ARŞ.GÖR. HANİFE AKÇA    
Adı : HANİFE
Soyadı : AKÇA
E-posta : hmert@ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 15 84
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim ve Akademik Deneyim

Lisans: Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Alt Programı (2007-2011)

Yüksek Lisans: Adnan Menderes Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD (2011-2014)

Yüksek Lisans Tez Adı: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Arazisi Toprak Etüdünün Güncellenmesi

Doktora: Ankara Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (2014-Devam Ediyor)

Doktora Tez Adı: Ekmeklik Buğdayda Çinko ile Zenginleştirme Stratejilerinin Geliştirilmesi

Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (203-Devam Ediyor)

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

Toprak İlmi Derneği

Ulusal Hakemli Dergilerde Yer Alan Yayınlar

1.      Akça, H.,Taşkın, M.B., Şahin, Ö., Kaya, E.C., Turan, M.A., Taban, S., Balcı, M. 2017. Beypazarı Yöresinde Havuç Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumları ile Havuç Bitkisinin Potansiyel Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(31), 123-138. 

http://dergipark.gov.tr/ziraatuludag/issue/33163/371147

Akça, H., Taban, N., Turan, M.A., Taban, S., OUEDRAOGO, A.R., Türkmen, N. 2017. Türkiye’de Sarımsak Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 5(2), 93-100. 

http://dergi.toprak.org.tr/download/son_sayi/NF8F18FF.pdf

Namlı, A., Akça, M.O., Akça, H. 2017. Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Biyokömürün Buğdaybitkisinin Gelişimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri.  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 5(1), 39-47.

http://dergi.toprak.org.tr/download/son_sayi/RB0F81TO.pdf

2.      Namlı, A., Akça, M.O., Akça, H. 2017.  EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Kışlaköy Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi.  Toprak Su Dergisi, 46-54. Özel Sayı.

http://topraksudergisi.gov.tr/index.php/toprak/article/viewFile/1568/133

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yer Alan Yayınlar

1.      Kaya, E.C., Akça, M.O., Mert, H., Kılıç, C.Ö. ve Usta, S. 2015. Farklı Kaynaklardan Uygulanan İyotun Ispanak (Spinacia oleracea) Bitkisinin İyot ve Diğer Mineral İçeriklerine Etkisi. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s: 533. 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, Türkiye.

2.      Namlı, A., Boran, D., Akça, M.O., Mert, H. 2015. Organik Tarım ve Çevre Koruma Açısından Solucan Gübresi. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi'2015 Bildiri Kitabı, s: 37-38. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik, Türkiye.

3.      Akça, H., Yeniçeri, H. K., Karaca, H., Taban, S. Kadmiyum Uygulamasının Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Gelişimi Ve Tepe Kök Oranı Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 12-15.10.2016, Adana.

Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yer Alan Yayınlar

1.      Namlı, A., Akça, M.O., Mert, H., Kadıoğlu, Y.K. 2015. EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarını Araştırılması. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s: 15. 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, Türkiye.

2.      Namlı, A., Akça, M.O., Boran, D., Mert, H. 2015. Vermicomposting From Waste Sludge of Sugar Factory. International Soil Science Congress on “Soil Science in International Year of Soils 2015”. 19-23 October, Sochi, Russia.

3.      Akça, M.O., Akça, H., Yeniçeri, H.K., Usta, S. 2016. Biochar’s Agricultural Usage Opportunities and Its Environmental Impacts. EUROSOIL Congress, 16-21 Ekim, İstanbul.

4.      Akça, H., Akça, M.O., Temiz, Ç., Sözüdoğru Ok, S. 2016. Farklı Dozlarda Uygulanan Humik Asidin Toprağın Bor Adsorpsiyon ve Desorpsiyonundaki Rolü. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Humik Madde Kongresi. 3-5 Kasım, Konya.

5.      Namlı, A., Akça, M.O., Akça, H. 2016. EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesi Organik Materyallerinden Geliştirilen Organik ve Organomineral Gübrelerin Buğday Verimi ve Verim Komponentleri ile Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Tarla Koşullarında Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Humik Madde Kongresi. 3-5 Kasım, Konya.

6.      Akça, H., Taşkın, M.B., Şahin, Ö., Kaya, E.C., Turan, M.A., Taban, S., Balcı, M. 2016. Ankara İli Beypazarı İlçesinde Havuç Tarımı Yapılan Toprakların ve Havuç Bitkisinin Bor Durumu. Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu, 16-18.11.2016, Ankara.

7.      Akça, H., Turan, M.A., Taban, N., Taban, S., Ouedraogo, A.R., Türkmen, N. 2017.  Türkiye’de Sarımsak Tarımı Yapılan Bazı Yöre Topraklarının Potansiyel Beslenme Problemleri ve Toprak Özellikleri ile İlişkisi. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 12-15 Eylül.

