PROF.DR. HAKAN UZUN    
Adı : HAKAN
Soyadı : UZUN
E-posta : hakanuzun@ankara.edu.tr
Tel : 312 316 62 65
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hakan-uzun
Kişisel Akademik Bilgiler
Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Artvin/12.08.1965


Eğitim

Lisans: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı, Ankara, 1986.
Bilim Uzmanlığı: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2000.
Doktora (PhD in History): Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2005.
Yabancı Dil: İngilizce


İş ve İdari Görevler

Öğretmen: 1986–1999 yılları arasında Giresun ve Ankara illerinin Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarında. 
Okutman: Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi (1999–2006)
Okutman: Ahi Evran Üniversitesi (2006–2007)
Yardımcı Doçent: Ahi Evran Üniversitesi (2007–2011)
Dekan Yardımcısı: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2007–2011)
Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2011)
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2011)

Doçent (2011)
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2012)
Müdür Yardımcısı: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2012-)
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-)
Genelkurmay Başkanlığı  ATASE ATAREM Genel Kurul Üyeliği (2014-2018)

Profesör: Ankara Üniversitesi (2016)

YAYIN VE FAALİYETLER


A. TEZLER

A.1. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modernleşme Süreci, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000.
A.2. Atatürk'ün Nutuk'unun İçerik Analizi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2005.    


 B. KİTAP, KİTAP BÖLÜMÜ, ALBÜM VE ANSİKLOPEDİ MADDESİ
B.1. Uzun, H., Atatürk ve Nutuk, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2006.
B.2. Uzun, H., “Büyük Nutuk”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü 1920-1938, C. I, 137-141, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, (2009). (Doktora tezinden üretilmiştir)

B.3. Uzun, H., "Atatürk Döneminde İzlenen Kültür Politikasına Genel Bir Bakış", Editör: Fatma Bıkmaz, 209-222, Cumhuriyetimizin Kültür ve Eğitim Politikaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, 2017.
B.4. Ertan, Temuçin F. - Uzun, H. - Toker, M., Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşiv Belgelerinde Millî Mücadele Yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M. Grubu Ekseninde) 2 Mayıs 1921-31 Aralık 1921, C. I-IV, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019.
B.5. Ertan, Temuçin F. - Uzun, H., Mustafa Kemal Atatürk (Selanik'ten Ankara'ya) 1881-1938, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019.

C. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
C.1. Uzun, H., “Türk Milli Mücadele Dönemi Kırşehir Bibliyografyası”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir 15–17 Ekim 2008.
C.2. Uzun, H., “Bir Kent Bir Lider, Sekiz Yıllık Ayrılığın Sonu: Atatürk’ün İstanbul’a Gelişi (1927)”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 5–10 Ekim 2009.
C.3. Uzun, H., “Bağımsızlık ve Cumhuriyet Yolu: Samsun’dan Erzurum’a”, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası Atatürk’ü Çağdaş Yorumlama ve Anma Programı–3, Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın İlk Adımı: Samsun 1919,  Samsun 7 Mayıs 2010.
C.4. Uzun, H., “Bir Savaş ve Bir Liderin Doğuşu: Mustafa Kemal Paşa’nın Çanakkale Savaşı’na, Çanakkale Savaşı’nın Mustafa Kemal Paşa’nın Yaşamına Etkileri”, 3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi, İstanbul 20-21 Nisan 2012.
C.5. Uzun, H., “Anadolu Basınının Gözüyle Başkumandan Muharebesi”, Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Uşak 2-4 Ekim 2012.

C.6. Uzun, H., “Esir Şehirden Umuda Yolculuk: İstanbul-Ankara Güzergâhında Kocaeli ve Çevresinin Rolü”, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, Kocaeli 3-5 Nisan 2015.

C.7. Uzun, H., “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Hükümetleri: Anatomileri ve Programlarının Analizi”, Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu, (Düzenleyen: Türk Tarih Kurumu, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kâtip Çelebi Üniversitesi), İzmir, 12-15 Kasım 2015. (Metni Yayınlanmadı)

C.8. Uzun, H., “Çalışma Bakanlığı’nın Kuruluşu ve İlk Faaliyetleri (1945-1947)”, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası  Sempozyumu, (Düzenleyen: Atatürk Araştırma Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir, 26-28 Kasım 2015.

C.9. Uzun, H., "Bir Siyasal Tutum Analizi: Cumhuriyet Dönemi Referandumlarında Haymana", İkinci Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 21-22 Eylül 2017.

D.  ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

D.1. Uzun, H., “Sakarya Muharebesi Sonrasında TBMM’nin Batı’daki Diplomatik Çalışmaları”, 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi Ve Haymana, Düz.: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Haymana 12 Eylül 2011.
D.2. Uzun, H., “Atatürk’te Dış Politika ve Liderlik”, Cumhuriyet’in İlanının 90’ıncı Yılında Atatürk ve Cumhuriyet Sempozyumu, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, 23-24 Ekim 2013.
D.3. Uzun, H., "Doğu Cephesinin Değerlendirilmesi", Türk İstiklal Harbi'nde Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu ve Cepheler Paneli, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, 16 Mayıs 2014.

D.4. Uzun, H., “Atatürk ve Eğitim”, Devlet Adamı Atatürk Paneli, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, 20 Mayıs 2015.


E. MAKALELER
E.1. Uzun, H., “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Süreklilik”,  Avrasya Etüdleri, 23, l3–28, (2002). (Yüksek lisans tezinden üretilmiştir)
E.2. Uzun, H., “Modernleşme Kuramı ve Türkiye’de Modernleşme İle İlgili Düşünceler”, KEFAD  (Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), C. 3, 2, 39–51, (2002). (Yüksek lisans tezinden üretilmiştir)
E.3. Uzun, H., “Atatürk Dönemi Modernleşme Sürecinin Osmanlı Modernleşme Sürecinden Farklı Yönleri”, KEFAD (Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), Cilt 4, 1, 1-14, (2003). (Yüksek lisans tezinden üretilmiştir)
E.4. Uzun, H., “1919–1950 Yılları Arasında Türkiye–Yunanistan İlişkileri”, KEFAD (Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), C. 5, 2, 35–50, (2004).
E.5. Uzun, H., “Nutuk’a Göre, Mustafa Kemal Paşa’nın Kişilik Özellikleri ve Liderlik Vasıfları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Yıl 16, C. 8, 31–32, 385–401, Ankara, (2005). (Doktora tezinden üretilmiştir)
E.6. Uzun, H., “Türk Demokrasi Tarihinde I. Meşrutiyet Dönemi”, KEFAD (Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), C. 6, 2, 146–162, (2005).
E.7. Uzun, H., “Atatürk’ün Nutuk’unun İçerik Analizi”, CDAT: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, 2, 125–143, (2005). (Doktora tezinden üretilmiştir)
E.8. Uzun, H., “Mustafa Kemal Paşanın, Milli Mücadele Başlarında Kırşehir’e Gelişi”, CDAT: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, 3, 59–76, (2006).
E.9. Uzun, H., “Tarih Bilimi ve Tarihte Nedensellik”, KEFAD (Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), C. 7, 1, 1–13, (2006).
E.10. Uzun, H., “Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ve Atatürk Dönemindeki Ekonomik Uygulamaların Sonuçları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Atatürk Haftası Armağanı, 69–84, (2008).
E.11. Uzun, H., “4 Nisan 2004’te Yapılan Annan Planı Oylama Sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Basınına Yansımaları”, Türk Dünyası Araştırmaları, 177, 195–214, (2008).
E.12. Nurdun, R. - Uzun, H., “Reactions Of Chinese And Ottoman Intellectuals Against Western Influence In The 19. Century”, Bakı Slavyan Üniversitesi, Ali Mekteplerarası İlmi Makaleler Mecmuası, Azerbaycan, IV ıssue, 294–321, (2008).
E.13. Uzun, H., “1951 Yılında, Kırşehir’de Atatürk Büstüne Yapılan Saldırı ve Tepkiler”, CDAT: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, 8, 187–203, (2008).
E.14. Kuru, M. – Uzun H., “Türkiye’de Öğretmen Adaylarının Seçiminde 1954 Örneği”, GEFAD, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi), C. 28, 3, 207–232, (2008).
E.15. Uzun, H., “Türk Hava Kurumu Gelir Kaynakları: “Fitre, Zekât Ve Kurban Derileri” Üzerine”, Dokuz Eylül Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. IV, 15, Yıl 2007/Güz, 161–176, (2009).
E.16. Uzun, H., “Çeşitli Yönleriyle Atatürk”, GEFAD (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi), Prof. Dr. Reşat Genç Özel Sayı II, C. 29, 1226–1249, (2009).
E.17. Uzun,  H., “Dünyaya Bir Noel Armağanı: Türkiye’nin 1933’te Uluslararası Afyon Kontrolü Anlaşması’nı Kabulü”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C. XI,  2,  9–31, (Güz 2009).
E.18. Uzun, H., “Liderine Ağlayan Bir Ulus: Atatürk’ün Ankara'daki Cenaze Töreni”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Yıl 22, C. 11, 43, 531-554, Ankara, Bahar (2009).
E.19. Uzun, H., “Türk Yurdu Özel Sayısında 1913 Yılı İstiklal-i Osmanî Günü Kutlamaları ve Türkçülük Düşüncesi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi/Journal of Modern Turkish Studies, Mart, C. 6, 1, 128–141, (2009).
