ÖĞR. GÖR. HİKMET GÜLŞAH TANYILDIZ    
Adı : HİKMET GÜLŞAH
Soyadı : TANYILDIZ
E-posta : hgtanyildiz@ankara.edu.tr
Tel : 0312 595 63 35
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk Hematoloji Onkoloji
Kişisel Akademik Bilgiler

1)      Hikmet Gülşah Tanyıldız (Oktay)

2)      Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 08.04.1979

3)      Medeni Hali: Evli

4)      Adres:

a)      İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji

b)      Telefon : 0 (312) 595 63 25-57 89

c)      Cep: 0 505 873 16 36

d)      e-mail: g_oktay4910@yahoo.com

5)      Halen çalıştığı kuruluş: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Akademik Uzman

6)      Yabancı Dil: İngilizce ve İspanyolca

7)      Eğitim Durumu

i)        Firuzağa İlkokulu (İlkokul), 1985

ii)       Nişantaşı Kız Lisesi (Ortaokul), 1990 (Birincilikle bitirdi).

iii)     Kabataş Erkek Lisesi (Lise), 1993 (Derece ile bitirdi).

iv)     İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1997 (Birincilikle bitirdi).

v)      Tıpta uzmanlık

(i)      İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası, 2003.

(ii)    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalında Çocuk Hematoloji-Onkoloji  İhtisası, 2010.

(iii)   Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) 2013

(iv)  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji (Akademik Uzman) 2017

 

  8)Yurt Dışı Deneyimler

(i)      Baylor Collage of Medicine Texas Children Hospital Pediatrik Onkoloji Kliniği: 3 ay süre ile gözlemci, Ocak-Nisan 2008

 

(ii)    Cincinnati Children’s Cancer and Blood Diseases Institute, Division of Bone Marrow Transplantation and Immune Deficiency: 4 ay süre ile araştırmacı gözlemci, Nisan-Ağustos 2016

9)      Uzmanlık Tezleri

i)                    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Tanyıldız G. Çocukluk Çağı Klasik Hodgkin Lenfomada İmmun Mediatörlerin Prognostik Değeri ve Sağkalıma Olan Etkilerinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2009. (Tez danışmanı: Prof. Dr. İnci Yıldız - Prof. Dr. Nükhet Tüzüner).

 

 

ii)                   Çocuk Hematoloji-Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi

Tanyıldız G. Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde Dokuda Transforming Growth Factor-B1, Transforming Growth Factor-B reseptörleri ve Fascin’in İmmunohistokimyasal Yöntemle İncelenmesi, Tanı, Remisyon ve eğer Gelişirse Relapsta Serum TGF-B1 Düzeylerinin Ölçülmesi ve Sonuçlarının Prognoz üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2013. (Tez danışmanı: Prof. Dr. Gülsan Yavuz – Prof. Dr. Gülşah Kaygusuz).

10)  Bugüne kadar bulunduğu başlıca görevler

a)      İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi: 2003-2009

b)      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Yan dal asistanlığı:2010-2013

c)      Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji-Hemataloji Kliniği, Devlet Hizmet Yükümlülüğü:2013-2015

d)      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Akademik Uzman: 2017-

11)  Projelerde yaptığı görevler

a)      Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde Dokuda Transforming Growth Factor –B1, Transforming Growth Factor-B reseptörleri ve Fascin’in İmmunohistokimyasal Yöntemle İncelenmesi, Tanı, Remisyon ve eğer Gelişirse Relapsta Serum TGFB-1 Düzeylerinin Ölçülmesi ve Sonuçlarının Prognoz üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, (Proje no: 12B3330020 )

 

12)  Üyelikler

a.       Türk Pediatri Kurumu

b.      Türk Pediatrik Onkoloji Grubu

c.       Türk Hematoloji Derneği

d.      Türk Onkoloji Grubu

e.       Türk Pediatrik Hematoloji Grubu

f) International Society of Pediatric Oncology