ARŞ.GÖR. HİLAL BAŞAK EROL    
Adı : HİLAL BAŞAK
Soyadı : EROL
E-posta : hcuhadaroglu@ankara.edu.tr
Tel : 0312 2033188
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

2014-..                             Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik

                                       Mikrobiyoloji ABD / Doktora                                              

2007-2012                      Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Yabancı Dili:                    İngilizce

Mesleki Deneyim

2014-..                             Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik 

                           Mikrobiyoloji ABD / Araştırma Görevlisi               

2013-2014                       Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

            Farmakognozi ABD / Araştırma Görevlisi

Seminerler
1. Çoklu İlaç Direncinde Bakteriyel Aktif Pompa Sistemleri- Bacterial Efflux Pumps Involved In Multidrug Resistance.Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji ABD, 2017.

2. Mikrobiyolode Kullanılan PCR Temelli Moleküler Analiz Yöntemleri ve Uygulamaları-PCR Based Molecular Analysis Methods Used in Microbiology and Applications. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji ABD, 2017.


Yayınlar
1. M Eryilmaz, B Kaskatepe, ME Kiymaci, HB Erol, D Simsek, A Gumustas (2016). In vitro antimicrobial activity of three new generation disinfectants . tropical Journal of Pharmaceutical Research. 15(10), 2191-2195.


2. B Kaskatepe, ME Kiymaci, D Simsek, HB Erol, SA Erdem (2016). Comparison of the Contents and Antimicrobial Activities of Commercial and Natural Cinnamon Oil. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 78,4: 542-548.
 
Posterler

1. Kaskatepe B., Bozkurt M. E., Simsek D., Cuhadaroglu H. B., Aslan Erdem S., Yildiz S., Comparing the antimicrobial activities of various commercial essential oils of cinnamon and rosemary. ICAR 2014, 1-3 October Madrid, Spain.  

2. Eryılmaz M., Kaskatepe B., Kiymaci M. E., Erol H. B., Simsek D., Gumustas A., Evaluation of In vitro Antimicrobial Efficacy of Some New Generation Disinfectants. ISOPS-11, 9-12 Haziran 2015.

3. Eryılmaz M., Kaskatepe B., Kiymaci M. E., Simsek D., Erol H. B., Gumustas A., In vitro Antimicrobial Efficacy of Four Contact Lens Care Solutions. ISOPS-11, 9-12 Haziran 2015.