DR. ÖĞR. ÜYESİ HİDAYET SUHA YÜKSEL    
Adı : HİDAYET SUHA
Soyadı : YÜKSEL
E-posta : hsyuksel@ankara.edu.tr, suhayuksel@gmail.com
Tel : 0312 221 16 01 - 212 98 61 - 600 01 00-1634
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hidayet-suha-yuksel
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Hidayet Suha Yüksel

Görüşme Saatleri:

Görüşme Saatleri

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

 

09:30-12:00

 

09:30-12:00 

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Gazi Üniversitesi

2006

Yüksek lisans

Spor Eğitimi/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Marmara Üniversitesi

2011

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor

Ankara Üniversitesi

2018

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Beden Eğitimi Öğretmeni

MEB

2007-2012

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

2012-2018

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Üniversitesi

2018-2020

Dr. Öğr. Üyesi

Ankara Üniversitesi

2020- Devam ediyor

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Tuncel F., Tuncel S., Var S., Yüksel H.S. , Ankara Üniversitesi Kolejlerindeki Personel ve Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeyleri. Ankara Üniversitesi BAP Bağımsız Proje, Yardımcı Araştırmacı, Başlangıç tarihi:23.01.2014-23.01.2015

2. Tuncel F, Yüksel HS Gürses VV, Akgül MŞ, Yaşar OM, Oyunla Egzersizin   11-14 Yaş Grubu Çocukları Üzerindeki Etkilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ankara Üniversitesi BAP Altyapı Projesi Yardımcı Araştırmacı, Başlangıç tarihi: 05.012.2014/ 06.03.2016

 

Ödüller                                                                                           

                                                                                                                                             

En iyi sözlü sunum, 9. uluslararası beden eğitimi ve spor öğretmenliği kongresi, 2017                                                                                            

Beden eğitimi alanında en iyi poster ödülü, Spor Bilimleri Kongresi, 2017

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 1. YÜKSEL HİDAYET SUHA, TUNCEL FEHMİ (2017).  Experiences of 5th Grade      Students Participating in Active Gaming-Assisted Physical Education Lessons.  Journal of Education and Training Studies, 5(13), 19-31., Doi: https://doi.org/10.11114/jets.v5i13.2882

2. Yüksel, H. S., & Gündüz, N. (2017). FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION: OPINIONS AND PRACTICES OF INSTRUCTORS. European Journal of Education Studies. 3(8), 336-355., doi: doi: 10.5281/zenodo.832999

3. YÜKSEL HİDAYET SUHA,TUNCEL FEHMİ (2017).  Physical education experiences of candidate classroom teachers and transformation of their perspectives through reflective teaching practices p Aday sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi deneyimleri ve yansıtıcı öğretim uygulamaları yoluyla bakış açılarının dönüşümü.  Journal of Human Sciences, 14(4), 3440-3455., Doi: 10.14687/jhs.v14i4.4694

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1.Şahin F.N., Gürses  V.V.,Yüksel H.S., Oskouei, M.M.  Elit modern dansçıların anaerobik özelliklerinin belirlenmesi. 55th ICHPER. SD Dünya Kongresi ve Sergisi, 19-21 Aralık 2013, İstanbul, Türkiye. Poster Sunum.

2. Yüksel H.S., Yaşar O.M.,Çeyiz S.,Akgül M.Ş., The Examination of the Relationship Between Critical Thinking Dispositions and Academic Achievement Levels of University Students. 1. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye. Poster Sunum.

3. Yüksel H.S., Gürsel F., The Study Of Candidate Teachers’  Views On The Use Of Inclusion Style In Physical Education Classes. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014, Konya, Türkiye. Sözlü Sunum.

4. Yüksel H.S., Gündüz N., Opinions and Practices of The Instructors on Assessment and Evaluation. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014, Konya, Türkiye. Sözlü Sunum.

5. Yüksel H.S., Bayar P., Yaşar O.M., The Examination of Sport Participation Motives of The Middle and High School Students. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014, Konya, Türkiye. Poster Sunum.

6. Tuncel F., Tuncel S.,  Yüksel H.S.,Var S.M., Ankara Üniversitesi Kolejlerinde Çalışan Personelin Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları ve FizikselAktivite Bilinç Düzeyleri. 3. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi ve 8. Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2015, Edirne, Türkiye. Sözlü Sunum

7. Tuncel F., Tuncel S., Var S.M., Yüksel H.S., Healthy Life Style Habits and  Physical Activity  Consciousness  Levels of the Students of Ankara  University Colleges. ERPA International Congresses On Education 2015, 4-7 June 2015, Athens, Greece. Oral Presentation

8. Alagül Ö., Gürsel F., Yüksel H.S., Transforming of Pre-Service Physical Education Teachers Perspectives' on Individuals with Disabilities, AIESEP International Conference, July 8-11 2015, Madrid, SPAIN, Sözlü Sunum

9. Yüksel H.S., Çubuk E.,  Field Experiences of Preservice Physical Education Teachers during Learning to Teach Process, 3. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 27-29 Mayıs 2016, Gaziantep, Türkiye. Sözlü Sunum.

10. Yüksel H.S., Tuncel F., The Transformation of Preservice Classroom Teachers’ Perspectives about Physıcal Education through Reflective Practices, ERPA International Congresses On Education 2016, 2-4 June 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Oral Presentation

11.YÜKSEL HİDAYET SUHA, ÇUBUK ETHEM (2016).  The process for learning teaching for candidate classroom teachers via physical education practices.  THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

12. YÜKSEL HİDAYET SUHA, ALAGÜL ÖZLEM, GÜRSEL FERDA (2016).  Understanding field experiences via student teaching through the lenses of student teachers.  14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

13. YÜKSEL HİDAYET SUHA, TUNCEL FEHMİ (2017). Experiences of 5th grade students participating in physical education lessons with technology supported active gaming program.  9. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi.

 14. YÜKSEL HİDAYET SUHA, SÜTCÜ ÖZGE,ÖZDEMİR BURCU (2017).  Beden Eğitimi Öğretmeni Ve Beden Eğitimi Dersi Kavramlarına İlişkin Aday Öğretmenlerin Metaforik Algıları.  15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)

15. YÜKSEL HİDAYET SUHA,TUNCEL FEHMİ (2017).  TEKNOLOJİ DESTEKLİ AKTİF OYUN VE BEDEN EĞİTİMİ: ADAY ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN NİTEL BİR İNCELEME.  15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. YÜKSEL HİDAYET SUHA,BAYAR KORUÇ PERİCAN (2015).  Ortaokul ve lise öğrencilerinin spora katılım güdülerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Konya ili örneği).  Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 121-128., Doi: 10.1501/Sporm_0000000276 (Kontrol No: 1956094)

2. TUNCEL FEHMİ,TUNCEL SEMİYHA,YÜKSEL HİDAYET SUHA,MAVİ SEVDE (2016).  Ankara Üniversitesi kolejlerinde çalışan personelin sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve fiziksel aktivite bilinç düzeyleri.  Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 14(1), 109-119., Doi: 10.1501/Sporm_0000000288

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Yüksel H.S., Beden eğitimi öğretmenlerinin kritik düşünme becerilerinin incelenmesi. 6.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Kayseri, Türkiye. Sözel Sunum.