E.20. Uzun, H., “Cumhuriyet Gençliğinin Misyonu Çerçevesinde 1933 Yılı Vagon-Li ve Razgrad Olayları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi/ Journal of Modern Turkish Studies, Eylül, C. 6, 3, 57-81, (2009).
E.21. Uzun, H., “Milletin İradesiyle Oluşan Bir Bayram: Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Ve Atatürk Döneminde Kutlanışı”, Karadeniz Araştırmaları, Ocak, C. 6, 24, 109-125, (2010).
E.22. Uzun, H., “Bir Propaganda Aracı Olarak “Cumhuriyet Halk Fırkası Halk Hatipleri Teşkilâtı””, CDAT: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, 3, 59–76, (2010).
E.23. Uzun, H., “Tek Parti Döneminde Yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Kongreleri Temelinde Değişmez Genel Başkanlık, Kemalizm Ve Milli Şef Kavramları”, Dokuz Eylül Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. IX, 20–21, Yıl 2010/Bahar-Güz, 233–271, (2011).
E.24. Uzun, H., “Esat Efendi (İleri)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Yıl 24, C. 12, 48, 869–892, Ankara, Güz (2011).
E.25. Uzun, H., “İmparatorluktan Milli Devlete Gidiş Sürecinde Çalışma Tarzı İle Sivas Kongresi”, Tarihin Peşinde (Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), Yıl 4, 8, 178-192, (2012).
E.26. Uzun, H., “İktidarını Sürdürmek İsteyen Bir Partinin Kimlik Arayışı: Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947 Olağan Kurultayı”, Dokuz Eylül Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. XII, 25, Yıl 2012/Güz, 101–139, (2013).
E.27. Uzun, H., “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1946 Olağanüstü Kurultayı”, Dokuz Eylül Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. XIII, 26, Yıl 2013/Bahar, 139-161, (2013).
E.28. Uzun, H., “Türk Heyeti’nin Lozan’a Gidişi ve Lozan Konferans’ı Öncesinde Avrupa’daki Faaliyetleri (5 Kasım 1922 - 20 Kasım 1922)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Lozan Antlaşması Özel Sayısı, Yıl 26, 53, 329-350, Ankara, (2013).
E.29. Uzun, H., “Okuyan, Düşünen, Yazan Bir Asker ve Devlet Adamı: Atatürk ve Yazdığı Eserler”, Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2015, Genelkurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, 42, 29-55, Ankara, (2015). 
E.30. Uzun, H., “Tam Bağımsızlığın Belgesi: Lozan Barış Antlaşması’nda Kapitülasyonların Kaldırılması”, Düşün, 27, 28-32, Ankara, (2015).
E.31. Uzun, H., "Yazdığı Eserlerde Atatürk'ü Tanımak ve Anlamak: M. Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 59, 165-180, Ankara, Güz (2016).
E.32. Uzun, H., "Cumhuriyet Halk Partisi Kongrelerinde Devletçilik Tartışmaları (1931-1947)", Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies (AVİD), 273-305, V / 2, (2016/2017).   
E.33. Uzun, H., "Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin Yankıları", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 61, 393-435, Ankara, Güz (2017). 
E.34. Uzun, H., "Türkiye'de Sanat ve Sanatçıların Teşvik ve Ödüllendirilmesi: "Cumhuriyet Halk Partisi Sanat Mükâfatı" Yarışması", Türkiyat Mecmuası, 27/2, 217-243, (2018).
E.35.  Uzun, H., “Türkiye’de Bilim, Sanat ve Yaratıcılığın Teşvik ve Ödüllendirilmesi: “İnönü Armağanları Kanunu””, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVIII/36 (2018-Bahar/Spring), 239-264, (2018).
E.36. Uzun, H., "Türkiye'de 10 Kasım Törenleri: "İlk Matem" 10 Kasım 1939'dan, "Atatürk Haftası" ve "Matemsiz Atatürk'ü Anma" Günlerine", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIX/38 (2019-Bahar/Spring), 135-170, (2019).
E.37. Uzun, H., "Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Hükümetleri ve Programlarının Analizi", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 65, 415-449, Ankara, Güz (2019).


F. EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

F.1. Lisans Dersleri
Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi
F.2. Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Tahlili
İki Savaş Arası Türk Dış Politikası
Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası


G. EDİTÖRLÜK

G.1. Uzun, H., Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2009-2011.
G.2. Uzun, H - Aysal, N., 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara Üni. Basımevi, Ankara, 2012.
G.3. Ertan, Temuçin F.- Uzun, H.,  Sakarya Zaferi ve Haymana II, Ankara Üni. Basımevi, Ankara, 2015.

G.4. Uzun, H., Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sayı: 60, Bahar-2017.
G.5. Uzun, H., Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sayı: 61, Güz-2017.

H. KONFERANSLAR – SEMİNERLER - PANELLER-KONUŞMALAR
H.1.   “Kurtuluş Savaşının Başladığı Tarihten, Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Geçen Süreçte, Ülke ve Dünyada Yaşanan Gelişmeler ve Mustafa Kemal’in Bu Gelişmeler Yönünde İzlediği Yol”, TRT 1 Ankara Radyosu, (10 Kasım 2005).
H.2. “Atatürk’ün Nutuk’u ve Milli Mücadele”, Seminer, Türk Ocakları Kırşehir Şubesi, (26 Şubat 2005).
H.3. “Asılsız Soykırım İddialarına Karşı Uygulanacak Kamuoyu Oluşturma Planı 2005 Yılı Faaliyet Programı”, Konferans, Mucur Akçakent Şeyh Şamil İlköğretim Okulu, (25 Nisan 2005).
H.4. “Atatürk’ün Kırşehir’e Gelişi”, Konferans, Kırşehir Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, Kırşehir, (24 Aralık 2005).
H.5. “91 Yıldır Süregelen Serüven: Ermeni Sorunu, Dünü, Bugünü, Çözüm Önerileri”, Konferans, Kırşehir AHİ TV, (24 Şubat 2006).
H.6. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kırşehir”, Kırşehir AHİ TV, (29 Ekim 2006).
H.7. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”, Kırşehir AHİ TV, (18 Mayıs 2007).
H.8. “Cumhuriyet”, Kırşehir AHİ TV- KTV, (27–28 Ekim 2007).
H.9. “Atatürk’ün Kişilik Özellikleri ve Liderlik Vasıfları”, TRT 1 Ankara Radyosu, (29 Ekim 2007).
H.10. “Atatürk’ün Kişilik Özellikleri”, Kırşehir Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, (10 Kasım 2007).
H.11. “Cumhuriyet Anlayışı ve Cumhuriyet’in Faziletleri”, Adalet Bakanlığı, Kırşehir Cumhuriyet Baş Savcılığı, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, (09. 11. 2007).
H.12. “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kalbi Ankara”, TRT 1 Ankara Radyosu, (29 Ekim 2008).
H.13. “Atatürk’ün Nutuk’unun İçerik Analizi”, Konferans, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, (10 Kasım 2008).
H.14. “Cumhuriyet”, Konferans, Adalet Bakanlığı, Kırşehir Cumhuriyet Baş Savcılığı, Açık Ceza İnfaz Kurumu, (28. 10. 2008).
H.15. “Cumhuriyet”, Konferans, Adalet Bakanlığı, Kırşehir Cumhuriyet Baş Savcılığı, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, (30. 10. 2008).
H.16. “Takrir-i Sûkun ve İstiklâl Mahkemeleri”, İstiklâlden İstikbâle Programı, TRT İNT AVRASYA, (10.11.2008).
H.17. “23 Nisan Neden Önemli, Atatürk’ün Çocuk Sevgisi ve Atatürk Çocuklara Nasıl Bir Eğitim Sistemi Getirdi”, TRT 1 Ankara Radyosu, (23 Nisan 2009).
H.18. “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın İçerik Analizi”, Ankara Üniversitesi Kalecik MYO Konferans Salonu, (12. 03. 2012).
H.19. “Mustafa Kemal Paşa ve Çanakkale Savaşı”, ODTÜ Mezunları Derneği, (17. 03. 2012).
H.20. “Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal”, Ankara Üniversitesi Haymana MYO Konferans Salonu, (19.03. 2012).
H.21. “Büyük Taarruz’un Sebep ve Sonuçları”, TRT 1 Ankara Radyosu Gündem Programı, (30.08.2012).
H.22.  “Çanakkale Savaşlarının Dünyada ve Türkiye’de Etkileri”, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu, (18.03.2013). 
H.23. "30 Ağustos'un Önemi", TRT Türk Televizyonu, Türkiye'de Sabah Programı, (30.08.2013).
H.24. "Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi", TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Tarihe Soruyorum Programı, (24.10.2013).
H.25. "Cumhuriyet ve Cumhuriyet Bayramının Anlamı", TRT Türk Televizyonu, Türkiye'de Sabah Programı, (29.10.2013).
H.26. "Atatürk'ün Milliyetçilik ve Halkçılık İlkesi", TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Tarihe Soruyorum Programı, (22.10.2013).
H.27. "90. Yılında Cumhuriyet", Ardeşen Kültür Derneği, (03.11.2013)
H.28. "Atatürk'ün Laiklik ve Devletçilik İlkesi", TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Tarihe Soruyorum Programı, (05.11.2013).
H.29. "Atatürk'ü Anlamak", Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, (08.11.2013).
H.30. “Atatürk’ün Nutuk Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”, TSK Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığı, (28.11.2013).
H.31.  “Atatürk’ün Nutuk Adlı Eseri”, TSK Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığı, (19.03.2014).
H.32. “Çanakkale Zaferi’nin Dünya ve Türk Tarihi Açısından Sonuçları”, Genelkurmay Başkanlığı, (18 Mart 2014).
H.33. “Her Yönü İle Çanakkale Savaşları”, Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği, (17 Mart 2014).
H.34. "Doğu Cephesinin Değerlendirilmesi", Türk İstiklal Harbi'nde Kuvayı Milliye, Düzenli Ordu ve Cepheler Paneli, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı, (16 Mayıs 2014).
H.35. “Atatürk’ün Nutuk Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”, TSK Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığı, (25.08.2014).

H.36. “Türkiye’de Cumhuriyet ve Demokrasi Üzerine Bir Değerlendirme” Ufuk Üniversitesi, (24 Ekim 2014).

