PROF.DR. HANDAN DİNÇASLAN    
Adı : HANDAN
Soyadı : DİNÇASLAN
E-posta : hdincaslan@ankara.edu.tr, handanprl@hotmail.com
Tel : 5956388
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Handan Uğur (Gençgönül) Dinçaslan

Doğum Tarihi: 15 Nisan 1970

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans /Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1987-1993

Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ankara Üniversitesi

1995-2001

Yan Dal Uzmanlık

Çocuk Onkoloji

Ankara Üniversitesi

2002-2004

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

Katılma nöbetlerinde demir ve çinko düzeyleri.

Tez danışmanı: Prof. Dr. Şükrü CİN

Yan Dal Uzmanlık Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı  :

Çocukluk çağı akut lösemi ve malign lenfomalarında anjiogenezisin serumda ve dokuda gösterilmesi

Tez danışmanı: Prof. Dr.Gülsan YAVUZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Dr.

Amasya Merkez 1 nolu Sağlık Ocağı

Ekim 1993-Ekim 1994

Pratisyen Dr.

Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kurum Hekimi

Ekim 1994-Temmuz 1995

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Temmuz 1995- Şubat 2001

Uzm. Dr.

Özel Ankara Bayındır Hastanesi

Şubat 2001-Ocak 2002

Yan Dal Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

Ocak 2002-Mayıs 2004

Uzm. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

Mayıs 2004-Mart 2007

Uzm. Dr.

Özel Ankara Mesa Hastanesi

Mart 2007-Eylül 2007

Uzm. Dr.

Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi, Çocuk Onkoloji Bölümü

Ekim 2007-Mart 2008

Yar.Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

Mart 2008- Mart 2012

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

Mart 2012-

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri  :

  1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji polikliniğine periferik lenfadenopati ile başvuran hastaların retrospektif değerlendirilmesi (Dr. Tuğçe Kalın, 2015)
  2. Ankara Üniversitesi Çocuk Hematoloji  Onkoloji Bilim Dalı’nda, çocukluk çağı kanserleri sebebiyle takipli olan hastaların yaşam kalitelerinin ve sosyodemografik özelliklerinin değerlendirilmesi (Dr. Ahmet Onur Yiğit, devam ediyor)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.    Çocukluk çağı akut lösemi ve malign lenfomalarında anjiyogenezisin serumda ve dokuda gösterilmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje yürütücüsü: Uzm. Dr. Handan Uğur (Gençgönül) (Proje no:  2003-08-09-126 )

2.    Çocukluk Çağı Hematolojik ve Solid Malignitelerinde Demir Metabolizmasındaki Değişikliklerin Serum Demir, Ferritin, Transferin Satürasyonu, Solubl Transferin Reseptörleri, Hepsidin, Ferroportin ve Lipokalin2 Düzeyleri ile Belirlenmesi ve Prognostik Öneminin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje yöneticisi ve yürütücüsü: Doç. Dr. Handan Dinçaslan (Proje no: 14B0230002)

 

İdari Görevler : (-)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

SIOP (Society of Internatinonal Paediatric  Oncology)

Ödüller :(-)

 

Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

2012-2013 eğitim yılı dersleri

 5. sınıf  staj (Eğitim-öğretim yılı boyunca 9 haftalık periyotlarla)    

                 Baş-boyun muayenesi

                 Lenf sistemi muayenesi ve lenfadenopatilere yaklaşım

                Onkolojik aciller (Teorik ders)

İntern eğitimi (Eğitim-öğretim yılı boyunca aylık periyotlarla) 

Araştırma görevlisi (pediatri) 

                Seminer yöneticiliği

2013-2014 eğitim yılı dersleri

 5. sınıf  staj (Eğitim-öğretim yılı boyunca 9 haftalık periyotlarla)    

                 Lenf sistemi muayenesi ve lenfadenopatilere yaklaşım

                Hasta viziti  

                Çocukluk çağı solid tümörleri (Teorik ders)

İntern eğitimi (Eğitim-öğretim yılı boyunca aylık periyotlarla) 

Araştırma görevlisi (pediatri) 

                Seminer yöneticiliği

                Olgu sunumu yöneticiliği

 

 

2014-2015 eğitim yılı dersleri

3. sınıf PDÖ eğitimi (Enfeksiyon-Romatoloji-Onkoloji Modülü) 

5. sınıf  staj (Eğitim-öğretim yılı boyunca 9 haftalık periyotlarla)    

                 Lenf sistemi muayenesi ve lenfadenopatilere yaklaşım

                Hasta viziti  

                Çocukluk çağı solid tümörleri (Teorik ders)

İntern eğitimi (Eğitim-öğretim yılı boyunca aylık periyotlarla) 

Araştırma görevlisi (pediatri) 

                Seminer yöneticiliği

2015-2016 eğitim yılı dersleri

3. sınıf PDÖ eğitimi (Enfeksiyon-Romatoloji-Onkoloji Modülü) 

5. sınıf  staj (Eğitim-öğretim yılı boyunca 9 haftalık periyotlarla)    

                 Lenf sistemi muayenesi ve lenfadenopatilere yaklaşım

                Hasta viziti  

                Çocukluk çağı solid tümörleri (Teorik ders)

İntern eğitimi (Eğitim-öğretim yılı boyunca aylık periyotlarla) 

Araştırma görevlisi (pediatri) 

                Seminer yöneticiliği

Asistan dersi (Onkolojik Aciller)

2016-2017 eğitim yılı dersleri

5. sınıf  staj (Eğitim-öğretim yılı boyunca 9 haftalık periyotlarla)    

                 Lenf sistemi muayenesi ve lenfadenopatilere yaklaşım

                Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanının önemi

                Çocukluk çağı solid tümörleri (Teorik ders)

İntern eğitimi (Eğitim-öğretim yılı boyunca aylık periyotlarla) 

Araştırma görevlisi (pediatri) 

                Seminer yöneticiliği

                      Olgu sunumu yöneticiliği

Asistan dersi (Onkolojik Aciller)

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

I. SCI, SCIE ve SSCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan makaleler

A1.Tekin M, Yalçınkaya F, Tümer N, Çakar N, Koçak H, Özkaya N, Gencgonul H. “Familial Mediterranean fever-renal involvement by diseases other than amyloid”, Nephrol. Dial. Transplant, 14(2), 475-479 (1999).

A2. Emir S, Ugur H, Kologlu M, Erekul S, Unal E,  Tacyildiz N, Yavuz G. “Concurrent cystic mediastinal lymphangioma and paratesticular rhabdomyosarcoma”, Pediatr Blood Cancer, 43(2), 156-8 (2004).

A3. Yavuz G, Emir S, Unal E, Tacyildiz N, Gencgonul H, Yağmurlu A, Fitöz S, Erekul S. “Coexistence of Hodgkin lymphoma and cyst hydatic disease of the liver”, Pediatr Hematol Oncol, 21(2), 95-9 (2004).

A4. Handan U, Sukru C, Gulhis D, Hafize G, Atilla EH, Nejat A. “Serum soluble transferin receptor is a valuable diagnostic tool in iron deficiency of breath-holding spells”, Pediatr Hematol Oncol, 22(8), 711-716 (2005).

A5. H.Uğur, S.Cin, G.Deda, B.Arac, N. Akar . “Does zinc deficiency have a role in breath-holding spells? ”, Trace Elem Electrolytes, 22(1), 47-49 (2005).

A6.Ugur H, Tacyildiz N, Yavuz G, Unal E, Sayili A, Emir S, Kansu A, Kuloglu Z, Bahar K. “Obstructive jaundice: An unusual initial manifestation of intraabdominal non-Hodgkin’s lymphoma”, Pediatr Hematol Oncol, 23(1), 87-90 (2006).

A7. Tacyildiz N, Ugur H, Yavuz G, Unal E, Comba A, Otken I, Ciftci E, Dogru U, Heper AO, Sak SD. “The coexistence of thymic carcinoma and multiple granulomas in a Turkish child”, Pediatr Hematol Oncol, 24(4), 301-307 (2007).

A8.Ozdemir H, Tacyildiz N, Unal E, Yavuz G, Ugur H, Gunduz K. “Clinical and epidemiological characteristics of retinoblastoma:correlation with prognosis in a Turkish pediatric oncology center”, Pediatr Hematol Oncol,  24(3), 221-231 (2007).

A9. Suskan E, Tekin D, Atay G, Yagmurlu A, Ugur H, Tacyildiz N. “Airway hemangioma treated with interferon-alpha 2a”, Acta Paediatr, 97(4), 393-4 (2008).

A10.Dincaslan HU, Emir S, Apaydın S, Senel E. “An infant with giant juvenile xanthogranuloma presenting as an axillary mass”, Pediatr Blood Cancer, 51(5), 713-4 (2008).

A11. Dincaslan HU, Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Ikinciogullari A, Dogu F, Guloglu D, Yuksek N, Ertem U. “Does serum soluble vascular endothelial growth factor levels have different importance in pediatric acute leukemia and malignant lymphoma patients?”,

Pediatr Hematol Oncol, 27(7), 503-516 (2010).

A12. Tacyildiz N, Ozyoruk D, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Dogu F, Sahin K. “Soyisoflavones ameliorate the adverse effect of chemotherapy in children”. Nutr Cancer, 62(7),1002-1005 (2010).

A13. Ozdemir H, Karbuz A, Çiftçi E, Ugur Dincaslan H, Ince E, Aysev D, Yavuz G, Ulker D. “Successful treatment of central venous catheter infection due to Candida lipolytica by Caspofungin-lock therapy”,  Mycoses, 54(5), e647-649 (2011).

A14. Ozdemir H, Kendirli T, Ugur Dincaslan H, Çiftçi E, Ince E.Spontaneous pneumomediastinum in a child due to 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus”, Turk J Pediatr, 52(6), 648-651 (2010).

A15.  Tacyildiz N, Ozyoruk D, Ozelci Kavas G, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Atalay S, Ucar T, Ikinciogullari A, Doganay B, Oktay G, Cavdar A, Kucuk O. “Selenium in the prevention of anthracycline-induced cardiac toxicity in children with cancer”, J Oncol, 2012, 1-6 (2012).

A16.  Gündüz K, Köse K, Kurt RA, Süren E, Taçyildiz N, Dinçaslan H, Unal E, Erden E, Heper AO. “Retinoblastoma in Turkey: Results From a Tertiary Care Center in Ankara”, J Pediatr Ophthalmol Strabismus,6,1-8 (2013).

A17. Alan S, Cakir U, Kahvecioglu D, Gordu Z, Erdeve O, Dincaslan H, Atasay B, Beken S, Yavuz G, Arsan S. “Neonatal neuroblastoma with inferior vena cava syndrome”, APSP J Case Rep, 4(2),10, eCollection2013 (2013).

A18. Tacyildiz N, Ozyoruk D, Yavuz G, Unal EC, Dincaslan H, Tanyildiz GO, Gordu Z, Sıklar Z. “Rare childhood tumors in a Turkish pediatric oncology center”, Indian J Med Paediatr Oncol, 34(4), 264-9 (2013).

A19. Tacyildiz N, Dincaslan HU, Ozdemir H, Yavuz G, Unal E, Ikinciogullari A, Dogu F, Guloglu D, Suskan E, Kose K. “The seroprevalence of Kaposi’s sarcoma associated herpes virus and human herpes virus-6 in pediatric patients with cancer and healthy children in a Turkish pediatric oncology center”, Indian J Med paediatr Oncol, 35(3), 221-5 (2014).

A20. Hicsonmez A, Guney Y, Dizman A, Dirican B, Arslan Y, Atakul T, Uysal H, Gunduz K, Tacyildiz N, Unal E, Dincaslan H, Andrieu MN. “Challenges and differences in external radiation therapy for retinoblastoma:from standard tecniques to new developments”, Tumori, 28,0 (2015).

A21. Ozyoruk D, Yavuz G, Dincaslan H, Cabı-Unal E, Tacyildiz N, Karatas D, Dogu F, Ikinciogullari A. “ Serum IL-13 lev(els at diagnosis and remission in children with malignant lymphoma”, Turk J Pediatr, 58(3), 246-53 (2016).

A22. Tanyildiz HG, Unal EC, Gokce H, Yavuz G, Tacyildiz N, Dincaslan H, Gurman C, Biyikli Z. “Serum basic fibroblastic growth factor levels in children with infantile hemangioma”, Indian J Pediatr, 83(9),937-40 (2016).

A23. Yılmaz S, Ozcakar ZB, Taktak A, Kiremitci S, Ensari A, Dincaslan H, Yalcinkaya F. “Anti-VEGF related thrombotic microangiopathy in a child presenting with nephrotic syndrome”, Pediatr Nephrol, 31(6),1029-32 (2016).

