, Yağ) Karışımının Toklu Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması 

Ankara Üniversitesi  

11500 

01.03.2011-01.07.2012

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

21

Tıbbi Adaçayının (Salvia Officinalis L.) Rumendeki Metan Gazı, Uçucu Yağ Asitleri, Protozoon Parametreleri Üzerine Etkileri 

Ankara Üniversitesi  

10000 

01.09.2011-01.09.2012

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

20

Biyodizel Yan Ürünü Gliserolün Hayvan Beslemede Kullanımı 

 

259104.76 

01.09.2006-01.03.2009

Araştırmacı/Uzman 

Ulusal 

19

Organik Bor Üretimi ve Bu Ürünün Broyler ve Yumurtacı Tavuklar ile Koyun Beslemede Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Ankara Üniversitesi  

320000 

01.01.2006-01.01.2008

Yürütücü 

Ulusal 

18

Einfluss einiger Pflanzenextrakte und Schädlichen Stoffe in Verschiedenen Dosierungen auf diıe Fermentation bei Einsatz von Total Mixed Ration (TMR), Kraftfutter und Heu 

Universität Hohenheim  

10000 

06.06.2005-10.10.2009

Yürütücü 

Uluslararası 

17

Türkiyenin Bazı Bölgelerinde Toprak, Bitki, Su, Hayvan Ve İnsanlarda Selenyum Düzeyleri 

Ankara Üniversitesi  

118000 

06.06.2002-06.06.2006

Araştırmacı/Uzman 

Ulusal 

16

Yarasa dışkısı (bat guano) mineral düzeyleri 

Ankara Üniversitesi  

1000 

01.06.2004-01.06.2005

Araştırmacı/Uzman 

Ulusal 

15

Broylerlerin haftalık periyotlarda değişen sindirilebilir amino asit gereksinimlerine göre (phase feeding) beslenmesi 

Ankara Üniversitesi  

10000 

06.06.2003-06.06.2004

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

14

Besi Sığır Rasyonlarına Katılan Organik Selenyum (Sel-Plex) ve Mikotoksin Bağlayıcının (Mycosorb) Besi Performansı ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi 

Ankara Üniversitesi  

10000 

01.06.1999-01.06.2000

Yürütücü 

Ulusal 

13

Mikotoksin Taramasında ELISA Yönteminin Geliştirilmesi 

Ankara Üniversitesi  

10000 

01.01.1998-01.01.2000

Yürütücü 

Ulusal 

12

Farklı Besleme Düzeylerinin Rumen Protozoaları ve Metabolitleri Üzerine Etkisi 

Ankara Üniversitesi  

10000 

06.06.1998-06.06.2000

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

11

Einfluss der verschiedenen Testsubstrate und Mikroorganismen im Pansensaft aud die Umsetzungsgeschwindigkeit von Ochratoxin A 

Universität Hohenheim  

1000 

06.06.1997-06.06.1999

Araştırmacı/Uzman 

Uluslararası 

10

Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Kurutulmuş Elma Posası ve Enzim Kullanılması 

Ankara Üniversitesi  

5000 

01.01.1997-01.01.1998

Yürütücü 

Ulusal 

9

Yumurta tavuklarında yer elmasının (helianthus tuberosus l.) deerlendirilmesi ve fruktoz metabolizmasina etkisi 

Ankara Üniversitesi  

10000 

06.06.1997-06.06.1998

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

8

Niacin Ve Avoparsinin Toklularda Besi Performansi Ve Rumen Metabolit Parametreleri Üzerine Etkisi  

Ankara Üniversitesi  

1000 

06.06.1995-06.06.1996

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

7

Besi sığırı rasyonlarına katılan canlı maya kültürünün besi performansı ve bazı rumen metabolitlerine etkisi 

Ankara Üniversitesi  

10000 

01.01.1995-01.01.1996

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

6

Niacin ve Avoparsinin Akkaraman Toklularda Bazı Kann Parametrelerine Etkisi 

TAEK Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) 

1000 

01.01.1995-31.12.1995

Araştırmacı/Uzman 

Ulusal 

5

Akkaraman Kuzu Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Tavuk Dışkısının Besi Performansı Ve Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkileri 

Ankara Üniversitesi  

1000 

06.06.1993-06.06.1994

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

4

Mezbaha Atıklarından Rumen Içeriğinin Koyunların Beslenmesinde Yem Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması 

Ankara Üniversitesi  

1000 

06.06.1992-06.06.1993

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

3

Einfluß von Palmöl-Ca-Seifen und ihrer Fettsäurenanaloge auf ernährungsphysiologische Parameter im Pansen, Serum und in den Faeces beim Schaf 

Universitaet Hannover 

10000 

08.08.1987-18.07.1990

Araştırmacı/Uzman 

Uluslararası 

2

Studien zur limitierten Pektinverträglichkeit bei Geflügel 

Universitaet Hannover 

10000 

06.06.1989-06.09.1990

Araştırmacı/Uzman 

Uluslararası 

1

Wirkung von Palmöl-Fettsäuren und ihrer Ca-Seifen-Analoge in verschiedenen Abschnitten des Magen-Darm-Traktes beim Schaf 

Universitaet Hannover 

10000 

06.06.1989-06.06.1990

Araştırmacı/Uzman 

Uluslararası 


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

26

 

25

 

24

Ali Çalık, Sakine yalçın, Seher Küçükersa, Pınar Saçaklı, Gültekin Yıldız, Muhammad Shazib Ramay, Ozan Ahlat, Fatma Kübra Erbay Elibol, Süleyman Taban. Effects of Calcium Soaps of Animal Fats on Performance, Abdominal Fat Fatty Acid Composition, Bone Biomechanical Properties, and Tibia Mineral Concentration of Broilers. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20329.  p:1-11. Published: Online: 15.10.2018.

23

Ahmet Tekeli, Gültekin Yıldız, Winfried Drochner, Herbert Steingass. Effects of essence oil additives added to different feeds on methane production Efectos sobre la producción de metano de los aceites esencias añadiendo diferentes aditivos. Rev.MVZ Córdoba 22(2):5854-5866, 2017.

22

Sızmaz Ö, Koksal B.H.  Yildiz G. 2017. Rumen microbial fermentation, protozoan abundance and boron availability in yearling rams fed diets with different boron concentrations, Journal of Animal and Feed Sciences, 26, 2017, 59–64

21

Özge SIZMAZ, Ali CALIK, Serdar SIZMAZ, Gultekin YILDIZ. 2016. A comparison of camelina meal and soybean meal degradation during incubation with rumen fluid as tested in vitro Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 157-161

20

Özge SIZMAZ, Gültekin YILDIZ. 2016. Influence of dietary boric acid and ascorbic acid on performance, egg traits, cholesterol and bone parameters of laying hens.  Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 151-156

19

Ahmet Tekeli, Gültekin Yıldız, Winfried Drochner, Herbert Steingass. 2015. Efficacy of essence oil supplementation to feeds on volatile fatty acid production. Rev.MVZ Córdoba 20(Supl):4884-4894, 2015. ISSN: 0122-0268. Received: October 2014; Acepted: March 2015 SCIexp. H Index: 4

 18

 Gültekin Yıldız, Ahmet Tekeli, Winfried Drochner and  Herbert Steingass (2015).  Determination of the Effects of Some Plant Extracts on Rumen Fermentation and Protozoal Counts by Hohenheim In Vitro Gas Production Technique.  International Journal of Animal and Veterinary Advances 7(2): 18-26.

17

 Ozge Sızmaz, Gultekin Yıldız, Bekir Hakan Köksal, 2014. Effects of Sigle or Combined Dietary Supplemantation of Boric Acid and Plant Extract Mixture on Egg Quality and Blood Cholesterolemia in Laying Hens. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 20 (4): 599-604.

16

Sizmaz O., Yildiz G. 2014. Effect of dietary boric acid and ascorbic acid on performance, some blood and bone parameters in broilers, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 20(1): 65-71.

