PROF.DR. HASAN HALUK ERDEM    
Adı : HASAN HALUK
Soyadı : ERDEM
E-posta : hherdem@ankara.edu.tr, hasanhalukerdem@yahoo.com.tr
Tel : (0312)3633350/3223
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

1-Ad ve Soyad: Hasan Haluk Erdem

İletişim Adresi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

                           Cebeci-ANKARA

Telefon:              03123633350/3223 (İş)

Elektronik Posta: hherdem@ankara.edu.tr

2-Doğum Tarihi    :28 Şubat 1970

Unvan: Prof.Dr.

Eğitim: Doktora

 

Derece                                     Bölüm                             Üniversite                                  Yıl

Lisans                                      Felsefe                            Ankara Üniversitesi            1988-1992

Yüksek Lisans                        Felsefe                            Gazi Üniversitesi                 1995-1998

Doktora                                  Felsefe                            Hacettepe Üniversitesi         1998-2005

 

5-Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi: 1995-2007, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı.

Yardımcı Doçent:  2007-2010, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı.

Doçent:  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

Profesör: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

6-Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Pınar Erdoğan, Çocuklarla Felsefe Yaklaşımının Düşünsel, Tarihi ve Sosyal Temelleri Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018.

6.2. Doktora Tezleri

1-Amar Purevdorj, Dostoyevski’nin Romanlarındaki Karakter Çerçevelerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017.

2-Seval Yinilmez Akagündüz, Türkiye’de Ahlak Eğitimi Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016.

7- Yayınlar

7.1. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler

‘‘Auf dem Weg zur Weltphilosophie. Jaspers’ ‘Glauben an Kommunikation’, Offener Horizont. Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft, 2, Wallstein Verlag, Deutschland, 2015.

7.2. Uluslararası Sempozyumlar

‘‘İntihar Sorunu Karşısında Immanuel Kant’’, Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Vadi Yayınları, Ankara, 2006.

7.3. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-‘‘Jaspers’ Weltphilosophie und ihre Bedeutung für die universale Kommunikation’’, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. Kaygı, sayı: 8, Bahar 2007, Bursa.

2-‘‘Nermi Uygur’da Kültür ve Teknik İlişkisi’, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. Kaygı, sayı: 14, Bahar 2010, Bursa.

3-‘‘Hannah Arendt’in Eichmann Davası Üzerine Düşünceleri’’, FLSF. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 9, Bahar 2010, Isparta.

4-‘‘Edgar Morin’de İnsanlık Durumu ve Geleceğin Eğitimi Düşüncesi’’, FLSF. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 13, Bahar 2012, Ankara.

5-‘‘Felsefede, Sanatta ve Politikada Anaksagoras’’, Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı, Özne, 26. Kitap, Bahar 2017, Konya.

6-‘‘Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Ahlâk Problemine Giriş’’, Kutadgubilig. Felsefe-Bilim Araştırmaları, sayı: 36, 2017, İstanbul.

7.4. Ulusal Sempozyumlar

‘‘Günümüz Tıbbında Hasta ve Hekim İletişimine Etik Açıdan Bakış’’, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, cilt 1, 2003, Bursa.

7.5. Kitaplar

1-Karl Jaspers Felsefesinde Hakikat, İletişim ve Siyaset, Ebabil Yayınları, Ankara, 2007.

2-Karl Jaspers Felsefesine Giriş, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2014.

8- Üyelikler

Türk Felsefe Derneği, Türkiye Felsefe Kurumu