PROF.DR. HATİCE BAKKALOĞLU    
Adı : HATİCE
Soyadı : BAKKALOĞLU
E-posta : hbakkaloglu@ankara.edu.tr, haticebakkaloglu@gmail.com
Tel : 0 312 363 33 50-3004
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hatice-bakkaloglu
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Hatice Bakkaloğlu


Doğum Tarihi: 15 Şubat 1967

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü/ Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Program

Gazi Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Özel Eğitim) Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1998

Doktora

Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2004

 

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı: Normal ve zihinsel engelli bebeklerde anne-bebek etkileşiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Danışman: Doç. Dr. Bülbin Sucuoğlu)

 

Doktora Tezi ve Tez Danışmanı: Etkinliğe dayalı müdahale programının 3-6 yaş gelişimsel geriliği olan çocukların geçişlerine etkisi (Danışman: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu)

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

04.02.2000-15.09.2003

Öğr. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

30.12.2005-13.06.2010

Yard. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

14.06.2010-31.03.2015

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

01.04.2015-08.03.2021

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

08.03.2021-Halen

 

Yönetilen Tezler:

Kıraçcı, B. (2021). Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli çocuklarda baba katılımı ile anne bekçiliğinin ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Berk, S. (2021). Okul öncesinde özel gereksinimi olan ve olmayan çocukların matematik performanslarının öğretmen görüşüne dayalı olarak belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yanaç Taylan, F. (2021). Okul öncesi kaynaştırma ortamlarındaki otizm spektrum bozukluğu olan çocukların katılımları ve farklı değişkenlerle ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baştuğ, Y. E. (2020). Okul öncesinde kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yürütülen sınıfların erken okuryazarlıktan zenginleştirilmiş çevre açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Taylan, S. B. (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan ve tipik gelişen çocuklarda modeli taklit etme ve modelin niyetini anlama düzeylerinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İnan, B. (2019). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Sosyal İletişim Kontrol Listesi’nin Türkçe’ye uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karadaş, C. (2019). Otizm spektrum bozukluğunda tekrarlayıcı davranışlar ve motor koordinasyon (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şengül, Y. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların nesne ile oyun ve taklit becerilerinin alıcı ve ifade edici sözcük dağarcığı ile ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alış, S. (2018). Gelişim geriliği riski altındaki prematüre bebeklerin hastaneden eve geçişinde anne gereksinimleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kars, H. (2017). Özel gereksinimli çocuğu olan annelerin çocuklarıyla etkileşimlerinin ve ilişkilerinin incelenmesi (K.K.T.C. örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ergin, E. (2016). Kaynaştırma uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflarda sınıf içi geçişlerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demirkaya, P. N. (2013). Anasınıflarında özel gereksinimi olan ve olmayan öğrencilerin öğrenci-öğretmen ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

Projeler:

Yürütücü (26 Aralık 2019-26 Kasım 2020), Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenen “Tipik Gelişen ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eylemlerdeki Niyeti Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması” isimli proje (Bütçe: 5.000 TL).

Yürütücü (15 Ekim 2007-15 Ekim 2008), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini Yordayan Değişkenler” isimli proje (Bütçe: 8.120 TL).

Araştırmacı (Nisan 2018-Nisan 2020), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi: 0-36 Ay Erken Çocukluk Bilişsel Gelişim Materyallerinin Geliştirilmesi” isimli proje.

Araştırmacı (Nisan 2018-Nisan 2020), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi: 37-78 Ay Okul Öncesi Bilişsel Gelişim Materyallerinin Geliştirilmesi”” isimli proje.

Araştırmacı (15 Temmuz 2015-15 Temmuz 2018), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 114K649 kodlu “Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocukların Gelişimlerinin Boylamsal Analizi” isimli proje (Bütçe: 200.469,44 TL).

Araştırmacı (Ocak 2017-Aralık 2017), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi: Bilişsel Gelişim Öğretim Programının Geliştirilmesi” isimli proje.

Araştırmacı (17 Temmuz 2012-17 Mart 2014), Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenen “İnanılmaz Yıllar Öğretmen Eğitimi Programı'nın Okul Öncesi Öğretmenlerin ve Özel Gereksinimli Çocukların Davranışları Üzerindeki Etkileri” isimli proje (Bütçe: 18.880 TL).

Araştırmacı (15 Eylül 2011-15 Mart 2014), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Okul Öncesinde Kaynaştırma-Öğretmen Eğitimi Programının Öğretmen Çıktıları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” isimli proje (Bütçe: 114.269 TL).

Araştırmacı (25 Mayıs 2010-25 Ağustos 2011), Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenen “Engelsiz Ankara Üniversitesi Projesi (ANKܖEN)” isimli proje (Bütçe: 104.000 TL).

Araştırmacı-Proje Çalışanı (15 Nisan 2010-15 Ekim 2011), Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenen “Erken Çocukluk Özel Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması (EÇEY)” isimli proje (Bütçe: 176.000 TL).

Uzman (01 Haziran 2007-17 Aralık 2017), Dünya Bankası tarafından desteklenen “The Second Basic Education Project, Beneficary Assessment” isimli proje.

Araştırmacı (24 Kasım 1997-24 Kasım 1999), Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenen “Özürlü ve Risk Bebekler İçin Hazırlanan Erken Eğitim Programının Etkililiğinin Saptanması” isimli proje (Bütçe: 515.000 TL).

Araştırmacı (13 Şubat 1997-13 Ağustos 1998), Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenen “Zihinsel Engelli Bebeklerde Anne-Bebek Etkileşiminin İncelenmesi” isimli proje (Bütçe: 60.000 TL).

 

İdari ve Akademik Görevler:

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanlığı, Kasım 2021-Halen

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretimi Geliştirme Komisyonu Üyeliği, Mart 2019-Halen

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Tasarım Komisyonu Üyeliği, Ağustos 2018-Halen

Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Haziran 2018-Halen

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Mayıs 2017-Halen

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeliği, Mayıs 2017-Halen

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği, Şubat 2017-Halen

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Mart 2016-Mart 2022

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, Aralık 2016-Mart 2017

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Aralık 2016-Mart 2017

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu Üyeliği, Mayıs 2016-Mart 2017

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Editörlüğü, Nisan 2015-Halen

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Üyeliği, Ocak 2014-Halen

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Editör Yardımcılığı, Ocak 2010-Nisan 2015

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, Haziran 2010-Mart 2011

Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özürlü Öğrenci Danışma Merkezi), Nisan 2010-Nisan 2011

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Engelsiz Ankara Üniversitesi Komisyon Üyeliği, Şubat 2009-Halen

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Ocak 2007-Aralık 2009

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

International Society on Early Intervention (ISEI)

Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER)

Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)

 

Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (ZEÖ-2)

3

0

81

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (ÖEÖ-2)

3

0

58

Özel Eğitim (SÖ-4)

2

0

91

Öğretmenlik Uygulaması I (ZEÖ-4)

2

8

12

İlkbahar

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (ZEÖ-2)

3

0

4

Erken Müdahale Programları (ÖEÖ-2)

2

0

49

Okul Öncesinde Kaynaştırma Programları (OÖÖ-4)

3

0

22

Topluma Hizmet Uygulamaları (ZEÖ-3)

1

2

4

Öğretmenlik Uygulaması II (ZEÖ-4)

2

8

12

2018-2019

Güz

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (ZEÖ-2)

3

0

3

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (ÖEÖ-2)

3

0

78

Özel Eğitim (SÖ-4)

2

0

98

Öğretmenlik Uygulaması I (ZEÖ-4)

2

8

8

İlkbahar

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (ZEÖ-2)

3

0

2

Erken Müdahale Programları (ÖEÖ-2)

2

0

79

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi (ÖEÖ-3)

1

4

10

Öğretmenlik Uygulaması II (ZEÖ-4)

2

8

8

2019-2020

Güz

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (ZEÖ-2)

3

0

6

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (ÖEÖ-2)

3

0

78

Özel Eğitim (SÖ-4)

2

0

86

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I (ÖEÖ-4)

2

8

8

İlkbahar

Erken Müdahale Programları (ÖEÖ-2)

2

0

81

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem (ÖEÖ-2)

1

4

15

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi (ÖEÖ-3)

1

4

10

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II (ÖEÖ-4)

2

8

8

2020-2021

Güz

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (ÖEÖ-2)

3

0

105

Özel Eğitim (SÖ-4)

2

0

69

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I (ÖEÖ-4)

2

8

4

İlkbahar

Erken Müdahale Programları (ÖEÖ-2)

2

0

107

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem (ÖEÖ-2)

1

4

23

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi (ÖEÖ-3)

1

4

11

Mesleki Yaşama Uyum

1

1

37

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II (ÖEÖ-4)

2

8

3

2021-2022

Güz

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (ÖEÖ-2)

3

0

98

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I (ÖEÖ-4)

2

8

8

İlkbahar

Erken Müdahale Programları (ÖEÖ-2)

2

0

97

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II (ÖEÖ-4)

2

8

8

Lisansüstü-Yüksek Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Erken Çocukluk Özel Eğitimi

3

0

4

Uzmanlık Alan Dersi

0

8

4

Seminer

0

2

2

Tez Çalışması

0

1

4

Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları

0

7

2

İlkbahar

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

5

Tez Çalışması

1

0

3

2018-2019

Güz

Erken Çocukluk Özel Eğitimi

3

0

7

Uzmanlık Alan Dersi

0

8

6

Seminer

0

2

3

Tez Çalışması

1

0

4

Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları

0

7

3

İlkbahar

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

7

Seminer

0

2

1

Tez Çalışması

1

0

6

Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları

0

7

1

2019-2020

Güz

Erken Çocukluk Özel Eğitimi

3

0

5

Uzmanlık Alan Dersi

0

8

6

Tez Çalışması

1

0

6

İlkbahar

Uzmanlık Alan Dersi

0

8

6

Tez Çalışması

1

0

5

2020-2021

Güz

Uzmanlık Alan Dersi

0

8

3

Tez Çalışması

1

0

3

İlkbahar

Uzmanlık Alan Dersi

0

8

3

Tez Çalışması

1

0

3

2021-2022

Güz

Erken Çocukluk Özel Eğitimi

3

0

3

Lisansüstü-Doktora

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Uzmanlık Alan

0

8

2

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Araştırmaları

0

9

1

Tez Çalışması

0

1

1

İlkbahar

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma

3

0

4

Uzmanlık Alan

8

0

2

Tez Çalışması

1

0

1

Seminer

2

0

1

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Araştırmaları

0

9

1

2018-2019

Güz

Uzmanlık Alan

0

8

2

Yeterliliğe Hazırlık

1

0

1

Tez Çalışması

1

0

1

İlkbahar

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma

3

0

2

Uzmanlık Alan

8

0

3

Tez Çalışması

1

0

2

2019-2020

Güz

Uzmanlık Alan

0

8

4

Tez Çalışması

1

0

4

İlkbahar

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma

3

0

6

Uzmanlık Alan

8

0

3

Tez Çalışması

1

0

3

Yeterliliğe Hazırlık Çalışması

1

0

1

2020-2021

Güz

Uzmanlık Alan

0

8

4

Tez Çalışması

1

0

4

Seminer

2

0

1

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Uygulamaları

0

9

1

İlkbahar

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma

3

0

7

Uzmanlık Alan

8

0

5

Tez Çalışması

1

0

3

2021-2022

Güz

Uzmanlık Alan

0

8

8

Yeterliliğe Hazırlık

1

0

1

Tez Çalışması

1

0

3

Seminer

2

0

2

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Uygulamaları

0

9

2

İlkbahar

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma

3

0

3

Uzmanlık Alan

0

8

8

Tez Çalışması

1

0

3

Yeterliliğe Hazırlık

1

0

2

 

