DOÇ. DR. HAKAN SUNAY    
Adı : HAKAN
Soyadı : SUNAY
E-posta : hsunay@ankara.edu.tr
Tel : 05324347221
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hakan-sunay
Kişisel Akademik Bilgiler

 


Doç. Dr. Hakan SUNAY

Cep: 05324347221 - 03122211601

Email: hsunay@ankara.edu.tr 

 

1.    Görüşme Saatleri:

Görüşme Saatleri

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

11.30-13.30

 

 

 

 

 

 

2.    Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi Spor

İşletme

Gazi Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

 

1982

   1994

Yüksek lisans

Beden Eğitimi Spor

 

Gazi Üniversitesi

 

1985

Doktora

Eğitim

Beden Eğitimi Spor

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

1995

1995

 

 

3.    Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: Spor Yönetim Bilimleri - Ankara Üniversitesi Ocak 1997           

Doçentlik Tarihi                                 : Ekim 2015                                                 

Profesörlük Tarihi                             :  -

4.    Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

4.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.Gürbüz, Serdar, “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Ankara Üniversitesi Tarafından Sunulan Spor Olanaklarından Yararlanma Düzeyi” Ankara Üniversitesi 1999.

 

2.Dolaşır, Semiyha, “Türk Spor Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı” Ankara Üniversitesi 2000.

 

3.Gören,  Burak, “Spor Kulüplerinin Şirketleşmeleri üzerine Bir İnceleme”  Ankara

Üniversitesi 2001.

 

4.Uz, Gamze,  “Özel Spor Salonlarında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliği (Ankara İli Örneği)” Ankara Üniversitesi 2001.

 

5.Gürbüz, Pembe. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğrenim Gördükleri Alana İlişkin Tutumları (Ankara İli Örneği)”, Ankara Üniversitesi,, Ocak,2003.

 

6.Demirtaş, Mine., “Özel Spor Salonlarında Performans Değerlendirme (Ankara İli Örneği)”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 25.06.2004,Ankara.

 

7.Gündoğdu, Ferhat., ”Spor Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, 23.Ağustos.2004, Ankara.

 

8.Göktepe, Bora.,”Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Sağlık ve Araştırma Merkezinin Etkin Çalışmasına Yönelik Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, 19.Temmuz.2005, Ankara.

 

9.Sancar, Murat.,”Türkiye’de Bazı Şirketlerin Sponsor Olma Nedenleri ve Beklentileri”,Ankara Üniversitesi, 12.Ağustos.2005, Ankara.

 

10.Germi Hacer., “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Görev Yapan Spor Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi”, 17.07.2006, Ankara.

 

11.Yıldırım Yücel., “Türkiye’de performans tenisi Yapan Sporcuların Tenise başlama nedenleri ve beklentileri”, 12.06.2007, Ankara.

 

12.Yanık Mehmet., “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Toplam Kalite Yönetimi bakımından Öğretim Elemanı ve Öğrenciler tarafından Değerlendirilmesi”, 19.07.2007, Ankara.

 

13.Sözen Tolga., “Spor Federasyon Yöneticilerinin Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, 24.07.2009, Ankara.

 

14.Savran  Mustafa., “Ankara merkez Resmi ve Özel Ortaöğretim Okullarında çalışmakta Olan beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgüt İçindeki çatışma Yönetim Stratejilerinin İncelenmesi”, 23.09.2009, Ankara.

   

15. Doğu Algün Gözde ., “Uluslar arası İlişkiler ve Spor”, 20.08.2010, Ankara.

 

16.Demircioğlu Şelale., “Özel Spor merkezlerine Üye Olan Bireylerin Spora Yönelme Nedenleri beklentileri ve Gerçekleşme Düzeyleri” 20.10.2012, Ankara.

 

17.Onur Yıldırım., (2014) “Özel Spor Merkezlerinin Spor Ekonomisine Katkısı”, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

 

18.Yalçın Uyar, (2013). Ankara ilindeki özel spor merkezlerinde çalışan personelin is doyum düzeylerinin değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


19.Behlül Özdedeoğlu, (2014). Üniversitelerdeki akademik personelin spor yapma alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


20.Onur Mutlu Yaşar, (2015). İç Anadolu bölgesinde görev yapan futbol altyapı antrenörlerinin is doyum düzeylerinin ve örgütsel bağlılıklarının incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


21.Hamza Kaya Beşler, (2016). Futbol kulübü yöneticilerinin antrenörlerinin ve futbolcuların futbol hakemlerinin saha içi yönetimine ilişkin görüşleri, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Anabilim Dalı

 

4.2. Doktora Tezleri

1.Demir Gülseren İlayda.,(2015). Trabzon halkının ev sahipliği yaptığı XI. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın (EYOF) etkilerine ilişkin görüşleri, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Anabilim Dalı

2.Gündoğdu Ferhat.,(2014). Spor yöneticilerinin liderlik stilleri ile sporun yaygınlaştırılması arasındaki ilişki, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

 

5.    Yayınlar:

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1.Sunay H., Gündüz N., Dolasır S., (2004) “The Effects of Different Methods Used in Teaching Basic Volleyball Techniques to Physical Education Teacher Candidates”, International Journal of Physical Education, Volume; XLI, Issue 1,p.28-32, 2004/1, Publshed and edited by Verlag Karl Hofmann, Germany.

 

2.Sunay H., Dolasır S., İmamoğlu A.F., (2004) “Investigation of Management Approaches of Sport Managers Working in The General Directorate of Youth and Sport and The Relation With Management Application in Turkey”, International Journal of Physical Education, Volume; XLI, Issue 1, p.33-39, 2004/1, Publshed and edited by Verlag Karl Hofmann, Germany.

 

3. Sunay H., (2005) “The Job Satisfaction of Sports Trainers in Turkey” International Journal of Applied Sports Sciences (IJASS), Volume; 17 Number;1, p.18-29, 2005/6, Published Korea Instıtute of Sport Science, Korea.

 

4. Sunay H., Muniroğlu  S., Gündüz  N., (2005) “The Effect of Physical Education and Sports Teaching Programs in Turkey on Motivation for Physical Activity”, Journal of ICHPER. SD, Volume; XLI, Number;2, p.11-15, Spring 2005, Published ICHPER.SD, USA.

 

5. Sunay H., (2009) “Operative Issues of Private Sports Centers in Turkey: A case Study of Sports Centers in Ankara”, International Journal of Applied Sports Sciences (IJASS), Volume; 21 Number;1, p.74-86, 2009/6, Published Korea Instıtute of Sport Science, Korea.

 

6. Sunay H.,(2013) “‘Coaching Practices of First and Second League Women-Men Volleyball Coaches in Turkey” Life Science Journal, 2013, Volume 10, Special Issues, ISSN 1097- 8135, Marsland Press, Zoological Record (Covered Thomson Reuters), PO Box 180432, Richmond Hill, NY 11418, USA.


7.Sunay H., (2014) "Job satisfaction of Turkish Volleyball League Trainers", The Anthropologist, SCI Expanded, SSCI (Covered Thomson Reuters), 18(2):363-370, Kamla-Raj, India.


8.Sunay H., (2015) "Critical Thinking dispositions of the students studying sport science at university",The Anthropologist, SCI Expanded, SSCI (Covered Thomson Reuters),  20(3):656-662, Kamla-Raj, India.


9.Koçak F.,Sunay H., (2016) “Analiyzing the Administrative Effectiveness of TheTurkish Sports Administrations Provincial Structure According
to Personnel Perspectives”, “Türk Spor Yönetimi Taşra Yapılanmasının Yönetsel Etkinliğinin
Personel Görüşlerine Göre incelenmesi”, Journal of Human Sciences (JHS), EBSCO, 13(2):3571-3589, doi:
10.14687/jhs.v13i2.3791. 

10.Sunay H., (2016),”Comparative Study of Recreation Education Programs Applied By Universities in Turkey And The United States”, IOSR-JSPE, Journal of Sport and Physical Education, eISSN: 2347-6737, pISSN:2347-6745, Volume:3, Issue 6 (Nov.-Dec. 2016), p:43-50, www.iosrjournals.org


11.Uyar Y.,Sunay H., (2016) “Ankara’daki Özel Spor Merkezlerinde Çalışan Personelin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi”,  Journal of Human Sciences (JHS), EBSCO, 13(2):3338-3353, doi: 10.14687/jhs.v13i2.3928.