15

GULTEKİN YILDIZ, BEKİR HAKAN KOKSAL and OZGE SIZMAZ. Influence of dietary boric acid and liquid humate inclusion on bone characteristics, growth performance and carcass traits in broiler chickens*Arch.Geflügelk., 77 (4). S. 260–265, 2013, ISSN 0003-9098. © Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

14

G. YILDIZ, B.H. KOKSAL, O. SIZMAZ. Effects of dietary boric acid addition on growth performance, cholesterolemia, some carcass and tibia characteristics in different rearing periods in broiler chickens. Revue Méd. Vét., 2013, 164, 4, 219-224 SCIcore

13

Hakan KB, Gultekin Y, Ozge S. 2012. Effects of Boric Acid and Humate Supplementation on Performance and Egg Quality Parameters of Laying Hens. Brazilian Journal of Poultry Science, 14 (4): 233-304. Expanded. (BRAZ J POULTRY SCI)

Hakan, KB, Gultekin, Y and Ozge, S Effects of boric acid and humate supplementation on performance and egg quality parameters of laying hens. Rev. Bras. Cienc. Avic., [online]. Dec 2012, vol.14, no.4, p.283-289. ISSN 1516-635X

12

ASİA SANHOURİ ELRAYEH, GULTEKİN YILDIZ. 2012. Effects Of İnulin And B-Glucan Supplementation İn Broiler Diets On Growth Performance, Serum Cholesterol, İntestinal Length, And İmmune System. TURK. J. VET. ANİM. SCİ. 36(4): 388-394

11

YILDIZ G, KÖKSAL BH, SIZMAZ Ö. 2011. Rasyonlara ilave Edilen Maya ve Borik Asidin Broylerlerde performans, Karkas, ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17(3):429-434.

10

Yıldız, G., Altıntaş, İ. (2011). At rasyonlarında yağ kullanımı (derleme). Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg. 51(2):105-112.

9

Gültekin YILDIZ, 2009. Türkiye de çeşitli hayvancılık işletmelerinde kullanılan karma yemlerin ve yem hammaddelerinin okratoksin A kirliliği yönünden incelenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 131-135.

8

SALMAN, M., YILDIZ, G. 2009. Effects of different levels of organic Selenium supplementation on fattening performance, carcass characteristics and blood GSH-Px activity in lambs. Revue Méd. Vét., 160, 5, 258-264

7

YILDIZ, G., SACAKLI, P., GUNGOR, T. and UYSAL, H. 2008. The Effect of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) on Blood Parameters, Liver Enzymes and Intestinal pH in Laying Hens. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (10): 1297-1300.

6

YILDIZ G, SACAKLI P, GUNGOR T. 2006. The effect of dietary Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) on performance, egg quality characteristics and egg cholesterol content in laying hens. Czech J. Anim. Sci., 51, (8): 349-354.

5

SACAKLI, P., SELCUK, Z., ERGUN, A., SEHU, A., and YILDIZ, G. (2006) Phase feeding of amino acids in broilers. The Indian Veterinary Journal, 83(12): 1286-1288

4

HATIPOGLU, F. S., GULAY, M. S., KARAKAS OGUZ F., OGUZ, N., FIDANCI, U. R. and YILDIZ, G. 2005. The effects of feeding dried poultry manure on weight gain, feed conversion rates and some blood values in lambs. J. Anim. Sci. Vol. 83, Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1. p63. (American Cociety of Animal Science, National Annual Meeting, July 24-28, 2005.)

3

FIDANCI, U.R., SALMANOĞLU,B., YILDIZ,G., MUĞLALI,H. VE BAYRAM,İ. (2000). Akkaraman Kuzuların Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Tavuk Dışkısının Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Turk J Vet Anim Sci, 24(4), 325-332

2

DROCHNER, W. und YILDIZ, G. (1999). Ruminale Fermentation und Verdaulichkeit der Nährstoffe bei Einsatz von Ca-Seifen von Palmölfettsäuren und ihrer Fettsäurenanaloge beim Modelltier Schaf. Berl. Münch. Tierärztl. Wschr., 112:1-7.

1

DROCHNER, W., STADERMANN, B. und YILDIZ, G. (1993). Einfluss von Pektinen auf Leistung und Stoffwechsel des Geflügels. Übers. Tierernährung, 21: 121-180.


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

75

 

74

 

73

ÇETİN, T., YILDIZ, G. 2017. Uçucu yağların etlik piliçlerde besi performansı, karkas randımanı, Newcastle hastalığı ve enfeksiyöz bronşitis antikor seviyeleri ile bazı serum parametreleri üzerine etkisi. Vet Hekim Der Derg 88(2): 51-67.

72

Murat KAPLAN, Gültekin YILDIZ. 2017. The effects of dietary supplementation levels of valine on performance and immune System of broile rchickens. Journal of Agricultural and CropResearch, 5(2): 25-31.

71

Gültekin Yıldız. 2017. Türkiye’de Yem ve Yem Hammaddelerinde Mikotoksinle Kirlenme Durumu. Yem Magazin, 25 (80): 45-51. ISSN 1302-2687

70

G YILDIZ, Ö. AYDIN. 2017. Mineral Maddelerin Hayvan Beslemede Kullanımı. TarımTürk Dergisi.64(12):37-42

69

Gültekin YILDIZ, Ahmet YURTSEVER. 2016. Sığırlarda ayak hastalıkları beslenme ilişkisi. Muğla Veteriner Hekimler Odası (MUVHO) Dergi. 1(1):33-39. 29 Şubat 2016.

68

Özlem Hiçcan, Gültekin Yıldız. 2016. Sütçü İneklerde Enerji Dengesinin Üreme Üzerine Etkileri. Yem Magazin, 24(75): 47-54. 

67

Gültekin YILDIZ, Özge SIZMAZ. 2015. Papağanlarda Beslenme Hastalıkları ve Klinik Besleme. Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics 2015;1(3):20-8  

66

Gültekin YILDIZ. Atlarda Klinik Besleme. Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics. 2015;1(3):10-9  

65

Atila Yaylagülü,YILDIZ GÜLTEKİN. 2015. Süt İneklerinde Kuru Dönem Beslemesinin Pik Süt Verimine etkisi. Yem Magazin, 23 (74):31-37.

64

Durna, Özlem; Yıldız, Gültekin, Broyler ve Hindilerde Görülen Ayak Tabanı Dermatitisi, 2015, Yem Magazin, 23(72):55-61.

63

Kaplan, Murat; Yıldız, Gültekin, Broyler Beslemede Valinin Önemi, 2015, Yem Magazin, 23(72):29-36

 62

Özlem DURNA, Gültekin YILDIZ, Broyler hindilerde görülen ayak tabanı dermatitisi, 2014, 12 (2): 19-24, Mektup Ankara

 61

 Sizmaz O, Yildiz G (2014). Effects of single or combined dietary supplementation of boric acid and ascorbic acid on growth performance, bone mineralization and cholesterolemia in broilers. Inter J Agri Biosci, 3 (5): 214-218.

60

Özlem DURNA, Gültekin YILDIZ. 2013. Aromatik Bitki Ekstraktlarının

Ruminant Beslemede Kullanımı. Yem Magazin, 68 : 34-41.

59

Kaplan M., YILDIZ G. 2012. Kanatlılarda protein ve amino asitlerin İmmun sistem üzerine etkisi. Veteriner Tavukçuluk Derneği. Mektup Ankara. 10(4): 3-12

58

Tekeli A, Yıldız G. 2012. Yumurtanın besleyici değeri ve sağlığı güçlendirici bileşenleri. Yem Magazin, 20: 48-56

57

Yıldız, G. 2012. Süt ineklerinde besin madde ihtiyaçları. Tarım Türk, 33: 152- 155

56

Gültekin YILDIZ, İlksin PİŞKİN, Derya YEŞİLBAĞ, Şakir Doğan TUNCER, Nesrin SULU. 2011. Effects of Different Dietary Energy and Protein Levels on Rumen pH, Urea Levels and Rumen Protozoal Population in Sheep. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30, 1: 17-22

55

Yıldız G. 2011. Sağım ve Besleme Hatalarının Yol Açtığı Zararlar. Tarım Türk, 28: 120-122.

54

YILDIZ G. 2011. Yemler depolanırken Nelere Dikkat Edilmeli? Infovet. 87: 106-110.