A24. Tacyildiz N, Tanyildiz HG, Dincaslan HU, Yavuz G, Unal E, Ozkan E, Soydal C, Kucuk O, Yildiz Y. “Can Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography be used as a useful method to evaluate the treatment response to neoadjuvant therapy combined with sorafenib and anti-VEGF in children diagnosed with metastatical bone sarcoma?”, Iran J Pediatr, 26(2),e4008 (2016).

A25. Kutlay NY, Pekpak E, Altıner S, Ileri T, Vicdan AN, Dincaslan H, Ince EU, Tukun FA. “Prognostic impact of RUNX1 and ETV6 gene copy number on pediatric B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with or without hyperdiploidy”, Int J Hematol, 104(3),368-77 (2016).

A26. Tanyildiz HG, Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, Ikinciogullari A, Dogu F, Tacyildiz N. “Lymphoma secondary to congenital and acquired immunodeficiency syndromes at a Turkish Pediatric Oncology Center”, J Clin Immunol, 36(7),667-76 (2016).

A27. Odek C, Kendirli T, Pekpak E, Yaman A, Adakli-Aksoy B, Dincaslan H, Tacyildiz N, Unal E, Ince E, Yavuz G. “An unusual case of neuroblastoma:a 17-year-old adolescent presented with bilateral diffuse lung metastasis at initial diagnosis”, Turk J Pediatr, 58(1),86-89 (2016).

A28. Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Kose K, Gokce H, Gordu Z, Pekpak E, Aksoy B, Ilarslan E, Gunay F. “Comparative analysis of iron metabolism and its adjustment changes at cancer patients in childhood”, Iranian J Pediatr, yayına kabul edildi. (2017).

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yavuz G, Cavdar AO, Gözdasoglu S, Babacan E, Unal E, Tacyildiz N, İkinciogullari A, Gencgonul H, Ertem M, Cin S. “Treatment outcome with intensive chemotherapy in childhood Burkitt’s lymphoma”, Med Ped Oncol, 37(3), 293 (2001).

B2. Yavuz G, Cavdar A, Unal E, Tacyildiz N, Gencgonul H. “Intensive short-duration chemotherapy in patients with childhood Burkitt’s and B-cell non-Burkitt’s lymphoma”.  Hematol J, 3(1), 283 (2002).

B3.Tacyildiz N, Aysev D, Gencgonul H, Yavuz G, Unal E, Guriz H, Kolkiran A, Bingoler B, Gozdasoglu S, Cin S. “Bacteraemia episodes in a single pediatric oncology center in Turkey”,  Hematol J, 3(1), 214 (2002).

B4.Tacyildiz N, Aysev D, Gencgonul H, Yavuz G, Unal E, Guriz H, Kuloglu Z, Yilmaz S, Ertem M. “Bacteraemia in a pediatric oncology unit in Turkey”, Med Ped Oncol,  39(4), 417 (2002).

B5.Yavuz G, Koksal Y, Ekim M, Unal E, Tacyildiz N, Gencgonul H, Oflaz G, Gozdasoglu S. “Cisplatin, Ifosfamide and Carboplatin nephrotoxicity”, Med Ped Oncol, 39(4), 352 (2002).

B6.Tacyildiz N, Aysev D, Gencgonul H, Yavuz G, Unal E, Guriz H, Kolkiran A, Bingoler B, Gozdasoglu S. “Six years’ experience of fungemia in a pediatric oncology center”, Med Ped Oncol, 39(4), 307 (2002).

B7. Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Tasbas Z, Gencgonul H, Gunduz K, Gunalp I, Cin S. “Retinoblastoma problem in a developing country in the chemoreduction era”, Annual Meeting,  Belgium, May 29-June1, 2002.

B8. Tacyildiz N, Yavuz G, İkinciogullari A, Unal E, Gunduz K, Ugur H, Egin Y, Koksal Y, Cin S. “Importance of  cerebrospinal fluid (CSF), sVEGF, and sV-CAM levels in patients with retinoblastoma”, 14 th Meeting of the International Society for Genetic Eye Disease & 11 th International Retinoblastoma Symposium, Paris, May 19-22, 2003.

B9. Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Gunduz K, Gunalp I, Gencgonul H, Emir S, Cin S. “Retinoblastoma problem in a less developed country in the chemoreduction”, 14 th Meeting of the International Society for Genetic Eye Disease & 11 th International Retinoblastoma Symposium, Paris, May 19-22, 2003.

B10. Unal EC, Yavuz G, Tacyildiz N, Emir S, Ugur H, Fitoz S, Gunduz K, Gunalp I. “Management of capillary hemangiomas in young children”, Med Ped Oncol, 41(4), 378 (2003).

B11. Yavuz G, Emir S, Unal E, Tacyildiz N, Gencgonul H, Yagmurlu A, Fitoz S, Erekul S. “Coexistence of Hodgkin’s lymphoma and cyst hydatic disease of the liver”, Med Ped Oncol, 41(4), 395 (2003).

B12. Unal EC, Gozdasoglu S, Yavuz G, Emir S, İkinciogullari A, Ertem M, Tacyildiz N, Dogu F, Erekul S, Ugur H, Babacan E. “Hodgkin’s lymphoma in a child with common variable immunodeficiency”, Med Ped Oncol, 41(4), 396 (2003).

B13. Tacyildiz N, Ugur H, Yavuz G, Aysev D, Unal E, Guliz H, Ertem M, Emir S, Gozdasoglu S, Cin S. “Right atrial catheter-related complications in a pediatric oncology center in Turkey”. Med Ped Oncol,   41(4), 319 (2003).

B14. Ozdemir H, Tacyildiz N, Unal E, Yavuz G, Ugur H, Gunduz K, Gunalp I, Cin S. “Clinical&Epidemiological features of patients with retinoblastoma in a pediatric oncology center in Turkey”, Pediatr Blood Cancer, 43(4), 480 (2004).

B15. Ugur H, Yavuz G, Tacyildiz N, Unal E, Babacan E, İkinciogullari A, Egin Y, Erekul S, Kaygusuz G, Gozdasoglu S, Cin S. “Serum soluble vascular endothelial growth factor (sVEGF) levels in Turkish children with acute leukemia and lymphoma”, Pediatr Blood Cancer, 43(4), 439 (2004).

B16. Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Ugur H, Ayyildiz E, İkinciogullari A, Arat M, Cin S. “Peripheral stem cell transplantation in advanced stage neuroblatoma (preliminary evaluation)”, INCTR Annual Meeting, Cairo, Egypt, October 2-5, 2004.

B17. Ayyildiz E, Akcaglayan ES, Yuksel MK, Unal E, Ugur H, Gokce S, Arat M, Ilhan O. “Peripheral blood stem cell collection in pediatric patients (BW<20kg) with Amicus”, 15th Congress of the Interdisciplinary European Society for Haemapheresis and Haemotherapy (ESFH) and 2nd National Congress of Haemapheresis ,  Antalya, Turkey, October 05-09, 2005.

B18. Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Ugur H, Fitoz S, Gunduz K, Gunalp I.  “Management of capillary hemangiomas in young children”, European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 23rd Meeting, Island of Crete, Greece, September 15-17, 2005.

B19. Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Ugur H, Ayyildiz E, İkinciogullari A, Arat M, Aktug T. “Peripheral stem cell transplantation in advanced stage neuroblatoma (preliminary evaluation)”, Pediatr Blood Cancer, 47(4), 524 (2006).

B20. Tacyildiz N, Ozdemir H, Yavuz G, Unal E, Ugur H, İkinciogullari A, Dogu F, Guloglu D, Suskan E, Babacan E. “Human Herpes Virus-6 seroprevelance in pediatric patients with cancer and healthy children in a Turkish pediatric oncology center”, Pediatr Blood Cancer, 47(4), 410 (2006).

B21. Tacyildiz N, Ozdemir H, Yavuz G, Unal E, Ugur H, İkinciogullari A, Dogu F, Gokdemir D, Guloglu D, Suskan E, Kutluk T, Babacan E. “The seroprevelance of Kaposi Sarcoma associated herpes virus in pediatric patients with cancer and healthy children in a Turkish pediatric oncology center”, Pediatr Blood Cancer, 47(4), 409 (2006).

B22.Ugur H, Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Ertem U, Yuksek N, İkinciogullari A, Dogu F, Egin Y, Babacan E. “Clinical importance of solubl vascular endothelial growth factor in pediatric acute leukemia patients”, Pediatr Blood Cancer, 47(4), 401 (2006).

B23. Ugur H, Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Ertem U, Yuksek N, İkinciogullari A, Dogu F, Egin Y, Babacan E. “Clinical relevance of serum vascular endothelial growth factor levels in pediatric non-Hodgkin lymphomas and Hodgkin disease”, Pediatr Blood Cancer, 47(4), 861 (2006).

B24. Tacyildiz N, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Fitoz S, Gozdasoglu S, Erekul S. “Primary non-Hodgkin lymphoma of bone in children;experience from one Turkish pediatric oncology center”, Pediatr Blood Cancer, 49(6), 475 (2007).

B25. Yavuz G, Ayberkin E, Unal EC, Tacyildiz N, Dincaslan H, Dagdemir A, Yuksek N, Sahin G, Ertem U. “Identification of  epidemiologic features of childhood cancer in Turkish children”, Pediatr Blood Cancer, 49(6), 498 (2007).

B26. Unal EC, Yavuz G, Tacyildiz N,  Dincaslan H, Gunduz K, Gunalp I. “Intraocular retinoblastoma-chemoreduction experiencein a single center”, Pediatr Blood Cancer, 49(6), 524 (2007).

B27. Yavuz G, Unal EC, Tacyildiz N, Dincaslan H, Erekul S, Fitoz S, Genc C, Babacan E, Gozdasoglu S, Cavdar A. “Childhood Hodgkin disease:comparison of two periods by means of clinical and viral studies”, Pediatr Blood Cancer, 49(6), 531 (2007).

B28. Gunes M, Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Ugur H, Ikinciogullari A, Dogu F, Guloglu D, Gunduz K, Gunalp I. “Serum soluble Fas and Fas ligand levels in children with retinoblastoma”, ISOO Meeting 2007, Siena, Italy, June 27-30, 2007.

B29. Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Gunduz K, Gunalp I, Ugur H. “Chemoreduction experience in intraocular retinoblastoma in a single center”, ISOO Meeting 2007, Siena, Italy, June 27-30, 2007.

B30. Tacyildiz N, Ozdemir H, Yavuz G, Unal E, Ergun H, Erden E, Dincaslan H, Heper A, Gunduz K. “Histopathologic risk factors in enucleated eyes with retinoblastoma treated with chemoreduction versus no therapy”, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Berlin, Germany, October 2-6, 2008.

B31. Tacyildiz N, Yavuz G, Ucar T, Ozyoruk D, Galip N, Unal E, Dincaslan H, Atalay S, Cavdar A. “Effect of selenium on anthracycline-related cardiomyopaty in a child with Ewing sarcoma:correlation with Pro-BNP levels”, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Berlin, Germany, October 2-6, 2008.

B32. Yavuz G, Unal EC, Tacyildiz N, Ikinciogullari A, Dincaslan H, Gözdasoglu S, Babacan E, Cavdar AO. “Treatment outcome of intensive chemotherapy regimens in Turkish children with high risk acute lymphoblastis leukemia (CCG-106 B, CCG-1882, Augmented BFM; CCG-1961)”, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Berlin, Germany, October 2-6, 2008.

B33. Tacyildiz N, Ozdemir H, Yavuz G, Unal E, Ergun H, Erden E, Dincaslan H, Heper A, Gunduz K. “Comparison of histopathologic risk factors in enucleated eyes with retinoblastoma treated with chemoreduction versus no therapy”, J Clin Oncol, 26(15s),548 (2008).

 

B34. Tacyildiz N, Ucar T, Ozyoruk D, Yavuz G, Unal E, Atalay S, Kavas GO, Aribal P,  Dincaslan H, Cavdar A. “Effect of selenium on anthracycline induced cardiotoxicity in children that treated for cancer:correlation with pro-brain natriuretic peptide levels”, ASCO 2009 Annual Meeting, Orlando, USA, May 29-June 2, 2009.

B35. Tacyildiz N, Ozyoruk D, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Dogu F, Sahin K, Kucuk O. “Effects of soy isoflavenes (genistein) on chemotherapy and radiotherapy toxicities in childhood cancer patients”, ASCO 2010 Annual Meeting, Chicago, USA, June 4-8, 2010.

B36. Kucuk O, Tacyildiz N, Kose K, Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, Ozyoruk D, Karatepe M, Suskan E, Sahin K. “Carotenoid and vitamin E levels in children with cancer”, ASCO 2010 Annual Meeting, Chicago, USA, June 4-8, 2010.

B37. Sucuoğlu MD, Tacyildiz N, Ozyoruk D, Kavas GO, Özdemir Sİ, Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, İkincioğulları A, Ertem U, Biyikli Z, Kose K, Suskan E, Cavdar A. “Serum selenium levels in newly diagnosed pediatric Hodgkin’s and nonHodgkin’s lymphomas”, Third International Copngress on Nutrition and Cancer, Bodrum, Türkiye, October 20-24, 2010.

B38.  Tacyildiz N, Ozyoruk D, Kavas GO, Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, Atalay S,  İkincioğulları A, Ucar T, Doganay B, Oktay G. “Effect of selenium supplementation on aqnthracycline induced cardiac toxicity in children that treated for cancer. Correlation with pro-brain natriuretic peptide levels.”, Third International Copngress on Nutrition and Cancer, Bodrum, Türkiye, October 20-24, 2010.

B39. Dincaslan HU, Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Saglik Y, Yildiz Y, Fitoz S, Ozyoruk

 

 D, Oktay G. “Primary malignant bone tumors in children:experience from one

 

 Turkish Pediatric Oncology center.”, Pediatr Blood Cancer, 55(5), 878 (2010).

B40. Tacyildiz N, Yavuz G, Unal E,Dincaslan HU, Ozyoruk D, Kazanci G, Yagmurlu A,  Fitoz S. “Rare childhood tumors in a Turkish Pediatric Oncology center.”, Pediatr Blood Cancer, 55(5), 911 (2010).

B41. Taçyıldız N, Tanyıldız G, Tekin D, Ateş C, Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E, Köse K, Özyörük D, Suskan E. “Vitamin D levels in childhood cancer.”,  4th International Congress on Nutrition&Cancer, Antalya-Turkey. October 2011.

B42. Tacyıldız N, Ozyoruk D, Kavas G, Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, Atalay S, İkincioğulları A, Uçar T, Doğanay B, Oktay G, Cavdar A, Kucuk O. “Effect of seleniım supplemantation on anthracycline-induced cardiac toxicity in children treated for cancer:Correlation with pro-brain natriuretic peptide levels.” ASCO 2011, J Clin Oncol 29:2011.

B43. Simsek GK, Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Dincaslan H, Ikinciogullari A, Ocal G.  “The relationship between inhibin B, puberty and secondary sex charactheristics in childhood cancer survivors, who have received gonadotoxic treatment.” Pediatric Blood and Cancer, 59(6):32-33 (2012).

B44. Tacyildiz N, Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, Tanyildiz G, Ozyoruk D, Gordu Z, Ikinciogullari A, Dogu F.  “Lymphoma patients secondary to congenital and acquired immunodeficiency syndromes in a Turkish Pediatric Oncology center.” Pediatric Blood and Cancer, 59(6):42 (2012).

B45. Ozyoruk D, Yavuz G, Dincaslan H, Unal E, Tacyildiz N, Ikinciogullari A, Dogu F, Karataş D, Kose K.  “Serum levels of IL-13 before and after treatment in childhood Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas.” Pediatric Blood and Cancer, 59(6):42-43 (2012).

B46. Tacyildiz N, Tanyildiz G, Tekin D, Ates C, Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, Kose K, Ozyoruk D, Suskan E.  “Vitamin D levels in patients with childhood cancer.” J Clin Oncol, 30 (2012).

B47. Tacyildiz N, Tanyildiz G, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Gordu Z, Ozyoruk D, Oztuna DG, Biyikli Z. “Risk factors for underlying vitamin D deficiency in children with cancer at their diagnosis for cancer.” J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 10068) (ASCO Annual Meeting, Chicago, 2013).

B48. Unal E, Tanyildiz G, Ozel H, Yavuz G, Tacyildiz N, Dincaslan H, Biyikli Z, Gurman C.  “Basic Fibroblastic Growth Factor levels in infantile capillary hemangioma” Pediatric Blood and Cancer, 60, (2013).

B49. Unal E, Tacyildiz N, Yavuz G, Tanyildiz G, Dincaslan H, Ocal G, Berberoglu M, Siklar Z, Yagmurlu A, Erden E, Pecinerli S, Kir M.  “Thyroid cancers in young adolescents at a university hospital” Pediatric Blood and Cancer, 60, (2013).

B50. Tanyildiz G, Tacyildiz N, Biyikli Z, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Gordu Z, Ozyoruk D.  “Risk factors for underlying vit D defiency in children with cancer at their diagnosis for cancer”,  Pediatric Blood and Cancer, 60, (2013).

B51. Tacyildiz N, kucuk O, Tanyildiz G, Ozkan E, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Bityikli Z, Yildiz Y, Saglik Y, Gordu Z, Aksoy B, Reis P.  “Assesment of sorafenib and anti-VEGF combination therapy response which added to neoadjuvant therapy in metastatic bone sarcomas in children by 18F-PET”,  Pediatric Blood and Cancer, 60, (2013).

B52. Tacyildiz N, Cengiz H, Deda G, Ates C, Yılmaz S, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Tanyildiz G.  “Cisplatin- and carboplatin-related ototoxicity in children with cancer in a Turkish pediatric oncology center.” J Clin Oncol, 32 (2014).

B53. Unal E, Yavuz G, Tacyildiz N, Dincaslan H, Gordu Z, Tanyildiz G, Fitoz S, Gunduz K.  “Medical treatment of capillary hemangiomas in young children”,  Pediatric Blood and Cancer, 61, (2014).

B54. Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Dincaslan H, Pekpak E, aksoy B, Berberoglu M, Siklar Z, Gordu Z, Asarcikli F.  “Denosumab treatment of giant cell tumor of maxilla in a 9-year-old girl”,  Pediatric Blood and Cancer, 61, (2014).

B55. Unal E, Tacyildiz N, Yavuz G, Dincaslan H, Tanyildiz G, berberoglu M, Sıklar Z, Yagmurlu A, Erden E, Kir M.  “Are thyroid cancers increasing in young adolescents?”,  Pediatric Blood and Cancer, 61, (2014).

B56. Tacyildiz N, Unal E, Yavuz G, Dincaslan H, Tanyildiz G, Pekpak E.  “A targeted salvage therapy with brentuximab vedotin in heavily treated refractory or relapsed pediatric Hodgkin lymphoma patients who received autologuos stem cell transplantation (ASCT).” J Clin Oncol, 33 (2015).

B57. Tacyildiz N, Dincaslan H, Yavuz G, Unal E, Pekpak E, Aksoy B, Gordu Z, Asarcikli F. “Lipoplatin:a new liposomal agent, in the treatment of relapsed or metastatic childhood solid tumors:toxicity and clinical observations of effectiveness”,  Pediatric Blood and Cancer, 62, (2015).

B58. Unal E, Tacyildiz N, Yavuz G, Dincaslan H, Tanyildiz G, Berberoglu M, Siklar Z, Yagmurlu A, Erden E, Kir M.  “A rare form of cancer, thyroid cancers increasing in young adolescents.” J Clin Oncol, 34 (2016).

B59. Tacyildiz N, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Asarcikli F,  Tanyildiz G.  “A new agent, liposomal cisplatin, in the treatment of relapsed or metastatic childhood solid tumors:toxicity and clinical effectiveness.” J Clin Oncol, 34 (2016).

B60. Dincaslan H, Unal E, Tacyildiz N, Kose K, Gordu Z, Gokce H, Pekpak E, Aksoy B, Yavuz G. “Comparative analysis of iron metabolism and its adjustment changes at cancer patients in childhood”,  Pediatric Blood and Cancer, 63, (2016).

B61. Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Dincaslan H, Kuzu I, Kaygusuz G, Ikinciogullari A, Dogu F, Tanyildiz G, Aksoy B, Pekpak E, Asarcikli F, Babacan E, Gozdasoglu S, Cavdar A. “The results of short-intensive chemotherapy protocols in Turkish children with advanced stage Burkitt lymphoma”,  Pediatric Blood and Cancer, 63, (2016).

B62. Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Dincaslan H,  Ikinciogullari A, Dogu F, Tanyildiz G, Aksoy B, Pekpak E, Asarcikli F, Babacan E, Gozdasoglu S, Cavdar A. “The results of intensive chemotherapy protocols children with high risk acute lymphoblastic leukemia (CCG-106B, CCG-1882-Augmented BFM and CCG-1961)”,  Pediatric Blood and Cancer, 63, (2016).

B63. Unal E, Simsek GK, Tacyildiz N, Dincaslan H, Yavuz G, Siklar Z, Berberoglu M.  “relationship between inhibin B, puberty and secondary sex characteristics in childhood cancer survivors.” J Clin Oncol, 35 (2017).

B64. Tacyildiz N, Ozdemir SI, Unal E, Dincaslan H, Yavuz G, Asarcikli F, Tanyildiz G, Yildiz Y.  “Efficiency and toxicity of mifamurtid in childhood osteosarcoma.” J Clin Oncol, 35 (2017).

B65. Tacyildiz N, Ozdemir SI, Unal E, Dincaslan H, Yavuz G.  “barriers and solutions of long-term follow up of childhood cancer survivors in Turkey: a questionaire survey.” J Clin Oncol, 35 (2017).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :  (-)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Tutar HE, Arsan S, Kuzu I, Atalay S, Atasay B, Gençgönül H. “Dismorfik bulguları olan bir yenidoğanda hipertrofik kardiyomyopati:Noonan Sendromu”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 27(1), 59-62 (1999).

D2. Gençgönül H, Cin Ş, Akar N, Deda G. “Iron and zinc levels in breath holding spells”, J Ankara Med Sch, 24(3), 99-104 (2002).

D3.  Acar B, Ekim M, Özçakar ZB, Yüksel S, Yalçınkaya F, Uğur H, Taçyıldız N, Ünal E, Yavuz G. “Fanconi’s syndrome following administration of Ifosfamide.”, J Turk Soc Nephrol, 16(1), 26-28 (2007).

D4. Dincaslan H. “Anjiogenezis ve çocukluk çağı malignitelerinde anti-anjiogenetik tedaviler”. Türk Klin Tıp Bilim Derg, 5(4), 188-198 (2009).

D5. Dincaslan H. “Çocuklarda solid tümörlerde epidemiyoloji”. Türk Klin Tıp Bilim Derg, 4(1),1-4 (2011).

D6. Odek C, Yavuz G, Dincaslan H, Ozyoruk D, Tacyildiz N, Unal E, Guloglu D, Kursun N, İkinciogullaeri A.Çocukluk çağı akut lösemi ve malign lenfomalarında serum dönüştürücü büyüme faktörü-beta 1 düzeylerinin önemi. Türk Klin Tıp Bilim Derg, 25(2),82-8 (2016).

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yavuz G, Taçyıldız N, Ünal E, Yağmurlu A, Fitöz S, Dindar H, Gençgönül H, Cin Ş. “Karaciğer kist hidatiği ile birliktelik gösteren Hodgkin lenfomalı bir olgu”, XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, 22-25 Mayıs 2002.

E2. Yavuz G, Selçuki M, Ünal E, Taçyıldız N, Erekul S, Fitöz S, Gençgönül H, Cin Ş. “Preoperatif kemoterapi uygulanan paravertebral rabdomyosarkomlu bir olgu”, XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, 22-25 Mayıs 2002.

E3. Yavuz G, Aktuğ T, Ünal E, Taçyıldız N, Fitöz S, Emir S,  Gençgönül H, Cin Ş. “Tortikollis prezentasyonu ile başvuran servikal ganglionöroblastom”, XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, 22-25 Mayıs 2002.

E4. Taçyıldız N, Ünal E, Emir S, Kendirli T, Gümüş D, Öngerin Z, Yavuz G, Cin Ş. “Kemoterapi toksisitesi gelişen retinoblastomlu bir olgu”, XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, 22-25 Mayıs 2002.

E5. Ünal E, Yavuz G, Taçyıldız N, Gözdaşoğlu S, Gençgönül H, Emir S, Uluoğlu Ö, Erekul S, Gökçora H, Dindar H. “Germ hücre tümörlü olgularımız”, XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, 22-25 Mayıs 2002.

E6.Taçyıldız N, Aysev D, Gençgönül H, Yavuz G, Ünal E, Güriz H, Ertem M, Gözdaşoğlu S, Kuloğlu Z, Cin Ş. “Pediatrik Onkoloji- Hematoloji Bilim Dalı’mızda son altı yıllık bakteriyemi atakları”, XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, 22-25 Mayıs 2002.

E7. Taçyıldız N, Aysev D, Gençgönül H, Yavuz G, Ünal E, Güriz H, Gözdaşoğlu S, Ertem M, Kuloğlu Z, Cin Ş. “Pediatrik Onkoloji- Hematoloji Bilim Dalı’mızda son altı yıllık fungemi olgularımızın klinik değerlendirilmesi”, XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, 22-25 Mayıs 2002.

E8. Yavuz G, Çavdar A, Ünal E, Taçyıldız N, Gençgönül H, Emir S, Gözdaşoğlu S, Cin Ş. “Burkitt ve Burkitt dışı B-cell malign lenfomalı olgularda uyguladığımız yoğun kemoterapi (Total Therapy B, POG 9317) sonuçlarımız”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2003.

E9. Ünal E, Gözdaşoğlu S, Emir S, İkincioğulları A, Ertem E, Taçyıldız N, Doğu F, Gençgönül H, Yavuz G, Babacan E. “« Common Variable İmmun Yetmezlik »  tanısıyla birliktelik gösteren Hodgkin lenfoma”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2003.

E10. Emir S, Uğur Gençgönül H, Taçyıldız N, Ünal E, Koloğlu M, Altuğ T, Erekul S, Fitöz S, Yavuz G. “Paratestiküler rabdomyosarkom ile birlikte görülen mediastinal lenfanjiyom”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2003.

E11. Taçyıldız N, Yavuz G, İkincioğulları A, Ünal E, Gündüz K, Eğin Y, Uğur Gençgönül H, Köksal Y, Babacan E, Cin Ş. “Retinoblastomalı hastaların beyin-omurilik sıvılarında angiogenezis faktörlerinden sVEGF ve sVCAM düzeylerinin hastalığın izlem marker’ı Olarak önemi”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2003.

E12. Yavuz G, Emir S, Ünal E, Taçyıldız N, Uğur H, Erekul S, Fitöz S, Gözdaşoğlu S, Cin Ş. “Çocukluk çağı rabdomyosarkomlarında klinik özellikler, tedavi sonuçları ve yan etkiler”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2003.

E13. Yavuz G, Uğur H, Ünal E, Taçyıldız N, Emir S, Erekul S, Kuzu I, Gözdaşoğlu S, Cin Ş. “Primer kemik kökenli Hodgkin-dışı malign lenfomalı olgularımız”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2003.

E14. Uğur H, Taçyıldız N,  Kendirli T, Ünal E, Emir S, Fitöz S, Yavuz G, Cin Ş. “Ataxi-Telenjiektazi ve T-cell malign lenfomalı bir olgu”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2003.

E15. Uğur H, Taçyıldız N, Ünal E, Emir S,  Kuloğlu Z, Kansu A, Bahar K, Erekul S,  Kuzu I,  Yavuz G, Cin Ş. “Sarılıkla prezante olmuş intraabdominal Burkitt lenfomalı bir olgu”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2003.

E16. Yavuz G, Taçyıldız N, Ünal E, Uğur H, Aysev D, Fitöz S, Emir S, Ertem M, Gözdaşoğlu S, Cin Ş. “İntensif kemoterapi protokolü (CCG-2961 IDA DCTER/DCTER) uygulanan akut myelositer lösemili çocuklarda invaziv mantar enfeksiyonları”, XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004.

E17. Özdemir H, Uğur H, Taçyıldız N, Ünal E, Yavuz G, Gündüz K, Günalp İ, Cin Ş. “Retinoblastomalı hastalarımızın klinik ve epidemiyolojik özellikleri”, XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004.

E18. Yavuz G, Taçyıldız N, Örgerin Z, Ünal E, Uğur H, Doğru Ü, Çiftçi E, İnce E, Fitöz S, Cin Ş. “Dirençli invaziv mantar enfeksiyonu düşünülen akut myelositer lösemili bir çocuk hastada caspofungin kullanımı”, XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004.

E19. Yavuz G, Taçyıldız N, Dereli E, Ünal E, Uğur H, Fitöz S, Cin Ş. “Langerhans hücreli histiyositozis tanısı ile izlenen olgularımız”, XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004.

E20. Ünal E, Yavuz G, Taçyıldız N, Uğur H, Ayyıldız E, İkincioğulları A, Arat M, Cin Ş. “İleri evre nöroblastomalı olgularda otolog hematopoetik kök hücre nakli (İlk deneyimlerimiz)”, XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004.

E21. Çeliker D, Çalışkan S, Çoğu Z, Taçyıldız N, Uğur H, Yavuz G, Ünal E, Cin Ş. “Pediatrik hastalarda bulantı ve kusmaların kontrolünde granisetron deneyimimiz”, XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004.

E22. Ünal E, Yavuz G, Taçyıldız N, Emir S, Uğur H, Fitöz S, Gündüz K, Günalp İ, Cin Ş. “Küçük çocuklarda görülen kapiller hemanjiyomlarda tedavi yaklaşımları”,  XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004.

E23. Ayyıldız E, Akçağlayan ES, Gökçe S, Ünal E, Uğur H, Arat M, Arslan Ö, İlhan O. “Pediatrik olgularda Amicus hücre ayırım cihazı ile periferik kök hücre toplanması”, Turkish J Haematol, 21(3), 157-158 (2004).

E24. Taçyıldız N, Özdemir H, Ünal E, Yavuz G, Uğur H, Heper AO, Erden E, Gündüz K. “Retinoblastomda enükleasyon öncesi kemoredüksiyon ve lokal tedavi yöntemlerinin histopatolojik özelliklere etkisi”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.

E25. Taçyıldız N, Özdemir H, Ünal E, Yavuz G, Uğur H, Heper AO, Erden E, Gündüz K. “Retinoblastomlu hastalarda histopatolojik risk faktörleri”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.

E26. Özdemir H, Taçyıldız N, Ünal E, Yavuz G, Uğur H, Gündüz K. “Retinoblastomlu hastalarda klinik risk faktörleri”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.

E27. Taçyıldız N, Uğur H, Ünal E, Yavuz G, Sayılı A, Fitöz S. “Interferon-alfa tedavisi uygulanan komplike hemanjiyomlu olguların olası yan etkiler yönünden değerlendirilmesi.”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.

E28. Taçyıldız, Uğur H, Yavuz G, Ünal E, Comba A, Ökten İ, Çiftçi E, Doğru Ü, Sak SD. “Timik karsinoma ve timik tüberküloz birlikteliği gösteren nadir bir olgu”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.

E29. Yavuz G, Taçyıldız N,  Uğur H,  Ünal E, Örgerin Z, Doğru Ü, Aysev D, Çiftçi E, İnce E,  Fitöz S. “Dirençli invaziv mantar enfeksiyonu düşünülen akut myelositer lösemili bir çocuk hastada caspofungin kullanımı”, 6. Febril Nötropeni Simpozyumu. Program, Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı, sayfa: 205,  Ankara, 2005.

E30. Unal E, Taçyıldız N, Uğur H, Yavuz G, Sayılı A, Fitöz S. “Küçük çocuklarda görülen kapiller hemanjiyomlarda tedavi yaklaşımları”,   V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, 11-14 Mayıs 2005.

E31. Unal E, Taçyıldız N, Uğur H, Yavuz G, Ayyıldız E, İkincioğulları A, Arat M. “İleri evre nöroblastomalı olgularda otolog hematopoetik kök hücre nakli”,   V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, 11-14 Mayıs 2005.

E32. Ugur H, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Erekul S, Fitöz S, Gözdaşoğlu S. “Primer kemik kökenli Hodgkin dışı malign lenfomalı olgularımız”. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 18-20 Mayıs 2006.

E33. Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Ugur H, Erekul S, Fitöz S, Genç Ç, Babacan E, Gözdaşoğlu S, Çavdar AO. “Hodgkin lenfomalı olgularımızın iki farklı dönemde klinik ve viral analiz sonuçlarıyla karşılaştırılması”, XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 18-20 Mayıs 2006.

E34. Ünal E, Taçyıldız N, Ugur H, Yavuz G, Ayyıldız E, İkincioğulları A, Aktuğ T, Arat M. “Evre IV nöroblastomalı olgularda otolog periferik kök kücre nakli”, XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 18-20 Mayıs 2006.

E35. Ugur H, Taçyıldız N, Yavuz G, Ünal E, Günay F, Aysev D, Güriz H, İnce E, Çiftçi E, Doğru Ü. “Son üç yıllık dönemdeki febril nötropeni ataklarımız”, XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul,18-20 Mayıs 2006.

E36. Taçyıldız N, Ugur H, Yavuz G, Ünal E, Aysev D, Güriz H, Günay F, İnce E, Çiftçi E, Doğru Ü. “Pediatrik onkoloji hastalarında santral venöz kateter ve port kullanım sonuçları”, XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 18-20 Mayıs 2006.

E37. Ugur H, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Ekinci C, Fitöz S. “Primer kemik kökenli rabdomyosarkom tanılı bir olgu”, XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 18-20 Mayıs 2006.

E38. Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Dinçaslan H, İkincioğulları A, Doğu F, Gözdaşoğlu S, Babacan E, Çavdar A. “Yüksek risk akut lenfoblastik lösemili çocuklarda ‘Children’s Cancer Study Group’ protokol sonuçlarımız (CCG 160-D, CCG-1882, Augmented BFM, CCG-1961)”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E39. Taçyıldız N, Özdemir H, Yavuz G, Ünal E, Ergün H, Erden E, Dinçaslan H, Heper A, Gündüz K. “Kemoredüksiyon tedavisi yapılmış veya tedavisiz enükleasyon uygulanmış retinoblastomalı hastaların tümör dokularında histopatolojik risk faktörlerinin karşılaştırılması”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E40. Ünal E, Taçyıldız N, Yavuz G, Dinçaslan H, Ayyıldız E, İkincioğulları A, Özyörük D, Arat M, İlhan O. “Otolog hematopoetik kök hücre nakli yapılan evre IV nöroblastomalı olgular”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E41. Yavuz G, Özyörük D, Taçyıldız N, Ünal E, Erekul S, Fitöz S, İkincioğulları A, Doğu F, Dinçaslan H, Abseyi N, Bozkurt C, Yüksek N, Şahin G, Ertem U. “Ofuji sendromu ve bifenotipik lösemi gelişen bir olgu”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E42. Yavuz G, Taçyıldız N, Dinçaslan H, Ünal E, Erekul S, Fitöz S, Özyörük D. “Nazal NK/T hücreli lenfoblastik lenfomalı bir olgu”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E43. Emir S, Demirel ED, Ünal S, Dinçaslan H. “Lingual hemanjiom:Abondan kanamayla prezente olan bir yenidoğan”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E44. Dinçaslan HU, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, İkincioğulları A, Doğu F, Özyörük D, Kuzu I. “Eozinofili ile birliktelik gösteren akut lenfoblastik lösemili bir olgu”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E45. Yavuz G, Kuloğlu Z, Dinçaslan H, Kuzu I, Özyörük D, Ünal E, Taçyıldız N, Üstündağ GH, Girgin N. “Eksudatif enteropati ile prezente olan konjenital Letterer-Siwe sendromlu bir olgu”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E46. Emir S, Apaydın S, Dinçaslan H, Uncu N, Doğancı T, Şenel E. “Proteinürinin eşlik ettiği Castleman hastalığı”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E47. Dinçaslan HU, Özyörük D, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Soygür T, Reşorlu B, Tekin M, Atilla H, Fitöz S, Abseyi N, Türkcan G. “Bilateral Wilms tümörlü bir olgu (Mental retardasyon, aniridi, foveal hipoplazi ve ezotropya anomalileri ile birlikte)”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme, İzmir, 21-25 Mayıs 2008.

E48. Ünal E, Taçyıldız N, Yavuz G, Dinçaslan H, Ayyıldız E, İkincioğulları A, Arat M, İlhan O. “Evre IV nöroblastomlu olgularda otolog hematopoetik kök hücre nakli”, 5.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, 6-9 Mart 2008.

E49. Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Sağlık Y, Yıldız Y, Özyörük D, Oktay G, Fitöz S. “Primer malign kemik tümörlü olgularımız ve ikincil malignite”, XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010.

E50. Dinçaslan H, Oktay G, Özyörük D, Kuzu I, Yağmurlu A, Fitöz S, Taçyıldız N, Ünal E, Yavuz G. “Primer mediastinal B-hücreli non-Hodgkin lenfoma olgusu”, XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010.

E51. Dinçaslan H, Özyörük D, Ünal E, Taçyıldız N, Kendirli T, Atasay B, Koloğlu M, Erekul S, Fitöz S, Oktay G, Yavuz G. “Olgu sunumu:Konjenital servikal nöroblastom olgusu”, XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010.

E52. Özyörük D, Dinçaslan H, Taçyıldız N, Ünal E, Erden E, Yağmurlu A, Fitöz S, Oktay G, Yavuz G. “Agresif Wilms tümörlü olgu sunumu”, XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010.

E53. Özyörük D, Dinçaslan H, Taçyıldız N, Ünal E, Kendirli T, Yağmurlu A, Erden E, Atalay S, Uysalel A, Hiçsönmez A, Fitöz S, Oktay G, Yavuz G. “İntrakardiyak tümör trombüsü gelişen mediastinal rabdomyosarkom tanılı bir olgu”, XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010.

E54. Taçyıldız N, Yavuz G, Ünal E, Dinçaslan H, Özyörük D, Kazancı G, Yağmurlu A, Fitöz S. “Çocukluk çağında görülen nadir tümör olgularımızın değerlendirilmesi”, XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010.

E55. Taçyıldız N, Özyörük D, Yavuz G, Ünal E, Dinçaslan H, Doğu F, Şahin K, Küçük Ö. “Soy izoflavonların (genistein) kemoterapi ve radyoterapi alan kanserli çocuklarda tolerabilite ve etkileri”, XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010.

E56. Özdemir H, Şimşek GK, Karbuz A, Çiftçi E, Dinçaslan HU, İnce E, Aysev AD, Yavuz G, Doğru Ü. “Antifungal kilit tedavisi fungal kateter enfeksiyonlarında denenmeli mi?”, Turk Arch Ped, 45,180 (2010).

E57. Pekpak E, Özdemir H, Kendirli T,  Dinçaslan HU, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. “2009 pandemik İnfluenza A (H1N1) enfeksiyonu sırasında gelişen spontan pnömomediastinum”, Turk Arch Ped, 45,179 (2010).

E58. Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Özyörük D, Oktay G, Fitöz S, Erden E. “Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim dalı’nda izlenen yumuşak doku sarkomlu hastalarımızda tedavi sonuçlarımız (2002-2011).” 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.

E59. Özyörük D, Yavuz G, Dinçaslan H, Ünal E, Taçyıldız N, Oktay G, Doğu F, İkincioğulları A, Karataş D, Köse K. “Çocukluk çağı Hodgkin ve nonHodgkin lenfomalarında serum IL-13 düzeylerinin ilk tanıda ve remisyonda belirlenmesi, histopatolojik subtipleri ve prognostik faktörlerle ilişkisinin araştırılması.” 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.

E60. Ödek Ç, Yavuz G, Özyörük D, Dinçaslan H, Oktay G, İkincioğulları A, Taçyıldız N, Ünal E. “Çocukluk çağı malignitelerinde serum transforming growth factor-B1 (TGFB1) düzeylerinin ve prognoz açısından öneminin belirlenmesi.” 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.

E61. Şimşek GK, Ünal E, Yavuz G, Taçyıldız N, Dinçaslan H, Şıklar Z, Güloğlu D, Büyükfırat S, İkincioğulları A, berberoğlu M, Öcal G. “Gonadotoksik kemoterapi almış ve kür sağlanmış çocukluk çağı kanser hastalarında puberte, sekonder seks karakterleri ve inhibin B ilişkisi.” 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.

E62. Cabı EU, Taçyıldız N, Dincaslan HU, Yavuz G, Tanyıldız G, İkincioğulları A, Ayyıldız E. “İleri evre nöroblastomalı olgularda otolog hematopoetik kök hücre nakli.” 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, 2012.

E63.  Yavuz G, Taçyıldız N, Tanyıldız M, Ünal E, Dinçaslan H, Tanyıldız G, Şıklar Z, Yağmurlu A. “Ailesel bilateral nöroblastom olgusu.” 48.Türk Pediatri Kongresi  15-19 Mayıs 2012. Turkish Archives of Pediatrics: 47; Özel Sayı 1/Supplement 1, 71, 2012.

E64. Ünal E, Taçyıldız N, Yavuz G, Tanyıldız G, Dinçaslan H, Öçal G, Berberoğlu M, Şıklar Z,  Yağmurlu A, Erden E, Kır M. “Tiroid Kanserli Olgularımız.” XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:234.

E65. Ünal E, Yavuz G, Taçyıldız N, Dinçaslan H, Tanyıldız G, Erden E, Sönmezer M, Dindar H. “Germ Hücreli Tümör tanısıyla izlenen olgularımız” XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:235.

E66. Ünal E, Taçyıldız N, Yavuz G, Tanyıldız G, Dinçaslan H. “Küçük Çocuklarda Kapiller Hemanjiyomların Medikal tedavi sonuçları.” XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:236.

E67. Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E, Tacyıldız N, Tanyıldız G, İkincioğulları A, Doğu F, Tükün A. “Çocukluk çağı kemik tümörlerinde tedaviye sekonder akut myeloid lösemi olguları.”  XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:254.

E68. Taçyıldız N, Dincaslan H, Yavuz G, Ünal E, Tanyıldız G, Gördü Z, Hiçsönmez A, Küçük Ö. “Yolun sonu mu yoksa maceranın başlangıcı mı? Rituksimab içeren kurtarma tedavisi sonrasında total vücut ışınlaması ve Melfelan hazırlık rejimi ile başarılı otolog kök hücre nakli gerçekleştirilen primer refrakter Hodgkin lenfoma olgusu.” . XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:260.

E69. Taçyıldız N, Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E, Tanyıldız G, Özyörük D, Gördü Z, İkincioğulları A, Doğu F, “İmmun Yetmezlik zemininde gelişen Lenfoma olguları.”  XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:216.

E70. Tanyıldız G, Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Okçu Heper A. “Osteosarkom tanısıyla izlenen yüksek doz Metotreksata bağlı olarak gelişen bir toksik epidermal nekroliz olgusu.” XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:268.

E71. Tanyıldız G, Yavuz G, Dinçaslan H, Ünal E, Taçyıldız N, Fitöz S. “Temporal kemik tutulumu ve santral fasiyal paralizi ile prezente olan Langerhans Hücreli Histiyositozis olgusu.” XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:269.

E72. Ödek Ç, Yavuz G, Özyörük D, Dinçaslan H, Oktay G, İkincioğulları A, Taçyıldız N, Ünal E. “Çocukluk çağı malignitelerinde serum transforming growth factor-B1 (TGFB1) düzeylerinin ve prognoz açısından öneminin belirlenmesi.” XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:197.

E73. Tanyıldız G, Dinçaslan H, Yavuz G, Kaygusuz G, Heper A, Tükün A, Ünal E, Taçyıldız N, Fitöz S, Hiçsönmez A. “Supratentoryal yerleşimli atipik teratoid rabdoid tümörlü bir olgu”, XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Abant-Bolu, 1-5 Mayıs 2012, s:262.

E74. Taçyıldız N, Küçük Ö, Tanyıldız G, Özkan E, Yavuz G, Ünal E, Dincaslan HU, Bıyıklı Z, Yıldız Y, Sağlık Y, Gördü Z, Aksoy B, Reis P. “Metastatik kemik sarkomalı çocuklarda neoadjuvan tedavi ve ona eklenen sorafenib, anti-VEGF kombinasyonuna yanıtı değerlendirmede fluorine-18-fluorodeoksiglukoz positron emisyon tomografi (18F-PET) yönteminin önemi:Prognoz belirleyici olabilir mi?” 20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013 (Sözel bildiri).

E75. Yavuz G, Dincaslan HU, Taçyıldız N, Ünal E, Tanyıldız G, Yıldız Y, Sağlık Y, Kaygusuz G, Fitöz S, Aksoy B, Reis P. “Metastatik rezeke edilemeyen osteosarkomlu hastalarda klasik tedavinin sorafenib ve anti-VEGF ile kombine edilmesinin nekroz oranları ve ekstremite koruyucu cerrahi şansı üzerine olumlu etkileri (İlk sonuçlarımız).” 20.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013 (SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ).

E76. Ünal E, Taçyıldız N, Yavuz G, Tanyıldız G, Dincaslan HU, Berberoğlu M, Şıklar Z, Yağmurlu A, Erden E, Perçinel S, Kır M. “Tek merkezde genç adölesan çağda görülen tiroid kanserli olgular.” 20.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013.

E77. Taçyıldız N, Aksoy BA, Reis PG,  Tanyıldız G, Yavuz G, Ünal E, Dincaslan HU, Gördü Z, İnce E, Çiftçi E, Aysev D, Göllü G, Dindar H. “Santral venöz kateter uygulamaları ve komplikasyonlarında merkezimizin on yıllık deneyimi.” 20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013.

E78. Tanyıldız G, Ünal E, Özel H, Yavuz G, Taçyıldız N, Dincaslan HU, Gürman C, Bıyıklı Z.  “İnfantil kapiller hemanjiyomlu olgularda serum basic fibroblastik growth faktör düzeyleri.” 20.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013.

 

 

E79. Aksoy BA, Taçyıldız N, Tanyıldız G, Eminoğlu T, Ünal E, Dincaslan HU, Reis PG, Yavuz G. “Asparaginaz tedavisi sonrası hiperamonemi gelişen akut lösemili iki olgu.” 20.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013.

E80. Aksoy BA, Dincaslan HU, Tanyıldız G, Eminoğlu T, Taçyıldız N, Ünal E, Yavuz G.  “Akut lenfoblastik lösemili bir çocukta PEG-Asparaginaz tedavisine bağlı olarak gelişen ve plazmaferez ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ciddi bir hipertrigliseridemi komplikasyonu.” 20.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013.

E81. Tanyıldız G, Yavuz G, Kaygusuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Dinçaslan H. “Çocukluk çağı solid tümörlerinde dokuda immunohistokimyasal yöntemle fascin, tgf-ss1 ve tgf-ss1 reseptörlerinin İncelenmesi, tanı, remisyon ve eğer gelişirse relapsta tgf-ss1 düzeylerinin serumda ölçülmesi ve sonuçlarının prognoz üzerine etkilerinin araştırılması”, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

 

E82. Eldem İ, Yavuz G, Dinçaslan H, Ünal E, Taçyıldız N, Kaygusuz G, Fitöz S, Hiçsönmez A, Gördü Z, Aksoy B, Asarcıklı F, Pekpak E. İlk semptomları kronik pruritis olan iki adölesan Hodgkin lenfoma olgusu”, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

 

E83. Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Tanyıldız G, Sağlık Y, Yıldız Y, Kaygusuz G, Fitöz S, Gördü Z, Aksoy BA, Pekpak E, Asarcıklı F. “Primer malign kemik tümörlü olgularımızda tedavi sonuçlarımız (Ocak 2002-Nisan 2014)”, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

 

E84. Gördü Z, Yavuz G, Dinçaslan H, Sağlık Y, Kaygusuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Fitöz S, Başarır K. “Süt çocukluğunun nadir bir tümörü: infantil fibrosarkom’lu bir olgu”, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

 

E85. Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Dinçaslan H, Berberoğlu M, Şıklar Z, Aksoy B, Pekpak E, Gördü Z, Asarcıklı F. “Maksiller kemiğin dev hücreli tümörünün denosumab ile tedavisi”,  XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

 

E86.Özdemir G, Taçyıldız N, Gördü Z, Fitöz S, Koloğlu M, Balcı D, Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E. “Portal ven agenezisi ve hepatosellüler karsinoma birlikteliği görülen bir olgu”, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

E87. Ünal E, Yavuz G, Taçyıldız N, Dinçaslan H, Gördü Z, Tanyıldız G, Aksoy B, Fitöz S, Gündüz K.  “Kapiller hemanjiyomlarda tedavi sonuçları”,  XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

 

E88. Ünal E, Taçyıldız N, Yavuz G, Dinçaslan H, Berberoğlu M, Şıklar Z, Tanyıldız G, Yağmurlu A, Erden E, Kır M. “Tiroid kanserli olgularımız;tiroid kanserlerinde bir artış mı var?”,  XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

 

E89. Çoğu Z, Taçyıldız N, Aksoy B, Reis P, Tanyıldız G, Yavuz G, Ünal E, Dinçaslan H, Gördü Z, İnce E, Çiftçi E, Aysev D, Göllü G, Dindar H. “Santral venöz kateter uygulamaları ve komplikasyonlarında merkezimizin 12 yıllık deneyimi”, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014).

 

E90. Taçyıldız N, Ünal E, Yavuz G, Dinçaslan H, Tanyıldız G, Pekpak E, Aksoy BA, Gördü Z, Asarcıklı F. “Brentixumab vedotin tedavisi ile remisyon sağlanabilen primer refrakter veya nüks Hodgkin lenfomalı hastalarda otolog kök hücre transplantı sonuçlarımız” , 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2015).

 

E91.Taçyıldız N, Yavuz G, Ünal E, Dinçaslan H, Pekpak E, Aksoy BA, Gördü Z. “Çocukluk çağı nüks, metastatik solid tümörlerinin tedavisinde lipoplatinin nefrotoksisite, diğer yan etkiler ve etkinlik açısından değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2015).

 

E92. Dinçaslan HU, Ünal E, Taçyıldız N, Köse K, Gördü Z, Gökçe H, Pekpak E, Aksoy B, Asarcıklı F, Yavuz G. “Çocukluk çağı kanser hastalarında demir metabolizma düzenlenmesindeki değişikliklerin karşılaştırmalı analizi”, XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme (2016) (Sözel Bildiri).

 

E93. Taçyıldız N, Yavuz G, Ünal E, Dinçaslan H, Asarcıklı F, berber M,  Aksoy BA,  Pekpak E. “Yeni bir lipozomal ilaç:lipoplatin, relaps ve metastatik çocukluk çağı kanserlerinde klinik etkinlik ve toksisite değerlendirmesi”, ”, XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme (2016)

 

 

E94. Yavuz G, Ünal E ,Taçyıldız N,  Dinçaslan H, İkincioğulları A, Doğu F, Tanyıldız G, Aksoy BA,  Pekpak E, Gördü Z,  Asarcıklı F, babacan E, Gözdaşoğlu S, Çavdar A  . “İleri evre Burkitt lenfomalı çocuklarda kullandığımız kısa-yoğun kemoterapi protokolü sonuçlarımız”, XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme (2016)

E95. Yavuz G, Ünal E ,Taçyıldız N,  Dinçaslan H, İkincioğulları A, Doğu F, Tanyıldız G, Aksoy BA,  Pekpak E, Asarcıklı F, babacan E, Gözdaşoğlu S, Çavdar A  . “Yüksek risk akut lenfoblastik lösemili çocuklarda yoğun kemoterapi sonuçlarımız (CCG-106B, CCG-1882, ve CCG-1961 kemoterapi protokolleri)”, XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme (2016)

 

E96. Dinçaslan H, Ünal E ,Taçyıldız N,  Gördü Z, Erden E, Kaygusuz G, Asarcıklı F, Berber M, Pekpak E, Aksoy BA,  Tanyıldız G, Yavuz G. “Rabdomyosarkomlu hastalarımızda tedavi sonuçlarımızın retrospektif değerlendirilmesi”,  XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme (2016)

 

E97. Dinçaslan H, Ünal E ,Taçyıldız N,  Atasay B, Erdeve Ö, Okulu E, Gördü Z, Berber M, Asarcıklı F, Sağlık Y, Dindar H,  Kaygusuz G, Fitöz S, Yavuz G. “İnfantil fibrosarkomlu iki olgu”,  XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme (2016)

 

 

E98. Akar DK,Ünal E, Taçyıldız N, Dinçaslan H, Gündüz K, Gençtürk Z, Yavuz G. “Retinoblastomalı çocuklarda klinik tanı aşamasına kadar olan sürede etkili parametreler ile hastalığın göz içi ya da orbital hastalık evresi ile ilişkisi”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2017).

 

E99. Taçyıldız N, Özdemir S, Varan A, Kebudi R, Zülfikar B, Celkan T, Şahin G, Çorapçıoğlu F, Yıdırgan D, Pınarlı FG, Olgun N, Sarı N, Dağdemir A, Özyörük D, Eren T, Çakır FB, Aksoy BA, Bozkurt C, Güler E, Özgüven A, Erbey F, Berber M, Ünal E, Dinçaslan H, Kantar M. “Ülkemizde kanser tedavisi gören çocukların uzun dönem izlemi-çok merkezli çalışma”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2017).

 

E100. Dinçaslan H, Ünal E, Taçyıldız N, Köse K, Gördü Z, Gökçe H, Pekpak E, Aksoy BA, Yavuz G. “Çocukluk çağı kanser hastalarında demir metabolizma ve düzenlenmesindeki değişikliklerin karşılaştırmalı analizi”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2017).

 

E101. Dinçaslan H, Ünal E, Taçyıldız N, Özdemir S, Tanyıldız G, Berber M,  Asarcıklı F,  Yavuz G. “Vasküler malformasyonlarda sirolimus kullanımı: tek merkez deneyimi”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2017).

 

E102. Ünal E, Taçyıldız N, Yavuz G, Dinçaslan H, Tanyıldız G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Yağmurlu A, Erden E, Perçinel S, Kır M. “Tek merkezde genç adolesan çağda görülen tiroid kanserli olgular”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2017).

 

E103. Taçyıldız N, Özdemir S, Berber M,  Ünal E, Dinçaslan H, Yavuz G, Başarır K, Yıldız Y. “Çocukluk çağı osteosarkom tedavisinde mifamurtid kullanımı: etkinlik ve toksisisite”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2017).

 

E104. Dinçaslan H, Yavuz G, Ünal E, Taçyıldız N, Atasay B, Erdeve Ö, Okulu E, Tanyıldız G, Gördü Z, Berber M,  Asarcıklı F,  Sağlık Y, Dindar H, Kaygusuz G, Fitöz S. “İnfantil fibrosarkomlu olgularımız”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2017).

 

F. Diğer yayınlar

F1. Yazılan ulusal kitaplarda bölümler :

F1.a. H.Gençgönül, E.Ünal. “Germ Hücreli Tümörler”, Cin Ş (ed). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 823-825, ANTIP A.Ş. Yayınları,  Ankara, 2004.

F1.b. H.Uğur Gençgönül, E.Ünal. “Wilms Tümörü”, Cin Ş (ed). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 807-808, ANTIP A.Ş. Yayınları,  Ankara, 2004.

F1.c. H.Uğur Gençgönül, N.Taçyıldız. “Çocukluk Çağı Kanserlerinde Tedavi Prensipleri”, Cin Ş (ed). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 779-781, ANTIP A.Ş. Yayınları,  Ankara, 2004.

F1.d. Taçyıldız N, Dinçaslan H. “Göz dışı ve metastatik retinoblastoma; tanı ve tedavi yaklaşımları.” Retinoblastoma Erken Tanı ve Tedavi Kitabı, ed.Nurdan Taçyıldız, Nobel Kitabevi, 77-93, 2010.

 

G. Atıflar:

G1. (A1). Tekin M, Yalçınkaya F, Tümer N, Çakar N, Koçak H, Özkaya N, Gencgonul H. “Familial Mediterranean fever-renal involvement by diseases other than amyloid”, Nephrol. Dial. Transplant, 14(2), 475-479 (1999).

Atıflar:

G1.1. Tekin M, Yalcinkaya F, Tumer N, Cakar N, Kocak H. “Familial Mediterranean fever and acute rheumatic fever: A pathogenetic relationship?”, Clin Rheumatol, 18(6), 446-449 (1999).

G1.2. Tekin M, Yalcinkaya F, Tumer N, Akar N, Misirlioglu M, Cakar N. “Clinical, laboratory and molecular characteristics of children with Familial Mediterranean Fever-associated vasculitis”,  Acta Paediatr , 89 (2), 177-182 (2000).

G1.3. Rostoker G. “Schonlein-Henoch purpura in children and adults - Diagnosis, pathophysiology and management”,  Biodrugs, 15(2), 99-138 (2001).

G1.4. Odabas AR, Cetinkaya R, Selcuk Y, Bilen H. “Familial Mediterranean fever”, South Med J, 95(12), 1400-1403 (2002).

G1.5. Gershoni-Baruch R, Broza Y, Brik R. “Prevalence and significance of mutations in the familial mediterranean fever gene in Henoch-Schonlein purpura”, J Pediatr, 143(5), 658-661 (2003).

G1.6. Cefle A, Kilicaslan I, Gul A, Kamali S, Inanc M, Konice M. “Necrotizing crescentic glomerulonephritis with granulomatous vasculitis in a patient with familial Mediterranean fever and renal amyloidosis”, Clin Exper Rheumatol, 22(4), 80 Suppl. 34 (2004).

G1.7. Calguneri M, Apras S, Ozbalkan Z, Ozturk MA. “The efficacy of interferon-alpha in a patient with resistant familial Mediterranean fever complicated by polyarteritis nodosa”,  Internal Med, 43(7), 612-614 (2004).

G1.8. Akpolat T, Akpolat I, Karagoz F, Yilmaz E, Kandemir B, Ozen S. “Familial Mediterranean fever and glomerulonephritis and review of the literature”, Rheumatol Int, 24(1), 43-45 (2004).

G1.9. Tunca M, Akar S, Onen F, Ozdogan H, Kasapcopur O, Yalcinkaya F, Tutar E, Ozen S, Topaloglu R, Yilmaz E, Arici M, Bakkaloglu A, Besbas N, Akpolat T, Dinc A, Erken E, Tirpan K, Ozer HTE, Birlik M, Soyturk M, Senturk T, Balci B, Ozguc M, Dundar M, Akar E, Akar N, Ozel D, Gonen S, Misirlioglu M, Soylemezoglu O, Gunesacar R, Altiok O, Booth DR, Hawkins PN, Touitou I, Aksentijevich I, Matzner Y, Arslan S, Balaban Y, Batman F, Bayraktar Y, Apras S, Calguneri M, Duzova A, Kav T, Ozaltin F, Simsek H, Sivri B, Tatar G, Akkoc N, Kavukcu S, Soylu A, Turkmen M, Unsal E, Arisoy N, Caliskan S, Gogus F, Masatlioglu S, Sever L, Akkok N, Cakar N, Kara N, Kocak H, Ozalp S, Bilge I, Emre S, Gul A, Kamali S, Sadikoglu B, Selcukbiricik F, Sirin A, Sucu A, Bek K,  Bulbul M, Delibas A, Demircin G, Erdogan O, Oner A, Ekim M, Ozkaya N, Tekin M, Demirkaya E, Erdem H, Gok F, Pay S,  Islek  I,  Kabasakal Y,  Keser G, Ozmen M, Akoglu E, Atagunduz P, Direskeneli H, Temel M, Tuglular S, Buyan N, Bakkaloglu S, Derici U, Goker B, Kalman S, Ozkaya O, Dusunsel R, Gunduz Z, Poyrazoglu MH, Korkmaz C, Baskin E, Koseoglu HK, Saatci U, Yucel E, Coban E, Yakupoglu G, Oktem F, Tunc E, Cefle A, Cobankara V. “Familial Mediterranean fever (FMF) in Turkey - Results of a nationwide multicenter study”, Medicine, 84(1), 1-11 (2005).

G1.10. Rigante D, Federico G, Ferrara P, Maggiano N, Avallone L, Pugliese AL, Stabile A. “IgA nephropathy in an Italian child with familial Mediterranean fever”,  Pediatr Nephrol, 20(11), 1642-1644 (2005).

G1.11. Cagdas DN, Gucer S, Kale G, Duzova A, Ozen S. “Familial Mediterranean fever and mesangial proliferative glomerulonephritis: report of a case and review of the literature”,  Pediatr Nephrol, 20(9), 1352-1354 (2005).

G1.12. Akar S, Goktay Y, Akinci B, Tekis D, Biberoglu K, Birlik M, Onen F, Tunca M, Akkoc N. “A case of familial Mediterranean fever and polyarteritis nodosa complicated by spontaneous perirenal and subcapsular hepatic hemorrhage requiring multiple arterial embolizations”,  Rheumatol Int,  25(1), 60-64 (2005).

G1.13.Yalcinkaya F, Ozcakar ZB, Kasapcopur O, Ozturk A, Akar N, Bakkaloglu A, Arisoy N, Ekim M, Ozen S. “Prevalence of the MEFV gene mutations in childhood polyarteritis nodosa”, J Pediatr, 151(6), 675-678 (2007).

G1.14. Arostegui JI, Yague J. “Hereditary systemic autoinflammatory diseases. Hereditary periodic fever syndromes”, Med Clin-Barcelona, 129(7), 267-277 (2007).

G1.15. Ozcakar ZB, Yuksel S, Ensari A, Ekim M, Yalcinkaya F. “Acute renal failure in a patient with familial Mediterranean fever”, Rheumatol Int, 27(3), 309-310 (2007).

G1.16. Gok F, Sari E, Erdogan O, Altun D, Babacan O. “Familial Mediterranean fever and IgA nephropathy: case report and review of the literature”, Clin Nephrol, 70(1), 62-64 (2008).

G1.17. Kukuy OL, Kopolovic J, Blau A, Ben-David A, Lotan D,  Shaked M, Shinar Y, Dinour D, Langevitz P, Livneh A. “Mutations in the familial Mediterranean fever gene of patients with IgA nephropathy and other forms of glomerulonephritis”, Clin Genet, 73(2), 146-151 (2008).

G1.18. O'Neil KM. “Progress in pediatric vasculitis”, Curr Opin Rheumatol, 21(5), 538-546 (2009).

G1.19.Fonnesu C, Cerquaglia C, Giovinale M,  Curigliano V, Verrecchia E, de Socio G, La Regina M, Gasbarrini G,  Manna R. “Familial Mediterranean Fever: A review for clinical management ”, Joint Bone Spine, 76(3), 227-233 (2009).

G1.20. Ozturk MA, Kanbay M, Kasapoglu B,  Onat AM, Guz G, Furst DE, Ben-Chetrit E. Therapeutic Approach To Familial Mediterranean Fever: A Review Update”, Clinical And Experimental Rheumatology,29(4), 77-86 (2011). 

G1.21. Boyer Erynn M, Turman M; O'neil Kathleen M. “Partial Response To Anakinra In Life-Threatening Henoch-Schnlein Purpura: Case Report”,   Pediatrıc Rheumatology, 9(21), (2011).

G1.22. Ozcakar ZB, Yalcinkaya F. “Vascular Comorbidities İn Familial Mediterranean Fever”, Rheumatology Internaiıonal, 31(10),   1275-1281 (2011).

G1.23.  Girisgen I, Sonmez F, Koseoglu K, Erisen S, Yilmaz D. “Polyarteritis Nodosa And Henoch-Schonlein Purpura Nephritis İn A Child With Familial Mediterranean Fever: A Case Report”, Rheumatology International,32(2), 529-533  (2012). 

G1.24.  Nabil H, Zayed A, State O, Badawy A. “Pregnancy Outcome İn Women With Familial Mediterranean Fever”, Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology, 32(8), 756-759 (2012).

G1.25.   Deveci K, Gokakin AK, Senel S, Deveci H, Uslu AU, Sancakdar E. “Cystatin C İn Serum As An Early Marker Of Renal İnvolvement İn Familial Mediterranean Fever Patients”, European Review For Medical And Pharmacological Sciences, 17(2), 253-260 (2013).   

G1.26.  Eroglu E, Kocyigit I, Ates O, Unal A, Sipahioglu MH, Akgun H, Tokgoz B,  Oymak O. “Mesangial Proliferative Glomerulonephritis İn Familial Mediterranean Fever Patient With E148q Mutation: The First Case Report”, International Urology And Nephrology,45(2), 591-594 (2013).   

G1.27. Bashardoust B, Maleki N. “Assessment of renal involvement in patients with familial mediterrannean fever”, Int Med J, 44(11), 1128-33 (2014)

G1.28. Laube Gf, Sarkıssian A, Nazaryan H, et al. “Native jidney biopsies in American and Swiss cjhildren:high prevalence of amyloidosis in Yerevan and of IgA nephropaty in Zurich.”, Virchows Arch, 466(1), 77-83 (2015)

G1.29. Nickavar A. “Recurrent macroscopic hematüuria and abdominal pain:questions and answers”, Iran J Public health, 44(8),1143-1145 (2015)

G1.30.  Ozcakar Z, Ozdel S, Yılmaz S, et al. “Anti-IL-1 treatment in familial mediterranean fever and related amyloidosis”, Clin Rheum, 35(2), 441-446 (2016)

G1.31. Ozçakar Z, Cakar N, Uncu N, et al. “Famialial Mediterrenean Fever related diseases in children”, QJM-an Int J Med, 110(5), 287-290 (2017)

G2. (A4). Handan U, Sukru C, Gulhis D, Hafize G, Atilla EH, Nejat A. “Serum soluble transferin receptor is a valuable diagnostic tool in iron deficiency of breath-holding spells”, Pediatr Hematol Oncol, 22(8), 711-716 (2005).

Atıflar:

G2.1. Dosman CF, Brian JA, Drmic IE, Senthilselvan A, Harford MM, Smith RW, Sharieff W, Zlotkin SH, Moldofsky H, Roberts SW. “Children with autism: Effect of iron supplementation on sleep and ferritin”, Pediatr Neurol, 36(3),152-158 (2007).

G2.2. Ilak D, Culic S, Besic K.   “Anemia In Children Hospitalized At Department Of Pediatrics, Split University Hospital Center 2006-2010”, Paediatria Croatica,   56(3),  209-214 (2012).

G2.3. Calik M, Abuhandan M, Aycicek A, Taskin A, Selek S, Iscan A. “Increased Oxidant Status İn Children With Breath-Holding Spells” , Childs Nervous System, 29(6), 1015-1019 (2013).  

 

G3. (A6). Ugur H, Tacyildiz N, Yavuz G, Unal E, Sayili A, Emir S, Kansu A, Kuloglu Z, Bahar K. “Obstructive jaundice: An unusual initial manifestation of intraabdominal non-Hodgkin’s lymphoma”, Pediatr Hematol Oncol, 23(1), 87-90 (2006).

Atıflar:

G3.1. Das CJ, Pangtey GS, Hari S, Hari P, Das AK. “Biliary cryptococcosis in a child: MR imaging findings”, Pediatr Neurol, 36(8), 877-880 (2006).

G3.2. Odemis B, Parlak E, Basar O, Yueksel O, Sahin B. “Biliary tract obstruction secondary to malignant lymphoma: Experience at a referral center”, Digest Dis Sci, 52(9), 2323-2332 (2007).

G3.3. Peter U, Honegger H, Koelz HR. “Obstructive jaundice caused by primary duodenal lymphoma - Case report and review of the literature”, Digestion, 75(2-3), 124-125 (2007).

G3.4. Papandreou E, Gentimi F, Baltogiannis N, Tzovaras A, Geroulanos-Christopoulos G, Karamolegou K, Stephanaki K, Moschovi M. “Nonendemic Burkitt lymphoma presenting with an atypical clinical Picture”, J Pediatr Hematol Oncol, 29(9),661-663 (2007).

G3.5. Chestovich PJ, Schiller G, Sasu S, Hiatt JR.Duodenal lymphoma: A rare and morbid tumor”, Am Surgeon, 73(10),1057-1062 (2007).

G3.6. Favini F, Massimino M, Esposito V, Maestri L, Fava G, Spreafico F. “Rectal Burkitt lymphoma in childhood”, J Pediatr Hematol Oncol, 30(2), 176-178 (2008).

G3.7. Dwary AD, Agarwala S, Thulkar S, Bakhshi S. “Choledochal cyst with obstructive jaundice mimicking resistant abdominal Burkitt lymphoma”, Pediatr Blood Cancer, 50(5), 1080-1081 (2008).

G3.8. Silva FG, Paiva M, Tavares A, Lacerda A, Pereira G, Marques A, Barata D, Cabral J. “Paediatric Burkitt lymphoma presenting as acute pancreatitis”,  Acta Medica Portuguesa, 21(5), 515-520 (2008).

G3.9. Ghosh I, Bakhshi S. “Jaundice as a presenting manifestation of pediatric non-Hodgkin lymphoma etiology, management, and outcome”, J Pediatr Hematol Oncol,  32(4), E131-E135(2010).

G3.10. Karaynik J, Noel JM, Bluefeather SC. “ Occult T-cell lymphoblastic leukemia presenting an obstructive pancreatitis”, J Ped Gastroent Nutr, 60(5), E43-45 (2015)

G3.11. Kang LH, Brawn CN. “pediatric Bilier interventions in the native liver”, Semin Interventional Radiol, 33(4), 313-23 (2016).

G4. (A7). Tacyildiz N, Ugur H, Yavuz G, Unal E, Comba A, Otken I, Ciftci E, Dogru U, Heper AO, Sak SD. “The coexistence of thymic carcinoma and multiple granulomas in a Turkish child”, Pediatr Hematol Oncol, 24(4), 301-307 (2007).

Atıflar:

G4.1. Falagas ME, Kouranos VD, Athanassa Z, Kopterides P. “Tuberculosis and malignancy”,  QJM-Int J Med, 103(7), 461-487 (2010).

G4.2. Rod J, Orbach D, Verite C, et al. Surgical management of thymic epithelial tumors in children”, pediatr Blood Cancer, 61(11), 1910-15 (2014)

G4.3. Sekihara K, Okuma Y, Kawamoto H, et al. “Clinical outcome of thymic lymphoepithelioma-like carcinoma.Case report of a 14-year-old male”, oncol Letters, 8(5),2183-86 (2014)

G5.(A8).Ozdemir H, Tacyildiz N, Unal E, Yavuz G, Ugur H, Gunduz K. “Clinical and epidemiological characteristics of retinoblastoma:correlation with prognosis in a Turkish pediatric oncology center”, Pediatr Hematol Oncol,  24(3), 221-231 (2007).

Atıflar:

G5.1. Goiato MC, Haddad MF, dos Santos DM, Pesqueira AA, Gennari H, Pellizzer EP. “Incidents malignant neoplasias maxillofacial area”,  J Craniofac Surg, 20(4), 1210-1213 (2009).

G5.2. Menon BS, Alagaratnam J, Juraida E, Mohamed M, Ibrahim H, Naing NN. “Late presentation of retinoblastoma in Malaysia”, Pediatr Blood Cancer, 52(2), 215-217 (2009).

G5.3. Laurent VE, Otero LL, Vazquez V, Camarero S, Gabri MR, Labraga M, De Davila MTG, Chantada GL, Alonso DF. “Optimization of molecular detection of GD2 synthase mRNA in retinoblastoma”, Mol Med Rep, 3(2), 253-259 ( 2010).

G5.4. Bakhshi S, Gupta S, Gogia V, Ravindranath Y. “Compliance in retinoblastoma” Indian J Pediatr, 77(5), 535-540 (2010).

G5.5. Shuwei B, Ruojin R, Jitong S, Xiaolin X, Junyang Z, Fei G, Liaoqing L, Ling S, Bin L, Jost B J. Retinoblastoma In The Beijing Tongren Hospital From 1957 To 2006: Clinicopathological Findings”, Br J Ophthalmol, 95, 1072-1076 (2011).

G5.6. Kashyap S, Sethi S, Meel R, Pushker N, Sen S, Bajaj MS, Chandra M, Ghose S. “A Histopathologic Analysis Of Eyes Primarily Enucleated For Advanced Intraocular Retinoblastoma From A Developing Country”, Archıves Of Pathology & Laboratory Medicine, 13666(2), 190-193 (2012).  

G5.7. Epelman S. “Preserving Vision İn Retinoblastoma Through Early Detection And Intervention”,   Current Oncology Reports, 14(2), 213-219 (2012). 

G5.8. Luna-Fineman S, Barnoya M, Bonilla M, Fu LG, Baez F,  Rodriguez-Galindo  C. “Retinoblastoma İn Central America: Report From The Central American Association Of Pediatric Hematology Oncology (AHOPCA)”, Pediatr Blood & Cancer, 58(4), 545-550 (2012).

 G5.9.  Navo E, Teplisky D, Albero R, Fandino AC, Demirdjian G, Chantada GL. “Clinical Presentation Of Retinoblastoma İn A Middle-İncome Country”, J Pediatr Hematol Oncol, 34(3), e97-101 (2012).

G5.10. Sah Kp, Saiju R, Roy p, Kafle S. “Retinoblastoma ten years experience at Kanti Children’s Hospital”, J Nepal Medical Assos, 52(8), 576-579 (2013)

G5.11 ramirez Ortiz MA, Ponce-Castenada MV, Cabrera-Munoz ML, et al. Diagnostic delay and sociodemographic predictors of stage at diagnosis and mortality in unilateral and bilateral retinoblastoma”, Cancer EPİDEMİOL Biomarkers Prevntion, 23(5), 784-792 (2014)

G5.12. Al-Nawaiseh I, Jammal HM, Khader YS, et al. “Retinoblastoma in Jordan, 2003-2013, Ocular survival and associated factors”, Ophtal Epidem, 21(6), 406-411 (2014)

G5.13. Luo X, Ye HJ, Ding Yg, et al. “Clinical characteristics and prognosis of patients with retinoblastoma 8-year-follow-up.”, Turkish J Med Sci, 45(6), 1256-1262 (2015)

 

 

G6.(B11).Yavuz G, Emir S, Unal E, Tacyildiz N, Gencgonul H, Yagmurlu A, Fitoz S, Erekul S. “Coexistence of Hodgkin lymphoma and cyst hydatic disease of the liver”, Pediatr Hematol Oncol,  21(2), 95-99 (2004).

