DOÇ. DR. HALE ILGAZ    
Adı : HALE
Soyadı : ILGAZ
E-posta : hilgaz@ankara.edu.tr, haleilgaz@gmail.com
Tel : 0312 600 01 41
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hale-ilgaz
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 2009-2013.

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 2006-2008

Lisans: Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2002-2006

Misafir Öğretim Elemanı (2015) - Arizona State University (ABD)

YABANCI DİL: İngilizce

ARAŞTIRMA ALANLARI: Uzaktan eğitim, e-öğrenme, öğretim tasarımı, yetişkin eğitimi, insan-bilgisayar etkileşimi, e-öğrenme ortamlarındaki bilişsel süreçler ve bilişsel psikoloji

EDİTORYAL GÖREVLER

2016 - … Learning, Design, and Technology. An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy (Springer) - Literature Reviews and Systematic Reviews of Research - Section Co-Editor

2015 - … Educational Technology Research & Development - Yardımcı Editör

2014 - …  Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi – Yardımcı Editör

2011 - … Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik

2010 - 2013  Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi – Uluslararası İlişkiler

YAYIN LİSTESİ

 • Conley, Q., Sadauskas, J., Christopherson, R., Lin, L., Ilgaz, H., Seto, C., . . . Atkinson, R. K. (2022). Facebook usage patterns looking into the mind via the ICAP engagement framework. Behaviour & Information Technology, 1-13. https://doi.org/10.1080/0144929X.2021.2024597
 • Kokoç, M., Ilgaz, H., & Akçay, A. (2021). How Deeply Does Media and Technology Usage Affect the Sustained Attention? International Journal of Human–Computer Interaction, 1-12. https://doi.org/10.1080/10447318.2021.2002049
 • Johnson, T. E., Lin, L. Young, P.A., Ilgaz, H., Morel, G. & Spector, M.J. (2021). Thinking from Different Perspectives: Academic Publishing Strategies and Management in the Field of Educational Technology. In R. Hartshorne, Ferdig, R.E. & Bull, G. (Ed.), What Journal Editors Wish Authors Knew About Academic Publishing: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Kokoç, M., IIgaz, H. & Altun, A. (2020). Effects of sustained attention and video lecture types on learning performances. Education Technology Research and Development. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09829-7
 • Ilgaz, H. & Gulbahar, Y. (2020). Examining e-Learners’ Preferences and Readiness Satisfaction: A Holistic Modelling Approach. Open Praxis, 12(2), https://dx.doi.org/10.5944/openpraxis.12.2.1070.
 • Şenel Tekin, P., Ilgaz, H., Afacan Adanır, G., Yıldırım, D., & Gülbahar, Y. (2020). Flipping e-learning for teaching medical terminology: A study of learners’ online experiences and perceptions. Online Learning, 24(2), 76-93. https://doi.org/10.24059/olj.v24i2.2030
 • Ilgaz, H & Kokoç. M. (2020). E-öğrenmede etkili video ders tasarımları. M.Kokoç & H. Ilgaz (Ed.), E-Öğrenmede Videolar Uygulamalar ve Güncel Eğilimler (s. 1-12).  Ankara: Pegem Akademi
 • Bayazit, A., Ilgaz H., Erden Ş., Gonullu İ. (2020). Using Learning Analytics for Flipped Classrooms to Predict At-Risk Students in Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 13th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities, Boston, USA, August 18-20.
 • Ilgaz, H. (2020). Güvenli internet kullanımı. S. Bayram, G.K.Cumaoğlu & İ.K. Aybar (Ed.), Bilişim Teknolojileri Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar (s. 351-361). Ankara: Nobel Yayınevi
 • Ilgaz, H. (2020). Bilişim etiği ve telif hakları. S. Bayram, G.K.Cumaoğlu & İ.K. Aybar (Ed.), Bilişim Teknolojileri Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar (s. 363-367). Ankara: Nobel Yayınevi
 • Ilgaz, H. & Adanır Afacan, G. (2020). Providing online exams for online learners: Does it really matter for them?. Education and Information Technologies, 25(2), 1255–1269. doi: 10.1007/s10639-019-10020-6.
 • Ilgaz, H. (2019). Adult learners’ participation in a blended learning environment: A case study on imposed pace learning. Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), 7(4), 15-29. doi: 10.17220/mojet.2019.04.002.
 • Kokoç, M., Ilgaz, H., & Altun, A. (2019). Individual cognitive differences and student engagement in video lectures and e-learning environments. In E. Alqurashi (Ed.), Handbook of Research on Fostering Student Engagement With Instructional Technology in Higher Education (pp. 78-93). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-0119-1.ch005.
 • Ilgaz, H., Kokoç, M., Akçay, A., & Altun, A. (2019). Üniversite öğrencileri için bilgisayar tabanlı sürdürülebilir dikkat testi norm çalışması. İlköğretim Online, 18(3), 1036-1045. doi:10.17051/ilkonline.2019.610166.
 • Kokoc, M., Ilgaz, H., Akçay, A. & Altun, A. (2019). Öğrencilerin Sürdürülebilir Dikkat Düzeyleri ile Medya ve Teknoloji Kullanım Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Paper presented at VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, June, 19-22.
 • Bayazıt, A. Ilgaz, H., Erden, Ş. & Gönüllü, İ. (2019). Tıp Eğitiminde Ters-Yüz Sınıf Modelinin Öğrenci Etkileşimleri Açısından İncelenmesi. Paper presented at VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, June, 19-22.
 • Ilgaz, H . (2018). Bireysel farklılıklar kapsamında çevrimiçi öğrenme araştırmalarına ilişkin sistematik bir derleme. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 1003-1018. doi: 10.30831/akukeg.407289.
 • Kokoc, M., Ilgaz, H. & Altun, A. (2018). Understanding how video interaction data 
predicts academic performance: A preliminary study. Paper presented at the 2018 AECT (The Association for Educational Communications and Technology) International Convention, Kansas City, Missouri, October, 23-28
 • Kurnaz, F.B., Ergün, E. & Ilgaz, H. (2018). Participation in online discussion environments: Is it really effective? Education and Information Technologies, 23(4), 1719-1736. doi: 10.1007/s10639-018-9688-4.
 • Ilgaz, H.  & Gülbahar, Y. (2017). Why Do Learners Choose Online Learning: The Learners Voices.  IADIS 11th International Conference e-Learning – EL, 20-22 July, Lisbon, Portugal, pp. 130-136.
 • Ilgaz, H. & Nuhoğlu Kibar, P. (2017). Who Enacts Leadership Actions?: A Systematic Review on Technology Leadership. Paper presented at the 2017 AECT (The Association for Educational Communications and Technology) International Convention, Jacksonville, Florida, November, 6-11.
 • Altun, S. A., & Ilgaz, H. (2016). A Qualitative Case Study of Tablet Use in a High School in Turkey. In J. Zhang, J. Yang, M. Chang, & T. Chang (Eds.), ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools (pp. 37-51). Singapore: Springer Singapore.
 • Gülbahar, Y. & Ilgaz, H. (2016). Current Situation Of E-Learning In Higher Education: A Case Study. Conference Proceedings of  European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 ANNUAL Conference, June 14-17, Budapest, Hungary, pp. 640-647.
 • Altun, S. A., & Ilgaz, H. (2016). A Qualitative Case Study of Tablet Use in a High School in Turkey. In J. Zhang, J. Yang, M. Chang, & T. Chang (Eds.), ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools (pp. 37-51). Singapore: Springer Singapore.
 • Ilgaz, H. (2015). Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. İlköğretim Online, 14(3), 874-884. doi: 10.17051/io.2015.75608.
 • Ilgaz, H. & Gulbahar, Y. (2015). A Snapshot of Online Learners: e-Readiness, e-Satisfaction and Expectations. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(2), 171-187.
 • Ilgaz, H, Mazman, S.G. & Altun, A. (2015). A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey. Technology, Knowledge and Learning, 20(2), 159-168. doi: 10.1007/s10758-015-9257-5.
 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Eşzamanlı Öğrenme Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 13(26), 187-204.
 • Gülbahar, Y. & Ilgaz, H. (2014). Premise of Learning Analytics for Educational Context: Through Concept to Practice. International Journal of Informatics Technologies, 7(3), 12-20.
 • Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). The effect of sustained attention level and contextual cueing on implicit memory performance for e-learning environments. Computers in Human Behavior, 39(0), 1-7. doi: 10.1016/j.chb.2014.06.008
 • Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). Is Implicit Memory Independent from Sustained Attention: An Eye Tracking Validation Study. Presented at Neuroscience and Education 2014 Meeting of the EARLI SIG 22, June 12-14, Göttingen, Germany.
 • Ilgaz, H., & Aşkar, P. (2013). The Contribution of Technology Acceptance and Community Feeling to Learner Satisfaction in Distance Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106(0), 2671-2680. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.308
 • Ilgaz, H. ve Altun, A. (2013). Eş Zamanlı Görüntülü ve Sesli İletişim Aracı Kullanılan Ortamlarda Öğretim Elemanlarının Öğretimsel Buradalıkları. 1. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Trabzon, 26-28 June, Turkiye.
 • Ilgaz, H. ve Usluel, Y.K. (2010). Öğretim Sürecine BİT entegrasyonu açısından öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim.  Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 10(19), 87-106.
 • Pala, F. K., Ilgaz, H., Altan, T., Çınar, M. and Tuzun, H. (2010). Usability testing of a university library web site. Presented at the Association for Educational Communications and Technology Convention (AECT 2010), Anaheim-CA, October 26-30, USA.
 • Ilgaz, H. & Aşkar, P. (2010). Sense of Community Feeling In A Blended Learning Environment: Effect Of Demographics. The IADIS International Conference WWW /Internet 2010, 14-17 October, Timisoara, Romania.
 • Ilgaz, H. ve Usluel, Y.K. (2010). BİT Entegrasyonu Açısından Öğretmen Yeterliklerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2010), 24-26 Eylül 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Ilgaz, H. ve Seferoğlu, S. (2010). Sayısal Uçurumun Boyutları ve Teknoloji Politikaları. International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2010.
 • Pala, F. K., Altan, T., Ilgaz, H., Çınar, M. ve Tüzün, H. (2010). Hacettepe Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Çalışması. International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2010.
 • Yıldız, B., Ilgaz, H. ve Seferoğlu, S. (2010). Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları: 1963’den 2013’e Kalkınma Planlarına Genel Bir Bakış, Akademik Bilişim 2010, Muğla, Muğla Üniversitesi, 10-12 Şubat 2010.
 • Ilgaz, H. ve Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği geliştirme çalışması, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 27-35.
 • Torun, E.D., Usluel, Y.K. & Ilgaz, H. (2008). Teachers’ Adoption of Laptops in the Stages of Innovation Decision Process, paper presented at World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA), Vienna, June 30-July 4, Austria.
 • Aşkar, P., Altun, A. & Ilgaz, H. (2008). Learner Satisfaction on Blended Learning. E-Leader Conference,  19-21 June  Krakow, Poland. Chinese American Scholars Association.
 • Torun-Dikbaş, E., Ilgaz, H. & Usluel, Y. K. (2007). Technology Acceptance Model and Teachers’ Adoption of Laptops, paper presented at The Fourth Annual Conference of Learning International Networks Consortium (LINC), Amman, October 28-30, Jordan