DOÇ. DR. ÜLKÜ HALATÇI ULUSOY    
Adı : ÜLKÜ
Soyadı : HALATÇI ULUSOY
E-posta : halatci@law.ankara.edu.tr, ulkuhalatci@yahoo.com
Tel : 0 (312) 595 50 00-2179
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : MİLLETLERARARASI HUKUK
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ulku-halatci-ulusoy
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı: ÜLKÜ HALATÇI ULUSOY

Doğum Tarihi: 16 Haziran 1980

Öğrenim Durumu: Doç. Dr.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

HUKUK

ANKARA ÜNİVERİSTESİ

2002

Y. Lisans

HUKUK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

HUKUK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

“Birleşmiş Milletler Ortak Güvenlik Sistemi ve Sistemin İşleyişindeki Sorunlar";

Danışmanı: Prof. Dr. Serap AKİPEK 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

"Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması";

Danışmanı: Prof. Dr. Serap AKİPEK

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2002-2009

Misafir Araştırmacı

World Trade Institute (Bern/İsviçre)

2008-2009

Dr.Ar.Gör.  

 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2009-2010

Yrd.Doç. Dr.

 

Doç. Dr.

Misafir Araştırmacı

Doç. Dr.

 Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 University of Los Angeles California (UCLA) School of Law

TED Üniversitesi (Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi)

2010-2011

2011-2015

2015-halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Zhila Mohammadkhani, “Ortadoğu’daki Konut Dokunulmazlığı İhlalleri”

Somayeh Fallahi, “Hüzmüz Boğazı’nın Hukuki Rejimi”

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Nasıh Sarp ERGÜVEN, “Uluslararası Hukuk Açısından Deniz Güvenliğinin Sağlanması"

Merve Erdem, “Devletin Jus Cogens Kurallara Aykırı Faaliyetleri Kapsamında Yargı Bağışıklığı Kurumu”

Sijuade Sunday Kayode, “Intentional Oil Pollution at Sea”

Projelerde Yaptığı Görevler :

      IMEAK Deniz Ticaret Odası Yat ve Yatçılık Mevzuatı Çalıştayı (Gemi Adamları Yönetmeliğinde Yat Personeli Çalışma Grubu) 7-9 Nisan 2017, Bodrum.

      TIR Sistemi’nin Idari ve Yargısal Uygulamaları Uluslararası Çalıstayı, (Editör) Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara, 2009.

İdari Görevler :

      Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku ve Politikası Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, (2015-….)

      Yasar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-2011)

Yasar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı   (2010-2011)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

TÜBITAK, Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu, 2007. (6 ay)

World Trade Institute, Summer Course Scholarship (5 hafta)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

Akademik Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

 

2018-2019 

Güz 

Milletlerarası Kamu Hukuku (Lisans)

Milletlerarası Kamu Hukuku (Yüksek Lisans)

Milletlarası Kamu Hukuku (Yüksek Lisans Seminer)

Public International Law (TED Universitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans

Law of the Sea (DEHUKAM Yüksek Lisans)

2


2


23


3
1


1

741

İlkbahar 

Milletlerarası Kamu Hukuku (Lisans)

Milletlerarası Kamu Hukuku (Yüksek Lisans)

Uluslararası Örgütler (Lisans)

2


3


3

 

741

 

 2019-2020

Güz 

Milletlerarası Kamu Hukuku (Lisans)

Milletlerarası Kamu Hukuku (Yüksek Lisans)

Milletlarası Kamu Hukuku (Yüksek Lisans Seminer)

Public International Law (TED Universitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans

Law of the Sea (DEHUKAM Yüksek Lisans)

Uluslararası Deniz Hukuku (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yüksek Lisans)

3


2


2


3


3
2

 


1


1
1

60

İlkbahar 

Milletlerarası Kamu Hukuku (Lisans)

Milletlerarası Kamu Hukuku (Yüksek Lisans)

Uluslararası Örgütler (Lisans/Seçimlik)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Deniz Emniyeti ve Güvenliği Yüksek Lisans)

3


2


3


3

 


170

 

 

120

 

 

ESERLER


A. Yazılan ulusal kitaplar:

1. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Birleşmiş Milletler Akıllı Yaptırımları, 336 pp., Ankara, Turhan, 2014 (Sayfa sayısı: 336).

2. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması, 399 pp., Ankara, Turhan, 2009 (Sayfa sayısı: 399).

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Ülkü HALATÇI ULUSOY, Ulusal Yat ve Yatçılık Çalıştayı'na ilişkin Bir Değerlendirme, Deniz Hukuku Dergisi, Vol:1/1, 2018, ss.105-133.


2. Ülkü HALATÇI ULUSOY, "Uluslararası Gemi Adamları Sözleşmesi (STCW-1978) ve Değişiklikleri Örneğinde Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukuku'ndaki Yeri ve Yürürlüğü Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, “62/2”, 501-537 pp., 2013, ilgili atıf indekslerinde taranmaktadır.

 

3. Ülkü HALATÇI ULUSOY, "Uluslararası Hukuk Açısından Ege Hava Sahasında Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Sorunlar", Türkiye Barolar Birliği Dergisi , "2013/109", 303-345 pp., 2013, ilgili atıf indekslerinde taranmaktadır.

