PROF.DR. İSMAİL HAMİT HANCI    
Adı : İSMAİL HAMİT
Soyadı : HANCI
E-posta : hanci@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 595 61 42
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ismail-hamit-hanci
Kişisel Akademik Bilgiler

1963 İzmir  doğumlu.  

 1980 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1986 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı.

 Artvin Yusufeli ilçesi, Sarıgöl Sağlık Ocağında zorunlu hizmetini yaptı.

 1988'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda ihtisas'a başladı. 1992'de Uzman , 1994 de Doçent oldu.

 1994-2001 arası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.Dalı  Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

 Türkiye de ilk kez Tıp Fakültelerinde “Hekimin Yasal Sorumlulukları- Tıp Hukuku”  ile “İnsan Hakları İhlallerinde Raporlama” derslerini müfredata koydu.

 1996-2000 yıllarında İzmir Tabip Odası’nda Onur Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

 1996 - 1998  Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

 1997-1998 Yerel Gündem 21 (Yerel Habitat) İzmir’in Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Çözüm Önerileri” toplantıları “Kenttte suçluluk ve kent suçu” grup sözcüsü olarak görev aldı.

 1997 -1998 de Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurasında raportör olarak görev yaptı.

 1990 lı yıllarda Türkiyede çeşitli bölgelerde çocuk suçluluğu şehir haritalarını çıkardı.

Çocuk suçluluğu nedenleri üzerinde çalıştı.

 1998-2001 Arası Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde Bulundu

 1998 de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Hasta Hakları Yönetmeliği” taslağı hakkında görüş hazırladı.

 1998-2001 Hasta Hakları Derneği  Yönetim Kurulu’nda 2. Başkanlık Görevini üstlendi.

 

1999-2001 Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği

 1999 da “Tıp Hukuku ve Yargılama Usulleri Eğitim Programı” nda Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitici olarak görev aldı.

  2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına Profesör olarak atandı..

 2002 de Sağlık Çalışanlarının Hakları Sempozyumunu düzenledi

 2001 de Adli Tıp Kurumu Kanunu çalışmalarında TBMM de Alt Komisyonda görev aldı.

 Ankara Üniversitesi Tıp  , Hukuk , Diş Hekimliği Fakülteleri,

GATA , Ufuk Üniversitesi, TOBB ETÜ Üniversitesi ,Atılım Üniversitesi, Hakim ve Savcılar Eğitim Merkezi, Türkiye Adalet Akademisi , Polis Akademisi , Jandarma Okullar komutanlığı , Kriminal Polis Labratuvarları , Emniyet Genel Müdürlüğü TUBİM (Uyuşturucu İzleme Merkezi) ,   Öğretim Üyeliklerinde Bulundu.

2006 da Devlet kurumlarıyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocuk Satışı, Pornografisi ve Fahişeliği İhtiyari Protokole İlişkin İlk Ülke Raporunu hazırladı ve BM de Cenevre de heyet başkanı olarak sundu.

 Adlibilimciler Derneği Başkanı.  

 Türkiyede İlk Tıp Hukuku , Adli Bilimler, Çapraz Sorgu , Adli Entomoloji , Adli Psikiyatri ,Adli Koku, Adli Kozmetoloji Kitaplarını çıkardı.

 2005 te , Adalet Bakanlığınca atanma sonucu , Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler Ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Hazırlama Komisyon Başkanlığı Görevini Yürüttü.

2005 te DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU hazırlanmasında Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğünce kurulan Komisyonda üye olarak çalıştı.

2009 da YARGITAY BASKANLIGI ve ADLI BILIMCILER DERNEGI isbirliği ile Yargitay da düzenlenen “CEZA YASASINA GORE ALKOLLU ARAC KULLANMANIN GUVENLI SURUS YETENEGINE ETKILERI CALISTAYI “ düzenleme kurulu başkanlığında bulundu.

Dünyada ilk kez düzenlenen,

a-Adli Bilimler ve Spor Kongresi

b-Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongreleri düzenleme kurulu başkanı

 

Sağlık Bakanlığı , Tabip Odaları , Askeri Hastaneler, Barolar, Emniyet genel Müdürlüğü , Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı nda eğitimler verdi.

 Anadolu Adli Bilimler Kongreleri Düzenleme Kurulu Başkanı.

 EGM TUBİM (Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi)  Bilim Kurulu Üyeliğnde bulundu.

 Anabilim Dalında Türkiye de ilk olarak Adli Hemşirelik , Adli Antropoloji, Adli Entomoloji, Adl, Diş Hekimliği, Adli Sanat Labratuvarlarını kurdu.

 Türkiyenin ilk hakemli Adli Bilimler , Adli Psikiyatri, Toksikoloji, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergilerinin editörlüğünü yaptı.

 Türkiye de ilk kez Emniyet genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi ile ile Ceset Köpeği Eğitimlerinde Adli Tıp Kısmının Sorumluluğunu Aldı.

 Türkiyede ilk olarak düzenlenen  Adli Hemşirelik , Adli Antropoloji, Adli Diş Hekimliği ,Adli Sosoyoloji,Adli Sosyal izmet, Adli felsefe sempozyumlarının düzenleme kurulu başkanlığı yaptı.

 2014-2015 arası Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Senato üyesi olarak görev aldı. Bu dönemde Adli Psikoloji, Sağlık Hukuku, Adli genetik, Adli Antroploji ve Adli Diş Helimliği Lisans üstü Programlarını Açtı.

 İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği ile Egem Platformu Başkanlıklarında bulundu.

 Mobbingle Mücadele Derneği 2. Başkanlığı yaptı..

 2011 de TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu alt komisyonu Mobbing Komisyonunun rapor hazırlığında katkıda bulundu.

  Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı TUSİAV Bilim Kurulu Başkanı

 Ankara Sanayici İşadamlar Derneği (ASİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi.

 Türkiye-Kosova Adli Bilimler Kongreleri Düzenleme Kurulu Başkanı

 2012-2015 Dünya Ahiska Türkleri Birliği (DATÜB) Meclis Üyeliğinde Bulundu

 Şu an Ahiska Türkleri Lobisi Başkan Vekili.