PROF.DR. HARUN TAŞKIRAN    
Adı : HARUN
Soyadı : TAŞKIRAN
E-posta : htaskiran@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1155
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri               : Beypazarı (ANKARA)

Doğum Tarihi : 20.09.1956

Bitirdiği Okullar        : Ankara Güdül Merkez İlkokulu (1967)’unu; Ankara Beypazarı

Ortaokulu (1970)’unu; Ankara Beypazarı Lisesi (1973)’ini:   A.Ü.D.T.C.F. Prehistorya Kürsüsü (Haziran 1978)’nü bitirdi.

 

 

            Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Müze Müdürlüğü’ne “Müze Asistanı” olarak atandı (1979). Müze Asistanı olarak çeşitli arkeolojik kazı ve araştırmalara katıldı:

           

            Doç. Dr. Işın Yalçınkaya ve Prof. Dr. H. Jürgen Müler-Beck ile Aşağı Fırat Projesi kapsamında Kuruçay (Malatya) ve Samsat (Adıyaman) çevresinde yapılan Paleolitik Çağ Yüzey Araştırmasına (1979);

            Prof. Dr. Ufuk Esin ile Karakaya Barajı Gölü altında kalacak olan Değirmentepe Höyüğü Kurtarma kazılarına (1980);

            ● Prof. Dr. R. Martin Harrison ile Finike İlçesi (Antalya) Arif Köyü ve Elmalı (Antalya) İlçesi Ovacık Köyü çevresinde Roma ve Bizans Dönemi eserleri üzerine yapılan araştırmaya (1980);

            ● Eski Eserler ve müzeler Genel Müdürlüğü adına yapılan Edirne İli, Enez İlçesi Bayraktepe Tümülüsü kazılarına (1980);

            ● Prof. Dr. Ufuk Esin ile tekrar Değirmentepe Höyüğü Kurtarma kazılarına (1981);

            ● Doç. Dr. Işın Yalçınkaya ve Prof. Dr. H. Jürgen Müler-Beck ile birlikte 2 dönem Şehremuz Tepe Paleolitik Çağ kazısına (1982);

            ● Doç. Dr. Mehmet Özdoğan ile Gelibolu Yarımadası ve Trakya Bölgesi yüzey araştırmasına (1982);

            ● Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu ile Finike İlçesi (Antalya), Arif Köyü’ndeki Arycanda antik kenti kazılarına (1983);

            ● Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu ile Antalya Müze Müdürlüğü adına yapılan Phaselis antik kenti kazılarına (1983);

            ● Doç. Dr. Işın Yalçınkaya ile Batı Toroslar Paleolitik Çağ Yüzey Araştırmasına (1984);

            ● Doç. Dr. Işın Yalçınkaya ile Karain Mağarası kazılarına (1985);

            ● Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu ile tekrar Arycanda antik kenti kazılarına (1985);

            ● Prof. Dr. M. Mellink ile Elmalı Semayük-Karataş çalışmalarına (1986) katıldı.

            ● Antalya Müze Müdürlüğü adına yapılan Elmalı İlçesi (Antalya) Bayındır Köyü, Çağıltemeller mevkii C Tümülüsü kazısına katıldı (1986).

            ● Aynı bölgede Çağıltemeller D Tümülüsü kazısını gerçekleştirdi (1987).

 

 

Akademik Aşamaları:

 

            A.Ü.D.T.C.F. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı’na “Araştırma Görevlisi” olarak girdi (1987).

            ● Aynı Anabilim Dalı’nda “Biçimsel Tipoloji Açısından Anadolu İki Yüzeyli Aletleri” konulu Yüksek Lisans tezini Pekiyi dereceyle bitirerek Yüksek Lisans Diplomasını aldı (1990).

            ● “Karain Mağarası Kenar Kazıyıcılarının Teknolojik ve Tipolojik Evrimi” konulu Doktora tezini Pekiyi derece ile tamamlayarak (1996) Edebiyat Doktoru unvanını aldı (1997).

            Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı (1999).

            ● 2000 yılı Ağustos ayında Doçentlik bilim sınavına başvurdu ve bu sınavdan başarılı olarak “Doçentlik unvanı”nı almaya hak kazandı (2001).

            ● Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Doçentlik kadrosuna atandı (2001).

            ● Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Profesörlük kadrosuna atandı (2006).

 

İdari Faaliyetleri:

            ● Doçent temsilcisi olarak Fakülte Kurulu üyeliği (17.05.2001-17.05.2004)

            ● Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkan yardımcılığı (2006-2008).

 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı (01.09.2008- devam ediyor).

 

Üyelikleri:

● Ankara Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) üyesi

●Türk Tarih Kurumu Yayın Komisyonu üyesi

 

 

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri:

 

            ● Lisans düzeyinde, Güz ve Bahar Dönemlerinde; Balkanlar Prehistoryası (2 saat), Kuzey Afrika prehistoryası (2 saat), Uzakdoğu Prehistoryası (2 saat), Doğu-Güney Afrika Prehistoryası (2 saat), Orta Asya Paleolitiği (2 saat), Türkiye  Prehistoryası (4 saat), İki Yüzeyli Alet Tekno-Tipolojisi (2 saat), Kafkaslar Paleolitiği (2 saat)

İki Yüzeyli Alet tekno-tipolojisi (2 saat) derslerini vermektedir.

            ● Lisansüstü düzeyinde, Güz ve Bahar Dönemlerinde; Karşılaştırmalı Anadolu Paleolitiği (3 saat), Acheuléen Kültür ve Anadolu (3 saat)  derslerini vermektedir.

            ● 3 Yüksek Lisans öğrencisinin tez danışmanlığını yapmaktadır.

            ● 1 Doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yapmaktadır.

            ● Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini jüri üyesi olarak değerlendirmektedir.

           

 

           

Akademik Etkinlikleri:

 

I. Yurtiçi Etkinlikleri:

 

            Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’nın başkanlığı altında 1985 yılından bu yana yapılan Karain Mağarası kazılarına 1988 yılından itibaren “Kazı Başkan Yardımcısı” olarak katıldı ve halen bu görevine devam etmektedir.

            ● Karain Kazıları çerçevesinde Antalya çevresinde yapılan yüzey araştırmalarına katıldı.

            ● 1989-1999 yılları arasında Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’nın bilimsel başkanlığı altında yapılan Öküzini Mağarası kazılarına katıldı.

            ● 1988-2000 yılları arasında Şanlıurfa İli Birecik İlçesi sınırları içinde yer alan Karkamış Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırmasının başkanlığını yaptı.

            ● 2001-2009 yılları arasında Diyarbakır İli, Bismil İlçesi ile Batman İli sınırları içinde kalan Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırmasının başkanlığını yaptı. Bu görevine halen devam etmektedir.

            ● TRT tarafından gerçekleştirilen ve yayınlanan “Elmalı’nın Gizi” ve Taşa Hayat Verenler” isimli 2 dizi belgeselde program danışmanlığı yapmıştır.

            ● Atlas Multimedya tarafından gerçekleştirilen ve yayınlanan “Keşfin Kıyısında” isimli 2 dizi belgeselde program danışmanlığı yapmıştır.

            ● 2007 yılında Suluin Mağarası (Antalya) kazılarını başlattı.

● “Türkiye’nin İlk Sakinleri” sergisinin hazırlık ve Ankara, Antalya, İstanbul, Eskişehir, Denizli ve İzmir illerindeki açılış ve toplanma çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

 

 

            II. Yurtdışı Etkinlikleri:

 

            Prof. Dr. Marcel OTTE’un daveti üzerine gittiği Belçika’da, Liège Üniversitesi “Service du Préhistoire”daki koleksiyonlar üzerinde çalıştı. Belçika’da çeşitli Paleolitik sitleri gezdi ve Scladina Mağarası kazılarına katıldı (1994).

      ● Ankara Üniversitesi ile Ca’Foscari di Venezia Üniversitesi (İtalya) arasındaki ikili 

antlaşma kapsamında Venedik’e giderek adı geçen Üniversitede  “The Palaeolithic of Turkey: The general view” ve   “A New Palaeolithic Survey in SE Anatolia” konulu iki konferans verdi (12-14.05.2004). Ayrıca İtalya’da çeşitli Üniversite, Enstitü ve Müzelerdeki Paleolitik dönem koleksiyonlarını gördü ve meslektaşlarıyla fikir alış verişinde bulundu.