ESERLER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Taylan, S. B., Bakkaloğlu, H., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2022). Imitation and intention understanding in typically developing children and children with autism spectrum disorder. Early Child Development and Care, 192(9), 1490-15.05. https://doi.org/10.1080/03004430.2021.1900152

Karadaş, C., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2021). Exploring the effect of motor coordination on repetitive behaviours in children with autism spectrum disorder. International Journal of Development Disabilities, doi: 10.1080/20473869.2021.1948318

Bakkaloğlu, H., Bahap Kudret, Z., Ökcün Akçamuş, M. Ç., Yalçın, S., & Demir, Ş. (2021). Turkish adaptation of Social Responsiveness Scale-2-Preschool Turkish Form: A reliability and validity study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(1), 535-560. doi: 10.14812/cufej.874000

Yalçın, S., Bakkaloğlu, H., Akçamuş, M. Ç. Ö., Demir, Ş., & Kudret, Z. B. (2021). Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan ölçeklerde ebeveyn ve öğretmenler arasındaki uyumun farklı tekniklere göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 360-388. doi: 10.9779.pauefd.745749

Şengül, Y., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Bakkaloğlu, H. (2021). Examining classification accuracy for expressive language skills of children with autism spectrum disorder according to object play and imitation scores. European Journal of Special Needs Education, 36(3), 424-437. doi: 10.1080/08856257.2020.1762987

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & Demir, S. (2020). Beneficial effects of inclusive preschools on the home environments of young children with and without disabilities. Early Child Development and Care, 190(10), 1497-1511. doi: 10.1080/03004430.2018.1539842

Sucuoglu, N. B., Bakkaloglu, H., & Demir, E. (2020). The effects of inclusive preschools on the development of children with disabilities: A longitudinal study. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 215-231. doi: 10.9756/INT-JECSE/V12I1.201006

Bakkaloglu, H., & Ergin, E. (2020). Preschool teachers' views on in-classroom transitions in inclusive preschool classrooms. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 41-57. doi: 10.20489/intjecse.724950

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, B., & Yılmaz, B. (2019). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarının kalitesi: Yordayıcı değişkenler. Eğitim ve Bilim, 44(199), 223-238. doi: 10.15390/EB.2019.7839

Ökcün Akçamuş, M. Ç., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., & Bahap Kudret, Z. (2019). Otizm spektrum bozukluğunda Tekrarlayıcı Davranışlar Ölçeği-Revize-Türkçe Sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(Ek sayı.1), 65-72. doi: 10.5455/apd.42649

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, B., & Özbek, A. B. (2019). Okul öncesinde özel gereksinimli olan ve normal gelişen çocukların sosyal kabul düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 18(2), 521-538. doi: 10.17051/ilkonline.2019.562011

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, S., & Atalan, D. (2019). Factors predicting the development of children with mild disabilities in inclusive preschools. Infants & Young Children, 32(2), 77-98. doi: 10.1097/IYC.0000000000000137

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2019). Examination of in-classroom transitions in inclusive preschool classrooms. Early Child Development and Care, 189(5), 820-834. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2017.1345891

Sucuoğlu, N. B., & Bakkaloğlu, H. (2018). The quality of parent-teacher relationships in inclusive preschools. Early Child Development and Care, 188(8), 1190-1201. http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2016.1261124

Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2018). Okul öncesi sınıflardaki özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların okula uyumları. İlköğretim Online, 17(2), 580-595. doi: 10.17051/ilkonline.2018.418906

Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Altun Könez, N., & Yalçın, G. (2018). Türkiye’de okul öncesi kaynaştırma konusunda yapılan araştırmalar bize neler söylüyor? İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 119-150. doi: 10.17679/inuefd.302031

Bakkaloğlu, H., Altındağ Kumaş, Ö., & Aykaç, P. N. (2017). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarının niteliğini öğretmenler ve bağımsız gözlemciler nasıl değerlendiriyorlar? İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 229-249. doi: 10.17679/inuefd.303060

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2015). Kaynaştırma uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflarda sınıf içi geçişlerin kolaylaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(2), 173-191. doi: 10.1501/Ozlegt_0000000226

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H., Akalin, S., Demir, Ş., & İşcen-Karasu, F. (2015). The effects of the Preschool Inclusion Program on teacher outcomes in Turkey. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36(4), 324-341. doi: 10.1080/10901027.2015.1105328

Demirkaya, P. N., & Bakkaloğlu, H. (2015). Examining the student-teacher relationships of children both with and without special needs in preschool classrooms. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 159-175. doi: 10.12738/estp.2015.1.2590

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1467-1495. http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/1cea3aa73d1457e78d75afb8cbe5e44171485.pdf

Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60. http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/hbakkaloglu54.pdf

Sucuoğlu, N. B., Sarıca A. D., Bakkaloğlu, H., & Keçeli Kayısılı, B. (2014). The Small Steps Early Intervention Program Course for paraprofessionals: What paraprofessionals have to say. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 377-396. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1917/20126.pdf

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 107-128. http://www.int-jecse.net/files/ASA7592MO3G737O1.pdf

Bakkaloğlu, H. (2013). Ebeveynlerin gözüyle özel gereksinimli çocukların erken müdahaleden okul öncesi programlara geçiş süreci. Eğitim ve Bilim, 38(169), 311-327. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2284

Diken, I. H., Bayhan, P., Turan, F., Sipal, F., Sucuoğlu, B., Ceber-Bakkaloğlu, H., Gunel, M. K., & Kara, Ö. K. (2012). Early childhood intervention and early childhood special education in Turkey within the scope of the developmental system approach. Infants & Young Chidren, 25(4), 346-353. http://journals.lww.com/iycjournal/Abstract/2012/10000/Early_Childhood_Intervention_and_Early_Childhood.8.aspx