Atıflar:

G6.1. Erbey F, Bayram I, Soyupak S, Tanyeli A. “Coexistence of non-Hodgkin lymphoma and cyst hydatid disease and successful medical treatment”,  J Pediatr Hematol Oncol, 32(7), 574 (2010).

G7.(B35). Tacyildiz N, Ozyoruk D, Yavuz G, Unal E, Dincaslan H, Dogu F, Sahin K, Kucuk O. “Effects of soy isoflavenes (genistein) on chemotherapy and radiotherapy toxicities in childhood cancer patients”, ASCO 2010 Annual Meeting, Chicago, USA, June 4-8, 2010.

 

 

 

Atıflar:

G7.1. Patel VN, Gupta S, Shareef MM, Ahmed MM. “Contemporary Radiation Countermeasures”,  Defence Sci J, 61(2), 138-145 (2011).

G7.2. Zhang Z, Huang Y, Gao F, Bu H, Gu W, Li Y. “Daidzein-phospholipid complex loade lipid nanocarriers improved oral absorption:in vitro characteristics and in vivo behavior in rats”,  Nanoscale, 3(4), 1780-1787 (2011).

G7.3. Merwid-Lad A, Trocha M, Chlebda E,  Sozanski T, Magdalan J, Ksiadzyna D,  Piesniewska M, Szelag A.The Effects Of Morin, A Naturally Occurring Flavonoid, On Cyclophosphamide-Induced Toxicity İn Rats”, Advances In Clinical And Experimental Medicine, 20(6), 683-690 (2011).

G7.4.   Day RM, Davis TA, Barshishat-Kupper M, Mccart EA, Tipton AJ,  Landauer MR.  Enhanced Hematopoietic Protection From Radiation By The Combination Of Genistein And Captopril”, International Immunopharmacology,15(2), 348-356 (2013).

G7.5.  Huet M. Medicinal Plants İn Cancer Patients: Current Practices And Evaluation Data”,   Bulletın Du Cancer, 100(5), 485-495   (2013).

 

G8.(A14). Ozdemir H, Kendirli T, Ugur Dincaslan H, Çiftçi E, Ince E.Spontaneous pneumomediastinum in a child due to 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus”, Turk J Pediatr, 52(6), 648-651 (2010).

 

Atıflar:

G8.1. Pierri F, hiaretti A, Barone G, Rigante D, Valentini P, Fantacci C, Buonsenso D, Riccardi R. “Spontaneous pneumomediastinum, pneumopericardium and pneumorrhachis as potential complications of 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection in healthy children”,  Central European J Med, 6(4), 386-389 (2011).

 

G9.(A10). Dincaslan HU, Emir S, Apaydın S, Senel E. “An infant with giant juvenile xanthogranuloma presenting as an axillary mass”, Pediatr Blood Cancer, 51(5), 713-4 (2008).

Atıflar:

G9.1. Berti S, Coronella G, Galeone M, Balestri R, Patrizi A, Neri I.  Images in paediatrics: Giant congenital juvenile xanthogranuloma”,  Archives of Disease in Childhood, 98(4), 317 (2013).

G10.(A11). Dincaslan HU, Yavuz G, Unal E, Tacyildiz N, Ikinciogullari A, Dogu F, Guloglu D, Yuksek N, Ertem U. “Does serum soluble vascular endothelial growth factor levels have different importance in pediatric acute leukemia and malignant lymphoma patients?”, Pediatr Hematol Oncol, 27(7), 503-516 (2010).

Atıflar:

G10.1. Zhang JR, Ye JJ, Ma DX, Liu N, Wu H, Yu S, Sun XL, Tse W, Ji CY.  Cross-talk between leukemic and endothelial cells promotes angiogenesis by VEGF activation of the Notch/Dll4 pathway”,  Carcinogenesis, 34(3), 667-677 (2013).

G10.2. Leblebisatan G, Antmen B, Sasmaz I, Kilinc Y.  Vascular Endothelial Growth Factor levels in childhood acute lymphoblastic and myeloblastic leukemia”,  Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion, 28(1), 27-28 (2012).

G10.3. Dokmanovic L. “Biomarkers in childhood’s non-Hodgkin lymphoma”, Biomarkers In Medicine, 7(5), 791-801 (2013).

G10.4. Upadhyay R, hammerich L,n Peng P, et al. “Lymphoma:Immune Evasion Strategies”, Cancers, 7(2), 736-762 (20156)

G10.5. Natarj V, Tiwari A, Mathur N, et al. “Vascular endothelial growth factor expression in pediatric non-Hodgkin lymphoma”, Pediatr Hematol Oncol, 33(3), 168-170, (2016)

G11.(A13). Ozdemir H, Karbuz A, Çiftçi E, Ugur Dincaslan H, Ince E, Aysev D, Yavuz G, Ulker D. “Successful treatment of central venous catheter infection due to Candida lipolytica by Caspofungin-lock therapy”,  Mycoses, 14(5), e647-649 (2011).

Atıflar:

G11.1. Lai CC, Lee MR, Hsiao CH, Tan CK, Lin SH, Liao CH, Huang YT, Hsueh PR.  Infections caused by Candida lipolytica”,  Journal of Infection, 65(4), 372-374 (2012).

G11.2. Chandra J, Mukherjee PK, Ghannoum MA.  Candida biofilms associated with CVC and medical devices”,  Mycoses, 55(SI), 46-57 (2012).

G11.3. Walraven CJ, Lee SA.  Antifungal lock therapy”,  Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 57(1), 1-8 (2013).

G11.4. Ramage G, Williams C.  The clinical importance of fungal biofilms”, Advances in Applied Microbiology, 84, 27-83 (2013).

G11.5. Castagnola E, Ginoccchio F.  Rescue therapy of difficult-to-treat indwelling central venous catheter-related bacteremias in cancer patients:a review for practical purposes”,  Expert Review of Anti-infective Therapy, 11(2), 179-186 (2013).

 

H. Ulusal bilimsel toplantılarda/kongrelerde yapılan konuşmalar:

H1. Yavuz G, Uğur H, Ünal E, Taçyıldız N, Emir S, Ünlü A, Fitöz S, Serin M, Kurtman C. “Merkezimizde son 13 yılda izlenen medulloblastom olguları”.  Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Sempozyumu, İstanbul, 24-25 Ekim 2003 (Sözel Sunum).

H2. Yavuz G, Uğur H, Ünal E, Taçyıldız N, Emir S, Ünlü A, Fitöz S, Serin M, Kurtman C. “Merkezimizde son 13 yılda izlenen ependimom olguları”.  Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Sempozyumu, İstanbul, 24-25 Ekim 2003 (Sözel Sunum).

H3. Yavuz G, Uğur H, Ünal E, Taçyıldız N, Emir S, Ünlü A, Fitöz S, Serin M, Kurtman C. “Merkezimizde son 13 yılda izlenen astrositom olguları”.  Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Sempozyumu, İstanbul, 24-25 Ekim 2003 (Sözel Sunum).

H4. Uğur H, Yavuz G, Taçyıldız N, Ünal E, Emir S, Babacan E, İkincioğulları A, Eğin Y, Cin Ş. “Akut lösemili ve malign lenfomalı çocuklarda serum soluble vasküler endotelyal büyüme faktörü (sVEGF) düzeyleri”.  XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004 (Sözel Bildiri).

H5. Taçyıldız N, Uğur H, Yavuz G, Ünal E, Aysev D, Güriz H, Doğru Ü, İnce E, Çiftçi E, Fitöz S, Cin Ş. “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Febril Nötropeni Sonuçları.  Pediatrik Hematoloji-Pediatrik Onkoloji merkezlerinde Tanı ve Tedavi Uygulamaları, Çalışmaları ve Sonuçları”, II. Pediatrik Febril Nötropeni Toplantısı, Abant, 8-10 Ekim 2004(Sözel Sunum).

H6. Uğur H, Yavuz G, Taçyıldız N, Ünal E, Babacan E, İkincioğulları A, Eğin Y, Yüksek N, Ertem U. “Akut lösemi ve malign lenfomalı çocuklarda serum SVEGF düzeyleri”, V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi,  İzmir, 11-14 Mayıs 2005 (Sözel Bildiri).

H7. Dincaslan H. “Onkolojik Aciller”, XVI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010 (Hemşirelik oturumunda konuşma).

H8. Dinçaslan H,  Yavuz G, Ünal E,  Taçyıldız N, Özyörük D, Oktay G, Fitöz S, Erden E. “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalında izlenen yumuşak doku sarkomlu hastalarımızda tedavi sonuçlarımız (2002-2011)”, XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011(Sözel Bildiri)..

H9. Yavuz G, Dincaslan HU, Taçyıldız N, Ünal E, Tanyıldız G, Yıldız Y, Sağlık Y, Kaygusuz G, Fitöz S, Aksoy B, Reis P. “Metastatik rezeke edilemeyen osteosarkomlu hastalarda klasik tedavinin sorafenib ve anti-VEGF ile kombine edilmesinin nekroz oranları ve ekstremite koruyucu cerrahi şansı üzerine olumlu etkileri (İlk sonuçlarımız).” 20.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013 (SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ).

H10. Dinçaslan H. Post-transplant lenfoproliferatif hastalıklar-poliklonal. XVIII: Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bodrum (2014) (Konuşma)

H11. Dinçaslan H. Kronik Pruritis ile başvuran Hodgkin lenfoma olgusu. 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2015) (İnteraktif olgu sunumu)

H12. Dinçaslan H. Germ hücreli tümörlerde riske dayalı tedavi. XIX. Ulusal Pediatrik Onkoloji Kongresi, İzmir (2016) (Konuşma)

H13. . Dinçaslan HU, Ünal E, Taçyıldız N, Köse K, Gördü Z, Gökçe H, Pekpak E, Aksoy B, Asarcıklı F, Yavuz G. “Çocukluk çağı kanser hastalarında demir metabolizma düzenlenmesindeki değişikliklerin karşılaştırmalı analizi”, XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme (2016) (Sözel Bildiri).

H14. Dinçaslan H. Retinoblastomda relaps tedavisi. 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya (2017) (Konuşma)

 

 

I.Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri:

I.1. Eğitim ve kurs sertifikaları

I.1.a. “Neonatal Hemostaz ve Tromboz Kursu”, Ankara, 19-23 Mayıs 1999.

I.1.b. “Multidipliner Kanser Araştırmaları Proje Günleri Araştırma Kursu”, Ankara, 3-7 Nisan 2004.

I.1.c. “Pediatrik Tümörlerde Radyoterapi Kursu”, Ankara, 28-29 Mayıs 2004.

I.1.d. “2. Multidisipliner Kanser Araştırmaları Proje Günleri”, Antalya, 1-3 Nisan 2005.

I.1.e. “Pediatrik Aciller Kursu”, Ankara, 25 Haziran 2005.

I.1.f. “Hematolojik Morfoloji Kursu”, Ankara, 21 Haziran 2005.

I.1.g. “Clinical Research Methodology Workshop,” National Institute of Health (NIH),

Promoting Child Development: Yale-Ankara Collaboration Project, Developmental-

Behavioral Pediatrics Unit Educational Series-II, Ankara, 19 ve 22 Ekim 2005.

 

I.2. Verilen Lisans ve Lisans Üstü Dersler

 

I.3. Projelerde Alınan Görevler

I.3.a. Çocukluk çağı akut lösemi ve malign lenfomalarında anjiyogenezisin serumda ve dokuda gösterilmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından

desteklenmiştir. Proje yürütücüsü: Uzm. Dr. Handan Uğur (Gençgönül) (Proje no:

2003-08-09-126 )

I.4. Görevlendirmeler

I.4.a. Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalında yan dal uzmanlık eğitimini yapan Dr. Gonca Handan Üstündağ’ın sözlü uzmanlık sınavında asil jüri üyeliği

I.4.b. Çocuk Onkoloji Bilim Dalında yan dal uzmanlık eğitimini yapan Dr. Derya Özyörük’ün sözlü uzmanlık sınavında asil jüri üyeliği

I.4.c. Çocuk Nöroloji Bilim Dalında yan dal uzmanlık eğitimini yapan Dr. Ayşe ün sözlü uzmanlık sınavında asil jüri üyeliği

I.4.d. Çocuk Nöroloji Bilim Dalında yan dal uzmanlık eğitimini yapan Dr. Erhan Aksoy’un sözlü uzmanlık sınavında asil jüri üyeliği

I.4.e. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi eğitimini yapan Dr. Göksel vatansever’in sözlü uzmanlık sınavında asil jüri üyeliği