PROF.DR. HÜSEYİN SARI    
Adı : HÜSEYİN
Soyadı : SARI
E-posta : hsari@eng.ankara.edu.tr, hsari100@gmail.com
Tel : 0 536 295 3555
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Hüseyin Sarı

 

Fizik Mühendisliği Bölümü                                                                          Tel: 0 (312) 203 3424

Mühendislik Fakültesi                                                                                Faks: 0 (312) 212 7343

Ankara Üniversitesi                                                                                   www: huseyinsari.net.tr

06100 Tandoğan, Ankara                                                               e-posta: hsari100@gmail.com

hsari@eng.ankara.edu.tr

Doğum Yeri/Tarihi:

Çüngüş-D.Bakır / 08-11-1966

Eğitim:      

·         Ankara Üniversitesi, Ankara                                                                  Doçent, Fizik Mühendisliği Bölümü, Ocak 2009

·         Kaliforniya Üniversitesi San Diego, La Jolla, San Diego, ABD                       Doktora, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ocak 2001

·         Massachusetts Üniversitesi Lowell, Lowell, Massachusetts, ABD                   Yüksek Lisans, Uygulamalı Fizik Bölümü, Ekim 1995

·         Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara                                                          Lisans, Fizik Mühendisliği Bölümü, Haziran 1990

Diğer:

·         Anadolu Üniversitesi, AÖF Fakültesi, Eskişehir                                               Önlisans, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Haziran 2013 

Araştırma Deneyimi:

20014 (Nisan-Ağustos), Tokyo Bilim Üniversitesi, Tokyo-Japonya, Elektrik Mühendisliği Bölümü (Davetli Araştırmacı)

   • Invisible Solar cell
   • Empedans Spektrometresi 

2001- , Ankara Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

   • CdS ve ZnS nanoparcacıkların üretimi ve elektriksel özellikleri
   • Langmuir-Blodgett ince filmlerin elektriksel özellikleri

2001( Şubat-Temmuz)         

Doktora Sonrası: Kaliforniya Üniversitesi San Diego, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

   • InGaAs bileşik yarıiletkenlerin elektronik ve optik özellikleri

1995-2001, Kaliforniya Üniversitesi San Diego, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

                  Bölümü

   • Moleküler Beam Epitaxy(MBE) sistemi (yarıiletken kristal büyütme ve bakım)
   • Yüksek (HV) ve oldukça yüksek vakum (UHV) düzenekleri üzerine deneyim
   • GaAs ve InP tabanlı heteroyapıların büyütülmesi
   • Yüksek mobiliteli alan etkili transistör (HEMT) fabrikasyonu (optik litografi, termal ve elektron demeti-e-beam evaporasyon tekniği)
   • Elektriksel ölçüm teknikleri (Hall, C-V)
   • Malzeme karakterizasyon teknikleri
    • Fotolüminasans
    • Fotoreflaktans
    • Yüksek çözünürlük X-ışını kırınım yöntemi

§  Düşük sıcaklıklarda optik hologram kaydı

1993-1995, Massachusetts Üniversitesi Lowell, Uygulamalı Fizik Bölümü

§  Optik dalga kılavuzuna gömülü ayna tasarımı ve modellemesi

1990-1992, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

§  Düşük sıcaklıkda manyetik ölçümler

Eğitim Deneyimi: 

2001-          Ankara Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara

·         Sayısal Elektronik Laboratuvarı

·         Teknik Elektrik-I

·         Temel Fizik-I, -II

·         Elektro-Optik (Yeni Ders)

·         Optoelektronik (Y. Lisans-Yeni Ders)

·         Yarıiletkenlerin Optik Özellikleri (Y. Lisans-Yeni Ders)

Bilgisayar Programlama:

·       Matlab

·       Labview 

Yabancı Dil:

·         İngilizce

·         Japonca-Temel Seviye 

Ödüller:

·       TÜBA Açık Arşiv Ders Metaryali-Telif, 2011

·       A.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi Yayın Ödülü (Danışman Olarak)

·       MEB Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora bursu (Türkiye Birincisi)

·       Türk Fizik Vakfı tarafından karşılıksız burs

 

Kitap Yazarlığı:

Popüler/Sosyal Sorumluluk

·         “Frig Yolu-Rehber Kitap”, H. Sarı, ISBN: 978-605-86778-4-5, 2013

·         “Doğa İnsanın Öğretmenidir”, Editör, TÜBİTAK Bilim Kampı, 2008

Teknik

·         “Optoelektronik Ders Notları”, TÜBA Açık Arşiv, 2011

·         “Vakum Tekniği“, Ç.Tarımcı, H. Sarı, ISBN:9944-5628-0-7, Eylül2006

Projeler:

·         “Desen Tanıma”, TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı-A (Sanayii Entegre Proje Destek Programı), (Proje Öğrenci Danışmanı) (Tamamlanmış)-2013

·         “Organik Tabanlı CdS ve ZnS Nanoparçacıkların Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), Proje No: 2012/89, 2011-2012 (Proje Araştırmacısı) (Tamamlanmış)

·         “Doğa İnsanın Öğretmenidir” Tübitak-Bilim ve Toplum Projesi, Proje No: 107-B079, 2007 (Yardımcı Eleman) (Tamamlanmış) 

·         “Yüzey Durumlarının Metal/Bakır (I) oksit/metal Yapılarının Foto-Voltaik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), Proje No: 07B4343001, Baş: 21.03.2007-Bitiş 2010 (Araştırmacı) (Tamamlanmış)

·         “Langmuir-Blodgett (LB) filmler için elektrot fabrikasyonu ve bu türden yarıiletken filmlerin elektriksel ölçümleri”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP), Proje No:2003-07-45-016, 2003-2004 (Proje yürütücüsü) (Tamamlanmış)

Seçilmiş Yayınlar:

1-      M. Sivaslıgil, C. B. Erol, Ö. M. Polat, and H. Sarı, "Validation of refractive index structure parameter estimation for certain infrared bands" Appl. Opt. 52, 3127-3133 (2013).

2-      M. Evyapan, R. Capan, M. Erdoğan, H. Sari, T. Uzunoglu, H. Namli, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, "Electrical Conductivity Properties of Boron Containing Langmuir-Blodgett Thin Films", vol:24, issue:9; s:3403-2411,2013

3-      T. Uzunoglu, H. Sari, R. Capan, H. Namli, O. Turhan, O. “Characterization of  novel 1,3-bis-(p-iminobenzoic acid) indane Langmuir-Blodgett (LB) films, with and without Zn2+ ions”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 11, No.10, p1408-1411, 2009

4-      Z. Özbek, R. Çapan, Sarı, H., T. Uzunoğlu, ve F. Davis, “Electrical properties of Langmuir-Blodgett thin films using calixarene molecules”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 11, No.10,  p1412-1415, 2009

5-      T. Uzunoğlu, R. Çapan, H. SarıInfluence of Cd2+ ions on electrical properties of stearic acid Langmuir-Blodgett (LB) Films”, Materials Chemistry and Physics (ISSN: 0254-0584), vol. 117, 281-283, 2009

6-      H. Sarı, T. Uzunoğlu, R. Çapan, N. Serin, T. Serin, Ç. Tarimci, A. K. Hassan, H. Namli, O. Turhan, “Investigation of the electrical properties of a novel 1,3-Bis-(p-iminobenzoik acid) indan Langmuir-Blodgett (LB) films containing ZnS nanoparticles”, J. Nanoscience and Nanotechnology, Vol.7, No:8, 2654-2658, (2007)

7-      T. Serin, N. Serin, S. Karadeniz, H. Sarı, N. Tuğluoğlu, O. Pakma, “Electrical, structural and optical properties of SnO2 thin films prepared by spray pyrolysis”, J. Non-Crystalline Solids, 352, 209-215 (2006).

8-      H. H. Wieder, H. Sarı, “Surface and interface properties of In0.80Ga0.20As MIS Structures”, J. Vacuum Science and Technology B, 20(4), 1759(2002).

9-      H. H. Wieder, H. Sarı, “DX centers in Al0.37Ga0.63/AlGaAs and In0.34Al0.66As /In0.34Ga0.66As heterostructures”, J. Vacuum Science and Technology B, 17(4), 1761(1999).

10-  H. Sarı, H. H. Wieder, “DX centers in InxAl1-xAs”, Journal of Applied Physics, 85(6), 3380(1999).

11-  Y. Öner, H. Sarı, “Rotation of anisotropy in a Ni76Mn24 spin-glass alloy”, Physical Review B  (Condensed Matter), vol.49(9), 5999(1994).

12-  Y. Öner, H. Sarı, “Rotational vector magnetization measurements on Ni74Mn24Pt2 alloy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.132, (no.1-3), 55(1994).