53

YILDIZ G. 2010. Kanatlılarda Pektin Kullanımı ve Etkileri-II. Veteriner Tavukçuluk Derneği. Mektup Ankara. 9(1): 3-6.

52

YILDIZ G. 2010. Kanatlılarda Pektin Kullanımı ve Etkileri-1. Veteriner Tavukçuluk Derneği. Mektup Ankara. 8(4): 8-14

51

YILDIZ, G. 2010. Genç Dişilerin (Düvelerin) Dönemlere Göre Beslenmesi. Türk Tarım, Mayıs-Haziran 2010, 23: 116-118.

50

YILDIZ, G. 2010. Süt İneklerinin Kuru Dönem Beslenmesi ve Dikkat Edilecek Hususlar. Şubat-Mart-Nisan 2010. ÖR-KOOP. Yıl 15, 41: 18.

49

YILDIZ G. 2009.Türkiye de 2001-2004 Yıllarında Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Kaba Yemlerde Aflatoksin, Zearalenon Ve Okratoksin A Kirliliği. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 49(2): 113-124.

48

YILDIZ G, AKAN, H.B. 2009. Kanatlı Beslemede Probiyotikler. Infovet, 61, 54-62.

47

ABACIOĞLU, Ö., YILDIZ, G. 2008. Kaba yem partikül boyutunun beslenmeye etkisi. Infovet, 51-56

46

KÜÇÜKERSAN, K., YILDIZ, G. ve KÜÇÜKERSAN, S. (1994). Niacin ve Avoparsinin Toklularda Besi Performansı ve Rumen Metabolik Parametreleri Üzerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 41(3-4): 357-372.

45

YILDIZ, G. (1992). Yumurta Tavuklarında Kromoksit İndikatörü Kullanılarak Yem Geçiş Hızının Belirlenmesi. AÜ Vet Fak Derg, 39 (3): 394-404.

44

YILDIZ, G. (1990). Palmiye Yağı Yağ Asitleri ile Bunların Ca- Sabunlarının Koyunlarda Dışkı, Serum ve Rumende Beslenme Parametreleri Üzerine Etkileri. AÜ Vet Fak Derg, 37(3): 574-588.

43

DROCHNER, W., YILDIZ, G. und WEGEL, K. (1994). Wirkung von Palmöl-Fettsäuren und ihrer Ca-Seifen-Analoge in verschiedenen Abschnitten des Magen-Darm-Traktes beim Schaf. AÜ Vet Fak Derg, 41(3-4): 541-557.

42

YILDIZ, G. (1990). Yem Maddeleri Hakkında Karar Vermede Veteriner Hekimin Rolü. Tarımda Kaynak, 3: 11-14

41

YILDIZ G, KÜÇÜKERSAN K, KÜÇÜKERSAN S, BAYRAM İ. (1995). Maya Kültürü+Niacin ile Maya Kültür+Avoparsinin Kombine Kullanımının Toklularda Besi Performansı ve Bazı Rumen Sıvısı Parametrelerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 42(2):169-174

40

YILDIZ, G. (1992). Hayvanlarda Yemlerden ve Küflerden Kaynaklanan Bazı Zararlar. Yem Sanayi Dergisi, 74: 22-26.

39

YILDIZ, G., FİDANCI, U.R., MUĞLALI, Ö.H. ve BAYRAM, İ. (1995). Akkaraman Kuzu Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Tavuk Dışkısının Besi Performansı ve Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkileri. AÜ Vet Fak Derg, 42 (2): 153-159

38

YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., MUĞLALI, Ö.H. ve BAYRAM, İ.(1994). Kurutulmuş Tavuk Dışkısı ve Rumen İçeriğinin Merinos Toklularda Besi Performansı ve Bazı Rumen Sıvısı Parametrelerine Etkisi. FÜ Sağlık Bil. Derg (Vet.), 8(2):53-61.

37

YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, K. ve KÜÇÜKERSAN, S. (1995). Yapağı Dökme ve Yapağı Yeme Semptomları Gösteren Akkaraman Koyunlarda Kan Serumu ve Yapağıda Meydana Gelen Mineral Madde Miktarı Değişimi. AÜ Vet Fak Derg, 42 (3): 251-256.

36

YILDIZ, G. (1990). Yemlerde Küflerden Kaynaklanan Zehirler. Yem Sanayi Dergisi, 71: 5-9.

35

ÇOLPAN, İ., TUNCER, Ş.D., ÖNOL, A.G. ve YILDIZ, G. (1995). Limozin X Jersey (F1) Melezi Tosunlarda Zeolitin Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi. Lalahan Hay Araş Enst Derg,35(3-4),26-43,

34

YILDIZ, G., MUĞLALI, Ö.H. ve DİKİCİOĞLU, T. (1995). Rumen İçeriğinin Kuzu Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 35(3-4), 71-91.

33

Yıldız G, Bertan B. 2007. Sığırlarda Ayak Hastalıkları ve Beslenme İlişkisi. Yem Magazin, 48, 33-35.

32

YILDIZ, G. (1995). Koyun Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Yağların Rumen Fermentasyonuna Etkisi. Yem Magazin,11:46-51.

31

TUNCER, Ş.D., ÖNOL, A.G., YILDIZ, G., ÇOLPAN, İ. (1996). Besi sığırı rasyonlarına katılan canlı maya kültürünün besi performansı ve bazı rumen metabolitlerine etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 43(1):37-44.

30

KÜÇÜKERSAN,K., ÇETINKAYA,N., KÜÇÜKERSAN,S., BAYRAM,İ. VE YILDIZ,G. (1996). Niasin ve Avoparcinin Akkaraman Toklularda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 43(2): 123-128.

29

YILDIZ, G., BAYRAM, İ. VE KÜÇÜKERSAN, K. (1998). Kurutulmuş Tavuk Dışkısı ve Rumen İçeriğinin Koyunlarda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 45(1):53-59.

28

YILDIZ, G., DIKICIOĞLU, T. VE SAÇAKLI,P. (1998). Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Kurutulmuş Elma Posası ve Enzim Kullanılması. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 10(3):34-39.

27

BAYRAM, I., DEMIREL, M. VE YILDIZ, G. (1998). Rasyonlara Katılan Soya Küspesi ve Ayçiçeği Küspesinin Sütten Kesilmiş Melez Taylarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi-1. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8 (1-2): 71-75.

26

DROCHNER, W. und YILDIZ, G. (1999). Aktuelles zum Einsatz von Ca-Seifen in der Milchkuhfütterung. Lohmann Information, Juli-September, 3/99, 7-12.

25

KÜÇÜKERSAN,S., KÜÇÜKERSAN,K., YILDIZ,G., ÇETINKAYA,N. VE BAYRAM,İ. (1999).Maya Kültürü+Niasin ile Maya Kültürü+Avoparsinin Kombine Kullanımının Akkaraman Toklularda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi.FÜ Sağlık Bil. Derg (Vet.), 13(2): 1-6.

24

YILDIZ, G. (2000). Merinos Kuzu Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Rumen İçeriğinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. AÜ Vet Fak Derg, 47(3): 325-332.

23

YILDIZ, G. (2001). Koyunlarda Bazı Rumen Metabolitleri ve Protozoonları Üzerine Değişik rasyonların Etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48(2): 156-158.

22

YILDIZ G, KÜÇÜKERSAN K, TUNCER ŞD, ŞAHİN T, CEVGER Y (2003) Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50(2): 147-153.

21

YILDIZ, G. (1999). Kafes Kuşlarının Beslenmesi. Türk Veteriner Hekimliği Derg, 11(1-2): 7-13

20

YILDIZ, G., BAĞDADİOĞLU, S. (1999) :Beta (ß-) Karotenin Döl Verimine Etkisi. Performans, Şubat 1999, Sayı, 9, p 21-22.

19

YILDIZ, G. (1999). Hayvansal Verimi Artırmada Veteriner Hekimin Rolü. Performans, Mart 1999, Sayı, 10, p 13-14.

18

YILDIZ, G. (2000). Tavşan Besleme. Yem Magazin, 24:72-79

17

YILDIZ, G. (2000). Ördek Besleme. Ekin Dergisi, 4(11): 72-77

16

BAYDAN, E., YILDIZ, G. (2000). Tavuk Dışkılarından Kaynaklanan Sorunlar Ve Başlıca Çözüm Yolları. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 40(1): 98-105.

15

YILDIZ G (2000). Hindi Besleme.Veteriner Hekimler Derneği Derg,71(1-2):11-16.

14

YILDIZ, G. (2000). Ruminant Rasyonlarında Anyon ve Katyonların Önemi. Animal, Şubat, 167:22-24.

13

YILDIZ, G. (2000). Kaz Besleme. Yem Magazin, 26: 60-62

12

Küçükersan, M.K., YILDIZ, G. (2001). Hayvan Besleme Açısından BSE (Bovine Spongioform Encephalopaty). Yem Magazin, 27: 55-59.

11

YILDIZ, G. (2001). Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi . 1. Fare, Rat ve Hamster Besleme. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 13(2): 50-54

10

YILDIZ G (2002). Prebiyotik Güç Sindirilebilir Karbonhidratlar ve Sağlık İçin Yararlı Besinler. Yem Magazin, 30: 40-43.

9

YILDIZ G, ÇETİN T (2002). Asites'in Nedenleri, Çözüm Önerileri. Çiftlik,219:63-65

8

YILDIZ G, ÇETİN T (2003). Kanatlı beslenme hastalığı olarak Asites. Türktarım, 150: 39-42

7

YILDIZ G, AKAN HB (2004). Probiyotik Olarak Kullanılan Mikroorganizmalar ve Yararları. Yem Magazin, 36: 37-41.

6

ÇETİN T, YILDIZ G (2004). Kanatlı ürünlerinde kalıntı bırakan bazı yem katkı maddeleri. Infovet, 12, 32-33.

5

SALMAN M, YILDIZ G (2004). Nitrat zehirlenmesi ve amarozis. Infovet, 12, 52-54.

4

ÇETİN T, YILDIZ G (2004). Hayvan yemleri ile ilgili potansiyel tehlike ve diğer sorunlar. Animal, 225, 44-47

3

ÇETİN T, YILDIZ G (2004). Esansiyel Yağların Alternatif Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı.Yem Magazin, 38, 41-47

2

YILDIZ G, AKAN HB (2004). Mannan Oligosakkaritler (Prebiyotikler). Infovet, 14, 16-20.

1

YILDIZ, G (2005). Düvelerin Beslenmesi. Türktarım, 161, 55-57.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

52

 

51

 

50

Sakine Yalçın, Seher Küçükersan, Gültekin Yıldız, Suzan Yalçın.  Hayvansal yağ yağ asitleri kalsiyum sabununun süt ineği ve besi sığırı beslenmesinde kullanımı. S. 362-366. 1. Uluslar arası 5. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi. 14-17 Ekim 2018 Antalya.

 49

Gültekin Yıldız.   Gıda      Üretiminde Biyoteknolojik Yaklaşımlar: Yararları.  TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu “Organik Ürünler ve Sağlık”. 12-14 Ekim 2017,  Raporu. TÜBA yayınları, tüba raporları no:27. Isbn: 979944-252-97-3. Ses reklam matbaacılık, ankara.p-121-128.

48

G. Yıldız . Food Biotechnology and Biosafty Workshop. “Regulations and Implementations on Biosafety in Turkey. 9 -11 Ekim 2017. Hacettepe Uni. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu.

47

Implementation of Biosafety Board. Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli "Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi (Support for the Implementation of the National Biosafety Framework of the Republic of Turkey)"03-04 Temmuz 2017 Antalya.

46

P42. Şule Yurdagül Özsoy, Sakine Yalçın, Gültekin Yıldız, Ali Çalık, Emre Sunay Gebeş, Muhammad Shazaib Ramay. Karma yemlere klinoptilolit ilavesinin broylerlerde bağırsak histomorfolojisi ve sekum uçucu yağ asitleri üzerine etkisi . 647-650. 4. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi. Antalya. 26-30 Nisan 2017. (International Poultry Meat Congress)

45

SIZMAZ O, YILDIZ G, KOLSAL H: Composition of egg yolk lipid in laying hens fed with boron with various levels of vitaamin D. 20th congress of teh ESVCN, Berlin. 15-17.9.2016

44

Emre Sunay GEBEŞ, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, Süleyman TABAN, Ali ÇALIK, Muhammad Shazaib RAMAY. Karma Yemlere Klinoptilolit İlavesinin Broylerlerde Performans ve Kemik Parametreleri Üzerine Etkisi. 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, Antalya/TÜRKİYE (1st International Animal Nutrition Congress, September 28th – October 1st 2016, Antalya/TURKEY) Poster29.

43

Özlem DURNA ,      *Gültekin YILDIZ. 2016.  Usage of Ruminant Nutrition Aromatic Plant Extracts. 2nd International Congress on Applied Biological Science . 27.5.-31.5.2016. Bosna-Hersek. Saraybosna.

42

Sizmaz O,, Calik A., Gumus H., Gunturkun O.B., Sizmaz S., Yildiz G. (2015). Effects of a probiotic blend on in vitro rumen fermentation traits and estimated methane formation, 19th Conference of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, 16-19 September, 2015; p149. Toulouse, France (Poster).

 41

 Murat Kaplan, Gültekin YILDIZ. Effects of Variying Dietary valie Amino Acid Levels on Broiler performance and ımmune System .p.172. 3rd International Poultry meat Congress. 22-26 April 2015. Antalya-Turkey.

40

 Özlem Durna,  Gültekin Yıldız. Broyler ve hindilerde görülen ayak tabanı dermatitisi. (Foot pad dermatitis in broilers and turkeys). p170. 3rd International Poultry Meat Congress. 22-26 Nisan 2015- Antalya.

39

SIZMAZ Ö., YILDIZ G. (2013). Borik Asit ve Askorbik Asidin Broylerlerde Performans,Bazı Kan ve Kemik Parametreleri ve Karkas Üzerine Etkileri, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 26-27 Eylül, Ankara

38

SIZMAZ, Ö., YILDIZ G. (2011). Effect Of Boric Acid And Ascorbic Acid On Mda (Malondialdehit) Levels İn Broilers, 18th European Symposium On Poultry Nutrition, October 31 - November 04, 2011 ÇEŞME – İZMİR, TURKEY

37

SIZMAZ, Ö., YILDIZ G. (2011). Effect of Boric Acid and Ascorbic Acid on Some Bone Parameters in Broilers, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 11-17 September 2011, İstanbul, p: 327

36

SIZMAZ Ö., YILDIZ G., KOKSAL, B.H., CAKIN, K. (2010). Usıng of Borıc Acıd with Some Organic Materials (Yeast Culture, Organic Acid, Vegetable Oil) in Yearling Ram Rations, XXVI World Buiatrics Congress, November 14-18, Santiago, Chile

35

Özge SIZMAZ, Gültekin YILDIZ. Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Borik Asit ve Askorbik Asidin Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri. VI.Ulusal hayvan Besleme Kongresi. (Uluslar arası Katılımlı). 29 Haziran-2 temmuz 2011. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN. P 264-268

34

TOYGAR U, YILDIZ G (2010). Küresel ısınma ve hayvan besleme. 39-40. I. Veteriner Bilimleri Öğrenci Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 14-16 Ekim 2010. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara

33

Ahmet Tekeli, Gültekin Yıldız, Winfried DROCHNER, Herbert STEINGASS. 2010. The Influence of Addition of Some Plant Extracts on TMR, Concantre, and Hay on Methanogenesis and at 8 and 24. Hours Volatile Fatty Acid (VFA) Production in In Vitro Gas Production Test. 9. Tarım Alanında Türk-Alman Araştırma Sonuçları Sempozyum, 22-26.Mart.2010. Türk ve Alman "Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği- Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Antakya.

32

YILDIZ G, KÖKSAL BH, ABACIOĞLU Ö. 2009. Rasyonlara Borik Asit ve Sıvı Humat (Humik-Fulvik-Ulmik-Humatomelanik Asit) İlavesinin Broylerde Performans ve Karkas üzerine Etkisi. s.448-453. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. Poster

31

YILDIZ G, KÖKSAL BH, ABACIOĞLU Ö. 2009. Rasyonlara Farklı Zamanlarda İlave Edilen Borik Asitin Broylerde Performans ve Karkas üzerine Etkisi. s.443-447. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. Poster

30

YILDIZ G, KÖKSAL BH, ABACIOĞLU Ö. 2009. Rasyonlara İlave Edilen Maya ve Borik Asitin Broylerde Performans ve Karkas üzerine Etkisi. s.438- 442. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. Poster

29

COŞKUN B, İNAL F, ŞEKER E, YILDIZ G, POLAT ES, ÖZCAN C. 2009. Farklı Miktarlardaki Gliserolün Gaz ve Metan Oluşumu Üzerine Etkisi ile Gliserolün Enerji Değerinin Belirlenmesi. s.231-235. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. sözlü

28

KÖKSAL BH, YILDIZ G, ABACIOĞLU, Ö. 2009. Yumurta Tavukları Rasyonlarına İlave Edilen Bor ve Humatın Performans Parametrelerine Etkileri. s.124-129. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009 Çorlu-Tekirdağ. sözlü

27

YILDIZ, G. 2009. Türkiyede Çeşitli Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Kaba Yemlerde Okratoksin A Ve Zearalenon Kirliliği. S.104-108. Tam Metinler Kitabı Sözlü Ve Poster Tebligler. V Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 EYLÜL-3 EKİM 2009 ÇORLU-TEKİRDAĞ. SÖZLÜ 

26

YILDIZ, G., ÖZÇELİK, F., KÖKSAL, H., BAGDER, S., ve ABACIOĞLU, Ö. 2008. Organik bor üretilebilirliği ve broyler rasyonlarında bor ile humatın kullanımı. 597-604. 2. Ulusal Bor çalıştayı bildiriler kitabı, 17-18 Nisan 2008, Ankara

25

YILDIZ, G., SELCUK, Z. and SAHIN, T. 2007. Effect Of Different Climatic Conditions On Aflatoxin Contamination in Some Poultry Feeds And Feedstuffs in Turkey. Conferance 2007.Union of Bulgarian Scientists in Stara Zagora . Bulgaria.

24

YILDIZ, G., ABACIOĞLU, Ö. 2007. Sağlık ve Hayvan Besleme Açısından Bor. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 24-28 Haziran 2007, Bursa. 481-487

23

G. Yıldız, M.Pekcan, S. Küçükersan, P. Saçaklı, T. Sel, U.R. Fidancı, H.C. Yılmaz. (2006). Selenium levels in animals and their feeds in some regions of turkey. Poster 09. p34. International Symposium on Selenium in Health and Disease. October 12-13, 2006. TUBITAK Feza Gursey Conference Hall, Ankara, Turkey. Abstract Book.

22

B.M.Alpaslan, İ. Altıntaş, N.Üren, G.Yıldız, T. Sel. (2006). Serum selenium levels in thoroughbred race horses in turkey. Poster 10. p35. International Symposium on Selenium in Health and Disease. October 12-13, 2006. TUBITAK Feza Gursey Conference Hall, Ankara, Turkey. Abstract Book.

21

F. S. Hatipoglu, M. S. Gulay, F. Karakas Oguz, N. Oguz, U. R. Fidanci, and G. Yildiz. 2005. The effects of feeding dried poultry manure on weight gain, feed conversion rates and some blood values in lambs. J. Anim. Sci. Vol. 83, Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1. p63. (American Cociety of Animal Science, National Annual Meeting, July 24-28, 2005.)

20

YILDIZ, G. 2005. Türkiye'de Üretilen Bazı Kaba Yemlerde Aflatoksin Düzeyinin Belirlenmesi. s.553-556. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 7-10 Eylül 2005 Adana

19

YILDIZ, G., SELCUK, Z., SAHİN, T. 2005. Türkiye'de Bazı Yem Maddelerinde Mikotoksin (Aflatoksin, Zearalenon, Ochratoksin A) Belirlenmesi. p. 557-562. Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebligler. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 7-10 Eylül 2005 Adana.

18

YILDIZ, G., SELCUK, Z., SAHİN, T. 2005. Determination of aflatoxin levels in poultry feeds and feedstuffs in Turkey. Abstract No: F9-575. p.497. 14 th World Veterinary Poultry Congress. Final Program & Abstract Book. 22-26 August 2005, İstanbul, Turkey.

17

YILDIZ G, KÜÇÜKERSAN, K., TUNCER, SD., SAHİN, T., CEVGER, Y. (2005). The effect of dietary organic selenium and mycotoxin adsorbent on fattening performance, Rumen parameters and economic assessment of beef cattle production. p. 1079. Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries. Proceedings of the 21 st Annual Symposium (Suppl.1) May 22-25, 2005. Lexington, Kentucky, USA.

16

YILDIZ G, SALMAN M (2005). The effect of organic selenium and toxıc inorganic level on fattening performance, carcass characteristics and blood GSH-Px activity in lambs. p. 129. Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries. Proceedings of the 21 st Annual Symposium (Suppl.1) May 22-25,2005. Lexington, Kentucky, USA.

15

FİDANCI, U.R., YILDIZ, G., SALMANOĞLU, B., BAYRAM, İ und MUĞLALI, H. (1995). Einfluss von dem getrockneten Geflügelkotes in der Rationen auf Futterverwertung und einige Parameter im Blut bzw. Pansen bei Akkaraman Lämmern. In: "Pathology in ruminants". Proceedings Symposium with international participation. June, 1-3, 1995, TIMIŞOAR¬A, 64-66.

14

DROCHNER, W., STADERMANN, B. und YILDIZ, G. (1992). Studien zur limitierten Pektinverträglichkeit bei Geflügel. TAGUNG: Futterwert und Futterwertverbesserung für ökologiegerechte Stoffwandlung und Qualität der Produkte bei Schwein und Geflügel. Halle, 1-3 Dezember 1992, Univ. Leibzig, 147-151.

13

ÇOLPAN, İ., YALÇIN, S., ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., KÜÇÜKERSAN, K., ÖNOL, A. ve YILDIZ, G. (1995). Zeolitin Hayvan Beslemede Kullanılması Üzerine Çalışmalar. Marmara Bölgesi II. Hayvan¬cılık Kongresi. UÜ Vet Fak, 25-27 Ekim 1995, Tebliğ Özetleri Kitabı, s.40, Bursa.

12

KÜÇÜKERSAN, K., ÇETİNKAYA, N., KÜÇÜKERSAN, S., BAYRAM, İ., YILDIZ, G. (1996). Niacin ve Avoparsinin Akkaraman Toklularda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. IV. Ulusal   Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 25-27 Eylül 1996, Kirazlıyayla, Bursa

11

YILDIZ, G. (1997). Verwendungsmöglichkeiten geschützter Fette (Ca-Seifen) in der Rationen beim Wiederkäuer. Türk ve Alman Tarımsal Araştırma- 5. Sempozyumu. 29 Eylül-4 Ekim 1997, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Verlag Ulrich E. Grauer, Stuttgart, 1998. 333-338.

10

YILDIZ, G., DIKICIOĞLU, T. (1999). Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan kurutulmuş elma posası ve grindazym'in yumurta verimi ile yumurta kalitesine etkisi. VIV. Poultry YUTAV, 3-6 Haziran 1999, İstanbul.p 388-395.

9

YILDIZ, G., DİKİCİOĞLU, T. (1999). Yumurta tavuğu rasyonlarına kurutulmuş yerelması yumrusu ilavesinin yumurta kalitesi ve bazı kan parametrelerine etkisi. VIV. Poultry YUTAV, 3-6 Haziran 1999, İstanbul. p, 380-387

8

BAYRAM, İ., DEMİREL, M., YILDIZ, G., KILINÇ, C. (1999). ). Rasyonlara Katılan Soya Küspesi ve Ayçiçeği Küspesinin Sütten Kesilmiş Melez Taylarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. s: 122-134. I. Ulusal Atçılık Sempozyumu. 21-22 Ekim 1999, KONYA

7

ÖZPINAR, H., YILDIZ, G., KUTAY, C., ABAS, I., BILAL, T., ESECELİ, H., DROCHNER, W. (1999). Einfluss der verschiedenen Testsubstrate und Mikroorganismen im Pansensaft aud die Umsetzungsgeschwindigkeit von Ochratoxin A. Proceedings 21. Mycotoxin Workshop, Jena., p:119-128.