12.Sunay H.,Cengiz R., Yaşar O.M.,(2017) “Investigation of The Communication Skills Levels of Football Trainers According to University Football Team Sports Perception”, IOSR-JSPE, Journal of Sports and Physical Education, eISSN: 2347-6737, pISSN:2347-6745, Volume:4, Issue 1 (Jan.-Feb. 2017), p:49-53, www.iosrjournals.org

13.Yaşar O.M.,Sunay H., (2017) “Narcissim in Sport Organizations” (Spor örgütlerinde narsisizm), Journal of Human Sciences (JHS), EBSCO, 14(2):1736-1744, doi: 10.14687/jhs.v14i2.4540.

14.Erdeveciler Ö., Uyar Y., Sunay H., Atlı A., (2017) "Determination of Faculty of Sport Sciences Student's Media Liteacy Levels (Example of Ankara Province),OSR-JSPE, Journal of Sports and Physical Education, eISSN: 2347-6737, pISSN:2347-6745, Volume:4, Issue 5 (Sep.-Oct. 2017), p:51-60, www.iosrjournals.org 

15.Savran M., Sunay H., (2017) "Investigation of conflict strategies of physical education teachers working in public and private high schools (Sample of Ankara province)"Journal of Human Sciences (JHS), EBSCO, 14(2):4995-5007, doi: 10.14687/jhs.v14i2.4966www.iosrjournals.org 


 

5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Sunay H., Balcı V., (2004) “The Usage of The Sports Image in Advertising Sector in Selected Turkish Television Channels”, The Sport Journal (electronic journal), Volume;7, number;2, Spring 2004, Published by the United States Sports Academy.

 

2.Sunay  H., Muniroğlu  S.,(2006)”A Study on The Appropriatenees of The Programs at Schools Which Train Physical Education and Sports Teachers Who Will be Employed at Eight-Year Long Compulsory Basic Education İnstitutions in Turkey”, The Sport Journal (electronic journal), Volume;9, number;1, Winter 2006, Published by the United States Sports Academy.

 

3.Gündüz N.,Sunay  H., Koz M.,(2007)”Incidents of Sexual Harrassment in Turkey on Elite Sportswomen”, The Sport Journal (electronic journal), Volume;10, number;2, Spiring 2007, Published by the United States Sports Academy.

 

5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Sunay H. Müniroğlu S. Tanılkan K. (1998) “Profesyonel Futbolcuların Spora Yönelme Nedenleri Ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma” V. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 5-7 Kasım , Ankara

 

2.Sunay H. Öğüş, E. (1999) “Sports Education İn Turkey” Uluslararası İstatistik Enstitüsü 51. Dönem Toplantısında Sunulan Bildiri İle Katılım, 18-27 Ağustos 1997, İstanbul.(Tamamı basıldı)

 

3.Öğüş, E. Sunay H. (1997) “The Stuructural Organisation Of Sport And Sport Organisation İn Turkey” Uluslar Arası İstatistik Enstitüsü 51. Dönem Toplantısına Sunulu Bildiri İle Katılım, 18-27 Ağustos 1997, İstanbul.(Tamamı basıldı)


4.Ersöz G. Sunay,H, Ergen E. (1997) “Spor Eğitim Programlarında Yer Alan Spor Sağlık Ve Spor Yönetimi Alan Derslerinin Sağlık İçin Egzersiz Uygulamalarına Uygunluğu” Avrupa Birliği Ve GSGM’nin Ortaklaşa Düzenledikleri Kongreye Sunulu Bildiri İle Katılım, 2-4 Ekim 1997, Antalya.


5.Saracaloğlu A.S. Sunay H. (1997) “The Reason Of Direction To A Sport Of Prospective Education Teachers İn Turkey” AIESEP CONFERENCE 1997, Nanyang Technological University’nin Düzenlediği Uluslar Arası Kongreye Poster Bildiri İle Katılım, 4-6 December 1997, Singapore.


6.Saracaloğlu A.S. Sunay,H. (1997) “The Factors Direct To The Branches Of Turkish Atheletes And Their Expectation” AIESEP CONFERENCE 1997, Nanyang Technological University’nin Düzenlediği Uluslar Arası Kongreye Poster Bildiri İle Katılım, 4-6 December 1997, Singapore.


7.Sunay H. (1998) “The Job Satisfaction Of The Sports Trainers İn Turkey” AIESEP CONFERENCE 1998, Adelphi University’nin Düzenlediği Uluslar Arası Kongreye Sunulu Bildiri İle Katılım, 13-18 Temmuz, New York A.B.D.

 

8.Sunay H. Ersöz G.Bulca Y. (1998) “Beden Eğitimi Ve Spor Alanında Eğitim Veren Bir Yüksekokulda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretmenlik Davranışlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi” H.Ü.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Sunulu Bildiri İle Katılım, 5-7 Kasım 1998, Ankara.

 

9.Karakuş E. Sunay H. (2000) “Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasında Yerel Yönetimlerin Yeri Ve Fonksiyonuna İlişkin Ankara İli Metropol İlçeleri Belediye Meclisi Üyelerinin Görüşleri” Marmara Üniversitesi Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresinde Sunulu Bildiri İle Katılım, 25-26 Mayıs 2000, İstanbul.

 

10.Sunay H. İmamoğlu A.F. Deliceoğlu G. Dolaşır S. (2000) “The İnvestigation Of Approacnes Of Sport Managers Working Such A sport Commite (GDYS) Towards Manegement Application İn Turkey” , AIESEP Conference 2000 Quesland Üniversitesinin Düzenlediği Uluslararası Kongreye Sunulan Bildiri İle Katılım 2-5 Eylül 2000 Rockhompton, Avustralya (NOT: Özeti ve tamamı basıldı.)

 

11.Koz M. Sunay H. Gündüz N. Ersöz G. (2000) “Ortaöğretim Çağındaki Bireylerin Fiziksel Aktivite/Egzersiz Alışkanlıkları” VI.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine poster bildiri ile katılım ,3-5 Kasım 2000 Ankara

 

12.Gündüz N. Koz M. Fedai T. Sunay H. Ersöz G. (2000) “Türkiye’de Değişik Spor Branşlarındaki Elit Sporcuların Karşılaştıkları Cinsel Taciz Olgularının Araştırması H.Ü. VI.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine poster bildiri ile katılım,3-5 Kasım 2000,Ankara

 

13.Sunay H. Çavuşoğlu B. Boz M. Gürbüz P. (2000) “Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştiren Üniversitelerin Lisans Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” H.Ü.VI.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine poster bildiri ile katılım,3-5 Kasım 2000,Ankara

 

14.Gündüz N. Sunay.H (2000) “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarına Başvuran Aday Öğrencilerin Okula Giriş Amaçları Okulların Öğrenci Seçme Kriterleri Ve Amaçları İle İlgili Görüşleri” H.Ü. VI.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine poster bildiri ile katılım,3-5 Kasım 2000,Ankara

 

15.Deliceoğlu,D.S, Sunay,H, İmamoğlu,A.F.,(2000) “Türk Spor Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi”,H.Ü.VI.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine sunulu bildiri ile katılım,3-5 Kasım 2000,Ankara.

 

16.Tanılkan,K., Tuncel,F., Sunay,H.,(2002) “Ankara’ da ki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Okullara Giriş Nedenleri ve Mesleki Beklentileri” VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Sunulu Bildiri ile Katılım,27-29 Ekim 2002,Antalya,Kemer.

 

17.Tuğba,K., Balcı,V., Sunay,H.,(2002) “Türkiye’de ki Dört Büyük Spor Kulübünün Yönetim ve Genel Kurul Üyelerinin Spor Yöneticisi Seçiminde Benimsedikleri Yaklaşımların İncelenmesi” VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Sunulu Bildiri ile Katılım,27-29 Ekim 2002,Antalya,Kemer.

 

18.Sunay,H., Gündüz,N., Dolaşır,S.,(2002) “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarına Voleybol Temel Tekniklerinin Öğretiminde Uygulanan Farklı Öğretim Yöntemlerinin Etkisi” VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,27-29 Ekim 2002,Antalya,Kemer.

 

19.Lale,B., Müniroğlu S., Çoruh,E., Sunay,H.,(2002) “Türk Erkek Voleybol Milli Takımının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi” VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,27-29 Ekim 2002,Antalya,Kemer.

 

20.Sunay,H.,(2002) “Türkiyede Sporun Yaygınlaştırılması Kapsamında Çağdaş Spor Yöneticisinin Rolü ve Önemi “,VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Davetli Konuşmacı olarak Sunulu  Bildiri ile Katılım,27-29 Ekim 2002,Antalya,Kemer.

 

21.Karakoca,E.,Dolaşır,S., Seçkiner,B., Sunay,H.,(2002) “Step-Aerobik ve Fitness Salonlarının ISO 9001 ve 9002 Kalite Kontrol Belgesi Doğrultusunda Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Bu Niteliklere Uygunluğu (Ankara İli Örneği) ” VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,27-29 Ekim 2002,Antalya,Kemer

 

22.Gündüz,N.,Sunay,H.,Dalkıran,O.,Gökyürek,B.,(2004) “Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkinliğine İlişkin Görüşleri”, ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve VIII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,17-20.Kasım.2004,Antalya,Kemer.

 

23.Dalkıran,O.,Altıntaş,A.,Gündüz,N.,Sunay,H.,Akgül,M.,(2004) “Ankara İli Devlet-Özel İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinliklerinde Kapalı Spor Alanlarının Etkin Kullanımı Üzerine Görüşleri”, ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve VIII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,17-20.Kasım.2004,Antalya,Kemer.

 

24.Bayraktar,B.,Sunay,H.,(2004), “Türkiye’de Elit Bayan ve Erkek Voleybolcuların Spora Başlamasına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri”, ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve VIII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,17-20.Kasım.2004,Antalya,Kemer.

 

25.Sunay,H.,Yazıcı,C.,(2004), “G.S.G.M’ Ye Bağlı  Amatör Spor Federasyonlarında Görev Yapan Yöneticilerin Personeli İle Olan Çatışmaları Yönetme Yöntemleri”, ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve VIII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,17-20.Kasım.2004,Antalya,Kemer.

 

26.Gündoğdu,F.,Sunay,H.,(2004),”Spor Yöneticisinde Olması Gereken Nitelikler Üzerine Bir Araştırma”, ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve VIII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,17-20.Kasım.2004,Antalya,Kemer.

 

27.Sunay, H.,(2005),”Training The Sports Managers in Turkey”, 46.ICHPER-SD Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresinde Sunulan Sözel Bildiri ile katılım (Panel), 9-13 Kasım 2005, (Tam metin Basıldı) Grand Cevahir Otel, İstanbul.

 

28.Göktepe, B., Sunay, H.,(2005),”A Research Study on The Effectivenees of Sports Education Health and Research Centre Administered by Youth and Sports General Directory”, 46.ICHPER-SD Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresinde Sunulan Sözel Bildiri ile katılım, 9-13 Kasım 2005, (Tam metin Basıldı) Grand Cevahir Otel, İstanbul.

 

29.Sunay, H.,Oğuztürk, G., Tanılkan, K.,(2005)”Job Satisfaction of Turkish Volleyball League Trainers”, Health and Research Centre Administered by Youth and Sports General Directory”, 46.ICHPER-SD Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresinde Sunulan Poster Bildiri ile katılım, 9-13 Kasım 2005, (Tam metin Basıldı) Grand Cevahir Otel, İstanbul.

 

30.Germi H.,Sunay H.,(2007) “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Görev Yapan Spor Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi”, 3-5 kasım 2006 Muğla Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde Gerçekleştirilen 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sunulu bildiri, Bildiri Kitabı, Nobel Yayınları, s. 1187-1190, Muğla.

 

31.Sözen T.,Sunay H.,(2007) “Türkiye’de beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında çalışan Yöneticilerin Yöneticilik Vizyonuna İlişkin Görüşleri Üzerine Bir araştırma”, 3-5 kasım 2006 Muğla Üniversitesi Atatürk Kongre merkezinde gerçekleştirilen 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sunulu bildiri, Bildiri Kitabı, Nobel Yayınları, s. 1342, Muğla.

 

32.Sunay, H., Çufadar U.,(2007)”Opinions of Amateur and Professional Football Club Administratrators on Problems Related to Sports Administration in Ankara, VI th World Congress on Science and Football, Poster Bildiri ile katılım, 16-20 January, p.217, Antalya, (Özet Metin Basıldı) Journal of Sports Science and Medicine (2007) Suppl.10, http://www.jssm.org

 

33.Sunay, H., Çaycı E.,(2007)”Quality of Sports  Administratrators in the 1st and 2nd League Football Clubs in Turkey (Ankara as sample) VI th World Congress on Science and Football, Sunulu Bildiri ile katılım, 16-20 January, p.87, Antalya, (Özet Metin Basıldı) Journal of Sports Science and Medicine (2007) Suppl.10, http://www.jssm.org

 

34.Yanık M.,Sunay H., (2007) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Toplam Kalite Yönetimi bakımından Öğretim Elemanı ve Öğrenciler tarafından Değerlendirilmesi”, 09-11 kasım 2007 Akdeniz Üniversitesinde Gerçekleştirilen 4. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Poster Bildiri ile katılım, Bildiri Kitabı, s.180, Antalya.

 

35.Sunay H.,Gündüz N.,Mengüç C., (2008) “Assessment of The Coaches of Women And Men Teams in The First And Second League of Volleyball in Turkey in Terms of Their Coaching Practices”, 21-24 Ocak 2008 AIESEP Tarafından Japonya / Sapporo’da Gerçekleşen Dünya Kongresinde Sunulu Bildiri ile Katılım, Sapporo, 2008.

 

36.Gündüz N.,Akgül M.,Sunay H., (2008) “Determining The Participation Status of Physical Education Teachers Working in State And Private Primary Schools in Ankara”,  21-24 Ocak 2008 AIESEP Tarafından Japonya / Sapporo’da Gerçekleşen Dünya Kongresinde Sunulu Bildiri ile Katılım, Sapporo, 2008.

 

37.Yıldırım Y.,Sunay H., (2008) “Expectations And Reasons For Choosing The Performance Tennis in Turkey”, 21-24 Ocak 2008 AIESEP Tarafından Japonya / Sapporo’da Gerçekleşen Dünya Kongresinde Sunulu Bildiri ile Katılım, Sapporo, 2008.

 

38.Sunay H., Savran  M., (2010) “The Analysıs Of Conflıct Management Strategıes Of The Teachers Of Physıcal Teacher Who Works In State Or Prıvate Hıgh Schols In Ankara”, 21-23 Mayıs 2010 Constanta Ovidius Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor fakültesi tarafından düzenlenen Uluslar arası ”Perspectives In Physical Education And Sport” konulu International Scientific Conference, Constanta, Romania. Poster bildiri ile katılım. Constanta, Romania, 2010. Bildiri kitabında özeti basıldı. 

 

39.Demir İ.G., Koçak F., Sunay H., (2010) « A Comparison of Sports Structures and Systems in Turkey, England and Australia » 26-29 Ekim 2010 AIESEP Tarafından İspanya / A Coruna’da Gerçekleşen Dünya Kongresinde Poster Bildiri ile Katılım, A Coruna, 2010.

 

40.Demir İ., Sunay H., (2010) « Human Rights and Sport » 26-29 Ekim 2010 AIESEP Tarafından İspanya / A Coruna’da Gerçekleşen Dünya Kongresinde Poster Bildiri ile Katılım, A Coruna, 2010.

 

41.Uyar Y., Sunay H., (2010) “Üniversite Spor Yöneticiliği Eğitiminin Ankara İli Spor kamuoyu Tarafından Algılanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma” 10-12 kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslar arası 11.Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım. Antalya, 2010.

 

42.Sunay H., Sözen T., (2010) “Spor Federasyonları Yöneticilerinin Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” 10-12 kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslar arası 11.Spor Bilimleri Kongresine Sözel Bildiri ile katılım. Antalya, 2010.

 

43.Karakurt S., Sunay H., (2010) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına Giriş İstihdam ve İş Yaşamında Karşılaşılabilecek Sorunlar ile Sorunların Çözüm Önerilerine İlişkin Öğrenci Görüşleri”, 10-12 kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslar arası 11.Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım. Antalya, 2010.

 

44.Gündoğdu F., Sunay H., (2010) “Türk Spor Yönetiminde İnovasyon Uygulamaları”, 10-12 kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslar arası 11.Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım. Antalya, 2010.

 

45.Algün Doğu G., Sunay H., (2010) “Uluslar arası İlişkiler ve Spor”, 10-12 kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslar arası 11.Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım. Antalya, 2010.

 

46.Algün Doğu G., Sunay H., (2011) “Assessment of Functions of Sports in Terms of International Relation”, 06-10 Temmuz  2011 tarihleri arasında İngiltere Liverpol’da gerçekleştirilen Uluslar arası ECSS (European Congress Sports Sciences) Kongresine Poster Bildiri ile katılım. Liverpol 2011.

 

47.Aslan C.S.,Aras D.,Eyüpoğlu E.,Özdemir F.N.,Akalan C.,Balcı .,Sunay H.,(2011) “Physical and PhysiologicalProfiles of Turkish Amputee Football Referees, 6-9 July 2011, (European College of Sports Science), Kongresine Poster Bildiri ile katılım. Liverpol 2011.

