PROF.DR. HALUK YÜCEL    
Adı : HALUK
Soyadı : YÜCEL
E-posta : hyucel@ankara.edu.tr, haluk.yucel@ankara.edu.tr
Tel : +903122128577
Ünvan : PROF.DR.
Birim : NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : MEDİKAL FİZİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik Kariyer   

1970 - 1976    Çankaya Lisesi (Ortaokul dahil), Ankara
1976 - 1977    Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık, Ankara
1977 - 1981    Hacettepe Üniversitesi, Müh. Fak., Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara
1981 - 1984    Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Nükleer Enerji Nük. Müh.)
1984 - 1992    Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Doktora - Fizik)
1997              Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (Doçent - Nükleer Fizik)
2003 – 2004    Harp Akademileri - Milli Güvenlik Akademisi

İş Tecrübeleri

2010 - Devam  A. Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi (Profesör)
2009 - 2010     TAEK- Türk Devletleri Nükleer İşbirliği, Araştırma ve Eğitim Merkezi (TÜDNAEM)  (Merkez Müdürü)
2007 - 2009     Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü (Araştırıcı)
2005 - 2007     TAEK-Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi- Ölçme ve Enstrümantasyon Bölümü (Bölüm Başkanı)
2003 - 2005     TAEK- Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (Merkez Müdürü)
1988 - 2003     TAEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (Araştırıcı - Mühendis)
1986 - 1987     Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Nükleer Güvenlik Dairesi, Ankara (Nükleer Enerji Yük. Mühendisi)
1983 - 1986     Gazi Üniversitesi, Fen Edb. Fak. Fizik Bölümü, Ankara (Araştırma Görevlisi)

Dış Teknik Uzman/Danışmanlık/Eğitmenlik Görevleri

 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Teknik Uzman, 2010 – Devam
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Mühendislik İhtisas Kurulu Başkanı, Enerji ve Enerji Sistemleri Teknik Komite Başkanı, 2011 - Devam
 • Danıştay ve İdari Mahkeme Bilirkişilik, 2000 - Devam
 • Hırvatistan Bilim Vakfı, Bilim Danışmanı, 2017 - Devam
 • TÜBİTAK Proje Hakemliği/Danışmanlığı/İzleyiciliği
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Proje Danışmanlığı
 • Bazı AB Ülkeleri için Proje Hakemliği

Araştırma Konuları

 1. Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü, Nükleer Enstrümantasyon, Radyoaktivite Ölçümü
 2. Gama Spektroskopisi (HPGe, CdZnTe, CdTe, NaI(Tl), SDD, ZnS:Ag, Plastik Sintilatörler, vb.)
 3. Deneysel Nötron Fiziği (INAA, k0-NAA, PGNAA)
 4. Radyasyon Uygulamaları, Radyasyondan Korunma Fiziği ve İyonlaştırıcı Radyasyon Zırhlaması  
 5. Radyonüklit Metrolojisi ve Nükleer Analiz Teknikleri 
 6. Çevresel ve Endüstriyel Malzemelerde Radyoaktivite Ölçümü, Yüzey kaplama mamüllerinde beta/gama doz hızları ölçümü
 7. Gerçek zamanlı çakışma (true coincidence summing)  ve  spektral girişim etkileri için yöntem araştırmaları, Dijital Puls İşleme-CZT karakteristikleri için mu-tau ölçümü
 8. Alfa spektroskopisi (AS) ve Düşük Doğal fon sıvı sintilasyon (LSA/LSC) tekniği
 9. Yaklaşık su veya doku eşdeğeri plastik sintilatörlerin ISO s-Cs (0,662MeV gama) ve diagnostik X-ışını enerji aralığında  tepkileri (Medikal Fizik)
 10. Radyasyondan koruyucu malzemelerin zayıtlatma özellikleri, diagnostik ve mamografik X-ışın  sistemlerinde yapılan diğer araştırmalar (Medikal Fizik)
 11. Nükleer Güvenlik Denetimi Araştırmaları, Uranyum Zenginleştirme Ölçme Teknikleri 
 12. Uranyum ve Toryum Karakterizasyonu, Uranyum Zenginleştirme Ölçme Yöntemleri - Nükleer Güvenlik (Nuclear safeguards research) ve Nükleer Adli Bilim (Nuclear forensics research) ve Nükleer Emniyet Kapsamında
 13. Medikal Fantom Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK projesi kapsamında)
 14. Standart Radyoaktif Kaynak Geliştirilmesi ve Standardizasyonu (TÜBİTAK projesi kapsamında)

Hakemlikleri

Uluslararası Hakemli Dergilerde:

 1. Annals of Nuclear Energy
 2. Radiation Measurements
 3. Applied Radiation and Isotopes
 4. Nuclear Engineering and Technology
 5. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
 6. Journal of Physical Sciences
 7. Nuclear Instruments and Methods B
 8. Nuclear Science and Techniques
 9. Nukleonika
 10. Radiation Physics and Chemistry
 11. Journal of Radiation Research and Applied Sciences
 12. Theoretical and Applied Physics
 13. International Journal of Sediment Research
 14. Radiation Protection Dosimetry

Ulusal Hakemli Dergilerde:

 • TÜBİTAK -Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences
 • TÜBİTAK - Turkish Journal of Physics
 • SAREM - Journal of Strategic Studies
 • TÜBİTAK - Türk  Yer Bilimleri Dergisi,
 • A.Ü. Adli Bilimler Dergisi (Journal of Nuclear Forensics)
 • A.Ü. Journal of Nuclear Sciences
 • Mugla Journal of Science and Technology
 • Turkish Journal Physics

Editörlükleri

Journal of Nuclear Sciences of Ankara University (Baş Editör)

Projeleri

-        20176739007 (ABH67390007-J02012) - Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) tarafından desteklenen Koordineli Araştırma Projesi (CRP), "Method Development for HPGe and CdZnTe Detector Based Gamma Spectroscopic Determination of Isotopic Abundance in Nuclear Material Characterization" Projesi, Nükleer Madde Karakterizasyonunda 235U İzotopik Bolluğunun HPGe ve CdZnTe Dedektörlü Gama Spektroskopisiyle Belirlenmesi, (2017-2020), Proje Yürütücüsü, 103000 Euro

-        IAEA RER RER7009 Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques, 252925 Euro

-        ABH201667390004 - ABD Stanton Projesi Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Emniyet (2016-2019), Proje Yürütücüsü, 50000 US $

-        TÜBİTAK 1001 Projesi (118S616), Brakiterapi Amaçlı Praseodim-142 Kaynağın Araştırma Reaktöründe Üretilmesi ve Yeni Geliştirilecek Göz ve Prostat Organ Spesifik Fantomlarda Verilen Doz Dağılımının Plastik Sintilatör ve Radyokromik Film Dozimetrik Tekniklerle İncelenmesi, (2018-2020), Proje Yürütücüsü

-        TÜBİTAK 1002 Projesi (116F308), Ters-kuyulu kap sayım geometrisinde 226Ra, 152Eu içeren epoksi matriksli ve U, Th, K içeren selülöz matrisli radyoaktif kalibrasyon kaynaklarının hazırlanması ve HPGe dedektörlerle karakterizasyonu, (2016-2017), Proje Yürütücüsü, 30000 TL

-        TÜBİTAK 1003 Projesi (115S018), Mamografi sistemlerinin kalite kontrollerinde kullanılması amacıyla doku eşdeğeri fantom geliştirilmesi ve x-ışını spektroskopisi ile karakterizasyonu (2015-2017), Proje Yürütücüsü, 687500 TL

-        BAP Projesi (12A4045001), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarının altyapılarının Güçlendirilmesi, (2012-2014), Proje Yürütücüsü, Tamamlandı

-        BAP Projesi (12A4045002), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi İle Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi, (2012-2013), Araştırmacı, Tamamlandı

-        BAP Projesi (11A4045001), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarındaki Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi, (2011-2012), Araştırmacı, Tamamlandı

-        DPT Projesi (2005K120130), Radyasyon Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme Projesi, (2007-2010), Araştırmacı, Tamamlandı

-        Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından desteklenen TUR-12604 “Development and utilization of nuclear analytical techniques for analysis of nuclear forensic materials”, Araştırma Projesi, (2003-2006), Proje Çalışanı

-        Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “İzotopik nötron kaynağı kullanarak ani gama nötron aktivasyon analiz sisteminin kurulması”- IV.05.DPT.1 Kodlu TAEK projesi, (1999-2007), Proje Yürütücüsü, Tamamlandı

-        Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “TAEK Hızlandırıcı Projesi” DPT 99K 120 110 kodlu TAEK projesi (1999-2007), Proje Çalışanı, (2003-2004), Proje Yürütücüsü

-        Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından  desteklenen TUR/0/008 kodlu “Improving Quality Control and Analysis Techniques in Materials Research and Environmental Applications by using Cyclotron type accelerator“ Teknik İşbirliği Projesi, (1999-2006), Proje Çalışanı

-        Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından  desteklenen “Quality assurance and quality control of nuclear analytical techniques” UAEA’nın IAEA/C7-RER/2/004 kodlu Bölgesel İşbirliği Projesi, (1999-2004), Proje Çalışanı

-        Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen Çernobil Kazası sonrası 137Cs izotopunun toprak ile etkileşme mekanizmalarının incelenmesi, TAEK projesi, (1988-1990), Proje Yürütücüsü

-        Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “İzotopik Gaz Karışımlarını Bileşenlerine Ayıran Bir Nozzle Cihazının Tasarımı ve Geliştirilmesi” TAEK projesi, (1987-1989), Proje Yürütücüsü

-        Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından  desteklenen  “Nuclear Power Plant” UAEA TUR/09/005 Teknik İşbirliği Projesi, (1986-1987), Proje Çalışanı

Danışmanlığında bitirilen ve  devam eden tezler

Doktora:

Tamamlanan tezler

Mustafa Karadağ (YÖK Tez No: 13347), 2003

M.Güray Budak (YÖK Tez No :?), 2009

Şölen ÇUBUKÇU (YÖK Tez No :?), 2017

 

Devam eden tezler

Kerem Duruer (YÖK Tez No :?), 2016

Tuğçe GÜRDAL (DR) YÖK Tez No :?), 2018

Hayati GÖKMEN (DR) YÖK Tez No :?), 2018

 

Yüksek lisans:

Tamamlanan tezler

İsmet Ergin, (YÖK Tez No: 93563), 2000

M.Güray Budak, (YÖK Tez No: 125946), 2002

Yaprak Engin, (YÖK Tez No: 311980), 2012

Emre Güllüoğlu, (YÖK Tez No: 10019514), 2013

Alptuğ Özer Yüksel, (YÖK Tez No: 352013), 2014

Asuman Kolbaşı, (YÖK Tez No: 367582), 2014

Hayati Gökmen, (YÖK Tez No: 367583), 2014

Arife İnci, (YÖK Tez No: 367584), 2014

Esra Varlı (YÖK Tez No :?), 2016

Özgün Emrah TURAN (YÖK Tez No :?), 2016

Emin YELTEPE (YÖK Tez No :?), 2016

Gizem YEĞİN (YÖK Tez No :?), 2017

Recep Bora NARTTÜRK (YÖK Tez No :?), 2017

Senem ZÜMRÜT (YÖK Tez No :?), 2018

 

Devam eden tezler

Mine Özgür (YÖK Tez No :?), 2015

Oğuz Akduman (YÖK Tez No :?), 2016

Aziz SAFİ (YÖK Tez No :?), 2017

Yücel Özer ÖZKÖK (YÖK Tez No :?), 2017

Sefer BALCI (YÖK Tez No :?), 2018

İbrahim DEMİREL (YÖK Tez No :?), 2018

Tuğçe SARİ (YÖK Tez No :?), 2018

Süleyman ÖVÜÇ (YÖK Tez No :?), 2018)

Abdurrahman EŞİTMEZ (YÖK Tez No :?), 2018

Selin SAATCI (YÖK Tez No :?), 2018

 

Yayınları

A. Science Citation Index (SCI) Core journals’da yer alan tam metinli makaleler

      A1.      YÜCEL, H., BİRGÜL, Ö. ÇUBUKÇU, Ş., UYAR, E. “A novel approach in voltage transient technique for the measurement of electron mobility and mobility-lifetime product in CdZnTe detectors”, Nuclear Engineering and Technology, in Press, https://doi.org/10.1016/j.net.2018.12.024

      A2.      YÜCEL, H., ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, B.R., G. GEDIK, “Efficiency calibration of a coaxial HPGe detector-Marinelli beaker geometry using an 152Eu source prepared in epoxy matrix and its validation by efficiency transfer method”, Nuclear Engineering and Technology,Vol. , pp.?-? doi: 10.1016/j.net.2018.09.024

      A3.      YÜCEL, H., BORA NARTTÜRK, B.R., ZÜMRÜT, S., GEDIK, G., KARADAG, M. “Investigation of thermal neutron detection capability of a CdZnTe detector in a mixed gamma-neutron radiation field”, Nukleonika, 63(3), pp. 59-64

      A4.      YELTEPE, E., YÜCEL, H. “Standardization of 142Pr activity concentration” Applied Radiation and Isotopes, 134, pp. 263-268 (2018) doi: 10.1016/j.apradiso.2017.07.040, paper

      A5.      UYAR  E., YÜKSEL A. Ö., GÜVEN R., YÜCEL H. “Methodology for determination of correction factors in direct gamma spectrometric measurement of radionuclides in sediments”, International Journal of Sediment Research, Vol. 32 (2017) pp. 324-330, Doi: 10.1016/j.ijsrc.2017.05.004, Paper.

      A6.      CUBUKCU, S., YÜCEL, H. “Characterization of paraffin based breast tissue equivalent phantom using a CdTe detector pulse height analysis”, Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, Vol.39, pp.877–884 (2016), 10.1007/s13246-016-0487-1, Paper.

      A7.      BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “Determination of effective resonance energy for the 193Ir (n, γ) 194Ir reaction by the cadmium ratio method”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B, Vol.273, pp. 85-90(2016), DOI:10.1016/j.nimb.2016.03.026

      A8.      YÜCEL, H., GÜLLÜOGLU, E., ÇUBUKÇU, Ş., ÜNCÜ, Y. A.” Measurement of attenuation properties of protective materials used as thyroid guard and apron for the personal protection against diagnostic medical X-rays”, Journal of Physical Science, Vol.27 (1), pp. 111-128(2016)

      A9.      YÜCEL, H., ÇOBANBAŞ, İ., YÜKSEL, A.Ö., KOLBAŞI, A., KAYA, V. “Measurement of photo-neutron dose from an 18 MV medical linac by using foil activation method in view of radiation protection of patients”, Nuclear Engineering and Technology, 48 (2), pp. 525-532 (2016), DOI: 10.1016/j.net.2015.11.003

    A10.    YÜCEL, H., YELTEPE, E., YÜKSEL, A.Ö., DİKMEN, H. “235U isotopic characterization of natural and enriched uranium materials by using multigroup analysis (MGA) method at a defined geometry using different absorbers and collimators”, NUKLEONIKA, (2015), 60(3), pp. 615-620, DOI:  10.1515/nuka-2015-0114

    A11.    ÇAKAL, G.Ö., GÜVEN, R., YÜCEL , H. “An application of LSC method for the measurement of gross alpha and beta activities in spiked water and drinking water samples”, NUKLEONIKA, (2015), 60(3), pp.637-642, DOI:  10.1515/nuka-2015-0089, Paper.

    A12.    YÜCEL, H., ÇUBUKÇU, Ş., UYAR, E., YAPRAK, E. "Determination of the energy dependence of the BC-408 plastic scintillation detector in medium energy X-ray beams"  Physics in Medicine and Biology, Vol.59, pp. 6749-6758, (2014) DOI: 10.1088/0031-9155/59/22/6749, Paper.

    A13.    YÜCEL, H., KARADAG, M., BUDAK, M.G, YÜKSEL, A.Ö. “Characterization of neutron flux spectra in the irradiation sites of a 37 GBq 241Am-Be isotopic source”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, Vol.338, pp.139-144 (2014), Paper. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2014.08.010

    A14.    KARADAG, M., BUDAK, M.G., YÜCEL, H. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for the 158Gd (n,g)159Gd reaction using a 55Mn monitor”, Annals of Nuclear Energy,  Vol.63,199-204 (2014), Paper.

    A15.    YÜCEL, H., UYAR, E. ESEN, A.N. “Measurements on the spectroscopic performance of CdZnTe coplanar grid detectors”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 70(8), pp. 1608-1615, pp. (2012), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2012.04.027

    A16.    BUDAK, M.G., KARADAG, M.,  YÜCEL, H. “Experimental determination of effective resonance energies for 158Gd (n,γ) 159Gd and 179Hf (n,γ) 180mHf reactions”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 38 (11), pp. 2550-2556,  (2011), Paper.

    A17.    YÜCEL, H., KÖSE, E., ESEN, A.N., BOR, D. “Correction methodology for the spectral interfering g-rays overlapping to the analytical peaks used in the analysis of 232Th”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.69, pp.890-896(2011), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2011.02.027

    A18.    BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “Determination of effective resonance energies for the (n,g) reactions of 152Sm and 165Ho by using dual monitors”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, Vol.268, pp.2578-2584 (2010), Paper. DOI: 10.1016/j.nimb.2010.06.037

    A19.    YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “True coincidence-summing corrections for the coincident g-rays measured with coplanar grid CdZnTe detectors” Applied Radiation and Isotopes Vol.68, No.6, 1040-1048(2010), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2010.01.042

    A20.    YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “Methods for spectral interference corrections for direct measurements of 234U and 230Th in materials by g-ray spectrometry”, Radiation Protection Dosimetry, Oxford Journals Vol.138, No.3, pp.264-277(2010), Paper. DOI: 10.1093/rpd/ncp239 

    A21.    YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “A semi-empirical method for calculation of true coincidence corrections for the case of a close-in detection in g-ray spectrometry”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.283, No.2, 305-312(2009), Paper. DOI: 10.1007/s10967-009-0360-8

    A22.    YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “Spectral interference corrections for the measurement of 238U in materials rich in thorium by a high resolution g-ray spectrometry”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.67, No.11, 2049-2056(2009), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2009.07.011

    A23.    YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., BOR, D. “Virtual photon interaction depths of CdZnTe detectors in the energy range of 50-662 keV”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.280, No.3, 569-575 (2009), Paper. DOI: 10.1007/s10967-008-7441-y

    A24.    YÜCEL, H., DİKMEN, H. “Uranium enrichment measurements using the intensity ratios of self-fluorescence X-rays to 92* keV gamma ray in UXKa spectral region”, Talanta, 78(2), 410-417(2009), Paper. DOI: 10.1016/j.talanta.2008.11.030

    A25.    KARADAG, M., YÜCEL, H. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for the 174Yb (n,g) 175Yb reaction by the cadmium ratio method reaction”, Nucl. Instrum. and Meth. Phys. Res. B, Vol.266, No: 11, 2549-2555 (2008), Paper.

    A26.    BUDAK, M.G., YÜCEL, H., KARADAG, M., TAN, M. “Experimental determination of effective resonance energies for the (n,γ) reactions of  71Ga, 75As, 164Dy, 170Er by the cadmium ratio method”,  Annals of Nuclear Energy, Vol.35, No.8, 1433-1439(2008), Paper

    A27.    YÜCEL, H. “The applicability of MGA method for depleted and natural uranium isotopic analysis in the presence of actinides (232Th, 237Np, 233Pa and 241Am)”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 65, No.11, 1269-1280 (2007), Paper

    A28.    YÜCEL, H., BUDAK, M.G., KARADAG, M. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 170Er (n,g) 171Er reaction using a 55Mn monitor”, Physical Review C,  Vol.76, Article No: 034610, 1-7 (2007), Paper.

    A29.    KARADAG, M., YÜCEL, H., BUDAK, M.G. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for (n,g) reaction in 152Sm”,  Annals of Nuclear Energy,  Vol.34, 188-193 (2007), Paper.

    A30.    TURHAN, Ş., YÜCEL, H., GÜNDÜZ, L., ŞAHİN, Ş., VURAL, M., PARMAKSIZ, A., DEMİRCİOGLU, B. “Natural radioactivity measurement in pumice samples used raw materials in Turkey”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 65, No.3, 350-354 (2007), Paper.

    A31.    TURHAN, Ş., ZARARSIZ, A. YÜCEL, H. “Sample geometry and efficiency determination of Bremmstrahlung radiation of 90Sr on gamma detection systems”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.269, No.1, 141-145 (2006), Paper

    A32.    KARADAG, M., YÜCEL, H. “Thermal neutron cross section and resonance integral for 164Dy (n,g) 165Dy reaction”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Res. A, Vol. 550,626-636(2005), Paper.

    A33.    YÜCEL, H., KARADAG, M. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 165Ho (n,g) 166gHo reaction by the activation method”, Annals of Nuclear Energy,  Vol.32, No.1, 1-11 (2005), Paper.

    A34.    YÜCEL, H., KARADAG, M. “Experimental determination of a shape factor in 1/E1+a epithermal-isotopic neutron source-spectrum by dual monitor method, Annals of Nuclear Energy, Vol.31, No.6, 681-695 (2004), Paper.

    A35.    TURHAN, Ş., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A. “Prompt gamma neutron activation analysis of boron in samples with a 241Am-Be neutron source”. J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.262, No.3, 661-664, (2004), Paper.

    A36.    ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N.  GÖLGE, T., GÜRELLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y. “Establishment of quality system for nuclear analytical laboratories”, J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol.259, No.3, 391-394, (2004), Paper.

    A37.    KARADAG, M., YÜCEL, H. “Measurement of thermal neutron cross-section and resonance integral for 186W (n,g)187W reaction by the activation method using a single monitor”, Annals of Nuclear Energy, 2004, Vol.31, 1285-1297, (2004), Technical Note.

    A38.    KARADAG, M., YÜCEL, H., TAN, M. ÖZMEN, A. “Measurement of thermal neutron cross sections and resonance integrals for 71Ga (n,g)72Ga and 75As(n,g)76As by using 241Am-Be isotopic neutron source”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Res. A, Vol.501, No.2/3, 524-535 (2003), Paper.

    A39.    YÜCEL, H., KARADENİZ, H., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., TURHAN, Ş. “Measurement of absolute intensity of 1001 keV gamma ray of 234mPa”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.258, No.2, 445-447(2003), Technical Note.

    A40.    YÜCEL, H., ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H. “Use of 1001 keV peak of 234mPa daughter of 238U in  measurement of uranium concentration by  HPGe  gamma-ray spectrometry”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Vol. 413, 74-82, (1998), Paper.

    A41.    ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H., DEMİRBAŞ, A., YÜCEL, H., ÇELENK, İ. “Automation of a Pneumatic System by Controlling a Microcomputer Equipped with a Custom Add on Board for Neutron Activation Analysis”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 48 , No.3, 397-402 (1997), Paper.

    A42.    YÜCEL, H., ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H., “Dependence of photon interaction depth on linear attenuation coefficient in high pure Germanium Detectors”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.47, No.5/6, 535-541 (1996), Paper.

    A43.    YÜCEL, H., ÖZMEN A. "Sorption and Migration of 137Cs attached to Organic Materials of Tea in Silty Clay Soil", Radiation Physics and Chemistry, Vol. 47, No.2, 117-123 (1996), Paper.

    A44.    YÜCEL, H., ÖZMEN A. "Migration of 137Cs Extracted from Contaminated Tea in       Sandy Clay Soil", Journal of Nuclear Science and Technology, Vol. 32, No.6, 547-555 (1995), Paper.

B. Uluslararası indekslere giren ve Türkçe yayınlanan tam metinli makale

B1. YÜCEL H. “Radyolojik Doz Değerlendirmesi“ ISSN 1300-8366, Cilt: 54, Sayı: 631, sayfa 45-51, 2015.

B2. YÜCEL H., ÇAKAL G. Ö., YÜKSEL A. Ö., KURT R., UYAR E., GÜVEN S., HANCI H. ‘‘Nuclear forensics and its investigation topics (Nükleer Adli Bilim ve İnceleme Konuları)‘‘, Adli Bilimler Dergisi, ISSN 1303-6793, Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 37-48, 2013.

B3. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KURT, A., İNAL, T., BOR, D. “Detection efficiency of CdZnTe Detector in the range of 30-670 keV gamma ray energy for a disc source geometry”, Disk Kaynak Geometrisi İçin 30-670 keV Gama Işını Enerji Aralığında CdZnTe Dedektörünün Dedeksiyon Verimi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik  Mimarlık Dergisi (GUMMF), Vol (Cilt): 23, No(Sayı): 3, 699-707 (2008), Paper (Makale), Full Text (Tam Metinli).

C. Uluslararası kongre/sempozyum tam metinli bildiri

C1. YÜCEL, H., YELTEPE, E. “Yapı Malzemelerinin Radyoaktivite İçeriğinin Radyolojik Değerlendirmesi, Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri”, Uluslararası Sempozyum, 25-26 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye. Tam Metinli, sh. 654-662.Türk Standardları Enstitüsü.

C2. SOLMAZ, A. N., BOR, D., YÜCEL, H. “Efficiency calibration of a well-type Ge detector for voluminous samples in cylindrical geometry”, NATO Science and Security Series B. Physics and Biophysics titled “New Techniques for the Detection of Nuclear and Radioactive Agents,p.193-205 (2009), Springer Science+Business Media B.V., ISBN 978-14020—9598-6, NATO-ATC, 26-30 May, 2008 held in Muğla University, Muğla, Turkey. Full Printed Text.

C3. YÜCEL, H., YELTEPE, E., DİKMEN, H., VURAL, M. “Uranium isotopic analysis of depleted uranium in presence of other radioactive materials by using nondestructive gamma-ray measurements in coaxial and planar Ge detectors”, p.101-112 in the Proceedings of IV. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, 31 Oct. -3 Nov. 2006, Baku, Azerbaijan. Full Printed Text.

C4. YÜCEL, H., DEMİREL, H., PARMAKSIZ, A., KARADENİZ, H., TÜRK ÇAKIR, İ., ÇETİNER, B., ZARARSIZ, A., KAPLAN, M., ÖZGÜR, S., KIŞLAL, H., HALİTLİGİL, M.B., TÜKENMEZ, İ. “Measurement of natural  radioactivity in phosphogypsum by high resolution gamma ray spectrometry, NATO Advanced Research Workshop on Radiation Safety Problems in the Caspian Region”, Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences    Vol.41, pp. 197-204, (2004). Printed Full Text.

C5. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER,M.A., DEMİREL, H, EFE, N., GÖLGE, T. GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y. “Analytical Quality Assurance/Quality Control of Nuclear Techniques within RER/2/004”, International Conference on Isotopic and Nuclear Analytical Techniques for Health and Environment , IAEA-CN-103/115, 10-13 June 2003, Vienna, Austria. Printed full text.

C6. YÜCEL, H., DEMİREL, H., KARADENİZ, H., ÇETİNER, B., PARMAKSIZ, A., TURHAN, Ş. “Low level radioactivity measurements of  238U, 232Th, 40K and 137Cs in the environmental and industrial samples by high resolution gamma-ray spectrometry”, NATO Advanced Research Workshop on Environmental Protection Against Radioactive Pollution, 16-19 Sept. 2002, Almaty, Kazakhstan, Environmental protection against radioactive pollution,   Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences,    Vol.33, pp. 115-122 (2003). Printed Full Text.

C7. DEMİREL, H., ÇETİNER, M.A., YÜCEL, H., YURTSEVEN, İ., DEMİRCİOĞLU, B., KARADENİZ, H., ÖZMEN, A. “Effect of photon interaction depth in the determination of absolute efficiency of HPGe detector for liquid volume source”, Abstracts: pp.107-108, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan, Proceedings of 2nd Eurasian Conf. on Nuclear Science and Its Application Vol. 1, pp.202-212. Full Printed Text.

C8. YÜCEL, H., KARADAG, M.,ÇETİNER, M.A., TAN, M., ÖZMEN, A. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 139La(n,g)140La reaction by activation method using 241Am-Be neutron source”, Abstracts: p.136,II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application,pp.347-361, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan. Full Printed Text.

C9. YÜCEL, H., ERGİN, İ., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., TAN, M.,  ÖZMEN, A. “A Gamma Spectrometric Method for Direct Measurement of Uranium Contents in Solid Samples”, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 Oct. 2000, İzmir, Turkey, Vol.2, pp.798-816. Printed Full Text.

C10.    ÇETİNER, M.A., YÜCEL, H., TURHAN, Ş.,  ÖZMEN, A. ‘Estimation of the Production Costs of  67Ga, 201Tl, 123I and  111In Medically Important Radioisotopes by a Cyclotron Facility to be Installed at Ankara Nuclear Research and Training Center in Turkey, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 October 2000, İzmir, Turkey, Vol.2, pp.882-892.Printed Full Text.

D. Uluslararası kongre/sempozyum özet bildiri

      D1.      YÜCEL, H. “Elevation potential  of 226Ra and 210Pb radionuclides in  river basins, estuaries and coastal areas  due to by-product phosphogypsum  of phospate  fertilizer industry” in IAEA report, p.8, Regional workshop on identification of data gaps in the Adriatic and the Black Sea and harmonization of field sampling strategies for strengthening regional capacities in coastal management (RER7009), 25-27 Sept. 2018, Varna, Bulgaria.

      D2.      YÜCEL, H. IAEA CRP J02012 “Method Development for High, Medium and Low Resolution Detector Based Gamma Spectroscopic Determination of  235U Isotopic Abundance in Nuclear Material Detection and Characterization”, presented in: First Research Coordination Meeting (RCM) on the Coordinated Research (CRP) for Advancing Radiation Detection Equipment for Detecting Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, Beijing, China, 3 – 7 Sept. 2018

      D3.      YÜCEL, H. “International Nuclear Summer School, ONPU”, 14-21 July 2018, Odessa, Ukraine, as a traineer

      D4.      YÜCEL, H. “International Nuclear Security Education Network (INSEN)”, 9-13 July 2018, Vienna, Austria, as technical expert

      D5.      YÜCEL, H., NARTTÜRK, R.B., YELTEPE, E., BALCI, S., YILMAZ, S. “Determination of 235U isotopic           abundance from the intensities of the de-convoluted 94.6 keV and 98.4 keV self-induced X-rays to gamma-    rays from uranium spectra measured by HPGe”, 2nd Technical Meeting on Radiation Detection Instruments for Nuclear Security:Trends, Challenges and Opportunities, 16-20, April 2018, Vienna, Austria, Sözlü Sunum

      D6.      YÜCEL, H., ÇAKAL, G., GUVEN, R., LİMON, S. “Determination of optimum parameters for 241Am alpha source preparation by electrodeposition method” ,International Conference On Developments And Applications of Nuclear Technologies 2017, 10-13.09.2017, Krakow Poland, Sözlü Sunum

      D7.      YÜCEL, H., NARTTÜRK, R.B., ZÜMRÜT, S., GEDİK, G., KARADAĞ, M. “Investigation of thermal neutron detection capability of a CdZnTe detector in a mixed gamma-neutron field”, International Conference On Developments And Applications of Nuclear Technologies 2017, 10-13.09.2017, Krakow Poland, Poster

      D8.      YÜCEL, H., ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, R.B., GEDİK, G. “Preparation of epoxy resin based Gamma ray source form 152Eu and their characterization using efficiency transfer functions implemented in ANGLE 4 and MEFFTRAN” ,International Conference On Developments And Applications of Nuclear Technologies 2017, 10-13.09.2017, Krakow Poland, Sözlü Sunum

      D9.      YÜCEL, H., YELTEPE, E. “Standardization of 142Pr activity concentration using CIEMAT/NIST efficiency tracing method” 21st International Conference on Radionuclide Metrology, Beunes Aires, Arjantin,15-19 May 2017. Poster

    D10.    GEDİK, G., NARTTÜRK, R. B., ÇUBUKÇU, Ş., BİRGÜL, Ö., DÜŞÜNCELİ, ATMAN, E., YÜCEL, H. “Comparison of BIRADS 4th edition and BIRADS 5th edition density scale for healthy breast images for estimation of mean glandular dose”, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology,10-12. 05.2017, Adana Türkiye, Sözlü Sunum

    D11.    ÇAKAL, G. Ö., GÜVEN, R., YÜCEL, H. “An application of LSC technique to determine 90Sr/90Y radionuclidesin dry tea samples”, 10-12. 05.2017, Adana Türkiye, Sözlü Sunum

    D12.    NARTTÜRK, R. B., KAVALCI, T., ÇUBUKÇU, Ş., GEDİK, G., ZÜMRÜT, S., YÜCEL, H. “Measurement of shielding effectiveness of autoclaved aerated concrete for its use in diagnostic x-ray facilities and industrial facilities”, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology,10-12. 05.2017, Adana Türkiye, Sözlü Sunum

    D13.    ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, R.B., GEDİK, G., YÜCEL, H. “Standard source preparation from    cellulose matrix for the detection efficiency measurement used for the analysis of environmental samples”, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, 10-12. 05.2017, Adana Türkiye, Sözlü Sunum

    D14.    YÜCEL, H. “Türkiye’de Nükleer Emniyet ve Nükleer Güvence Denetimine İlişkin Durumun Değerlendirilmesi (Present status of Nuclear Security and Safeguards in Turkey)”, Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim İşbirliği Çalıştayı( Workshop on Turkey-Ukraine Nuclear Education  Cooperation), 20-21.02.2017, Ankara, Türkiye. Sözlü Sunum (Invited talk).

    D15.    YÜCEL, H. “Detection and Measurement Capacity for Nuclear Material Characterization in Nuclear Security Regime of Turkey” International Conference on Nuclear Security: Commitments and Actions, Vienna, Austria, 5–9 December 2016. Poster [PO-4]_POS_43_Yücel

    D16.    YÜCEL, H. “Status of Nuclear Science Education and Needs to Competency Based Education at the Beginning of Nuclear Power Programme in Turkey”, Third International Conference on Nuclear Knowledge Management: Challenges and Approaches, Vienna, Austria, 7-11 November 2016, P-20, Poster

    D17.    YÜCEL, H., ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, R.B, YEĞİN, G. “A CdZnTe Semiconductor Used as a Versatile Neutron Detection Device in a Mixed Gamma-Neutron Fields TESNAT2016-Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology), 28-30 April 2016, Hatay, Turkey, Abstract Proceedings, Abstract

    D18.    BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “Measurement of Thermal Neutron and Resonance Integral Cross Section for the 193Ir(n,γ)194Ir Reaction”, TESNAT2016-Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology), 28-30 April 2016, Hatay, Turkey, Abstract Proceedings, Abstract.

    D19.    ÇAKAL, G.Ö.,  SEZEN LIMON, S., GÜVEN,R., YÜCEL, H. “Measurement of 210Pb and 210Po activity concentrations in certified lagoon sediment and moss soil by using LSC and alpha particle spectrometry” 3rd International Conference on Po and Radioactive Pb Isotopes, 11-14 Oct.2015, Kuşadası, İzmir, Turkey, Abstract Proceedings, p.79, Sözlü Bildiri

    D20.    YÜCEL, H., GÖKMEN H., UYAR E. “Determination of radioactivity content in ceramic tile and marble samples used for covering materials in buildings using gamma spectrometric method for radiation dose assessment” 3rd International Conference on Po and Radioactive Pb Isotopes, 11-14 Oct.2015, Kuşadası, İzmir, Abstract Proceedings, p.143, Poster

    D21.    ÇUBUKÇU,  Ş., YÜCEL, H. “Development of breast tissue equivalent phantom made from paraffin with some additives and its characterization by using x-ray spectroscopy”, DOI: 10.1594/ecr2015/C-0145, ECR 2015 / C-0145, Poster, Book of Abstracts ISSN: 1869-41 01 (Online), Vol.6(1) Supplement, p.447, 1-12 pages

    D22.    ÇAKAL, G.Ö., GÜVEN, R., YÜCEL, H., “An application of LSC method fort he measurement of gross alpha and beta activities in spiked water and drinking water samples”, 21-24 September 2014, Warsaw, Poland. Abstract.

    D23.    YÜCEL, H., YELTEPE, E.,  YÜKSEL, A. Ö., DİKMEN, H. “235U isotopic characterization of natural and enriched uranium materials by using multigroup gamma-ray method with a planar Ge detector”, 21-24 September 2014, Warsaw, Poland. Abstract

    D24.    ÇUBUKÇU, Ş., SOYGÜDEN, A.,  GÜLLÜOĞLU, E., YÜCEL, H. “Measurement of attenuation properties of paraffin wax loaded with boron oxide and calcium sulphate in the radiologic energy range of 40–100 kVp X-ray beam qualities”, Humbolt Kolleg, German-Turkish Cooperation in Physics: New Challenges, 11-13 June 2014, Ankara University, Ankara, Turkey. Abstract.

    D25.    YÜCEL, H., YÜKSEL, A. Ö., UYAR, E., KURT, R., Correction Factors In Direct Gamma Spectrometric Measurement Of Some Radionuclides In Lake And Stream Sediment Samples, 19th International Conference on Radionuclide Metrology and its Applications, ICRM 2013, Antwerp Belgium, June 16-21, 2013, Abstract.

    D26.    YÜCEL, H. “Regional Conference on Nuclear- Global Trends and Perpectives in South-East Europe, Podgorica, Montenegro, 10-12 May 2011”. Education in nuclear sciences as a basis of expanding nuclear energy programmes in Turkey. Abstract.

    D27.    YÜCEL, H., KÖSE, E., SOLMAZ, A.N., BOR, D. “Interference corrections for some spectral peaks used in gamma spectrometric analysis   of 238U and 226Ra in presence of thorium in samples”, pp.79 in the Book of Abstract, V. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 Oct. 2008, Ankara, Turkey. Abstract.

    D28.    SOLMAZ, A.N., YÜCEL, H., KÖSE, E., BOR, D. “Comparison of the activity results measured in the well-type HPGe detector by using radionuclide specific and absolute efficiency calibrations”, pp.77-78  in the Book of Abstracts, V. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 Oct. 2008, Ankara, Turkey. Abstract.

    D29.    PARMAKSIZ A., VURAL, M., ÇAKIR, İ.T., DEMİRCİOĞLU, B., DEMİREL, H., YÜCEL, H.  “Measurement of  226Ra, 232Th and 40K  radioactivity contents in by-product phosphogypsum from phosphate fertilizer industry using gamma ray spectrometric method”, Book of Abstracts: pp. 186-187, III. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Oct. 5-8, 2004, Tashkent, Uzbekistan. Abstract.

    D30.    ÇETİNER, B., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A., DEMİREL, H., BOZKURT, A., TURHAN, Ş., ÖZMEN, A. “Prompt gamma-ray neutron activation analysis (PGNAA) sytem by using a 740 GBq 241Am-Be neutron source ”, in book of  Abstracts: p.150-151, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept. 16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan. Abstract.

    D31.    ÇETİNER, B., KARADENİZ, H., YÜCEL, H., ÖZGÜR, İ., ÇETİNER, M.A., ÖZMEN, A. “Measurement of absolute gamma-ray emission probability of 1001 keV gamma ray of 234mPa”, in book of  Abstracts: p.135, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan.  Abstract.

    D32.    ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N., GÖLGE, T. GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y., EKİNCİ, S. “Implementation of self-sustaining QA/QC system in Turkish Atomic Energy Authority accordance to internationally harmonized requirements”, Abstracts: pp.367-368, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan, Abstract.

    D33.    ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A, ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N., GÖLGE, T., GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A. “Establishment of advanced quality system for nuclear analytical laboratories”, 7. Intern. Conference in Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, NAMLS-7, 16-21 June 2002, Antalya, Turkey. Abstract.

    D34.    ARIKAN, P., ACAR, R., AYCIK, G., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H. EFE, N., GOLGE, T., R. KIRMAZ, TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A. “Quality Assurance and Quality Control of Nuclear Analytical Laboratories in Ankara Nuclear Research and Training Center in Turkey”, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 Oct. 2000, İzmir, Turkey, Abstract.

E.Ulusal kongre/sempozyum tam metinli bildiri

E1. YÜCEL, H., TURHAN, Ş., VURAL M., DEMİRBAŞ, A. “Bor analizi için 241Am-Be nötron kaynağının ani-gama nötron aktivasyon analiz (PGAA) sistemindeki iyileştirmeler”, I. Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 28-29 Nisan 2005, TAEK-BOREN, Ankara,  sh. 411-416, (2005). Tam Metinli.

E2. BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “241Am-Be nötron alanında ışınlanan In2O3 için termal nötron öz soğurulmasının Cd-farkı yöntemiyle belirlenmesi.”, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 51, (15-17 Ekim 2003). Tam Metinli. Erişim Adresi:<http://kutuphane.taek.gov.tr/internet_tarama/dosyalar/cd/4115/pdf/57.pdf>

E3. KARADENİZ, H., ÇETİNER, M. A., YÜCEL, H.,  ARIKAN, P., SULTANSOY, S. “Hızlandırıcı Güdümlü Sistemler/Enerji Yükselteci”, 1. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi sh.1-6, TAEK, 25-26 Ekim 2001 Ankara, Türkiye. Tam Metinli .

E4. KARADAG, M., YÜCEL, H.,  TURHAN, Ş., ÇETİNER, M. A., ÖZMEN, A. “Brakiterapi’de kullanılan Palladyum-103 radyoizotopunun 30 MeVp/15 MeVd  enerjili bir siklotronda üretilebilirliği”, 1. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, TAEK, 25-26 Ekim 2001 Ankara, Türkiye, Tam Metinli.

F.Ulusal kongre/sempozyum özeti

F1.  UYAR, E., YÜCEL, H. “Gama Spektrometrik Yöntemle Uranyum ve Toryum Cevher Örneklerinin Karakterizasyonu”, XI. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası,İzmir, Türkiye, özet bildiri.

F2.  ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, R.B., GEDIK, G., UYAR, E., YÜCEL, H. “Radyonüklit Analizi Yeterlik Deneyleri İçin Çeşitli Çevresel Örneklerde Uygulanan Gama Spektrometrik Yöntemler”, XI. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası, İzmir, Türkiye, özet bildiri.

F3.  YÜCEL, H. “Güvenli-Yeşil Binaların radyolojik açıdan değerlendirilmesine yönelik kriterler” Güvenli-Yeşil Bina Paneli, 26 Aralık 2014, RTE Üniv., İnşaat Bölümü, Rize. Sözlü Sunum.

F4.  TURHAN, Ş., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A., DEMİREL, H. “Ani gama  nötron aktivasyon analizi için n-tipi bir HPGe dedektörün 60-1500 keV aralığındaki mutlak verim kalibrasyonu.”  VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 52, (15-17 Ekim 2003). Özet.

F5.  AYCIK, G.A., ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., ÇETİNER,M.A., DEMİREL, H, EFE, N., GÖLGE, T., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., GURLLİER, R. “QA and QC of Nuclear Analytical Techniques” I. Hellenic Turkish International Physics Conf., 10-15 Sept.2001, Bodrum, Turkey, Kos-Greece. Özet.

F6.  YÜCEL, H. "137Cs Radyoizotopunun Topraktaki Adsorpsiyonu ve İlerleme Mekanizmasının İncelenmesi", VI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, (15-17 Eylül 1993). Özet .

F7.  YÜCEL, H., TURHAN, Ş., ERCAN, A." Proton Enerjisi 30-40 MeV olan Bir Hızlandırıcı İle EC, ß+ Aktif İzotopların Üretilebilirliği", 13. Ulusal Fizik Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (30 Eylül-2 Ekim 1992). Özet.

F8.  YÜCEL, H., BİRGÜL, Ö."İnce Film Dedektör Yapımı ve 252Cf Fisyon Ürünleri İle Bazı Uygulamalar", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, (10-12 Ekim 1984). Özet.