 

4. Ülkü HALATÇI ULUSOY, "Uluslararası Hukuk Açısından Libya ve Suriye Örneğinde Koruma Sorumluluğu", Türkiye Adalet Akademisi , "4/14", 269-299 pp., 2013, İlgili atıf indekslerinde taranmaktadır.

 

5. Ülkü HALATÇI, "Dünya Ticaret Örgütü Paneli'nin Türkiye'nin Pirinç İthalatında Uyguladığı Önlemlere İlişkin Kararı'nın Değerlendirilmesi", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi , "XXIV/2", 523-543 pp., 2007, ilgili atıf indekslerinde taranmaktadır.

 

6. Ülkü HALATÇI, "Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarının Tarihsel Süreçteki Dönüşümü", Yavuz Alangoya İçin Armağan , "Armağan", 837-870 pp., 2007, ilgili atıf indekslerinde taranmaktadır.

 

7. Ülkü HALATÇI, "Hukuk, Politika ve Adalet İlişkisinin Yassıada Davası Örneğinde İncelenmesi", Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi Arkivi , "15", 112-125 pp., 2006, İlgili atıf indekslerinde taranmaktadır.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar" konferansı dahilinde "Küresel Terörizmle  Mücadelede Akıllı Yaptırımların Uygulanmasından Doğna Hukuki Sorunlar", 21-22 Şubat 2019, Mef Üniversitesi, İstanbul.

2. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası kongresi dahilinde "Uluslararası Hukukta Bir Boşluk: İklim Değişikliği Göçmenleri, 15-16 Ekim 2018, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara.

3.Ülkü HALATÇI ULUSOY, VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi dahilinde, Çerkezler ve "Ahıska Türkleri Örneğinde Sürgün Suçuna İlişkin Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirme", Atatürk Kültür, Dil ve Tarik Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, ss. 1641-1665.

4. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Ulusal ve Uluslararası Hukukta İfade Özgürlüğü Kongresi dahilinde, "İfade Özgürlüğünün Korunmasında BM İnsan Hakları Komitesi'nin Rolü", Doğu Akdeniz Üniversitesi, 6-7 Mayıs 2016, Kıbrıs.

5.   Ülkü HALATÇI ULUSOY, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Konferansı dâhilinde , "Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar", bildiri kitapçığındaki "Uluslararası Hukuk Açısından Sosyal Hakların Yargılanabilirliği başlıklı tebliğ, TODAİE Yayını, No: 379, Ankara, 2014, ss.71-85.

6. Ülkü HALATÇI ULUSOY, "Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Dünya Ticaret Örgütü'nün Rolü", başlıklı tebliğ, TUİÇ tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütlerin Değişen Rolü adlı Kongre’de sunulmuştur. 10 Mayıs 2012.

 

D. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1. Ülkü HALATÇI, "11 Eylül Terörist Saldırıları ve Afganistan Operasyonu'nun Bir Değerlendirmesi", Uluslararası Hukuk ve Politika , "2/7", 80-98 pp., Eylül-2006, İlgili atıf indekslerinde taranmaktadır.

 

2. Ülkü HALATÇI, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesinin Önkoşulları", Uluslararası Hukuk ve Politika , "1/3", 57-76 pp., Haziran-2005, İlgili atıf indekslerinde taranmaktadır.

 

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 1. Ülkü HALATÇI ULUSOY, XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı dahilinde, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin İnsan Haklarının Korunmasında Rolü", 9-12 Ocak   2020, Ankara.


2. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu dahilinde, "Uluslararası Koruma Hukukunda Geri Gönderme Yasağı", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Raoul Wallenberg Institute, 1-2 Ekim 2015, Ankara.


3. Ülkü HALATÇI ULUSOY, VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi dahilinde, "Çerkezler ve Ahıska Türkleri Örneğinde Sürgün Suçuna İlişkin Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirme" , 13-15 Ekim 2015, Gence Azerbaycan. (Basılı)


4. Ülkü HALATÇI ULUSOY, 4. Uluslararası Ortadoğu Kongresi dahilinde, "Ortadoğu'da Terörizmin Önlenmesi Kapsamında BM'nin Rolü", TASAM, 26-27 Nisan 2015, Hatay.

5. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu   Konferansı dâhilinde , "Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III Bildiriler",   bildiri kitapçığındaki "Sosyal Hakların Korunması’nda Birleşmiş Milletler’in Rolü”   başlıklı tebliğ, Petrol-İş Yayını No:116, İstanbul,  2011, ss.245-269.

 

F. Diğer Akademik Faaliyetler

     1.Kitap Editörlüğü: Ülkü HALATÇI ULUSOY, Tır Sistemi'nin İdari ve Yargısal Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı, 16–18 Ocak 2009, Kızılcahamam/ANKARA.

      2.Uluslararası Katılım Belgesi: WTO Seminar on Dispute Settlement for Central and Eastern European,  Central Asian and Caucasus Countries, Ankara, 2009, (4-8 Mayıs 2009).

3. Uluslararası Katılım Belgesi: The Hague Academy of International Law Summer Course, The Hague, 2005, (25 Temmuz–12 Ağustos).

 4. Uluslararası Katılım Belgesi: World Trade Institute “International Trade Regulation” Summer Programme, Berne, 2007, (16Temmuz-17 Ağustos).

YABANCI DİL: İngilizce

UZMANLIK ALANLARI: Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollardan Çözümü, Deniz Hukuku