PROF.DR. ABDULKADİR HALKMAN    
Adı : ABDULKADİR
Soyadı : HALKMAN
E-posta : halkman@ankara.edu.tr, halkman@gmail.com
Tel : +90 312 203 3300 / 3614-3625
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN; Son Güncelleme 20 Haziran 2013

 

 

İletişim Bilgileri

 

Adres                    : Ankara Üniversitesi hendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

 

06110 Dışkapı – ANKARA

 

Tel                        : (312) 203 3300 / 3614-3625

 

Faks                      : (312) 317 87 11

 

E-posta                : halkman@ankara.edu.tr

 

 

Eğitim

 

 

Derece

 

Üniversite

 

Tarih

 

Lisans

 

Ankara

 

1976

 

Yüksek Lisans

 

Ankara

 

1976

 

Doktora

 

Ankara

 

1983

 

Terfi Unvan ve Tarihleri

 

 

Unvan

 

Kurum

 

Tarih

 

Yrd. Doçent

 

--

 

--

 

Doçent

 

Ankara Üniversitesi

 

1989

 

Profesör

 

Ankara Üniversitesi

 

1996

 

Diğer İş Deneyimleri

 

 

Görev

 

Kurum

 

Tarih

 

Uzman Yardımcısı

 

da, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

1977-1979

 

Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar

 

da Derneği, Biyoteknoloji Derneği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası.

 

Uzmanlık Alanı:

 

da Mikrobiyolojisi, da Güvenliği

 

 

 
Verdiği Dersler

 

 

Dersin Adı / Kodu

 

Ders (Saat / Hafta)

 

Uygulama (Saat / Hafta)

 

Lisans / Lisansüstü

da Mikrobiyolojisi II / GDM380

 

2

 

2

 

Lisans

 

Mikrobiyolojide Kullanılan

 

Besiyerleri / 809545

 

3

 

0

 

Lisansüstü

 

da Güvenliği / 809554

 

3

 

0

 

Lisansüstü


 

 

 
Diğer Görevler

 

 

Görev

 

Kurum

 

Tarih

 

Dernek Yönetim Kurulu Bkanı

 

da Teknolojisi Derneği

 

2004-

 

 

Yer Aldığı Projeler:

 

 

Tamamlanmış Projenin a

 

Proje yürütücüsü ve Yardımcı

 

Araştırıcılar

 

Başlama ve bitiş

 

tarihi

 

Destekleyen kuruluş

 

Yurt Starter Kültürlerinin Dondurularak Kurutulması Yöntemiyle Hazırlanmasında Çeşitli Faktörlerin Etkileri Üzerinde Araştırmalar.

 

Ömer Köşker, Nezihe Tunail, A.

 

Kadir Halkman.

 

1981-1983

 

TÜBİTAK

İzole Suşlarla ve Ticari Laktik Asit Bakterileri İle Yapılan Beyaz Peynirlerde Mikroorganizma Kalite İlişkisinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar

 

Nezihe Tunail, Tümer Uraz,

 

Okan Alpar, A. Kadir Halkman

 

1983-1985

 

TÜBİTAK

Liyofilize Yurt Kültürü Kombinasyonlarının Canlılık ve Aktiviteleri Üzerine Vakumlu ve Vakumsuz Koruma Koşullarının Etkisi.

 

A. Kadir Halkman, Nezihe

 

Tunail, Ergun Akyol

 

1986-1988

 

TÜBİTAK

 

Kaşar Peyniri Üretiminde Starter Kültür

 

Kullanımı üzerinde Araştırmalar.

A. Kadir Halkman, Atilla Yetişmeyen, Zübeyde Öner Halkman, Adnan Çavuş

 

1990-1992

 

TÜBİTAK

 

Süt Fabrikası Atık Peyniraltı Suyunun

 

Aktif Çamur Yöntemiyle Arıtılma.

 

A. Kadir Halkman, Hale Şenel

 

Peker

 

1991-1993

 

Ankara Üniversitesi Araştırma

 

Fonu

Gıda Maddelerinde Salmonella ile E. coli Arama ve Sayılma Yöntemlerinin Karşılaşrılması.

 

A. Kadir Halkman, Hilal Beyhan

 

Doğan, Malihe Rahati Noveir

 

1992-1994

 

Ankara Üniversitesi Araştırma

 

Fonu

 

Çeşitli Hayvansal Gıda Ürünlerinde E. coli O157:H7 Aranma.

 

A. Kadir Halkman, Malihe

 

Rahati Noveir, Hilal Beyhan

 

Doğan

 

1996-1998

 

TÜBİTAK

 

Enterobakteri İdentifikasyon Şemasının

 

Geliştirilmesi.

A. Kadir Halkman, Elif Sarıkaya, Hilal Beyhan Doğan

 

1996-1998

 

Ankara Üniversitesi Araştırma

 

Fonu

 

Gıdalarda Fekal Koliform Aranma.

A. Kadir Halkman, Hilal Beyhan Doğan, İbrahim Çakır, Nadire Kıral, Tuğ Tuba İnan, Serap Coşansu, Fikret Keven

 

1997-1999

 

Ankara Üniversitesi Araştırma

 

Fonu

 

Hayvansal dalarda E. coli O157:H7

 

Aranmasında Minimal İnhibisyon

 

Konsantrasyonu.

 

A. Kadir Halkman, Hilal B. Doğan, Hakan Kuleaşan, İbrahim Çakır, Fikret Keven, Nafi

Çoksöyler, Nizamettin Yazıcı

 

1999-2001

 

TÜBİTAK


 

 

Listeria monocytogenes'in

 

Belirlenmesinde Minimum İnhibisyon

 

Konsantrasyonu

 

A Kadir Halkman, Deniz Koçan

 

2005-2007

 

Ankara Üniversitesi Araştırma

 

Fonu

 

Enterobacter sakazakii'nin bebek mamalarından izolasyonu ve gelişme parametrelerinin incelenmesi.

 

A. Kadir Halkman, Gökçe Polat

 

Yemiş, İbrahim Çakır

 

2008-2010

 

Ankara Üniversitesi Araştırma

 

Fonu

 

 

Son Yıllarda Yaptığı Yayınlar:

 

Halkman AK. 2013 GDM310 Gıda Mikrobiyolojisi II Ders Notları. http://food.eng.ankara.edu.tr/index.php?p=622&l=1 89 s.

Halkman AK. 2013. Gıda Bilimi ve Teknolojisi 2. Bölüm. s 22-39 Genel Mikrobiyoloji. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayın no 2310, Açık Öğretim Fakültesi yayını no: 1307. Anadolu Üniversitesi Web Ofset Tesisleri, Eskişehir, 229 s.

Halkman AK, Açıkbaş M. 2012. Isolation of Rod Shaped Lactic Acid Bacteria from Commercial Yoghurts. Abstract Book, 23rd International ICFMH Symosium FoodMicro 2012, p 703. İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 03-07 September 2012, İstanbul, 836 pp.

Halkman AK. 2010. Et ve Et Ürünlerinde Mikrobiyel Kalite ve Analizi. 9. Bölüm. s 170-193. Et ve Et Ürünlerinin Kalite Kontrolü. T. C. Anadolu Üniversitesi Yayın no 2080, Açık Öğretim Fakültesi yayını no: 1114. Anadolu Üniversitesi Web Ofset Tesisleri, Eskişehir, 224 s.

Mercanoğlu-Taban, B., Halkman AK. 2010. Do Leafly Green Vegetables and their Ready- to- Eat (RTE) Salads Carry a risk of Foodborne Pathogens? XXXIII. International Congress on Microbial Ecology and Disease. Abstract Proceedings, p 128. SOMED, 06-10 September 2010, 195 pp.

Halkman HBD, Yucel PK, Poyrazoglu ES, Basbayraktar V, Cetinkaya N, Halkman AK. 2010. Radiation Sensitivity of Inoculated Listeria monocytogenes ATCC 7644 and Salmonella Enteritidis ATCC 13076 on Minimally Processed Mixed Salad. IUFoST 15th World Congress of Food Science and Tecnology. Abstract CD P0198. 22-26 August, Cape Town/ South Africa.

Anonymous 2010. Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim). Editörler: A. Kadir Halkman, Özlem Etiz Sağdaş, Arkadaş Matbaacılık, Ankara, 234 s.

Yemiş Polat G, Halkman AK. 2009. The Occurance of Enterobacter sakazakii and other Enterobacter spp. in Powdered Infant Formula and its Ingredients. IFT (International Food Technology) 09. Book of Abstracts, 026-18. 06-09 Haziran 2009, Anaheim/ California

Candoğan K, Ensoy Ü, Tağı Ş, Kolsarıcı N, Halkman AK. 2009. Quality Characteristics of Turkish Raw Meat Balls Produced from Turkey Meat. Fleisch Wirtschaft International 24 (3) 60-63 http://english.fleischwirtschaft.de/content/epaper/032009/flipviewerxpress.html

Halkman AK. 2007. Risk Analizine Genel Bakış. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 5. Gıda Mühendisliği Kongresi Bildirisi. Sayfa 111-114.

Halkman AK. 2006. Prevention of Mycotoxins by EUREPGAP. ARI The Bulletin of the İstanbul Technical University. 54 (4) 56-58

Halkman AK. 2005. Besiyerleri. Merck da Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. S10 -56. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa.

Halkman AK. 2005. Sterilizasyon. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. S 57 -72. Bak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa.

Halkman AK. 2005. Mikroorganizma Analiz Yöntemleri. Merck da Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. S 89-124. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa.

 

Tez Daşmanğı Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Adedi (20 Haziran 2013)

 

 

 

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

Tamamlanmış

 

17

 

8

 

Devam eden

 

4

 

0