ARŞ.GÖR. HATİCE ÇİĞDEM YAVUZ    
Adı : HATİCE ÇİĞDEM
Soyadı : YAVUZ
E-posta :
Tel : 0312363 3350-3105
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim
Ankara Üniversitesi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme- Doktora (devam ediyor)
Ankara Üniversitesi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme- Yüksek Lisans (2013-2015)
Gazi Üniversitesi - Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği - Lisans

Yayınlar


Kutlu, O., & Yavuz, H. C. (2019). An Effective Way to Provide Item Validity: Examining Student Response Processes. International Journal of Assessment Tools in Education, 6(1), 9-24.

İlgün Dibek, M., Yavuz, H. Ç. & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2018). Tutum - başarı paradoksunda tepki stillerinin rolü: Dokuz ülkenin karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 932-952.

Yalcin, S., Demirtaşlı, R. N., İlgun Dibek, M., & Yavuz, H. Ç. (2017). The Effect of Teacher and Student Characteristics on TIMSS 2011 Mathematics Achievement of Fourth-and Eighth-Grade Students in Turkey. International Journal of Progressive Education, 13(3), 79-94.

İlgun Dibek, M., Yavuz, H. Ç., Tavsancil, E., & Yalcin, S. (2017). Adaptation of the relationship and motivation scale to the Turkish culture. Journal of Education and Learning, 6(3), 181-193. doi: 10.5539/jel.v6n3p181

Raufelder, D., Bakadorova, O., Yalcin, S., İlgun Dibek, M., Yavuz, H. Ç. (2017). Motivational relations with peers and teachers among German and Turkish adolescents: A cross-cultural perspective.Learning and Individual Differences, 55, 13-20. doi: 10.1016/j.lindif

Yavuz, H. Ç., İlgün Dibek, M., & Yalçın, S. (2017).Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. İlköğretim Online, 16(1), 178-196.

Yavuz, H. Ç., Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., & İlgün Dibek, M. (2017). The effects of student and teacher level variables on TIMSS 2007 and 2011 mathematics achievement of Turkish studentsEducation and Science, 42, 189, 27-47. doi: 10.15390/EB.2017.6885

Yavuz, H. C. & Kutlu, O. (2016). Investigation of the Factors Affecting the Academic Resilience of Economically Disadvantaged High School Students. Education and Science, 41(186), 1-19. DOI: 10.15390/EB.2016.5497.

Kutlu, Ö.,& Yavuz, H. Ç. (2016). Factors  that  play  a  role  in  the  academic  resilience  ofacademicians [Akademisyenlerin akademik yılmazlıklarında roloynayan faktörler]. EğitimBilimleri  Araştırmaları  Dergisi-Journal   of   Educational   Sciences   Research,   6(2),131-150.http://ebad-jesr.com/

İlgün Dibek, M., Yalçın, S., & Yavuz, H. Ç. (2016). Matematik Okuryazarlığı ile Bilgi ve İletişimTeknolojileri Kullanım Becerileri Arasındaki İlişki: PISA 2012. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 39-58.

Yalcin, S. Yavuz, H. C., & Dibek İlgün, M. (2015). Content analysis of papers published in educational journals with high impact factors. Education and Science, 40(182), 1-28. DOI:10.15390/EB.2015.4868

Dincer, A. & Yavuz, H. C. (2014). Evaluation of preschool education program according to the views of prospective teachers (A case of Ankara University). Procedia Social and Behavioral Sciences, 152(2014), 100 – 104.  

Bildiriler

Yavuz, H. C., Bulut, O., Ilgun Dibek, M., & Sahin Kursad, M. (2018, July). Providing revision opportunities in alternate assessments: An application of sequential IRT. Paper presented at the International Testing Commission Conference, Montreal, QC, Canada.

Ilgun Dibek, M., Bulut, O., Sahin Kursad, M., & Yavuz, H. C. (2018, July). Should students with disabilities have multiple opportunities in answering items? Paper presented at the International Testing Commission Conference, Montreal, QC, Canada

İlgün Dibek, M., Yavuz, H. C. & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2017). The role of response styles on attitude-achievement paradox: Evidence from nine countries .Paper presented at 26th International Conference on Educational Sciences,  Antalya.

Demirtaşlı, N. R. Yavuz, C. H., Yalçın, S., Dibek İlgün, M. (2016). Examination of the effects of teacher and students characteristics in mathematics achievement in TIMSS 2007 and TIMSS 2011. Paper presented at the annual meeting of the Third International Eurasian Educational Research Congress, Mugla, Turkey.

Yalçın, S., Dibek İlgün, M., Demirtaşlı, N. R., & Yavuz, C. H. (2016). The effect of teacher and student characteristics on TIMSS 2011 mathematics achievement for fourth and eighth grade students in Turkey. Paper presented at the meeting of the Tenth International Test Commission, Vancouver, Canada.

Kutlu, Ö., & Yavuz, C. H. (2016). Using cognitive interviews to provide validity evidence for Turkish adaptation of TIMSS science items. Paper presented at the meeting of the Tenth International Test Commission, Vancouver, Canada.

Dibek İlgün, M., & Yavuz, C. H. (2016) A comparison of graded response model and partial credit model in the context of cognitive activation strategies scale. Poster presented at the meeting of the Tenth International Test Commission, Vancouver, Canada.

Yavuz, C. H. (2016). Evaluation of students’ self-assessment of their test preparation, test performance, and earned score Poster presented at the meeting of the Tenth International Test Commission, Vancouver, Canada.

Kutlu, O. & H. C. Yavuz (2015, May). The Factors that Play Role in Academic Resilience of Academicians (A Case of Ankara University Faculty of Educational Sciences).International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Turkey.

Yalcin, S., Yavuz, H. C., & Dibek İlgün, M. (2015, May). Examination of Articles Published in Educational Journals Having Highest Impact Factors: Content Analysis .International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Turkey.

Dincer, A. & Yavuz, H. C. (2014, June). Evaluation of preschool education program according to the views of prospective teachers (A case of Ankara University). Paper presented at the meeting of ERPA- International Congresses on Education, Istanbul, Turkey.

Yavuz, H. C. & Tek, B. (2014, July). Utilization of homework websites and academic achievement of college students in terms of their need for cognition. Poster session presented at the meeting of the 9th Conference of The International Test Commission, San Sebastian, Spain.

Tezler

Yavuz, H. Ç. (2015). Ekonomik bakımdan dezavantajlı öğrencilerin akademik yılmazlık düzeylerinin bazı koruyucu faktörler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.