PROF.DR. HAYRİYE ERBAŞ    
Adı : HAYRİYE
Soyadı : ERBAŞ
E-posta : herbas@ankara.edu.tr, hayriyeerbas@gmail.com
Tel : 310 32 80/1730
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hayriye-erbas
Kişisel Akademik Bilgiler

HAYRİYE ERBAŞ ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

İş Adresi:                  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye.

Fakülte Fax No:         312 310 57 13

İş Tel:                        312 31032 80/1730

E-mail:                      herbas@ankara.edu.tr

                                 hayriyeerbas@gmail.com


EĞİTİM VE DERECELER

1973-1976

Lise

Çankaya Lisesi

 

1978-1982

Lisans

A.Ü. D.C.T.F.

Sosyoloji

1982-1983

Hazırlık Okulu

O.D.T.Ü.

 

1983-1986

Yüksek  Lisans

O.D.T.Ü.

Sosyoloji

1986-1993

Doktora

O.D.T.Ü.

SosyolojiÇALIŞMA DENEYİMİ


03. 04. 1984

Araş. Gör.

A.Ü.DTCF

Sosyoloji

10.01.1994-2000

Yrd. Doç. Dr.

A.Ü. D.T.C.F

Sosyoloji

1996-1998

Post. Doc.

Londra Üniversitesi, SOAS

Sosyoloji ve Antropoloji

27. 03.2001

Doç. Dr.

A.Ü. D.T.C.F

Sosyoloji

25.02. 2008 +

Prof. Dr.

A.Ü. D.T.C.F

Sosyoloji


TEZLER

Ulusoy, Hayriye, (1986)

“Social Relations and Attitudes Towards Work Among Turkish Industrial Workers: The Case of Ankara Sugar Factory's Workers”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Erbaş, Hayriye, (1993)

“Class and Culture: The Cases of Kırıkkale and Ankara”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Erbaş, Hayriye, (2000)

Etnisite, Kimlik ve Topluluk Formasyonu: İngiltere’de Türkiyeli Göçmenler. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. (Doçentlik Tezi).

 

YURT DIŞI DENEYİMLERİ

1988:   Yabancı dilini geliştirmek amacıyla yaz aylarında üç aylık bir süre için Londra’da dil kurslarına katılmıştır.

1.2.1996-1.9.1997:   Post Doc. University of London, School of Oriental and African Studies, Antropoloji ve Sosyoloji Bölümünde Konuk Araştırmacı olarak bulundu ve İngiltere’de yaşayan Türkiyeli Göçmenler üzerine bir alan araştırması gerçekleştirdi.

Uluslararası Konferanslara Katılmak amacıyla pek çok ülkede farklı konferanslarda konuşmacı olarak bulundu.

AKADEMİK DERNEK ÜYELİKLERİ

ÖĞRETİM DENEYİMİ


1984 +

Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Sosyoloji Bölümü

1996-1997

University of London, S.O.A.S’ da Araştırmacı olarak bulunmuş ve Konferans          (Lecture) vermiştir

1994 +

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri.

2001 ve 2006

İl Turizm Müdürlüğü’nün Verdiği Rehberlik Yetiştirme Programında Sosyoloji dersleri vermiştir.

2001 +

Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsünde Dersler vermektedir.

2007-2009

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi/ Kent ve Çevre Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri.

2011 +

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı Doktora Dersleri

2011 +

Ankara Üniversitesi, Latin Amerika Araştırmaları Merkezinde Yüksek Lisans      Dersleri


VERDİĞİ DERSLER

LİSANS

Saha Araştırması

Ankara Üniversitesi DTCF

Kırsal Sosyolojisi

Ankara Üniversitesi DTCF

Sanayi Sosyolojisi

Ankara Üniversitesi DTCF

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Ankara Üniversitesi DTCF

Sosyal Tabakalaşma

Ankara Üniversitesi DTCF

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Ankara Üniversitesi DTCF

Gelişme ve Azgelişme Sosyolojisi

Ankara Üniversitesi DTCF

Küreselleşme ve Göç

Ankara Üniversitesi DTCF

Görsel Sosyoloji

Ankara Üniversitesi DTCF

Nitel Araştırmalar

Ankara Üniversitesi DTCF

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA

Azgelişmiş Ülkelerde Sektörler Arası İlişkiler I

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Azgelişmiş Ülkelerde Sektörler Arası İlişkiler II

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çağdaş Sosyolojide Farklılıklar ve Tabakalaşma Tartışmaları I

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gelişme ve Mekân İncelemeleri Semineri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Güncel Sosyal Farklılaşma Tartışmaları

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye’de Sosyal Farklılaşma

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Farklılaşma Semineri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Güncel Gelişme İncelemeleri 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye’de Gelişme İncelemeleri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Güncel Gelişme Semineri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gelişme Sosyolojisi

(SBF Kent ve Çevre Bilimleri ABD Programı)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Latin Amerika Üzerine Sosyolojik Okumalar I ve II

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sınıf Çalışmaları

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Klasik Sosyoloji Kuramları

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Yöntemleri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Teknoloji ve Değişme

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Etik

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Biyoteknoloji ve Azgelişmişlik

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Biyoteknoloji ve Gelişme/Kalkınma Politikaları

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Biyoteknoloji Araştırmalarında Yöntem

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Technology, Society and Culture

ODTÜ - Science and Technology Policies Research Center - TEKPOL- Bilim ve Teknoloji Politikası Araştırma Merkezi (Doktora Dersi)