DR.ÖĞR.ÜYESİ İDRİS HAKAN FURTUN    
Adı : İDRİS HAKAN
Soyadı : FURTUN
E-posta : hfurtun@ankara.edu.tr, hakanfurtun@gmail.com
Tel : 0312 5955205
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ-ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : Adalet MYO Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

27 Aralık 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. İlköğrenimini Ankara'da T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kavaklıdere İlkokulu'nda tamamladı. Hazırlık sınıfını T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Samsun Anadolu Lisesi'nde okudu. Yatay geçis yaparak Ankara’ya geldi ve T.E.D. Ankara Koleji Orta Kısmına devam etti. Orta ve Lise öğrenimlerini T.E.D. Ankara Koleji'nde tamamlayarak 1989 yılında T.E.D. Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden iftihar listesine girerek mezun oldu. Aynı yıl ÖSS ve ÖYS sınavları neticesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 5. sırada kaydoldu. Hukuk lisans öğrenimini 1993 yılında Eylül döneminde fakülte dördüncüsü olarak tamamladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında öğrenim görmeye başladı. Bu programdan 1997 yılında kamu hukuku-vergi hukuku alanında yazılmış “İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi-Türk Vergi Sistemi Açısından Bir İnceleme-” başlıklı Yüksek Lisans tezi ile “uzman hukukçu” (LLM) unvanı ile mezun oldu. Daha sonra lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programında sürdürdü ve bu programdan 2005 yılında kamu hukuku-vergi hukuku alanında yazılmış “Vergi Hukukunda Mahkemelerin Hukuk Yaratma-Kanun Boşluğu Doldurma Yetkileri” başlıklı doktora tezi ile mezun olarak “Hukuk Doktoru” (Dr.iur.-PhD) unvanını kullanmaya hak kazandı. Halen akademik ve mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

 

           1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Vergi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevliliğine atandı ve bu görevi 2002 yılına kadar sürdürdü.

 

            Askerlik hizmetini Aralık 2002-Temmuz 2003 tarihleri arasında tamamladı.

 

            Eylül 2003-Aralık 2005 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde hukuk işleri sorumlusu-avukat danışman sıfatı ile görev yaptı. Bu görevi süresince Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Kamu İhale Hukuku, Borçlar ve Ticaret Hukuku ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili sorunlarında kurumuna koruyucu ve çözümleyici hukuk danışmanlığı hizmeti sundu. Aynı dönem zarfında Ankara Üniversitesi bünyesindeki muhtelif akademik birimlerde (Adalet ve Başkent Meslek Yüksekokulları) ders başına görevlendirilmiş öğretim görevlisi olarak da çalıştı. Bu kapsamda kendi uhdesinde Vergi Hukuku, Genel Hukuk Bilgisi, Ticaret Hukuku ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Mali Mevzuat derslerini verdi, sınavlarını hazırlayarak değerlendirdi.

 

            30.12.2005 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı öğretim elemanlığına Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca atandı bu görevine 26.07.2011 tarihine kadar devam etti. 26.07.2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Kamu Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine Yardımçı Doçent sıfatıyla atandı.

 

Dr. Furtun 01.06.2006 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

2006-2007 öğretim yılında beri Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce Yükseköğretim Kanunu’nun 13-b-4 maddesine istinaden yapılan görevlendirmeler uyarınca Dr. Furtun, Hukuk Fakültesi ile Hukuk Fakültesi’ne bağlı Adalet Meslek Yüksekokulu’nda ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Başkent ve Elmadağ Meslek Yüksekokulları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda lisans, ön lisans ve yüksek lisans düzeylerinde çeşitli hukuk derslerini (mali hukuk bilgisi, damga vergisi ve harçlar bilgisi, kamu ihale hukuku bilgisi, temel hukuk, kamu maliyesi, vergi hukuku, kamu harcamaları hukuku ve uluslar arası vergi hukuku gibi) kendi sorumluluğunda vermekte ve sınavlarını yaparak değerlendirmektedir.

    

              Dr. Furtun Mali Hukuk, Vergi Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Kamu Harcamaları Hukuku dallarında uzmanlık, mesleki bilgi ve deneyime sahiptir. Hakan Furtun Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenmiş olan Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı ile İnşaat Sözleşmeleri ve Tahkim Hukuku Sertifika Programına katılmıştır. Ayrıca Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinden FIDIC Sözleşmeleri ve Şartnameleri Semineri’ne katılarak sertifika almıştır.

 

            Dr. Furtun iyi derecede İngilizce ve Almanca; temel düzeyde ise İtalyanca bilmektedir.

  

           Hakan Furtun, biri 1996 ve diğeri 1999-2000 yıllarında olmak üzere iki kez Alman Akademik Değişim Servisi-DAAD tarafından burs ile ödüllendirilmiştir.

 

            Evli ve bir çocuk babası olan Dr. Furtun’un mali hukuk ve mesleki öğretim alanında Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış çeşitli çalışmaları bulunmaktadır  

           

           Dr. Hakan Furtun halen mali hukuk alanında doçentlik için hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir.