PROF.DR. MUSTAFA HAYVALI    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : HAYVALI
E-posta : hayvali@science.ankara.edu.tr, mhayvali@gmail.com
Tel : 312216720/1436
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mustafa-hayvali
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim:

 

Doktora:

1993-1998 Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

Doktora Tezi:

Bazı Yeni Porfirin Türevlerinin Sentezi Yapıları ve Bazlık Sabitlerinin İncelenmesi.

Yüksek Lisans Tezi

Bazı meso-Sübstitüe Porfirinlerin Sentezi, Komplekslerinin Hazırlanması ve Bazlık Sabitlerinin Tayini ile Yapılarının Aydınlatılması.

 

 

 Akademik ve iş deneyimi:

1989-1998 Araştırma Görevlisi   Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 

1998-2001  Dr. Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 

2001-2007 Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 

2007- 2013 Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 

2013-   Prof. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Araştırma Alanları

Organik ve İnorganik Sentez, Molekülerfotokimya ve Molekülerfotofizik, Fotokatalitik hidrojen eldesi, Güneş Pilleri, Porfirin ve  metallo Porfirinler, bor-dipirometen(BODIPY) ve aza- bor-dipirometen kompleksleri,  Spektroskopi

 

 

 

2005-2006 Fukui University Dept. Chemical Applications, Fukui University

Araştırmacı ,

Proje: Hydrogen Generation System Using Metallao Porphyrin

PROJELER

1. Bazı Porfirinlerin Sentezi, Yapıları ve Bazlık Sabitlerinin İncelenmesi, A. Ü. Araştırma Fonu Projesi, 90-25-00-43, (1989).

2. Bazı Yeni Porfirinlerin Sentezi, Yapıları ve Bazlık Sabitlerinin İncelenmesi, A. Ü. Araştırma Fonu Projesi, 93-25-00-15, (1993).

3. Bazı bis(taç)eterlerin Sentezi, Komplekslerinin Hazırlanması ve Yapılarının İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1315,  195T006, (1993).

4. Fosfor İçeren ve İçermeyen Makrosiklik Lariat Eterlerin  Sentezi, Kompleksleri ve yapılarının İncelenmesi,  TÜBİTAK Projesi, TBAG-1693, 198T034, 1998.

5. Bino-, spiro- spiro-bino- ve spiro-ansa- Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Multinükleer Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemlerle İncelenmesi, A. Ü. Araştırma Projesi, 20010705064, (2001).

6. Yeni Taç Eter Ligandlarının Sentezi, Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemlerle Yapılarının Aydınlatılması’ A.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 20020705070, (2002).

7. Ankara Üniversitesi Formula G Takımı "Hitit Güneşi”,  A.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 09A4240001, (2009)

8.”Porfirinlerin Çizgisel Olmayan Optik özelliklerinin nano-Saniye ve Piko-Saniye Atmalarla İncelenmesi” A.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi  09B4343021, (2010)

9. “Aza bor-dipirometen (Azabodipy) ve bor-dipirometen (Bodipy) içeren bileşiklerin iki foton soğurma (TPA) özelliklerinin araştırılması” 110T630 TÜBİTAK (2011)

10. İki Foton Soğurma Uygulamaları İçin Tetraarilazadipirometen Bileşiklerinin Dört Koordineli Geçiş Metal Komplekslerinin Dizayn Edilmesi, Sentezi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi” TÜBİTAK 214Z192, (2015)

 11. Bodipy Ve/Veya Aza-Bodipy Boyaları İle Duyarlılaştırılmış Güneş Pillerinde Elektron Aktarım Dinamiklerinin Ultrahızlı Spektroskopik Yöntemlerle Araştırılması TÜBİTAK 115F400 (2019) 

 

YAYINLAR:

Yayınlar (SCI index) : 48

Atıf : 898

h-index : 17

 

2005 Sonrası


 11. Photophysical and photochemical study of laser-dye coumarin-481 and its photoproduct in solution Fuat Bayrakçeken, Ali Yaman, Mustafa Hayvalı Spectrochimica Acta Part A (2005), 61, 983-987

12. Sequential spectrophotometric determination of paracetamol and p-aminophenol with 2,2′-(1,4-phenylenedivinylene) bis-8-hydroxyquinoline as a novel coupling reagent after microwave assisted hydrolysis Hayati Filik, Mustafa Hayvalı, Emine Kiliç, Analytica Chimica Acta, (2005) 535, 177-182.

13. p-Hertz excitation spectroscopy of an optical antenna, optical transmitter–receiver mechanism, Fuat Bayrakçeken, Aslı ¨Ünlügedik, Mustafa Hayvalı, Ali Yaman Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, (2005) 61, 2109-2114

14. Phosphorus–nitrogen compounds: novel spiro-cyclophosphazenic lariat (PNP-pivot) ether derivatives. Structures of 4,4,6,6-tetrachloro-2,2-[3-oxa-1,5-pentane dioxy bis(2-phenylamino)]cyclo-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphazene and 4,4,6,6-tetrachloro-2,2-[1,2-xylylene dioxy bis(2-phenylamino)]cyclo-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphazene. Part X Bilgehan Özgüç, Selen Bilge, Nagihan Çaylak, Şemsay Demiriz, Hikmet İşler, Mustafa Hayvalı, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Journal of Molecular Structure, (2005) 748, 39-47.

15. Phosphorus–nitrogen compounds: Novel fully substituted spiro-cyclophosphazenic lariat (PNP-pivot) ether derivatives. Structures of 4,4,6,6-tetrapyrrolidino-2,2-[3-oxa-1,5-pentane dioxy bis(2-phenylamino)]cyclo-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphazene and 4,4,6,6-tetrapyrrolidino-2,2-[1,2-xylylene dioxy bis(2-phenylamino)]cyclo-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphazene. Part XI. Selen Bilge, Bilgehan Özgüç, Serap Safran, Şemsay Demiriz, Hikmet İşler, Mustafa Hayvalı, Zeynel Kılıç and Tuncer Hökelek, Journal of Molecular Structure, (2005) 748, 101-109.

16. Studies on the effect of a newly synthesized Schiff base compound from phenazone and vanillin on the corrosion of steel in 2 M HCl Kaan C. Emregül and Mustafa Hayvali, Corrosion Science, (2006) 48, 797-812. 

17. Synthesis and characterizatıon of polymeric Pd(II), Pt(IV) and Au(III) complexes of 2,2'-(1.4-phenylenedivinylene)-bis-8-Hydroxyquinoline, Aydın Tavman, Mustafa Hayvalı, Hayati Filik, Emine Kılıç, Russian J. Inorganic  Chem., (2006), 8, 1198-1201. 

18. Functional Dye-doped Foams Treated with Supercritical Carbon Dioxid as an Efficiently Photoinduced Hydrogen Evolution- Effect of Dispersing State of Platinum Catalyst, Manami Morisaki, Tomoko Ito, Kenji Hisada, Teruo Hori, Susumu Yonezawa, Mustafa Hayvali and Isao Tabata, Sen-i Gakkaishi, (2008), 64(2) 45-50.

19. Preparation of skinless polymer foam with supercritical carbon dioxide and its application to a photoinduced hydrogen evolution system, M. Morisaki, T. Ito, M. Hayvali, I. Tabata, K. Hisada, T. Hori, Polymer, (2008), 49, 1611-1619. 

20. Development of an optical fibre reflectance sensor for p-aminophenol detection based on immobilised bis-8-hydroxyquinoline, Hayati Filik, Mustafa Hayvalı, Emine Kılıç¸ Reşat Apak, Duygu Aksu, Zeynep Yanaz, Tayfun Çengel, Talanta, (2008) 77, 103–109 

21. Phosphorus-nitrogen compounds. Part 17. The synthesis, spectral and electrochemical investigations of porphyrinophosphazenes, Gamze Egemen, Mustafa Hayvalı, Zeynel Kılıç, A. Osman Solak and Zafer Üstündağ, J. Porphyrins Phthalocyanines, (2010); 14, 227–234 

22. Nonlinear absorption behaviors of filled and unfilled d shell metal complexes of 5, 10, 15, 20-tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin, N. Doğan, F.M. Dumanoğulları, M. Hayvalı, H. Yılmaz, U. Kürüm, H.G. Yaglioglu, A. Elmali, Chemical Physics Letters,(2011) 508, 265–269 

23. Selective Determination of Catechin among Phenolic Antioxidants with the Use of a Novel Optical Fiber Reflectance Sensor Based on Indophenol Dye Formation on Nano-sized TiO2Reşat Apak, Sema Demirci Çekiç, Aydan Çetinkaya, Hayati Filik, Mustafa Hayvalı, Emine Kılıç, J. Agric. Food Chem., (2012), 60, 2769−2777

24. Synthesis, optical properties and ultrafast dynamics of aza-boron-dipyrromethene compounds containing methoxy and hydroxy groups and two-photon absorption cross-section, Betül Küçüköz, Mustafa Hayvalı, Halil Yılmaz, Birhan Uğuza, Ulas¸ Kürüm, H. Gul Yaglioglu, Ayhan Elmali, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, (2012), 247 24– 29

25 Enhancement of two photon absorption properties by charge transfer in newly synthesized aza-boron-dipyrromethene compounds containing triphenylamine, 4-ethynyl-N,N-dimethylaniline and methoxy moieties, Sezen Tekin, Betül Küçüköz, Halil Yılmaz, Gökhan Sevin, Mustafa Hayvalı, H. Gul Yaglioglu, Ayhan Elmali, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2013) 256, 23– 28.

