PROF.DR. HÜSEYİN CAN ERKİN    
Adı : HÜSEYİN CAN
Soyadı : ERKİN
E-posta : herkin@ankara.edu.tr
Tel : 0(312)3103280
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

15 Aralık 1968’de Çorum'da doğdu. 1991'de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra 1992-1996 yılları arasında Japonya Eğitim Bakanlığı (Mombusho) bursu ile Hokkai-do Üniversitesi’nde Japon Tarihi alanında yüksek lisans çalışması yaptı. Doktorasını 2001’de Ankara Üniversitesi’nde, Japon Dili ve Edebiyatı alanında tamamladı. Mayıs 1999 - Mart 2000 arasında Japon Vakfı'nın (The Japan Foundation) fellowship programından yararlanarak Tokyo Üniversitesi’nde, Haziran-Eylül 2002 arasında Rikkyo Üniversitesi’nde (Tokyo), Temmuz 2007-Ocak 2008 arasında Japonya Edebiyat Arşivi’nde (Tokyo), Haziran-Eylül 2009 arasında Japonya Tarih Müzesi’nde (Chiba)  konuk araştırmacı olarak bulunmuş, kısa süreli olarak Kore, Çin, Fransa, İspanya, Hollanda gibi ülkelerde düzenlenen akademik etkinliklere katılmış, bireysel araştırmalar yapmıştır. Japon Tarihi ve Tarihte Türkiye-Japonya İlişkileri ve Japon Edebiyatı konularında kitap ve makaleleri yayınlanmıştır. Görevli olduğu Ankara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde, Japonca, Çağdaş ve Klasik Japon Edebiyatı, Japon Tarihi, Japonya’da Çağdaşlaşma, Japonca-Türkçe çeviri gibi konularda dersler vermektedir. Öte yandan, Kasım 2016 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu müdürlüğünü yürütmektedir.Akademik Kariyer:

1991 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, mezun.

1996 Hokkaido Üniversitesi (Japonya-Sapporo), Edebiyat Fakültesi, Yüksek Lisans (Uzmanlık: Japon Tarihi), mezun

2001 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Japon Dili ve Edebiyatı, Doktora, (Uzmanlık: Japon Tarihi), mezun.

2000-2003 Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi

2003-2006 Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi

2006  Y.Ö.K.-Ü.A.K. Doçentlik Unvanı

2007- Doçent (kadrolu), Ankara Üniversitesi

2012- Profesör, Ankara Üniversitesi

2012- Ankara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

2015- Ankara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili

2016- Ankara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü


Akademik Etkinlikleri

Yurt Dışı Etkinlikler:

1992-1996 Japonya Eğitim Bakanlığı (Mombusho) Bursiyeri, Hokkaido Üniversitesi (Sapporo).

1999 – 2000              Japon Vakfı Fellowship Programı – Tokyo Üniversitesi Konuk Araştırmacısı

2002 Haziran – Eylül, Rikkyo Üniversitesi (Tokyo) Fellowship Programı çerçevesinde aynı üniversitede Konuk Öğretim Üyesi.

2007 Temmuz – 2008 Ocak, National Institute of Japanese Literature (Tokyo; Japonya Edebiyat Araştırmaları Enstitüsü) Konuk Öğretim Üyesi.

2009 Haziran – Eylül, National Museum of Japanese History (Chiba) Konuk Araştırmacı.

2004 – 2007,  A Comparative Study of Historical Archives among Several Nations başlıklı, Japonya Japan Society for Promotion of Science destekli çok uluslu (Japonya, Çin, Kore, Türkiye, Fransa, İngiltere) projede Türkiye koordinatörü.

2008 – 2012, The Multilateral Comparative Study on Documents fron the 9th to the 19th Centuries başlıklı, Japonya Japan Society for Promotion of Science destekli çok uluslu (Japonya, Çin, Kore, Türkiye) projede Türkiye koordinatörü.

Yurtiçi Etkinlikler:

2003 Eylül, “Türkiye’de Japonca Öğretiminin Sorunları Çalıştayı” (Ankara Üniversitesi, Japon Vakfı destekli) “Dilbilgisi Öğretimi” atolyesi sorumlusu.

