PROF.DR. HANDAN OLĞAR    
Adı : HANDAN
Soyadı : OLĞAR
E-posta : holgar@eng.ankara.edu.tr
Tel : 203 3455
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
 

 

Eğitim

(2005)   Doçentlik/ Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

(2003)   Doktora / Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

(2000)   Yüksek Lisans / Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

(1997)   Lisans/ Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

 

Akademik ve Mesleki Deneyim

(2011-  ) Prof. Dr./ Ankara Üniversitesi/Fizik mühendisliği

(2011-2012) Ziyaretçi Araştırmacı / Leipzig Üniversitesi/Teorik Fizik Enstitüsü

(2008-2011) Doç. Dr. / Ankara Üniversitesi/Fizik mühendisliği

(2007-2008) Araştırmacı /Ankara Üniversitesi/Fizik mühendisliği

(2003-2007) Araştırma Görevlisi Dr./ Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

(2003) Araştırmacı/ Leipzig Üniversitesi/Teorik Fizik Enstitüsü

(2004) Araştırmacı/ Leipzig Üniversitesi/Teorik Fizik Enstitüsü

(1998-2003) Araştırma Görevlisi / Hacettepe Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

Alınan Ödüller ve Bilimsel Burslar

(2006) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü / TÜBA-GEBİP

(2005)  Genç Bilim Kadını Ödülü / L’ OREAL

(2017) Alexander von Humboldt Alumni Award 2017

(2010) Deneyimli Araştırmacı Bursu (18 ay) / Alexander von Humboldt Vakfı (ALMANYA)

(2013) Alexander von Humboldt Vakfi Geri Donus Bursu

(2017) Alexander von Humboldt  Bursu,   Leipzig Almanya

 (2007- 2008) Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu / TÜBİTAK

 (2004) Uluslararası Bilimsel Değişim Programı Doktora Sonrası Araştırma Bursu / TÜBİTAK-DFG (Theoretical Physics Instıtute, University of Leipzig, Germany)

 (2003) Uluslararası Bilimsel Değişim Programı Doktora Sonrası Araştırma Bursu / TÜBİTAK-DFG (Theoretical Physics Instıtute, University of Leipzig, Germany)

 (2000- 2003) Yurtiçi Doktora Bursu / TÜBİTAK

 (1997-1999) Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu / TÜBİTAK

Yabanci Dil

Almanca

İngilizce

Yurt içi ve yurt dışında üye olunan bilimsel kuruluşlar

Türk Fizik Derneği (TFD)

Ulusal ve/veya Uluslar arası Bilimsel Dergilerde Hakemlik

 

Hakemlik / Physical Review E  

Hakemlik / Advanced Drug Delivery Reviews

Hakemlik / International Journal of Pure and Applied Chemistry

Hakemlik / Biotechnology Progress

 

 

Proje Deneyimi

(2010-2012)/ Proje Yürütücüsü/ TÜBİTAK-1001/ Hapis Ortamlarında Proteinlerin Katlanma Mekanizmasının İncelenmesi, Proje No: 109T730.

 

(2005-2011) / Proje Yürütücüsü/ TÜBİTAK Genç Kariyer Geliştirme Programı/ KARİYER: İstatistik Fizikte Biyolojik Kökenli Problemlerin İncelenmesi: Makromoleküler Modelleme, Proje No: 104T150.

 

(2003)/ Proje Yürütücüsü/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi /İstatistik Fizikte Biyolojik Kökenli Problemlerin Modellenmesi ve Algoritma Gelistirilmesi, Proje No: 03.01.602.002.

 

(2003) / Araştırmacı/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi /Makromoleküllerin Konformasyon Uzaylarının Taranması Amaçlı, Hızlı ve Etkin Simülasyon Algoritmalarının Geliştirilmesi, Proje No: 02.02.602.010.

 

(2002)/ Araştırmacı/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi/  Multikanonik Simülasyon Yöntemi ile Biyolojik Moleküllerin İncelenmesi, Proje No: 02.01.602.006.

(2001)/ Araştırmacı/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi / Global-Güncelleme Yöntemi ile Biyomoleküllerin Simülasyonları, Proje No: 01.01.602.006.

 

(2000)/ Araştırmacı/ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi projesi/ Multikanonik Simülasyon Yöntemi ile Bazı Peptid ve Proteinlerin Üç Boyutlu Yapılarının Araştırılması, ProjeNo: 01.00.602.001.

Davetli Konuşmalar

Comformational Behavior of a polymer chain  in an Attractive Spherical Cage, Sonder Forschung Bereich SFB/TR102  Fall Meeting Miniworkshop Brehna,  19 October 2012, Brehna, Germany.

“Simulations of Biological Molecules, SPG Kick-Off Meeting, 24 June 2011, Leipzig, Germany.

 

“Structural Transitions Mechanism  in Protein Models”,  L’oreal   Young Women Scientist Meeting, 16 May 2009, İstanbul, Turkey.

 

 “Simulations of Biological Molecules by Generalized-Ensemble Algorithms”, Statistical Physics Days (invited) July 2005, İstanbul, Turkey.

 

“Generalized-Ensemble Simulations of Peptides and Proteins, NTZ- Kolloquium, October 2004, University of Leipzig, Leipzig, Germany.

 

“Structure of Energy Landscape of Peptides and Proteins”, Institute of Theoretical Physics, June 2003, University of Leipzig, Leipzig, Germany.

 

Yayın Listesi:

    

·       Benam, Z. H.,  Arkın, H.,  Aktürk, E. (2019) Tuning electronic and magnetic properties of single-layer PN phases by point defects, J. of Phy.  and Chem. of Solids, 125, 80-89.

 • Özdemir, İ, Özaydın, H.D., Arkın, H.,  Aktürk, E. (2019) Functionalization of Monolayer AsP Phases by Adatoms: A First-Principles Study, Materials Research Express, in print.

·       Arkın, H., Janke, W., (2017) Polymer Adsorption on Curved Surfaces, Phys. Rev. E 96, 062504.

·       Benam, Z. H.,  Arkın, H.,  Aktürk, E., (2017) Point defects in buckled and asymmetric washboard phases of arsenic phosphorus: A first principles study,  Comput. Materials Sci. 140, 290-298.

·       Ersan, F., Arkın, H.,  Aktürk, E. (2017) The effect of vacancies and the substitution of p-block atoms on single-layer buckled germanium selenide: RSC Adv.,7, 37815-37822.

·       Arkın, H., Aktürk, E. (2016)  Investigation of adatom adsorption on single layer buckled germanium selenide, Appl. Surface Sci., 390, 185, 2016.


1.      Arkın, H., Janke W., Gyration Tensör Based Analysis of the Shapes of the Polymer Chain in an Attractive Spherical Cage, J. of Chem. Phys.  138, 054904 (2013).

2.      Arkın, H,  Janke W., Polymer-Attractive Spherical Cage System,  Eur. Phys. J. Special Topics, 216, 181 (2013).

3.      Arkın, H., Janke W., Ground State Properties of a Polymer Chain inside an Attractive Sphere, J. Phys. Chem B, 116 (34) 10379  (2012).

4.      Arkın, H., Janke W., Structural Behavior of a Polymer Chain inside an Attractive Sphere, Phys. Rev. E85, 051802 (2012).

5.      Marenz, M., Zierenberg, J., Arkın, H., and Janke, W., Simple Flexible Polymers in a Spherical Cage, J. Cond. Matter Phys., Vol. 15, No:4, 43008 (2012).

6.      Bilsel, M.,  Taşdizen B., Arkın, H.,  Janke W., Effects of Confinement on the Thermodynamics of a Model Protein, John von Neumann Institute for Computing, Jülich, IAS Series Vol. 8 (2012), pp. 21 – 24.

7.      Bilsel, M and Arkin,  H. (2010):  Residue Length and Solvation Model Dependency of Elastin-like Polypeptides, Phys. Rev. E, 81, 051906.

8.      Arkin, H. and Bilsel, M (2010):  How conformational Transitions Depends on hydrophobicity of  Elastin-Like Polypeptides,  Eur.  Phys.  J. E, Vol. 31(3), 327- 332.

9.       Arkin, H. (2010):  Comparison of the Paralel Tempering Algorithm and Multicanonical Method as Applied to Coarse-Grained Off-Lattice Models for Folding Heteropolymers, J. Of Statistical Phys. Vol. 139(2),  326-332.

 1.      Aktürk, E.,  Gülseren, O.,  Arkın, H. and Çelik, T. (2010):  Dipeptide Adsorption on Si(100)-2x1 Asymmetric Surface By First Principles. Int. J. Of  Mod. Phys. C, Vol. 21(1), 97-106.

11.  Arkın, H. (2010): Conformational properties of surfactant-like peptides with variable   glycine tails. Physica A 389, 265-272.

 1.      Arkın, H. and   Bilsel M., Conformational Behaviour of Tunable Biopolymers: Elastin-Like Polypeptides. 3rd Interdisciplinary Chaos Symposium on Chaos and Complex Systems, 21 -24 May 2010, İstanbul, Turkey.
 2.      Arkın, H. (2009): Adsorption of a hydrophobic-polar-model heteropolymer in an attractive nanotube.  Phys. Rev. E 80, 041910.
 1.      Bilsel M. and Arkın, H. (2009): Conformational Transition in Elastin Polypeptide with Different Residue Length. AIP Proceedings 7th Balkan Physical Union General Conference Alexandroupolis, Greece.

 

 1.      Arkın, H. (2008):  Determination of the structure of the energy landscape for coarse-grained off-lattice models of folding heteropolymers.  Phys. Rev. E 78, 041914.

 

 1.      Aktürk, E.,  Arkın, H. and   Çelik, T. (2007):  The structure of the free energy surface of coarse-grained off-lattice protein models.  Int. J. of  Mod. Phys C, 18(1), 99- 106.

 

 1.      Arkın, H. (2007): Multikanomik simülasyon yöntemi ile peptidlerin enerji yüzeylerinin incelenmesi (Investigation of the energy landscape of peptides by Multicanonical Simulation Method). Anadolu University Journal of Science and Technology,  Vol: 8, o: 1, pp: 103-110.
 2.      Arkın, H. (2007): Multikanonik Simülasyon Yöntemi ile Peptidlerin Sıvı İçindeki Yapılarının İncelenmesi ( Investigation of peptides in a Solvent by Multicanonical Simulation Method). Süleyman Demirel University,  Journal of Natural Sciences,  11, 1-7.
 3.     Bachmann, M., Arkın, H. and   Janke, W. (2005):  Multicanonical Study of Coarse-Grained   Off-Lattice Models for  Folding Heteropolymers.   Phys. Rev. E, 71, 031906; Virt. J. Biol.  Phys. Res. 9.
 4.      Gökoğlu, G.,   Arkın, H.,  Aktürk, E. and   Çelik, T. (2005):  Solvation Effects on Free Energy Surface of Polyalanine.  Int. J. of Mod. Phys. C 16 (9), 1489-1496.
 5.     Arkın, H. (2005): Study of Conformational Structure of Elastin Sequences With Solvent-Incuded Force-Field.  Int. J. Of Mod. Phys. C 16(9), 1339-1346.
 6.      Gökoğlu, G.,  Arkın, H. and  Çelik, T. (2005): Conformational Analysis of Polyalanine Chains.  Int. J. of  Mod. Phys. C 16(3), 455-463.
 7.      Arkın, H. (2004):  A Combination of Replica Exchange Monte Carlo and Energy Landscape Paving Algorithms to Increase The Effectiveness of Conformational Sampling.  Int. J. of  Modern Physics C, 15(7), 933-937.
 8.      Arkın, H. (2004): Searching Low-Energy Conformations of Two Elastin Sequences.  Eur. Phys.  Jour.  B, 37, 223-228.
 9.      Arkın, H. (2004):  Simulations of  Peptide Models in a Solvent.  Int. J. of Modern Physics C, 15(2), 223-231.
 10.      Arkın, H. and  Çelik, T. (2003):  A Fast and Effective Conformational Search Method for  Peptides.  Int. J. of Modern Physics C, 14(7), 985-991.
 11.      Arkın, H. and  Çelik, T. (2003):  Determination of Conformational Transitions of Peptides from Energy Landscape.  Int. J. of Modern Physics C, 14(5), 567-574.
 12.      Arkın, H. and   Çelik, T. (2003):  Structure of The Energy Landscape of Short Peptides.  Int. J. of Modern Physics C, 14(1), 113-120.
 13.      Arkın, H. and   Çelik, T. (2002): Comparison of The Energy Landscape Paving and Multicanonical Methods in Simulation of The Heptapeptide Deltorphin.  Eur. Phys.  Jour. B, 30, 577-580.
 14.      Yaşar, F.,  Arkın, H., Çelik, T., Berg, B. A. and  Meirovitch, H. (2002):  Efficiency of The Multicanonical Method as Applied To Peptides of Increasing Size: The Heptapeptide Deltorphin.  J. Computational Chem., Vol: 23(12), 1127-1134.
 15.      Arkın, H. and  Çelik, T. (2002):  Phase Separation in 3D Three State Potts Model.  Nuclear Physics A Procedings of the International Symposium on Statistical QCD, Bielefeld, Germany, P5, Elsevier.
 16.     Arkın, H., Yaşar, F.,  Çelik, T.,   Berg, B. A. and  Meirovitch, H. (2002):    Multicanonical Simulations of Same Peptides.  Comput. Physics Commun., 147, 600-603.
 17.      Arkın, H and Çelik, T. (2002): Spinodal Decomposition in 3D q= 3 Potts Model.  Nuclear Physics B (Proc. Suppl.), 106, 926-928.
 18.      Arkın, H., Yaşar, F.,  Köksel, H.,  Çelik, S. and  Çelik, T. (2001):  Molecular Modeling of The Pentapeptide and Tetrapeptide Sequences of C-Hordein.  J. of The Instıtute of Brewing, 107(6), 383-388.
 19.      Arkın, H., Yaşar, F.,  Köksel, H.,  Çelik, S. and  Çelik, T. (2001):   Molecular Modeling of  Two Hexapeptide Repeat Motifs HMW Glutenin Subunits.  Int. J. of Modern Physics C, 12(2), 281-292.
 20.      Arkın, H., Yaşar, F., Köksel, H.,  Çelik, S. and  Çelik, T. (2001): Multicanonical Simulations of Five Tetrapeptide Sequences in The Central Domain of HMW Glutenin. AACC Annual Meeting, Charlotte, North Carolina, 414.
 21.      Arkın, H., Yaşar, F.,  Köksel, H.,  Çelik, S. and  Çelik, T. (2000):  Molecular Modeling of  Five Tetrapeptide Sequences in the Central Domain of  HMW Glutenin.  Int. J. of Modern Physics C, 11(8), 1595-1606.
 22.      Arkın, H. and   Çelik, T. (2000):   Study of Phase Conversion in Three Dimensional q = 3  Potts Model.  Int. J. of Modern Physics C, 11(7), 1313-1320.
 23.      Arkın, H.,  Çelik, T.,  Berg, B. A. and   Meyer-Ortmanns, H. (1999):  Study of Phase Separation in a First-Order Phase Transition: Nucleation vs.  Spinodal Decomposition.  Int. J. of Modern Physics C, 10, 1261-1269.
 24.      Arkın, H., Çelik, T., Berg, B. A. and  Meyer-Ortmanns, H. (1999):  Phase Separation in a Weak First-Order Phase Transition.  Physica A, 274, 320-324.

 

Uluslar arası Akademik Konferanslar

 

1.       Arkın, H., Janke, W., “Thermodynamics of a polymer chain in a spherical cage”(talk),  Comphys12, 29 November – 1 December 2012, Leipzig, Germany.

2.       Marenz, M., Zierenberg, J., Arkın, H., and Janke, W., (2012): “Polymers in a Spherical Cage”, Comphys12, 29 November – 1 December 2012, Leipzig, Germany.

3.       Arkın, H., Janke, W., SFB/TR102  Fall Meeting Miniworkshop Brehna,  Comformational Behavior of a polymer chain  in an Attractive Spherical Cage (talk), 19 October 2012, Brehna, Germany.

 

4.      Arkın, H., Janke, W., (2012): Polymer Chain in an Attractive Spherical Confinement, StatMech Meeting, 19-21 September, Mainz, Germany.

 

5.      Arkın, H., Janke, W., (2012): Conformational Phase Diagram of a Polymer Chain inside an Attractive Sphere, Career in Polymers 2012, 28-30 June, Prag, Czech Republic.

6.      Arkın, H., Janke, W., (2012): Structure Formation of a Polymer Chain in an Attractive Sphere, CECAM Workshop, 21-23 May 2012, Paris, France.

 

7.      Arkın, H., Janke, W., (2012): Polymer Chain inside Confinement, Alexander von Humboldt Foundation, Network Meeting, 8-10 February 2012, Kiel, Germany.

 

8.      Arkın, H., Janke W., (2012): Polymer Chain inside an Attractive Sphere, NIC Symposium 2012, 7- 8 February 2012, Jülich, Germany.

 

9.      Arkın, H., (2011): Alexander von Humboldt Foundation,  1st  Bonn Award Winners Forum  Frontiers in Macromolecular and Material Science,  12-16 October 2011, Bonn, Germany.

10.  Arkın H., (2011): Simulations of Biological Molecules, SPG Kick-Off Meeting, 24 June 2011, Leipzig, Germany.

11.   Alaboz, H. and   Arkın H. (2009):  Study of the conformational changes of hydrophobic – polar  polymer chain near a hydrophobic chain,. MECO34:  34rd  Conference of the Middle European  Cooperation in Statistical Physics 29 March, 2 April 2009, Leipzig, Germany.

12.  Bilsel, M.,Arkin, H., (2009):  Molecular Modeling of Elastin_like Polypeptides,   16. Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 25-27  June 2009,  İstanbul.

13.   Alaboz, H.,  Arkin, H., (2009):  Determination of the Adsorption of Hydrophobic-Polar Models Proteins on Different Surfaces, 16. Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 25-27  June 2009,  İstanbul.

14.  Arkin, H., (2009):  Structural Transitions Mechanism  in Protein Models,  L’oreal Young Women Scientist Meeting, 16 May 2009, İstanbul, Turkey.

15.  Arkın, H. (2008):  The energy landscape of Hydrophobic-Polar Protein Model. Conference on Knots and Other Entaglements in Biopolymers: Topological and Geometrical Aspects of DNA, RNA and Protein Structures, 15-19 September 2008, ICTP, Trieste, Italy.

                                                              i.      Aktürk, E., Gülseren, O., Arkın, H. and  Çelik, T. (2008):  First Principles  Investigation of Amino Acid adsorption on a Surface,.  MECO33: 33rd  Conference of the Middle European  Cooperation in Statistical Physics, 14-16 April 2008, Puchberg-Wels, Austria.

16.  Arkin, H., (2007): Generalized Ensemble Simulations of off-lattice Protein Models,  Turkish Academy of Sciences Outstanding  Young Scientist Annual Meeting, September 2007,  Atatürk University, Erzurum, Turkey.

17.  Aktürk, E.  Gülseren, O.,  Arkın, H. and   Çelik, T. (2006):  First Principles  Investigation of Amino Acid Adsorption on Si(100)-2x1 Asymetric Surface, 13. Statistical Physics Days,, 6- 8 July 2006, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey.

18.  Arkın, H. (2005): Simulations of Biological Molecules by Generalized-Ensemble Algorithms.  12. Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 30 June- 2 July 2005, İstanbul.

19.  Bachmann, M., Arkın, H. and Janke, W. (2004): Multicanonical Simulations of AB model.  Conference on Computational Physics,  Cenova, Italya, 31 august- 4 September 2004. 

20.  Gökoğlu, G., Arkın, H. and Çelik, T. (2004):  Multicanonical Simulations of Short Polyalanine Chains.  Workshop of Structure and Function of Biomolecules, Poland, 12-15 May  2004.

21.  Arkın, H. (2004): Conformational Search Algorithms for All-Atom Protein Models.  Workshop of Structure and Function of Biomolecules, Poland, 12-15 May  2004. 

22.  Bachmann, M., Janke, W. and Arkın, H. (2004):  Multicanonical Study of Effective Off-Lattice Models for  Heteropolymers.  29th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics, Bratislava (Slovakia), P1.

23.  Bachmann, M., Janke, W. and Arkın, H. (2004): Statistical Properties of Off-Lattice Heteropolymers.  Deutsche Physikalische Gesellschaft, Physik Tagungen, Regensburg, Germany, E-Verhandlungen2004.

24.  Arkın, H., Çelik, T., Berg, B. A. and Meyer-Ortmanns, H. (1999): Study of Phase Separation in a First-Order Phase Transition.  Monte Carlo and Structure Optimization Methods for Biology, Chemistry and Physics, Florida State University, Tallahassee, Florida, February 1999.

25.  Arkın, H., Aydın, M.,  Gündüç,  Y. and  Çelik, T. (1998):  Nucleation vs. Spinodal Decomposition in a First-Order Phase Transition, 5. Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 16-17 July 1998, İstanbul, Turkey.