6

YILDIZ G, KÜÇÜKERSAN, K, TUNCER ŞD, ŞAHİN T, CEVGER Y (2001). Besi Sığır Rasyonlarına Katılan Organik Selenyum (Sel-Plex) ve Mikotoksin Bağlayıcının (Mycosorb) Besi Performansı ve Rumen Metabolitleri Üzerine Etkisi. II. Ulusal Buiatrik Kongresi, 11-13 Ekim, Görükle- Bursa, Bildiri Özetleri/Abstracts,43/44.

5

SALMAN M, YILDIZ G (2003). Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve kan GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi. s.. 121-126. II.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya.

4

YILDIZ G, Güngör T, Saçaklı P (2003). Yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılan yer elmasının (Helianthus tuberosus L.) performans, yumurta kalitesi ve kolesterol düzeylerine etkisi. s.. 174-178. II.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya

3

YILDIZ G (2003). Bazı karma yem ve yem hammaddelerinin aflatoksin, okratoksin A ve zearalenon kirliliği ile besin madde içeriği ve enerji yönünden incelenmesi. s.. 158-162. II.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya.

2

YILDIZ G, PİŞKİN İ, YEŞİLBAĞ D, TUNCER ŞD, SULU N (2004). The Effects Of Feeding Different Energy And Protein Levels On The Rumen Protozoa. p.195-203. ESVCN2004 23-25 September, Budapest

1

YILDIZ G, SALMAN M (2004). The Effect of Organic Selenium on Fattening Performance, Carcass Characteristics and Blood GSH-Px Activity in Lamb. p. 209-216. ESVCN2004 23-25 September, Budapest


Diğer yayınlar - KİTAPLAR

 24

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2017). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı. Kardelen Ofset matbaacılık. s 1-805. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Besleme Biliminin Tarihi ve Gelişimi,s15-21.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Karbonhidratler ve Metabolizması,s33-48,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Ruminantların Beslenmesi, s201-208,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Buzağı Besleme, s209-220,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Besi Sığırlarının Beslenmesi, s221-256

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Boğa Besleme, s315-320,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları, s393-424,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Egzotik Kuşların Beslenmesi, s523-540,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 7. Baskı, Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi, s705-714,

23

Türkmen, İ.İ., Biricik, H., Deniz, G., Gezen Ş.Ş., Tuncer Ş.D., Çolpan , İ., Küçükersan, K., Küçükersan ,S., Yalçın, S., Şehu, A., Saçaklı, P., Ergün, A., Yıldız, G. 2016. Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme. (Ed. Türkmen İ.İ.) Anadolu Üniversitesi Yayınları.1. Baskı. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2289. Açık Öğretim Fakültesi yayını No: 1286. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Karma Yem Üretimi ve Yem Analiz Teknikleri 90-111

Besi Sığırı, Koyun ve Keçi Beslenmesinin Temel İlkeleri 132-149

22

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P.  (2016). "Yemler, Yem Hijyeni Ve Teknolojisi. 6. Baskı.  Kardelen Ofset. S 1-447. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8.

YILDIZ, G. Alternatif Yem Maddeleri. S: 191-201.

YILDIZ, G. Yem Teknolojisi. S: 317-342.

YILDIZ, G. Tablolar S: 415-435.

21

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2014). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-776. Ankara. ISBN: 975-97808-3-8

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Besleme Biliminin Tarihi ve Gelişimi,s15-21.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Karbonhidratler ve Metabolizması,s33-48,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Ruminantların Beslenmesi, s201-208,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Buzağı Besleme, s209-220,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Besi Sığırlarının Beslenmesi, s221-256

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Boğa Besleme, s313-318,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları, s391-422,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Egzotik Kuşların Beslenmesi, s519-536,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 6. Baskı, Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi, s699-712,

20

 Yıldız, G. 2014. Sığır, Koyun, Keçi Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Kardelen Ofset matbaacılık. 1-232. ISBN: 978-605-64747-0-5

19

YILDIZ, G. 2013. Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Beslenme Hastalıkları. 23- 39. IN: Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 1-80.  Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya, Kasım 2013.

18

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. (2013). "Yemler, Yem Hıjyenı Ve Teknolojısı". 5. Baskı. Pozıtıf Matbaa. S 1-448. Ankara. Isbn: 975-97808-3-6

YILDIZ, G. Alternatif Yem Maddeleri. S: 191-203.

YILDIZ, G. Yem Teknolojisi. S: 319-343.

YILDIZ, G. Tablolar S: 415-436.

17

Yıldız, G., Sızmaz, Ö., Cöner FI (2012). Rasyona fitojenik yem katkıları eklenmesinin buzağı beslenmesi üzerine etkileri. 188-194. In: Yolcu Y. (ed): Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar.Infovet. Nisan 2012. 1-255.

16

Yıldız, G. (2012). Etçi ve sütçü sığırların beslenmesinde dikkat edilemsi gereken farklılıklar. 146-152. In: Yolcu Y. (ed): Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar.Infovet. Nisan 2012. 1-255.

15

ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A., SAÇAKLI, P. (2011). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 5. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-755. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

14

Türkmen, İ.İ., Biricik, H., Deniz, G., Gezen Ş.Ş., Tuncer Ş.D., Çolpan , İ., Küçükersan, K., Küçükersan ,S., Yalçın, S., Şehu, A., Saçaklı, P., Ergün, A., Yıldız, G. 2011. Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme. (Ed. Türkmen İ.İ.) Anadolu Üniversitesi Yayınları.1. Baskı. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2289. Açık Öğretim Fakültesi yayını No: 1286. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

13

ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A., SAÇAKLI, P. (2011). "YEMLER, YEM HIJYENI VE TEKNOLOJISI". 4. BASKI. POZITIF MATBAA. S 1-440. ANKARA. ISBN: 975-97808-3-6

12

Tuncer, Ş. D., Yıldız, G. 2010. Sıcak stresinin sığırların beslenmesine etkileri. s 14-28. In: Ruminantlarda Yaz Sorunları, Beslenme ve Hastalıklar. Ed: A. Cebecioğlu. Mayıs 2010. Infovet Eki. 1-152.

11

ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 4. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

10

YILDIZ, G. 2008. Boğaların Beslenmesi. Infovet. Ed: A. Çakır. Hayvan besleme ve sürü sağlığı.

9

ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2007). "YEMLER, YEM HIJYENI VE TEKNOLOJISI". 3. BASKI. POZITIF MATBAA. S 1-400. ANKARA. ISBN: 975-97808-3-8.

8

ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2006). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 3. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-719. Ankara. ISBN: 975-97808-2-8

7

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A. (2004). "Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi'". 2. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-448. Ankara. ISBN: 975-97808-0-1.

6

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A. (2004). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 2. Baskı. Pozitif Matbaa. s 1-687. Ankara. ISBN: 975-97808-1-X

5

Yıldız G, Karakaş Oğuz F, Oğuz F, Ata A (2003). Burdur Yöresinde Süt İneği Beslenmesinde Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar ve Çözüm Yolları. Panel Kitabı. s. 1-117 Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi. Yetiştirici Yayınları Serisi. Yayın No: 2. ISBN: 975-7666-75-0.

4

ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A. (2002). "Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi'". Pozitif Matbaa. s 1-465. Ankara.

3

Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2001). " Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları". Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 455 pp.

2

ERGÜN, A., TUNCER, Ş.D., ÇOLPAN, İ., YALÇIN, SAKİNE, YILDIZ, G., KÜÇÜKERSAN, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., ÖNOL, A.G., MUĞLALI, Ö.H. ve ŞEHU, A. (1999). "Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi'". s 1-264. A. Ü. Basımevi, Ankara.