2003 Ekim, “Japon Yazını Seminer ve Konferansları” (Ankara Üniversitesi, Japon Vakfı destekli) koordinatörü.

2004 Eylül, “3. Türkiye Japonca Öğretmenleri Toplantısı” (Ankara Üniversitesi, Japon Vakfı destekli) koordinatörü.

2010 Eylül – 2011 Şubat. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Japonca öğretimi.

2010, 15 Mayıs. Yüzüncü Yaşında Behice Boran DTCF’ye Dönüyor, Ankara Üniversitesi, Ankara. (Düzenleme kurulu üyesi)

2011 Mayıs-Eylül. Ankara Üniversitesi Tömer ve Türksat arasında yapılan protokol doğrultusunda Türksat çalışanlarına Japonca öğretimi.

 

 

Özgün Çalışmalar

Yayınlanmış Kitap ve Kitapta Bölüm (Ulusal-Uluslararası)

Geçmişten Günümüze Japonya’dan Türkiye’ye Bakış, Vadi Yayınları, 2004, Ankara.

Toruko ni okeru Kokumin Kokka Kousou to Kindai Nihon no Setten (Türkiye’de Ulus-devlet İdeali ve Modern Japonya’nın Kesişme Noktası) (içinde: Kurushima Hiroshi&Cho Kyondal ed. Ajia no Kokumin Kokka Kousu(Asya’da Ulus-devlet İdeali)), Aoki Shoten, s. 189-220, Tokyo, 2008.

Nihon Chukinsei Katoki ni okeru Gaikou Monjo Sakusei Katei (Japon Ortaçağ-Erken Modern Geçiş Döneminde Diplomatik Belge Üretim Süreci) (içinde: Hayashi, K.; Ergenç, Ö.; Watanabe, Koiçi ed. Chukinsei Nihon to Osuman-chou ni miru Kokka-Shakai-Monjo (Orta ve Yeniçağ’da Japonya ve Osmanlı’da Devlet-Toplum-Belgeler)), s.29-46, Toyo Bunko, Tokyo: 2009.

 

Yayınlanmış Makale ve Sempozyum Birdirileri (Ulusal-Uluslararası)

The Legal Positioning of Foreigners in the Sengoku Era:An Analysis of Takokunin, Transactactions of the International Conference of Eastern Studies, No.XL,s.119-132, Tokyo, 1995.

16 seiki Nihon ni okeru gaikokujin no Houteki Ichizuke(16. Yüzyılda Japonya’da Yabancıların Hukuki Durumları), Rekishigaku Kenkyu, The Journal of Historical Studies, No.740, s.1-15, Tokyo, 2000.

17. ve 18. Yüzyıllarda Japonya’da Türkiye Bilgisinin Oluşumu, Tarih ve Toplum, No.218, s.24-34, İstanbul, 2002.

Toyotomi Seiken no Gaiko Kino no Keisei (Toyotomi Otoritesinin Diplomasi Organının Oluşumu), Nihon Rekishi (The Journal of Japanese History) No. 653, 2002.

Japon Gezgin Ienaga Toyokichi’nin 1899-1900 Hatıratı, OTAM No:14 (Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi, Ankara Ün.), 2002.

Japonca-Türkçe Çeviri Eğitiminin Sorunları, II. Japonca Öğretmenleri Toplantısı Bülteni, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2003.

Çağdaşlaşma Dönemi Japon Yazınında Türk İmgesi, Cumhuriyet’in 80. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu Bülteni, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2003.

Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Shiba Ryotaro’nun “Tepedeki Bulutlar” Eseri, Littera No:14, Ankara, 2004.

Japon Ortaçağı’nda Zen Işığı, Doğu-Batı No:33, Ankara, 2005.

Japon Edebiyatında Öykünün Doğuşu:Ryunosuke Akutagava, İmge Öyküler No:5, Ankara, 2005.

İkinci Dilden Çeviri İkilemi:Türkçe’de Japon Yazınından Çeviriler, Kül Eleştiri No:5, 2005.

Ankara Daigaku Nihongo Nihon-Bungaku Gakka Kikan Hokoku (A. Ü. Japon Dili ve Edebiyatı A.D. Kurumsal Bildirisi), 17th. International Conference on Japanese Language Teaching – Ankara, 2005.

Asya’nın Kültür Belleğine Yolculuk: Tarihi Belgeliklerde Çok Uluslu Karşılaştırmalı Araştırma Projesi, Asya-Pasifik Araştırmaları Türkiye Yıllığı 2006/1, Çanakkale, 2006.

Nihon-go Toruko-go Honyaku no Sho-mondai –Chokuyaku to Jūyaku no Aida- (Japonca Türkçe Çeviri Sorunları – Doğrudan Çeviri ve İkincil Çeviri Arasında), 5. Türkiye Japonca Öğretmenleri Kongresi, 1-2 Eylül 2006, Ankara.

Kinsei Nihon ni Okeru Toruko Ninshiki no Keisei to Hensen – 19 Seiki Zenhan o Chushin Toshite (The Formation and the change of Turkey Recognition in Early Modern Japan), Rikkyo Daigaku Nihon Kenkyu-jo Nenpo (Rikkyo Institute of Japanese Studies Annual Report) No.5, s. 49-58, Tokyo, 2006.

‘Genji Monogatari’ Toruko-go Honyaku ni Tsuite (Açılış Konferansı), The 31th International Conference on Japanese Literature, Tokyo, 15-16 Kasım 2007.

Tozai Ajia ni Sen-nen o Koeru Hashi ‘Genji Monogatari’ Toruko-go Honyaku (Asya’nın Doğusu ve Batısı Arasında Bin Yılı Aşan Bir Köprüyle ‘Genci Öyküsü’ Çevirisi) (içinde: Genji Monogatari Senen-ki Iinkai ed., Genji Monogatari Kokusai Foramu Shusei). Kadokawa Y., Tokyo, 2008.

Current State of Affairs in Japanology in Turkey(Türkiye Japonoloji Araştırmalarının Güncel Durumu), Asian Research Trends New Series, No.5, Toyo Bunko, Tokyo, 2010

 

 

Yayınlanmamış Sempozyum ve Panel Sunumları (Ulusal-Uluslararası)

21-seiki Nihon-Toruko kan no Kouryuu no Arikata: Nihon kara no Shiten, Toruko kara no Shiten (21. Yüzyılda Japonya Türkiye İlişkileri: Japonya’dan Bakış, Türkiye’den Bakış), The Japan-Turkey Society Symposium: 21 Seiki no Nihon-Toruko Kankei: Sekai Heiva no Ishizue ni (21. Yüzyılda Japonya-Türkiye İlişkileri: Dünya Barışı Temelinde), Tokyo, 9 Kasım 2006.

Çeviri Etiği Bağlamında İkinci Dilden Çeviri İkilemi, İstanbul Üniversitesi Çeviri Etiği ve Çevirmenliğin Etik Sorunları Sempozyumu, , İstanbul, 7-8 Aralık 2006.

Dünyada Edebiyat Çevirisi ve Edebiyat Yayımcılığı/ Trends in the Publishing of Literary Translation Across The World (Diğer Katılımcılar: De Haan, Martin; Büchler, Alexandra; Freely, Maureen; Ener, Cemal) Tuyap 28. İstanbul Kitap Fuarı, İstanbul, 2 Kasım 2009.

Çizgilerin Diliyle Marx’ın Kapital’i (Diğer Katılımcılar: Cantek, Levent; Tonak, Ahmet) Tuyap 28. İstanbul Kitap Fuarı, İstanbul, 31 Ekim 2009.

Panel: Marx’ın Kapitali Çizgilerle Buluştu (Diğer Katılımcılar: Özalp, Erkin; Erdoğan Hayri). Tuyap 15. İzmir Kitap Fuarı, 24 Nisan, İstanbul, 2010.

Possibilities of Comparative History Studies between Turkey and Japan: Composition and The Characteristics of Archives. Japanese Studies Conference of Turkey, İstanbul, 4-6 Haziran 2010.

Murakami Haruki: Sahilde Kafka, Kalem Ajans Çırağan Konuşmaları, İstanbul, 19 Ekim 2010.

Günümüzde Türkiye-Japonya İlişkileri, Bozok Üniversitesi Uzak Doğu-Türkiye İlişkileri Paneli, Yozgat, 25 Nisan 2011.

 

 

Yayınlanmış Çevirileri:

              Kitap Çevirileri:

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, (Türkçeden Japoncaya Çev. H. Can Erkin ve Tsuyoshi Sugiyama) Toruko (İşte Türkiye), BSYEGM, Ankara, 2002.

Toyama, Atsuko (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin), Türkiye: Yüzyılın Dönemecinde Türk Japon Vakfı, Ankara, 2004.

Yamamoto, Tsunetomo (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Hagakure:Saklı Yapraklar –Mücadele, Şeref ve Sadakat–, İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Dizisi, İstanbul, 2006.

Dazai, Osamu (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin), İnsanlığımı Yitirirken, Karakutu Yayınları, 2006, İstanbul.

Kavabata, Yasunari (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin), Kiraz Çiçekleri, Doğan Kitapçılık, 2007, İstanbul.

Murakami, Ryu (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Yok Yere…, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2007.

Murakami, Ryu (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Emanet Dolabı Bebekleri, Doğan Kitapçılık, 2008, İstanbul.

Abe, Kobo (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Kumların Kadını, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2006.

Gravett, Paul (Japonca kısımların Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Manga:Japon Çizgi Romanının Tarihi, Plan B Yayıncılık, İstanbul, 2008.

Murakami, Haruki (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Sahilde Kafka, Doğan Kitapçılık, İstanbul ,2009.

East Press (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Karl Marx: Kapital Manga-I, Yordam Kitap, İstanbul, 2009.

East Press (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Karl Marx: Kapital Manga-II, Yordam Kitap, İstanbul, 2010.

East Press (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Kobayaşi Takici: Yengeç Gemisi Manga, Yordam Kitap, İstanbul, 2010.

East Press (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Charles Darwin: Türlerin Kökeni Manga, Yordam Kitap, İstanbul, 2010.

Miyazava, Kenci (Japoncadan Türkçeye Çev. H.Can Erkin). Japonya’dan Öyküler, Nesin Yayınevi, İstanbul, 2010

Kuroki, Ryo (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Top Left: Wall Street Kartalını Vurun, Bizim Kitaplar, İstanbul, 2010.

Oe, Kenzaburo (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Kişisel Bir Sorun, Can Yayınları, İstanbul, 2010.

Tanizaki, Jun’içiro (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin), Anahtar, Can Yayınları, İstanbul, 2011

Murakami, Haruki (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2011.

Mişima, Yukio (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Yaz Ortasında Ölüm, Can Yayıncılık, İstanbul, 2011.

Murakami, Haruki (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). 1Q84, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2012.

 

 

Makale, Öykü ve Kitapta Bölüm Çevirileri:

Kabadayı, Reşide (Türkçeden Japoncaya çev. H. Can Erkin). Toruko Shaki ni Okeru Josei no Chii: Women in Turkey (Tük Toplumunda Kadının Yeri: Türkiye’de Kadın). U.S.-Japan Women’s Journal, No.25, s.89-99, Tokyo, 1999.

Akutagava, Ryunosuke (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Burun, İmge Öyküler Sayı.5, s.99-103, Ankara, 2005.

Oe, Kenzaburo (Japonca’dan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Bu Gezegenin Yalnız Çocukları (içinde: Gordimer, Nadine ed. Dile Kolay). Pan Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Oe, Kenzaburo (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Aile Bağlarının Muğlaklığı (içinde: Reyna, Ishak der. Yazarın Kuramı), İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Watanabe, Koiçi (Japoncadan Türkçeye Çev. H. Can Erkin). Nihon Kinsei Toshi ni okeru Keiyaku Monjo (içinde: The Multilateral Comparative Study on Documents fron the 9th to the 19th Centuries Annual Report 2010), National Institute for Humanities, Tokyo, 2011.

Taş, Hülya (Türkçeden Japoncaya Çev. H. Can Erkin). Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısında Sözleşme Kültürü (Osuman-cho no Koka-Shakai Kouzou ni okeru Keiyaku Bunka)(içinde: The Multilateral Comparative Study on Documents fron the 9th to the 19th Centuries An Annual Report 2010), National Institute for Humanities, Tokyo, 2011.

 

 

 

Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

Hasanlı, Vurghun, “1912-1925 Yılları Arasında Japonya’da Demokrasi Hareketleri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

Akdemir, Nuray, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012

Altın, Uğur, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012

 

Görev Aldığı Yüksek Lisans ve Doktora Jürileri:

Baltacı, Ceyhun, “XIX. Yüzyılda Japon ve Türk Edebiyatında Batılılaşma Hareketleri ve Benzer Yönleri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, 2004.

Ortaç, Merter,“20. Yüzyılın İlk Yarısında Japon Sanayisinde Ar-Ge Çalışmaları” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, 2005.

Yavuz, Nilgün, “Japon Yazı Dizgesinin Öğretimine İlişkin Bir Araç Geliştirme Denemesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Anabilim Dalı, Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, 2006.

Levent, Sinan, “İkinci Dünya Savaşı Yolunda Japonya –Cumhuriyet Gazetesi Üzerinden Türk Basınında Japonya 1933-1939–” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, 2009.

Ciğerci, Ali Erdem, “İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bağlamında Hata Çözümleme Denemesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Anabilim Dalı, Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, 2009.

Özdemir, İbrahim Soner, “Grasping the Space of the Heart/Mind: Artistic Creation and Natural Beauty in the Later Philosophy of Kitaro Nishida (1870-1945)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Doktora Tezi Jüri Üyeliği, 2011.