Bakkaloğlu, H. (2010). A comparison of the loneliness levels of mainstreamed primary students according to their sociometric status. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 330-336. http://ac.els-cdn.com/S1877042810000601/1-s2.0-S1877042810000601-main.pdf?_tid=e1376c42-db2d-11e2-af45-00000aacb35e&acdnat=1371900267_011e6ab7a895c98f0cf9a9cb106a9c3b

Baydık, B., & Bakkaloğlu, H. (2009). Alt sosyoekonomik düzeydeki özel gereksinimli olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin sosyometrik statülerini yordayan değişkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 401-447. http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/en/1364a02d597e57ed7d918e1b87add398ENTAM.pdf

Bakkaloğlu, H. (2008). Etkinliğe Dayalı Müdahale Programı’nın 3-6 yaş gelişimsel geriliği olan çocukların geçiş becerilerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(2), 355-406. http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/en/bfadf4f31d6c458337a61cb7a530c315aloglu.pdf

Bakkaloğlu, H. (2008). Okul Öncesi Geçiş Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-314. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/837/10593.pdf

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Bakkaloğlu, H., Özbek, A. B., & Sucuoğlu, N. B. (2020). Okul öncesi bütünleştirme uygulamalarında özel gereksinimli ve tipik gelişen çocukların sosyal kabulleri: Boylamsal bir çalışma. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 363-385. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202042240

İnan, B., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bakkaloğlu, H., & Yalçın, S. (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Sosyal İletişim Kontrol Listesi-Revize’nin Türkçeye uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(1), 172-196. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202041193

Küçüker, S., Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2001). Erken eğitim programına katılan gelişimsel geriliği olan çocuklar ve anne-babalarının etkileşim davranışlarındaki değişimin incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 3(1), 61-71. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/48/432.pdf

Bakkaloğlu (Ceber), H., & Sucuoğlu, B. (2000). Normal ve zihinsel engelli bebeklerde anne-bebek etkileşiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 47-58. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/47/415.pdf

Akçamete, G., & Ceber, H. (1999). Kaynaştırılmış sınıflardaki işitme engelli ve işiten öğrencilerin sosyometrik statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 64-74. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/46/400.pdf

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Akkök, F., Aydın, A., Bakkaloğlu, H., Özeke, E., Sucuoğlu, B., & Yalçın, B. (2004). BOEHM Temel Kavramlar Testi-Türkçe Formu’nun psikometrik özellikleri. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı-1 (ss. 83-90). Ankara: Ya-Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., Kobal, G., & Ceber, H. (2000). Small Steps Early Intervention Programme for children with developmental delays: The effects of the level of disability and programme intensity on outcomes. Journal of Intellectual Disability Research, 44(3/4), 479.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş., & Bakkaloğlu, H. (2004). Erken eğitim programlarının etkililiğini yordayan faktörlerin belirlenmesi. Özel Eğitimden Yansımalar içinde (ss. 104-114). Ankara: Kök Yayınevi.

Sucuoğlu, B., Ceber, H., Özenmiş, P., & Kaygusuz, Y. (1998). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın hafif ve ağır derecede gelişimsel geriliği olan bebekler/çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi. 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi içinde (ss. 21-32). Edirne: Trakya Üniversitesi.

 

Ulusal Kitaplar:

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (2015). Okul öncesi kaynaştırma: Öğretmen eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Özenel, Z., Çabuk, H., Yargıcı, Y., & Akansu, Y. (2002). Daha kolay okuyalım! Ankara: Kök Yayıncılık.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., Kobal, G., Özenmiş, P., Kaygusuz, Y., & Bakkaloğlu (Ceber), H. (2001). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı. İstanbul: Cümle Yayınları.

 

Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Taylan, S., B., & Bakkaloğlu, H. (2022). Özel eğitimin kavramsal temelleri, ilkeleri ve tarihsel gelişimi. E. L. İlhan, E. Yarımkaya & O. K. Esentürk (Eds.), Özel gereksinimli bireyler için uyarlanmış beden eğitimi ve spor (ss. 17-34). PEGEM Akademi.

Çelik, S., Tomris, G., & Bakkaloğlu, H. (2022). Geleckte bizi neler bekliyor? H. Bakkaloğlu, S. Çelik, & G. Tomris (Eds.). Araştırmadan uygulamaya erken çocukluk özel eğitimi el kitabı (ss. 785-820). Ankara: Vizetek.

 

Ulusal Kitaplardaki Bölümler:

Bakkaloğlu, H., & Şengül, Y. (2021). Kaynaştırma/Bütünleştirme uygulamaları. B. Sucuoğlu, H. Bakkaloğlu & M. Ç. Ökcün Akçamuş (Eds.), Tanıdan müdahaleye otizm spektrum bozukluğu el kitabı içinde (ss. 729-744). Ankara: Vize Akademik.

Bakkaloğlu, H. (2017). 0-3 yaş çocukların bilişsel gelişimlerinin kurumda desteklenmesi. İ. H. Diken (Ed.), Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik 0-3 yaş öğrencilere kurumda gelişimsel destek (eğitimciler/uzmanlar için) içinde (ss. 58-86). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (Yayın no: 3482).

Bakkaloğlu, H. (2010). Erken çocukluk döneminde gelişimi etkileyen faktörler. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi içinde (ss. 209-246). Ankara: Pegem Akademi.

Bakkaloğlu, H. (2009). Özel gereksinimi olan bireyler için geçiş hizmetleri. G. Akçamete (Ed.), Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (ss. 203-241). Ankara: Kök Yayıncılık.

Bakkaoğlu, H. (2009). Geçiş. B. Sucuoğlu (Ed.). Zihin engelliler ve eğitimleri içinde (ss. 292-352). Ankara: Kök Yayıncılık.