H.37. “Atatürk’ü Anma Programı”, NTV, (10 Kasım 2014).

H.38. “Atatürk’ün Nutuk Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı ile Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (23 Şubat 2015).

H.39. “Çanakkale Savaşı’nın Türk ve Dünya Tarihi Açısından Sonuçları”, Kültür Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Yüzüncü Yılında Çanakkale Zaferi adlı program, (18 Mart 2015).

H.40. “TBMM’nin Açılış Süreci”, NTV, (23 Nisan 2015).

H.41. “Atatürk ve Milli Egemenlik”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, (30 Nisan 2015).

H.42. “"96. Yılında Sivas Kongresi”, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, (03 Eylül 2015).

H.43. “Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı”, Uludağ Üniversitesi, (27 Ekim 2015).

H.44. "Atatürk Döneminde İzlenen Kültür Politikalarına Genel Bir Bakış", Mustafa Kemal Üniversitesi, (8 Mayıs 2017).
H.45. "Devlet Adamı Atatürk", Genelkurmay Başkanlığı, (10 Kasım 2017)

I. DANIŞMANLIKLAR

I. Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri
1. Senem Nadar,  Türkiye Cumhuriyeti’nin XXIII. Hükümeti Döneminde Çıkarılan Kanunlar Ve Bu Kanunların Çıkarılması Sırasında Yaşanan İktidar-Muhalefet İlişkisi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Kırşehir Eylül-2011.
2. Ahmet Haşim Altınışık, Atatürk-İnönü Dönemi Kültür Politikaları Temelinde Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Kırşehir Aralık-2011.
3. Metin Sağsak, Bosna-Hersek Örneğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barışı Destekleme Harekâtları, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2013.
4. Ethem Murat Gül, Demokrat Parti'nin Belediyecilik Anlayışı İçerisinde Samsun Belediyesi Örneği,  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Kırşehir Eylül-2013.
5. Emrullah Öztürk, Türk Asıllı Afgan Mültecilerinin 12 Eylül Dönemi'nde İskân ve İstihdamı, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2014. 
6. Ömer Mete, Anılarda Takrir-i Sükûn Dönemi Uygulamaları (1925-1929), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2014. 
7. Özgür Rençberler, Küçük Asya Felaketinin Yunan Siyasetine Etkisi (1919-1922), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2014.

8. Mustafa Çetiner, Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğuna Üyeliği ve Türkiye’deki Yansımaları, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2015.

9. Burak Sülün, İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yapılan Konferanslar ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2016.

10. Işıl Yüreksiz, The New York Gazetesi'nde Türkiye (1945-1960), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2019.

11. Ebru Kaya, Bir Alman Gazetesi'nin Gözünden Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu: Türkısche Post Gazetesi (1926-1938), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2019. 

II. Tamamlanmış Doktora Tezleri
1. Özlem Yaktı, Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Adana'nın Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (1923-1960), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2014.  

2. Yusuf Aydın, Birinci Dünya Savaşı'nda Cihat İlanı ve Orta DoğuAnkara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2015.
3. Meltem Tekerek, Sanayi Burjuvazisinin Üst Örgütü: Türkiye İşveren Sendikaları KonfederasyonuAnkara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü,  Ankara-2017.
4. Zeynel Levent, Teşkilât-ı Mahsusa’dan Kuva-yı Milliye’ye Gayrinizami Harp (1913-1922), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü,  Ankara-2019.
5. Mustafa Mutlu, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Spor ve Eğitimde Öncü Bir İsim: Selim Sırrı Tarcan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü,  Ankara-2019.
6. Umut Cafer Karadoğan, Geçmişten Geleceğe Uzanan Kültürel Miras: Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-2020. 

İ. PROJELER

Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya Silah ve Cephane Sevkiyatı (M.M. Grubu Ekseninde), Ankara Üniversitesi, BAP, Proje Numarası: 18B0601001, (Tamamlandı 2019)


UZMANLIK ALANI
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi