ARŞ.GÖR. HAKTAN URAL    
Adı : HAKTAN
Soyadı : URAL
E-posta : haktanural@gmail.com
Tel : 03123103280 - 1487
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

Doktora | ODTÜ Sosyoloji Bölümü | 2016
Yüksek Lisans | ODTÜ Sosyoloji Bölümü | 2010
Lisans | ODTÜ İstatistik Bölümü | 2007

Uluslararası Yayınlar

Ural, H. (2019) Turkishness on the Stage: Affective nationalism in the Eurovision Song Contest, International Journal of Cultural Studies, 22(4), 519-535, DOI: 10.1177/1367877918820335.

Çabuk Kaya, N.; Ural, H. (2018) The Gezi Resistance of Turkey as Young People's Counter-Conduct, Sarah Pickard ve Judith Bessant (der.) içinde, Young People Re-Generating Politics in Times of Crises (199-215), Cham: Palgrave MacMillan. 

Ural, H.; Beşpınar, F. U. (2017) Class and Habitus in the Formation of Gay Identity, Masculinity, and Respectability in Turkey, Journal of Middle East Women’s Studies, 13(2), 244-264, DOI: 10.1215/15525864-3861323.

Ural, H. (2017) Affective Economies of Beyoglu in Istanbul: The Construction of 'Disgust' and 'Fear' in Neoliberalization of Nightlife, Emotion, Space and Society, 23, 1-8, DOI: 10.1016/j.emospa.2017.02.003.


Ulusal Yayınlar

Ural, H.; Çabuk Kaya, N. (2018) Kadın Cinayetlerinde Sembolik İktidarın Krizi, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 21(2), 356-382.

Ural, H. (2017) Beyoğlu'nun Gece Yaşamı ve Neoliberal İktidar Teknolojileri, İdeal Kent, 8(22), 641-664. 

Çabuk Kaya, N.; Ural, H. (2017) Bir Mensubiyet Yitimi olarak Okul-dışı Kalma Süreci, A. Kasapoğlu, A. Çakır İlhan ve Z. Güler (der) içinde, Prof. Dr. Mahmut Tezcan'a Armağan (236-253), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Ünsaldı, L.; Ural, H. (2015) Bütüncül bir Çalışma ve Zihin Pratiği olarak Bourdieu’den ‘Parçalı Bourdieu’lere: Pierre Bourdieu Sosyolojisinin Fransa’daki Yeri ve Uluslararası Dolaşımı Üzerine, Modus Operandi, 1, 193-226. 


Kitap İncelemeleri

Ural, H. (2018) Book Review: Masculinities Under Neoliberalism, by Andrea Dornwall, Frank G. Karioris and Nancy Lindisfarne (eds), Masculinities: A Journal of Identity and Culture, 9-10, 266-270.

Ural, H. (2015) Book Review: Gender and Sexuality in Muslim Cultures, by Gul Ozyegin (eds), Masculinities: A Journal of Identity and Culture, 4, 106-110.


Sunumlar

Çabuk Kaya, N.; Ural, H. (2015) Femicide in Conservative and Neoliberalizing Turkey, 12th Conference of the European Sociological Association, Prague, 25-28 August 2015.

Can, E.; Ural, H. (2014) New Trends in Housing Patterns in Ankara: Tracing and Mapping Out the Changing Boundaries of Household Formations, World Congress for Middle Eastern Studies, Ankara, August 2014.

Çabuk-Kaya, N.; Ural, H.; Can, E. (2014) Negotiating the Risk of Being Murdered in Turkey: Femicide in Everyday Life, ISA World Congress of Sociology, Yokohama (Japan), July 2014.

Ural, H. (2013) Queer Domesticity in Turkey: Potentials for Challenging Shame and Fashioning a Gay Life, 4th International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies, University of Groningen, Netherlands, 1-3 July 2013.

Çabuk-Kaya, N.; Ural, H. (2013) Acceptable Femininity Being Judged: Femicide in Juridical Records and Their Media Coverage in Turkey, “11th European Sociological Association Conference Torino, Italy”, 28-31 August 2013.

Faaliyetler

Gender & Society ve Masculinities: A Journal of Identity and Culture için hakemlik