ARŞ. GÖR. DR. SABİHA HANDE MUTLAY    
Adı : SABİHA HANDE
Soyadı : MUTLAY
E-posta : hande.gursoytrak@science.ankara.edu.tr
Tel : 1271
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sabiha-hande-mutlay
Kişisel Akademik Bilgiler

Arş. Gör. Dr. Hande (GÜRSOYTRAK) MUTLAY


Eğitim:

Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
          Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü  - 2006

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
          Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı - 2010

Doktora: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
          Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı - 2019


Akademik ve Mesleki Deneyim:

Araştırma Görevlisi: 2011- 2019 
          Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Astronomi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi Dr: 2019 -
           Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Astronomi Anabilim Dalı

YAYINLAR:

 

SCI Kapsamında Olan Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1.      Gürol, B., Gökay, G., Saral, G., Gürsoytrak, S. H., Cerit, S., Terzioğlu, Z. 2016. “Absolute and geometric parameters of contact binary GW Cnc”. New Astronomy Vol. 46, Pages 31-39.

2.      Gürol B., Bradstreet D.H., Demircan Y., Gürsoytrak S.H., 2015, “Photometric study and absolute parameters of the short-period eclipsing binary HH Bootis”, New Astronomy Vol. 41, Pages 26-36.

3.      Gürol B., Gürsoytrak S.H. and Bradstreet D.H., “Absolute and Geometric Parameters of Contact Binary BO Arietis”, 2015, New Astronomy Vol.39, Pages 9-18.

4.      Gürol B., Terzioğlu Z., Gürsoytrak S.H., Gökay G., Derman D., “Absolute and Geometric Parameters of W UMa Type Contact Binary V404 Pegasi”, 2011, AN, 332, No.7, 691-697.

5.      Gürol B, Derman E., Saguner T., Gürsoytrak S.H., Terzioğlu Z., Gökay G., Demircan Y., Okan A., Saral G., “Absolute and geometric parameters of W UMa type contact binary TYC 1174-344-1”, 2011, New Astronomy Vol. 16, Issue 4, Pages 242-249.

 

SCI Kapsamında Olmayan Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1.      Gürsoytrak, H., Gürol, B. 2016. “Preparation of Spectra for Surface Mapping with Doppler Imaging of a Peculiar Star V776 Her”. Journal of Physics: Conference Series, vol. 707, 012042.

2.      Terzioğlu Z., Gürsoytrak H., Saral G., Bağıran N., Gökay G., Kılıç Y., Demircan Y., Okan A., Doğruel M.B., Alpsoy M., Cerit S., Semuni M., Yıldırım C., Gürol B., “Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”, 2015IBVS.6128....1T

3.      Gürsoytrak H., Demircan Y., Gökay G., Okan A., Terzioğlu Z., Saral G., Semuni M., Kılıç Y., Cerit S., Alpsoy M., Yolkolu A., Şahin S., Gürol B., New times of minima for some eclipsing binary stars, 2013, IAU-IBVS No. 6075.

4.      Demircan Y., Gökay G., Okan A., Gürsoytrak H., Terzioğlu Z., Saral G., Kılıç Y., Cerit S., Semuni M., Aydın E., Demirhan U., Gürol B., “Times of Minima of some eclipsing binary stars”, 2012, IAU-IBVS No. 6041.

5.      Gökay G., Demircan Y., Gürsoytrak H., Terzioğlu Z., Okan A., Doğruel M.B., Saral G., Cerit S., Semuni M., Kılıç Y., Çoker D., Derman E., Gürol B., “Minima times of some eclipsing binary stars”, 2012, IAU-IBVS No. 6039.

6.      Demircan Y., Gürol B., Gökay G., Terzioğlu Z., Saral G., Gürsoytrak H., Okan A., Demirhan U. Çoker D., Derman E., “Minima Times of Some Eclipsing Stars”, 2011, IAU-IBVS No. 5965.

7.      Gökay G., Demircan Y., Terzioğlu Z., Gürsoytrak H., Okan A., Çoker D., Saral G., Gürol B., Derman, E., “Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”, 2010, IAU-IBVS No. 5922

 

Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Sözlü ve Poster Bildiriler

1.           Gürsoytrak S.H. ve Gürol B. “V776 Her Yıldızına Ait Tayf Çizgilerinde Eşdeğer Genişlik Değişiminin İncelenmesi”, XIX. Ulusal Astronomi Kongresi, ODTÜ, Ankara, 2-6 Şubat 2015, Tebliğ, s. – basım aşamasında

2.           Gürsoytrak, S.H., Demircan, Y., Terzioğlu, Z., Okan, A., Cerit, S., Gürol, B., 2012, "W UMa Türü Değen Sistem Olan V546 And Sisteminin Fiziksel ve Geometrik Parametreleri", XVIII. Ulusal Astronomi Kongresi, 2012, s.541-544 Malatya

3.          Gürsoytrak, S.H., Gökay G., Terzioğlu Z., Gürol B., Okan A., “TYC1761-1246-1 Sisteminin İlk Işık ve Dikine Hız Eğrisi Analizi”. XVII. Ulusal Astronomi Kongresi ve VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 31-Ağustos – 4 Eylül 2010, s. 287-296, Çukurova Üniv. Adana.

4.           Çoker D., Gökay G., Gürsoytrak S.H., Gürol B., Derman E., “M67 Kümesinde Seçilmiş Bazı Blue Stragglers’ların Tayf Türlerinin Belirlenmesi, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 2008, s.714-723, Çanakkale, Türkiye.

5.           Gökay H.G., Gürol B., Gürsoytrak S.H., Demircan Y., Derman E., “TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Tayfsal Sönümleme Eğrisi, g’r’i’ Fotometrik Sönümleme ve Aletsel Dönüşüm Katsayıları, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 2008, s.709-713 Çanakkale, Türkiye. 8-12 Eylül 2008.

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş Sözlü Bildiriler

1.    Gürsoytrak-Mutlay, S. H. & Gürol. B. 2019. “Yıldızların Yüzey Yapılarının Doppler Görüntüleme Yöntemi ile Haritalanması”, Tam Metin Bildiri, INCES International Congress of Science Culture and Education 29 Oct - 02 Nov 2019, p. 165 – 168, Alanya, Türkiye. 

2.       Gürsoytrak-Mutlay, S. H. & Mutlay İ. 2019. “Astronomik gözlemlerin büyük veri madenciliği ile analizlenmesi”, INCES International Congress of Science Culture and Education 29 Oct - 02 Nov 2019, Alanya, Türkiye.

3.      Gürsoytrak, H., Gürol, B. 2016. “Preparation of Spectra for Surface Mapping with Doppler Imaging of a Peculiar Star V776 Her”. Journal of Physics: Conference Series, vol. 707, 012042.