1

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K. ve Muğlalı, Ö.H. (1998).Hayvan Besleme I. s 1-183. AÜ Basımevi


Düzenleme Tarihi :23/10/2018

Formun Altı

 

DİĞER YAYINLAR, FAALİYETLER

1.      Türkiye’de Hayvan Besleme Bilim Dalının Gelişimi. http://veterinary.ankara.edu.tr/~yildiz/diğerkonular.htm

2.       Buzağı Besleme İlkeleri. http://veterinary.ankara.edu.tr/~yildiz/genelbilgiler1.htm

3.      Genç Dişilerin (Düvelerin) Beslenmesi. http://veterinary.ankara.edu.tr/~yildiz/genelbilgiler1.htm

4.      Boğaların beslenmesi. http://veterinary.ankara.edu.tr/~yildiz/genelbilgiler1.htm

5.      Besi Sığırlarının Beslenmesi. http://veterinary.ankara.edu.tr/~yildiz/genelbilgiler1.htm

6.      At Besleme. http://veterinary.ankara.edu.tr/~yildiz/genelbilgiler2.htm

7.      Kafes Kuşlarının Beslenmesi. http://veterinary.ankara.edu.tr/~yildiz/genelbilgiler2.htm

8.      Tavuklarda Besin Madde İhtiyaçları. http://veterinary.ankara.edu.tr/~yildiz/genelbilgiler2.htm

9.      Gültekin YILDIZ. Yem fiyatları ile yetiştiriciye darbe. Cumhuriyet Gazetesi. 12 aralık 2006, Salı, Parasız Özel Ek. Yıl 2, sayı 28. TARIM HAYVANCILIK. Sayfa 25.

10.  TRT3/GAP. Bu Toprağın sesi. GDO. 24 Aralık 2009

11.    Bereket Tv, Büyükbaş hayvan besleme. 09.06.2011

12.    Bereket Tv. Buzağı besleme. 16.06.2011

13.    Bereket Tv. Düve besleme. 23.06.2011

14.    Bereket Tv, Besi sığırlarının Beslenmesi, 4 Temmuz 2011.

15.    Bereket Tv, Süt ineklerinin doğru beslenmesi ve beslenmeden doğan hastalıklar, 5.1.2011

16.  Bereket Tv, Süt ineklerinin Beslenmesi, Ocak 2012

17.  Köy-KoopHaber. 2014. Büyükbaş Hayvan yetiştiriciliğinde Hangi Aşamadayız? 3(30): 16.

18.     

 

 No

/ Konferans Toplantı

 

Bereket Tv. Süt ineği yetiştiriciliğinin sorunları ve beslenme hastalıkları03/17.11.2016

03.11.2016 : GTHB 2018-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Dış Paydaş Çalıştayı. Meyra Otel-Ankara

 

G. Yıldız:Oturum Başkanlığı: 22 şubat 2017 Ankara Bilkent Otel: Önemli Kanatlı Hastalıkları: Epidemiyoloji ve Kontrol-2.

 

TAGEM Proje değerlendirme toplantısı, Antalya: 20-21 Şubat 2017.

Risk Değerlendirme Metodolojisi Çalıştayı” 16-17 Mart 2017 Antalya.

Biyogüvenlik Kurulu toplantısı, 20 Mart 2017, Ankara.

 

G. Yıldız : 26-28 Nisan 2017 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi “Broyler Üretimi-Yem ve Ticaret” 3. Oturumu Başkanlığı. 28.4.2017.

G. Yıldız : 18-20 Mayıs 2017 II.Uluslarası Kanatlı Bağırsak Sağlığı Sempozyumu, 4. Oturum Başkanlığı. 19.5.2017.

 

G. Yıldız : HacettepeUni. GhentUni. VrijeUni. FAO. RegulatoryFrameworksforBiosafety Seminer. 24-25May 2017. Ankara. Açılış Konuşması. Ve Kapanış değerlendiricisi.

 

G. Yıldız : 29-30 Haziran 2017 Edirne ve Tekirdağ illerinde Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi kapsamında G. Yıldız gümrük memurları eğitimi sunumları “Türkiye’de Biyogüvenlik Sistemi ve İşleyişi”

 

G. Yıldız .9 -11 Ekim 2017 FoodBiotechnologyandBiosafty Workshop. Hacettepe Uni. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu. “RegulationsandImplementations on Biosafety in Turkey.

 

G. Yıldız .:12-14 Ekim 2017 MalatyaTÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu“Organik Ürünler ve Sağlık”. “Gıda Üretiminde Biyoteknolojik Yaklaşımlar: Yararları”.2-5 Kasım 2017

 

Alfabe ile başlayan yenilik ve hayvancılıkta Burdur. I.Teke Yöresi Sempozyumu. 4-6- Mart 2015 Burdur.

 

Çalıştay: Moderatör. G. YILDIZ: Sürü Yönetimi, Hayvan Sağlığı, Beslenmesi ve Refahı Komitesi. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ BESİ HAYVANCILIĞI ve TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ. 19 – 22 KASIM 2014,  AFYONKARAHİSAR

 

TAIEX Yem Katkıları Toplantısı. Workshop on risk assessment in the area of feed additives. AGR 56881. Ankara Plaza Otel   18-19/11/2014,

 

SARATOV Türk -Rus Bilimadamları toplantısı. 7-12 Aralık 2014. Ankara.

 

Prof.Dr.Gültekin YILDIZ.  01.08.2013. Kuş ve kemiricilerin  beslenmesi. Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri ve Yerel Hayvan Görevlisi Eğitim Programı Eğitimi. D Blok Konferans Salonu. Emniyet Mahallesi Hipodrum Cad. No:5  Blok kat:8, Y.Mahalle/ANKARA

45

Ruminant Beslenmesi ve Sorunları. 30.01.2014. Lüleburgaz. 

44

Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya, 20 Kasım 2013.

YILDIZ, G. 2013. Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Beslenme Hastalıkları

43

Prof.Dr.Gültekin YILDIZ.  01.08.2013. Kuş ve kemiricilerin  beslenmesi. Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri ve Yerel Hayvan Görevlisi Eğitim Programı Eğitimi. D Blok Konferans Salonu. Emniyet Mahallesi Hipodrum Cad. No:5  Blok kat:8, Y.Mahalle/ANKARA

42

Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, GATA, 17.02.2014

42

Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, Ankara Üniversitesi, 14-25Ocak, 2013

41

Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, Ankara Üniversitesi, Haziran, 2012

40

Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitmenliği, Ankara Üniversitesi, Aralık, 2011

39

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Formaldehit Kullanımı, 2012

38

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yem Hijyeni, Ruminant yemleri enerji değeri belirleme 28.06.2012

37

Oturum Başkanlığı: Veteriner Hekim Öğrenci Sempozyumu. Veteriner Hekim Öğrenci Diyalogu Programı 2-5 Mayıs 2012. 2. Oturum : Veteriner Hekimlik Alanında AR-GE Çalışmaları.

36

Workshop on Preventive Measures for Zoonotic Virus Infections . 03-04.2012, TAIEX, EC, Ankara

35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliği ile 3 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenn “Zoonotik Enfeksiyonlardan Korunma Tedbirleri” konulu

TAIEX Semineri Ankara Plaza Otel katılmıştır.

34

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı Biyogüvenlik Kurulu. 2012. Ankara

33

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı Biyogüvenlik Kurulu. 2012. Ankara

32

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı Biyogüvenlik Kurulu. 2012. Ankara

31

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı: Biyogüvenlik Kurulu. 2012. Ankara

30

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı: Biyogüvenlik Kurulu. 13-15 Ocak 2012. Ankara

27

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı Biyogüvenlik Kurulu. 22-24 Temmuz 2011. İzmir

26

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı: Biyogüvenlik Kurulu. 1-2 Kasım 2011. Ankara

25

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı: Biyogüvenlik Kurulu. 2-4 Aralık 2011. Kızılcahamam

24

Risk Değerlendirme Komitesi Toplantısı.

23

Konuşmacı: Büyükbaş Ruminant Beslenmesinde Enerjinin Önemi. Devlet Üretme Çiftliği (Yaşar Moralı Eğitim Tesisi). 25.11.2011 KKTC, Lefkoşe).

22

Veteriner Fakültelerinde Türe Dayalı Eğitime Geçiş İçin Çalışma Grubu. 2011, YÖK.

21

Workshop on Animal welfare for poultry farm. AGR 42435. European Commisision, TAIEX, Hotel Midi, 5 Oct 2010.

20

YILDIZ G.  Süt ineği yetiştiriciliği, beslenme ve beslenme hastalıkları. Halk eğitimi. Serinhisar, Denizli.2009

19

YILDIZ G -Panelist: GDO Gerçeği ve Veteriner Hekimlik. 17 Aralık 2009. Dedeman Otel, Ankara.

18

YILDIZ G. 2006. Hayvan Beslemede Biyoteknoloji. AÜ Biyoteknoloji Enstitüsü. 29.11.2006.

17

YILDIZ G. 2006. 1-Düvelerin Beslenmesi.  II-Kuru dönem beslenmesi.  Beypazarı, Üniversite-Halk Buluşması Programı, 19.04.2006

16

YILDIZ G. 2006. 1-Düvelerin Beslenmesi.  II-Kuru dönem beslenmesi Çamlıdere, Üniversite-Halk Buluşması Programı, 17.03.2006

15

YILDIZ G. 2005. Hayvan Beslemede Biyoteknoloji. AÜ Biyoteknoloji Enstitüsü. 16.2.2005.

14

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı II. Tarım Şurası Çalışma Komisyonu Üyeliği, 6-8 Ekim 2004.

13

Tarım ve Köyişleri bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Kaba Yem Ortak Piyasa Düzenleme Uyum Grubu Alt Çalışma grubu çalışmaları, 16.05.2004

12

YILDIZ G (2004). 1.Kälberernährung.  2.Alternativ Futtermittel:Kartoffeln und seine Futterwerte.  3. Nitrate und Nitrit Vergiftung.  4. Vitamin A.

Konferanz:  Nevşehir İli Kaymaklı Yöresinde Büyükbaş Hayvan Doğumlarında; Erken Doğum, Buzağı Atma ve Kör Buzağı Vakaları. Nevşehir İli Kaymaklı Kasabası. 15 Mayıs 2004.

1.Buzağı Besleme İlkeleri.   2. Alternatif yem maddesi: Patates ve yem değeri.   3. Nitrat ve Nitrit Zehirlenmesi.   4. A Vitamini.

Konferans:  Nevşehir İli Kaymaklı Yöresinde Büyükbaş Hayvan Doğumlarında; Erken Doğum, Buzağı Atma ve Kör Buzağı Vakaları. Nevşehir İli Kaymaklı Kasabası. 15 Mayıs 2004

11

YILDIZ G (2003). Milchkuh Ernährung. Tagung:" Hauptfaktoren in der Milchkuhernährung, fehlerhafte Praktisch in Burdur und deren Auflösen". Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, 28 Ekim 2003.

Süt İneklerinin Beslenmesi. Panel:” Cumhuriyetimizin 80. yılında Burdur’da süt ineği beslenmesinde temel ilkeler”. Program: “Süt ineği beslenmesinde temel ilkeler, ilimizde yapılan yanlış uygulamalar ve çözüm yolları”. Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, 28 Ekim 2003.

10

YILDIZ G (2002). Mastkühe Ernährung. Seminären über Tierernährung.   Zusammenarbeit des Tierernährungswissenschaftler Verband und Futterindustrie-Verein. 20-21/12/2002, ANKARA

Besi Sığırlarının Beslenmesi. Hayvan Besleme Bilim Derneği Ve Yem Sanayicileri Birliği Ortaklaşa Hayvan Besleme Seminerleri. 20-21/12/2002, ANKARA

9

YILDIZ G (2001).  Nährstoffbedarf von Rennpferde und Deckhengste sowie Rationberechnung. TİGEM At yetiştiriciliği. Ocak 2001, Karacabey/Bursa

Aygırların, Yarış Atlarının Besin Madde İhtiyaçları ve Rasyon Hazırlama. TİGEM At yetiştiriciliği. Ocak 2001, Karacabey/Bursa

8

YILDIZ G (2000).  Nährstoffbedarf von Rennpferde und Deckhengste sowie Rationberechnung. TİGEM At yetiştiriciliği. Aralık 2000, AÜ Veteriner Fakültesi/Ankara

Aygırların, Yarış Atlarının Beslenmesi ve Besin Madde İhtiyaçları. TİGEM At yetiştiriciliği. Aralık 2000, AÜ Veteriner Fakültesi/Ankara

7

YILDIZ G (2000).  Interaction between Nutrition and Fertility. TİGEM Hayvan Sağlığı. Haziran 2000, TİGEM Merkez İmalat ve İkmal İşletme Müd.–Gazi- Ankara

Ruminantlarda Beslenme-Fertilite İlişkisi. TİGEM Hayvan Sağlığı. Haziran 2000, TİGEM Merkez İmalat ve İkmal İşletme Müd.–Gazi- Ankara

6

YILDIZ G (1998). Einfluß von Stärke und Sellulose Supplementation in  In-vitro Medium über Mikroorganismen im Pansensaft aud die Umsetzungsgeschwindigkeit von Ochratoxin A. 6.7.1998, AÜFV Tierernährung und Ernährungskrankheiten  Saal., Ankara

Nişasta ve Selüloz İlaveli In-vitro Ortamda Rumen Mikroorganizmalarının Okratoksin A’nın Parçalanmasına Etkisi. 6.7.1998, AÜFV Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Kütüphanesi, Ankara

5

YILDIZ G (1998). Interaction between Nutrition and Fertility. TİGEM Hayvan Sağlığı Semineri. Haziran 1998, TİGEM Merkez İmalat ve İkmal İşletme Müd.–Gazi- Ankara

Ruminantlarda Beslenme-Fertilite İlişkisi. TİGEM Hayvan Sağlığı Semineri. Haziran 1998, TİGEM Merkez İmalat ve İkmal İşletme Müd.–Gazi- Ankara

4

YILDIZ G (1997). 1. Effect of Nutrition on the Fertility. 2. Futtern, Futterqualität, Futteradditives, Einfluss von futterverbrauche Faktoren. 3. By-pass nutrients. 4. Ernährung in der Trockenperiode und Stoffwechselkrankheiten

TİGEM Hayvan Sağlığı Semineri.2-6 Juni 1997, Boztepe TİGEM/Antalya

1- Beslenmenin Döl Verimi Üzerine Etkisi.   2- Yemleme, Yem Kalitesi, Yem Tüketimini Etkileyen Faktörler       3- Yem Katkıları.    4- By-pass besin maddeleri.        5- Süt İneklerinin Kuru Dönem Beslenmesi ve Metabolizma Hastalıkları  TİGEM Hayvan Sağlığı Semineri.2-6 Haziran 1997, Boztepe TİGEM/Antalya

3

YILDIZ G (1997).  1.Silage. 2. Absorption and Stoffwechsel in Ruminant. 3. Milchrinder Ernährung-Ernährung in der Trockenperiode 4. Fett suplementation in der Laktationperiode. 5. Kälber und Färsen Ernährung.

Cattle Tagung -II. C.P. März 1997, İnegöl/Bursa

1- Silaj.   2-Ruminantlarda Sindirim ve Metabolizma   3- Süt İneklerinin Beslenmesi-Kuru Dönem Beslenmesi.      4- Laktasyondaki İneklere Yağ Verilmesi.  5- Buzağı-Düve Besleme. Cattle Toplantısı-II. C.P. Mart 1997, İnegöl/Bursa

2

YILDIZ G (1996).  Effect of Nutrition on the Fertility. Cattle Tagung-1. C.P. November 1996, İnegöl/Bursa

Beslemenin Döl Verimi Üzerine Etkisi. Cattle Toplantısı-1. C.P. Kasım 1996, İnegöl/Bursa

1

YILDIZ G (1995). Nutrition of beef Cattle. Hayvancılık Eğitim Programı. Januar 1995, Polatlı/Ankara

Besi Sığırlarının Beslenmesi. Hayvancılık Eğitim Programı. Ocak 1995, Polatlı/Ankara