8.      Akça, H., Turan, M.A., Taban, N., Taban, S., Ouedraogo, A.R., Türkmen, N. 2017.  Türkiye’de Sarımsak Tarımı Yapılan Farklı Yöre Topraklarının Selenyum İçerikleri ve Bazı Temel Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 12-15 Eylül.

9.      Namlı, A., Akça, M.O., Akça, H. 2017. Çeşitli Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Biyokömürün Buğday Bitkisinin Gelişimi Ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 12-15 Eylül.

10.  Taşkın, M.B., Kaya, E.C., Turan, M.A., Soba, M.R., Özer, P., Taban, S., Akça, H. 2017. Rize İlinde Çay Tarımı Yapılan Alanlarda Rakım İle Toprak ve Bitkideki Bazı Besin Elementleri Arasındaki İlişkiler. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 12-15 Eylül.

Devam Eden Araştırma Projeleri

1.      Denizli İli Topraklarının Detaylı Temel Toprak Etüd ve Potansiyel Arazi Kullanım  Haritalarının Hazırlanması Projesi (IV. Kısım: Sarayköy Ovası). Denizli Valiliği İl Özel  İdare Genel Sekreterliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat  Fakültesi Toprak Bölümü İşbirliği, (2011-Devam Ediyor)

2.      Denizli İli Topraklarının Detaylı Temel Toprak Etüd ve Potansiyel Arazi Kullanım  Haritalarının Hazırlanması Projesi (V. Kısım: Honaz-Kaklık Ovası). Denizli Valiliği İl  Özel İdare Genel Sekreterliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü İşbirliği, (2011-Devam Ediyor)

3.      Denizli İli Topraklarının Detaylı Temel Toprak Etüd ve Potansiyel Arazi Kullanım  Haritalarının Hazırlanması Projesi (VI. Kısım: Çardak-Bozkurt Ovası). Denizli  Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Adnan Menderes  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü İşbirliği, (2011-Devam Ediyor)

4.      Denizli İli Topraklarının Detaylı Temel Toprak Etüd ve Potansiyel Arazi Kullanım  Haritalarının Hazırlanması Projesi (VII. Kısım: Güney Ovası). Denizli Valiliği İl Özel  İdare Genel Sekreterliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat  Fakültesi Toprak Bölümü İşbirliği, (2011-Devam Ediyor)

5.      Denizli İli Topraklarının Detaylı Temel Toprak Etüd ve Potansiyel Arazi Kullanım  Haritalarının Hazırlanması Projesi (VIII. Kısım: Nikfer-Beyağaç Ovası). Denizli  Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Adnan Menderes  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü İşbirliği, (2011-Devam Ediyor)

6.      Denizli İli Topraklarının Detaylı Temel Toprak Etüd ve Potansiyel Arazi Kullanım  Haritalarının Hazırlanması Projesi (VIII. Kısım: Çal-Bekilli Ovası). Denizli Valiliği İl  Özel İdare Genel Sekreterliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü İşbirliği,  (2011-Devam Ediyor)

7.      Denizli İli Topraklarının Detaylı Temel Toprak Etüd ve Potansiyel Arazi Kullanım  Haritalarının Hazırlanması Projesi (IX. Kısım: Çameli Ovası). Denizli Valiliği İl Özel  İdare Genel Sekreterliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat  Fakültesi Toprak Bölümü İşbirliği,  (2011-Devam Ediyor)

8.      Ekmeklik Buğdayda Çinko ile Zenginleştirme Stratejilerinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 17L0447012 Nolu Proje.

Tamamlanan Araştırma Projeleri

1.      Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Arazisi Toprak Etüdünün Güncellenmesi. BAP, No: ZRF-13058 (2012-2014)

2.      EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Kışlaköy Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Havza Araştırması (Tanım-Tespit-Etüt) ve Tarımda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi. Diğer (2014-2015)

3.      EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesi Organik Materyallerinden Geliştirilen Organik ve Organomineral Gübrelerin Buğday Verimi ve Verim Komponentleri ile Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Tarla Koşullarında Belirlenmesi (2015-2016)

4.      Ankara İli Beypazarı İlçesinde Havuç Tarımı Yapılan Toprakların Bor Durumu ile Bor Uygulamasının Havuç Bitkisinin Gelişimi, Verimi ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi. BOREN (2015-2016)

5.      Etlik Piliç (Broiler) Dışkısında Mikroalg Geliştirilmesi Ve Elde Edilen Biyokütlenin Tarımda Doğal Mikrobiyal Gübre Olarak Kullanılmasıyla Ülke Ekonomisine Kazandırılması. TAGEM (2015-2017)