PROF.DR. HASAN ÖZKAN    
Adı : HASAN
Soyadı : ÖZKAN
E-posta : hozkan@medicine.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler