PROF.DR. İSMAİL HAMİT HANCI    
Adı : İSMAİL HAMİT
Soyadı : HANCI
E-posta : hanci@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 595 61 42
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler
1986 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. 1982 de uzman,1994 de doçent oldu.2001 yılında Ankara Üniversitesine profesör olarak atandı.Halen Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta.