PROF.DR. HANDAN OLĞAR    
Adı : HANDAN
Soyadı : OLĞAR
E-posta : holgar@eng.ankara.edu.tr
Tel : 203 3455
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
 

 

Eğitim

(2005)   Doçentlik/ Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

(2003)   Doktora / Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

(2000)   Yüksek Lisans / Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

(1997)   Lisans/ Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

 

Akademik ve Mesleki Deneyim

(2011-  ) Prof. Dr./ Ankara Üniversitesi/Fizik mühendisliği

(2011-2012) Ziyaretçi Araştırmacı / Leipzig Üniversitesi/Teorik Fizik Enstitüsü

(2008-2011) Doç. Dr. / Ankara Üniversitesi/Fizik mühendisliği

(2007-2008) Araştırmacı /Ankara Üniversitesi/Fizik mühendisliği

(2003-2007) Araştırma Görevlisi Dr./ Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

(2003) Araştırmacı/ Leipzig Üniversitesi/Teorik Fizik Enstitüsü

(2004) Araştırmacı/ Leipzig Üniversitesi/Teorik Fizik Enstitüsü

(1998-2003) Araştırma Görevlisi / Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

Alınan Ödüller ve Bilimsel Burslar

(2006) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü / TÜBA-GEBİP

(2005)  Genç Bilim Kadını Ödülü / L’ OREAL

(2017) Alexander von Humboldt Alumni Award 2017

(2010) Deneyimli Araştırmacı Bursu (18 ay) / Alexander von Humboldt Vakfı (ALMANYA)

(2013) Alexander von Humboldt Vakfi Geri Donus Bursu

(2017) Alexander von Humboldt  Bursu,   Leipzig Almanya

 (2007- 2008) Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu / TÜBİTAK

 (2004) Uluslararası Bilimsel Değişim Programı Doktora Sonrası Araştırma Bursu / TÜBİTAK-DFG (Theoretical Physics Instıtute, University of Leipzig, Germany)

 (2003) Uluslararası Bilimsel Değişim Programı Doktora Sonrası Araştırma Bursu / TÜBİTAK-DFG (Theoretical Physics Instıtute, University of Leipzig, Germany)

 (2000- 2003) Yurtiçi Doktora Bursu / TÜBİTAK

 (1997-1999) Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu / TÜBİTAK

Yabanci Dil

Almanca

İngilizce

Yurt içi ve yurt dışında üye olunan bilimsel kuruluşlar

Türk Fizik Derneği (TFD)


 

Proje DeneyimiEU COST Action CA17139 EUTOPIA: EUropean TOpology Interdisciplinary Action, 2019- devam ediyor.

 

 “Grafen Benzeri MXene malzemelerin neurotransmitter moleküller ve amino asitlerle etkileşmesinin incelenmesi, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar projesi No: 118F508, 2019- devam ediyor, araştırmacı.


"Stable knotted phases in semiflexible poymers",  DFG Projekt, Wolfhard Janke, Handan Arkin-Olgar, Ulrich H.E. Hansmann,  Martin Weigel, Projekt number 317744069, cooperation partner, 2016- devam ediyor.


“DIONICOS-Dynamics of and in Complex Systems” FP7-PEOPLE-IRSES Marie Curie Action, 2014-2018.

 

“Mavi ve Siyah Arsenik Fosforen hexagonal tek katmanlı yüzeylerde atom adsorpsiyonunun ve atom katkılamasının elektronik ve magnetik özelliklere etkisinin incelenmesi”, TÜBİTAK 1001 Projesi, No: 116F103, 2017- 2019, Yürütücü.


“Germanyum selenide tek katmanlı yüzeylerde atom katkılamanın yapısal, elektronik, magnetik özelliklere etkisinin incelenmesi”, Ankara Üniversitesi BAP projesi, 2017- 2018 , Yürütücü.

•     “Arsenen tek katmanlı yüzeylerde tek atom adsorpsiyonunun etkisinin incelenmesi”, Ankara Üniversitesi BAP projesi, 2015-2016 , Yürütücü.


(2010-2012)/ Proje Yürütücüsü/ TÜBİTAK-1001/ Hapis Ortamlarında Proteinlerin Katlanma Mekanizmasının İncelenmesi, Proje No: 109T730.

 

(2005-2011) / Proje Yürütücüsü/ TÜBİTAK Genç Kariyer Geliştirme Programı/ KARİYER: İstatistik Fizikte Biyolojik Kökenli Problemlerin İncelenmesi: Makromoleküler Modelleme, Proje No: 104T150.

 

(2003)/ Proje Yürütücüsü/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi /İstatistik Fizikte Biyolojik Kökenli Problemlerin Modellenmesi ve Algoritma Gelistirilmesi, Proje No: 03.01.602.002.

 

(2003) / Araştırmacı/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi /Makromoleküllerin Konformasyon Uzaylarının Taranması Amaçlı, Hızlı ve Etkin Simülasyon Algoritmalarının Geliştirilmesi, Proje No: 02.02.602.010.

 

(2002)/ Araştırmacı/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi/  Multikanonik Simülasyon Yöntemi ile Biyolojik Moleküllerin İncelenmesi, Proje No: 02.01.602.006.

(2001)/ Araştırmacı/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi / Global-Güncelleme Yöntemi ile Biyomoleküllerin Simülasyonları, Proje No: 01.01.602.006.

 

(2000)/ Araştırmacı/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi projesi/ Multikanonik Simülasyon Yöntemi ile Bazı Peptid ve Proteinlerin Üç Boyutlu Yapılarının Araştırılması, ProjeNo: 01.00.602.001.

Davetli Konuşmalar

Comformational Behavior of a polymer chain  in an Attractive Spherical Cage, Sonder Forschung Bereich SFB/TR102  Fall Meeting Miniworkshop Brehna,  19 October 2012, Brehna, Germany.

“Simulations of Biological Molecules, SPG Kick-Off Meeting, 24 June 2011, Leipzig, Germany.

 

“Structural Transitions Mechanism  in Protein Models”,  L’oreal   Young Women Scientist Meeting, 16 May 2009, İstanbul, Turkey.

 

 “Simulations of Biological Molecules by Generalized-Ensemble Algorithms”, Statistical Physics Days (invited) July 2005, İstanbul, Turkey.

 

“Generalized-Ensemble Simulations of Peptides and Proteins, NTZ- Kolloquium, October 2004, University of Leipzig, Leipzig, Germany.

 

“Structure of Energy Landscape of Peptides and Proteins”, Institute of Theoretical Physics, June 2003, University of Leipzig, Leipzig, Germany.

 

Yayın Listesi:

    

·    Benam, Z. H., Arkın, H., Aktürk, E. (2019) Tuning electronic and magnetic properties of single-layer PN phases by point defects, J. of Phy.  and Chem. of Solids, 125, 80-89.


·       Özdemir, İ, Arkın, H., Aktürk, E. (2019) Adsorption of Small Molecules on a Pmma-CO Monolayer, J. of Phy.  and Chem. of Solids, baskıda.


  • Özdemir, İ, Arkın, H., Aktürk, E. (2019) Effect of point defects on electronic and magnetic properties of single-layer SiO, Philosophical Magazine, 99:18, 2340-2353. 
  • Özdemir, İ, Özaydın, H.D., Arkın, H.,  Aktürk, E. (2019) Functionalization of Monolayer AsP Phases by Adatoms: A First-Principles Study, Mater. Res. Express 6, 065032.

·       Arkın, H., Janke, W., (2017) Polymer Adsorption on Curved Surfaces, Phys. Rev. E 96, 062504.


·       Benam, Z. H., Arkın, H., Aktürk, E., (2017) Point defects in buckled and asymmetric washboard phases of arsenic phosphorus: A first principles study,  Comput. Materials Sci. 140, 290-298.


·       Ersan, F., Arkın, H.,  Aktürk, E. (2017) The effect of vacancies and the substitution of p-block atoms on single-layer buckled germanium selenide: RSC Adv.,7, 37815-37822.


·       Arkın, H., Aktürk, E. (2016)  Investigation of adatom adsorption on single layer buckled germanium selenide, Appl. Surface Sci., 390, 185, 2016.


·       Arkın, H., Janke W., (2013): Gyration Tensör Based Analysis of the Shapes of the Polymer Chain in an Attractive Spherical Cage, J. of Chem. Phys.  138, 054904.


·       Arkın, H,  Janke W., (2013):  Polymer-Attractive Spherical Cage System,  Eur. Phys. J. Special Topics, 216, 181.


·       Arkın, H., Janke W., (2012): Ground State Properties of a Polymer Chain inside an Attractive Sphere, J. Phys. Chem B, 116 (34) 10379.


·       Arkın, H., Janke W., (2012): Structural Behavior of a Polymer Chain inside an Attractive Sphere, Phys. Rev. E85, 051802.


·       Marenz, M., Zierenberg, J., Arkın, H., and Janke, W., (2012): Simple Flexible Polymers in a Spherical Cage, J. Cond. Matter Phys., Vol. 15, No:4, 43008.


·       Bilsel, M.,  Taşdizen B., Arkın, H.,  Janke W., (2012): Effects of Confinement on the Thermodynamics of a Model Protein, John von Neumann Institute for Computing, Jülich, IAS Series Vol. 8, pp. 21 – 24.


·       Bilsel, M and Arkin,  H. (2010):  Residue Length and Solvation Model Dependency of Elastin-like Polypeptides, Phys. Rev. E, 81, 051906.


·       Arkin, H. and Bilsel, M (2010):  How conformational Transitions Depends on hydrophobicity of  Elastin-Like Polypeptides,  Eur.  Phys.  J. E, Vol. 31(3), 327- 332.


·       Arkin, H. (2010):  Comparison of the Paralel Tempering Algorithm and Multicanonical Method as Applied to Coarse-Grained Off-Lattice Models for Folding Heteropolymers, J. Of Statistical Phys. Vol. 139(2),  326-332.


·       Aktürk, E.,  Gülseren, O.,  Arkın, H. and Çelik, T. (2010):  First Principles Investigation of Amino Acid Adsorption on Si(100)-2x1 Asymmetric Surface. Int. J. Of  Mod. Phys. C, Vol. 21(1), 97-106.


·       Arkın, H. (2010): Conformational properties of surfactant-like peptides with variable   glycine tails. Physica A 389, 265-272.


·       Arkın, H. (2009): Adsorption of a hydrophobic-polar-model heteropolymer in an attractive nanotube.  Phys. Rev. E 80, 041910. Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, Oct. 19 (2009);  Virtual Journal of Biological Physics Research, Oct. 2009.


·       Arkın, H. (2008):  Determination of the structure of the energy landscape for coarse-grained off-lattice models of folding heteropolymers.  Phys. Rev. E 78, 041914.


·       Aktürk, E.,  Arkın, H. and   Çelik, T. (2007):  The structure of the free energy surface of coarse-grained off-lattice protein models.  Int. J. of  Mod. Phys C, 18(1), 99- 106.


·       Aktürk, E. and  Arkın, H. (2007):  Nonextensive Statistical Mechanis Application to Vibrational Dynamics of  Protein Folding.  Int. J. of  Theo. Phys. 46(11), 2945- 2949.


·       Bachmann, M., Arkın, H. and   Janke, W. (2005):  Multicanonical Study of Coarse-Grained   Off-Lattice Models for  Folding Heteropolymers.   Phys. Rev. E, 71, 031906; Virt. J. Biol.  Phys. Res. 9.


·       Gökoğlu, G.,   Arkın, H.,  Aktürk, E. and   Çelik, T. (2005):  Solvation Effects on Free Energy Surface of Polyalanine.  Int. J. of Mod. Phys. C 16 (9), 1489-1496.


·       Arkın, H. (2005): Study of Conformational Structure of Elastin Sequences With Solvent-Incuded Force-Field.  Int. J. Of Mod. Phys. C 16(9), 1339-1346.


·       Gökoğlu, G.,  Arkın, H. and  Çelik, T. (2005): Conformational Analysis of Polyalanine Chains.  Int. J. of  Mod. Phys. C 16(3), 455-463.


·       Arkın, H. (2004):  A Combination of Replica Exchange Monte Carlo and Energy Landscape Paving Algorithms to Increase The Effectiveness of Conformational Sampling.  Int. J. of  Modern Physics C, 15(7), 933-937.


·       Arkın, H. (2004): Searching Low-Energy Conformations of Two Elastin Sequences.  Eur. Phys.  Jour.  B, 37, 223-228.


·       Arkın, H. (2004):  Simulations of  Peptide Models in a Solvent.  Int. J. of Modern Physics C, 15(2), 223-231.


·       Arkın, H. and  Çelik, T. (2003):  A Fast and Effective Conformational Search Method for  Peptides.  Int. J. of Modern Physics C, 14(7), 985-991.


·       Arkın, H. and  Çelik, T. (2003):  Determination of Conformational Transitions of Peptides from Energy Landscape.  Int. J. of Modern Physics C, 14(5), 567-574.


·       Arkın, H. and   Çelik, T. (2003):  Structure of The Energy Landscape of Short Peptides.  Int. J. of Modern Physics C, 14(1), 113-120.


·       Arkın, H. and   Çelik, T. (2002): Comparison of The Energy Landscape Paving and Multicanonical Methods in Simulation of The Heptapeptide Deltorphin.  Eur. Phys.  Jour. B, 30, 577-580.


Arkın, H.,  Yaşar, F.,  Çelik, T.,   Berg, B. A. and  Meirovitch, H. (2002):    Multicanonical Simulations of Same Peptides.  Comput. Physics Commun., 147, 600-603.


·       Yaşar, F.,  Arkın, H., Çelik, T., Berg, B. A. and  Meirovitch, H. (2002):  Efficiency of The Multicanonical Method as Applied To Peptides of Increasing Size: The Heptapeptide Deltorphin.  J. Computational Chem., Vol: 23(12), 1127-1134.


Arkın, H and  Çelik, T. (2002): Spinodal Decomposition in 3D q= 3 Potts Model.  Nuclear Physics B, 106, 926-928.


·       Arkın, H.,  Yaşar, F.,  Köksel, H.,  Çelik, S. and  Çelik, T. (2001):  Molecular Modeling of The Pentapeptide and Tetrapeptide Sequences of C-Hordein.  J. of The Instıtute of Brewing, 107(6), 383-388.


·       Arkın, H.,  Yaşar, F.,  Köksel, H.,  Çelik, S. and  Çelik, T. (2001):   Molecular Modeling of  Two Hexapeptide Repeat Motifs HMW Glutenin Subunits.  Int. J. of Modern Physics C, 12(2), 281-292.


·       Arkın, H.,  Yaşar, F.,  Köksel, H.,  Çelik, S. and  Çelik, T. (2000):  Molecular Modeling of  Five Tetrapeptide Sequences in the Central Domain of  HMW Glutenin.  Int. J. of Modern Physics C, 11(8), 1595-1606.


·       Arkın, H. and   Çelik, T. (2000):   Study of Phase Conversion in Three Dimensional q = 3  Potts Model.  Int. J. of Modern Physics C, 11(7), 1313-1320.

      Arkın, H., Çelik, T., Berg, B. A. and  Meyer-Ortmanns, H. (1999):  Phase Separation in a Weak First-Order Phase Transition.  Physica A, 274, 320-324.

·       Arkın, H.,  Çelik, T.,  Berg, B. A. and   Meyer-Ortmanns, H. (1999):  Study of Phase Separation in a First-Order Phase Transition: Nucleation vs.  Spinodal Decomposition.  Int. J. of Modern Physics C, 10, 1261-1269.

 

(Türkçe Makaleler)

  • Arkın, H. (2007): Multikanomik simülasyon yöntemi ile peptidlerin enerji yüzeylerinin incelenmesi (Investigation of the energy landscape of peptides by Multicanonical Simulation Method). Anadolu University Journal of Science and Technology,  Vol: 8, o: 1, pp: 103-110.

  • Arkın, H. (2007): Multikanonik Simülasyon Yöntemi ile Peptidlerin Sıvı İçindeki Yapılarının İncelenmesi ( Investigation of peptides in a Solvent by Multicanonical Simulation Method). Süleyman Demirel University,  Journal of Natural Sciences,  11, 1-7.

 

C)Akademik Konferanslar

  


   Tasdizen, B., Arkın, H., Janke, W., (2014):“Investigation of the Conformational   Space of Hydrophobic-Polar Model Proteins”, Humboldt Kolleg: German-Turkish Cooperation in Physics: New Challenges in Science, 11-13 June 2014, Ankara University, Ankara,  Turkey .

·       Marenz, M., Zierenberg, J., Arkın, H., and Janke, W., (2014): “Simple Polymer in a Spherical Cage”, Humboldt Kolleg: German-Turkish Cooperation in Physics: New Challenges in Science, 11-13 June 2014, Ankara University, Ankara,  Turkey.

 

·       Arkın, H., Janke, W., (2013):“Polymer adsorption in an attractive sphere”, 38th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics - MECO38, 25-27 March 2013, ICTP, Trieste, Italy.

 

·       Arkın, H., Janke, W., (2012):“Thermodynamics of a polymer chain in a spherical cage”, Comphys12, 29 November – 1 December 2012, Leipzig, Germany.

 

·       Marenz, M., Zierenberg, J., Arkın, H., and Janke, W., (2012): “Polymers in a Spherical Cage”, Comphys12, 29 November – 1 December 2012, Leipzig, Germany.

 

·       Arkın, H., Janke, W., (2012): SFB/TR102  Fall Meeting Miniworkshop Brehna,  Comformational Behavior of a polymer chain  in an Attractive Spherical Cage, 19 October 2012, Brehna, Germany.

 

·       Arkın, H., Janke, W., (2012): Polymer Chain in an Attractive Spherical Confinement, StatMech Meeting, 19-21 September, Mainz, Germany

 

·       Arkın, H., Janke, W., (2012): Conformational Phase Diagram of a Polymer Chain inside an Attractive Sphere, Career in Polymers 2012, 28-30 June, Prag, Czech Republic.

 

·       Arkın, H, Janke, W., (2012): Structure Formation of a Polymer Chain in an Attractive Sphere, CECAM Workshop, 21-23 May 2012, Paris, France. 

 

·       Arkın, H., Janke, W., (2012): Polymer Chain inside Confinement, Alexander von Humboldt Foundation, Network Meeting, 8-10 February 2012, Kiel, Germany.

 

·       Arkın, H., Janke W., (2012): Polymer Chain inside an Attractive Sphere, NIC Symposium 2012, 7- 8 February 2012, Jülich, Germany.

 

·       Arkın, H., (2011): Alexander von Humboldt Foundation,  1st  Bonn Award Winners Forum Frontiers in Macromolecular and Material Science,  12-16 October 2011, Bonn, Germany.

 

·       Arkın H., (2011): Simulations of Biological Molecules, SPG Kick-Off Meeting, 24 June 2011, Leipzig, Germany.

 

·       Alaboz, H. and   Arkın H. (2009):  Study of the conformational changes of hydrophobic – polar  polymer chain near a hydrophobic chain,. MECO34:  34rd  Conference of the Middle European  Cooperation in Statistical Physics 29 March, 2 April 2009, Leipzig, Germany.

 Bilsel, M.,  Arkin, H., (2009):  Molecular Modeling of Elastin_like   Polypeptides,   16. Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 25-27  June 2009,  Istanbul.

Bilsel M. and Arkın, H. (2009) : Conformational Transition in Elastin Polypeptide with Different Residue Length. AIP Proceedings  7th Balkan Physical Union General Conference Alexandroupolis, Greece.

      Arkın, H. (2008):  The energy landscape of Hydrophobic-Polar Protein Model. Conference on Knots and Other Entaglements in Biopolymers: Topological and Geometrical Aspects of DNA, RNA and Protein Structures, 15-19 September 2008, ICTP, Trieste, Italy.

 

·       Aktürk, E., Gülseren, O., Arkın, H. and  Çelik, T. (2008):  First Principles  Investigation of Amino Acid adsorption on a Surface,.  MECO33: 33rd  Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics, 14-16 April 2008, Puchberg-Wels, Austria. 

 

·        Alaboz, H.,  Arkin, H., (2009):  Determination of the Adsorption of Hydrophobic-Polar Models Proteins on Different Surfaces, 16. Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 25-27  June 2009,  Istanbul.

 

·       Arkin, H., (2009):  Structural Transitions Mechanism  in Protein Models,  L’oreal Young Women Scientist Meeting, 16 May 2009, İstanbul, Turkey.

 

·       Arkin, H., (2007): Generalized Ensemble Simulations of off-lattice Protein Models,  Turkish Academy of Sciences Outstanding  Young Scientist Annual Meeting, September 2007,  Atatürk University, Erzurum, Turkey.

 

·       Aktürk, E.  Gülseren, O.,  Arkın, H. And   Çelik, T. (2006):  First Principles  Investigation of Amino Acid Adsorption on Si(100)-2x1 Asymetric Surface, 13. Statistical Physics Days,, 6- 8 July 2006, Boğaziçi University. İstanbul, Turkey.

 

·       Arkın, H. (2005): Simulations of Biological Molecules by Generalized-Ensemble Algorithms.  12. Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 30 June- 2 July 2005, Istanbul.

 

·       Bachmann, M., Arkın, H. and Janke, W. (2004): Multicanonical Simulations of AB model.  Conference on Computational Physics,  Cenova, Italya, 31 august- 4 September 2004.

 

·       Gökoğlu, G., Arkın, H. and Çelik, T. (2004):  Multicanonical Simulations of Short Polyalanine Chains.  Workshop of Structure and Function of Biomolecules, Poland, 12-15 May  2004.

 

·       Arkın, H. (2004): Conformational Search Algorithms for All-Atom Protein Models.  Workshop of Structure and Function of Biomolecules, Poland, 12-15 May  2004. 

                Bachmann, M., Janke, W. and Arkın, H. (2004):  Multicanonical Study of Effective Off-Lattice Models for  Heteropolymers.  29th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics, Bratislava (Slovakia), P1.


   Bachmann, M., Janke, W. and Arkın, H. (2004): Statistical Properties of Off-Lattice Heteropolymers.  Deutsche Physikalische Gesellschaft, Physik Tagungen, Regensburg, Germany, E-Verhandlungen2004.


  • Arkın, H. and  Çelik, T. (2002):  Phase Separation in 3D Three State Potts Model.  Nuclear Physics A Procedings of the International Symposium on Statistical QCD, Bielefeld, Germany,  P5, Elsevier.
  • Arkın, H., Yaşar, F., Köksel, H.,  Çelik, S. and  Çelik, T. (2001): Multicanonical Simulations of Five Tetrapeptide Sequences in The Central Domain of HMW Glutenin. AACC Annual Meeting, Charlotte, North Carolina, 414.

·       Arkın, H., Çelik, T., Berg, B. A. and Meyer-Ortmanns, H. (1999): Study of Phase Separation in a First-Order Phase Transition.  Monte Carlo and Structure Optimization Methods for Biology, Chemistry and Physics, Florida State University, Tallahassee, Florida, February 1999.

 

·       Arkın, H.,  Aydın, M.,  Gündüç,  Y. and  Çelik, T. (1998):  Nucleation vs. Spinodal Decomposition in a First-Order Phase Transition, 5. Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 16-17 July 1998, Istanbul, Turkey.