DR. ÖĞR. ÜYESİ HACER YALIM KELEŞ    
Adı : HACER
Soyadı : YALIM KELEŞ
E-posta : hkeles@ankara.edu.tr
Tel : +90-312-2033300/1756
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hacer-yalim-keles
Kişisel Akademik Bilgiler

Doktora:               ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği (2010)

Yüksek Lisans:    ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği (2005)

Lisans :                 ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği (2002)


 VERDİĞİ DERSLER:

Lisans Dersleri

COM101 Bilgisayar Programlama I 

COM102 Bilgisayar Programlama II

COM267 Veri Yapıları

BLM438 Bilgisayar Grafiği

COM448 Örüntü Tanıma

BLM492 Araştırma Teknikleri I-II

Yüksek Lisans/Doktora Dersleri

Derin Öğrenme

Makine Öğrenmesi

Bilgisayarla Görme


ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI

2015 yılından itibaren CVML (Computer Vision and Machine Learning) laboratuvarının koordinatörlüğünü yapmaktayım. Labda ilgilendiğimiz problemler güncel derin makine öğrenmesi tekniklerinin kullanımıyla farklı bilgisayarda görü problemlerini kapsamaktadır. Son dönemde video verilerini kullanarak derin öğrenme yaklaşımlarıyla Türkçe İşaret Dili (TİD) tanıma konusunda Lab'daki öğrencilerimle araştırmalar yürütmekteyiz; bu araştırma halen TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olup, bu kapsamda geniş dağarcıklı bir TİD veri seti oluşturmaktayız. Bunun dışında aktif olarak derin üretici ağlardan çekişmeli üretken ağlar (GANs) ile ilgili güncel bir araştırma yürütmekteyiz. Bu kapsamdaki çalışmalarımız bir BAP projesi kapsamında desteklenmektedir. Buna ek olarak hava fotoğraflarından görüntü sınıflandırma problemi de aktif olarak çalıştığımız problemlerden biridir. Son dönemde üzerinde aktif olarak çalıştığım problemlerden biri de konuşma kodlama problemidir. 

Lisans düzeyinde de son sınıfların bitirme projeleri kapsamında derin öğrenme uygulamalarıyla pek çok bilgisayarda görme problemi üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Lisans öğrencileriyle güncel çalışmalarımız Türkçe İşaret Dili kapsamında, üretici sinir ağları (GAN) ile işaret sentezleme, anlamsal bölütleme konularına odaklanmıştır; bu bağlamda lisans öğrencilerimle yürüttüğümüz araştırmalar saygın IEEE konferanslarına kabul edilerek yayınlanmıştır. Yine lisans düzeyinde, yakın zamanda TUSAŞ TAI'nin desteklediği bir proje kapsamında gezen robot ile yabancı nesne tespiti konusunda bir ar-ge çalışmasını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. 

YAYINLAR

Dergi ve ArşivYayınları:               

Özge Mercanoğlu Sincan and Hacer Yalım Keleş, "AUTSL: A Large Scale Multi-modal Turkish Sign Language Dataset and Baseline Methods",  EEE Access, vol. 8, pp. 181340-181355, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3028072. 2020, (SCI-Exp). (Preprint: arXiv:2008.00932.)

Özlem Şen and Hacer Yalım Keleş"On the Evaluation of CNN Models in Remote Sense Scene Classification Domain", PFG-Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science, 88, 477-492, 2020, (SCI-Exp)

Anıl Osman Tur and Hacer Yalım Keleş, "Evaluation of Hidden Markov Models using Deep CNN Features in Isolated Sign Recognition", Preprint: arXiv: 2006.11183. Multimedia Tools and Applications (in review), 2020, (SCI-Exp).

Yahya Doğan and Hacer Yalım Keleş, "Semi-supervised Image Attribute Editing using Generative Adversarial Networks", Neurocomputing Journal, 2020, (SCI) DOI: 10.1016/j.neucom.2020.03.071. (Preprint: arXiv:1907.01841).

Long Ang Lim and Hacer Yalım Keleş, "Learning Dense Contextual Features for Semantic Segmentation", Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series A2-A3, vol. 62(1), pp. 26-34, 2020 (TR Index). 

Long Ang Lim and Hacer Yalım Keleş,  "Learning Multi-scale Features for Foreground Segmentation", Pattern Analysis and Applications (2019),  DOI: 10.1007/s10044-019-00845-9. (Preprint of this paper is available on ArXiv; arXiv:1808.01477.) (SCI-Expanded)

Long Ang Lim and Hacer Yalım Keleş,  "Foreground Segmentation using Convolutional Neural Networks for Multiscale Feature Encoding", Pattern Recognition Letters 112, pp. 256-262, 2018 (SCI-Expanded)

Hacer Yalım Keleş, Jan Rozhon, H. Gokhan Ilk, Miroslav Vosnak, "DeepVoCoder: A CNN model for compression and coding of narrow band speech", IEEE Access, June 2019, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2920663. (SCI-Expanded

Long Ang Lim and Hacer Yalım Keleş,  "Foreground Segmentation using a Triplet Convolutional Neural Network for Multiscale Feature Encoding", arXiv:1801.02225, 2018.

Hacer Yalım Keleş, “Embedding Parts in Shape Grammars Using a Parallel Particle Swarm Optimization Method on GPUs”, AIEDAM, 32:3, pp. 256-268, 2018 (SCI-Expanded).

Özge Mercanoğlu Sincan, Hacer Yalım Keleş, Süleyman Tosun, "Moving Object Detection and Classification in Surveillance Systems Using Moving Cameras"Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A2-A3, 60(2), pp. 63-82, 2018 (TR Index)

Özge Mercanoğulu Sincan, Hacer Yalım Keleş, Yağmur Kır, Adnan Kusman, Bora Başkak “Person Identification Using Functional Near-Infrared Spectroscopy Signals Using a Fully Connected Deep Neural Network”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A2-A3, 59(2), pp. 57-65, 2017 (TR Index).

Nergis Pervan, Hacer Yalım Keleş, “Sentiment Analysis Using a Random Forest Classifier on Turkish Web Comments”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A2-A3, 59(2), pp. 69-79, 2017 (TR Index).

Hacer Yalım Keleş, “Acceleration of the Edge Strength Function on GPU Using CUDA”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A2-A3, 58(2), pp. 49-68, 2016 (TR Index)

Hacer Yalım Keleş, Sibel Tarı, “A Robust Method for Scale Independent Detection of Curvature-based Criticalities and In tersections in Line Drawings”, Pattern Recognition, 48(1), pp. 140-155, 2015 (SCI).

Hacer Yalım Keleş, Mine Özkar, Sibel Tarı, “Weighted Shapes for Embedding Perceived Wholes”, Environment and Planning: B. , Volume 39, Issue 2, pp 360-375, 2012 (SSCI).

Hacer Yalım Keleş, Mine Özkar, Sibel Tarı, “Embedding Shapes without Predefined Parts”, Environment and Planning: B, Volume 37, Issue 4, pp 664-681, 2010 (SSCI).

Hacer Yalım Keleş, Alphan Es, Veysi İşler, “Acceleration of Direct Volume Rendering with Programmable Graphics Hardware”, The Visual Computer: International Journal of Computer Graphics, Volume 23, Issue 1, pp 15-24, November, 2006 (SCI-Expanded).


Konferanslar/Sempozyumlar:

Aakash Saboo, Sai Niranjan, Kai Dierkes, Hacer Yalım Keleş, "Towards disease-aware image editing of chest X-rays", in NeurIPS 2020, Medical Imaging Workshop. 

Sinan Gençoğlu and Hacer Yalım Keleş, "Sign Language Video Synthesis using Skeleton Sequence", (Accepted) 28'th IEEE Conf. on Signal Processing and Communications Applications, 5-7 October 2020, Gaziantep, Turkey.

Özge Mercanoğlu Sincan, Sinan Gencoglu, Mert Bacak, Hacer Yalım Keleş, "Hand and Face Segmentation with Deep Convolutional Networks using Limited Labelled Data", 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), IEEE, Ankara, Turkey, 11-13 October 2019.

Yahya Doğan, Hacer Yalım Keleş, "Stability and Diversity in Generative Adversarial Networks",  27'th IEEE Conference on Signal Processing and Applications, 24-26 April 2019, Sivas, Turkey.

Anıl Osman Tur, Hacer Yalım Keleş, "Isolated Sign Recognition with a Siamese Neural Network of RGB and Depth Streams", IEEE EUROCON 2019, 01-07 July 2019, Novi Sad, Serbia.

Özge Mercanoğlu Sincan, Anıl Osman Tur, Hacer Yalım Keleş, "Isolated Sign Language Recognition with Multi-scale Features using LSTM", 27'th IEEE Conference on Signal Processing and Applications, 24-26 April 2019, Sivas, Turkey.

Özlem Şen, Hacer Yalım Keleş, "Scene Recognition with Deep Learning Methods using Aerial Images", 27'th IEEE Conference on Signal Processing and Applications, 24-26 April 2019, Sivas, Turkey.

Nergis Pervan, Hacer Yalım Keleş, "A Dilated CNN Based Sentiment Analysis Using a Novel Corpus of Customer Product Reviews in Turkish Language", DTSS 2018, Ankara, October 24-26, 2018.

Elit Cenk Alp, Hacer Yalım Keleş, "A Comparative Study of HMMs and LSTMs on Action Classification with Limited Training Data", In the Proceedings of IntelliSys 2018, pp. 564-570, London, 2018.