26 The effect of charge transfer on the ultrafast and two-photon absorption properties of newly synthesized boron-dipyrromethene compounds, Halil Yılmaz, Betül Küçüköz, Gökhan Sevinç, Sezen Tekin, H. Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvalı, Ayhan Elmali, Dyes and Pigments, (2013), 99, 979-985

27 BODIPY triads triplet photosensitizers enhanced with intramolecular resonance energy transfer (RET): broadband visible light absorption and application in photooxidation, Song Guo, Lihua Ma, Jianzhang Zhao, Betül Küçüköz, Ahmet Karatay, Mustafa Hayvali, H. Gul Yaglioglu and Ayhan Elmali , Chem. Sci., (2014), 5, 489–500.

28 Explanation of pH Probe Mechanism in Borondipyrromethene-benzimidazole Compound Using Ultrafast Spectroscopy Technique, Gökhan Sevinç, Betül Küçüköz, Halil Yılmaz, Gökhan Şirikçi, H. Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvalı, Ayhan Elmali, Sensors and Actuators B  (2014), 193, 737–744

29 Resonance energy transfer-enhanced rhodamine-styryl bodipy dyad triplet photosensitizers, Jie Ma, Xiaolin Yuan, Betül Küçüköz, Shengfu Li, Caishun Zhang, Poulomi Majumdar, Ahmet Karatay, Xiaohuan Li, H. Gul Yaglioglu, Ayhan Elmali, Jianzhang Zhao and Mustafa Hayvali, J. Mater. Chem. C, (2014), 2, 3900-3913.

30 trans-Bis(alkylphosphine) platinum(II)-alkynyl complexes showing broadband visible light absorption and long-lived triplet excited states Huiru Jia, Betül Küçüköz, Yongheng Xing, Poulomi Majumdar, Caishun Zhang, Ahmet Karatay, Gul Yaglioglu, Ayhan Elmali, Jianzhang Zhao and Mustafa Hayvali, J. Mater. Chem. C, (2014), 2, 9720 -9736.

31 DiiodoBodipy-Perylenebisimide Dyad/Triad: Preparation and Study of the Intramolecular and Intermolecular Electron/Energy Transfer, Zafar Mahmood, Kejing Xu, Betül Küçüköz, Xiaoneng Cui, Jianzhang Zhao, Zhijia Wang, Ahmet Karatay, Halime Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvali, and Ayhan Elmali, J. Org. Chem. (2015), 80, 3036−3049 

32 Bodipy-C60 triple hydrogen bonding assembly as heavy atom-free triplet photosensitizers: preparation and study of the singlet/triplet energy transfer. Song Guo, Liang Xu, Kejing Xu, Jianzhang Zhao, Betül Küçüköz, Ahmet Karatay, Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvali and Ayhan Elmali, Chem. Sci. 2015,  6, 3724-3737 

33 Near−IR Broadband Absorbing Trans Bisphosphine Pt(II) Bisacetylide Complexes: Preparation and Study of the Photophysics ,Wenbo Yang, Ahmet Karatay, Jianzhang Zhao, Jian Song, Liang Zhao, Yongheng Xing, Caishun Zhang, Cheng He, Halime Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvali, Ayhan Elmali, and Betül Küçüköz, Inorg. Chem. 2015, 54, 7492−7505

34 The Effect of Heavy Atom to Two Photon Absorption Properties and Intersystem Crossing Mechanism in Aza-Boron-Dipyrromethene Compounds, Ahmet Karatay, M. Ceren Miser, Xiaoneng Cui, Betül Küçüköz, Halil Yılmaz, Gökhan Sevinç, Elif Akhüseyin, Xueyan Wu, Mustafa Hayvali, H. Gul Yaglioglu, Jianzhang Zhao, Ayhan Elmali, Dyes and Pigments 2015, 122, 286-294

35 Broadb and Visible Light-Harvesting N^N Pt(II) Bisacetylides Complex with Heteroleptic Bodipy Acetylide Ligands: Preparation and Study of the Photophysical Properties, Zhong, Fangfang; Karatay, Ahmet; Zhao, Liang; Zhao, Jianzhang; He, Cheng; Zhang, Caishun; Yaglioglu, Halime; Elmalı, Ayhan; Kucukoz, Betul; Hayvali, Mustafa, Inorg. Chem.,2015, 54, 7803–7817

36 Two Photon Absorption Properties of Four Coordinated Transition Metal Complexes of Tetraaryl-Azadipyrromethene Compounds, E.Akhuseyin, O.Turkmen, B. Kucukoz, H.Yılmaz, A. Karatay, G. Sevinc, K. Xu, M.Hayvali, H. G. Yaglioglu. Phys. Chem. Chem. Phys,  2016, 18, 4451-4459

37 Enhancement of two photon absorption properties and intersystem crossing by charge transfer in pentaaryl boron-dipyrromethene (BODIPY) derivatives, B. Küçüköz, G. Sevinç, E. Yildiz, A. Karatay, F. Zhong, H. Yılmaz, Y. Tutel, M. Hayvalı, J. Zhao and H. G. Yaglioglu, Phys. Chem. Chem. Phys.,2016, 18, 13546-13553

38 Efficient Intersystem Crossing in Heavy-Atom-Free Perylenebisimide Derivatives, Wenbo Yang, Jianzhang Zhao, Christoph Sonn, Daniel Escudero, Ahmet Karatay, H. Gul Yaglioglu,Betül Küçüköz, Mustafa Hayvali, Chen Li, and Denis Jacquemin, J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 10162−10175

39 Ru(bpy)3[PF6]2 Complex with Rhodamine Unit: Synthesis,Photophysical Properties and Application in Acid-Controllable Triplet-Triplet Annihilation Upconversion, Xiaoneng Cui, Jianzhang Zhao, Ahmet Karatay, Halime Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvali and Betül Küçüköz, Eur. J. Inorg. Chem. 2016, 5079–5088

40 Radical-Enhanced Intersystem Crossing in New Bodipy Derivatives  and Application for Efficient Triplet−Triplet Annihilation Upconversion, Zhijia Wang, Jianzhang Zhao, Antonio Barbon, Antonio Toffoletti, Yan Liu, Yonglin An, Liang Xu, Ahmet Karatay, Halime Gul Yaglioglu, Elif Akhüseyin Yildiz, and Mustafa Hayvali,  J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 7831−7842

41 Intersystem crossing and triplet excited state properties of thionated naphthalenediimide derivatives Mushraf Hussain, Jianzhang Zhao, Wenbo Yang, Fangfang Zhong, Ahmet Karatay,H. Gul Yaglioglu, Elif Akhüseyin Yildiz, Mustafa Hayvali, J ournal of Luminescence  2017, 192, 211–217

42 The Synthesis of New Aryl Boron-Dipyrromethene Compounds: Photophysical and pH Responsive Properties Gökhan Sevinç , Mustafa Hayvalı, Journal of Turkish Chemical Society, Chemistry A. 5(2) 2018, 433-444

43 Efficient Radical-Enhanced Intersystem Crossing in an NDI-TEMPO Dyad: Photophysics, Electron Spin Polarization, and Application in Photodynamic Therapy, Zhijia Wang, Yuting Gao, Mushraf Hussain, Sushma Kundu, Vinayak Rane, Mustafa Hayvali, Elif Akheseyin Yildiz, Jianzhang Zhao, Halime Gul Yaglioglu, Ranjan Das, Liang Luo, and Jianfeng Li, Chem. Eur. J. 2018, 24, 18663 – 18675

44 Investigation of ultrafast energy transfer mechanism in BODIPY–Porphyrin dyad system, Fatih Mehmet Dumanoğulları, Yusuf Tutel, Betül Küçüköz, Gökhan Sevinç,  Ahmet Karatay, Halil Yılmaz, Mustafa Hayvali, Ayhan Elmali, Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry  2019, 373, 116–121

45 Effect of Molecular Conformation Restriction on the Photophysical Properties of N^N Platinum(II) Bis(ethynylnaphthalimide) Complexes Showing Close-Lying 3MLCT and 3LE Excited States, Fangfang Zhong,,  Jianzhang Zhao, Mustafa Hayvali, Ayhan Elmali, and Ahmet Karatay, Inorg. Chem. 2019, 58, 1850−1861. 

46 Strategies towards enhancing the efficiency of BODIPY dyes in dye sensitized solar cells, Elif Akhuseyin Yildiz, Gokhan Sevinc, H. Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvali, Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry  2019, 375, 148–157.

47 The effect of molecular structure and ultrafast electron injection Dynamics on the efficiency of BODIPY sensitized solar cells, Elif Akhuseyin Yildiz, Gokhan Sevinc, H. Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvali, Optical Materials  2019,  91, 50–57.

48 Electronic Coupling and Spin−Orbit Charge-Transfer Intersystem Crossing in Phenothiazine−Perylene Compact Electron Donor/ Acceptor Dyads, Muhammad Imran, Andrey A. Sukhanov, Zhijia Wang, Ahmet Karatay, Jianzhang Zhao, Zafar Mahmood, Ayhan Elmali, Violeta K. Voronkova, Mustafa Hayvali, Yong Heng Xing,and Stefan Weber, J. Phys. Chem. C, 2019, 123, 7010−7024