ÖĞR. GÖR. HASAN DİNÇER    
Adı : HASAN
Soyadı : DİNÇER
E-posta : hdincer@ankara.edu.tr, dincerdebreli1@yahoo.com
Tel : 312 316 27 23
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hasan-dincer
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi: 02/04/1970

Doğum Yeri: Keşan

 

Eğitim-Öğretim:

Lisans: Ankara Üniversitesi DTCF Fakültesi Tarih Bölümü-1993


İş Tecrübesi:

MEB Öğretmenlik- 1994-2004

A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü-2004


Yayınlar:

Kitap Bölümleri

“Mondros Mütarekesi ve Sonrasındaki Gelişmeler”, Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2014, s. 71-93.

"Genelgeler ve Kongreler Dönemi", Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2014, s. 95-110.

"TBMM'ni Açılması ve Yeni Türk Devletinin Kuruluşu" Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2014, s. 111-120.

Makaleler

"II. Dünya Savaşı Yllarında Türkiye’de Bir Dergi: Yurt ve Dünya", Ankara Üniversitesi Türk İnk›lâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 42, Kasım 2008, s. 193-230.

Bildiriler

"Lozan ve Ege Adaları", “Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Lozan Konferansı” Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 10 Mayıs 2013.

"Yurt ve Dünya Dergisi Çerçevesinde DTCF'li Hocaların Düşünsel Zenginliği",  “DTCF’de Sosyolojinin 75. Yılı”, 23-24 Ekim 2014. 

Konferanslar

"Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı", Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 16 Mart 2015.