PROF.DR. HAKAN ERGÜN    
Adı : HAKAN
Soyadı : ERGÜN
E-posta : hergun@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 03125958168
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

05 Şubat 2008-Tıbbi Farmakoloji Profesörü

Temmuz 2001-Haziran 2003 Klinik Farmakoloji Üst İhtisası

Wayne State University, Children’s Hospital of Michigan, Division for Clinical Pharmacology &Toxicology, Detroit, A.B.D.

25 Ocak 2001-Tıbbi Farmakoloji Doçenti

23 Ocak 1997-21 Mayıs 1999, (Yedek Subay)

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Farmakoloji Ab.D., Ankara.

1993-1997 Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Ekim 1995-Ağustos 1996 Konuk araştırmacı (DAAD)

Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Farmakoloji Enstitüsü, Hannover, Almanya

1985-1993 Tıp Doktoru

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

DENEYİM

Klinik Araştırmalar

Ağrı

Başağrısı

Depresyon

Pediyatrik Klinik İlaç Araştırmaları

Terapötik İlaç Monitörizasyonu

İlaç Danışma Sistemi

Biyoyararlanım Araştırmaları

Temel Farmakolojik Araştırmalar

Pharmakovijilans

Pharmakoekonomi

Üniversite Hastane Eczanesi Koordinatörlüğü

 

ÜYELİKLER

Türk Tabipler Birliği

Türk Farmakoloji Derneği

Klinik Farmakoloji Derneği (Başkan)

Klinik Nöropsikofarmakoloji Derneği

Farmakovijilans Derneği