PROF.DR. İRFAN ALBAYRAK    
Adı : İRFAN
Soyadı : ALBAYRAK
E-posta : ialbayrak@ankara.edu.tr
Tel : 3123103280-1174
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ESKİ ÇAĞ DİLLERİ KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 İrfan Albayrak Kırşehir’in Kaman İlçesi’nde doğdu. İlkokulu Kaman’a bağlı Tepeköy’de, ortaokul ve liseyi Kırşehir’de bitirdi. 1988 yılında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Sumerolji Anabilim Dalına kayıt yaptırdı. 4 yıllık lisan öğreniminin ardından 1992 yılında mezun oldu ve Sumeroloji Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1992 yılı sonunda araştırma görevliliğine atandı. “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu Halkının Aile Hukuku” konulu yüksek lisans tezini 1995 yılında tamamlayarak, doktora programına kayıt yaptırdı. 1997 yılında DAAD bursu alarak 14 ay süreyle Kültepe Tabletleri üzerinde bilimsel çalışma yapmak için Almanya’da Münster Üniversitesi’nde bulundu. 2000 yılında “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Kurumlar ve Fonksiyonları” konulu doktora çalışmasını bitirdi ve 2002 yılında doçent unvanı aldı. 2003 yılında Alexander von Humboldt Vakfının sağladığı bir burs ile Kültepe Tabletleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yeniden Almanya'ya Münster Üniversitesi’ne davet edildi. 2008 yılı Şubat ayında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Sumeroloji Anabilim Dalında profesörlüğe yükseltildi. 2010-2013 yılları arasında profesör temsilcisi olarak Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği yaptı. 2011-2013 yılları arasında Sumeroloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü ve 10 Temmuz 2013 yılından itibaren Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanlığını sürdürmektedir.  İyi derecede Almanca, orta düzeyde İngilizce bilen Albayrak akademik yaşamını hâlen A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Sumeroloji Anabilim Dalında devam ettirmektedir.

 

YAYINLARI:

A) KİTAP

1. Albayrak, İ. (2006); Kültepe Tabletleri IV. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006.

2. Albayrak, İ.- Erol Hakan (2016); Ankara Kültepe Tabletleri IXa, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2016.

B) YURT DIŞINDA YABANCI DİLDE BASILAN MAKALELER

3. Albayrak, İ. (2005); ““Fünf Urkunden aus dem Archiv von Peruwa, Sohn von Šuppibra, Jaarbericht van Vooraziatisch Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux (JEOL) no. 39, s.95-105, Leiden 2005.

4.  Albayrak, İ. (2004); "She will Live, Eat and Be Anointed Together With Them ušbat aklat u paššat ištišunu", s. 9-20 Assyria and Beyond Studies Presented to Mogens Trolle Larsen, Publications de I’Institut historique-archéologique néederlandais de Stamboul (PIHANS C), Belçika 2004.

5. Albayrak, İ. (2007); “Eine altassyrische Urkunde zum anatolischen Bodenrecht”, Altorientalische Forschungen, Band 34/2, s. 219-224, Berlin 2007.

6. Albayrak, İ. (2008); “The Toponym Balīhum in the Kültepe Texts”, Altorientalische Forschungen, Band 35/1, s.28-34, Berlin 2008.

7. Albayrak, İ. (2008); “A ruba’um letter sent to karum-Kaniš” Old Assyrian Studies in Memorial of Paul Garelli (OAAS 4) s.111-115, Belçika 2008.

C) TÜRKİYE’DE BASILAN MAKALELER

8. Albayrak, İ. (2000); “Ein neues altassyrisches Testament aus Kültepe” Archivum Anatolicum IV, s.17-27, Ankara 2000.

9. Albayrak, İ. (2004); “ana kaspim annim Šamaš-abi qatatum Bu Gümüş İçin Šamaš-abi Kefildir” Archivum Anatolicum VII / 2, s.1-12 Ankara 2004.

10. Albayrak, İ. (2005); “Kültepe’den Bir Toplu Kayıt Belgesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi / Turkisch Journal of Social Resarch sayı 1-2 Nisan-Agustos, s. 136-147, Ankara 2005.

11. Albayrak, İ. (2003); “Kültepe Belgelerine Göre Karum Dairesinin İdari ve Politik Yapısı” Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2002 Yıllığı s. 342-356 Ankara 2003.

12. Albayrak, İ. (2000); “Kültepe’den Yeni Bir Vasiyetname” Archivum Anatolicum IV, s. 1-16, Ankara 2000.

13. Albayrak, İ. (2000); “Kültepe Metinlerinde Geçen ma’u “su” Kelimesi” Anadolu Medeniyetler Müzesi 2000 Yıllığı, s. 300-311, Ankara 2000.

14. Albayrak, İ. (2002); “Kültepe’den Değişik Bir Masraf Listesi”, Archivum Anatolicum V, s. 1-10, Ankara 2002.

15. Albayrak, İ. (2003); "Kaniş Karum'unun Bir Mektubu", Archivum Anatolicum VI-1, s.1-9, Ankara 2003.

16. Albayrak, İ. (2003);“Babil Yaradılış Destanından Bir Pasaj”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 66. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, s. 103-105, Ankara.

17. Albayrak, İ. (2004); “……. Onlarla oturacak, yiyecek ve yağlanacak /ušbat aklat u paššat ištišunu” Archivum Anatolicum 7/1, s. 1-21 Ankara 2004.

18. Albayrak, İ. (2005); “Kumaş ve Kalay Sevkiyatına İlişkin Üç Kültepe Tableti” Anadolu medeniyetleri Müzesi 2003-2004 Yıllığı, s. 269-277, Ankara 2005.

19. Öz, E. - Albayrak, İ. (2005); “1963 Yılı Kültepe Kazısında Ele Geçen Altı Yeni Tablet” Archivum Anatolicum, 8/2, s.21-45, Ankara 2005.

20. Erol, H. – Albayrak, İ. (2005); “Kültepe’den nikkassum’la İlgili, Altı Yeni Belge” Archivum Anatolicum, 8/2, s. 1-20, Ankara. 2005.

21. Albayrak, İ. (2010); “The Understanding of Inharitance in Ancient Anatolia According to Testaments from Kültepe” Anatolia’s Prologue, Kültepe Kanesh Karum, Assyrians in İstanbul, s. 142-147, Eds: Fikri Kulakoğlu, Selmin Kangal 2010.

22.  Albayrak, İ. (2012); “Kültepe Metinlerinde Geçen nuwā'um Yerli? Kelimesi”, Ömer Çapar’a Armağan Kitabı, s.13-17. Hel Yayıncılık, Ankara 2012.

23. Albayrak, İ. (2015); “Uṣur-ša-İštar’ın Arşivinden Bakır Ticareti İle İlgili Bir Mektup” Ahmet Ünal Armağan Kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016.

D) KONGRE, SEMPOZYUM ve PANEL BİLDİRİLERİ

24. Albayrak, İ. (1998); “Koloni Çağında Yerli Bir Bayan 'Madawada'” III. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirisi, Eylül 1996 Çorum, s. 1-14 (Acts of the IIIrd International Congress of Hittitology September 16-22, Çorum 1996).

25. Albayrak, İ. (2000); “Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu Tüccarlar ile Yerli Halk Arasındaki İlişkiler” III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirisi 6-7 Nisan, Kayseri 2000.

26. Albayrak, İ. (2003); “Kültepe Metinlerinde Geçen Besin Maddeleri” IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 59-66, Kayseri 2003.

27. Albayrak, İ. (2002); "1963 Yılı Kazılarında Ele Geçen Yerli Halkla İlgili Bir Grup Kültepe Tableti" V. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 02-08 Eylül 2002, Ankara 2005

28. Albayrak, İ. (2007); “Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Anadolu’da Yaşanan Siyasi ve Sosyal Olayların Yerel Krallıklar Arası İlişkiler ve Ticari Hayata Etkileri” , E.Ü. Kapadokya Araştırma Merkezi Yayınları, s.37-48. Nevşehir 2007.

29. Albayrak, İ. (2007); “Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamelerde Eş ve Çocukların Miras Hakları”, ICANAS 38, Tarih ve Medeniyetler Tarihi I. Cilt s. 137-149. Ankara 2012.

30. Albayrak, İ. – Erol, H. (2010); “Observations On the History of Accounting in the Light of Kültepe Texts” 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (2nd BMAC) 15-18 Eylül 2010, İstanbul.

31. Albayrak, İ. (2012); “M.Ö. II. Binyıl Başlarında Eski Anadolu’da Hukuk Anlayışı”, Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Kapadokya” Paneli, ” 18 Aralık 2012, Nevşehir.

32. Albayrak, İ. (2013); Avrasya Eskiçağ Tarihi Araştırmalarında Yazılı Kaynakların Önemi: “Sumer Çivi Yazısının İcadı, Yayılımı ve Eski Anadolu’nun Tarihi Devirlere Girişi Örneği”  10. Uluslararası Avrasya Forumu, Tarihte ve Günümüzde Avrasya Halkları ve Etnosları, 2013 Astana / Kazakistan.

33. Albayrak, İ. (2014); “Eski Anadolu’nun İlk Vasiyetnameleri ve Kadınların Miras Hakları” Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi, 20-22 Ekim 2014 Muğla. (Basım Tarihi 2016).

34. Albayrak, İ. (2015);  “Asurlu Tüccar Šu-İštar’ın Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamesi” Cahit Günbattı’ya Armağan Kitabı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Sumeroloji Anabilim Dalı Yayınları No: 417, s. 15-27. 2015 Ankara.

35. Öz E.- Albayrak İ. (2015); “Çiviyazılı Belge ve Kitâbelerde Kralları Tanımlayan Unvan ve Sıfatlar” History Studies, s. 139-151. Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS1494, 2015 Samsun.

36. Albayrak İ. (2016); “Sumerliler ve Çiviyazısı” Ardahan Üniversitesi “Sumerler ve Sumer Kültürü Paneli”  (Basımda).

37. Albayrak İ. (2016); “Türkçe’de Yaşayan Bazı Sumerce ve Akadca Kelimeler” IV. Uluslararası Türk Şöleni ve Sempozyumu (Erzurum, Basımda).

38. Albayrak İ. (2016);  “Sembollerden Çiviyazısına Geçiş ve Yazının Anadolu’ya Gelişi” Eskiçağ Tarihinin Bazı Meseleleri Paneli, Kahramanmaraş.

39. Albayrak İ. (2016); “Eski Anadolu’nun İlk Belgelerinde Altın ve Kıymetli Taşlar”, LİDYA “ALTIN ÜLKE” Uluslararası Katılımlı Altın, Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu / LYDIA “LAND OF GOLD” Gold, Jewelery and Gemology Symposium With International Participation, 9-10-11 Ekim 2015, Bildiriler Kitabı s. 47-54 Nisan 2016, Salihli / MANİSA - TÜRKİYE