PROF.DR. HASAN SERDAR ÖZTÜRK    
Adı : HASAN SERDAR
Soyadı : ÖZTÜRK
E-posta : hsozturk@ankara.edu.tr
Tel : 03125958268
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hasan-serdar-ozturk-21828
Kişisel Akademik Bilgiler

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM :

1981-1987 Ankara Üni. Tıp Fakültesi  Öğrenci

1990-1993 Ankara Üni. Tıp Fakültesi  Biyokimya A.D. / Doktora

1993-1995 Gazi Üni. SHMYO / Yard. Doç.

1995-1996 Ankara Üni. Tıp Fakültesi  Biyokimya A.D. / Uzman

1996-2001 Ankara Üni. Tıp Fakültesi  Biyokimya A.D. / Doçent

2006- ....... Ankara Üni. Tıp Fakültesi  Biyokimya A.D. / Profesör

 

DİPLOMALAR :

Tıp Fakültesi diploması, 1987

Doktora diploması, 1993

 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

Türk Biyokimya Derneği

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği

 

ARAŞTIRMA ALANLARI:

-Çeşitli durumlarda (hastalık, ilaç kullanımı, değişik fizyolojik şartlar vs.) antioksidan savunma sisteminin durumu

-Beslenme- Antioksidan savunma sistemi ilişkisi

-Çeşitli bitkilerin fenolik bileşen içerikleri

-Fenolik bileşiklerin deneysel hayvan modellerinde (ateroskleroz, kanser, vs.) etkisi

 

KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

-Kanserli ve normal karaciğer hücre kültürlerinde antioksidan savunma sisteminin durumu-DAAD projesi-Yürütücü

-Değişik ekstraksiyon yöntemi uygulanan çeşitli bitkilerden elde edilen ekstraktların fenolik bileşen içeriklerinin ve antioksidan güçlerinin belirlenmesi-TÜBİTAK projesi-Yürütücü

- Plantago Major’un Hiperkolesterolemik Diyetle Ateroskleroz Oluşturulan Tavşanlarda Ateroskleroz ve Aterosklerotik Risk Faktörleri Üzerine Etkileri-  Ankara Ü. BAP Projesi-Yürütücü

 

ULUSLARARASI  YAYINLAR :

- Uluslar arası yayın sayısı: 68 (59 tanesi Science Citation Index(SCI) ve SCI-Expanded’de yer alan dergilerde)

- Atıf alan yayın sayısı: 61 (Web of Science / Mayıs 2019)

- Toplam atıf sayısı: 1594 (Web of Science / Mayıs 2019)

- h-index: 21 (Web of Science / Mayıs 2019)

- Yayınlarını ararken kullandığı anahtar sözcükler: ‘Ozturk HS’, ‘Ozturk S’

 

 ULUSAL YAYINLAR :

- Ulusal yayın sayısı: 24

 


BAZI YAYINLARI