PROF.DR. HANDAN OLĞAR    
Adı : HANDAN
Soyadı : OLĞAR
E-posta : holgar@eng.ankara.edu.tr
Tel : 203 3455
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