DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA ÇOŞTAN ÇETİN    
Adı : HÜLYA
Soyadı : ÇOŞTAN ÇETİN
E-posta : hcostan@politics.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hulya-costan-cetin
Kişisel Akademik Bilgiler

İŞ TECRÜBESİ

 

T.C. Anayasa Mahkemesi

Raportör-Hâkim

26/09/2017 -….

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

2010 - …

Goethe Üniversitesi, Hukuk ve Ekonomi Enstitüsü, Frankfurt, Almanya

Misafir Akademisyen

Temmuz 2015 – Ekim 2015

Albert Ludwigs Üniversitesi, Ticaret ve Ekonomi Hukuku Enstitüsü, Freiburg/Almanya

Misafir Akademisyen

Ekim 2005 – Ağustos 2006

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

Araştırma Görevlisi

 

2001 - 2010

 EĞİTİM

 

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Ticaret Hukuku, Doktora Programı 

 

 

2003 - 2008

 

Albert Ludwigs Üniversitesi Freiburg/Almanya Doktora Değişim Öğrencisi

 

2005 - 2006

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

 

 

2000 - 2003

 

 

Lisans

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce hazırlık ile)

1995 - 2000Yabancı Diller:

Almanca: İleri düzey


İngilizce: Orta düzey

 

 

 

Kazanılan Burslar

Sasakawa Genç Liderler Bursu, Japan Sasakawa Foundation,                                           Ekim 2003 - Şubat 2008

 

Baden Württemberg Stiftung, Doktora öğrenci değişim bursu,                                           Ekim 2005 - Ağustos 2006

 

Max Planck Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü, Hamburg/Almanya, YÖK Doktora  Sonarası Araştırma Bursu  

 

 

         Haziran – Ekim 2012

 

 

Max Planck Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü, Hamburg/Almanya, Max-Planck Enstitüsü Bursu

Bucerius Law School, Uluslararası Ticaret Hukuku Eğitim Programı Bursu

                      

 

            Ağustos – Ekim 2008

University of Graz, Graz/Avusturya, Graz Üniversitesi Araştırma Bursu

 

            Şubat – Mayıs 2008

Max Planck Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü, Hamburg/Almanya Max-Planck-Doktora Araştırma Bursu

 

 

            Ağustos – Ekim 2006

 

 

YAYINLANMIŞ KİTAP ve MAKALELER

 

·         Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2015-Sayı 1, s. 65vd

·         Yeni TTK’ya Göre Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2013 (3. Baskı).

·         Limited Şirkette Oyda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazlı Paylar, Ankara Barosu Dergisi 2012, Sa.4, s.77 vd

·         Subsidiare solidarische Haftung der an einer Spaltung der beteiligten Gesellschaften, Recht der Internationalen Wirtschaft, 2010, s. 192 vd.

·         3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 Sayılı Kanun Kapsamında Öngörülen Değişiklikler, Mevzuat Dergisi 2010 Mart

·         Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Alacaklının Korunması,  Doktora Tezi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları,  Ankara 2009.

·         Anonim Ortaklıklarda Bölünme, Yüksek Lisans Tezi, Turhan Kitabevi, Ankara 2004

·         Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumluluğunun Sınırlandırılması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.18, Sa.2, s.231 vd.

·         Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulu Üyeliği, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXIX, S.1, s.117 vd.

·         (Dr. Nusret Çetin ile birlikte) SPK ve BDDK’nın Hukuki Sorumluluğunun Sınırlandırılması Üzerine Bir İnceleme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXX, S.1, s. 79 vd.

·         Sözleşme Yapma Zorunluluğu Bağlamında Toptan Doğal Gaz Satış Sözleşmesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XV, Sa.3-4,s. 157 vd.

·         Yönetim Kurulu Karar Alma Usulleri, Oy Hakkı, Yetersayılar ve Toplantı Talep Hakkı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXVIII, Sa. 3, s. 155 vd.

·         İtalyan Şirketler Hukukunun ve 2003 Tarihli İtalyan Sermaye Şirketleri Hukuku Reformunun Genel Hatları, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXIV, Sa.4, s. 403 vd.

·         Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Özel Hak Sahiplerinin Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXIV, Sa.3, s. 180 vd

 

 

SUNULAN TEBLİĞLER

 

·         Bankaların Borçlanma Araçlarını Paya Dönüştürme Yetkisi, YBUHF III. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, 26 Mayıs 2017.

·         Kooperatifler Hukukunda Yenilikler, Adnan Menderes Üniversitesi, Mayıs 2016.

·         Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları, I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, 27 Kasım 2014 (hakemli makale olarak yayınlanmıştır).

·         Türk Ticaret Kanunu’nun Faiz İle İlgili Düzenlemeleri, Ticaret Hukukuna Hukukun Diğer Alanları İle Birlikte Bakış Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 15-16 Mayıs 2014 (yayınlanmıştır).

·         TTK’ya Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi, Şirketler Hukuku Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, 26 Aralık 2013.

·         Şirket Yeniden Yapılanmaları, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mayıs 2011 (yayınlanmıştır).

·         KOBİ’lerin Web’e Uyum Süreçleri ve Türk Ticaret Kanunundaki Yeni Düzenlemeler (Doç. Dr. Dilber Ulaş ile birlikte), Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nisan 2012 (yayımlanmıştır).

·         Şirket Yeniden Yapılanmaları, Ankara Barosu, Nisan 2012.

·         Şirket Yeniden Yapılanmaları, Atılım Üniversitesi, Mayıs 2012.

·         Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumlulukları, Marmara Üniversitesi, Mayıs 2012.

·         Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi, Ekim 2012.

·         Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları, Kemerburgaz Üniversitesi, Aralık 2012 (yayınlanmıştır).

·         Türk Ticaret Kanunu’nun Faiz İle İlgili Düzenlemeleri (Ticaret Hukukuna Hukukun Diğer Alanları İle Birlikte Bakış Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi 2015, s.22 vd.).