Hacer Yalım Keleş, (Invited Speaker), “Utilization of Deep Learning Methods in Computer Graphics Domain”, Eurasiagraphics 2017, November 4-5, 2017. 

Hacer Yalım Keleş, (Keynote Speaker), “Recent Trends in Machine Learning and Computer Vision”, ICTACSE 2017, November 10-11, 2017.

Nergis Pervan, Hacer Yalım Keleş, “Sentiment Analysis Using a Random Forest Classifier on Turkish Web Comments”, In the Proceedings of ICTACSE 2017, Ankara, November 10-11, 2017.

Elit C. Alp, Hacer Yalım Keleş, "Action Recognition Using MHI Based Hu Moments with HMMs", 17’th IEEE EUROCON 2017, 6-8 July2017, Ohrid, Macedonia.

Hacer Yalım Keleş, "Embedding Parts in Sketches Using a Parallel Evolutionary Approach", In 33’rd Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe) Conference, 2015, Vienna, Austria.

Özge Mercanoglu Sincan,Vahid Babaei Ajabshir, Hacer Yalım Keleş, Suleyman Tosun, "Moving Object Detection by a Mounted Moving Camera", In EUROCON, 2015, Salamanca, Spain. 

Hacer Yalım Keleş, Erkin Tunca, Yücel Doğan, Fatih Keleş, Halit Oğuztüzün, “SOYA: Simülasyon Ortak Yaratım Aracı”, 6’th Defence Technologies Congress, June 2012, Ankara, Turkey.

Hacer Yalım Keleş, Mine Özkar, Sibel Tarı, “Revisiting Shape Embedding”, 27’th Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe) Conference, 16-19, September 2009, İstanbul, Turkey.

Gökçe Yıldırım, Hacer Yalım Keleş, Veysi İşler, “Three Dimensional Smoke Simulation on Programmable Graphics Hardware”, International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics, 21-24, May 2007, Turkey.

Alphan Es, Hacer Yalım Keleş, Veysi İşler, “Accelerated Volume Rendering with Homogeneous Region Encoding using EACD on GPU”, 6’th Eurographics Symposium on Parallel Graphics and Visualization, 11-12, May 2006, Braga.


Tamamlanan Master Tezleri:

 • Nergis Pervan, Derin Öğrenme Yaklaşımları Kullanarak Türkçe Metinlerden Anlamsal Çıkarım Yapma, 2019.
 • Long Ang Lim, Ön Plan Bölütlenmesinde Denetimli Çok Ölçekli Konvolüsyonel Sinir Ağları Yaklaşımının Kullanımı, 2018.
 • Elit Cenk Alp, Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Akan Görüntülerden Otomatik Aktivite Sınıflandırma, 2018.
 • Özge Mercanoğlu Sincan, Hareketli Kameralarda Hareketli Nesnelerin Tespiti ve Sınıflandırılması, 2015. (Eş danışman: Prof. Dr. Süleyman Tosun)
Doktora Tez Öğrencileri
 • Özge Mercanoğlu Sincan
 • Yahya Doğan
 • Özlem Şen
 • Zeynep Özdemir
 • Elit Cenk Alp
 • Nergis Pervan

PROJELER:

 • TÜBİTAK ARDEB 3501 (Haziran 2018, Haziran 2020 ): Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Geniş Dağarcıklı Türkçe İşaret Dili Tanıma Sisteminin Modellenmesi  (Yürütücü)
 • A.Ü. BAP - 18L0443010 (Mayıs 2018, Mayıs 2020 ): Üretken Çekişmeli Ağlarda Gizli Unsur Kodlayıcı ile Çıktı İmgesi Arasındaki İlişkinin Hesaplamalı Modellenmesi - (Yürütücü)
 • A.Ü. BAP - 15H0443009 (2015-2016): Eskizlerde Parça Gömme Probleminin CUDA Mimarisinde Optimizasyon Yoluyla Çözümü - (Yürütücü)
 • TÜBİTAK 1000 (2014-2017): Ankara Üniversitesi’nde Nitelikli Araştırma Projesi Üretim Altyapısının Geliştirilmesi - (Araştırmacı)
 • TÜBİTAK 1507 (2011-2013): SOYA: Simulasyon Ortak Yaratım Aracı-(Araştırmacı)
 • T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2010-2011): Ortak Test - (Yürütücü)
 • TÜBİTAK ARDEB 1001 (2008-2010): İki Boyutlu Desenlerde Görsel Düşünme Ve Tasarlama Süreçlerinin Şekil Cebiri Kullanarak Hesaplamalı Modellemesi-(Doktora Bursiyeri)

ÖDÜLLER:

(Doktora Tezi) Yılın Tezi Ödülü, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, 2010.