ARŞ.GÖR. HADİ ENSAR CEYLAN    
Adı : HADİ ENSAR
Soyadı : CEYLAN
E-posta : heceylan@ankara.edu.tr, heceylan@gmail.com
Tel : +903122126800/1354
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

I. Özgeçmiş:

1986 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Başkent İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Orta okul ve liseyi Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne başladı ve 2008 yılında buradan mezun oldu. Mezuniyet tezi olarak “Emrin İbâhaya Delâleti ve Hukukî Sonuçlarını” çalıştı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans programını, “Molla Hüsrev’in Delâlet Anlayışı ve Fürû‘a Yansımaları” başlıklı tezi ile 2011 yılında tamamladı. 2011 yılında aynı enstitüde doktora programına başladı, halen tez dönemindedir. Doktora tezinin adı "İslâm Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığı" olarak belirlenmiştir.

10.12.2009 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

II. Yayımlanmış Çalışmalar:
    A. Makale:
         1. "Ghazali's Account of Signification", Journal of Islamic Research, Vol: 3, No: 2, Year: 2010.

III. Yayımlanmamış Çalışmalar:
    A. Tez:
       1. Molla Hüsrev'in Delâlet Anlayışı ve Fürû'a Yansımaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2011.     

IV. Yabancı Dil: 

Arapça ve İngilizce