ÖĞR. GÖR. HÜLYA GÜRSOY    
Adı : HÜLYA
Soyadı : GÜRSOY
E-posta : hgursoy@ankara.edu.tr, hulyagursoy_1@hotmail.com
Tel : 031205955186
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ-ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : ADALET
Kişisel Akademik Bilgiler

                          

 Öğrenim Durumu

 LİSANS

Üniversite                       :  Gazi Üniversitesi
Akademik Birim             :  Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Program/Bölüm/Diğer :  Büro Yönetimi Öğretmenliği
Ülke                                 :  Türkiye
Mezuniyet Yılı                :   1993

 YÜKSEK LİSANS

Üniversite                       :  Gazi Üniversitesi
Enstitü                            :  Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program/Bölüm/Diğer    :  Büro Yönetimi Eğitimi
Tez Konusu                     :  Eğitim ve Öğretim
Tez Başlığı                      :  “Sekreterlik Mesleği ve Mesleğin ProfiliniBelirlemeye  Yönelik Bir Alan Araştırması”
Ülke                                :  Türkiye
Mezuniyet Yılı                 :  1998

Akademik Ünvanlar/ Yıl

Öğretim Görevlisi    GOP Üniversitesi, Tokat MYO                         1994-1996
Öğretim Görevlisi    Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO              1996-2007
Öğretim Görevlisi    Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO   1996-2007
Öğretim Görevlisi    Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet MYO 2008- ….

 Uzmanlık Alanları

1  Klavye Kullanımı
2   Eğitim Teknolojisi
3   Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
  Büro Yönetimi

Makaleler

 Ulusal ve Uluslar arası  tam metin olarak yayınlanan Makale

1.  Acar, Sami; Hülya Gürsoy (2012). Türkiye Mahkemelerinde Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi Uygulamasına Geçiş: “Ceza Mahkemeleri Örneği”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/4, s. 109-138    2012

2.   Acar, Sami; Hülya Gürsoy (2008) “Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini Ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, TTEF Dergisi, 2008/2, Ankara 2008

3.   Acar,Sami; Hülya Gürsoy (2008) “Büro Yöneticilerinin Mobil Ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Faktörler Ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma”,  Karadeniz Teknik Üniversitesi,  Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:2, Kış: 2009, Trabzon           2009

4.  Acar, Sami; Hülya Gürsoy (2007). “Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi, 6. Büro Yönetimi Kongresi, 24-25 Ekim 2007, Tebliğ        2007

Bildiriler

Ulusal ve Uluslar arası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri

1.  Sami Acar; Hülya Gürsoy. (2013). Geleneksel  ve Acar Metoda göre on parmak klavye öğrenenlerin performans-başarı düzeylerinin karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma, II. Ulusal Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi Adalet MYO, Kırıkkale, 10 Mayıs 2013          

2. Sami Acar;  Hülya Gürsoy.  (2012)  Almena ve Acar Metotları ile On Parmak Klavye Öğrenenlerin Performans Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma, XI. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Isparta,2012

3.  Acar, Sami; Hülya Gürsoy (2011). ‘Ofislerde İnternet Tabanlı Dikte ve Konuşma Tanıma Sistemleri: NCH Software – Web Dictate Örneği’, X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Bilecik Üniversitesi, Gölpazarı MYO, 6-8 Ekim 2011            

4. Furtun,  Hakan; Hülya Gürsoy  (2009). Hukuk Alanında Sekreterlik Meslek Eğitimine Dair Bir Çözüm Önerisi: Adalet Meslek Yüksekokullarının Adli Hizmetler Meslek Yüksekokulları  Olarak Reorganizasyonu, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet MYO, 14-16 Ekim 2009           

 5. Acar,Sami; Hülya Gürsoy (2008) “Büro Yöneticilerinin Mobil Ve Kablosuz İletişim Araçları Tercihini Etkileyen Faktörler Ve E-Öğrenme Ortamlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, 7. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi,  Karadeniz Teknik Üniversitesi, 24-25 Ekim 2008

6. Acar, Sami; Hülya Gürsoy (2007). “Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi, 6. Büro Yönetimi Kongresi, 24-25 Ekim 2007

 Uluslar arası Etkinlikler

1.Dünya İnternet Klavye Şampiyonası  (Çalıştırıcı)               2008-…..
2. Dünya İnternet Klavye Şampiyonası  (Çalıştırıcı)               2008-….

Kurumlardan Aldığı ödüller

 Ulusal veya yerel nitelikteki Kurumlardan Aldığı Ödüller

1.Ulusal F klavye yarışmasına öğrencilerin; okul birinciliği,  ferdi birincilik,  ikincilik ve üçüncülük ödülleri Selçuk Üniversitesi-2009

2. Ulusal F klavye yarışmasına öğrencilerin; okul birinciliği,  ferdi birincilik,  ikincilik ve üçüncülük ödülleri Dokuz Eylül Üniversitesi-2010

3.Ulusal F klavye yarışmasına öğrencilerin; okul birinciliği,  ferdi birincilik,  ikincilik ve üçüncülük ödülleri Ankara Üniversitesi - 2011

4 .Ulusal F klavye yarışmasına öğrencilerin; okul birinciliği,  ferdi birincilik,  ikincilik ve takım birinciliği, Bozok Üniversitesi-2012

5..Ulusal F klavye yarışmasına öğrencilerin; okul birinciliği,  ferdi birincilik,  ikincilik ödülleri ve takım birinciliği, Kırıkkale Üniversitesi-2013

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri

Verdiği Dersler (2010-2011 / 2011-2012 Akademik Yılları)

 Güz Dönemi     

1. Klavye Kullanımı I (2+2)          

2.Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar (2+0)         

3. Klavye Kullanımı III (1+1)            

Bahar Dönemi  

4. Klavye Kullanımı II (2+2)              

5. Klavye Kullanımı IV (1+1)            

6. Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim (2+0)

7. Büro Yönetimi Teknikleri (2+0) 

 Diğer

İşletim Sistemleri           Derecesi

IBM MVS                       Çok iyi
IBM AS/400                  Çok iyi
IBM AIX                                 İyi
MS WINDOWS NT       Çok iyi
MSWINDOWS X           Çok iyi
OS/2                                       İyi
OFFİCE                            Çok iyi

Programlama Dilleri

 Abap/4,  Pl I, Vısual Basıc, Fortran, Sql, Web Sayfası Tasarım Programları, Eğitim Yazılımları

 Database

Oracle, Adabas, Db2 6000, Db2, Db2/400

 Network

Protokols Tcp/Ip & Sna