PROF.DR. HİLAL ÖZDAĞ SEVGİLİ    
Adı : HİLAL
Soyadı : ÖZDAĞ SEVGİLİ
E-posta : hozdag@ankara.edu.tr, hilalozdag@gmail.com
Tel : 2225826/125
Ünvan : PROF.DR.
Birim : BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Biyoteknoloji Enstitüsü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hilal-ozdag-sevgili
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM ve DERECELER

2006 Doçent YÖK

1995-2000 Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Doktora)

1993-1995 Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Yüksek Lisans)

1993-1996 Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Lisans)

1983-1989 A.Ö.D TEFEV Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi 

1979-1983 Charles De Gaulle Fransız Büyükelçiliği İlkokulu Ankara 


GÖREVLER

Eylül 2012-: Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Şubat 2008-: Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 

2006-2008: Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı 

2005-2006: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Genombilim Birim Koordinatörü 

2000-2004: Doktora Sonrası Araştırmacı, Cambridge Üniversitesi Onkoloji Bölümü, Hutchison/MRC Araştırma Merkezi 

1995-2000: Araştırma Görevlisi, Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 


DANIŞMA KURULUNDA GÖREV ALINAN DERGİLER

American Journal of Molecular Biology, Scientific Research Publishing (SCIRP: http://www.scirp.org) 

Molecular and Cellular Biochemistry, Springer (http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/11010)

Dataset Papers in Medicine,   Hindawi(http://www.datasets.com/journals/medicine/editors/genetics/)


HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

The American Journal of Pathology

Peer J

Molecular Biology Reports

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis

Turkish Journal of Biology

Journal of the Turkish-German Gynecological Association


YAYINLAR

Güncel yayın listesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

https://orcid.org/0000-0001-7940-2499

http://www.researcherid.com/rid/C-9929-2009


KİTAP BÖLÜMÜ

Özdağ H, Biyoteknoloji ve Ulusal Strateji, Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları. Editörler Munis Dündar, Haydar Bağış, 2010,Erciyes Üniversitesi Yayınları No 80, Kayseri                      

 

Belder N, Özdağ H, Ökaryot Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesi Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık. Editörler, S. Badur, H. Abacıoğlu, B. Öngen. 2015, Akademi Yayınevi İstanbul, Cilt 1: 89-104, ISBN 978-605-5013-62-2

 

Cumaoğulları Ö, Tekin N, Özdağ H, Biotechnology and Ethics, Current Applications of  Biotechnology, Editors, Munis Dündar, Fabrizio Bruschi, Kevan MA Gartland, Mariapia Viola Magni, Peter Gahan, Yusuf Deeni, 2015, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ISBN 978-605-85573-0-1

 

Özdağ H, Biyoteknoloji ve Ulusal Strateji, Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları Güncellenen YENİ BASKI, Editörler Munis Dündar, Haydar Bağış, 2017, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ISBN 978-605-67442-0-4

 

Özdağ H, Belder N, Bölüm 26: Kanserin Tanı ve Tedavisi İçin Yeni Biyobelirteçlerin Keşfi Kanser Moleküler Biyolojisi, Editör: Yusuf Baran, 2018, Kısayol Yayıncılık, ISBN 6052329306


DİĞER YAYINLAR

Hilâl Özdağ, Genetik ve Milli Güvenlik (2007), 21. Yüzyıl Türkiye Dergisi, Nisan 2007.

Hilâl Özdağ, “Türkiye : Bilim, Neredeyiz Nerede Olmalıyız”  (2003) 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan IV. Cilt. ASAM Yayınları

Hilâl Özdağ, Hatice Mergen, “Hastalıkların genetik kaynakları” Avrasya Dosyası Sonbahar 2002, 8 (3), Moleküler Biyoloji ve Gen Teknolojileri Özel Sayısı.