 

 

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

 

            I.Yurtiçinde çeşitli Sempozyumlara bildiri ile katıldı;

 

            ● Prof. Dr. Eşref Deniz ile birlikte XI. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “Karain Mağarası Pleistosen Faunasına İlişkin Preliminer Gözlemler” adlı bildiriyle (23 Mayıs 1989);

            ● XV. Uluslar arası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “Karain Çevresinde Yeni Bir Mağara: Boynuzluin (Bibiş Mağarası)” isimli bildiriyle (27 Mayıs 1993);

            ● D.T.C.F. VII. Kazı ve araştırma Sonuçları Sempozyumuna “Belçika Paleolitiği ve Bazı Buluntu Yerlerinden Örnekler” isimli bildiriyle (14 Nisan 1993);

● XVIII. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “1995 Karain Kazıları Işığında Anadolu Paleolitiğinin Önemi” isimli bildiriyle (27 Mayıs 1996);

● XIX. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “1995 ve 1996 Yılları Karain Kazıları ” isimli bildiriyle (26 Mayıs 1997);

● XX. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “ 1997 Yılı Öküzini Kazıları” isimli bildiriyle (25 Mayıs 1998);

● 21. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “1998 Yılı Karain Kazısı” ve “ 1998 Yılı Öküzini Kazısı”  isimli iki bildiriyle (24 Mayıs 1999);

● 22. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “Karkamış Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması- 1999” isimli bildiriyle (25 Mayıs 2000);

● 22. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “1999 Yılı Karain Kazısı” ve “1999 Yılı Öküzini Kazısı” isimli iki bildiriyle (22 Mayıs 2000);

● 23. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “Karkamış Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması- 2000” isimli bildiriyle (31 Mayıs 2001);

● 23. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “2000 Karain Kazısı”  isimli  bildiriyle (29 Mayıs 2001);

● 24. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “2001 Yılı Karain Kazıları” isimli bildiriyle (30 Mayıs 2002);

● 24. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Metin Kartal ile Birlikte “Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması- 2001” isimli bildiriyle (30 Mayıs 2002);

● D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen I. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumuna  “Karkamış Baraj Gölü Alanında yapılan Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması, Preliminer Sonuçları” isimli bildiriyle (15 Nisan 2002);

● 25. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “2002 Yılı Karain Kazıları” isimli bildiriyle (26 Mayıs 2003);

● 25. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “Ilısu Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması, 2002” isimli bildiriyle (29 Mayıs 2003);

● Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından Alanya’da düzenlenen “Mağara Ekosisteminin Türkiye’de Korunması ve Değerlendirilmesi” Ulusal sempozyumuna “Mağaraların prehistorik arkeoloji açısından önemi” isimli bildiriyle (6-7 Aralık 2003);

● D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen “III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumuna Metin Kartal ile birlikte “2003 yılı Ilısu Barajı projesi Paleolitik Çağ Araştırması” isimli bildiriyle (29 Nisan 2004);

● 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna  Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “2003 Karain Kazıları” isimli bir bildiriyle (24 Mayıs 2004);

26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda Metin Kartal ile birlikte “Ilısu Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması - 2003” isimli bir bildiriyle (27 Mayıs 2004);

● D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen “IV. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumuna “Ilısu  Paleolitik Yüzey Araştırması-2004” isimli bildiriyle (27 Nisan 2005);

● Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından Beyşehir’de düzenlenen “Ulusal Mağara Günleri”  Sempozyumuna “Türkiye’de Mağara kazıları” isimli bildiriyle (24-26 Haziran 2005);

● 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “Ilısu Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması - 2004” isimli bildiriyle (01 Haziran 2005);

● 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “Karain Kazısı-2004” isimli bildiriyle (30 Mayıs 2005);

● III. Uluslararası Likya Sempozyumuna “Likya Bölgesinin Paleolitik Dönemi-The Palaeolithic Period in the Lycia Region” isimli bildiriyle (08 Kasım 2005);

●28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “2005 Yılı Karain Mağarası Kazıları” isimli bildiriyle (29 Mayıs 2006);

● 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna Işın Yalçınkaya ve diğ., ile birlikte “Karain Kazıları-2006” isimli bildiriyle (28 Mayıs 2007);

●29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “Ilısu Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması - 2006” isimli bildiriyle (31 Mayıs 2007);

● I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumuna  “Paleolitik (Yontmataş) Çağ’da Batman” isimli bildiriyle (15 Nisan 2008) katılmıştır.

30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 26 Mayıs 2008 tarihinde Işın Yalçınkaya ve diğerleri ile birlikte “ Karain Kazıları 2007” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

●30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 27 Mayıs 2008 tarihinde “ Ilısu Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması-2007” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

●30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 27 Mayıs 2008 tarihinde “Suluin Kazısı-2007” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

●31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 25 Mayıs 2009 tarihinde Işın Yalçınkaya ve diğerleri ile birlikte “ Karain Kazısı 2008” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

●31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 27 Mayıs 2009 tarihinde “ Ilısu Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması-2008” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

●31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 26 Mayıs 2009 tarihinde “Suluin Kazısı-2008” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

●32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 24 Mayıs 2010 tarihinde Işın Yalçınkaya ve diğerleri ile birlikte “ Karain Kazısı 2009” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

●32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 25 Mayıs 2010 tarihinde “Suluin Mağarası Kazısı-2009” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

● 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 23 Mayıs 2011 tarihinde “Karain Kazıları-2010” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

● 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna 23 Mayıs 2011 tarihinde “Suluin Kazısı-2010” isimli bir bildiri ile katılmıştır.

 

 

 

 

 

II. Yurtdışında Sempozyum ve Kolokyuma katıldı.

 

● Liège Üniversitesi tarafından Belçika’da düzenlenen “Préhistoire d’Anatolie” adlı Uluslararası Sempozyumda “The Distribution of Bifaces in Anatolia” ve “The Stratigraphy of Karain Cave” isimli iki adet İngilizce bildiri sunmuştur (28 Nisan - 03 Mayıs 1997).

● Fransa’da yapılan “Les Premiers Habitants de L’Europe” isimli Uluslararası Kolokyuma Prof. Dr. Işın Yalçınkaya ile birlikte “Les Industries de Paléolithique Inférieur en Turquie” isimli bir bildiriyle (10 -15 Nisan 2000)  katılmıştır.

Lisbon (Portekiz)’da yapılan XVI. Uluslararası UISPP Kongresinde “The Supply Areas of Karain Cave in South-west Anatolia” isimli bir bildiri sunmuştur (08 Eylül 2006).

● Tautavel (Fransa)’de düzenlenen “Les Cultures A Bifaces” konulu Uluslararası Kolokyuma Işın Yalçınkaya ve Metin Kartal ile birlikte “Diffusion des cultures a bifaces en Anatolie” isimli bildiri ile katılmıştır (26 Haziran 2007).

● Jeongok Prehistorya Müzesinde (Kore) yapılan “The Second International Symposium of Bifaces of the Lower and Middle Pleistocene of the World” isimli sempozyuma “The Distribution of Acheulean Culture in Turkey” isimli bir bildiriyle (30 Nisan-5 Mayıs 2011) katılmıştır.

 

            III. Çeşitli Kurumlarda Konferanslar ve Seminerler vermiştir:

 

● Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde “İki Yüzeyli Aletler” konulu (1991);

● Ankara Sıhhıye Orduevi’nde “Yontmataş Çağının Arkeolojide yeri ve Önemi” konulu (1993);

● Antalya Müzesi’nde “Karain Mağarası Çevresi ile Antalya Sahil Şeridi Arasında Paleolitik İskân Açısından İlişkiler” konulu (1995);

● Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Karain Mağarası Çevresi ile Antalya Sahil Şeridi Arasında Paleolitik İskân Açısından İlişkiler” konulu (1995);

● Ankara Anadolu medeniyetleri Müzesi’nde “Anadolu Köprüsünde Acheuléen Kültürünün İzleri ve Bazı Düşünceler” konulu (24 Nisan 2003);

● Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde “Anadolu’da Acheuleen Kültürün İzleri” konulu (02 Aralık 2005);

● İngiliz Kültür Merkezinde “Prehistorik Arkeoloji” konulu (16 Aralık 2006);

● İngiliz Kültür Merkezinde “Türkiye’de yapılan Prehistorik Kazılar” konulu (23 Aralık 2006);

● Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde “Türkiye’de Mağara Kazıları”  konulu (26.04.2007);

● Antalya Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nde “Antalya Bölgesinin İlk Sakinleri Hakkında Bazı Düşünceler” konulu (05 Ocak 2008);

● ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri Anabilim Dalı Seminerleri çerçevesinde “Anadolu’daki Yeni Keşiflerin Işığında Güneybatı Anadolu Bölgesinin İlk Sakinleri” konulu (25 Nisan 2008);

● İngiliz Kültür Merkezinde “Paleolitik ve Neolitik Çağlarda Anadolu” konulu (13 Kasım 2009);

● İstanbul Fransız Araştırmaları Enstitüsünde “Anadolu’da Acheuléen Kültür” konulu (27 Ocak 2010);

● İngiliz Kültür Merkezinde “Türkiye’de yapılan mağara kazıları” konulu (20 Şubat 2010);

● ODTÜ İlköğretim Okulu öğrencilerine “Yontmataş Çağı” konulu (11 Ocak 2011)

●Ankara Anadolu medeniyetleri Müzesi’nde “Batı Akdeniz Bölgesinde yeni Bir Mağara Siti: Suluin” konulu (11 Kasım 2010)

● ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerine “Paleolitik Çağ ve Anadolu Prehistoryası” konulu (13 Nisan 2011);

● Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nde “Başlangıcından Günümüze Anadolu’nun Paleolitik Çağı” konulu (15 Nisan 2011) konferansları ve seminerleri sundu.

 

Yayın Listesi:

 

1-Deniz, Eşref., Taşkıran, Harun., (1990). “Karain Mağarası Pleistosen Faunasına İlişkin Preliminer Gözlemler”, V.Arkeometri Sonuçları Toplantısı: 77-86.

 

2-Taşkıran, Harun., (1990). Biçimsel Tipoloji Açısından Anadolu İki Yüzeyli Aletleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

 

3-Yalçınkaya, Işın., Otte, Marcel., Bar-Yosef, Ofer., Kozlowski, Janusz., Leotard, Jean-Marc., Taşkıran, Harun., (1992). “Karain 1991. Recherches Paléolithiques En Turquie Du Sud, Rapport Provisoire”, Paleorient, 18,2: 109-122.

 

4-Yalçınkaya, Işın., Otte, Marcel., Bar-Yosef, Ofer., Kozlowski, Janusz., Leotard, Jean-Marc., Taşkıran, Harun., (1993).  “The Excavations At Karain Cave. Southwestern Turkey: An Interim Report”, The Paleolithic Prehistory Of The Zagros-Taurus, V: 101-117.

 

5-Taşkıran, Harun., (1994). “Karain Çevresinde Yeni Bir Mağara: Boynuzluin (Bibiş Mağarası)”, XI. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 227-236.

 

6-Rink, W.Jack., Schwarcz, H.P., Grün, R., Yalçınkaya, Işın., Taşkıran, Harun., Otte, Marcel., Valladas, Helene., Mercier, Norbert., Bar-Yosef, Ofer., Kozlowski, Janusz., (1994).  “ESR Dating Of The Last Interglacial Mousterian At Karain Cave, Southern Turkey”, Journal Of Archaeological Science, 21: 839-849.

 

7-Taşkıran, Harun., (1995).  “Belçika Paleolitiği ve Bazı Buluntu Yerlerinden Örnekler”, D.T.C.F. Dergisi, XXXVII, 1-2: 297-331.

 

8-Otte, Marcel., Yalçınkaya, Işın., Taşkıran, Harun., Janusz, K.Kozlowski., Bar-Yosef, Ofer., Noiret, Pierre., (1995). “The Anatolian Middle Paleolithic: New Research At Karain Cave”, Journal Of Anthropological Research, 51,4: 287-299.

 

9-Otte, Marcel., Yalçınkaya, Işın., Kozlowski, Janusz., Bar-Yosef, Ofer., Taşkıran, Harun., Noiret, Pierre., (1995). “Evolution Technique Au Paléolithique Ancien De Karain (Turquie)”, L’Anthropologie,  99,4: 529-561.

 

10-Taşkıran, Harun., (1996). Karain Mağarası Kenar Kazıyıcılarının Teknolojik ve Tipolojik Evrimi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.

 

11-Taşkıran, Harun., (1996). “Karain Mağarası Çevresi ile Antalya Sahil Şeridi Arasında Paleolitik İskân Açısından İlişkiler”, 1995 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları”, V: 94-114.

 

12-Otte Marcel., Yalçınkaya Isin., Kozlowski Janusz., Taşkıran Harun., Bar-Yosef, Ofer., (1996) . “ Paléolithique ancien de Karain (Turquie)”, Anthropologie et Préhistoire, t.107: 149-156.

 

13-Yalçınkaya, Işın., Otte, Marcel., Taşkıran, Harun., Kösem, Beray.,  Ceylan, Kadriye.,  (1997). “1985-1995 Karain Kazıları Işığında Anadolu Paleolitiğinin Önemi”, XVIII.Kazı Sonuçları Toplantısı I :1-9.

 

14-Yalçınkaya, Işın., Taşkıran, Harun.,  Kartal, Metin., Kösem, M.Beray., Ceylan, Kadriye., Erek, C.Merih., Atıcı, A.Levent., Otte, Marcel., (1998).  “1995-1996 Yılları Karain Kazıları”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 17-45.

 

15-Otte, Marcel., Yalçınkaya, Işın., Kozlowski, Yanusz., Bar-Yosef, Ofer., Lopez-Bayon, Ignacio., Taşkıran, Harun., (1998). "Long-Term Technical Evolution and Human Remains in the Anatolian Palaeolithic",  Journal of Human Evolution,  34: 413-431.

 

16-Otte, Marcel, Yalçınkaya, Işın, Kozlowski, Janusz, Bar-Yosef, Ofer, Lopez Bayon, Ignacio, Taşkıran, Harun., (1998).  “Evolution Technique à long terme dans le Paléolithique Anatolien” Préhistoire D’Anatolie. Genèse de deux mondes, (Anatolian Prehistory. At the Crossroads of two Worlds)”, Liège, ERAUL 85, Volume II: 463-477.

 

17-Taşkıran, Harun., (1998). “The Distribution of Bifaces in Anatolia”, Préhistoire D’Anatolie. Genèse de deux mondes, (Anatolian Prehistory. At the Crossroads of two Worlds)”, Liège, ERAUL 85, Volume II: 569-577.

 

18-Yalçınkaya, Işın, Kartal, Metin, Kösem, M.Beray Erek, C.Merih, Atıcı, A.Levent, , Özçelik (Ceylan), Kadriye, Taşkıran, Harun, Otte, Marcel., (1999). “1997 Yılı Öküzini Kazıları”, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 39-54.

 

19-Otte, M., Yalçınkaya, I., Bar-Yosef, O., Kozlowski, J., K, Léotard, J-M., Taşkıran, H., Noiret, P., Kartal, M., (1999). “The Anatolian Palaeolithic: Data and Reflections” The Palaeolithic Archaeology of Greece and Adjacent Areas, (Proceedings of the Icopag Conference, Ioannina, September 1994) British School at Athens Studies, Volume 3: 73-85.

 

20-Taşkıran, H., M. Kartal, (1999). “Karkamış Baraj Gölü Alanında Yapılan Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması: İlk Gözlemler” , “Palaeolithic Survey in the Carchemish Dam Reservoir Region:Preliminary Observations” (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Akeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmaları, (Derleyenler: Numan Tuna-Jean Öztürk), ODTÜ-TAÇDAM Yayınları: 45-56; 57-62.

 

21-Yalçınkaya, I., Otte, M., Taşkıran, H., Özçelik, K., Atıcı, A.L., Kösem, M. B., Erek, C.M., Kartal, M., (2000).  “1998 Yılı Karain Kazısı”, XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı I :  15-28.

 

22-Yalçınkaya, I., Otte, M., Kartal, M., Atıcı, A.L., Özçelik, K., Kösem, M.B., Erek, C.M., Taşkıran, H., (2000). “1998 Yılı Öküzini Kazısı”, XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 29-36.

 

23-Yalçınkaya,I., M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, A.L.Atıcı, H.Taşkıran, C.M.Erek, (2001). "1999 Yılı Öküzini Kazısı", 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 21-26.

 

24-Yalçınkaya,I., H.Taşkıran, A.L.Atıcı, M.B.Kösem, K.Özçelik, M.Kartal, C.M.Erek, (2001). "1999 Yılı Karain Kazıları", 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 9-20.

 

25-Taşkıran, H., M. Kartal, (2001). "1999 Yılı Karkamış Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması", "Palaeolithic Survey in the Carchemish Dam Reservoir Region: 1999 Season", (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları, ODTÜ TAÇDAM Yayınları, (Derleyenler Numan Tuna-Jean Öztürk-Jale Velibeyoğlu): 487-514; 515-528.

 

26-Taşkıran, Harun., (2002). "Karkamış Baraj Gölü Alanında Yapılan Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması Üzerine Genel Bir Değerlendirme", İdol, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, Sayı 13: 8-10.

 

27-Yalçınkaya,I., H.Taşkıran, M.B.Kösem, K.Özçelik, A.L. Atıcı, (2002). "2000 Yılı Karain Kazısı", 23. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 163-170.

 

28-Taşkıran, Harun., (2002). "Karain Mağarası", Arkeo Atlas, Sayı 1: 50.

 

29- Taşkıran, Harun., (2002). "El Baltaları", Arkeo Atlas, Sayı 1: 53.

 

30-Taşkıran, Harun., (2002). "2000 Yılı Karkamış Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması", "The Palaeolithic Survey in the Carchemish Dam Reservoir Region: 2000 Season", (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, ODTÜ TAÇDAM Yayınları, (Derleyenler Numan Tuna-Jale Velibeyoğlu): 383-412; 413-429.

 

31- Taşkıran, H., M. Kartal, (2003). "2001 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması", 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II: 191-202.

 

32- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Kösem, M.B., C.M. Erek, (2003). "2001 Yılı Karain Kazıları", 24. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 159-170.

 

33- Otte, Marcel., Yalçınkaya, I., Taşkıran, Harun., (2003). “Le Paléolithique de Turquie”, Dossiers d’Archeologie, No.281:10-13

 

34- Taşkıran, Harun., (2003). “Paleolitik’te Triedrique Pics (Üçyüzlü Kazmalar) ve Karkamış Baraj Gölü Alanından Örnekler”, Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük için Armağan Yazılar, Ege Yayınları: 245-252.

 

35- Taşkıran, Harun., (2004).  “Mağaraların Prehistorik Arkeoloji Açısından Önemi”, Mağara Ekosisteminin Türkiye’de Korunması ve Değerlendirilmesi, Sempozyum I: 75-82.

 

36- Taşkıran, H., M. Kartal, (2004). " Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması 2002 Yılı  Çalışmaları", 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II: 295-304.

 

37- Taşkıran, H.,  M. Kartal, (2004). “2001 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Dönem Yüzey Araştırması", "2001 Palaeolithic Survey in the Ilısu Dam Region", (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları, ODTÜ TAÇDAM Yayınları, (Derleyenler Numan Tuna-Jean Greenhalgh-Jale Velibeyoğlu): 695-724; 725-737.

 

38- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., M.B. Kösem., (2004). "2002 Yılı Karain Kazıları", 25. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 19-28.

 

39- Taşkıran, H., (2005a). “Karain Kazıları 2004-Excavations at Karain in 2004” (Türkçe-İngilizce), Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri-News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas, 2005(3):29-33.

 

40- Taşkıran, H., (2005b). “Türkiye’de Mağara Kazıları”, Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu: 1-25.

 

41- Taşkıran, H., (2005c). “Yüzey Araştırmaları Politikaları Üzerine…”, İdol,  Arkeologlar Derneği Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2005, Sayı 27: 20-21.

 

42- Taşkıran, H., Kartal, M., B.C. Sevencan (2005). " 2003 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması ", 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I: 335-340.

 

43- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., B.C. Sevencan, (2005). "2003 Yılı Karain Mağarası Kazısı", 26. Kazı Sonuçları Toplantısı-II : 215-224.

 

44- Taşkıran, H., (2006a). “Anadolu Köprüsünde Acheuléen Kültürünün İzleri ve Bazı

Düşünceler”, Hayat Erkanal’a Armağan Kültürlerin Yansıması; Studies in Honor of Hayat Erkanal Cultural Reflections, Homer Kitabevi, İstanbul, ss.709-716.

 

45- Taşkıran, H., (2006b). “Ilısu Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ 2004 Yılı Yüzey Araştırması”, 23.Araştırma sonuçları Toplantısı-I: 205-218.

 

46- Taşkıran, H., (2006c). “Likya Bölgesi’nin Paleolitik Dönemi” III. Uluslararası Likya Sempozyumu Sempozyum Bildirileri-II.Cilt: 761-767.

 

47- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., M. Beray Kösem, (2006). "2004 Yılı Karain Mağarası Kazıları", 27. Kazı Sonuçları Toplantısı-I : 403-418.

 

48- Taşkıran, H., (2007a). “Dicle Havzasının Paleolitik Potansiyeli”, Patranvs Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı; Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. geburtstag, Homer Kitabevi, İstanbul, ss.351-359.

 

49- Taşkıran, H., (2007b). “The Supply Areas of Karain Cave in Southwest  Anatolia”, BAR International Series, 1725: 207-211.

 

50- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., Kösem, M.B., G. Kartal, (2007).  "2005 Yılı Karain Mağarası Kazıları", 28. Kazı Sonuçları Toplantısı-I:539-558.

 

51- Taşkıran, H., (2008). “Réflexions sur l’Acheuléen d’ Anatolie –Thoughts about the Acheulean in Anatolia”, L’Antropologie, 112/1: 140-152.

 

52- Taşkıran, H., M. Kartal, (2008). “Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması - 2006”, 25.Araştırma sonuçları Toplantısı-III: 439-452.

 

53- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., Kösem, M.B., G. Kartal, (2008).  "2006 Yılı Karain Mağarası Kazıları", 29. Kazı Sonuçları Toplantısı-I:467-482.

 

54- Taşkıran, H., (2009). “İnsanoğlunun Sırrı Mağaralarda Saklı”, Popüler Bilim, 179:36-40.

 

55- Taşkıran, H., M. Kartal, (2009). “2007 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması”, 26.Araştırma sonuçları Toplantısı-II: 397-410.

 

56- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., Kösem, M.B., G. Kartal, (2009).  "2007 Yılı Karain Mağarası Kazıları", 30. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 285-300.

 

57- Taşkıran, H., S. Eyüp Aksu., (2009). “Suluin Mağarası 2007 Yılı Kazısı”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 89-100

 

58- Taşkıran, H., (2009). “Paleolitik (Yontmataş) Çağ’da Batman”, (Eds. S.Cöhce ve A. Çevik), T.C. Batman Valiliği, I. Uluslar arası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (15-17 Nisan 2008 Batman-Türkiye), Bildiriler I:1-8, İstanbul.

 

59- Taşkıran, H., M. Kartal, (2010). “2008 Yılı Ilısu Baraj Gövdesi Alanı Yüzey Araştırması”, 27.Araştırma sonuçları Toplantısı-3: 233-244.

 

60- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., Kösem, M.B., G. Kartal, (2010).  "2008 Yılı Karain Mağarası Kazıları", 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-4: 41-62.

 

61- Yalçınkaya, I., Özçelik, K., Kartal, M., H. Taşkıran, (2010). “Diffusion des Cultures à Bifaces en Turquie”, Anadolu/Anatolia-35 (2009):1-14.

 

62- Yalçınkaya, I., Özçelik, K., Kartal, M., H. Taşkıran, (2010). “Türkiye’de İki Yüzeyli Alet İçeren Kültürlerin Dağılımı”, Anadolu/Anatolia-35 (2009): 15-38.

 

63- Taşkıran, H.,  M. Kartal, (2011). “2002 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Dönem Yüzey Araştırması", "Palaeolithic Survey in the Ilısu Dam Reservoir Area: The 2002 Season", (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik veKültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları, ODTÜ TAÇDAM Yayınları, (Derleyenler Numan Tuna-Owen Doonan): 871-896; 897-909.

 

64- Taşkıran, H., Z.Fürüzen Taşkıran, (2011). “İki Yüzeyli Aletlerin Anadolu’daki Dağılımında Yeni Bir Nokta: Afyonkarahisar”, Işın Yalçınkaya’ya Armağan Kitabı, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, (Eds.H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B. Kösem, G. Kartal): 235-244.

 

65- Taşkıran, H., (2011). “Suluin Mağarası Kazıları 2007-2010-Excavations at Suluin Cave in 2007-2010”, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 2011-9: 119-127.

 

66- Taşkıran, H., S.E. Aksu, (2011). “Suluin Mağarası Kazısı-2008”, 32.Kazı Sonuçları Toplantısı-3: 36-45.

 

67- Taşkıran, H., Aksu, S.E., Kösem, M.B., K. Özçelik, (2011). “Suluin Mağarası Kazısı-2009”, 32.Kazı Sonuçları Toplantısı-4: 427-439.

 

68- Ökse, T., Görmüş, A., Atay, E., Taşkıran, H., N. Erdoğan, (2011). “Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2009 Yılı Kurtarma Kazıları”, 32.Kazı Sonuçları Toplantısı-1: 258-269.

 

69- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Özçelik, K., M.B., Kösem, (2011).  "2009 Yılı Karain Mağarası Kazıları", 32. Kazı Sonuçları Toplantısı-3: 22-35.

 

70- Taşkıran, H., (2012). “Suluin Mağarası Kazısı 2011-Excavations at Suluin Cave in 2011”, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 2012-10: 106-109.

 

71- Taşkıran, H.,  K. Özçelik, Kösem, M.B., (2012). “Suluin Mağarası Kazısı-2010”, 33.Kazı Sonuçları Toplantısı-2: 1-17.

 

72- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., M.B., Kösem, (2012).  "2010 Yılı Karain Mağarası Kazıları", 33. Kazı Sonuçları Toplantısı-2: 373-392.

 

73- Taşkıran, H., (2012). “Prehistorya, Tarih Öncesi Arkeolojisi”, Kuvaterner Bilimi (Eds. N.Kazancı-A.Gürbüz), Ankara Üniversitesi Yayınları No:350:171-193, Ankara.

 

74- Taşkıran, H.,  Kösem, M.B., K. Özçelik, İ.D. Yaman,  (2013). “2011 Yılı Suluin Mağarası Kazısı”, 34.Kazı Sonuçları Toplantısı-1: 23-38.

 

75- Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., M.B., Kösem, Kartal, G., (2013).  "2011 Yılı Karain Mağarası Kazıları", 34. Kazı Sonuçları Toplantısı-1: 5-22.

 

76- Taşkıran, H., (2013). “Suluin Mağarası Kazısı 2012-Excavations at Suluin Cave in 2012”, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 2013-11: 144-148.

 

 

Evli ve 2 çocuğu var.