 

Sucuoğlu, B., Ceber-Bakkaloğlu, H., Özenmiş, P., & Kaygusuz, Y. (2001). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı'nın gelişim geriliği olan çocukların gelişimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. B. Sucuoğlu, S. Küçüker, G. Kobal, P. Özenmiş, Y. Kaygusuz, & H. Ceber-Bakkaloğlu (Eds.), Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı içinde (ss. 19-52). İstanbul: Cümle Yayınları.

 

Editörlüğü Yapılan Uluslararası Kitaplar:

Bakkaloğlu, H., Çelik, S., & Tomris, G. (Eds.). (2022). Araştırmadan uygulamaya erken çocukluk özel eğitimi el kitabı. Ankara: Vizetek.

 

Editörlüğü Yapılan Ulusal Kitaplar:

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & Ökcün Akçamuş, M. Ç. (Eds.). (2021). Tanıdan müdahaleye otizm spektrum bozukluğu el kitabı. Ankara: Vize Akademik.

Diken, İ. H., & Bakkaloğlu, H. (Eds.) (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu. Ankara: Pegem Akademi.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (Eds.) (2013). Okul öncesinde kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.

 

Çeviri Editörlüğü Yapılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

Bakkaloğlu, H., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (Çev. Eds.) (2019). Otizmi olan okul öncesi çocuklar için DATA modeli. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (Çev. Eds.) (2018). Erken çocukluk özel eğitimi el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (Çev. Eds.) (2017). Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H. (Çev. Ed.) (2014). Özel gereksinimli okul öncesi çocukların öğretiminde temel yapı taşları. Ankara: Pegem Akademi.

 

Çevirisi Yapılan Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümleri:

Bakkaloğlu, H. (2011). Prenatal, natal ve postnatal süreçte gelişim ve risk. G. Akçamete (Ed.), Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içinde (ss. 189-236). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H. (2011). Nörolojik işlevleri etkileyen durumlar. G. Akçamete (Ed.), Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içinde (ss. 237-288). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Çevirisi Yapılan Makaleler:

Pavri, S. (2008). Engelli çocuklarda yalnızlık: Öğretmenler nasıl yardım edebilirler? (Çev. H. Bakkaloğlu). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (2), 41-51. (Orijinal eserin yayın tarihi, 2001).

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Kitap Eleştirileri:

Bakkaloğlu, H. (2007). Kitap incelemesi (Sucuoğlu, B., 2006. Yeni ilköğretim programları ve öğretmen yeterlikleri ışığında etkili kaynaştırma uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları). İlköğretim Online, 6 (2), 10-11.

 

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Derleme Makaleler:

Bakkaloğlu, H. (2016). Erken çocukluk özel eğitimi. Öğretmen Dünyası, 37-Temmuz (439), 21-26.

Bakkaloğlu, H. (2008). Gelişim geriliği olan çocukların okulöncesi programlara geçişte sahip olması gereken beceriler. Çoluk Çocuk, 79 (8), 12-14.

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildirileri:

Alak, G., Bahap-Kudret, Z., Demir, Ş., Bakkaloğlu, H., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2021, Kasım). Okul öncesi dönemde otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin okula uyumunu etkileyen değişkenler arasındaki dolaylı ilişkiler. Uluslararası Otizm Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Türkiye.

Yanaç Taylan, F., & Bakkaloğlu, H. (2021, Temmuz). Okul öncesi kaynaştırma ortamlarındaki otizm spektrum bozukluğu olan çocukların katılımları ve farklı değişkenlerle ilişkisi. 8. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Aksaray, Türkiye.

Berk, S., & Bakkaloğlu, H. (2021, Temmuz). Özel gereksinimi olan ve olmayan okul öncesi çocuklar için matematik performansı değerlendirme aracının geliştirilmesi. 8. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Aksaray, Türkiye.

Kıraçcı, B., & Bakkaloğlu, H. (2021, Temmuz). Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli çocuklarda baba katılımı ile anne bekçiliğinin ilişkisi. 8. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Aksaray, Türkiye.

Baştuğ, Y. E., & Bakkaloğlu, H. (2020, Eylül). Okul öncesinde kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yürütülen sınıfların erken okuryazarlıktan zenginleştirilmiş çevre açısından değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir, Türkiye.

Taylan, S. B., Bakkaloğlu, H., & Ökcün Akçamuş, M. Ç. (2020, Eylül). Otizm spektrum bozukluğu olan ve tipik gelişen çocuklarda modeli taklit etme ve modelin niyetini anlama düzeylerinin karşılaştırılması. 7. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir, Türkiye.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (2020, Şubat). The effects of inclusive environment on the development of children with disabilities. Global Summit on Advances in Pediatrics and Pediatric Neurology Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Paris, Fransa.

Karadaş, C., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2019, Haziran). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda tekrarlayıcı davranışlar ile motor koordinasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. 6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara, Türkiye.

İnan, B., Bakkaloğlu, H., Ökçün-Akçamuş, M. Ç., & Yalçın, S. (2019, Haziran). OSB olan çocuklar için geliştirilmiş olan Sosyal İletişim Kontrol Listesi-Revize-Okulöncesi Türkçe Versiyonu’nun Türkçe uyarlama çalışması. 6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara, Türkiye.

Alış, S., & Bakkaloğlu, H. (2018, Ekim). Hastaneden Eve Geçiş Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara, Türkiye.

Ökçün Akçamuş, M. Ç., Demir, Ş., Bahap Kudret, Z., & Bakkaloğlu, H. (2018, Ekim). Otizm spektrum bozukluğunda Tekrarlayıcı Davranışlar Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun psikometrik özellikleri. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara, Türkiye.

Şengül, Y., Ökcün Akçamuş, M. Ç., & Bakkaloğlu, H. (2018, Mayıs). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda oyun ve taklit becerileri ile alıcı ve ifade edici sözcük dağarcığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Vth International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2018’de sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, E., & Demir, Ş. (2018, Mart). Okul öncesinde kaynaştırma: Özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların gelişimlerini yordayan değişkenler. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Demir, Ş., Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2018, Mart). Okul öncesinde kaynaştırma uygulamalarına katılan özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların öğretmenleriyle ilişkileri bir öğretim yılında değişiyor mu? 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Kars, H., & Bakkaloğlu, H. (2018, Mart). Özel gereksinimli çocuğu olan annelerin çocuklarıyla etkileşimlerinin ve ilişkilerinin incelenmesi (K.K.T.C. örneği). 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Bakkaloğlu, H., & Ergin, E. (2018, Mart). Kaynaştırma uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflarda öğretmenlerin sınıf içi geçişlere ilişkin görüşleri. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Alış, S., & Bakkaloğlu, H. (2018, Mart). Gelişim geriliği riski altındaki prematüre bebeklerin hastaneden eve geçişinde anne gereksinimleri. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Bakkaloğlu, H., Bahap Kudret, Z., & Kılıç Tülü, B. (2018, Mart). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar için eğitsel değerlendirme protokolü geliştirme süreci. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Ökcün Akçamuş, M. Ç., & Bakkaloğlu, H. (2018, Mart). Erken çocukluk dönemindeki otizm spektrum bozukluğu olan çocukları değerlendirme protokolünün geliştirilme süreci. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, N. B., & Özbek, A. B. (2017, Ekim). Okul öncesi dönemde özel gereksinimli çocukların ve akranlarının sosyal kabul düzeylerinin incelenmesi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara Türkiye.

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2017, Mayıs). Okul öncesi eğitimin özel gereksinimli olan ve normal gelişen çocukların ev ortamları üzerinde etkisi var mıdır? IV. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017’nde sunulan sözlü bildiri, Denizli Türkiye.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, N. B., & Özbek, A. B. (2017, Mayıs). Okul öncesinde özel gereksinimli (ÖG) olan ve olmayan öğrencilerin sosyal becerileri, problem davranışları ve sosyometrik derecelendirme puanlarının incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017’nde sunulan sözlü bildiri, Denizli Türkiye.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2016, Eylül). Okul öncesinde sınıf içi geçişler: Ankara ili örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Muğla, Türkiye.

Yılmaz, B., Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2016, Eylül). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarının kalitesini yordayan değişkenlerin incelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Muğla, Türkiye.

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H. B., Demir, Ş., Yılmaz, B., Karademir, H., & Ertürk, Z. (2016, June). The factors predicting the developmental gains of children with and without disabilities in inclusive preschools. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) “Children’s Rights and Early Intervention Conference”, Stockholm, Sweden.

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H. B., & Ertürk, Z. (2016, June). School adjustment and parent-teacher relationships in inclusive preschools. Poster presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) “Children’s Rights and Early Intervention Conference”, Stockholm, Sweden.

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H. B., İşcan, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2014, July). The effects of a training program on preschool teacher outcomes. Oral presentation at the Embracing Inclusive Approach for Children and Youth with Special Needs Conference, Braga, Portugal.

Demirkaya, P. N., & Bakkaloğlu, H. (2014, Nisan). Anasınıflarında özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin öğrenci-öğretmen ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2014) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşcen, F. (2014, April). The lessons learned from the First Inclusive Preschool Project in Turkey (FIPEPT). Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya, Turkey.

Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Akalin, S., Demir, Ş., & Iscen, F. (2013, July). The needs of preschool inclusive teachers. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) Regional Conference, St. Petersburg, Russian Federation.

Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Demir, Ş., Iscen, F., & Akalin, S., (2013, July). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) Regional Conference, St. Petersburg, Russian Federation.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşcen, F. (2013, Haziran). Okulöncesinde kaynaştırma: Öğretmen eğitimi programının öğretmen çıktıları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi-TÜBİTAK araştırma projesi (111K184) ilk sonuçları. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nde (ELMIS-ER) sunulan sözlü bildiri, Akşehir-Konya, Türkiye.

Sucuoğlu, B., Kaya, A., & Bakkaloğlu, H. (2010, July). Creating university without barriers for everybody: What we have done and what should we do in future? Oral presentation at the 7th International Conference on Higher Education and Disability, Innsbruck, Austria.

Bakkaloğlu, H. (2010, January). A comparison of the loneliness levels of mainstreamed primary students according to their sociometric status. Oral presentation at the World Conference on Educational Sciences (WCES), Istanbul, Turkey.

Bakkaloğlu, H., & Baydık, B. (2008, June). Variables predicting the sociometric status of elementary students with and without special needs. Oral presentation at the 2nd International Conference on Special Education (ICOSE), Marmaris-Muğla, Turkey.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (2007, June). The effectiveness of an activity-based intervention program on the transition skills of children with developmental disabilities ages 3 to 6 years. Oral presentation at the 2nd International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, Zagreb, Croatia.

Akkök, F., Aydın, A., Bakkaloğlu, H., Özeke, E., Sucuoğlu, B., & Yalçın, B. (2003, Ekim). BOEHM Temel Kavramlar Testi Türkçe Formunun psikometrik özellikleri-Pilot çalışma. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı’nda sunulan sözlü bildiri, Kuşadası-İzmir, Türkiye.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., & Bakkaloğlu, H. (2001, Haziran). Erken eğitimin gelişimsel geriliği olan çocukların anne ve babalarıyla etkileşimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı’nda sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (2001, Haziran). Gelişimsel geriliği olan çocuğa sahip annelerin erken eğitim programına ilişkin doyumlarının incelenmesi. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı’nda sunulan poster bildirisi, Antalya, Türkiye.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., Kobal, G., & Ceber, H. (2000, August). Small Steps Early Intervention Programme for children with developmental delays: The effects of the level of disability and programme intensity on outcomes. Oral presentation at the 11th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID), Seattle, Washington, USA.

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler:

Çarşanbalı, B., & Bakkaloğlu, H. (2022, Mayıs). Erken çocukluk dönemindeki otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öz-düzenleme becerilerine yönelik yapılan araştırmaların incelenmesi. 6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-UDEMKO2022, Eskişehir.

Çakır, R., Kahraman Evrenkaya, N., & Bakkaloğlu, H. (2020, Aralık). Duyuşsal yetersizliği olan çocukların devam ettiği okul öncesi sınıfların erken okuryazarlık çevresinin incelenmesi. 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Bursa.

Karadaş, C., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2019, Kasım). Zihinsel yetersizlikte ve otizm spektrum bozukluğunda tekrarlayıcı davranışlar ile motor koordinasyon. 29. Ulusal özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Kuşadası, Aydın.

Demir, Ş., Ökçün Akçamuş, M. Ç., Bahap Kudret, Z., & Bakkaloğlu, H. (2018, Ekim). OSB olan çocuklar için öğretmenler tarafından doldurulan Tekrarlayıcı Davranışlar Ölçeği-R-Türkçe Versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, N. B., & Özbek, A. B. (2017, Kasım). Okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarına katılan özel gereksinimli çocukların sosyal kabul, sosyal beceri ve problem davranışlarının boylamsal incelenmesi. 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Samsun.

Bakkaloğlu, H., & Ergin, E. (2017, Nisan). Kaynaştırma sınıflarında sınıfiçi geçişleri kolaylaştırma stratejilerinin kullanımı. 7. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Sakarya.

Bakkaloğlu, H. (2017, Mart). Gelişimsel geriliği olan öğrencilerle “sınıf içi geçişler”. 3. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu’nda sunulan sözlü bildiri, Konya.

Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Altun Könez, N., Yalçın, G., Taşlıbeyaz, H. F., & Acungil, A. T. (2016, Ekim). Türkiye’de okul öncesi kaynaştırma konusunda yapılan araştırmalar bize neler söylüyor? 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

Demirkaya, P. N., & Bakkaloğlu, H. (2016, Ekim). Yapılma olasılığı yüksek isteklerde bulunma stratejisinin okul öncesi dönemde kullanım alanlarının ve etkililiğinin incelenmesi. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

Alış, S., & Bakkaloğlu, H. (2016, Ekim). Özel gereksinimli ve risk altında olan çocukların hastaneden eve geçişleri. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., Karademir, A., Yılmaz, B., & Alış, S. (2016, Ekim). Okul Öncesi Kaynaştırmanın Çocukların Gelişimine Etkisi Projesi’nden (OKGEP) ne öğrendik? 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2016, Mayıs). Sınıf içi geçişler: Öğretmenlerin zor anları. 6. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Ankara.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2015, Aralık). Okul öncesi sınıflarda özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların sınıf içi geçişlerinin kolaylaştırılması. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözel bildiri, İstanbul.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, B., & Ertürk, Z. (2015, Aralık). Okul öncesinde özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların okula uyumlarının incelenmesi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözel bildiri, İstanbul.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & Ertürk, Z. (2015, Aralık). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarında ebeveyn-öğretmen ilişkisinin incelenmesi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözel bildiri, İstanbul.

Bakkaloğlu, H., Altındağ Kumaş, Ö., Demirkaya, P. N., Yazıcıoğlu, T., Bildiren, A., & Barantota, V. (2014, Eylül). Okul öncesinde kaynaştırma sınıflarının niteliğini öğretmenler ve bağımsız gözlemciler nasıl değerlendiriyorlar? 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Edirne.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013, Ekim). Okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Bolu.

Bakkaloğlu, H., & Akalın, S. (2012, Şubat). Ebeveynlerin gözüyle özel gereksinimli çocukların erken müdahaleden okul öncesi programlara geçiş süreci. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Antalya.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Kesiktaş, A. D., & Keçeli Kaysılı, B. (2012, Şubat). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Kursu’na katlan kız meslek lisesi mezunlarının kurs sürecine ilişkin görüş ve önerileri. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Antalya.

Akalın, S., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Sabuncuoğlu, M., & Kaya, A. (2011, Ekim). Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi’nin çalışmaları çerçevesinde engelli öğrencilerin gereksinimleri ve memnuniyetlerinin belirlenmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Magosa, Kuzey Kıbrıs.

Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Keçeli Kayısılı, B., Demir, Ş., & Bahap, Z. (2010, Ekim). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenler hizmet öncesi eğitimlerini ve yeterliliklerini nasıl değerlendiriyorlar? 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gaziantep.

Bakkaloğlu, H. (2007, Kasım). Okul Öncesi Geçiş Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Çeşme, İzmir.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., Kobal, G., Bakkaloğlu, H., Kaygusuz, Y., Ünsal, P., & Sarıca, D. (2005, Ocak). Küçük Adımlar Erken Eğitim Projesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulan sözlü bildiri, İstanbul.

Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş., & Bakkaloğlu, H. (2003). Erken eğitim programlarının etkililiğini yordayan faktörlerin belirlenmesi. 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir.

Sucuoğlu, B., Ceber, H., Özenmiş, P., & Kaygusuz, Y. (1998). Gelişimsel geriliği olan bebeklerle/çocuklarla yürütülen Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın etkililiğinin incelenmesi. 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Edirne.

Bakkaloğlu (Ceber), H., & Sucuoğlu, B. (1998, Kasım). Normal ve zihinsel engelli bebeklerde anne-bebek etkileşiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Edirne.

Akçamete, G., & Ceber, H. (1996, Kasım). Kaynaştırılmış sınıflardaki işitme engelli ve işiten öğrencilerin sosyometrik statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 6. Özel Eğitim Günleri’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara.

 

Uluslararası/Ulusal Panel/Sempozyum Sunumları:

Bakkaloğlu, H., Çelik, S., & Tomris, G. (2022, Mayıs). Okul öncesi bütünleştirme / kapsayıcı eğitim. 6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-UDEMKO2022, Eskişehir.

Sucuoğlu, B., Gürgür, H., Bakkaloğlu, H., & Tan, S. (2020, Aralık). Kaynaştırma / bütünleştirme ortamlarında etkili uygulamalar: Kaynaştırma / bütünleştirme uygulamaları. 10. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Ankara.

Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., & Bakkaloğlu, H. (2020, Haziran). Erken müdahale süreçlerinde okul öncesi kaynaştırma: Okul öncesi dönemde kaynaştırma / bütünleştirme. 5. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-UDEMKO2020, Gaziantep.

Metin, N., Şahbaz, Ü., Bakkaloğlu, H., Kırcaali-İftar, G., Sak., U. (2019, Haziran). Yeryüzündeki yıldızları keşfetmek: Her çocuk özeldir. 6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye.

Güleç-Aslan, Y., Bakkaloğlu, H., Diken, İ. H., & Samsunlu, C. A. (2019, Nisan). Okul öncesi çocuklarda otizm spektrum bozukluğu: Bütünleştirme uygulamaları. Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Çiftçi, E., Solmaz, E., & Bakkaloğlu, H. (2019, Mart). Down Sendromunda Eğitim. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2018, Mart). Erken çocuklukta kaynaştırma: Okul öncesi kaynaştırma uygulamalarının sonuçları bize ne söylüyor? 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI 2018), Antalya, Türkiye.

Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., & Bakkaloğlu, H. (2016, Nisan). Erken çocuklukta müdahale: Kaynaştırma. Uluslararası Katılımlı Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'ne (UDEMKO), Eskişehir.

Akçamete, G., Sucuoğlu, B., Kargın, T., & Bakkaloğlu, H. (2007, Kasım). Türkiye’de Kaynaştırma Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İzmir.

 

Ulusal Bilimsel Etkinliklerdeki Çalıştaylar:

Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., İşcen Karasu, F., & Sardohan Yıldırım, E. (3-5 Nisan 2015). Okul öncesi kaynaştırma uygulamalarında Temel Yapı Taşları Yaklaşımının kullanımı. I. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GeYeSe2015), Eskişehir.

 

Uluslararası Bilimsel Etkinliklerdeki Görevler (Kongre/Çalıştay Düzenleme, Program, Danışma ve Bilim Kurulu/Komitesi Üyelikleri):

22-25 Haziran 2022, IX. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

7-10 Temmuz 2021, VIII. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

10-13 Eylül 2020, VII. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

19-22 Haziran 2019, VI. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

02-05 Mayıs 2018, V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

11-14 Mayıs 2017, IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

01-03 Haziran 2016, III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

08-10 Haziran 2015, II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

24-26 Nisan 2014, I. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

 

Ulusal Bilimsel Etkinliklerdeki Görevler (Kongre/Çalıştay Düzenleme, Program, Danışma ve Bilim Kurulu/Komitesi Üyelikleri):

26-29 Mayıs 2022, Uluslararası Katılımlı 6. Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO 2022) Bilim Kurulu Üyeliği

26-28 Kasım 2021, 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

22-24 Ekim 2020, 31. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

18-20 Aralık 2020, 10. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

16-18 Ekim 2020, 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

27-29 Haziran 2020, Uluslararası Katılımlı 5. Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO 2020) Bilim Kurulu Üyeliği

06-09 Kasım 2019, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

11-13 Ekim 2018, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

08-10 Kasım 2017, 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

30 Mart-2 Nisan 2017, 3. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GeYeSe 2017) Bilim Kurulu Üyeliği

07-08 Mayıs 2016, 6. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyeliği

31 Mart-3 Nisan 2016, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) Bilim Kurulu Üyeliği

25-27 Eylül 2014, 24. Ulusal özel Eğitim Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

10-11 Mart 2011, V. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği

22-24 Ekim 2009, 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Düzenleme Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği

02-03 Mart 2006, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı Düzenleme Komitesi Üyeliği

11-12 Kasım 2002, 12. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Program ve Düzenleme Kurulu Üyeliği

 

Katıldığı Akademik Etkinlikler:

3-6 Nisan 2014, “Building Blocks for Including and Teaching Young Children with Disabilities” International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya, Türkiye

3-6 Nisan 2014, “Promoting Children’s Engagement and Assimilative Learning through the Use of Responsive Teaching” International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya, Türkiye

10-11 Mart 2011, “V. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Komisyon Üyesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye

11-12 Mart 2010, “IV. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Komisyon Üyesi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

24 Ekim 2009, “Responsive Education and Prelinguistic Milieu Teaching (PMT)”, 19. Ulusal Özel eğitim Kongresi, Marmaris, Türkiye

23 Ekim 2009, “Activity-Based Intervention with Young Children”, 19. Ulusal Özel eğitim Kongresi, Marmaris, Türkiye

22 Ekim 2009, “An in Depth Look: Screening and Evaluation in Early Intervention / Early Childhood Special Education”, 19. Ulusal Özel eğitim Kongresi, Marmaris, Türkiye

29 Eylül 2009, “Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Özel Eğitim Sempozyumu”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

5-6 Mart 2009, “III. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Komisyon Üyesi, İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Türkiye

Haziran, 2001, “Özel Gereksinimli ve Risk Altındaki Çocuklara Sosyal Becerilerin Öğretimi: Olumlu Öğretim Yaklaşımı Çalıştayı”, Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, Antalya, Türkiye

1 Temmuz 1996-1 Temmuz 1997, “Küçük adımlar Erken Eğitim Projesi” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Zihinsel Özürlülere Destek Derneği, Ankara, Türkiye