 

48.Özen G.,  Koçak  F.,  Boran F.,  Sunay  H.,  Gedikli  N.,(2012) “ Evaluation of Academic Aspects Relating to Existing Problems at Turkish Sports Management” “Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunlara Ilişkin Akademik Görüşlerin Değerlendirilmesi”, 31 Mayıs-02 Haziran 201 tarihleri arasında Ankara Gazi Üniversitesinde gerkleşetirilen 2.Uluslararası Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde Sunulu Bildiri ile katılım, Mayıs, Ankara.

 

49.Yüce A., Sunay H., Tekin Y.,(2012) “The Numerical Development About Turkih Sport and Comparison With Some Cuntries Between 2002 and 2012”  “2002-2012 Yılları Arasında Türk Sporuna İlişkin Sayısal Gelişim Ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması”, 31 Mayıs-02 Haziran 201 tarihleri arasında Ankara Gazi Üniversitesinde gerkleşetirilen 2.Uluslararası Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde Poster Bildiri ile katılım, Mayıs, Ankara.

 

50.Cengiz R., Yenel İ.F., Sunay H. (2012) “Perceptions of Fooball Trainers About Psychologil Harassment Faced With in a Club Environment. A Case Study” “Futbol Antrenörlerinin Kulüp Ortamında Karşılaştıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışları Üzerine Bir Aştırma”, 31 Mayıs-02 Haziran 201 tarihleri arasında Ankara Gazi Üniversitesinde gerkleşetirilen 2. Uluslararası Beden Eğitim ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresine Poster Bildiri ile katılım, Ankara.

 

51.Cengiz R., Sunay H., (2012) ”The Relationship Between Levels of Self-Esteem an Anger in Athletes Participating Intercollegiate Hal Football Tournament” “Üniversitelerarası Salon Futbol Turnuvası Katılan Sporcuların Benlik Saygısı ve Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki”, 31 Mayıs-02 Haziran 201 tarihleri arasında Ankara Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Beden Eğitim ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresine Poster Bildiri ile katılım, Ankara.

 

52.Sunay H., Yalçın U., (2012) “Coparative Study of Recreation Education Program Applied by Univesities Turkey and Some Foreign Countries” “Türkiye ve Bazı Yabancı Ülkelerdeki (ABD) Üniversitelerde Uygulanan Rekreasyon Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi”, 08-11 November 2012 tarihleri arasında Türkiye HİS Federasyonu tarafından gerçekleştirilen (2. International Congress on Sport For All and Sport Tourism) 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresine Sunulu Bildiri ile katılım, Antalya / Kemer.

53.Cengiz R., Sunay H., Kçak F., (2012) “The Relationship Between Self-Efficacy Perceptions and Conflict Managment Approaches of the Physical Education Teachers (Şanlı Urfa As a Sample)” “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Algıları ile Çatışma Yaklaşımları Arasındaki İlişki (Şanlı Urfa Örneği)”, 12-14 December 2012 tarihleri arsında Denizli Pamukkale Üniversitesi BESYO ve Spor Bilimleri Derneği tarafından gerçekleşen (12.Intenational Sport Science Congress) 12 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım, Denizli.

54.Uyar Y, Sunay H., Koçak F., Uyar H., (2012) “The Reason of Choosing The Sports Administration Department by The Students of Sports Administration and Students That Are in The Preparation Period” “Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan ve Girmek İçin Hazırlanan Öğrencilerin Spor Yöneticiliği Bölümünü Tercih Etme Nedenleri”, 12-14 December 2012 tarihleri arsında Denizli Pamukkale Üniversitesi BESYO ve Spor Bilimleri Derneği tarafından gerçekleşen (12.Intenational Sport Science Congress) 12 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım, Denizli.

55. Uyar Y, Sunay H., Koçak F., Uyar H., (2012) “Perspective of Senior Students in The Field of Sports Administration Department Curriculum” “Spor Yöneticiliği Bölüm Müfredat Programlarına İlişkin Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri”, 12-14 December 2012 tarihleri arsında Denizli Pamukkale Üniversitesi BESYO ve Spor Bilimleri Derneği tarafından gerçekleşen (12.Intenational Sport Science Congress) 12 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım, Denizli.

56. Sunay H., (2012) “The Comperative Investigation Study of Sport Management Educaton Programs in Turkey and USA” “Türkiye’deki Ünversiteler ile Amerike Birleşik  Devletlerindeki Bazı Ünversitelerde Uygulanan Spor Yöneticiliği Eğitim Programlarının Karşılaştmalı İncelenmesi”, 12-14 December 2012 tarihleri arsında Denizli Pamukkale Üniversitesi BESYO ve Spor Bilimleri Derneği tarafından gerçekleşen (12.Intenational Sport Science Congress) 12 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım, Denizli.

57.Sunay H., (2012) “Coach Education Programs in Universities in Turkey and Some Foreign Countries Comperative Analiysis” “Türkiye ve Bazı Yabancı Ülkelerdeki Üniversitelerde Uygulanan Antrenör Eğitim Programlarının Karşılaşırmalı İncelenmesi”, 12-14 December 2012 tarihleri arsında Denizli Pamukkale Üniversitesi BESYO ve Spor Bilimleri Derneği tarafından gerçekleşen (12.Intenational Sport Science Congress) 12 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile katılım, Denizli.

58.Cengiz R., Sunay H. (2016)”Investigeting the relationship between physical education teacher humour styles and their clasroom management skills”  13-15 Nisan 2016 Kazakistan-Türkistan Ahmet Yesevi Üniversitesinde gerçekleştirilen 5. Uluslar arası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sözel Bildiri, Kazakistan-Türkistan.

59.Sunay  H., Cengiz R., Yasar O.M.,(2016) “An Analysis Of The Communication Skills Of Coaches According To The Perception Of Athletes Who Participated İn İnttercollegiate Football Competition”22. Avrupa Spor Bilimleri Kongresi (ECSS) 7-10 Temmuz 2016 Sözel Bildiri, Avusturya-Viyana.

60.Cengiz R., Güngörmüş H.A., Sunay H., (2017) "Comparison of Free Time Motivation Levels By Individual Particular Factors of Individuals in Natural Sports Activities" 12-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Arnavutluk Tiran'da gerçekleştirilen Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sözel bildiri Tiran.

60.Cengiz R., Sunay H. (2017)”Relationship Between School Administrators In The Institutions Of Physical Education Teachers On Institutional Communication And Conflict Management Strategies”17-21 Mayıs 2017  tarihleri arasında Macaristan Budapeşte’de gerçekleştirilen ERPA International Congresses on Education 2017 sözel bildiri, Macaristan Budapeşte

61.Cengiz R., Sunay H. (2017)” Examine Of Mobbing Via Humour Styles Of Lecturers At Schools Of Physical Education And Sport” 17-21 Mayıs 2017  tarihleri arasında Macaristan Budapeşte’de gerçekleştirilen ERPA International Congresses on Education 2017 sözel bildiri, Macaristan Budapeşte

24.Sunay H. (2017)” Türkiye’deki Üniversiteler İle Amerika Birleşik Devletleri Ve Kanada’daki Bazı Üniversitelerde Uygulanan Spor Yöneticiliği Lisans Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi” 21-23 Mayıs 2017  tarihleri arasında 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi , sözel bildiri, Bursa


 

5.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

5.5. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler, çeviriler

1.Sevim Y., Tuncel F., Erol E., Sunay H., (2001) “Antrenör Eğitimi ve İlkeleri”, Gazi Kitapevi, Ankara.

2.Sunay H., (2009) “Spor Yönetimi”, Gazi Kitapevi, Ankara.

3.Sunay H., (2010) “Sporda Organizasyon”, Gazi Kitapevi, Ankara.

4.Sunay H.,v.d. (2013) "Ampute Futbol Oyun kuralları Kitabı", Karınca ajans, karınca yayınları, Ankara.

5.Sunay H.,(2016) "Spor Yönetimi", Gazi kitabevi, 2. Baskı, Ankara.

6.Sunay H., (2017) "Spor Yönetimi", Gazi Kitabevi, 3. Baskı, Ankara.

7.Sunay H., (Editör) (2017) "Spor Bilimlerine Giriş", Gazi Kitabevi, Ankara.

 

5.6. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Sunay H. (1992) “ Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinin Ankara Üniversitesinde Uygulanabilirliği I ” Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı :209, S. 35-38, Ankara

 

2.“ Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinin Ankara Üniversitesinde Uygulanabilirliği II ” Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı :210, S. 29-32, Ankara

 

3.Sunay H. Gündüz N. (1993) “Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmeni Ve Spor Adamı Yetiştirme Politikası” Çağdaş Eğitim Dergisi Sayı:199 Mayıs S:38-43 Ankara

 

4.Sunay H. (1993) “Ankara Bölgesi Futbol Hakemlerinin Hakemliğe Yönelmelerine Etki Eden Motivasyonel Etkenler Üzerine Bir Araştırma” H.Ü. Futbol Bilim Ve Teknolojisi Dergisi, Sayı:2, S:18-23 Ankara

 

5.Sunay H. (1996) “Orta Öğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Üniversite Öğretiminin Önemi” Eğitim Yönetim Dergisi (EYTEPE), Sayı:2, S:279-194, Ankara

 

6.Ersöz G. Gürsel Y. Gündüz N. Sunay H. Vd. (1994) “İki Farklı Egzersiz Tekniğinin Esnekliğe Etkilerinin Karşılaştırılması” H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, Sayı:4, S:38-47, Ankara

 

7.Sunay H. İmamoğlu F. (1996) “Türkiye’de Antrenör Eğitim Programlarının Etkinliği”  Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Sayı:4,S:66-84,Ankara

 

8.İmamoğlu F. Koçak M. Sunay H. (1996) “Türkiye Ve Bazı Ülkelerin (Almanya,Avusturya,İngiltere Ve İskoçya) Futbol Antrenör Eğitim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi” Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi,Sayı:4,s:75-84,Ankara

 

9.Sunay Y. Sunay H. (1995) “Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri Ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi” E.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu , Performans, Sayı:3,S:79-97,İzmir.(Basın. Fanatik Gazetesi. Fan-Etik Syf. ,29Ağustos 1998)

 

10.Ersöz G. Koz M. Sunay H. Gündüz N. (1996) “Erkek Voleybol Oyuncularının Sezon Ortası Ve Sezon Sonu Fiziksel Uygunluk Düzeyi Parametrelerindeki Değişmeler” Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Sayı.4,S.1-7,Ankara

 

11.Sunay H. (1994) “Okul Öncesi Eğitiminde (5-6 Yaş Grubu) Beden Eğitimi Oyun Etkinlikleri Ve Önemi” Çağdaş Eğitim Dergisi Sayı.205, Aralık, S:37-41, Ankara

 

12.Sunay H. (1995) “Eğitim Araştırmalarında Yönteme İlişkin Kavram Ve Boyutların Analizi” Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı:220,Nisan,S:25-28,Ankara

 

13.Sunay H. (1996) “Türkiye Ve Bazı Yabancı Ülkelerdeki Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Üniversite Öğretiminin Yeri Ve Önemi” Eğitim Ve Bilim Dergisi, TED Yayınları, Sayı.101,Temmuz,S.45-55,Ankara

 

14.Sunay H. Sunay Y. Çılga A. (1997) “Beden Eğitim Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi” M.E.B. , Milli Eğitim Dergisi Sayı.134, S:69-74, Ankara

 

15.Sunay H. (1997) “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Uyguladığı Antrenör Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi” Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Sayı.4,S.44-60,Ankara

 

16.Sunay H. Ersöz G. Bulca Y. (1997) “Beden Eğitimi Ve Spor Alanında Eğitim Veren Bir Yüksekokulda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretmenlik Davranışlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi” E.Ü. Performans Dergisi Sayı.2,Cilt.3,Nisan ,S.61-87, İzmir.

 

17.Ersöz G. Sunay H. Ergen E. (1998) “Spor Eğitim Programlarında Yer Alan Spor Sağlık Ve Spor Yönetimi Alan Derslerinin Sağlık İçi Egzersiz Uygulamalarına Uygumluğu” E.Ü. Performans Dergisi 1998, 4.  Sayısında Yayımlanacak

 

18.Sunay H. Özbek O. (1998) “Çağdaş Eğitim Dergisinin Eğitim Bilimine Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme” Çağdaş Eğitim Dergisi , Ocak ,Ankara

 

19.Sunay H. (1998) “Spor Yöneticilerinin Nitelikleri Ve Eğitimi” Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi ,Vol. III,Sayı.1, Ocak.Ankara

 

20.Sunay H. Müniroğlu S. Tuncel F. (1998) “Sekiz Yıllık Zorunlu Temel Eğitimde Görev Yapacak Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerini Yetiştiren Okullardaki Programların Uygunluğunun İncelenmesi” Cumhuriyetin 75.Yılında İlköğretim Kitabı, Tekışık Yayınevi.S:81-87.Ankara

 

21.Gören B.Sunay H. (1999) “Spor Haberlerinin Spor Yönetimine Olan Etkilerinin İncelenmesi” H.Ü. Futbol Bilim Ve Teknoloji Dergisi ,99/1,Sayı.1,S:21-25,Ankara

 

22.Sunay H. (1998) “Türkiye’de Antrenörlerin İş Doyumu” H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi sayı.2,S.23-26, Haziran,Ankara

 

23.Sunay H. Özbek O.(1997) “Spor Eğitimi Ve Liderlik”.21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Kitabı.I,Deniz Harp Okulu Komutanlığı Yayını,İstanbul Tuzla S:175-178,İstanbul

 

24.Sunay H. Öğüş E.(1997) “Sports Education İn Turkey” Uluslararası İstatistik Enstitüsü 51. Dönem Toplantısı Spor İstatistikleri Yayını S:106-112, İstanbul

 

25.Öğüş E. Sunay H. (1997) “The Stuructural Organisation Of Sport And Sport Organisations İn Turkey” Uluslar Arası İstatistik Enstitüsü 51. Dönem Toplantısı Spor İstatistikleri Yayını S.98-105, İstanbul

 

26.Sunay Y. Sunay H. (1997) “Eğitim Örgütlerinde Stres” Milli Eğitim Dergisi MEB Yayınları Sayı:133,S:67-71,Ankara

 

27.Sunay H. Sunay Y.(1997) “Sistem Kuramının Türk Eğitim Sistemine Uygulaması” Çağdaş Eğitim Dergisi ,Sayı.230 Mart Sayı 25-28 Ankara.

 

28.Sunay H. (1997) “Öğretim Stratejilerinden Hümanist Yaklaşıma Göre Öğrenimin Kolaylaştırılması” Çağdaş Eğitim Dergisi Sayı:237 ,Kasım Sayı 25-27, Ankara

 

29.Sunay H. (1997) “Spor Eğitim Alt Yapısında Beden Eğitimi Ve Antrenörün Önemi” Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Vol.3 Sayı2,Nisan ,Ankara

 

30.Sunay Y. Sunay H. (1998) “Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma” Çağdaş Eğitim Dergisi Sayı:249, Aralık S:17-20 Ankara

 

31.Sunay H. Tuncel F. (1999) “Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi Ve Spor” A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yay. No:2 Sayfa:597-613, Ankara

 

32.Sunay H. (2000) “Türkiye’de Sporun Yaygınlaştırılması” Milli Eğitim Dergisi Sayı.147 S:64-66 Ankara.

 

33.Sunay,H.,İmamoğlu,A.F.,Deliceoğlu,S.D.,(2000),”Türk Spor Teşkilatında Görev Yapan Spor Yöneticilerinin Yönetim Uygulamalarında Sergiledikleri Yönetim Anlayışlarının İncelenmesi”,G.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kitabı,Cilt;2,Sim Matbaası,s.201-211,Ankara.

 

34.Sunay,H.,Büyüköztürk,Ş.,Müniroğlu,S.,Gündüz,N.,(2000),”Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Programlarının Fiziksel Aktiviteye Güdülemeye Etkisi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kitabı,Cilt;2,Sim Matbaası,s.335-349,Ankara.

 

35.Karakuş,E.,Sunay,H.,(2001)”Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasında Yerel Yönetimlerin Yeri ve Fonksiyonlarına İlişkin Ankara İli Metropol İlçeleri Belediye Meclisi Üyelerinin Görüşleri”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,Cilt,V,Sayı,3,s.63-80,Ankara.

 

36.Gündüz, N., Sunay, H., (2001) “ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına Başvuran Aday Öğrencilerin Okula Giriş Amaçları, Okulların Öğrenci Seçme Kriterleri ve Okulların Amaçları ile İlgili Görüşleri”. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt VI, Sayı 2, s.39-50, Ankara.

 

37.Tanılkan,K.,Sunay,H.,(2002)”Tarihi Süreç İçinde Beden Eğitimi ve Spor 1-2”,Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl:27,Sayı;284-285,Şubat ve Mart,s.32-38,Ankara.

 

38.Temel,C.,Sunay,H.,(2002)”Türkiyede Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarına İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri”,Milli Eğitim Dergisi,Sayı;153-154,s,147-155,Ankara.

 

39.Dolaşır,S.,Sunay,H.,İmamoğlu,A.F.,(2002)”Türk Spor Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı”,Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,Cilt;VII,Sayı;1, Ocak,s;40-55, Ankara.

 

40.Sunay,H.,Boz,M.,Gürbüz,P.,(2002)”Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştiren Üniversitelerin Lisans Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,Cilt;VII,Sayı;1, Ocak,s;56-66, Ankara.

 

41.Sunay,H.,Gündüz,N.,Tanılkan,K.,.,(2002)”Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Derslerine İlişkin Amaçların Gerçekleşme Düzeyleri İle Öncelikleri Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,Cilt;VII,Sayı;3, Temmuz,s.35-52, Ankara.

 

42.Sunay H. Müniroğlu S. Tanılkan K. (2002) “Ankara’daki Profesyonel ve Profesyonelliğe Aday Futbolcuların Spora Yönelme Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt;6, Sayı;1, s.69-80, Temmuz 2002, İstanbul.

 

43.Gündüz N. Koz M. Fedai T. Sunay H. Ersöz G. (2002) “Türkiye’de Değişik Spor Branşlarındaki Elit Sporcuların Karşılaştıkları Cinsel Taciz Olgularının Araştırması”, Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt;6, Sayı;1, s.95-108, Temmuz 2002, İstanbul.

 

44.Lale,B., Müniroğlu S., Çoruh,E., Sunay,H.,(2003) “Türk Erkek Voleybol Milli Takımının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;I, Sayı;1, s.53-56, Eylül 2003, Ankara.

 

45.Sunay,H., Gündüz,N., Dolaşır,S.,(2003) “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarına Voleybol Temel Tekniklerinin Öğretiminde Uygulanan Farklı Öğretim Yöntemlerinin Etkisi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;VIII, Sayı;3, s.19-24, Temmuz 2003, Ankara.

 

46.Sunay,H., (2003) “Türk Spor Politikasına Analitik Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;I, Sayı;1, s.39-42, Eylül 2003, Ankara.

 

47.Sunay,H., Saracaloğlu,A.S., (2003) “Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri İle Spora Yönelten Unsurlar”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;I, Sayı;1, s.43-48, Eylül 2003, Ankara.

 

48.Karakoca,E.,Dolaşır,S., Seçkiner,B., Sunay,H.,(2002) “Step-Aerobik ve Fitness Salonlarının ISO 9001 ve 9002 Kalite Kontrol Belgesi Doğrultusunda Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Bu Niteliklere Uygunluğu (Ankara İli Örneği) ” Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;VIII, Sayı;3, s.39-48, Temmuz 2003, Ankara.

 

49.Sunay H., Balcı V., (2003) “Bazı Türk Televizyonlarının Yayınlandığı Reklamlarda Spor İmajının Kullanımı”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;I, Sayı;2, s.107-110, Aralık 2003, Ankara.

 

50.Sönmez T., Sunay H., (2004) “Ankara’daki Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme”, Milli Eğitim Dergisi, Yıl;32, Sayı; 162, s.270-278, Bahar 2004, Ankara.

 

51.Sunay, H., (2004), “Spor Kulüplerinde Şirketleşme Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’den Örnekler”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;IX, Sayı; 2, Nisan 2004, Ankara.

 

52.Dalkıran,O.,Altıntaş,A.,Gündüz,N.,Sunay,H.,Akgül,M.,(2004) “Ankara İli Devlet-Özel İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinliklerinde Kapalı Spor Alanlarının Etkin Kullanımı Üzerine Görüşleri”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;2, Sayı;3, s.109-118, Eylül 2004, Ankara.

 

53.Sunay,H., Müniroğlu,S. ,Gündüz,N.,(2004),”Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Programlarının Fiziksel Aktiviteye Güdülemeye Etkisi”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;2, Sayı;3, s.101-107, Eylül 2004, Ankara.

 

54.Gürbüz,P.,Sunay,H.,(2005), “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutumları (Ankara İli Örneği), TED Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt;30, Sayı;137, s.27-37, Temmuz 2005, Ankara.

 

55.Sunay,H.,Yazıcı,C.,(2006), “G.S.G.M’ ye Bağlı  Amatör Spor Federasyonlarında Görev Yapan Yöneticilerin Personeli İle Olan Çatışmaları Yönetme Yöntemleri”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;4, Sayı;1, s.31-37, Mart 2006, Ankara.

 

56.Gündoğdu F.,Sunay H., (2006) “Spor Yöneticisinde Olması Gereken özellikler Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;11, Sayı;2, s. 53-68, Nisan 2006, Ankara.

 

57.Çankaya E.,Sunay H., (2006) “Türkiye’de 1. Lig Bayan Voleybol Takımlarında Kullanılan Çeşitli Hücum Kombinasyonlarının Set ve Maç kazanmasındaki Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl;13, Sayı;37, s.3-13, 2006 / 2, Ankara.

 

58.Gündüz N., Sunay H. (2007) “Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkinliğine İlişkin Görüşleri” Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl;32,  Sayı:339 ,Şubat 2007,  s. 28-39, Ankara

 

59.Germi H.,Sunay H.,(2007) “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Görev Yapan Spor Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;12, Sayı;2, s. 43-50, Nisan 2007, Ankara.

 

60.Sözen T.,Sunay H.,(2007) “Türkiye’de beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında çalışan Yöneticilerin Yöneticilik Vizyonuna İlişkin Görüşleri Üzerine Bir araştırma”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;5, Sayı;3, s.101-106, Eylül 2007, Ankara.

 

61.Bayraktar B.,Sunay H.,(2007) “Türkiye’de Elit Bayan ve Erkek Voleybolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;5, Sayı;2, s.63-72, Haziran 2007, Ankara.

 

62.Sunay H.,Çaycı E.,(2008) “Farklı Futbol Ligi Kategorilerinde Yer Alan Ankara Takımlarının Spor Yöneticisi Niteliklerine İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;6, Sayı;2, s.45-48, Haziran 2008, Ankara.

 

63.Yıldırım Y., Sunay H.,(2009) “Türkiye’de Performans Tenisi Yapan Sporcuların Tenise Başlama Nedenleri ve Beklentileri”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;7, Sayı;3, s.103-109, Eylül, 2009, Ankara.

 

64.Uyar Y., Sunay H.,(2009) “Üniversite Spor Yöneticiliği Eğitiminin Ankara İli Spor Kamuoyu Tarafından Algılanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;7, Sayı;4,  Aralık, 2009, Ankara.

 

65.Yanık M., Sunay H.,(2010) ““Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Toplam Kalite Yönetimi bakımından Öğre3tim Elemanı ve Öğrenciler tarafından Değerlendirilmesi”, Gazi Eğitim fakültesi Dergisi, GEFAD, Nisan 2010, Cilt;30, Sayı;1, Ankara, 2010.

 

66.Gök Y., Sunay H., (2010) “Türkiye ve Fransa’da Uygulanan Spor Yönetiminin Kamu Yönetimi Açısından Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;8, Sayı;1,  Mart, 2010, Ankara.

67.Doğu Algan G., Sunay H.,(2010) “Uluslar arası ilişkiler ve Spor”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;8, Sayı;3,  Eylül, 2010, Ankara.

68.Salman Ö., Sunay H.,(2012) “Ankara’da 14-16 yaş arası basketbolcuların basketbola başlama nedenleri ve beklentileri”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;10, Sayı;1,  Ocak, 2012, Ankara.

69.Gündoğdu F.,Sunay H.,(2012) “İnovasyon ve Türk Spor Yönetimde İnovasyon Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt;10, Sayı;2,  Nisan, 2012, Ankara.

70.Özen G.,  Koçak  F.,  Boran F.,  Sunay  H.,  Gedikli  N.,(2012) “Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunlara Ilişkin Akademik Görüşlerin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Hakem değerlendirmesinde.

 

5.7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Sunay Y. Sunay H. (1995) “Ankara İlinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Beden Eğitim Dersinden Beklentileri” H.Ü. Düzenlediği IV. Spor Bilimleri Kongresi , 1-3 Kasım 1996 Poster Bildiri İle Katılım ,Ankara

 

2.Sunay H. İmamoğlu F. (1995) “Türkiye’de Antrenör Eğitim Programlarının Etkinliği” H.Ü. Düzenlediği IV: Spor Bilimleri Kongresi 1-3 Kasım 1996 Poster Bildiri İle Katılım Ankara

 

3.İmamoğlu F. Koçak M. Sunay H. (1996) “Türkiye Ve Bazı Ülkelerin (Almanya,Avusturya,İngiltere Ve İskoçya) Futbol Antrenör Eğitim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi” H.Ü. Düzenlediği IV. Spor Bilimleri Kongresi 1-3 Kasım 1996 Poster Bildiri İle Katılım Ankara

 

4.Ersöz G. Koz M. Sunay H. Gündüz N. (1996) “Erkek Voleybol Oyuncularının Sezon Ortası Ve Sezon Sonu Fiziksel Uygunluk Düzeyi Parametrelerindeki Değişmeler” H.Ü. Düzenlediği IV. Spor Bilimleri Kongresi 1-3 Kasım 1996 Poster Bildiri İle Katılım Ankara

 

5.Ersöz G. Gürsel Y. Gündüz N. Sunay H. Vd.(1995) “ İki Farklı Egzersiz Tekniğini Esnekliği Etkilerinin Karşılaştırılması” V. Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24 Eylül 1995 Sunulu Bildiri İle Katılım İzmir

 

6.Sunay H. (1996) “Spor Eğitim Alt Yapısında Beden Eğitimi Öğretmeni Ve Antrenörün Önemi” A.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu İle GSGM’nin Ortaklaşa Düzenledikleri “SPORDA ALTYAPI SORUNLARI” Sempozyumuna Sunulu Bildiri İle Katılım 16 Aralık 1996 Ankara

 

7.Sunay Y. Sunay H. (1996) “Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Derslerinden Beklentileri Ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyleri” MEB Ve ODTܒnün Ortaklaşa Düzenledikleri 3. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Sempozyumuna Sunulu Bildiri İle Katılım 6-7 Aralık1996 Ankara

 

8.Sunay H. Sunay Y. Çılga A.(1997) “Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi” M.Ü. Düzenlediği 2. Spor Bilimleri Kongresine Sunulu Bildiri İle Katılım 8-10 Mayıs 1997 İstanbul.

 

9.Sunay H. (1997) “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Uyguladığı Antrenör Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi” M.Ü. Düzenlediği 2. Spor Bilimleri Kongresine Sunulu Bildiri İle Katılım 8-10 Mayıs 1997 İstanbul

 

10.Sunay H. Özbek O (1997) “Spor Eğitimi Ve Liderlik” Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Düzenlenen 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumuna Sunulu Bildiri İle Katılım 5-6 Haziran 1997 İstanbul

 

11.Sunay H. (1997) “Spor Yöneticilerinin Nitelikleri Ve Eğitimi” Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu İle GSGM Tarafından Düzenlenen “SPOR YÖNETİMİNİN GÜNCEL SORUNLARI” Sempozyumuna Sunulu Bildiri İle Katılım  5-7 Haziran 1997 Kayseri

 

12.Ersöz G. Gündüz N. Sunay H. Bulca Y.(1997) “Bayan Voleybol Oyuncularının Yarışma Sezonu Öncesi Ve Sonunda Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Değerlendirilmesi” VI.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi 19-21 Eylül 1997 Poster Bildiri İle Katılım İzmir.

 

13.Sunay H. Tuncel F.(1998) “Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi Ve Spor” A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma Ve Uygulama Merkezinin Düzenlediği 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresine 4-6 Kasım 1998 Sunulu Bildiri İle Katılım

 

14.Sunay H. Müniroğlu S. Tuncel F. (1998) “Sekiz Yıllık Temel Eğitimde Görev Yapacak  Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenleri Yetiştiren Okullardaki Programların Uygunluğunun İncelenmesi” Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim , Eğitimde Yansımalar IV. Sunulu Bildiriyle Katılım 27-28 Kasım 1998 Ankara

 

15.Gündüz N. Ersöz G. Gürsel Y. Sunay H. Özel R. (1997) “12 Haftalık Kuvvette Devamlılık Antrenmanın Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkileri” VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresinde Sunulan Bildiri 19-21 Ağustos 1997 İzmir

 

16.Temel C. Sunay H. (1999) “Türkiyede Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Programının İncelenmesi (Öğretim Elemanlarının Görüşleri)” U.Ü. Eğit. Fak. Bed.Eğt.

Ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Sempozyumu 28-30 Temmuz 1999 Sunulu Bildiri ile katılım Bursa.(Tamamı basıldı)

 

17.Sunay H. İmamoğlu A.F. Dolaşır S. (2000) “Türk Spor Teşkilatında Görev Yapan Spor Yöneticilerinin Yönetim Uygulamalarında Sergiledikleri Yönetim Anlayışlarının İncelenmesi” G.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri 26-27 Mayıs 2000 Ankara(S.201-211) (Tamamı basıldı)

 

18.Sunay H. Büyüköztürk Ş. Müniroğlu S. Gündüz N. (2000) “Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlik Programlarının Fiziksel Aktiviteye Güdülemeye Etkisi” G.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri 26-27 Mayıs 2000 Ankara(S.335-349) (Tamamı basıldı)

 

19.Gören.B. Sunay H. (2000) “Spor Kulüplerinde Şirketleşme” 2. Futbol Ve Bilim Kongresi Ege Üni. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunca Düzenlenen Kongrede Sunulan Bildiri” 16-18 Ekim 2000 İzmir

 

20.Sunay H., Gündüz N., Koz M., Tanılkan K., (2001) .” Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Derslerine İlişkin Amaçların Gerçekleşme Düzeyleri ile Öncelikleri Üzerine Bir Araştırma”. 2. Ulusal Beden Eğitimi  ve Spor Öğretmenliği Sempozyumunda Sunulan Bildiri. 21-23 Aralık 2001 Bursa. NOT: Tamamı Basıldı.

 

21.Sönmez T., Sunay H., (2001) “ Ankara’daki Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma”. 2. Ulusal Beden Eğitimi  ve Spor Öğretmenliği Sempozyumunda Sunulan Bildiri. 21-23 Aralık 2001 Bursa. ( Tamamı Basıdı).

 

22.Sunay H., Balcı V., (2003) “Bazı Türk Televizyonlarının Yayınlandığı Reklamlarda Spor İmajının Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde Sunulan Sözel Bildiri, 10-11 Ekim 2003 Ankara. (Tamamı basıldı)

 

23.Sunay H., Gürbüz P., (2003) “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Adaylarının Öğrenim Gördükleri Alana İlişkin Tutumları (Ankara İli Örneği), Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde Sunulan Sözel Bildiri, 10-11 Ekim 2003 Ankara. (Tamamı basıldı)

 

24.Çimen Z., Sunay H., (2003) “Spor İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Büyük Ölçekli Spor Merkezleri Örneği”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde Sunulan Sözel Bildiri, 10-11 Ekim 2003 Ankara. (Tamamı basıldı)

25.Tüfekçi Ç.E., Sunay H., (2003) “Özel Spor Merkezlerindeki İşletme Sorunlarının İncelenmesi” Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının ortaklaşa düzenlendikleri Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumunda Sunulan Bildiri, 5-6 Aralık 2003 Ankara-Gölbaşı. (Özeti Basıldı)

 

26.Sunay H., (2007) “Kriz ve Stres Yönetimi” 12-15 Kasım 2007 MEB (OBESİD) ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Bilimsel Davetli Toplantıda Konuşmacı,  İstanbul, 2007

 

27.Sunay H., (2008) “Türkiye ve Bazı Yabancı Ülkelerdeki Futbol Kulüplerinin İncelenmesi”, 09-11 Ocak 2008 Ankara Üniversitesi ve ODTÜ Tarafından Antalya’da Gerçekleştirilen 3. Futbol ve Bilim Kongresinde “Davetli Konuşmacı”, (Özeti Basıldı) Bildiri Kitabı s.19, Antalya, 2008. 

 

28.Demir, İ.G., Sunay  H., (2009) “Olimpizm ve Politik Problemler: 1960 Roma ve 2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarının Değerlendirilmesi”, 24-26 Nisan 2009 Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu”, Ankara. (Uzun Özeti Basıldı), Bildiri kitabı, s.49, Ankara, 2009.

 

5.8. Diğer yayınlar

1.Sunay H. (1991) “Türkiye’de Spor Tesisleri Planlaması” Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Dergisi Sayı:49, Mart-Nisan S:22-24 ,Ankara

 

2.Sunay H. (1994) “Psikomotor Alanla İlgili Sistematik Maç Analizi I” H.Ü. Voleybol Bilim Ve Teknoloji Dergisi Sayı:2 Ekim S:21-25 Ankara

 

3.Sunay H. (1997) “Türkiye’de Spor Yönetimi”Popüler Bilim Dergisi Sayı:49 Aralık S:27-30 Ankara

 

4.Sunay H.(1997) “Türkiye’de Spor Tesisi Sorunu” Popüler Bilim Dergisi Sayı:52 Mart S:19-22 Ankara

 

5.Sunay H. (1997) “Spor Tesislerinde Başarılı Bir Yönetim Nasıl Olmalı ? ” Sportmen Spor Dergisi Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Dergisi Sayı:1 Ocak,Ordu

 

6.Sunay H. (1999) “Beden Eğitimi Ve Spor Etkinliklerinin Doğuşu Ve Gelişimi” Popüler Bilim Dergisi Yıl:6 Sayı.72 S:25-27 Ankara

 

7.Sunay H. (1998) “Beceri Öğretilir” Popüler Bilim Dergisi Sayı:61 S:16-19 Aralık Ankara

 

8.Sunay H. (1998) “Türkiyede Spor Teknolojisi Politikası” Popüler Bilim Dergisi Yıl:5 Sayı:55 S.12-15 ,Ankara

 

9.Sunay H. (1997) “Spor Federasyonlarının Özerklik Sorunu” Popüler Bilim Dergisi, Sayı:44 Temmuz ,S: 44-45, Ankara

 

10.Sunay H. (1997) “Beden Sağlığı”, Popüler Bilim Dergisi. Sayı:48, Kasım,S:25-28 Ankara

 

11.Sunay H. (2001) “Voleybolda Yeni Bir Şekil (Mini Voleybol)” Popüler Bilim Dergisi Sayı:88 Yıl.8 S:17-22 Ankara

 

12.Sunay,H.(2002)“Türkiye’de Spor Eğitiminin Gelişimi”.Popüler Bilim Dergisi,Sayı:100,Mart,S:52-55,Ankara.

 

13.Sunay H., (2005) “Türkiye’de Voleybol”, Popüler Bilim Dergisi, Yıl; 12, Sayı;139, Eylül 2005, s; 26-29, Ankara.

 

14.Sunay H.,(2012) “Türkiye’de Sporun Gelişimi ve Yaygınlaşması Üzerine Değerlendirme”, İnşaat Sanayi Dergisi (İNSAN) İNTES, Sayı:133, Eylül-Ekim 2012, s:54-59, Ankara.

 

6.    Projeler:

 

7.    İdari Görevler:

Müdür Yardımcılığı Ankara Üniversitesi BESYO   (1997-1998)   /   (2000-2005) (08.Haziran.2005)

Spor Yönetim Bilimleri A.B.D. Başkanlığı-Ankara Üniversitesi (1997-2000)  /  (24.11.2008 – 2014) (2017-Devam ediyor.)

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkan Yardımcılığı - Ankara Üniversitesi   (2008 -2012)

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı -Ankara Üniversitesi 28.5.2002 -24.11.2008   /   25.01.2012-20.05.2014 

Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı- 16.10.2012-22.04.2014

Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Spordan Sorumlu Koordinatör  Yardımcısı 22.04.2014-16.10.2016

 

8.    Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

- Spor Bilimleri Derneği (SBD)

 

-International AIESEP Derneği Üyeliği (Association Internationale Des Ecales Superievres D’Education Physique) AIESEP

 

- Türk Eğitim Derneği (TED)

 

- ICHPER-SD Üyeliği

 

-TFFHGD Üyeliği

 

9.    Ödüller:

1.Gündoğdu,F.,Sunay,H.,(2004),”Spor Yöneticisinde Olması Gereken Nitelikler Üzerine Bir Araştırma”, ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve VIII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım,17-20.Kasım.2004,Antalya,Kemer. (Çalışma, Kongrede “Spor Yönetimi “alanında en iyi Poster Bildiri seçilerek ödül aldı).

 

2.Özen G.,  Koçak  F.,  Boran F.,  Sunay  H.,  Gedikli  N.,(2012) “Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunlara Ilişkin Akademik Görüşlerin Değerlendirilmesi”, 2.Uluslararası Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde Sunulu Bildiri ile katılım, Mayıs, Ankara. (Çalışma, Kongrede “Spor Yönetimi “alanında en iyi Sunulu Bildiri seçilerek ödül aldı).

 

10. Spor Teşkilatında (Spor Federasyonları vd.) Alınan Görevler:

-GSGM Spor Eğitim Daire Başk. Antrenör Eğitim Programları Hazırlama Komisyonu Üyeliği (1994-1997)

-Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği   : (1995-2002)

-Türkiye Badminton Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği: (1998-2001)

-Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği: (1999-2002)

-Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği:  (2012-2016)

-Türkiye Bilardo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği: (2012-2016)

-Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Eğitim Kurulu: (2017-Devam)

-Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Eğitimi Daire Başkanlığı “Antrenör Eğitiminde” Öğretim Görevi (1995-Devam) Yaklaşık 200 kursta Antrenör Eğitmenliği (Ampute Futbol dahil)

-Kalkınma Bakanlığı 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı “Spor” Komisyonu Raportörü: (2012)

-Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu:

-Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı (2009-2010), (2012-2014)

-Ampute Futbol Teknik ve Eğitim Kurulu Başkanı (2011-2012)

-Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili (2010-2011)

-Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu (MHK) EPAK Başkanı (2008-2009)

 

11.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Lisans

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık saati

Öğrenci Sayısı

Teori

Uygulama

2015-2016

 

 

           Güz

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş

3

0

60

Yönetim Bilimine Giriş

2

0

30

 

Voleybol

2

2

30

 

Program Geliştirme

3

0

25

 

Spor Yönetimi ve Organizasyon

3

0

30

 

Karşılaştırmalı Spor Sistemleri

2

0

30

 

Spor Tesisleri Planlama ve İşletmeciliği

2

0

30

 

 

İlkbahar

Spor Yönetimi

2

0

30

Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim Programları.

2

0

20

 

 

Voleybol

1

4

60

 

 

Karşılaştırmalı Spor Eğitimi

2

0

20

 

 

Sporda Hizmet İçi Eğitim

2

0

20

 

 

Türk Spor Teşkilatı

2

0

30

 

 

Toplantı ve Konuşma Yönetimi

1

0

15

2016-2017

Güz

Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş

3

0

60

Yönetim Bilimine Giriş

2

0

30

 

Voleybol

2

2

30

 

Program Geliştirme

3

0

25

 

Spor Yönetimi ve Organizasyon

3

0

30

 

Karşılaştırmalı Spor Sistemleri

2

0

30

 

Spor Tesisleri Planlama ve İşletmeciliği

2

0

30

İlkbahar

Spor Yönetimi

2

0

30

Karşılaştırmalı Antrenör Eğitim Programları.

2

0

20

 

 

Voleybol

1

4

60

 

 

Karşılaştırmalı Spor Eğitimi

2

0

20

 

 

Sporda Hizmet İçi Eğitim

2

0

20

 

 

Türk Spor Teşkilatı

2

0

30

 

 

Toplantı ve Konuşma Yönetimi

1

0

11

               

               

Yüksek Lisans / Doktora

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık saati

Öğrenci Sayısı

Teori

Uygulama

2015-2016

 

 

     Güz

Türk Spor Teşkilatının İşleyiş Sorunları

3

0

7

Spor Tesis İşletmeciliğinde Güncel Sorunlar.

3

0

2

 

Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar I (Doktora)

3

0

2

 

 

İlkbahar

Spor Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Çağdaş Yönelimler

3

0

5

Spor Mevzuatı Açısından Türk Spor Yönetimi

3

0

4

 

 

Türk Spor Sisteminin analizi ve Uluslararası karşılaştırmalar (Doktora)

3

0

2

 

 

Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar II (Doktora)

3

0

2

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık saati

Öğrenci Sayısı

Teori

Uygulama

2016-2017

 

 

     Güz

Türk Spor Teşkilatının İşleyiş Sorunları

3

0

7

Spor Tesis İşletmeciliğinde Güncel Sorunlar.

3

0

2

 

Karşılaştırmalı Spor Eğitim programları

3

0

1

 

Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar I (Doktora)

3

0

2

 

Türk Spor Sisteminin analizi ve Uluslar arası karşılaştırmalar (Doktora)

3

0

2

 

Spor Yönetiminde İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi (Doktora)

3

0

2

 

 

İlkbahar

Spor Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Çağdaş Yönelimler

3

0

8

Spor Mevzuatı Açısından Türk Spor Yönetimi

3

0

2

 

 

Spor Yönetiminde İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi (Doktora)

3

0

2

 

 

Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar II (Doktora)

3

0

2

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.