ARŞ.GÖR. İBRAHİM ARIKAN    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : ARIKAN
E-posta : iarikan@ankara.edu.tr
Tel : 0312-3103280/1617
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


       Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi ABD. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümününden 2004 yılında tezsiz yüksek lisans derecesi mezun oldu. Aynı yıl Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl başladığı yüksek lisans öğrenimini 2006 yılında "Ermeni Harfleriyle Yazılmış Kıpçakça Zebur, Metin-Dizin" adlı teziyle bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD.da doktora öğrenimine başladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2009-2010 öğretim yılında 6 ay boyunca Tübitak Bursiyeri olarak Rusya Federasyonu, Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti'nde, İ. Ya. Yakovlev Adlı Devlet Pedagoji Üniversitesinde ve Çuvaş Devlet Beşerî Bilimler Enstitüsünde misafir öğretim elemanı ve araştırmacı olarak çalıştı. Tarihsel ve karşılaştırmalı Türk dil bilimi, dil değişimi ve dilbilgisi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ile orta düzeyde Rusça bilmektedir. Çuvaş ve Tatar Türkçelerine hakimdir.