ARŞ.GÖR. HANDE TAHMAZ    
Adı : HANDE
Soyadı : TAHMAZ
E-posta : tahmazhande@gmail.com, htahmaz@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 16 31
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş


Adı Soyadı  : Hande TAHMAZ

Ünvanı            : Dr.

Doğum Yeri  : Ankara

Doğum Tarihi  : 28.09.1982

Yabancı Dili  : İngilizce

İş Adresi  : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri   Bölümü 06110 Dışkapı ANKARA

İş telefonu  : 0 312 596 16 31 fax: 0 312 317 91 19

e- mail  :tahmazhande@gmail.com     htahmaz@agri.ankara.edu.tr


Uzmanlık Alanları

Bağcılık, önoloji, şaraplık üzüm yetiştiriciliği, fenolik bileşikler, antioksidan aktivite, HPLC analizleri, spektrofotometrik analizler


Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

Lise  :Ankara Cumhuriyet Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (2001)


Lisans     :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2006)


Yüksek Lisans  :Ankara Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı   (Eylül 2006-Haziran 2009)


Yüksek Lisans Tez Konusu: Kalecik Karası Üzüm Çeşidi Klon Adaylarının Gelişme, Verim Ve Ürün Kalitesi Yönüyle Değerlendirilmesi


Doktora   : Ankara Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı   (Eylül 2009-Ekim 2014)


Doktora Tez Konusu: Kalecik Karası (Vitis vinifera L.) Ve Boğazkere (Vitis vinifera L.)  Üzüm Çeşitlerinde Farklı Yetiştiricilik, Depolama, UV Uygulaması Ve Vinifikasyon Tekniklerinin Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri


Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam)
Hakemli Degiler


·         *Söylemezoğlu Gökhan, Tahmaz Hande. Öküzgözü Üzüm Çeşidine Ait Çekirdek ve Kabuklardaki Fenolik Bileşik İçeriklerinin Bölge Etkisi ile Değişimi. Bahçe Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı. 2016. 45, 539-544.

·    *Söylemezoğlu Gökhan, Tahmaz Hande,Yüksel Damla. Farklı Maserasyon Tekniklerinin Kalecik Karası Şaraplarının Genel Özellikleri Üzerine Etkisi. Bahçe Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı. 2016. 45, 535-538.


*Tahmaz, H., Söylemezoğlu, G. 2014. Gıda. Farklı Vinifikasyon Tekniklerinin Kalecik Karası Şaraplarındaki Fenolik Bileşik İçeriklerine Etkisi. 39(4):219-226.

*Söylemezoğlu, G., Tahmaz, H., Yüksel, D., Göktürk, B. Nilgün. 2015. Determination Of Phenolic Compounds On Some Table And Wine Grape Varieties. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A 27(375-383).


*Söylemezoğlu, G., Alşan, A., Tahmaz, H. Determination Of Tyrosol Content In White Wines. 2015. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A (27) 384-392.


*Söylemezoğlu, G., Solakoğlu, D., Tahmaz, H., Effect Of Agging And Tirozin Addition Of Tyrosol Formation In White Wines. 2015. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A 27 (393-398).


Ulusal Kongre Sunum

 • Söylemezoğlu, G., Dumanoğlu, H., Çelik, H., Kunter, B., Atıcı, A., Tahmaz, H. 2010. Türkye’de Asma ve Meyve Fidanı Üretimi ve Kullanımı. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 891-907, 11-15 Ocak 2010 Ankara. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • G. Söylemezoğlu, H Tahmaz. Üzüm ve Şaraptaki Fenolik Bileşiklerin İnsan Sağlığı Açısından Yararları. Türkiye VI. Bahçe Bitkileri Kongresi Özet Kitabı. 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa.
 • Söylemezoğlu G., Tahmaz H., Yüksel D., Göktürk Baydar N. 2013. Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013. Konya.
 • Söylemezoğlu G., Alşan A., Tahmaz H. 2013. Beyaz Şaraplardaki Tyrosol İçeriklerinin Belirlenmesi. 2013. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül,2013.Konya.
 • Söylemezoğlu G., Solakoğlu D., Tahmaz H. 2013. Olgunlaştırma ve Tirozin İlavesinin Bazı Beyaz Şaraplarda Tyrosol Oluşumu Üzerine Etkileri. 2013. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013. Konya.
 • Tahmaz H., Söylemezoğlu G. 2013. Kalecik Karası Üzüm Çeşidinden Elde Edilen Kırmızı Şaraplarda Farklı Vinifikasyon Uygulamalarının Bazı Fenolik Bileşik İçeriklerine Etkilerinin Belirlenmesi 2. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu 31 Ekim, 1 - 2 Kasım 2013. Denizli.
 • G. Söylemezoğlu, B. Kunter, M. Akkurt, M. Sağlam, A. Ünal, S. Buzrul, H.Tahmaz., 2015.  Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim hedefleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, s. 606-630, 12-16 Ocak 2015, Ankara.
 • Söylemezoğlu G., Tahmaz H. Öküzgözü Üzüm Çeşidine Ait Çekirdek ve Kabuklardaki Fenolik Bileşik İçeriklerinin Bölge Etkisi ile Değişimi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 25-29 Ağustos 2015. Çanakkale.
 • Söylemezoğlu G., Tahmaz H., Yüksel, D. Farklı Maserasyon Tekniklerinin Kalecik Karası Şaraplarının Genel Özellikleri Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 25-29 Ağustos 2015. Çanakkale.
 • Çakır, A., Tahmaz H., Doğan, E., Yüksel, D., Söylemezoğlu G. Elazığ Yöresi̇nde Yeti̇şmekte Olan Üzüm Çeşi̇tleri̇nden Geleneksel Yöntemlerle Üreti̇lmi̇ş Şarapların Bazı Kali̇te Değerleri̇ni̇n İncelenmesi̇. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 25-29 Ağustos 2015. Çanakkale.
 • Sanyürek, N., Tahmaz, H., Çakır, A., Söylemezoğlu, G.Tunceli İlinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Aktivitenin ve Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 25-29 Ağustos 2015. Çanakkale.

Uluslararası Kongre Sunum

•G. Söylemezoğlu, H Tahmaz. Grape and wine phenolics and their effects on human  health. 35th World Congress of Vine and Wine. 18-22 June 2012, İzmir, Turkey.

Proje Bilgileri

•Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana DamızlıkParselinin Oluşturulması-(Bursiyer)- TÜBİTAK 2009-2012

•Ülkemizde Yetiştirilen Asma Tür ve Çeşitlerinde Antioksidan, Resveratrol ve Diğer Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma - (Yardımcı Araştırmacı) – BAP 2011-2014

•Kalecik Karası (Vitis Vinifera L.) ve Boğazkere (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşitlerinde Farklı Yetiştiricilik, Depolama, UV Uygulaması ve Vinifikasyon Tekniklerinin Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri (Yardımcı Araştırmacı) – BAP 2013-2014

•Orta Anadolu Bölge Bağcılığının Geliştirilmesi (Yardımcı Araştırmacı) - BAP 2014-2017


•Gıdaların coğrafi orijin ve gerçekliğinin belirlenmesinde kararlı izotopik ve elemental analiz yöntemlerinin kullanılması-TAEK 2016-2019

İdari Görevleri

 • AÜZF Şarapçılık Araştırma ve Uygulama Birimi Şaraplık Üzüm  Seçimi ve Şarap Üretimi Danışmanı (2015-Devam)
 • AÜZF Araştırma Görevlileri Temsilcisi(2013-2015)
 • AÜZF  Belge Değerlendirme-Ayıklama-İmha Komisyon Üyesi (2015-Devam)
 • AÜZF Sosyal Aktiviteler Komisyon Üyesi (2010-Devam)      •Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi (2015-Devam)
 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Erasmus Koordinatörü

Eğitimler

Molecular Sensory Science: Linking Food Aroma to Odor-Active Key Molecules- 16-17 Nisan 2015 -Adana


Mesleki Sertifikaları       

WSET Awards-2012 (Wine and Spirit Education Trust)